Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Jean Monnet EUET

natisni

Na UP FAMNIT izvajamo tudi Jean Monnet modul z naslovom "European Union Economic Trends." Potrdila ga je Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo Evropske omisije (EACEA - European Commission's Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) med več kot 900 prijavami. 

Jean Monnet Module je učni program ali tečaj na področju študij Evropske unije. Cilj modulov je spodbuditi pridobivanje raziskovalnih in pedagoških izkušenj med mladimi raziskovalci, znanstveniki in strokovnjaki na področju vsebin, ki so vezane na EU, spodbujati objavo in razširjanje akademskih raziskav, ustvarjati zanimanje za EU in pospeševati uvajanje evropskega vidika predvsem v študije, ki niso povezane z EU ter podajanje prilagojenih programov o posebnih vprašanjih EU, ki so pomembna v poklicni poti diplomantov.

»European Union Economic Trends« bo tako nov izbirni predmet na UP Famnit, ki bo ponujen študentom matematičnih programov. Vsebine se bodo osredotočale na vrsto ključnih dejavnikov, ki bodo v prihodnjih letih oblikovali rast in moč EU. V zadnjem času je bila namreč odpornost EU izzvana s strani večplastnih kriz: kriza državnega dolga, upravljanje in politični pretresi ter nenazadnje migrantska / begunska kriza in Brexit. Vsi ti ključni trendi v povezavi s predstavljenimi problemi oblikujejo prihodnost EU in njeno družbeno-gospodarsko okolje.

Cilj predmeta je študentom zagotoviti pregled nad trenutnimi političnimi, gospodarskimi in regulativnimi trendi, ter nad njihovimi posledicami za gospodarstvo EU in oblikovalce politik EU. Predmet se osredotoča na tradicionalne "gonilne sile rasti", denimo monetarno/fiskalno politiko, kapitalske trge in druge, pa tudi na bolj alternativne vrste rasti: socialno podjetništvo, "moteče tehnologije", fiskalno združevanje, bančna unija, kriptovalute itd.

Nosilka in koordinatorica programa je doc. dr. Ana Grdović Gnip (UP FAMNIT), k izvedbi kakovostnega programa v obdobju treh let, pa bodo pripomogli tudi drugi predavatelji in raziskovalci iz različnih evropskih institucij.