Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

petek, 19. julij 2024 Trieste Next International Academy Fellowship: call for applications (27-29 September 2024, Trieste)

Applications are now open for the Trieste Next International Academy fellowships, a 3-day intensive program that will take place in Trieste on September 27-29, 2024, on the occasion of the 2024 Edition of the Festival of Scientific Research, by the Municipality of Trieste, the University of Trieste and ItalyPost.

        

The Academy Program is specifically designed for BA, MA and PhD students and offers the possibility to attend the 13th Edition of Trieste Next, thus granting access to:

 • over 60 talks, conferences, and workshops with renowned scientists, researchers and professionals
 • 3 special sessions on artificial intelligence/robotics, medical sciences and biotechnologies
 • guided tours and visits to renowned science research centres based in the Friuli Venezia Giulia Region
 • full board accommodation with bus transfers throughout the duration of the event

The Trieste Next International Academy is open to international English-speaking students and will take place from September 27 (Friday) to September 29 (Sunday). All activities will be held in English. 

The thematic sections of this year's programme are: Artificial Intelligence and RoboticsMedical Sciences and Biotechnologies. Students can choose one thematic section, which includes specialised lectures and seminars, and visit important research centres in Trieste. 

Selected PhD students from the academy will be able to present their research during three poster sessions each dedicated to one of the thematic areas of artificial intelligence/robotics, medical sciences and biotechnologies.

The next deadline to submit your application: is 21 July 2024 (Other deadlines will follow subject to availability of places (4 August, 18 August, 1st September, 15 September).

For more information, please visit their website.


petek, 19. julij 2024 Inkubator Sežana vabi na največji mednarodni tehnološki maraton NASA Space Apps Challenge

Inkubator Sežana je ponovno postal lokalni vodja izvedbe največjega mednarodnega tehnološkega maratona NASA Space Apps Challenge. Že šestič je tako Sežana na zemljevidu Nasinega hekatona. Tudi letos bo 48 urni dogodek potekal virtualno in v živo in z organizacijo Space Apps KIDS za najmlajše, ki se bodo spoprijeli z osnovami robotike.

       

Potekal bo virtualno in v živo od 5. do 6. 10. 2024 na Inkubatorju Sežana v Sežani.

Dogodek bo množično in hkrati potekal v več kot 200 mestih po celem svetu.

Poleg globalnih nagrad je Inkubator Sežana pripravil tudi zanimive lokalne:

 • 1. nagrada: Vavčer za 1000 eur storitev Inkubatorja Sežana in polet v Aerodiumu Logatec
 • 2. nagrada: Vavčer 500 eur storitev Inkubatorja Sežana in ogled Vojaškega muzeja Pivka in polet v simulatorju MIG 21
 • 3. nagrada: Vavčer 250 eur storitev Inkubatorja Sežana in ogled Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanjah.

 Vse infomracije najdete > TUKAJ 


petek, 12. julij 2024 TEDEN T4EU V KATOVICAH NA POLJSKEM // T4EU WEEK IN KATOWICE, POLAND

Šlezijska univerza v Katovicah vabi študente vseh partnerskih univerz zavezništva T4EU, da se od 21. do 25. 10. 2024 udeležijo Tedna T4EU v Katovicah na Poljskem. Tema dogodka bo diplomacija evropskih univerz.

Vsak študent se lahko udeleži enega predmeta, ki traja ves teden. Vsi predmeti bodo potekali v angleščini. V prijavi glede na svoje želje po vrstnem redu razvrstite tri predmete, ki bi se jih želeli udeležiti. Izbirate lahko med sedmimi predmeti:

 1. English Communication Skills for STEM
 2. Negotiation Ninja: Skills for Business and Personal Triumphs
 3. Who, where, what, why, why not: understanding cultures in an incomprehensible world
 4. Individualized Education Program (IEP) for Students with Disabilities
 5. Gender Equality in Society. Legal Aspects
 6. Challenges and Choices of the Anthropocene Epoch
 7. Fundamentals of cybersecurity – transdisciplinary approach

Vsak predmet bo potekal tako v živo kot po spletu. V živo bo izveden med tednom T4EU, spletni del pa bo potekal pred tem tednom ali po njem. Natančnejše informacije bodo poslali izvajalci predmetov po zaključenem izbirnem postopku.

Predmet boste uspešno opravili s preizkusom znanja in od Šlezijske univerze prejeli 3 ECTS.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Na razpis se lahko prijavijo študenti UP, ki:

 1. imajo status rednega ali izrednega študenta na dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih UP in
 2. ki v času dosedanjega študija na isti stopnji študija, v okviru katerega se udeležijo zadevne mobilnosti, še niso izkoristili 12 mesecev izmenjave v okviru programa Erasmus+.

Prijavo oddajte prek spletnega obrazca.

Rok za prijavo je 4. september 2024.

IZBIRNI POSTOPEK

Prejete prijave bo ocenila imenovana komisija za izbor študentov UP. Če bo število prijav presegalo število razpoložljivih mest, bo komisija ocenila razloge za udeležbo na mobilnosti:

 • zakaj ste se odločili za obiskovanje študijskega predmeta v okviru Tedna T4EU,
 • kako bo to vplivalo na vaš akademski, poklicni in osebni razvoj,
 • kaj pričakujete od udeležbe na mobilnosti.

Kandidati bodo o izidu izbora obveščeni po e-pošti.

NEPOVRATNA SREDSTVA

Izbrani študenti bodo upravičeni do:

 1. osnovnih nepovratnih sredstev Erasmus+: 79 € na dan (5 dni mobilnosti in 2 dni poti),
 2. dodatnih sredstev za študente z manj priložnostmi v višini 100 €,
 3. dodatnih sredstev za študente s posebnimi potrebami.

Kdo je upravičen do dodatnih sredstev, preverite v razpisu, ki je na voljo tukaj (povezava do datoteke razpisa V SLOVENŠČINI).

Za izbrane študente bo organiziran avtobusni prevoz iz Kopra v Katovice.

PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI

Pred začetkom mobilnosti študent, domača fakulteta in gostujoča institucija podpišejo tristranski študijski sporazum, s katerim uskladijo vsebine mobilnosti in postopek priznavanja v tujini pridobljenih učnih izidov.

VEČ INFORMACIJ

Vprašanja naslovite na transform4europe@upr.si.


The University of Silesia in Katowice invites students of all the T4EU partner universities to take part in the T4EU Week in Katowice, Poland. The event will take place from 21 to 25 October 2024 under the theme European Universities’ Diplomacy.

Each student can take one course, which lasts the whole week. All courses will be held in English. In your application, please rank the three courses you would like to attend in order of preference. You can choose from seven courses:

 1. English Communication Skills for STEM
 2. Negotiation Ninja: Skills for Business and Personal Triumphs
 3. Who, where, what, why, why not: understanding cultures in an incomprehensible world
 4. Individualized Education Program (IEP) for Students with Disabilities
 5. Gender Equality. Legal Aspects
 6. Challenges and Choices of the Anthropocene Epoch
 7. Fundamentals of cybersecurity – transdisciplinary approach

For each course, there will be an in-person component and an online component. The in-person component will take place during the T4EU Week, whereas the online component will happen before/after the week. The exact information will be sent from the course leaders after the selection process is completed.

To complete the course, you will have to pass a knowledge test, after which you will be awarded 3 ECTS by the University of Silesia.

WHO CAN APPLY?

UP students who:

 1. have the status of full-time or part-time students on undergraduate and postgraduate study programmes of UP and
 2. have not yet benefited from a 12-month Erasmus+ exchange during their studies at the same cycle within which they wish to participate in the mobility may apply.

Submit your application using this online form.

The application deadline is 4 September 2024.

SELECTION CRITERIA

The applications will be evaluated by an appointed UP Selection Committee. If the number of applications exceeds the number of places available, the Committee will assess the reasons for participating in the mobility:

 • why you decided to attend the T4EU Week course,
 • how it will affect your academic, professional and personal development,
 • what your expectations from the mobility are.

Applicants will be informed of the outcome of the selection process by email.

GRANT

The selected students will be entitled to:

 1. a basic Erasmus+ grant of €79 per day (5 days of mobility and 2 days of travel),
 2. additional funding for students with fewer opportunities of €100,
 3. additional funding for students with special needs.

To find out who is eligible for the additional funding, please consult the call available here (povezava do datoteke razpisa V ANGLEŠČINI).

Bus transport from Koper to Katowice will be organised for the selected students.

RECOGNITION OF COURSES

Before the mobility, the student, the home faculty and the host institution sign a tripartite Learning Agreement to coordinate the content of the mobility and the procedure for recognising the learning outcomes acquired abroad.

MORE INFORMATION

For any questions, please contact transform4europe@upr.si.


sreda, 10. julij 2024 Invitation to disseminate a Survey on Student Awareness of Fraud in Higher Education

We invite you to participate in this questionnaire designed specifically for higher education students like you. This questionnaire is conducted by the Academic Equivalence Mobility Information Centre (CIMEA), in collaboration with the Council of Europe.

It is targated to higher education students and the objectives are to:

 • Understand your knowledge of fraud in higher education.
 • Raise awareness about this issue and enhance your ability to address it.
 • Support the creation of tools that promote ethics and transparency in higher education.

The questionnaire will be open until 6 September 2024.

Your responses will be treated anonymously.

Thank you for your valuable contribution!

Link to the questionnaire: Student awareness of fraud in education (limequery.org)


torek, 9. julij 2024 Vabilo k prijavi za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava

V Banki Slovenije vsako leto podeljujejo nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Nagrade so poimenovane po prof. dr. Ivanu Ribnikarju. Tudi letos k prijavi vabijo vse študente, ki ste svoja dela zagovarjali med 1. julijem 2023 in 1. julijem 2024. Nagrajenih bo sedem del; doktorati bodo prejeli nagrado v višini 3000 €, magisteriji pa 1500 €.

Rok za prijavo je 31. julij 2024.

Podrobnosti so na voljo na spletni strani.


petek, 5. julij 2024 Delve into the world of software development and get a ticket to Dresden 2025: FAMNIT/ HTW DRESDEN HACKATHON

Vabljeni, da se pridružite prvemu hackathonu na UP FAMNIT v sodelovanju z Univerzo v Dresdnu - HTW Dresden (Mechlab), kjer boste skupaj z izkušenim prof. dr. Toralfom Trautmannom  iz laboratorija za avtomobilsko mehatroniko, razvijali nove funkcije, ki služijo tako vozniku kot tudi avtomatizaciji vozil.  

    

Kdaj? Hackathon bo potekal od 11. 9. do 17. 9. 2024. 

Kje? V objektu Livade 1.0 v Izoli, v predavalnicah Delta in Epsilon ter pred kampusom na parkirišču. 

Predviden program 

 • 11.9. 2024 – predstavitev razvoja avtomobilske programske opreme, tehnologije in projektov ter porazdelitev projektnih nalog 
 • 12.9.2024 - programiranje in testiranje 
 • 13.9.2024 - programiranje in testiranje – prikaz začasnega statusa 
 • 14. 9. 2024 – izlet 
 • 16. 09. 24 – Programiranje in testiranje 
 • 17. 09. 24 – Programiranje in testiranje – Zaključna predstavitev – Zaključna razprava in priprava hekatona 2025 v Dresdnu 

Prijave se zbirajo do 23. 8. 2024, na naslovu: trautmann@htw-dresden.de 

Vse informacije najdete na spletni strani > TUKAJ 


You are invited to join the first hackathon at UP FAMNIT in collaboration with the University of Dresden - HTW Dresden (Mechlab), where you will together with Prof. Dr. Toralf Trautmann from the Laboratory of Automotive Mechatronics, develop new functions for driver assistance and vehicle automation.

When? The Hackathon will take place from 11 September to 17 September 2024.

Where? In the Livade 1. 0 building in Izola, in the Delta and Epsilon lecture room and in the parking lot in front of the campus.

Provisional schedule

 • 11.09.24  –  Introduction to automotive software development –  Presentation of the technology and the projects  –  Division of projects and tasks
 • 12.09.24 –  Programming and testing
 • 13.09.24 –  Programming and testing-  Presentation of interim status
 • 14.09.24 –  joint trip
 • 16.09.24  –  Programming and testing
 • 17.09.24 –  Programming and testing-  Final presentation-  Final discussion and preparation of the 2025 hackathon in Dresden

Applications should be submitted by 23 August 2024, to: trautmann@htw-dresden. de

All information can be found on the website > HERE

           


petek, 5. julij 2024 Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na poletno šolo v Parku Škocjanske jame in Krajinskem parku Beka

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame organizira poletno šolo v stilu bioloških taborov. Šola bo potekala od 2. do 6. septembra 2024 in bo namenjena študentom ter navdušencem nad biodiverziteto. 

      

Raziskovalna področja: dvoživke, hrošči, plazilci, ptice ter rastline. Nekaj pozornosti bo namenjeno tudi ekosistemskim storitvam območja. Sledil pa bo tudi obisk Naravnega rezervata doline Glinščice v Italiji ter obisk  Škocjanskih jam. 

Udeležba je brezplačna, saj izvedbo omogočata projekta EnGreen in Interreg Italia-Slovenija, ki ju sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. 

PRIJAVE potekajo na sledeči povezavi > TUKAJ do ponedeljka, 15. julija, oziroma do zasedbe 20 prostih mest 


sreda, 3. julij 2024 Vabilo na konferenco I Invitation to the conference: ‘Borders and Bridges: Migration and Transformation in Europe

Univerza Saarland v sodelovanju z Univerzo Vytautas Magnus vabi na konferenco “Borders and Bridges: Migration and Transformation in Europe.” 

   

Konferenca se osredotoča na vprašanje podobnosti in razlik v pristopih (metodologiji) in raziskovalnih interesih (tematskem fokusu) na področjih migracij, študij mejnih območij in preobrazbe na partnerskih univerzah T4EU. 

Vabljeni so vsi, ki delujejo na področjih migracij, preobrazbe in študij mejnih območij. 

Datum: 09. 09. 2024 - 11. 09. 2024 

Lokacija: Univerza Saarland ali prek spleta 

Namen konference je združiti raziskovalce in študente partnerskih univerz T4EU iz različnih disciplin, da odprejo razpravo o različnih vidikih raziskav na področju migracij, preobrazbe in mejnih območij. 

Vabljeni ste k oddaji prispevkov, ki obravnavajo migracije, družbene preobrazbe, študije mej ali sorodne teme. 

Prav tako ste dobrodošli, da se udeležite konference brez svojega prispevka, delite svoje izkušnje v interaktivnih formatih ter sodelujete v razpravah. 

Za več informacij si oglejte uradno vabilo na tej povezavi. 


Saarland University, in cooperation with Vytautas Magnus University, is pleased to invite you to the conference Borders and Bridges: Migration and Transformation in Europe. 

      

The conference will focus on the question of similarities and differences in the approaches (methodology) and research interests (thematic focus) in the fields of migration, border studies and transformation of the T4EU partner universities. 

All those working in the fields of migration, transformation and border studies are invited to participate. 

Date: 09. 09 .2024 - 11. 09. 2024 

Location: Saarland University or online.

The aim of the conference is to bring together researchers and students from T4EU partner universities from different disciplines to discuss the various aspects of research on migration, transformation and border(drawing). 

We invite contributions dealing with migration, social transformation, border studies or related topics. 

You are also welcome to attend the conference without a paper of your own and share your experiences in the interactive formats and participate in the discussions. 

For more information, please see the official invitation at this link. 


sreda, 3. julij 2024


ponedeljek, 1. julij 2024 Prijava za prostovoljce/-ke na dogodkih UP ob začetku študijskega leta | Sign-up for Volunteer work at UP events 2024

Univerza  na Primorskem išče prostovoljce/ke, ki bili pripravljeni pomagati pri pripravi in izvedbi dogodkov, ki vsako leto spremljajo začetek novega študijskega leta.

Letos bo takšnih dogodkov kar nekaj, zato v roke vzemi koledar in preveri razpoložljivost. Veseli te bomo prav kadarkoli, boš lahko priskočil/-a na pomoč. 

                                   

Dogodki bodo:

Pomagaš lahko na enem ali več dogodkih, na vseh pa lahko sodeluješ celoten čas trajanja ali le delno.

Svojo razpoložljivost zapišeš v zadnjem vprašanju tega obrazca > TUKAJ

Hvala za tvojo pripravljenost na sodelovanje.

UP team


 The University of Primorska is looking for volunteers who are willing to help prepare and organise the events that accompany the start of the new academic year.

This year we are planning quite some activities, so get your calendar out and please check your availability. Your support will be invaluable, and we are excited to have you on board.

                                   

The planned events are as follows:

 • Online Preparatory days; Monday and Thursday from 2pm to 3 pm between 9 and 20 September 2024, ZOOM.
 • Orientation days; 26-30 September 2024, Koper, Izola and Portorož. 
 • StartUP event; 5 October 2024, Žusterna Seaside Park, Koper.
 • You have the flexibility to choose how you'd like to contribute. You are welcome to participate in all the events, in a single event or just for a specific part. We will be grateful for any support you can offer, so please indicate your availability in the coming questions of this form >  HERE 

Thank you for your willingness to help.

