Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2016/17

natisni

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP.

PONOVNI RAZPIS volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2016/17

 • PONOVNI RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2016/17 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Oddaja kandidature

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 5. januarja, do vključno 11. januarja 2017. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v torek, 17. januarja 2017 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (E-točka za študente), Koper.

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2016/17 (PRVI RAZPIS)

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2016/17 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Oddaja kandidature

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 1. decembra do vključno 7. decembra 2016. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v torek, 13. decembra 2016 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (E-točka za študente), Koper.

Obvestila in zapisniki volilne komisije

 • Zapisnik 3. seje Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 17.1.2017 (zapisnik)
 • Zapisnik 2. seje Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 13.1.2017 (zapisnik)
 • Zapisnik 1. seje Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 9.12.2016 (zapisnik)

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2016/17na vrh

Študentski svet UP FAMNIT (ŠS) 2015/16 je bil izvoljen na volitvah 14. januarja 2016, konstituiral pa se je na konstitutivni seji dne 21. januarja 2016.

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2016/17 so:

 • Martin Senič (Varstvo narave, magistrski), predsednik,
 • Anja Andrenšek (Aplikativna kineziologija, dodiplomski),
 • Narmina Baghirova (Matematika, dodiplomski),
 • Saša Bele (Biopsihologija, magistrski),
 • Špela Bizjan (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Maja Čeček (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Tina Čeh (Aplikativna kineziologija, magistrski),
 • Andreja Grobiša (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski), podpredsednica,
 • Nevena Mitrović (vzporedni študij na magistrskih programih Matematične znanosti in Računalništvo in informatika),
 • Rade Nježić (Matematika, dodiplomski),
 • Luka Pavlović (Matematične znanosti, magistrski),
 • Valentin Sojar (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Damjan Tonkli (Bioinformatika, dodiplomski),
 • Šejla Žujo (Matematika s finančnim inženiringom, magistrski),
 • Eva Žunec (Biodiverziteta, dodiplomski).