Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Pogosta vprašanja in odgovori

natisni

V nadaljevanju je objavljen seznam najpogostejših vprašanj in odgovori nanje. Seznam redno posodabljamo.

V kolikor odgovora na vaše vprašanje ne najdete med spodnjimi odgovori, ostaja na voljo Mednarodna pisarna UP FAMNIT na e-mail naslovu international@famnit.upr.si

Katere vrste izmenjav ponuja UP FAMNIT?

UP FAMNIT študentom so omogočene izmenjave z namenom študija ali praktičnega uspoabljanaj (odvisno od želje in potreb posameznika). Za obe vrsti izmenjave obstajajo različni programi mobilnosti.

Koliko (lahko) traja izmenjava?

Trajanje izmenjave je večinoma odvisno od programa v okviru katerega je izvedena mobilnost.

Najpogostejši program mobilnosti Erasmus+ omogoča izmenjave z namenom študija od 3 do 12 mesecev ter izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja od 2 do 12 mesecev.
Pri tem je potrebno upoštevati tudi število mesecev, ki jih lahko domača institucija sofinancira in s tem pomaga pri izvedbi izmenjave. Število mesecev je sicer odvisno od predloga Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP ter potrditve Senata UP, vendar je bilo v preteklosti odobreno 5-mesečno financiranje v primeru mobilnosti z namenom študija in 3-mesečno financiranje v primeru mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja.

V primeru izmenjave v okviru drugega programa je trajanje izmenjave običajno opredeljeno v razpisnih pogojih, v nasprotnem primeru pa ostaja na voljo za dodatna vprašanja Mednarodna pisarna UP FAMNIT na e-mail naslovu international@famnit.upr.si.

Na kateri instituciji lahko opravljam izmenjavo?

Izbira institucije na kateri je možno opravljati izmenjavo je odvisna od vrste izmenjave – torej ali gre za izmenjavo z namenom študija ali praktičnega usposabljanja.

Najpogostejši program, ki vključuje možnost obeh vrst izmenjav je Erasmus+.
V primeru študijske izmenjave, se lahko študenti prijavite za izmenjavo na instituciji s katero ima UP FAMNIT vzpostavljen sporazum in ki je glede na študijski program sorodna izobraževalnemu programu na UP FAMNIT. Seznam vzpostavljenih sporazumov je na voljo TUKAJ.

V primeru izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja si študenti gostujočo institucijo iščete sami (torej vzpostavljen sporazum ni pogoj za izmenjavo, je pa lahko v veliko pomoč). Pri tem je pomembno upoštevati, da more biti izbrana institucija v državi, za katero ste se prijavili in vam je bilo tudi odobreno sofinanciranje. 

V primeru izmenjave v okviru drugega programa je izbira institucije običajno pogojena z razpisnimi pogoji, v nasprotnem primeru pa ostaja na voljo za dodatna vprašanja Mednarodna pisarna UP FAMNIT na e-mail naslovu international@famnit.upr.si.

Kdaj se moram prijaviti na izmenjavo?

Na izmenjavo se je potrebno prijaviti do razpisanega roka za prijavo, večinoma pa so le-ti odvisni od specifičnega programa in objavljenega razpisa.

Erasmus+ razpis za izmenjave v državah članicah EU, na Norveškem, Islandiji, Lihtenštajnu, v Turčiji in v Severni Makedoniji je običajno objavljen pozimi (december, januar), prijavlja pa se za izmenjavo v naslednjem študijskem letu. Glede na razpoložljiva finančna sredstva je lahko jeseni (september) ponovno objavljen razpis za prihajajoče študijsko leto.

Erasmus+ ICM razpis za izmenjave izven Evrope je objavljen jeseni (oktober, november), prijavni rok pa je običajno odprt do zapolnitve mest.

CEEPUS program običajno opredeli prijavne roke do 15. junija za zimski semester ter 30. oktobra za letni semester – v kolikor gre za izmenjave v okviru mrež.
V kolikor gre za t.i. freemover izmenjavo, je rok za prijavo običajno 30. november (skladno s podatkom o razpoložljivih sredstvih).

Kako se prijavim na izmenjavo?

