Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Mobilnosti za zaposlene

natisni

UP FAMNIT podpira internacionaliacijo ter povezovanje profesorjev in raziskovalcev z namenom izmenjave strokovnega znanja, novih idej, sodelovanja in krepitve vezi med akademiki in strokovnjaki po vsem svetu. 

Na UP FAMNIT so mobilnosti za zaposlene na voljo v okviru programa Erasmus+, CEEPUS, slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM, bilateralnih projektov ter izvedn obstoječih programov mobilnosti. 

Priložnosti za izmenjavo

ERASMUS +

Program Erasmus+ ponuja učnemu in podpornemu osebju na nosilki Erasmus+ listine možnost izmenjave z namenom poučevanja ter izmenjave z namenom usposabljanja na partnerskih institucijah v sodelujočih državah.

Podlaga za mobilnost je vnaprej podpisan medinstitucionalni sporazum ter vnaprej dogovorjen program dela – za izmenjavo z namenom poučevanja je potrebno opraviti najmanj 8 ur predavanj na teden. 

V okviru Erasmus+ sta na voljo dve vrsti programa:

  • Erasmus+: izmenjavo je mogoče opravljati na univerzah in fakultetah v državah, ki so članice Evropske unije, Lihtenštajnu, na Norveškem, Islandiji, v Turčiji in Severni Makedoniji.
  • Erasmus+ ICM: izmenjavo je mogoče opravljati na partnerskih institucijah izven EU, in sicer samo v kolikor domača institucija omogoča izmenjavo in razpolaga s finančnimi sredstvi za specifično državo 

TRANSFORM4EUROPE (T4EU)na vrh

11 univerz iz različnih držav se je združilo v enotno Evropsko univerzo – Transform4Europe (T4EU). Situirane so na obmejnih območjih, ki doživljajo precejšnje spremembe, univerze pa so pri tem pomembni dejavniki razvoja.

Skupaj imajo preko 150,000 študentov in preko 10,000 raziskovalcev, ki skupaj ustvarjajo večjezični in večdržavni kampus s skupnimi študijski programi, predmeti, raziskovalnimi projekti, dogodki na vseh lokacijah in številnimi drugimi iniciativami.

Informacije o aktualnih T4EU dogodkih in aktivnostih so dostopni na UP spletni strani.

Na spodnjem zemljevidu so prikazane institucije s katerimi ima UP FAMNIT sklenjen sporazum, kar omogoča Erasmus+ izmenjavo (uporabite filter za relevantno področje):

Erasmus+ koda Univerze na Primorskem je SI KOPER03. 

Erasmus listina Univerze na Primorskem

Samo univerze/fakultete, ki so imetnice Erasmus univerzitetne listine so upravičene do sodelovanja v Erasmus+ programu. Erasmus+ listina UP je na voljo spodaj.

Erasmus Policy Statement

 


CEEPUSna vrh

CEEPUS je srednjeevropski program izmenjave študentov in profesorjev, ki vključuje visokošolske institucije iz držav med Baltskim in Črnim morjem: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti povezave in priložnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V okviru CEEPUS programa obstajata dve možnosti za mobilnost:

  • v okviru MREŽE: univerze in fakultete se povezujejo v mreže. Mreža omogoča izmenjavo študentov in osebja med institucijami, ki so vključene v specifično mrežo. V primeru interesa za udeležbo na izmenjavi znotraj mreže v kateri sodeluje UP FAMNIT je potrebno možnosti preveriti v mednarodni pisarni UP FAMNIT. Trenutno je fakulteta vključena v mrežo BA-1403: Managing forests for climate change.
  • FREEMOVER: izmenjava v okviru CEEPUS programa je možna tudi kot t.i. freemover, v kolikor izbrana fakulteta ne sodeluje v relevantni mreži. V primeru takšne izmenjave je potrebno najprej pridobiti soglasje tuje institucije za izvedbo mobilnosti, nato pa oddati vlogo za financiranje. Program CEEPUS koordinira nacionalna agencija CMEPIUS, ki prav tako koordinira razpoložljiva mesta in finančna sredstva. Za vse dodatne informacije ostaja na voljo mednarodna pisarna UP FAMNIT.  

 


Bilateralni sporazumina vrh

Mobilnosti je lahko tudi predmet bilateralnega sporazuma med Univerzo na Primorskem in tujo univerzo oz. med UP FAMNIT in tujo fakulteto. 
V sporazumih je večinoma opredeljeno sodelovanje in vzajemno priznavanje opravljenih obveznosti na tuji instituciji. V okviru takšnega sporazuma finančna sredstva običajno niso na voljo (je pa možna mobilnost v okviru lastnih sredstev). 

UP FAMNIT ima trenutno sklenjene bilateralne sporazume z:

Dodatno so na voljo še nelateri sporazumi na nivoju univerze, ki pa se nanašajo tudi na UP FAMNIT. Seznam sporazumov sklenjenih na nivoju Univerze na Primorskem je na voljo TUKAJ.

 


Slovenski štipendijski sklad EGP in NFMna vrh

Tudi program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM omogoča učiteljem, da predavajo na tujih inštitucijah, administrativno osebje pa lahko z namenom izmenjave izkušenj in praks obišče svoje kolege na sorodnih inštutucijah na Norveškem, Islandiji in v Liechtenstein.

Pretekli projekt se je zaključil leta 2016, norveška vlada pa je podala informacijo, da bo še naprej podpirala mobilnosti. Skladno z napovedjo se pričakuje, da bo nov projekt kmalu objavljen. 

Pretekli razpisi so dostopni tukaj.


Projekti mobilnostina vrh

Nekatere mobilnosti se izvajajo tudi znotraj okvirjev mednarodnih projektov. Tako v preteklosti kot tudi trenutno, je UP FAMNIT uspešno pridobil finančno podporo za mednarodne mobilnosti v okviru bilateralnih projektov (ARRS) in strukturnih skladov. Primer slednjega je projekt Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem

 


Izmenjave izven obstoječih programov mobilnostina vrh

Izmenjave so omogočene tudi izven obstoječih programov mobilnosti. V večini primerov gre za individualne dogovore med posameznikom in tujo institucijo/partnerji, zlasti v primeru bilateralnih raziskovalnih projektov.

 


Za vsa dodatna vprašanja in podrobnosti ostaja na voljo Mednarodna pisarna UP FAMNIT na e-mail naslovu international@famnit.upr.si.http://international@famnit.upr.si