Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študenti s posebnimi potrebami

natisni

Študentom s posebnimi potrebami so omogočene prilagoditve študijskega procesa in študijskega okolja. Prilagoditve so opredeljene v individualiziranem programu podpore posameznega študenta. Študenti se za podporo in pomoč pri študiju lahko obrnejo na učitelja – tutorja, ki jim je dodeljen ob pridobitvi statusa, ali na študente – tutorje. Več informacij o študentskem tutorstvu je dostopnih tukaj.

Kako pridobim status študenta s posebnimi potrebami?

Postopek pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditve študija za študente s posebnimi potrebami so opredeljene v Pravilniku o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem.

Za pridobitev statusa s posebnimi potrebami študent dodiplomskega oziroma podiplomskega študija vloži vlogo za pridobitev statusa ob vpisu v 1. ali višji letnik, in sicer v Referat za študente. Obrazec (vloga) je dostopen tukaj.

Študent k vlogi priloži ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje primanjkljaj, oviro oziroma motnjo, in sicer:

  • odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami oziroma izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov ali,
  • odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero izkazujejo invalidnost ali,
  • zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazujejo upravičenost za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami.