Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2014/15

natisni

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP.

Prvi razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2014/15

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2014/15 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Oddaja kandidature

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 29. novembra do vključno 12. decembra 2014. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v četrtek, 18. decembra 2014 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (E-točka za študente), Koper.

Obvestila volilne komisije

 • Zapisnik Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 15.12.2014 (zapisnik)
 • Obvestilo Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 15.12.2014 (obvestilo)

Ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2014/15na vrh

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2014/15 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Oddaja kandidature

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 23. decembra do vključno 9. januarja 2015. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v četrtek, 15. januarja 2015 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (E-točka za študente), Koper.

Obvestila volilne komisije

 • Zapisnik Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 15.1.2015 (zapisnik)
 • Obvestilo Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 12.1.2015 (obvestilo)

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2014/15na vrh

Študentski svet UP FAMNIT (ŠS) 2014/15 je bil izvoljen na volitvah 15. januarja 2015, konstituiral pa se je na konstitutivni seji dne 21. januarja 2015.

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2014/15 so:

 • Tomaž Tomažinčič (Računalništvo in informatika, magistrski), predsednik,
 • Urša Bernardič (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Klara Bohorč (Biodiverziteta, dodiplomski),
 • Lucija Česnik (Varstvo narave, magistrski),
 • Angelina Ćirković (Matematične znanosti, magistrski),
 • Andreja Grobiša (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski),
 • Sandra Hasić (Varstvo narave, magistrski),
 • Gaja Jenko (Biodiverziteta, dodiplomski),
 • Luka Pavlović (Matematika, dodiplomski),
 • Marko Rajković (Matematika, dodiplomski),
 • Martin Senič (Biodiverziteta, dodiplomski),
 • Nika Šumer (Biodiverziteta, dodiplomski),
 • Tjaša Zagoršek (Varstvo narave, magistrski),
 • Barbara Žebavec (Biopsihologija, dodiplomski).