Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Informacijske storitve za študente UP FAMNIT

natisni

Uporabniško ime in geslo

Vsi študenti ob vpisu na fakulteto dobite uporabniško ime, ki je enako vaši vpisni številki ter geslo, ki velja za vse spodaj naštete storitve.

Poleg običajnega uporabniškega imena, ki se uporablja za vse storitve, ki jih nudi fakulteta oz. univerza, dobite tudi uporabniško ime z dodano domeno @student.upr.si (če bi bilo vaše uporabniško ime 1234567 je torej vaše uporabniško ime za eduroam 1234567@student.upr.si), s katero lahko dostopate do storitev v federaciji AAI, do brezžičnega omrežja eduroam in do Office 365.

Spremembe gesla

Sprememba gesla je možna preko ŠIS-a v razdelku MOJI PODATKI - Gesla.

Sprememba gesla bo v ostalih storitvah vidna v roku ene ure.

Pozabljeno geslo

Pozabljeno geslo je možno obnoviti z obiskom referata fakultete. S seboj je potrebno imeti študentsko izkaznico ali drug dokument, s katerim lahko dokažete svojo istovetnost.

ŠISna vrh

ŠIS (Študentski informacijski sistem) se uporablja za prijavo na izpite, dostop do rezultatov izpitov in druge storitve.

V primeru težav z uporabo ali dostopom do sistema se oglasite v referatu fakultete.

Elektronska poštana vrh

S študijskim letom 2020/21 se vsem študentom Univerze na Primorskem v ŠIS-u dodeli univerzitetni študentski e-naslov, ki so ga študenti dolžni uporabljati za vso komunikacijo s fakulteto/univerzo. Vsak študent bo torej imel naslov vpisna@student.upr.si (vpisna=vpisna številka), ki bo služil za komunikacijo z Referatom za študente, asistenti in profesorji ter ostalimi zaposlenimi na univerzi.

Dolžnost študentov je, da redno preverjajo univerzitetni študentski naslov, saj bodo na ta naslov prejemali vsa sporočila, ki so vezana na študij in obštudijske dejavnosti. Pod vsakim elektronskim sporočilom so se študenti dolžni podpisati z imenom in priimkom.

Elektronsko pošto študentom nudimo z brezplačno uporabo paketa Office 365, ki vključuje aplikacijo Outlook za upravljanje elektronske pošte. Možen je tudi dostop do e-računa preko spletne strani UP FAMNIT.

E-učilnicana vrh

Na naslovu https://e.famnit.upr.si je dosegljiva e-učilnica moodle. V e-učilnici ima vsak predmet svoj prostor, ki ga urejajo izvajalci predmeta. Poleg nalaganja datotek omogoča tudi komunikacijo z izvajalci preko forumov, oddajo domačih nalog itd.

Privzeto se študenti lahko prijavite v katerikoli predmet - če je izvajalec svoj predmet drugače nastavil (da je npr. potrebno geslo), se je potrebno obrniti nanj.

Office 365na vrh

Office 365 vključuje Outlook (elektronsko pošto), Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams ter nekatere druge microsoftove izdelke.

Dostop do office 365 je mogoč preko spletne strani www.office.com, uporabniško ime je opisano v drugem odstavku poglavja Uporabniško ime in geslo

ZOOMna vrh

V študijskem letu 2020/2021 bo del pedagoškega procesa potekal v e-okolju, predvsem prek aplikacije ZOOM, ki jo lahko prenesete na tej povezavi: https://zoom.us. Pomembno: za uporabo ZOOM-a ni potrebna registracija.

Oddaljeni dostop do strežnika / Osebne spletne stranina vrh

Študenti lahko od doma oz. iz svojih računalnikov dostopate do svojih datotek na fakultetnih strežnikih (diskovnega prostora, ki je na voljo v računalniških učilnicah) preko SSH (SCP oziroma SFTP) povezave na strežnik student.famnit.upr.si. Datoteke, ki jih ustvarite v računalniških učilnicah lahko prenesete na svoj računalnik ali iz svojega računalnika na strežnik, kar je nato vidno v računalniških učilnicah. Za to so na voljo brezplačni programi: na Windows operacijskih sistemih WinSCP ali FileZilla, na OS X Cyberduck, na Linux pa kar upravljalnik datotek.

Vse kar na tem strežniku postavite v imenik public_html v svojem domačem imeniku (in dovolite dostop uporabniku www-data), bo vidno na naslovu http://student.famnit.upr.si/~[uporabniško ime].

Oddaljeni dostop do člankov in drugih virovna vrh

Na https://remote.upr.si/ so navodila za oddaljeni dostop, s katerim lahko dostopate do člankov in drugih virov, ki so običajno dostopni samo iz omrežja Univerze na Primorskem.

Računalniške učilnicena vrh

Študenti lahko s svojim geslom dostopate tako do linux kot windows okolja. V obeh operacijskih sistemih imate dostop do svojega okolja (datotek in nastavitev programov).

Za prijavo v Windows okolje za uporabniško ime vnesejo svojo vpisno številko, pri uporabi linux okolja pa je potrebno spredaj dodati črko "s" (npr. s12345678). Geslo ostaja enako, kot pri vseh drugih storitvah za oba operacijska sistema.

V primeru nedelovanja uproabniškega računa (nedelujoča prijava ali kasnejše težave pri dostopu do datotek ali programov) ali računalnika, to sporočite IKT službi fakultete na podpora@famnit.upr.si.

Brezžično omrežje - Eduroamna vrh

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu

Uporabniško ime za eduroam je opisano v drugem odstavku poglavja Uporabniško ime in geslo

Za ureditev povezave je na večini naprav potrebno namestiti posebno programsko opremo, ki jo dobite na cat.eduroam.org. Za sisteme android sistem Eduroam CAT še nima na voljo avtomatičnega orodja, zato je tam potrebno omrežje nastaviti ročno, navodila so na voljo tukaj.

Arnes AAIna vrh

Univerza na Primorskem je članica federacije Arnes AAI, s čimer študenti dobite dostop do velikega nabora storitev, ki jih nudijo druge  organizacije. Primera storitev sta VOX za izvedbo spletnih konferenc, ali filesender za enostavno deljenje velikih datotek.

Uporabniško ime je opisano v drugem odstavku poglavja Uporabniško ime in geslo

Seznam nekaterih storitev, ki so na voljo preko arnes AAI je na voljo na: https://mds.aai.arnes.si/.

Projektni sistemna vrh

Na naslovu https://redmine.studenti.famnit.upr.si/ je na voljo projektni sistem (namenjen predvsem programerskim projektom).

Oddaljeni dostop do študentskega omrežjana vrh

Dostop do virov v študentskem omrežju UP FAMNIT je omogočen študentom z uporabo VPN povezave.

Navodila za dostop so na voljo tukaj.

Programska oprema ArcGisna vrh

Navodila za dostop so na voljo tukaj.