Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2015/16

natisni

na vrhVolitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP.

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2015/16

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2015/16 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Oddaja kandidature

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 18. decembra do vključno 31. decembra 2015. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v četrtek, 14. januarja 2016 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (E-točka za študente), Koper.

Obvestila in zapisniki volilne komisije

 • Zapisnik Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 14.1.2016 (zapisnik)
 • Zapisnik Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 4.1.2016 (zapisnik)

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2015/16na vrh

Študentski svet UP FAMNIT (ŠS) 2015/16 je bil izvoljen na volitvah 14. januarja 2016, konstituiral pa se je na konstitutivni seji dne 21. januarja 2016.

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2015/16 so:

 • Martin Senič (Varstvo narave, magistrski), predsednik,
 • Špela Bizjan (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Jan Gaber (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Andreja Grobiša (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski), podpredsednica
 • Ines Kompara (Matematika, dodiplomski),
 • Miha Majcen (Biopsihologija, magistrski),
 • Nina Omejc (Biopsihologija, dodiplomski), tajnik,
 • Sara Osko (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski),
 • Luka Pavlović (Matematika, dodiplomski),
 • Marko Prcać (Matematične znanosti, magistrski),
 • Marko Rajković (Matematika, dodiplomski),
 • Miloš Tomić (Matematika, dodiplomski),
 • Tjaša Zagoršek (Varstvo narave, magistrski), podpredsednica.