Pred vsako izmenjavo se je potrebno prijaviti za izbrani program mobilnosti.

Najpogostejši program mobilnosti je Erasmus+. Univerza na Primorskem pripravi in objavi razpis za izmenjave. Kandidati se morejo do navedenega roka prijaviti na razpis, in sicer preko sistema ŠIS. Po prijavi in zaključku razpisa, Komisija za mednarodne mobilnosti UP FAMNIT pregleda in potrdi oz. zavrne prejete prijave. Vsi kandidati so obveščeni o rezultatih razpisa.

V kolikor gre za izmenjavo z namenom študija, Mednarodna pisarna UP FAMNIT kandidate, katerim je bila prijava odobrena, nominira na izbrano institucijo. Tuja institucija nato kandidata običajno obvesti o vseh nadaljnjih postopkih za uspešno prijavo na tujo institucijo. Pred odhodom na izmenjavo je potrebno urediti tudi vso potrebno dokumentacijo in se dogovoriti o opravljanju predmetov v tujini.

V kolikor gre za izmenjavo z namenom praktičnega usposabljanja lahko kandidat, v kolikor je prijava uspešna, prične z iskanjem gostujoče institucije (ni nominacijskega postopka, saj si študenti gostujočo institucijo iščete sami). Pred odhodom na izmenjavo je potrebno urediti tudi vso potrebno dokumentacijo in se dogovoriti o priznavanju prakse, v kolikor jo želi študent opravljati kot del obvezne študijske prakse v študijskem programu.

Kdaj moram pripraviti Učni sporazum (Learning Agreement)?

Učni sporazum (tako za študij kot za praktično usposabljanje) je potrebno uskladiti, pripraviti in podpisati PRED odhodom na izmenjavo. Učni sporazum je namreč tudi pogoj za sklenitev sporazuma za dodelitev finančnih sredstev. Ta dva dokumenta sta običajno urejena približno 1 mesec pred predvidenim odhodom na izmenjavo.

Kako in s kom uredim štipendijo za izmenjavo?

O časovnici urejanja in podpisovanja finančnega sporazuma v primeru programa Erasmus+ študente pravočasno obvesti Projektna pisarna UP (erasmus.studenti@upr.si), ki je tudi odgovorna za dodelitev štipendije (vse ostale stvari, ki niso povezane s finančnimi sredstvi pa študenti urejate z matično Mednarodno pisarno).

V primeru mobilnosti v okviru programa CEEPUS se finančni sporazumi urejajo z nacionalno agencijo CMEPIUS.

V primeru drugega programa mobilnosti je financer določen skladno z razpisom. V primeru vprašanj ostaja na voljo Mednarodna pisarna UP FAMNIT.

Ali grem lahko na izmenjavo v državo izven Evrope?

V okviru programa Erasmus+ se izvajata dva “podprograma”: Erasmus+ in Erasmus+ ICM. Erasmus+ omogoča izmenjave v državah članicah EU, na Norveškem, Islandiji, Lihtenštajnu, v Turčiji in v Severni Makedoniji. Erasmus+ ICM omogoča izmenjave tudi izven Evrope (npr. Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, Kitajska, Rusija …). Ker gre za nekoliko bolj oddaljene in specifične države, so izmenjave v te države na voljo samo v kolikor matična fakulteta pridobi finančna sredstva za izmenjavo in s tem omogoči mobilnost. Trenutni razpisi za države izven Evrope, so na voljo TUKAJ.

Poleg obstoječega programa Erasmus+ je mobilnost v državo izven Evrope lahko omogočena npr. v okviru bilateralnih štipendij in/ali štipendij, ki jih ponuja AD futura.

Ali je v okviru programa mobilnosti urejeno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje je odvisno predvsem od posameznega programa mobilnosti.

Program Erasmus+ v osnovi ne nudi zavarovanja, zato študentom svetujemo, da sami preverijo svoje zdravstveno zavarovanje za tujino in si ga po potrebi uredijo.

V okviru programa CEEPUS, določene države ponujajo zavarovanje za tuje študente, nekatere pa ne (potrebno preveriti na spletni strani CEEPUS).