See you!
UP


petek, 28. junij 2024 Registration for the courses offered by the University of Primorska for the Bachelor Tracks is open from 15 July to 26 August

Registration for the courses offered by the University of Primorska for the Bachelor Tracks is open from 15 July to 26 August! 

Dear T4EU Students! The registration for the T4EU Course Offer at Bachelor Level is open! Now you may choose the subject from the offer prepared by seven universities from our alliance.

Students can attend courses on the following topics and earn ECTS:

• Knowledge Entrepreneurship
• Languages & Intercultural Competences
• European History, Politics, Culture, Law, Economy
• Digital, Environmental and Societal Transformation

More information and all the courses offered can be found under the following link: https://shorturl.at/fkScx (under each topics)

Stay tuned for the course offers of other partner universities and the registration deadlines.


četrtek, 27. junij 2024 Izziv za vse študente magistrskih in doktorskih študijskih programov širom Evrope EU TalentON 2024 | A challenge for all Masters and PhD students

Vabljeni na EU TalentOn 2024 v Katovicah na Poljskem med 9. in 14. septembrom!

    

Razvijajte inovativne rešitve za znanstvene in družbene izzive na naslednjih področjih:

 • prilagajanje podnebnim spremembam,
 • obnova oceanov in voda,
 • podnebno nevtralna in pametna mesta,
 • preprečevanje in zdravljenje raka in
 • dogovor o tleh za Evropo.

… ter se potegujte za denarno nagrado v višini 75.000 evrov. 

Pridobite nove izkušnje, širite poznanstva in pustite svoj pečat!

Več informacij in prijava na uradni spletni strani EU TalentOn 2024 ali naslednji povezavi https://rb.gy/7sp4fc 


 You are invited to EU TalentOn 2024 in Katowice, Poland, 9-14 September!

   

Develop innovative solutions to scientific and societal challenges in the following areas:

 • Adaptation to Climate Change
 • Cancer Prevention and Care
 • Restore our Ocean and Water
 • 100 Climate-Neutral and Smart Cities
 • A Soil Deal for Europe

... and be in with a chance of winning a cash prize of €75,000. 

Gain new experiences, expand your networks and leave your mark!

For more information and to apply, visit the official EU TalentOn 2024 website or the following link https://rb.gy/7sp4fc


sreda, 26. junij 2024 Banka SID razpisuje dve kadrovski štipendiji za prihajajoče študijsko leto, namenjeni študentom magistrskega študijskega programa Računalništvo in informatika / Podatkovna znanost

SID banka razpisuje dve kadrovski štipendiji za študente in študentke magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje iz smeri Računalništva in informatike in Podatkovne znanosti.

     

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki:

 • redno opravljajo študijske obveznosti – imajo status rednega študenta,
 • so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Republike Slovenije, 
 • dosegajo višjo povprečno oceno,
 • imajo praktične izkušnje s programskim jezikom R,
 • so jim znane metode modeliranja in napovedovanja,
 • poznajo orodje za delo z bazami podatkov (SQL),
 • napredno uporabljajo MS orodja (Excel, Word, PowerPoint, Teams),
 • imajo višji nivo uporabnega znanja angleškega jezika.

Kaj ponujajo štipendistom?

 • konkurenčno mesečno štipendijo;
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela;
 • možnost pisanja zaključnega dela na primerih iz prakse banke;
 • zaposlitev po zaključku študija in strokovni razvoj kariere v banki.

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • motivacijsko pismo, v katerem navedete razloge, zakaj želite postati štipendist/tka;
 • življenjepis,
 • potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija/status študenta,
 • potrdilo o vseh opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno;
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • dokazilo o znanju angleškega jezika (spričevalo, certifikat, opravljen izpit, …)
 • morebitna potrdila, priporočila ali druga dokazila,
 • izjavo študenta/tke, da ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.

Rok in oddaja vloge

Vlogo za pridobitev kadrovske štipendije s prilogami pošljite  do vključno 15.9.2024 na elektronski naslov kadrovska@sid.si  z zadevo  »Kadrovska štipendija«.

Po pregledu vlog bomo kandidate, ki izpolnjujejo naše zahteve in pogoje povabili na kadrovski pogovor.

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno s štipendijsko politiko SID banke sklenil/a pogodbo o štipendiranju.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate na telefonsko številko 01 200 7722 ali 01 200 7286 ali na elektronski naslov kadrovska@sid.si.

Več o razpisu: https://www.sid.si/o-banki/kadrovske-stipendije


sreda, 26. junij 2024 Luka Koper podeljuje kadrovsko štipendijo za študijsko leto 2024/25 za študente DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA INFORMATIKE/ RAČUNALNIŠTVA

ZA ŠTUDENTE  DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA INFORMATIKE/ RAČUNALNIŠTVA 

Ali se želite že v času šolanja povezati z uspešnim poslovnim okoljem? Pridobiti praktične izkušnje v podjetju, ki gradi mednarodno konkurenčnost na visoko motiviranih, ambicioznih in kompetentnih kadrih? 

Luka Koper za študijsko leto 2024/25 razpisuje 1 kadrovsko štipendijo za (un.) dipl. inž. informatike/ računalništva.

Od najboljših kandidatov pričakujejo:

 • timsko sodelovanje
 • željo po novem znanju

Najboljšim kandidatom bodo omogočili:

 • stimulativno kadrovsko štipendijo
 • osebni in strokovni razvoj
  • opravljanje prakse v Luki Koper
  • mentorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah
  • možnost zaposlitve po zaključenem izobraževanju.

Zainteresirane študente vabijo, da do 15. 9. 2024 pošljete prijavo z življenjepisom, potrdilom o opravljenih študijskih obveznostih, navedbo vaših dosežkov in uspehov  ter kontaktnih podatkov (e-mail, gsm) na naslov Luka Koper d.d., Kadrovsko področje,  Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper ali na elektronski naslov kadrovska.izobrazevanje@luka-kp.si.

Dodatne informacije dobite na zgornjem elektronskem naslovu ali v kadrovskem področju Luke Koper tel. 05 6656 918.                            


torek, 18. junij 2024 T4EU Bootcamp: Usposabljanje mladih raziskovalcev in podiplomskih študentov na temo trajnostnega razvoja v Burgasu | T4EU Bootcamp for young researchers and Masters students on sustainable development in Burgas

Ekipa Laboratorija za okoljsko preobrazbo pametnih mest in regij zavezništva Transform4Europe (T4EU) vabi, da se udeležite prvega T4EU Bootcampa, ki bo potekal v mestu Burgas, Bolgarija, od 10. do 12. septembra 2024.

Tematski fokus dogodka je trajnostni razvoj in okoljska preobrazba, s poudarkom na učinkovitem prilagajanju na podnebne spremembe in inovacije. 

Dogodek si prizadeva zbrati mlade raziskovalce in podiplomske študente univerz T4EU, ki se izobražujejo in/ali specializirajo na tem področju, da bi pridobili nova spoznanja in izkušnje z omenjene tematike. 

Rok za prijavo: ponedeljek15. julij, zainteresirani pa lahko prijave oddajo prek spletne prijavnice. 

Izbrani študenti bodo za namen poti prejeli štipendijo. Vsa vprašanja, povezana z usposabljanjem, naslovite na elektronski naslov: transform4europe@upr.si. 

Celotno vabilo 


The team of the Transform4Europe (T4EU) Smart cities and regions Environmental transformation Lab invites you to participate in the first T4EU Bootcamp that will take place in Burgas, Bulgaria from 10th to 12th September 2024.

The thematic focus of the event is Sustainable development and environmental transformation: effective climate adaptation and innovations. It aims to bring together young researchers and postgraduate students from the T4EU universities studying and/or specializing in this field and to learn and practice on this challenging topic. 

Application deadline is 15 July. You can submit the application via the online application form. 

Selected students will receive a scholarship for the trip. For any questions, please contact transform4europe@upr.si.  

 First T4EU Bootcamp invitation   

       


torek, 18. junij 2024 Razpis o dodelitvi štipendij za doktorski študij matematike in naravoslovnih ved za študijsko leto 2024/25

Fundacija akademika Ivana Vidava, ustanova za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa (v nadaljevanju: fundacija) bo za študijsko leto 2024/2025 podelila eno štipendijo, največ v znesku 5.000,00 EUR, s katerim bo prispevala k pokrivanju stroškov doktorskega študija (3. bolonjska stopnja) mladih slovenskih matematikov in naravoslovcev.

Kandidati naj pošljejo prijave do vključno ponedeljka, 16. septembra 2024 na e-naslov: sazu@sazu.si ali po pošti (v razpisu).

Celoten razpis o dodelitvi štipendij za doktorski študij (3. bolonjska stopnja) matematike in naravoslovnih ved doma ali v tujini za študijsko leto 2024/2025


torek, 18. junij 2024 HOW TO EXTEND STUDENT VISA FOR STUDIES: SHORT ONLINE SESSION WITH Q&A

• 2. 7. 2024 / 13.00 / ZOOM • 

        

In a short 20-minute online session, we will highlight the most important “to-dos” for a successful STUDENT VISA renewal for studying at UP. 

We will share the latest practical information from the administrative office in Koper. 

The presentation will be led by: Petra Majcen (Admission Office UP) 

ZOOM link: https://upr-si.zoom.us/j/83249861131 

Don’t miss it! 

 


petek, 14. junij 2024 LZS podeljuje finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva

Strokovno-znanstveni svet LZS podeljuje finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v obdobju 2022 - 2024. 

Na razpis, na spletni strani LZS je bil objavljen 4. 6. 2024, se lahko do 5. julija 2024 prijavijo posamezniki, ki so v obdobju 2022-24 izdelali in zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, v katerem so proučevali/obravnavali: (i) divjad; (ii) ostale vrste prostoživečih živali, zanimive za lovsko organizacijo; (iii) življenjsko okolje divjadi; (iv) naravoslovne, družboslovne, humanistične in/ali (bio)tehnične teme, povezane z lovstvom. 

      

Celoten razpis in prijavni obrazec

Obvestilo o razpisu


sreda, 12. junij 2024 Banka Intesa Sanpaolo d.d. zaposluje

Banka Intesa Sanpaolo d.d. je del priznane mednarodne bančne skupine, ki posluje v več kot 40 državah po vsem svetu in se uvršča med največje banke v evro območju. Znani smo kot tehnološko napredna banka, ki je na slovenski trg uvedla številne novosti na področju plačilnih kartic ter spletnega in mobilnega bančništva.

Delovno mesto: Sodelavec/ka na področju kreditnih tveganj v Službi kreditnih politik in kontrole bonitet (Koper ali Ljubljana)

      

  Vse informacije so dostopne > TUKAJ.


torek, 11. junij 2024 Poletna šola (CO)HAPPINESS LABORATORY | 27.-29. 8. 2024, Kaunas (Litva) | Summer course (Co)Happines Laboratory, Kaunas (Lithuania)

*English below

Transform4Europe vas vabi, da se udeležite poletne šole, ki jo organizira Univerza Vytautas Magnus, od 27. do 29. avgusta. 

    

Šola »(CO)HAPPINESS LABORATORY« se bo osredotočila na oblikovanje pogojev za srečo sebe, drugih in vseh nas kot družbe v času izzivov in sprememb. 

Šola bo izvedena v obliki hekatona  dogodka, pri katerem udeleženci sodelujejo pri reševanju težave ali prepoznavanju novih priložnosti in se učijo drug od drugega. Gre za interdisciplinarno šolo, ki jo je zasnoval Oddelek za psihologijo in bo vključeval tudi teme iz filozofije, ekonomije, nevroznanosti, antropologije, politologije itd.

Namenjen je študentom dodiplomskega in magistrskega študija, ki bodo po opravljenih obveznostih prejeli 3 ECTS

Rok za prijavo je 30. junij. 

Potni stroški in stroški nastanitve bodo povrnjeni s pobudo T4EU. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na transform4europe@upr.si. 

Vse informacije najdete  > TUKAJ

        Prijave na poletni tečaj  > TUKAJ        

 (CO)HAPPINESS LABORATORY | 27.-29. 8. | Kaunas (Litva) INFO


Transform4Europe invites you to participate in a summer course from August 27 to 29 organized by Vytautas Magnus University.     

This year we offer the ‘(CO)HAPPINESS LABORATORY’ course, which will focus on shaping conditions for the happiness of oneself, others, and us all as society in times of challenges and transformations. 

It will be carried out as a hackathon – an event where poeple collaborate to solve a problem or identify new opportunities and learn from each other. It is an interdisciplinary course developed by the Department of Psychology, which will include topics from philosophy, economy, neuroscience, anthropology, political sciences, etc.

It is dedicated to BA and MA students, who will receive 3 ECTS after the completion of the course. 

Application deadline is 30 June.

Note that travel and accommodation expenses will be reimbursed by the T4EU Initiative. Please contact transform4europe@upr.si if you have any questions. 

Please register here for the ‘(CO)HAPPINESS LABORATORY’ summer course. 

All the info are available> HERE

 (CO)HAPPINESS LABORATORY | 27.-29. 8. | Kaunas (Litva) INFO

   


ponedeljek, 10. junij 2024 ODPRT JE RAZPIS ZA IZBIRNOST MED ČLANICAMI UP V ŠTUDIJSKEM LETU 2024/2025// THE CALL FOR COURSE ELECTIVES AMONG UP MEMBERS IN THE 2024/2025 ACADEMIC YEAR IS OPEN

Odprt je razpis za izbirnost med članicami UP v študijskem letu 2024/2025. Rok za prijavo na izbirnost med članicami UP je petek, 4. oktober 2024.

      

Študenti imajo za izbor ponujenih 237 predmetov, ki jih bodo v študijskem letu 2024/2025 izvajale članice UP. Ponujeni predmeti so v obsegu 3, 4, 6 ali 9 ECTS kreditnih točk, izvajali se bodo v slovenščini, angleščini, italijanščini, španščini in kitajščini v okviru dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov vseh članic UP.

>> VSE INFORMACIJE << izbirnosti med članicami univerze:


The call for course electives among UP members in the 2024/2025 academic year is open. The deadline for submitting the application form is Friday, 4 October 2024.

The call includes 237 courses to choose, all implemented by UP members in the 2024/2025 academic year. The offered courses are in the scope of 3, 4, 6 or 9 ECTS, they will be taught in Slovene, English, Italian, Spanish and Chinesse within the undergraduate and postgraduate study programmes of all UP members.

>> ALL INFORMATION << on electiveness 2024/25:

LEAFLET

*For more detailed assistance please contact the Student Office of UP FAMNIT. 


ponedeljek, 10. junij 2024 Poletni delovni čas Univerzitetne ambulante UP | Summer working hours of the University Healthcare Centre

Univerzitetna ambulanta UP, ki deluje v prostorih Zdravstvenega doma Koper (ZD Koper) bo od julija do septembra 2024 ZAPRTA.

V tem času se lahko študenti in zaposleni UP obrnejo na:

 • Otroško/šolski dispanzer ZD Koper, Dellavallejeva 3, Koper, tel. št.  05 66 47 284, 05 66 47 285,
 • v nujnih primerih na Urgentno ambulanto ZD Koper, Ljubljanska 6a, tel. št. 05 66 47 440.

Vse informacije ambulante

      

The UP University Healthcare Centre, which operates in the Koper Health Centre (ZD Koper),will be CLOSED from July to September 2024.

During this period, UP students and staff can contact:

 • Children's/school dispensary ZD Koper, Dellavallejeva 3, Koper, Tel.: 05 66 47 284, 05 66 47 285,
 • in urgent cases, the Emergency services of ZD Koper, Ljubljanska 6a, Tel.: 05 66 47 440.

All information about the Healthcare Centre


ponedeljek, 10. junij 2024 Študentski svet UP FAMNIT vabi na dobrodelni dogodek | Student Council of UP FAMNIT invites you to a charity event

Vabljeni na dobrodelni dogodek, namenjen ozaveščanju o slepoti in slabovidnosti ter zbiranju sredstev za izdelavo knjig (tipank) za slepe in slabovidne otroke. Dogodek bo potekal v sredo, 12. junija 2024, ob 13.30 v prostorih InnoRenew CoE v Izoli (Livade 6a, 6310 Izola).

Pisatelja Jernej Kuntner in Tina Saražin bosta predstavila svoji novi tipanki “Berta” in “Marleo”, ki sta posebej namenjeni slepim in slabovidnim otrokom. 

Program bo sestavljen iz predstavitve knjig, akustičnega glasbenega nastopa ter pogostitve.

Med dogodkom bo potekala prodaja različnih izdelkov in umetnin, od katere bo celoten dobiček namenjen izdelavi tipank. 

Donacije sprejemajo tudi na tekoč račun, vsi podatki so dostopni preko QR kode na spodnji grafiki.

V primeru udeležbe izpolnite priloženi obrazechttps://forms.gle/tjGeTj9EzWL5ceTn9


You are kindly invited to a charity event aimed at raising awareness about blindness and visual impairment, as well as raising money for the creation of tactile books for blind and visually impaired children. The event will take place on Wednesday, June 12, 2024, at 1:30 PM at InnoRenew CoE in Izola (Livade 6a, 6310 Izola).

Authors Jernej Kuntner and Tina Saražin will present their new tactile books "Berta" and "Marleo," specifically designed for blind and visually impaired children. The program will include book presentations, an acoustic music performance and a banquet.

