Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2021/22

natisni

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22 - 1. ponovitev

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2021/22 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Oddaja kandidature

Kandidatura mora vsebovati podatke in dokumentacijo, navedene v nadaljevanju, kot priloga temu razpisu je objavljen tudi vzorčni obrazec za kandidaturo. 

Popolna vloga za kandidaturo mora vsebovati: 

 • ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in telefonska številka kandidata,
 • soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FAMNIT v primeru izvolitve,
 • potrdilo o vpisu na UP FAMNIT v študijskem letu 2021/22,
 • datum in lastnoročni podpis kandidata. 

Kandidatura mora biti poslana PREDNOSTNO PO PRIPOROČENI pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v Sprejemno pisarno UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
Volilna komisija ŠS UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper 

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ!«

Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na 89172036@student.upr.si z zadevo »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 15. oktobra 2021 do vključno 25. oktobra 2021

Izvedba volitev

DATUM VOLITEV: sreda, 3. november 2021.
KRAJ VOLITEV: Volitve se za vse študente UP FAMNIT, izvedejo na istem volišču, in sicer na sedežu UP FAMNIT (glavni vhod na fakulteto – zraven vhoda v referat), Glagoljaška 8, 6000 Koper.
ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9.00 do 17.00. 

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22na vrh

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2021/22 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Ugotovitev volilne komisije

Razpis ni bil uspešen, saj manjkata kandidata iz študijskih programov Matematika v ekonomiji in financah (1. st.) ter Sredozemsko kmetijstvo (1. st.).

Obvestila in zapisniki volilne komisijena vrh

1. redna seja volilne komisije (13. 10. 2021) - zapisnik