Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ELBA

natisni

UP FAMNIT je skupaj s partnerji uspešno pridobil projektna sredstva programa Erasmus+ Krepitev zmogljivosti za projekt ELBA (Establishment of training and research centers and courses development on intelligent big data analysis in Central Asia). V okviru projektov krepitev zmogljivosti evropske institucije pomagajo partnerjem iz drugih delov sveta vzpostaviti študijske programe s posameznih področij.

Projekt ELBA je namenjen ustvarjanju priložnosti za usposabljanje visoko profiliranih strokovnjakov s področja Intelligent Big Data Analysis (IBDA) z različnimi multidisciplinarnimi ozadji in omogočanje dostopa do visoko učinkovite sodobne opreme, ki temelji na strokovnem znanju in tehnologijah EU. Te bodo prispevale k trajnostnemu razvoju izobraževalnih ustanov, lokalnih poslovnih podjetij in družbe na splošno.

Cilj projekta je izboljšati akademsko sposobnost strokovnjakov z razvojem in izvajanjem multidisciplinarnega paketa tečajev, ki temeljijo na modulih za diplomante, magistre in strokovnjake inženirstva na področju Intelligent Big Data Analysis (IBDA) v državah Srednje Azije, v sodelovanju z industrijo.

Pri izvedbi projekta sodelujemo z: 

Projekt je financiran s sredstvi ERASMUS+, ključne akcije 2 - Krepitev zmogljivosti institucij na področju visokošolskega izobraževanja. Projekt je podprla centralna agencija programa ERASMUS+ EACEA