Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2020/21

natisni

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2020/21

  • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2020/21 (razpis)
  • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
  • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT
  • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec - SLOEN)

Oddaja kandidature

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v Sprejemno pisarno UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Volilna komisija ŠS UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ!«

Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami, lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na vk.ss.up.famnit@upr.si z zadevo »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 23. februarja 2021 do vključno 5. marca 2021.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 31. marca 2021 od 9. do 17. ure. O točnem poteku glasovanja na dan volitev bodo vsi študenti v ponedeljek, 15. marca 2021, obveščeni prek maila ter z obvestilom objavljenim na spletni strani Študentskega sveta Univerze na Primorskem ter spletni strani UP FAMNIT.

Obvestila in zapisniki volilne komisije