During the event, there will be a sale of various products and artworks, with all proceeds dedicated to the production of tactile books.

Donations are also accepted via bank transfer, with all details available via QR code on the graphic.

In the case of attendance please  fill out this form: https://forms.gle/tjGeTj9EzWL5ceTn9


petek, 7. junij 2024 Brezplačni tečaj o požarnih zidovih Palo Alto na UP FAMNIT/ Free Cybersecurity Training for students at UP FAMNIT

Brezplačen osnovni tečaj o požarnih zidovih Palo Alto, bo trajal 2 dni (20. In 21. Junija)

      

DATUM/ DATE? 20.06. – 21.06.2024

URA/HOUR? 9.30 – 16.00

KJE/WHERE?   FAMNIT-RLab5

Tečaj bo izveden v angleščini / Training will be conducted in English

*število mest je omejeno/ The number of places is limited


Successful completion of this two-day course which combines lecture and hands-on labs will enhance the student’s understanding of how to configure and manage Palo Alto Networks next-generation firewalls. Students will be able to gain valuable hands-on experience configuring, managing, and monitoring a firewall in a lab environment.

This Cybersecurity Training is two days of instructor-led course that will enable you to:

 • Configure and manage the essential features of Palo Alto Networks next-generation firewalls
 • Configure and manage Security and NAT policies to enable approved traffic to and from zones
 • Configure and manage Threat Prevention strategies to block traffic from known and unknown IP addresses, domains, and URLs
 • Monitor network traffic using the interactive web interface and firewall reports

Target Audience: Students of the University of Primorska

Note: To actively participate in the event, you need a laptop and a reliable and fast internet connection.

To apply, contact the UP FAMNIT IT Services: podpora@famnit.upr.si

 


torek, 4. junij 2024 Razpis za prijave: Trieste Next International Academy 2024 // Call for Applications: Trieste Next International Academy 2024

Z veseljem vam obveščamo o razpisu za udeležbo na Trieste Next International Academy!

Ta intenzivni program izbranim študentom omogoča sodelovanje na festivalu Trieste Next, ki bo potekal v Trstu od petka, 27. septembra, do nedelje, 29. septembra 2024.

Program letošnjega leta vključuje tematski sklop o umetni inteligenci in robotiki. Dodatni tematski sklopi so na voljo za študente, specializirane za biotehnologijo in medicinske znanosti. Udeleženci lahko izberejo en tematski sklop, ki vključuje specializirana predavanja in seminarje, ter obiske pomembnih raziskovalnih centrov v Trstu.

Poleg specializiranih seminarjev bodo imeli izbrani študenti priložnost aktivno participirati na moderiranih pogovorih z domačimi in mednarodnimi gosti, podrobnosti bodo objavljene na uradni strani dogodka: https://www.triestenext.it/

Izbrani doktorski študenti bodo imeli priložnost predstaviti svoje raziskovalne projekte, po izboru organizacijskega odbora.

Naslednji rok za oddajo prijave je nedelja, 23. junija 2024.

 • Dodatni roki bodo sledili glede na razpoložljivost mest (7. julija, 21. julija, 4. avgusta, 18. avgusta, 1. septembra, 15. septembra).

Vsi zainteresirani študenti lepo vabljeni k prijavi!

We are excited to announce the call for applications for the Trieste Next International Academy fellowship!

This intensive programme offers selected students the chance to participate in the Trieste Next Festival, taking place in Trieste from Friday, September 27, to Sunday, September 29, 2024.

This year's programme includes a thematic section on Artificial Intelligence and Robotics.  Additional thematic sections are available for students specializing in Biotechnologies and Medical Sciences. Participants can choose one thematic section, which includes specialized lectures and seminars, as well as visits to important research centers in Trieste.

Beyond the specialized seminars, selected students will have access to talks with national and international guests, details of which will be announced in the coming weeks on the event's official page: https://www.triestenext.it/

Selected PhD students will have the opportunity to present their research projects during a poster session, following a selection by our committee.

The next application deadline is Sunday, June 23, 2024.

 • Additional deadlines will follow based on availability (July 7, July 21, August 4, August 18, September 1, September 15).

Selected PhD students will have the opportunity to present their research projects during a poster session, following a selection by our committee.

We encourage all interested students to apply for this enriching experience!


ponedeljek, 3. junij 2024 Univerza Saarland ponuja dva brezplačna intenzivna jezikovna tečaja: s francoščine in angleščine// Saarland University is offering two intensive language courses free of charge: one in French and one in English

 Tečaj francoščine je namenjen študentom na nivojih A2 - B2 in se bo prilagajal njihovim potrebam.

Tečaj bo potekal prek spleta od 8. julija do 19. julija, od 10.00 do 13.15, s predstavitvenim sestankom 8. julija od 10.00 do 12.00, kjer bodo obravnavane vse tehnične podrobnosti.

Prijave se odprejo danes, 3. junija, in bodo trajale vse do 21. junija 2024.

Tečaj angleščine je namenjen vsem, ki si želijo osvežiti slovnico in izboljšati pogovorne veščine z drugimi motiviranimi študenti z vse Evrope.

Program vključuje tudi pripravo življenjepisa in spremnega pisma. Tečaj bo potekal na spletu od 12. avgusta do 23. avgusta, od 9.00 do 12.30. Jezikovna raven: B1/B2.

Oba tečaja vsebujeta 3 ECTS kreditne točke.

Študenti se lahko prijavijo preko naslednje povezave pod "Kako se prijaviti": https://transform4europe.eu/course-offer-at-bachelor-level/

***

The French course is designed for students at levels A2 to B2 and will be adapted to their needs.

It will be held online from July 8 to July 19, from 10 a.m. to 1:15 p.m., with a Kick-Off Meeting on July 8 from 10 a.m. to 12 p.m. to discuss technical details. The registration period will begin on Monday, June 3, and will last until June 21.

The English course is designed to refresh grammar, enhance speaking skills with fellow motivated learners from across Europe, and even cover how to write a CV and cover letter.

This course will be online from August 12 to August 23, from 9 a.m. to 12:30 p.m., and is aimed at levels B1/B2.

Both courses are worth 3 ECTS credits.

Students can apply through the following link under "How to apply":https://transform4europe.eu/course-offer-at-bachelor-level/ sobota, 1. junij 2024 Priložnost za mlade: Trening za trenerje // Training for trainers

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija organizira brezplačno mednarodno petdnevno usposabljanje, ki združuje praktične in teoretične pristope, z namenom izobraziti trenerje za delo z mladimi.


Ali izvajaš delavnice z mladimi? Pripravljaš aktivnosti in igre zanje? Si kot mladinski voditelj vključen v katerokoli mladinsko organizacijo? Če je tvoj odgovor na vsaj eno vprašanje pritrdilen, ti bodo vsebine usposabljanja prišle prav. 

       

Vse informacije najdeš TUKAJ.

Kako se prijavim?

 • Za zagotovitev mesta je treba izpolniti prijavnico, ki jo najdete tukaj. Rok za prijave je 5. 6. 2024.c
 • Kje dobim več informacij? Več informacij na e-naslovu info@noexcuse.si.

Do you conduct workshops with young people? Do you prepare activities and games for them? Are you involved as a youth leader in any youth organization? If your answer to at least one of these questions is yes, the training content will be useful for you.

All the info can be found HERE.

To secure a spot, you need to fill out the application form, which you can find here. The application deadline is June 5, 2024.

Where can I get more information? More information can be found in the info pack attached or via email at info@noexcuse.si.


sobota, 1. junij 2024 Izbirni predmet Skrb za lastno zdravje namenjen vsem dodiplomskim študentom na Univerzi na Primorskem

Šport UP bo v letu 2024/25 ponovno izvedel zbirni predmet Skrb za lastno zdravje  (zunanja izbirnost).

Izbirni predmet je namenjen vsem dodiplomskim študentom na Univerzi na Primorskem, kjer je na voljo 30 mest. 

 Vsebine predmeta:

▪️Uvodno srečanje/seminar (2 uri)

▪️Terenske vaje (udeležba Šport UP aktivnosti) (60 ur)

▪️Predavanja (6 ur)

▪️Predmet se izvaja 2 semestra

Namen predmeta je spodbujati redno telesno dejavnost študentov in jo nagraditi s kreditnimi točkami (3 ECTS). Študenti dodiplomskega študija boste z udeležbo rednih Šport UP dejavnosti pridobili kreditne točke in hkrati pridobili osnovno znanje vezano na zdrav življenjski slog. 

Več si lahko preberete TUKAJ. 

         


sobota, 1. junij 2024 Srečanje s podjetniškim navidhom: Aleš Piščanc

Pridružite se na navdihujočem srečanju in prisluhnite zgodbi o uspehu Aleša Piščanca, njegovih izzivih in prihodnjih načrtih.

 

Aleš Piščanc je svojo podjetniško pot začel leta 2000 z odprtjem butične sladoledarne v Kopru. Navdih za izdelavo sladoleda je našel v Italiji, kjer se je izpopolnjeval pod mentorstvom Angela Grassa. Skupaj s partnerko Marjo Černe je vodil priznano restavracijo Capra v Kopru. Leta 2019 je prenovil in preimenoval Hotel Koper v Grand Koper, sodoben štirizvezdični hotel. Znano je, da Aleš Piščanc stavi na kakovost in trajnostni razvoj.

Kdaj? torek, 4. junij 2024, ob 10.00

Kje? Coworking Rotunda, Ferrarska ulica 16, Koper

Prijave: TUKAJ. Prijave zbiramo do 3. junija 2024.


sobota, 1. junij 2024 [Rok prijave podaljšan do 17. 6. 2024] Poletna šola PODATKI O NARAVI - od terena do informacijskega sistema

Vabljeni na poletno šolo “Podatki o naravi - od terena do informacijskega sistema”, ki jo organizira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, v okviru aktivnosti Skupine za speleobiologijo na Oddelku za biologijo v projektu LIFE NarcIS.

    

Poletna šola bo potekala od 26. do 30. avgusta 2024 na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Predavanja in praktične delavnice bodo potekali v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer

Vsebinsko izhodišče bo predstavljal NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem, ki ga vzpostavljajo partnerji projekta LIFE NarcIS (LIFE19 GIE/SI/000161). Na poletni šoli boste spoznali vse korake, kako se opažanja s terena prenesejo v podatkovne zbirke in postanejo uporabna za naravovarstvo. Posvetili se boste uporabi programa QGIS, vključno z vtičnikom qNarcIS in portalom, ki ga razvijamo v projektu LIFE NarcIS. Spoznali boste delovanje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, ter preko tega priložnosti in izzive, s katerimi se srečujejo zavarovana območja pri nas.

Vsebina poletne šole bo sestavljena iz predavanj strokovnjakov, praktičnih terenov in delavnic ter izdelave samostojne naloge na izbrano temo. Podrobnejši program bo v kratkem na voljo na spletni strani Skupine za speleobiologijo iz Oddelka za biologijo

Vabljeni dodiplomski, magistrski in doktorski študenti, podoktorski raziskovalci ter zainteresirani strokovnjaki. Udeležba na poletni šoli je omejena na 15 udeležencev. V primeru večjega zanimanja bomo naredili izbor, pri čemer bomo upoštevali zaporedje prijav in odgovore na dodatna vprašanja, ki jih bodo poslali vsem prijavljenim.

Udeležba na poletni šoli je brezplačna. Vsi ostali stroški (namestitev v domu v Trnju, prehrana in potni stroški terenskega dela) so pokriti.

Rok za prijavo je 17. junij 2024, prijave se zbirajo na tej povezavi: Prijava


četrtek, 23. maj 2024 Poletna šola - razpis za vključitev 12 udeležencev v poletno šolo, financirano v okviru Programa Interreg Italija-Slovenija

V sklopu projekta Poseidone programa Interreg Italija-Slovenija, katerega namen je vzpostavitev zelene in modre infrastrukture na območju severnega Jadrana, je ena izmed aktivnosti tudi izvedba poletne šole na jadrnici Goletta Verde, ki je namenjena spoznavanju inovativnih metod spremljanja in vzorčenja morske favne. 

V poletju 2024 je načrtovana izvedba prve poletne šole, ki se jo bo lahko udeležilo 12 študentov, od tega je 6 mest rezerviranih za študente magistrskih in doktorskih študentov Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici.

Več si lahko preberete v razpisu > TUKAJ 

Prijava > TUKAJ

     


petek, 17. maj 2024 ODPRTE PRIJAVE ZA KONFERENCO "INTERNACIONALIZACIJA VISOKEGA ŠOLSTVA IN POMEN EVROPSKIH UNIVER//REGISTRATION FOR THE CONFERENCE "INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION AND THE IMPORTANCE OF EUROPEAN UNIVERSITIES" NOW OPENZ"

Konferenca ja namenjena razpravi ter izmenjavi izkušenj, dobrih praks in izzivov med slovenskimi univerzami, ki sodelujejo v zavezništvih evropskih univerz, s poudarkom na profesionalnem razvoju in krepitvi kompetenc osebja preko strateško umeščenih mednarodnih mobilnosti, ki so eden od ključnih elementov zavezništva ter kako se to vključuje v razvoj institucije ter dvig kakovosti poučevanja in raziskovanja. Udeleženci bodo na dogodku imeli priložnost slišati vidike vodstev slovenskih univerz vključenih v zavezništva, kot tudi slišati primere dobrih praks z omenjenega področja.

              

Konferenca bo potekala 24. maja 2024, med 9.00 i16.00, na UP FM, v angleškem jeziku.

PROGRAM KONFERENCE

Lepo vabljeni vsi zainteresirani | PRIJAVA


The conference aims to discuss and share experiences, good practices and challenges among Slovenian universities participating in the European Universities alliances, with a focus on professional development and staff competence building through strategically positioned international mobility as one of the key elements of the alliance, and how this is integrated into the development of the institution and the enhancement of the quality of teaching and research.

Participants will have the opportunity to hear the perspectives of the leadership of Slovenian universities involved in the alliances, as well as to hear examples of good practice in this field.

     

CONFERENCE PROGRAMME

 The conference will take place on 24 May 2024, 9.00-16.00, at UP FM, and will be held in English |  APPLY HERE

Kindly invited!

 


petek, 17. maj 2024 Odprte prijave za Program Seeds for the Future 2024 - VABILO K SODELOVANJU //Seeds for the Future INVITATION

Huawei tudi v letošnjem letu organizira mednarodni program Seeds for the Future, program za razvoj mladih tehnoloških talentov in k sodelovanju vabi študentke in študente iz Slovenije. Ena izmed glavnih novosti letošnjega programa je, da se seli s spleta. Regionalni evropski dogodek bo namreč potekal med 1. in 5. julijem 2024 v Rimu, Slovenijo pa bodo zastopali trije predstavniki, ki bodo najbolj prepričali strokovno komisijo. 

     

KAJ JE SEEDS FOR THE FUTURE?

Seeds for the Future je globalno priznan in program družbene odgovornosti, ki si prizadeva razviti lokalne talente, deliti znanje, povečati prepoznavnost IKT sektorja med mladimi in spodbujati gradnjo lokalne skupnosti. Z izbiro mladih talentov z vsega sveta mladim omogoča pomembno platformo za razumevanje inovacij v panogi, izkušnje medkulturnih izmenjav in spodbujanje podjetniškega duha med mladimi.  

Globalni program Seeds for the Future deluje od od leta 2008. V vseh teh letih se je programa udeležilo več kot 18.000 študentk in študentov iz 139 držav, Slovenija pa se je programu prvič pridružila leta 2020. 

Teme, ki jih Seeds for the Future nagovarja v letu 2024, so digitalizacija, inovacije, podjetništvo in trajnost.  

Dodatne informacije o programu in izjave nekdanjih udeležencev iz Slovenije so vam na voljo v priloženem sporočilu za javnost.

PRIJAVE ZA IZBOR SLOVENSKIH PREDSTAVNIKOV V RIMU

Program Seeds for the Future je odprt za prijavo študentkam in študentom vseh slovenskih fakultet in univerz. 

 • Prijave, v angleškem jeziku, morajo vsebovati: 
 • življenjepis; 
 • motivacijsko pismo (do 400 besed); 
 • potrdilo o študentskem status in povprečje ocen
 • OPCIJSKO: 1-2 min predstavitveni video

Prijave s pripisom Seeds for the Future 2024 sprejemamo do vključno 31. 5. 2024 na elektronskem naslovu huaweislovenia@huawei.com

Trije prijavljeni, ki bodo najbolj prepričali našo strokovno komisijo, se bodo udeležili evropskega dogodka Seeds for the Future, ki bo potekal med 1. in 5. julijem 2024 v Rimu. Za vse prijavljene pa bo v juniju organiziran tudi ogled sedeža podjetja Huawei v Sloveniji in srečanje z vodstvom podjetja.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili program, bodo prejeli certifikat o uspešno zaključenem program. Hkrati se bodo vključili v globalno skupnost Seeds for The Future Alumni. Najbolj uspešni študenti pa se bodo uvrstili tudi v globalno tekmovanje tech4Good.

PRIJAVE SPREJEMAJO DO VKLJUČNO 31. MAJA 2024. 


IIntroduction of the Program Seeds for the Future is Huawei's globally-recognized Corporate Social Responsibility (CSR) flagship program. This program, organized by Huawei Technologies, seeks to develop local talent, share knowledge, increase ICT sector awareness & enthusiasm & foster digital community building.

This year the program is quite unique: HUAWEI is preparing onsite program for those talented successful applicants in Rome from 1st until the 5th July.

During these 5 days you will have the opportunity to participate in a series of inspiring workshops led by industry experts, engaging roundtable discussions and to work on your Tech4Good Class Group Project. (Tech4Good Class Group Project: Leveraging technology to address local common social &/or environmental issues, where participants develop a project and prepare a pitch to present their ideas to a panel of judges for evaluation.)Students who successfully graduate from the program will receive Program Completion certificate and have opportunity to join global Alumni community.

II. WHO do they look for?

Undergraduate or graduate students in their bachelor or master’s degree studies, who have:
• Passion for innovation, digitalization, sustainability, entrepreneurship and cross-
cultural communication in ICT-related fields.
• Willingness to participate in group project and global competition.
• High level of proficiency in English for all sessions & tasks.

III. WHAT do you need to prepare?

Please prepare your application materials in English:

• Resume / CV
• A max. 400 words motivational letter and/or a max 3 minutes personal video which reflects objective to participate Digital certificate of the active student status at University
• Digital certificate of the active student status at University
Please submit your application to: huaweislovenia@huawei.com
Email subject:【Seeds for the Future 2024 Application】Student Name + University

Application deadline: 31 May, 2024


četrtek, 16. maj 2024 ODKRIJTE MOČ KIBERNETSKE OBRAMBE//DISCOVER THE POWER OF CYBER DEFENSE

Kdaj? 29. 5. 2024 od 12.00 do 15.00

Kje? UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper (VP3 predavalnica)

Prijave: TUKAJ. Rok prijav - 25. 5. 2024.

Več: TUKAJ!

      

Vabljeni na strokovni posvet s plenarnim predavanjem in okroglo mizo, kjer bomo skupaj z priznanimi strokovnjaki spoznavali ključne vidike kibernetske varnosti, vključno z razumevanjem kibernetskih napadov in prepoznavanjem prevar. Na okrogli mizi bomo razpravljali  tudi o kritični in varni uporabi informacijske tehnologije pri delu, v prostem času in pri komuniciranju, strokovnjaki pa nam bodo predstavili primere preprostih pristopov h kibernetski samozaščiti. Vabljeni!

Sodelujoči na okrogli mizi:

- dr. Janez Mekinc,  moderator
- dr. Blaž Markelj, predstojnik katedre za kibernetsko varnost na FVV,
- Aljoša Špeh, vodja oddelka za preiskovanje računalniške kriminalitete na Policijski upravi Koper,
- Boštjan Špehonja, etični heker,
- Boris Turk,  Mastercard.

   


When? 29th May 2024 from 12 to 15 pm

Where? UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper (VP3 lecture room)

Applications: HERE. Application deadline - 25th May 2024.

More: HERE!

       

You are invited to an expert consultation with a plenary lecture and a round table, where, together with recognized experts, we will learn about key aspects of cybersecurity, including understanding cyberattacks and identifying fraud. At the round table, we will also discuss the critical and safe use of information technology at work, in free time, and in communication. Experts will present examples of simple approaches to cyber self-protection. Welcome!

Round table participants:

 • Janez Mekinc, PhD, Moderator
 • Blaž Markelj, PhD, Head of the Cybersecurity Department at FVV
 • Aljoša Špeh, Head of the Computer Crime Investigation Department at the Koper Police Administration 
 • Boštjan Špehonja, Ethical Hacker
 • Boris Turk, Mastercard 

        


sreda, 15. maj 2024 Pridruži se T4EU tednu med 22. in 24. majem kot prostovljec_ka! | Join the T4EU week from 22-24 May as a volunteer!

Si navdušuješ nad organizacijo dogodkov?  Spoznaj ozadje dogodka T4EU tedna in se pridruži organizacijski ekipi kot prostovoljec_ka!

Dogodek "Transform4Europe: Beyond the Borders&rdquo" organiziramo med 20. in 24. 5. 2024 na Univerzi na Primorskem, skupaj z Univerzo v Trstu (lokacija dogodkov je tako Koper kot Trst). Združil bo več kot 300 zaposlenih in študentov univerz članic evropske univerze Tranform4Europe, katere polnopravna članica je tudi UP.

Prostovoljce potrebujemo za dogodke, ki se bodo odvili med sredo, 22. in petkom, 24. majem 2024, v Kopru / na različnih članicah UP, ki bi nam pomagali pri:

 • izvedbi športnih in družabnih aktivnosti (glej direktno program – povezava spodaj)
 • pripravi prostora za izvedbo dogodka (predvsem v sredo (Socerb – 11:30 -13.30) in v petek (Muzejski trg – 16.00-18.00))
 • spremljanje skupin na lokacije (sreda na ŠOUP (13.30-15.00)) / četrtek do DŠD Koper na kosilo (13.00-14.00)
 • registracija udeležencev v sredo popoldan in četrtek zjutraj
 • ostalo po potrebi

Povezave:

 • Vse o dogodku Transfor4Europe Week: Beyond Borders > TUKAJ
 • Direktna povezava do programa T4EU tedna v Canvi > TUKAJ  
 • PRIJAVNICA za prostovoljce > TUKAJ 

Imaš kakršnokoli dodatno vprašanje? Ne skrbi, imeli bomo skupen sestanek pred sredo, 22. 5., kjer bomo razložili vse podrobnosti. Zaenkrat zgoraj samo okvir na katerih točkah programa bi potrebovali pomoč.

*Kontaktna oseba za organizacijo prostovoljcev je: Jelena Pilipović (Predsednica ESN Primorska) / e: president@esn-primorska.si

Lepo, lepo vabljen_a!

***A mogoče tebe toliko ne zanima sama organizacija in imaš prijatelja, prijateljico, ki jo? Deli informacijo! Veseli bomo tudi tovrstne pomoči.

Ekipa T4EU tedna 2024


Are you interested in organising events?  Get to know the behind-the-scenes of T4EU Week and join the organising team as a volunteer!

The event "Transform4Europe: Beyond the Borders" is organised from 20 to 24 May 2024 at the University of Primorska, together with the University of Trieste (location both in Koper and Trieste), and will bring together more than 300 employees and students of the member universities of Tranform4Europe.

We need volunteers for the events that will take place between Wednesday 22 and Friday 24 May 2024 in Koper / in different UP facultie,  to help us with:

 • sports and social activities (see direct programme - link below)
 • preparation of the venue for the event (especially on Wednesday (Socerb - 11:30 - 13:30) ) and Friday (Muzejski trg - 16:00 - 18:00)
 • accompanying the groups to the locations (Wednesday to the ŠOUP (13.30-15.00)) / Thursday to the DŠD Koper for lunch (13.00-14.00)
 • registration of participants on Wednesday afternoon and Thursday morning
 • other as needed

Links:

 • All about Transfor4Europe Week: Beyond Border > HERE
 • Direct link to the T4EU Week programme in Canva > HERE
 • VOLUNTEER APPLICATION FORM > HERE 

Do you have any further questions? Don't worry, we will have a joint meeting before Wednesday 22 May to explain all the details. For the time being, the above is just an outline of the points on the programme where we would need help.

Contact person for volunteer organization: Jelena Pilipović (President of the ESN Primorska) / e: president@esn-primorska.si

You are very, very welcome!

*** Maybe you are not so interested in the event organisation itself and you have a friend who is? Share the information! We would be glad to have this kind of help too.

Team T4EU tedna 2024


torek, 14. maj 2024 Študentsko delo v Centru o delfinih v Piranu (pričetek 17. 6.2024)

V društvu Morigenos iščejo prijaznega, komunikativnega, vestnega in zanesljivega študenta ali študentko, ki bi se pridružil super ekipi. 

Delo v Centru o delfinih bo vključevalo sprejem obiskovalcev, prodajo vstopnic in spominkov, skrb za razstavne prostore ter komunikacijo z obiskovalci.

Delo bo potekalo od junija do konca avgusta. Delovni čas bo organiziran v izmenah, ki lahko vključujejo tudi vikende, oziroma glede na potrebo in dogovor. Pomembno je aktivno znanje angleščine, znanje italijanskega jezika pa je zaželeno.

Če se prepoznate v opisu in bi radi postali del ekipe, pošljite svojo prijavo predstavitvenim pismom na center@morigenos.org do vključno 09. junija.

      


petek, 10. maj 2024 SLUŽBA ZA KOMUNICIRANJE UP VABI V SVOJO EKIPO DIGITALNEGA KREATIVCA_KO

Ti je digitalni svet blizu? Se dobro znajdeš v poplavi trendov? Je pisanje vsebin, oblikovanje kreativ za družbena omrežja vseh sort tvoja strast? Ti je organizacija in ustvarjanje novih formatov dogodkov izziv in bi se rad_a naučila več.  Potem je ta oglas ZATE! Beri dalje.

     

PODROBNEJE O VSEBINI DELA oz. KAJ BOŠ POČEL_A?

Izpeljava raznolikih komunikacij skozi različne interne/eksterne kanale univerze, to vključuje:

 • urejanje družabnih omrežij univerze (FB, IG, LinkedIn, TikTok)
 • oblikovanje kreativ (Canva, CapCut, VideoLeap, …)
 • pisanje vsebin za spletno stran
 • (“neprofi”) fotografiranje raznolikih večjih/manjših dogodkov, ki se odvijajo znotraj univerzitetnega okolja
 • operativna pomoč pri izpeljavi večjih dogodkov na ravni univerze
 • priprava predlogov za izboljšave (seveda, tudi tvoje mnenje šteje!)
 • redno spremljanje trendov in skrb za implementacijo

KAJ PRIČAKUJEMO OD TEBE?

Veliko mero samoiniciativnosti, doslednosti in odgovornosti za delo. V ekipo sprejemajo proaktivnega in zanesljivega posameznika.


KAJ LAHKO PRIČAKUJEŠ ?

- delo v univerzitetnem okolju v res FAJNI ekipi od katere se boš veliko naučil_a!

- pisarno v centru mesta Koper! (praktično v osrčju mesta Koper – Titov trg)

- preizkusno obdobje z možnostjo kasnejše zaposlitve

Preizkusno obdobje se bi zate pričelo že na dogodku “Tranform4Europe Week”, ki traja od 20.-24. 5. 2024 v Kopru/Izoli.  V tem tednu bi se pridružil_a ekipi prostovoljcev.

Smo vzbudili tvoje zanimanje? Pošlji nam svoj (kratek) življenjepis z “motivacijskim pismom”, ki naj bo v obliki kreative (foto, video, reel, kolaž, pismo – vglavnem karkoli kar meniš, da najbolje odraža tvoje kreativno ustvarjanje, osvojene digitalne spretnosti in znanja). Lahko ustvariš novo “kreativo” (sprejemamo oblike vseh sort) ali pa nam pošlješ kakšno, ki si jo že ustvaril_a.

Tvoje izdelke s CV-jem sprejemajo na szk@upr.si,  najkasneje do 15. 5. 2024!


URNIK & URNA POSTAVKA 

do 8 ur dnevno (med 8.00 in 17.00)

- urna postavka: 7,00 neto


Ekipa Službe za komuniciranje UP (SZK UP)


petek, 10. maj 2024 T4EU opportunity: Intensive German language courses - participation free of charge for 10 students (online) and 5 students (on-site)

Each year in September and October the International Study Centre Saar (ISZ Saar) runs an Intensive German language course that has been specially designed to meet the needs of exchange students preparing to study in Germany or at Saarland University (UdS).

        

The German intensive language course is thematically designed to meet the needs of students of Erasmus+ and other exchange programmes and is therefore very suitable for students of the T4EU alliance. The reading and listening comprehension texts are specially chosen to provide the students with information about student life at Saarland University – both on campus and in and around Saarbrücken. The short intensive courses start at language level A2 (CEFR). Previous knowledge of the German language is mandatory, therefore beginners cannot be admitted to this course.

Information on the on-site course in September can be found here and on the online course in October here.

Interested Students can register here.

Deadline for the registration is 2nd June.


četrtek, 9. maj 2024 Trguj na borzi - Dogodek za male in bodoče vlagatelje

Denar ne pride sam od sebe – ali pač? Kaj pa če 22. maja ob 15. uri v Grand Hotelu Plaza pridete na brezplačni dogodek Ljubljanske borze in se prepričate sami? Na dogodku boste izvedeli vse o trendih na kapitalskih trgih, donosnosti in dostopnosti investiranja v vrednostne papirje ter vzajemne sklade, spoznali pa boste tudi vlagatelja Maksa in iz prve roke predstavnikov najelitnejših borznih družb slišali, zakaj so slovenski blue chipi prava naložba za vas. Za koncentracijo bodo poskrbeli tudi s kavico in prigrizkom.

PROGRAM:

15.00 - 15.10 | Pozdravni nagovor, Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze

15.10 - 15.20 | Kaj dogaja? Pregled trendov na kapitalskem trgu, Tomaž Okorn, borzni komentator

15.20 - 15.35 | Pogumno ali preudarno? Kako začeti investirati z delnicami in ETF-i? InterCapital Asset Management (v angleščini)

15.35 - 15.50 | Se obveznice vračajo v modo? Donosnost in dostopnost dolžniških vrednostnih papirjev, Nova KBM

15.50 - 16.05 | Nimaš časa za strategijo? Skladi ga imajo. Prednosti investiranja v skladih, NLB Skladi

ODMOR

16.20 - 16.30 | Že poznaš vlagatelja Maksa? Časnik Finance

Zakaj so delnice Prve kotacije primerna naložba zame? Predstavitev slovenskih blue-chipov

16.30 - 16.38 | Krka

16.39 - 16.47 | NLB

16.48 - 16.56 | Pozavarovalnica Sava

16.57 - 17.05 | Petrol

17.06 - 17.14 | Skupina Triglav

17.15 - 17.23 | Telekom Slovenije

17.24 - 17.32 | Cinkarna Celje

PRIJAVITE SE TUKAJ.

*Prijava na dogodek je obvezna, udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno.


četrtek, 9. maj 2024 Javni razpis za nagrade za najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije | Rok podaljšan do 1. julija in razširitev kriterijev

Odprt je nov razpis Slovenskega kemijskega društva in podjetja AquafilSLO za najboljša zaključna študijska dela s področja trajnostne kemije. Rok za prijavo je 1. 7. 2024

Tudi letos bodo podelili denarne nagrade, in sicer 500 € za najboljše diplomsko delo, 700 € za najboljše magistrsko delo, 1000 € za najboljše doktorsko delo ter 1000 € za zaključno študijsko delo z največjim potencialom prenosa znanja v gospodarstvo.

Pravico do sodelovanja na razpisu za najboljše diplomsko in magistrsko delo imajo diplomanti in magistri, ki so uspešno zaključili diplomsko ali magistrsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ eno leto pred datumom objave razpisa. Pravico do sodelovanja na razpisu za najboljše doktorsko delo imajo doktorji znanosti, ki so uspešno zaključili doktorsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ dve leti pred datumom objave razpisa.

Več podrobnosti o razpisu in prijavi na: https://www.chem-soc.si/2024/04/25/javni-razpis-nagrade-za-najboljsa-studijska-dela-s-podrocja-trajnostne-kemije-2024/


četrtek, 9. maj 2024 Climate Justice Call – up to May 30th submit your climate justice ideas for a chance to earn a €250 production grant

As we face the significant challenge of climate change, we invite masters, doctoral students, faculty members, and researchers to share their ideas and solutions on climate justice. This initiative provides an opportunity to co-edit a multimedia catalogue, presenting diverse perspectives on climate justice through essays, reports, and multimedia elements like videos, animations, and sound pieces accessible via QR codes.

Key Dates:

Launch & Call for Participation: March 2024

Submission Deadline: extended to May 30th 2024

Winners Announcement: July 2024

Publication Date: September 15th, 2024

Submissions are welcomed on topics such as the socio-economic impacts of climate change, legal and policy frameworks for climate action, technological innovations, and grassroots movements for resilience.

Participant Benefits: Selected participants will have a chance to contribute to global discussions on climate justice and receive a €250 grant to support the production of their work for this multimedia publication. This effort is part of building the SDG UniNet network, a collaborative platform of universities aiming to contribute to the Sustainable Development Goals through shared knowledge and initiatives.

Join Our Effort for a Sustainable Future Your contribution is valuable to us. Take this opportunity to make an impact and join a community committed to making a difference in the world.

For submission guidelines and more details, please visit our official call webpage: https://shift-cost.eu/

Further information is available in the detailed call document here: https://shift-cost.eu/wp-content/uploads/2024/03/The_Climate_Justice_Call_Final_LS.pdf

Let’s work together for sustainable change.


torek, 7. maj 2024 SREČANJE ZA ODHODNE ŠTUDENTE: ISKANJE UDOBNEGA DOMA V TUJINI Z ERASMUS PLAY! //MEETINGS FOR OUTGOING STUDENTS: FIND A COMFORTABLE HOME ABROAD WITH ERASMUS PLAY!

*English below

Vabimo vas na Zoom srečanje, namenjeno vsem odhodnim študentom, ki se v prihajajočem akademskem letu 2024/2025 odpravljate na mednarodno izmenjavo! Vsebina srečanja bo iskanje nastanitev v tujini, saj dobro vemo, kako zahtevno to lahko postane. Pridružil se nam bo predstavnik Erasmus Play plaftorme, ki bo delil koristne nasvete in informacije o iskanju udobnega doma v tujini. 

    

Lepo vabljeni, da se nam pridružite v ponedeljek, 13. maja ob 13.00. Predvidoma bo srečanje trajalo približno 30 minut.

Povezavo do Zoom srečanja najdete tukaj – link do povezave.

*V primeru ne delovanja linka vam posredujem: Meeting ID: 835 0733 9262 in Geslo: 129209.

Se že veselimo vaše udeležbe!


We invite you to a Zoom meeting for all outgoing students who will participate in an international exchange in the upcoming academic year 2024/2025!

The content of the meeting will be about finding accommodation abroad, as we know how difficult this can be. We are pleased to announce that a representative from Erasmus Play Plaftorm will be present to provide useful tips and information on finding comfortable accommodation abroad.

You are cordially invited to join us at ZOOM on Monday, May 13 at 13:00. The meeting is expected to last about 30 minutes. You can find the link to the Zoom meeting here - Link to the link.

*If the link does not work, I will send you the meeting ID: 835 0733 9262 and the password: 129209


ponedeljek, 6. maj 2024 Vabljeni na informativne dneve za magistrski študij na UP FAMNIT//Online Info Week for Master's studies

Interdisciplinarni, raznoliki in sodobno naravnani magistrski študijski programi na UP FAMNIT ponujajo vse, kar si študentke in študenti želijo: znanje, projektno delo, sodelovanje s podjetji, raziskovanje, mednarodne izkušnje, sodobno laboratorijsko in računalniško opremo. 

     

UP FAMNIT izvaja sedem študijskih programov 2. stopnje: Matematične znanostiRačunalništvo in informatikaVarstvo naraveBiopsihologijaPsihologijaTrajnostno grajeno okolje in Podatkovna znanost 

*** 

Vabimo vas, da se udeležite virtualnih predstavitev magistrskih študijskih programov, ki bodo potekale med 20. 5. in 21. 5. 2024, preko video-konferenčnega sistema ZOOM.  

Z vami bodo koordinatorji študijskih programov, za vprašanja, ki so vezana na prijavno-vpisni postopek, pa bo na voljo tudi Referat za študente. 

Informativna srečanja za programe, ki jih izvajamo tudi v angleškem jeziku, bodo potekala v angleščini. 

Predstavitve študijskih programov v slovenskem jeziku bodo potekale 20. maja 2024 ob 17.00 uri, medtem ko bodo predstavitve študijskih programov v angleškem jeziku potekale dan kasneje, 21. maja 2024 ob 17.00 uri. 

Več informacij o informativnih dogodkih in Zoom povezave najdete > TUKAJ

Vsi aktualni roki in prijavno - vpisni postopek > TUKAJ    

Dan in ura

                                       Študijski program

20. 5., 17.00

Biopsihologija  - ZOOM 

20. 5., 17.00

Varstvo narave  - ZOOM 

20. 5., 17.00

Računalništvo in informatika  - ZOOM 

20. 5., 17.00

Podatkovna znanost  | PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI - ZOOM

20. 5., 17.00

Matematične znanosti - ZOOM 

20. 5., 17.00

Psihologija - ZOOM 

20.5., 17.00

Trajnostno grajeno okolje - ZOOM 

21. 5., 17.00

 Data Science PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI - ZOOM 

21. 5., 17.00

Mathematical Sciences - PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI -  ZOOM 

21.5., 17.00

Sustainable built environments - PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI - ZOOM 


 If you are interested in studying at UP FAMNIT or you are still undecided about your postgraduate studies, join our Online Info Week for Master's study programmes from 20 May to 21 May 2024! 

***

     

UP FAMNIT Master's study programmes are interdisciplinary and diverse, and offer to students everything they need: knowledge, project work, case study, research activities and well equipped laboratories. 

You are invited to join the presentations of our study programmes, which will be held from 20 May and 21 May 2024 via ZOOM. Study programmes coordinators will present our study and research activities and answer your questions as well. 

Programmes that are held in English language will be presented in English. 

There is a specific day and time of presentation for each Master's study program, so we invite you to see the list below. More information about our info events and Zoom links can be found here. 

Discover all Masters study programmes at UP FAMNIT! 

The CALL FOR ENROLMENT into UP FAMNIT postgraduate study programmes in 2024/25 is available HERE. 

You are invited to join us! 

DATE AND HOUR PROGRAMME
20 MAY, 5PM Biopsychology - ZOOM 
20 MAY, 5PM Nature Conservation - ZOOM
20 MAY, 5PM Data Science - ZOOM
20 MAY 5PM Mathematical Sciences ZOOM 
20 MAY 5PM Computer Science - ZOOM
20 MAY 5PM Psychology - ZOOM 
20 MAY 5 PM Sustainable Built Environments  ZOOM 
21 MAY 5 PM Data Science - PRESENTATION IN ENGLISH - ZOOM 
21 MAY 5 PM  Mathematical Sciences PRESENTATION IN ENGLISH ZOOM 
21 MAY 5 PM Sustainable Built Environments PRESENTATION IN ENGLISH - ZOOM 

ponedeljek, 6. maj 2024 Karierni sejem UP 2024 – spoznajte potencialne delodajalce in trg dela // UP Career Fair 2024 - get to know potential employers and the labor market

Univerza na Primorskem tudi to leto organizira Karierni sejem UP 2024, ki bo potekal v sredo, 15. maja 2024, od 10.00 do 13.00

Zaradi slabe vremenske napovedi se bo Karierni sejem UP (tudi) letos odvijal v večnamenskem prostoru UP FAMNIT (vhod z Muzejskega trga).

Na Kariernem sejmu UP 2024 se bo predstavilo 19 delodajalcev in organizacij. Vsi udeleženci imajo možnost razgovora z njihovimi predstavniki in pridobivanja informacij o prostih delovnih mestih ter pogojih za njihovo zasedbo. Izvedli bodo tudi, katere kadre bodo podjetja potrebovala v naslednjih letih, s katermi znanji in kompetencami.

Zaradi lažje izvedbe srečanja z delodajalci je organizirana ZAPOSLITVENA KAVARNA, v okviru katere delodajalci predstavijo svojo dejavnost, potrebe po kadrih in možnosti sodelovanja v obliki študijske prakse, pripravništva, zaposlitvenih možnosti, sodelovanja pri projektih in možnostih zaposlitve. V prijavi lahko izberete poljubno število delodajalcev, s katerimi se želite pogovoriti.

PRIJAVE na Zaposlitveno kavarno omogočajo lažjo in bolj učinkovito organizacijo razgovorov z izbranimi delodajalci. Prijavite se na dogodek.

V okviru sejma bo izveden tudi seminar Zaposlitvene priložnosti v Evropi, od 13.00 do 14.00 v Santorijevi sejni sobi v avli  Rektorata UP. Na seminarju nam bo  Mateja Grajzer, svetovalka EURES, predstavila, kje in kako do zaposlitvenih priložnostih v državah EU.

Kratka predstavitev sodelujočih podjetij

Adecco H. R. d. o. o.

Adecco H.R. kadrovsko svetovanje d.o.o. je del velike mednarodne skupine Adecco Group AG, vodilnega svetovnega podjetja za upravljanje storitev na področju zaposlovanja in upravljanja s človeškimi viri.

S široko mrežo lokalnih poslovalnic po vsej Sloveniji, s tehnološkimi rešitvami, z nenehnim nadgrajevanjem novih storitev v naši ponudbi, upoštevajoč neprecenljive dolgoletne izkušnje tudi na mednarodnem področju, in s hitrim odzivom zagotavljajo izbor najustreznejših kandidatov za vse vrste del.

Aupair Slovenija

Program Au Pair v Ameriki ponuja edinstveno priložnost dekletom in fantom, starim do 26,5 let, da preživijo eno leto v Ameriki, kjer živijo pri izbrani družini, pomagajo pri varstvu otrok in se obenem izobražujejo ter raziskujejo novo kulturo. Gre za izjemno bogato izkušnjo, ki omogoča osebno rast, pridobivanje novih veščin in medkulturno razumevanje ter tedensko plačilo 215$ (približno 11.000 $ na leto).

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Društvo PiNA, ustanovljeno leta 1998, že več kot dvajset let spodbuja družbeno odgovorne prakse in krepi kulturni dialog. Od ustanovitve naprej PiNA odpira prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov. Sprva kot prva spletna kavarna v Sloveniji leta 1998, do leta 2016 pa kot multimedijski in mladinski center, članica mreže točk EUROPE DIRECT Slovenije, kot Stičišče nevladnih organizacij obalno-kraške regije, od leta 2022 pa kot kontaktna točka programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) ter organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, mladine in mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Na sejmu bodo ponudili informacije o priložnostih za mlade v EU in možnosti za opravljanje prakse ali prostovoljskega dela na PiNI.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu z unikatnim vrednotnim sistemom, aktivno vpetostjo v reševanje družbenih problemov in z dolgoletno prakso odličnosti na področju implementacije kompetenčnih modelov za mlade, ki se celostno dopolnjujejo v med-disciplinarni »Metodi Brez izgovora«. Osredotoča se na področje zdravja in okolja.

Organizacija deluje na dveh ravneh:

 • razvija osebne kompetence mladih in njihov potencial ter
 • prenaša potrebno znanje, izkušnje in veščine z izvajanjem učinkovitih, dolgoročno zastavljenih programov, namenjenih zmanjševanju neenakosti v zdravju, povečanju zdravstvene in okoljske pismenosti ter spodbujanju aktivnega državljanstva.

Delujejo tudi z več različnimi delovnimi skupinami, od otrok do mladih in pedagoških delavcevm in v različnih okoljih.

Mladim bodo predstavili možnost sodelovanja pri preventivnem delu, projektnem managementu ter pripravi in izvajanju izobraževalnih programov ali aktivnosti.

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

Škocjanske jame so prvi spomenik v Sloveniji in na klasičnem Krasu, vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. To jih uvršča na  častno  mesto med naravnimi spomeniki sveta. Vpisane so v seznam svetovno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije, kot prvo podzemno mokrišče na svetu sploh. Skupaj s podzemnim tokom reke Reke so eno od najdaljših kraških podzemnih mokrišč v Evropi. Škocjanske jame so del programa MAB. Človek in biosfera (MAB) je Unescov medvladni raziskovalni program, ki vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območji, kjer se ohranja biološka pestrost in spodbuja trajnostni razvoj.

Na svetu je le 19 območji, ki so hkrati na seznamu svetovne dediščine, na seznamu mednarodno pomembnih mokrišč Ramsar in v programu MAB. Med njimi je tudi Park Škocjanske jame.

Upravljavec Regijskega parka Škocjanske jame je javni zavod. Glavne aktivnosti zavoda so:

 • monitoring naravne in kulturne dediščine,
 • spremljanje stanja in analiziranje naravnih vrednot,
 • sodelovanje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in strokovnih raziskavah parka,
 • vzdrževanje, obnova in varstvo naravne in kulturne dediščine,
 • skrb za strokovno predstavitev parka in organiziranje izobraževanj ter
 • vodenje obiskovalcev po zavarovanem območju.

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija bo na sejmu predstavil  tudi pogoje za zasedbo delovnega mesta »projektni sodelavec«,  ki spada v Strokovno službo.

Epilog, d.o.o.

Dihaš hi-tech? Si poliglot v programerskem svetu? Se rad učiš in v izzivih vidiš nove priložnosti? Iščeš po zaključku študija zaposlitev v podjetju, kjer rešujejo izzive iz realnega sveta in nudijo tudi mednarodne priložnosti?

Epilog d.o.o. vam odpira vrata, kjer vaša strast do tehnologije postane način življenja. Svojo zgodbo pišejo od leta 1990. Od takrat naprej razvijajo in implementirajo najzahtevnejše programske rešitve za podporo procesom logistike. Ali bolj enostavno: povezujejo ljudi, stroje in stvari v enoten sistem.

Do strank se obnašajo vedno profesionalno, do sodelavcev prijazno in sodelovalno. So programerji, razvojniki, sistemski analitiki, arhitekti, inženirji elektrotehnike … Na prvi pogled različni, povezuje jih en interes – in to je, da radi osvajajo nova znanja, še raje pa jih delijo in drug drugega kaj novega naučijo. In to ne glede na to, ali sedijo v ljubljanski ali koprski pisarni.

V Epilog d.o.o. iščejo mlade strokovnjake, ki so navdušeni nad kakovostnimi rešitvami in imajo smisel za podrobnosti. Tistim, ki so odprti za nova znanja s področja kakovosti, so pripravljen preizkusiti svoje analitične sposobnosti ter sodelovati z razvijalci pri oblikovanju vrhunskih rešitev, predlagajo, da se spoznajo, ker je delovno mesto QA morda namenjeno prav njim.

Ljudska univerza Koper

Ljudska univerza Koper je največje izobraževalno in svetovalno središče za odrasle v Obalno-kraški regiji. Odrasli lahko na Ljudski univerzi Koper zaključijo osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, se udeležijo številnih tečajev in delavnic, poiščejo nasvet v zvezi s kariero ali izobraževanjem ter dobijo podporo pri samostojnem učenju. Podjetja, ki sodelujejo z Ljudsko univerzo Koper, dobijo pozornega sogovornika, ki zagotavlja kakovostna izobraževanja za zaposlene, krojena po meri naročnika. V 60 letih obstoja so se dotaknili že skoraj vsake družine na Obali; samo v letu 2020 se je z njimi izobraževal ali poiskal nasvet vsak četrti prebivalec obalnih občin.

Tečaje lahko obiskujejo posamezniki, izvajajo pa jih tudi za zaključene skupine po naročilu podjetij in drugih ustanov. Pridobite ali izboljšate lahko svoje jezikovne in digitalne veščine in naredite korak naprej za svojo osebno rast. Pooblaščeni so tudi za izvajanje izpitov tujih jezikov in slovenščine.

Veliko sredstev za svoje delo pridobijo z državnimi in evropskimi projekti, zato je pri njih na voljo tudi kar nekaj brezplačnih programov. Prav tako pa lahko brezplačno poiščete nasvet za svojo kariero ali mentorstvo pri samostojnem učenju.

O kakovosti njihovega dela in programov ne pričajo le mnogi zadovoljni udeleženci programov, temveč tudi nacionalni certifikat kakovosti v izobraževanju odraslih – znaka POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki ga ponosno nosijo.

Zaposleni na Ljudski univerzi Koper vam bodo predstavili možnosti zaposlovanja na delovnih mestih učitelje: slovenščine,  računalništva, IKT, knjigovodstva, kemije, italijanščine, španščine in v programu Učenje za življenjsko uspešnost.

Postojnska jama d.d.

Podjetje Postojnska jama d.d. goji in razvija bogato tradicijo upravljanja ogledov in prireditev, ki sega v 20. leta 19. stoletja, ko je bila jama urejena za turistični obisk. Podjetje sestavlja več enot, in sicer Postojnska jama s pripadajočo hotelsko-gostinsko dejavnostjo, Predjamskim gradom, Hotelom Cerkno ter butično Vilo Planinko na Jezerskem.

Predstavili vam bodo potrebe po zaposlovanju v poklicih: natakar, natakarski pomočnik, sommelier, turistični vodnik v jami, kuhar in kuharski pomočnik.

SLOAM, Agencija za mlade (Program Social Impact Award)

Social Impact Award podpira mlade podjetnike v zgodnjih fazah razvoja, ki razvijajo in uresničujejo inovativne poslovne rešitve za reševanje družbenih izzivov. Program mladim pomaga spoznati področje socialnega podjetništva in narediti prve korake k ustvarjanju socialnega podjetja. Od leta 2009 skupaj spodbujajo mlade socialne podjetnike v več kot 25 državah.

Skupina Admiral

Skupina Admiral Slovenija združuje vrhunske storitve na področju igralništva, hotelirstva, gostinstva in zabave. Blagovno znamko Admiral v Sloveniji predstavlja krovna družba Novo investicije d.o.o., s sedežem v Trzinu. Danes se Admiral Slovenija ponaša z 10 igralnimi saloni, 3 hoteli in 4 restavracijami na različnih lokacijah po Sloveniji (Ljubljana center, Ljubljana BTC, Lesce, Grosuplje, Maribor, Ptuj, Nova Gorica, Portorož, Kozina, Škofije). Poleg stalnega vlaganja v izgled njihovih lokacij, posebno pozornost namenjajo tudi investicijam v strokovna izpopolnjevanja znanj več kot 300 zaposlenih.

Predstavili vam bodo razpise za delovni mesti kuharja in natakarja v restavraciji.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Koper

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je ena ključnih ustanov na trgu dela. Ima 12 območnih služb z uradi za delo po vsej Sloveniji, 11 kariernih središč in 12 pisarn za delodajalce.

Zagotavljajo storitve na področjih: zaposlitveno svetovanje in posredovanje zaposlitev, omrežje EURES, vseživljenjska karierna orientacija, izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, izvajanje zavarovanja za brezposelnost, zaposlovanje in delo tujcev, priprava analitičnih gradiv in informacije o trgu dela.

V povprečju delodajalci na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Koper, objavijo približno 1.000 prostih delovnih mest na mesec iz praktično vseh dejavnosti. V prvih treh mesecih 2024 je bilo največ potreb na področju zdravstva in socialnega varstva, prometa in skladiščenja, gostinstva, gradbeništva, izobraževanja, predelovalne dejavnosti, trgovine, javne uprave ...

Dinit d.o.o.

Temeljna dejavnost podjetja Dinit d.o.o. je procesiranje kartičnih transakcij. So mlado a drzno podjetje, ki je v 15 letih od ustanovitve zraslo v ekipo z več kot 100 zaposlenimi, prisotnostjo na mnogih zahodno evropskih trgih in močno strateško pozicijo znotraj globalne kartične sheme Diners Club International. Skupaj s svojimi partnerji razvijajo inovativne informacijske rešitve, ki so sodobne, enostavne za integracijo ter stroškovno učinkovite.

Zaposleni v Dinitu vam bodo predstavili razpise za delovna mesta: razvijalec aplikacij .NET, razvijalec aplikacij Java in IT projektni vodja.

GoOpti d.o.o.

GoOpti je mednarodno podjetje/platforma, ki se ukvarja s cestnim prevozom potnikov. Njihova ponudba zajema različne vrste prevozov, med katerimi so nizkocenovni skupinski prevozi na letališča in v mesta, zasebni prevozi za poslovne uporabnike in prevozi po meri, ki jih organizirajo v skladu z željami in potrebami potnikov.

Podjetje zaposluje mlade na različnih delovnih mestih in bo predstavilo delovna mesta za: agenta kontaktnega centra za podporo strankam (m/ž), izvajanje aktivnosti asistenčnega in klicnega centra za njihove potnike, logista v podpornem centru (m/ž), Izvajanje aktivnosti asistenčnega in klicnega centra za potnike in voznike razporejanje potnikov, voznikov in vozil z namenom zagotavljanja pravočasnega in varnega prevoza in Marketing and Business Analyst (poslovnega analitika).

Univerza na Primorskem

Na sejmu se bo predstavila tudi Univerza na Primorskem in njeni predstavniki kadrovske službe bodo razložili nekaj več o aktualnih razpisih za prosta delovna mesta ter predstavili  potrebe po kadrih v naslednjih letih.


Also this year, the University of Primorska is organizing the UP Career Fair 2024, which will take place on Wednesday, May 15, 2024, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m.

Due to the bad weather, the fair will be held in the UP FAMNIT multi-purpose space (entrance from the Museum Square in Koper).

19 employers and organizations will present themselves at the UP Career Fair 2024. All participants have the opportunity to speak with their representatives and obtain information about vacant positions and the conditions for their occupation. Participants will also find out what personnel the companies will need in the following years, with what skills and competencies.

In order to make meetings with employers easier, the EMPLOYMENT CAFÉ is organized in the framework in which employers present their activities, staffing needs and opportunities for participation in the form of study practice, internships, employment opportunities, participation in projects and employment opportunities. In the application, you can select any number of employers you want to talk to.

Applications to the Employment Cafe make it easier and more efficient to organize interviews with selected employers. REGISTER FOR THE EVENT.

As part of the fair, we will also organize a seminar on Employment opportunities in Europe from 1 to 2 p.m. in the Snatori's meeting room in the foyer of the Rectorate of the University, during which Mateja Grajzer, a EURES consultant, will present to us where and how you can find work in European countries.

Brief presenatation of the companies

Adecco HR d. o. o.

Adecco H.R. HR Consulting d.o.o. is part of the large international group Adecco Group AG, the world's leading service management company in the field of recruitment and human resources management.

With a wide network of local branches all over Slovenia, with technological solutions, with the constant upgrading of new services in their offer, taking into account their invaluable long-term experience also in the international field and with a quick response, they ensure the selection of the most suitable candidates for all types of work.

Au Pair Slovenia

The Au Pair program in America offers a unique opportunity for girls and boys up to the age of 26.5 to spend a year in America, where they live with a chosen family, help with child care, and at the same time get an education and explore a new culture. It is an extremely rich experience that enables personal growth, acquisition of new skills and cross-cultural understanding, and weekly payment of $215 (approx. $11,000 per year).

Association for Culture and Education PiNA

Founded in 1998, PiNA has been promoting socially responsible practices and strengthening the culture of dialogue for more than twenty years. Since its foundation, PiNA has opened a space for meeting, informing, exchanging, connecting and cooperating in the field of social challenges. Initially as the first internet cafe in Slovenia in 1998, and until 2016 as a multimedia and youth centre, a member of the network of EUROPE DIRECT Slovenia points, as a meeting point for non-governmental organizations of the coastal-karst region, and from 2022 as a contact point for the Citizens, Equality, Rights and values (CERV) and an organization working in the public interest in the field of culture, youth and international development cooperation.

At the fair, information will be offered about opportunities for young people in the EU and the possibility of doing an internship or volunteering at PiNA.

Youth network No Excuse Slovenia

Youth network No Excuse Slovenia is a national youth organization in the public interest with a unique value system, active involvement in solving social problems and a long-standing practice of excellence in the field of implementation of competency models for young people, which are integrated holistically in the interdisciplinary "No Excuse Method". It focuses on the field of health and the environment.

The organization operates on two levels:

 • develops the personal competencies of young people and their potential and
 • transfers the necessary knowledge, experience and skills through the implementation of effective, long-term programs aimed at reducing health inequalities, increasing health and environmental literacy and promoting active citizenship.

They also work with several different work groups, from children to young people and educational workers and in different environments.

Young people will be presented with the opportunity to participate in preventive work, project management and implementation and preparation of educational programs or activities.

Škocjan Caves, Slovenia

The Škocjan Caves are the first monument in Slovenia and on the classical Karst, entered on the UNESCO World Heritage List. This places them in a place of honour among the natural monuments of the world. They are included in the list of globally important wetlands of the Ramsar Convention, as the first underground wetlands in the world. Together with the underground course of the river Reka, they are one of the longest Karst underground wetlands in Europe. The Škocjan caves are part of the MAB program. Man and the Biosphere (MAB) is a UNESCO intergovernmental research program that establishes a global network of biosphere reserves where biological diversity is preserved and sustainable development is promoted.

There are only 19 areas in the world that are simultaneously on the World Heritage List, on the Ramsar List of Internationally Important Wetlands and in the MAB program. Among them is the Škocjan Cave Park.

The administrator of the Škocjan Caves Regional Park is a public institution. The main activities of the institution are:

 • monitoring of natural and cultural heritage,
 • monitoring the situation and analyzing natural values,
 • participation in international projects, presentations and expert research of the park,
 • maintenance, restoration and protection of natural and cultural heritage,
 • taking care of professional presentation of the park and organization of training and
 • guiding visitors around the protected area.

The Škocjan Caves Public Service Agency, Slovenia will, among other things, present at the fair the conditions for filling the position of "project associate", which belongs to the Professional Service.

Epilog, d.o.o.

Are you breathing for hi-tech? Are you a polyglot in the programming world? Do you like to learn and see new opportunities in challenges? After completing your studies, are you looking for a job in a company that solves real-world challenges and also offers international opportunities?

Epilog d.o.o. opens the door for you where your passion for technology becomes a way of life. They have been writing their story since 1990. Since then, they have been developing and implementing the most demanding software solutions to support logistics processes. Or more simply: they connect people, machines and things into a single system.

They always behave professionally towards customers, friendly and cooperative towards colleagues. They are programmers, developers, system analysts, architects, electrical engineers, etc. At first glance, they are different, but they are united by one interest - and that is that they like to gain new knowledge, but they prefer to share it and teach each other something new. And this is regardless of whether they are sitting in an office in Ljubljana or Koper.

Epilog d.o.o. is looking for young professionals who are passionate about quality solutions and have an eye for detail. Those who are open to new knowledge in the field of quality, are ready to test their analytical skills and collaborate with developers in the creation of superior solutions - we suggest getting to know each other, because the QA job may be just for you.

Ljudska univerza - Adult education centre of Koper

The Adult Education Centre of Koper is the largest educational and counselling centre for adults in the Coastal-Karst region. Adults can complete primary and secondary education at the Adult Education Centre of Koper, attend numerous courses and workshops, seek career or education advice, and receive support for independent learning. Companies that cooperate with the Adult education centre of Koper get an attentive interlocutor who ensures quality training for employees, tailored to the needs of the client. In our 60 years of existence, they have touched almost every family on the Coast; in 2020 alone, every fourth resident of coastal municipalities received training or sought advice from us.

Their courses can be attended by individuals, but they also run them for completed groups at the request of companies and other institutions. You can acquire or improve your language and digital skills and take a step forward for your personal growth. They are also authorized to conduct foreign language and Slovenian exams.

They obtain a lot of funds for our work through national and European projects, which is why they also offer quite a few free programs. You can also get free career advice or self-study mentoring.

The quality of their work and programs is evidenced not only by many satisfied program participants but also by the national quality certificate in adult education - the POKI sign (We offer adults quality education), which they proudly wear.

The employees of the Adult Education Centre of Koper will present to you the possibilities of employment as teachers of: Slovenian, computer science, ICT, bookkeeping, chemistry, Italian, Spanish and in the Learning for Life Success program.

Postojna Cave d.d.

The company Postojna Cave d.d. cultivates and develops a rich tradition of managing tours and events, which dates back to the 1920s, when the cave was arranged for tourist visits. The company consists of several units, namely Postojnska jama with its associated hotel and catering business, Predjama Castle, Hotel Cerkna and the unique Villa Planinka in Jezersko.

You will be presented with employment needs in the professions: waiter, waiter's assistant, sommelier, cave tour guide, chef and chef's assistant.

SLOAM, Agency for Youth (Program Social Impact Award)

The Social Impact Award supports young entrepreneurs in the early stages of development who develop and implement innovative business solutions to solve social challenges. The program helps young people learn about the field of social entrepreneurship and take the first steps towards creating a social enterprise. Since 2009, they have jointly encouraged young social entrepreneurs in more than 25 countries.

The Admiral Group Slovenia

The Admiral Slovenia group combines top services in the fields of gaming, hotel management, catering and entertainment. The Admiral brand in Slovenia is represented by the umbrella company Novo investicije d.o.o., with its headquarters in Trzin. Today, Admiral Slovenija boasts 10 gaming lounges, 3 hotels and 4 restaurants in various locations across Slovenia (Ljubljana center, Ljubljana BTC, Lesce, Grosuplje, Maribor, Ptuj, Nova Gorica, Portorož, Kozina, Škofije). In addition to constant investment in the appearance of their locations, they also pay special attention to investments in the professional development of the skills of more than 300 employees. The Admiral group brings together top services in the fields of gaming, hospitality, catering and entertainment.

You will be presented with tenders for the jobs of a cook and a waiter in a restaurant.

Employment Service of Slovenia, Koper Regional Office

The Employment Service of Slovenia (ZRSZ) is one of the key institutions in the labor market. It has 12 regional services with employment offices all over Slovenia, 11 career centers and 12 offices for employers.

They provide services in the areas of employment counselling and placement, the EURES network, lifelong career guidance, implementation of active employment policy programs, implementation of unemployment insurance, employment and work of foreigners, and preparation of analytical materials and information on the labor market.

On average, employers publish approximately 1,000 vacancies per month in practically all activities at the Employment Service of Slovenia, the Koper Regional Office. In the first three months of 2024, the greatest needs were in the areas of health and social care, transport and storage, hospitality, construction, education, manufacturing, trade, public administration …

Dinit d.o.o.

Dinit's core business is processing card transactions. They are a young but daring company, which in the 15 years since its foundation has grown into a team with more than 100 employees, a presence in many Western European markets and a strong strategic position within the global card scheme Diners Club International. Together with their partners, they develop innovative information solutions that are modern, easy to integrate and cost-effective.

Dirnit employees will present you with job vacancies: .NET Application Developer, Java Application Developer, and IT Project Manager.

GoOpti d.o.o.

GoOpti is an international company/platform that deals with road passenger transportation. Their offer includes various types of transport, including low-cost group transports to airports and cities, private transports for business users and tailor-made transports, which are organized according to the wishes and needs of passengers.

The company employs young people in various positions and at the fair will present jobs for customer support contact center agent (m/f), implementation of assistance and call center activities for their passengers, logistician in the support center  (m/f), Implementation assistance and call center activities for passengers and drivers scheduling passengers, drivers and vehicles to ensure timely and safe transportation and Marketing and Business Analyst.

University of Primorska

The University of Primorska will also present itself at the fair, and its HR representatives will explain a little more about the current vacancies and present what the needs for personnel will be in the following years.


torek, 30. april 2024 Odprt razpis INDUSAC za študente in raziskovalce // INDUSAC Open Call for Students and Researchers

Pridružite se programu Obzorje Evropa (Horizon Europe) pri oblikovanju etičnih, digitalnih in industrijskih tehnoloških inovacij.

 • Zaplujte na potovanje inovacij z odprtim razpisom INDUSAC za študente in raziskovalce. Potopite se v kratkoročna raziskovalna sodelovanja, ki trajajo od 4 do 8 tednov, ki povezujejo akademijo in industrijo ter se spopadajo z izzivi realnega sveta.
 • Cilj razpisa? 300 plodnih sodelovanj med industrijo in znanostjo.
 • Rok prijave (oddaje motivacijske pisma):
  • 11.02.2024
  • 30.05.2024

  • 30.10.2024

Pogoji prijave za študente:

 • Študentski status za celoten čas trajanja dejavnosti, od ustanovitve ekipe za sooblikovanje do enega meseca po potrditvi končnega poročila ekipe.
 • Posamezni študent lahko sodeluje v več ekipah, vendar je omejen na največ tri motivacijska pisma.

Pogoji prijave za raziskovalce:

 • Raziskovalci morajo biti zaposleni na javni raziskovalni organizaciji ves čas trajanja dejavnosti, od ustanovitve ekipe za sooblikovanje do en mesec po potrditvi končnega poročila ekipe.
 • Posamezni raziskovalec lahko sodeluje v več ekipah vendar je omejen na največ tri motivacijska pisma.

Pogoji za sodelovanje ekip:

 • Najmanj tri in največ šest članov.
 • Člani ekipe morajo izvirati iz vsaj treh različnih držav članic EU ali povezanih držav.
 • Spolno ravnovesje znotraj ekipe za sooblikovanje je obvezno, kar zahteva izbiro vsaj dveh različnih možnosti za spol (Moški, Ženska, Raje ne bi izbral).
 • Vsaka ekipa za sooblikovanje mora vključevati vsaj enega študenta; zato nobena ekipa ne sme sestavljati izključno iz raziskovalcev.

Vse dodatne informacije o razpisu, postopku prijave in podporna dokumentacija so na voljo tu: https://indusac.eu/open-call-for-students-researchers/

***

Join the Horizon Europe Framework Programme in Shaping Ethical Digital and Industrial Technologies.

 • Embark on a journey of innovation with INDUSAC's open call for students and researchers. Dive into short-term research collaborations, lasting 4 to 8 weeks, bridging academia and industry to tackle real-world challenges.
 • Open Call aim? 300 fruitful collaborations between industry and academia. 
 • Application Deadline (for Motivation Letters):
  • 11.02.2024
  • 30.05.2024

  • 30.10.2024

Eligibility Criteria for Students:

 • Students are required to be enrolled in public universities throughout the entire duration of the activity, starting from the establishment of the co-creation team until one month following the confirmation of the team's final report.
 • An individual student may participate in multiple co-creation teams but is limited to a maximum of three Motivation Letters.

Eligibility Criteria for Researchers:

 • Researchers must hold employment at a public research organization for the entire duration of the activity, spanning from the establishment of the co-creation team until one month after the confirmation of the team's final report.
 • An individual researcher may engage in multiple co-creation teams but is restricted to a maximum of three Motivation Letters.

Eligibility of Co-creation Teams:

 • Co-creation teams must comprise a minimum of three and a maximum of six members.
 • Team members must originate from at least three different EU Member States or Associated Countries.
 • Gender balance within the co-creation team is mandatory, requiring the selection of at least two different gender options (Male, Female, Would rather not say).
 • Each co-creation team must incorporate at least one student; thus, no team may consist exclusively of researchers.

For application details and support documentation, visit https://indusac.eu/open-call-for-students-researchers/


ponedeljek, 29. april 2024 Pridruži se EUSAIR Mladinskemu svetu! // Join The EUSAIR Youth Council!


Si dinamična in motivirana oseba s vizijo za prihodnost Jadransko-jonske regije? Si star/a med 18 in 29 let, vešč/a angleščine in prebivaš v Jadransko-jonski regiji? Če je odgovor pritrdilen, te vabimo, da razmisliš o prijavi v Svet mladih EUSAIR (EYC)!

Svet mladih EUSAIR išče nadobudne posameznike, ki so zavezani oblikovanju prihodnosti Jadransko-jonske regije. To je edinstvena priložnost za prispevanje k oblikovanju politik in strategij, ki bodo dolgoročno vplivale na regijo.

Za več informacij o makroregijah, EUSAIR in makroregionalnih svetih mladih, obiščite naslednjo povezavo: https://tools.espcommunity.eu/

Zakaj se prijaviti?

 • Prispevaj k regionalnemu razvoju.
 • Poveži se z enako mislečimi posamezniki, strokovnjaki in odločevalci na področju.
 • Nadgradi svoje veščine, pridobi dragocene izkušnje in naredi opazen vpliv na regionalne pobude. 

Pogoji za prijavo:

 • Stalno prebivališče v državah in regijah Jadransko-jonske regije.
 • Starost med 18 in 29 let (ob oddaji prijave).
 • Znanje angleščine.
 • Nisi člani_ca EUSDR ali EUSALP Svetov mladih ob oddaji prijave.
 • Nisi član_ica politične stranke ali interesne skupine.

Postopek prijave:

***

Are you a dynamic and driven individual with a vision for the future of the Adriatic and Ionian Region? Are you aged between 18 and 29, proficient in English, and residing in the Adriatic-Ionian Region? If so, we invite you to consider applying for the EUSAIR Youth Council (EYC)!

The EUSAIR Youth Council is seeking enthusiastic individuals who are dedicated to shaping the future of the Adriatic and Ionian Region. This presents a unique opportunity to contribute to the formulation of policies and strategies that will have a lasting impact on the region.

To learn more about macroregions, EUSAIR, and macroregional Youth Councils, please visit the following link: https://tools.espcommunity.eu/

Why Should You Apply?

 • Contribute to regional development.
 • Connect with like-minded individuals, experts, and decision-makers in the field.
 • Enhance your skills, gain valuable experience, and make a tangible impact on regional initiatives. 

Eligibility Criteria:

 • Permanent residency in countries and regions of the Adriatic-Ionian Region.
 • Aged between 18 and 29 years old (at the time of application submission).
 • Proficiency in English.
 • Not a member of EUSDR or EUSALP Youth Councils at the time of application.
 • Not affiliated with a political party or interest group.

Application  Criteria:


petek, 26. april 2024 [VABILO ZA ŠTUDENTE] Café Evropa: pogovorni večer z Goranom Vojnovićem

V sklopu programa EUROPE DIRECT Koper-Capodistria, ki ga izvaja  Kulturno Izobraževalno društvo PiNA, v letošnjem letu organizirajo cikel treh pogovornih večerov poimenovanih Café Evropa. Njihov namen je spodbuditi javnost h kakovostni razpravi o izzivih, s katerimi se srečuje EU in se odzvati na aktualne razprave v javnosti vezane na EU. Dogodki so organizirani na način, da spodbujajo razpravo med udeleženci. Omenjene pogovorne večere organizirajo že šesto leto.

Tokratni pogovorni večer organizirajo v sodelovanju z Radiem Koper. 

Gost bo Goran Vojnovič, filmski režiser in pisatelj, ki živi in dela v Ljubljani. Posnel je štiri celovečerne filme in napisal štiri romane. Že petnajst let objavlja tedensko kolumno v Dnevnikovem Objektivu, trenutno pa končuje besedilo za gledališko predstavo: V iskanju izgubljenega jezika, ki bo imela premiero jeseni v novogoriškem gledališču.

Pogovorni večer bo v torek, 7. maja 2024, ob 18. uri v prostorih PiNE (Gortanov trg 15, Koper).

Dogodek je brezplačen. Mesta so omejena, zato vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite na tej povezavi najkasneje do ponedeljka, 6. maja 2024 oz. do zapolnitve prostih mest.

Pogovorni večer bo moderiral Andrej Šavko, odgovorni urednik Radia Koper.


četrtek, 25. april 2024 Rektorska konferenca - internacionalizacija visokega šolstva // Rector's Conference - internationalization of higher education

Spoštovani študentje in študentke,

Rektorska konferenca RS skupaj s CMEPIUS organizira konferenco na temo internacionalizacije visokega šolstva, ki bo izvedena v angleškem jeziku. Namen konference je izmenjati mnenja, opraviti refleksijo, deliti dobre prakse in predstaviti priložnosti za razvoj in krepitev kompetenc ter dviga kakovosti in poučevanja v okviru internacionalizacije.

Prijava je možna tukaj.


Dear students,

The Rector's Conference of the Republic of Slovenia, together with CMEPIUS, is organizing a conference on the topic of internationalization of higher education, which will be held in English. The aim of the conference is to exchange opinions, reflect, share good practices and present opportunities for the development and strengthening of competences and the improvement of quality and teaching in the context of internationalization.

Registration is possible here.


četrtek, 25. april 2024 Alumni pisarna UP zaposli dva diplomanta UP (2 prosti delovni mesti) | Alumni UP office is hiring (2 places available)

Univerza na Primorskem je v letu 2023 vzpostavila novo Alumni pisarno, osrednjo točko sodelovanja Univerze z okoljem in stičišče novih projektov Univerze.

   

Delo bo vsebinsko zelo kreativno in raznoliko.

 • Zahtevana izobrazba: zaključen magistrski študijski program 2. stopnje
 • Drugi pogoj za zasedbo: član Alumni UP
 • Delovne izkušnje: najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju izobrazbe
 • Število delovnih mest: 2

Rok prijave: 1. maj 2024

Postanite del mlade in kreativne ekipe in soustvarjajte nove oblike sodelovanja v družbi prihodnosti! Ker je naša Univerza vpeta v mednarodno okolje, so pozicije odprte tudi za kandidate iz drugih držav, delovni jezik pa je angleščina.

Celotno besedilo s pogoji in ostalimi informacijami najdete na naslednji povezavi: https://www.upr.si/si/o-univerzi/razpisi/kadrovski-razpisi/5400-


In 2023, University of Primorska established the new Alumni Office, the focal point of the University's cooperation with the community and juncture for new University projects.

  

The work in the Alumni Office UP is very creative and varied.

 • Required education: Completed 2nd level master's degree
 • Other requirements: Member of the Alumni UP
 • Work experience: At least 3 years work experience in the field of study
 • Number of vacancies: 2

The deadline for applications is May 1, 2024

Become part of a young & creative team to co-create new forms of collaboration in the society of the future! As our University operates in an international environment, positions are open to candidates from other countries and the working language will be English.

Full text with requirements and more information: https://www.upr.si/en/about-university/open-calls--tenders/call-for-employment/5400-


sreda, 24. april 2024 Lekov dogodek ScienceBeat za študente naravoslovnih in poslovnih ved / ScienceBeat event for students of natural and business sciences

Farmacevtsko podjetje Lek, član skupine Sandoz, v sodelovanju s slovenskimi javnimi univerzami organizira vrhunski znanstveni in strokovni dogodek ScienceBEAT, ki bo potekal od 11. do 14. 9. 2024 v Ljubljani, Mariboru in Lendavi. Mladim talentom omogoča vstop v globalno mrežo strokovne odličnosti na področjih znanosti in podjetništva.

Udeleženci bodo lahko pridobili edinstven vpogled v trende in izzive sodobne farmacevtske industrije ter začutili utrip globalnega farmacevtskega podjetja, ki je vodilno na področju razvoja in proizvodnje podobnih bioloških zdravil in generičnih farmacevtskih izdelkov.

Prav tako bodo imeli izjemno priložnost mreženja in pridobivanja neprecenljivega znanja ter strokovnega vpogleda od svetovno priznanih znanstvenikov in podjetnikov inovatorjev, ki premikajo meje na svojih področjih. Na dogodku bodo udeleženci pridobili tudi praktične izkušnje s skupinskim delom na zastavljenem farmacevtsko-poslovnem izzivu ter priložnost za prikaz znanja in veščin v praksi. Nenazadnje bodo prejeli tudi dostop do globalne mreže strokovnjakov in kariernih priložnosti v agilnem in navdihujočem poslovnem okolju, ki temelji na vključenosti, pravičnosti in vrednotenju raznolikosti.

V Leku z različnimi projekti nagovarjajo mlade perspektivne študente in strokovnjake z različnih področij, ki lahko v mednarodnem okolju Sandozove globalne mreže sodelujejo s tujimi strokovnjaki, pridobivajo nova znanja in veščine, razvijajo svoje talente in ustvarjalnost ter gradijo kariero. Pritegniti želijo najboljše posameznike z zaposlitvenih trgov, fakultet, raziskovalnih inštitutov in drugih ustanov v Sloveniji in tujini.

Dogodek ScienceBEAT je tako namenjen perspektivnim študentom zadnjega letnika dodiplomskega študija ter študentom magistrskega, doktorskega in postdoktorskega študija naravoslovnih in poslovnih ved iz Slovenije in tujine. Več informacij o samem dogodku in prijavah lahko pridobite na spletni strani ScienceBEAT - Lek.


Pharmaceutical company Lek, a member of the Sandoz Group, in cooperation with Slovenian public universities, is organizing the top scientific and professional event ScienceBEAT, which will take place from September 11 to 14, 2024, in Ljubljana, Maribor, and Lendava. It enables young talents to enter the global network of professional excellence in the fields of science and entrepreneurship.

Participants will gain a unique insight into the trends and challenges of the modern pharmaceutical industry and experience the pulse of a global pharmaceutical company that is a leader in the development and production of biosimilar medicines and generic pharmaceutical products.

They will also have an exceptional opportunity for networking and gaining invaluable knowledge and professional insights from globally recognized scientist and entrepreneur innovators who are pushing the boundaries in their fields. At the event, participants will also gain practical experience through teamwork on a pharmaceutical-business challenge and an opportunity to demonstrate knowledge and skills in practice. Finally, they will also receive access to a global network of experts and career opportunities in an agile and inspiring business environment based on inclusivity, fairness, and diversity appreciation.

At Lek, with various projects, they address young promising students and professionals from various fields who can collaborate with foreign experts in the international environment of the Sandoz global network, acquire new knowledge and skills, develop their talents and creativity, and build their careers. They aim to attract the best individuals from employment markets, faculties, research institutes, and other institutions in Slovenia and abroad.

The ScienceBEAT event is therefore intended for prospective students in the final year of undergraduate studies, as well as students of master's, doctoral, and postdoctoral studies in natural and business sciences from Slovenia and abroad. More information about the event and applications can be obtained on the ScienceBEAT - Lek website.sreda, 24. april 2024 April v znamenju kvantne mehanike: Kvantni dogodek v Centru eksperimentov DMFA Koper | 25. april

Društvo matematikov in fizikov Koper si skupaj z UP FAMNIT prizadeva vpeljati kvantno programiranje med mlajše generacije ter vključiti tako študente kot tudi usmerjati razvijalce v izdelavo kvantnih programov za potrebe logistike.

S tem namenom DMFA Koper organizira kvantni dogodek v Centru eksperimentov (DMFA Koper), v četrtek, 25. aprila, ob 18.30, kjer bodo člani društva skupaj z Univerzo in Polo Tecnologico Alto Adriatico ter raziskovalci s Famnita razpravljali o temi: Harbor and High TechPovabljeni pa so tudi predstavniki podjetij, ki bodo prispevali k razvoju idej. Na dogodek pa so za razvoj idej še posebej vabljeni informatiki ter razvijalci. 

DMFA Koper je skupaj z UP FAMNIT ter Qworld organiziral že tri uvodne tečaje. Pridobili pa so tudi edini osebni kvantni računalnik na svetovnem trgu, kar jima omogoča, da ozaveščajo študente ter organizacije glede nove tehnologije. 

                                                 


ponedeljek, 22. april 2024 Inštitutu Revivo zaposluje komunikatorja s področja naravovarstva

Zaposlitev: Komunikator (m/ž)

Inštitut Revivo sestavlja inovativna in srčna ekipa, ki verjame v moč narave ter skupnostnega delovanja! So neprofitna, nevladna organizacija, kjer se združujejo mladi, izkušeni strokovnjaki in tisti, ki so pripravljeni na sveže ideje.

     

Ključne odgovornosti:

• Komunikacija z deležniki in partnerji.
• Delo na video vsebinah in pisanje publicističnih vsebin.
• Izvajanje aktivnosti vključevanja deležnikov.
• Organizacija, vodenje in moderiranje delavnic ter dogodkov.
• Aktivno sodelovanje v ekoloških projektih in skrb za upravljanje različnih družbenih omrežij.
• Komunikacija z mediji.
• Delo v skupini in samostojno opravljanje nalog.
• Urejanje in izvajanje administrativnih del

Zahtevana znanja in veščine:

• Izkušnje z vključevanjem deležnikov in organizacijo dogodkov.
• Funkcionalno poznavanje orodij MS Office paketa.
• Zaželeno poznavanje orodja Adobe Premier (ali Adobe okolja) in orodja Canva (drugih grafičnih
aplikacij).
• Odlično obvladovanje družbenih omrežij.
• Odlična sposobnost pisanja poljudnih prispevkov, kratkih novic in poročil.
• Aktivno znanje angleščine, znanje drugih jezikov je zaželjeno.
• Izpit za vožnjo kategorije B.
• Izobrazba in/ali zanimanje na področju ekologije.
• Organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
• Poznavanje osnov digitalnega marketinga

Rok za prijavo: do ponedeljka, 26.4.2024.

Dodatne informacije in vprašanja: Ana Kričej, administrator, Inštitut Revivo, ana.kricej@ozivimo.si

Celoten razpis


petek, 19. april 2024 Priložnost|Opportunity for Bachelor’s and Master’s students in psychology and/or behavioural sciences to become a Junior Researcher at jSchool 2024

Program za mlade raziskovalce (JRP) išče študente dodiplomskega in podiplomskega študija psihologije in/ali vedenjskih znanosti, ki bi si želeli postati mladi raziskovalci.

jSchool - omogoča študentom iz celega sveta, da pod vodstvom raziskovalcev na začetku kariere izvajajo 13-mesečni raziskovalni projekt, kot tudi priložnost za mreženje in spoznavanje drugih študentov ter raziskovalcev. 

   

V letu 2024 bo potekal od 7. do 13. julija v Sieni, Italija. 

Letošnja tema je Ekonomija Dobrega Počutja: Izkoriščanje Vedenjske Znanosti za Odporna Družbena Okolja. 

V okviru raziskovalnega programa si lahko mladi raziskovalci izberejo enega od petih predlaganih projektov, ki bodo pomagali pri nadaljnjem razvoju ideje v svojih ekipah v naslednjih 13 mesecih v okviru JRP. Strošek programa znaša 450 funtov (vključno z namestitvijo, večino obrokov in vsemi dogodki); stroški potovanja niso vključeni. Program se zaključi z letnim konferenčnim dogodkom JRP, ki ga organizira Corpus Christi College na Univerzi v Cambridgu 

Več informacij o letošnjih projektih in prijavi lahko najdete na spletni strani. 

Pred prijavo preberite dokument s smernicami za prijavo. Prijave so odprte do 23:59 CEST 1. maja 2024 preko naslednjega obrazca > PRIJAVA. 

Vsa vprašanja naslovite na: (jschool@pscholars.org). 

Za vsa vprašanja organizirajo Q&A sessions, v dveh terminih preko zoom povezave, in sicer:  

 • Prva seja bo potekala v soboto, 13. aprila, ob 17.00 > prijava tukaj 
 • Druga seja bo potekala v soboto, 27. Aprila, ob 11.00 > prijava tukaj 

petek, 19. april 2024 Vabilo k sodelovanju na SPARTAN BLED 2024

  

SPARTAN race, ki je z 200 tekmovanji letno eno največjih športnih gibanj ter skupnosti tekmovalcev na svetu, se vrača v Slovenijo, tokrat na Bled. Tekmovanje v teku z ovirami bo potekalo 18.5. in 19.5.2024.

Če te zanima organizacija prireditev, rad spoznavaš nove ljudi, se družiš, morda celo tečeš in se predvsem zabavaš na zanimivih prireditvah, se nam pridruži! Iščemo prostovoljce, ki bodo z nami organizirali ta top dogodek! Lahko opravljaš tudi prakso ali kaj podobnega.

Več informacij (o prehrani, delu, spanju na Bledu) najdeš TUKAJ.

Za še več  INFO se nam pridružit v FACEBOOK skupini Prostovoljci / Volunteers SPARTAN Race Bled > TUKAJ 

Nekaj videov: https://www.youtube.com/watch?v=Bbl4qZOUt8I


petek, 19. april 2024 VABILO Mednarodna poletna šola PODNEBJU PRIJAZNE KMETIJSKE PRAKSE

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in v sodelovanju z drugimi institucijami organizirajo mednarodno poletno šolo za študente agronomije in sorodnih področij z naslovom Podnebju prijazne kmetijske prakse. 

   

Več informacij o poletni šoli najdete na naslednji povezavi: https://www.gozdis.si/mednarodna-poletna-sola-podnebju-prijazne-kmetijske-prakse/ 


četrtek, 18. april 2024 Nagrada za mlade znanstvenike – Young Academics Award

 

Tokratna izvedba natečaja Young Academics Award Alpske konvencije se osredotoča na »Odziv na okoljske spremembe in ohranjanje visoke kakovosti življenja v Alpah«. Dobrodošle so prijave, ki se nanašajo na sledeče podteme:

 • podnebni ukrepi in varstvo biotske raznovrstnosti z na naravi temelječimi rešitvami;
 • upravljanje za odporne skupnosti v luči okoljskih sprememb;
 • družbeno-gospodarski vidiki blaženja okoljskih sprememb in prilagajanja nanje.

Uspešni kandidati in kandidatke lahko osvojijo eno izmed devetih nagrad v vrednosti do 1.000 €, ki jih zagotavljajo slovensko predsedstvo Alpski konvenciji ter šest Info točk Alpske konvencije!

Prijave se zbirajo do 31. julija 2024. Vse informacije o kriterijih za prijavo, nagradah ter prijavni obrazec so na voljo na tej strani.


ponedeljek, 15. april 2024 Vabilo na okroglo mizo Evropska unija med globalnimi izzivi in čezmejnim povezovanjem - 18. aprila ob 18. uri v Kopru

Vabimo vas na prireditev z okroglo mizo Evropska unija med globalnimi izzivi in čezmejnim povezovanjem, ki bo potekala v četrtek, 18. aprila 2024, ob 18. uri v dvorani sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru.

Na okrogli mizi, ki jo bosta moderirala Aljaž Pengov Bitenc, Metina lista, in Nataša Čepar, novinarka časnika Delo, bodo svoja stališča predstavili izbrani gosti:

Nevenka Kržan, direktorica Luke Koper

prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem

Matjaž Nemec, evropski poslanec

Tatjana Rojc, senatorka Republike Italije, predstavnica slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu

prof. dr. Peter Vidmar, dekan Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani

Vljudno vabljeni.


petek, 12. april 2024 BOOTCAMP 8.1

PRIJAVA


 


petek, 12. april 2024 Meduniverzitetno športno tekmovanje// The Interuniversity Sports Competition

        

V četrtek, 9. maja 2024, bo v Izoli potekalo Meduniverzitetno športno tekmovanje, ki ga letos organiziramo s Študentskim svetom Univerze na Primorskem.

Vabimo vas, da se pridružite ekipam, da bomo skupaj zastopali našo univerzo. Če rad/a igraš odbojko, nogomet ali košarko, se prijavi v ekipo Univerze na Primorskem!

Prijave za tekmovalce (prijavljate se posamično) zbiramo do 15. aprila na naslednji povezavi: https://forms.office.com/e/4Nz1siy82w

Več informacij o tekmovanju

 • Kdaj: Četrtek, 9.5.2024 med 10.00 in 16.00.
 • Kje: Livade 7, 6310 Izola (OŠ Livade)
 • Discipline: odbojka, košarka in nogomet (tako ženske kot moške ekipe)

Meduniverzitetno športno tekmovanje je namenjeno povezovanju študentov vseh slovenskih univerz. V nogometu, odbojki in košarki se bodo med seboj pomerile ekipe Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novem mestu, Nove univerze in Univerze v Novi Gorici. V kolikor ne želite tekmovati, si dan rezervirajte za navijanje za naše.

Po zaključku prijav bomo organizirali skupne treninge za prijavljene za posamezno disciplino, da boste imeli dovolj časa, da se navadite na skupno igro. V kolikor bo prijavljenih več igralcev kot jih lahko prijavimo za tekmovanje, bomo naredili selekcijo (vse razložimo ob zaključku prijav oziroma na prvih treningih). V primeru vprašanj smo vam na voljo na 

Veselimo se srečanja z vami,

Študentski svet Univerze na Primorskem


Dear students of the University of Primorska!

On Thursday, 9.5.2024, the Interuniversity Sports Competition will take place in Izola. This year it is organized by the Student Council of the University of Primorska. We invite you to join the teams to represent our university together. If you like playing volleyball, football or basketball, sign up for the University of Primorska team!

Applications for players (you can apply individually) are being collected until 15.4.2024 at the following link: https://forms.office.com/e/4Nz1siy82w

More information about the competition

 • When: Thursday, 9.5.2024 between 10.00 and 16.00.
 • Where: Livade 7, 6310 Izola (Livade Primary School)
 • Disciplines: volleyball, basketball and football (both women's and men's teams)

The Interuniversity sports competition is aimed at bringing together students from all Slovenian universities. Teams from the University of Ljubljana, University of Maribor, University of Primorska, University of Novo mesto, Nova University and University of Nova Gorica will compete in football, volleyball and basketball. If you don't want to compete, reserve this day to cheer for our teams.

After the registration closes, we will organise joint training sessions for those registered for each discipline to give you enough time to get used to playing together. If there are more players registered than we can register for the competition, we will make a selection (we will explain everything at the closing of the registration or at the first training sessions). If you have any questions, please contact us at studentski.svet@upr.si.

We look forward to meeting with you,

Student Council of the University of Primorska


sreda, 10. april 2024 WINGS FOR LIFE WORLD APP RUN UNIVERZE NA PRIMORSKEM // WINGS FOR LIFE WORLD APP RUN UNIVERZE NA PRIMORSKEM

ŠportUP vas vabi, da z nami odtečete Wings for life World Run 2024 – App Run UP  v Portorožu. Wings for Life tek je dobrodelni tek, izkupiček je namenjen raziskavam s področja poškodb hrbtenjače, začne se ob isti uri za tekače celega sveta – ni tekmovalne narave, zato se ga lahko udeleži čisto vsak.

 • KDAJ? V nedeljo, 5. maja 2024, ob 13.00
 • KJE? Ob morju, od stavbe UP FTŠ Turistica (Portorož) do zadnjega pomola portoroškega plaže (krajši tek, obračališče po 2 km), do Seče (daljši tek, 4,4 km v eno smer) ali do Sečoveljskih solin (8km)
 • KOLIKO ČASA? Tečete krožno po eni od tras, vse dokler vas ne ulovi virtualni avtomobil na aplikaciji. namig: nihče ne bo jezen tudi, če si boste privoščili več sprehoda kot teka
 • KAKO POTEKA PRIJAVA? 1. Prenos aplikacije "Wings for life World Run" / 2. donacija 18,00 eur za raziskave na področju poškodb hrbtenjače (nakazilo organizaciji). / 3. izbor lokacije "Portorož"
 • ZAKAJ? Tečemo za tiste, ki ne morejo.

POTREBUJETE PREVOZ IZ KOPRA? Javite se nam na szk@upr.si in podali vam bomo več informacij

NE BI TEKLI, BI PA DELALI DRUŽBO? Veseli bomo vseh prostovoljcev in navijačev. Prijava poteka tukaj.

RES BI TEKLI, PA NE MORETE V PORTOROŽ? Z aplikacijo lahko tečete kjerkoli in s komerkoli, le da je v času teka. Pri prijavi lahko vseeno označite naš tek, lahko pa svojo traso.

Na dogodku bo poskrbljeno za okrepčilo. Zbor na terasi UP FTŠ Turistica ob 12.00 uri. Več podrobnosti boste prejeli po opravljeni prijavi. VEČ INFORMACIJ

Lep tekaški pozdrav,
Univerza na Primorskem


SportUP invites you to join us for the Wings for life World Run 2023 - App Run UP in Portorož. The Wings for Life run is a charity run, with proceeds going to spinal cord injury research, starting at the same time for runners from all over the world - it is non-competitive, so everyone can take part.

WHEN? Sunday, 5 May 2024, at 13.00

WHERE? By the sea, from the UP FTŠ Turistica building (Portorož) to the last pier of the Portorož beach (shorter run, turning point after 2 km), to Seča (longer run, 4.4 km one way) or to Sečovlje park (8km).

HOW MUCH TIME? You run in circles along one route or the other until the virtual car on the app catches up with you. Hint: no one will be mad even if you take more of a walk than a run.

HOW TO SIGN UP? 1. Download the "Wings for life World Run" app / 2. Donate 18,00 EUR for research in the field of spinal cord injuries (to be transferred directly to the organisation) / 3. Choose the location "Portorož".

WHY? We run for those who can't.

DO YOU NEED A RIDE FROM KOPER? Send us an e-mail to szk@upr.si and we will tell you the details.

YOU WOULDN'T RUN, BUT WOULD YOU KEEP COMPANY? We would be delighted to have any volunteers and supporters. Sign up here.

WOULD YOU REALLY LIKE TO RUN BUT CAN'T MAKE IT TO PORTOROŽ? With the app you can run anywhere and with anyone, as long as it's during the run. You can still mark our run when you sign up, but you can mark your own route.

Refreshments will be provided at the event. Meeting on the terrace of UP FTŠ Turistica at 12.00. You will receive more details after registration. MORE INFORMATION

Running greetings,
University of Primorska


sreda, 10. april 2024 Delovno mesto na GENERALI: Aktuar za premoženjska zavarovanja

Aktuar za premoženjska zavarovanja

V zavarovalnici Generali pomagamo ljudem ustvariti varnejšo prihodnost tako da varujemo njihova življenja in sanje. Skrbimo tako za stranke kot tudi naše zaposlene.
Smo del tretje največje zavarovalniške skupine v Evropi, ki ima ambicijo postati več – vseživljenjski partner našim strankam. Za uresničitev zadanega cilja potrebujemo proaktivne, inovativne in skrbne ljudi, ki s strastjo leva stremijo k odličnim rezultatom.
K sodelovanju vabimo sodelavko ali sodelavca za delovno mesto Aktuar za premoženjska zavarovanja. Odprti smo za prihod izkušene osebe, ki bo s svojo strokovnostjo nadgradila naš tim ali pa začetnika, radovednega in željnega novega znanja, ki ga bo na začetku uvajal mentor. 
V zavarovalnici imamo vzpostavljen uravnotežen hibridni način dela od doma in iz pisarne, kar omogoča lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 
Lokacija dela je Koper ali Ljubljana.

ČE SE PREPOZNAŠ V OPISU:

 • Pridobivanje in priprava podatkov  za namene poročanja ali drugih analiz,
 • priprava poročil o kakovosti podatkov,
 • izvajanje notranje kontrolnih pregledov nad podatki,
 • priprava, testiranje in vzdrževanje modelov za aktuarsko vrednotenje,
 • izračunavanje zavarovalno tehničnih rezervacij,
 • sodelovanje z nosilcem ključne funkcije v okviru izvajanja aktivnosti aktuarske funkcije premoženjskih zavarovanj,
 • sodelovanje pri spremljanju, pripravi analiz in poročanju na področju pozavarovanja, računovodskih izkazov, poročanja solventnosti …

TI PONUJAMO:

 • Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
 • sistematičen proces uvajanja in mentorstva z lokalnimi ter globalnimi programi,
 • delo v ekipi, ki je pripravljena deliti svoje znanje in izkušnje s sodelavci, 
 • uravnotežen hibridni način dela in prožni delovni čas za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
 • dodatne ugodnosti za starše, skrb za zdravje in kolektivna zavarovanja,
 • vlaganje v osebni in strokovni razvoj s spletno učno platformo in ostalimi izobraževanji,
 • delo v stabilnem mednarodnem podjetju, ki postavlja trende v panogi.

OD TEBE PRIČAKUJEMO:

 • Zaključeno najmanj VI. stopnjo izobrazbe iz področja matematike, statistike, aktuarstva oziroma primerljive naravoslovno tehnične smeri,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • analitične sposobnosti,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • zelo dobro poznavanje MS Office orodij, 
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • zanesljivost in odgovornost do dela,
 • izkušnje iz področja aktuarstva oz. če izkušenj nimate - motiviranost za pridobivanje novih znanj in veščin,
 • sposobnost prilagajanja novim situacijam in tehnologijam,
 • pozitivno naravnanost.

Postani del zavarovalnice, ki postavlja trende. Izkoristi priložnosti, ki jih ponuja delo v mednarodnem okolju, kjer karierno rast negujemo skozi izkušnje, ideje in inovativne rešitve. Svojo prijavo z življenjepisom oddaj do 21. aprila 2024 s klikom na gumb PRIJAVI SE.


torek, 9. april 2024 QWorld izobraževanje: Uvod v kvantno programiranje// QWORLD: Quantum Computing and Programming Workshop | April 13-14 & 20-21, 2024

DMFA Koper in Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT tudi letos ogranizirata  skupaj z QWorld dogodek za kvantno programiranje.

*** 

Spletna stran dogodka   

Vse podrobnosti najdete TUKAJ 

Število mest je omejeno (PRIJAVA)


DMFA Koper and Department of Information Sciences and Technologies togheter with QWorld are organizing an event for quantum programming. 

***

Official Website

Full details on the event are available HERE.  

The number of participants is limited (APPLY).  

                    


torek, 9. april 2024 Odprt je nov razpis za tutorje študente za študijsko leto 2024/2025 // CALL FOR STUDENT TUTORS FOR THE 2024/2025 ACADEMIC YEAR

Vabljeni, da se (ponovno) prijavite za tutorje.

Z novim Pravilnikom o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem je v veljavo stopil tudi nov prijavni rok za tutorje študente.

Vabimo vas, da se (ponovno) prijavite za tutorje in obogatite svojo študentsko izkušnjo ter izkušnje vaših mlajših kolegov.

Kaj je tutorstvo?

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu. Razpisana so mesta za:

 • za tutorje,
 • za tutorje za tuje študente.

Komu je namenjeno tutorstvo?

Študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju in jim tutorji študentje pomagajo s posredovanjem pomembnih informacij in integracijo v študijsko okolje.

Tutorji za tuje študente novincem, ki pridejo v Slovenijo na izmenjavo ali redni študij, nudijo podporo pri integraciji v novo okolje, pri administrativnih zadevah in jezikovnih barierah.

Tutorji za študente s posebnimi potrebami študentom omogočajo hitrejše prilagajanje in uspešnejše vključevanje v študentsko okolje in študij.

Prijave potekajo online, motivacijsko pismo pošljete v referat za študente:

Uvodno usposabljanje bo organizirano v mesecu maju 2024, da se skupaj pripravimo na prihod novih študentov in nato še v mesecu oktobru. 

Urejenost in delovanje tutorskega sistema ureja Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem in Obrazci .

Dodatna vprašanja lahko naslovite na:  promo@famnit.upr.si 


We invite you to (re)apply to become tutors.

    

What is tutoring?

Tutoring is an organized help to students based on a personal approach. The call is open for the following positions: For this purpose, we are announcing based on the Rules on the tutoring system at the University of Primorska places for:

 • tutors,
 • tutors for foreign students

Who is tutoring intended for?

Student tutoring is intended primarily for first-year students in a new living and educational environment. Tutors help them with important information and integration into the new environment.

Tutors for foreign students support newcomers who come to UP for exchange or full-time study. Tutors help them integrate into the new environment and with administrative and language barriers.

Tutors for students with special needs enable students to adapt more quickly and integrate successfully into the student environment and study.

Introductory training for tutors will be organized in May 2024.

 For additional questions, please contact: promo@famnit.upr.si 


torek, 9. april 2024 Vabilo na Jacques Delors Agora Srečanje // 1.–4. julij 2024, Lizbona, Portugalska // Invitation to Jacques Delors Agora Event // July 1st-July 4th 2024, Lisbon, Portugal

Jacques Delors Agora je dinamičen štiridnevni dogodek, namenjen spodbujanju evropskega državljanstva in vrednot, ki ga soorganizirajo naslednje visokošolske institucije: Académie Notre Europe (Pariz), Scuola di Politiche (Rim) in Academia Europea Leadership (Barcelona).

To živahno srečanje bo združilo približno 150 mladih razmišljujočih posameznikov iz vse Evrope z namenom srečanja in pogovora z različnimi  evropskimi odločevalci in strokovnjaki. 

 • Prisotni bodo ugledni odločevalci, vključno z člani Evropske komisije, predstavniki Evropskega parlamenta in delegati iz nacionalnih vlad ter mednarodnih organizacij. Potrjeni govorniki vključujejo Eliso Ferreira, Pascala Lamyja, Majo Markovčić Kostelac, Enrica Letta, Arancho González, Carlosa Moedasa, Antónia Vitorina in Maroša Šefčoviča.
 • Agora je odprta za vse posameznike, stare od 18 do 35 let, ki si želijo prispevati k razpravam o prihodnosti Evrope. Ponuja platformo za mlade državljane z različnimi ozadji, da se srečajo, izmenjujejo ideje in oblikujejo nove evropske usmeritve. 

Kdaj? Od 1. do 4. julija 2024

Kje? Lizbona, Portugalska

Rok za prijavo: 17. april, 23:59

Kako se prijaviti?

 • Prijavite se tako, da izpolnite spletni obrazec do 17. aprila, 23:59. Obvezni prilogi sta življenjepis in kratek video, v katerem razložite svojo motivacijo za udeležbo. Udeležnina znaša 50€, ki vključuje celoten material in obroke za čas trajanja dogodka), kritje stroškov poti in namestitve je odgovornost udeležencev.
 • Udeleženci lahko v prijavnem obrazcu izberejo, ali naj organizatorji dogodka za njih rezervirajo namestitev za tri noči (od 1. do 4. julija, vključno z zajtrkom) v mladinskem hostlu v središču mesta, po skupni  ceni 100€, ali pa si jo rezervirajo sami.

Vse podrobnejše informacije in kontaktni e-naslov v primeru mroebitnih vprašanj so dostopni na Jacques Delors Agore spletni strani.

***

The Jacques Delors Agora is a dynamic four-day event, co-organized by three esteemed partners dedicated to fostering European citizenship and values: The Académie Notre Europe (Paris), The Scuola di Politiche (Rome), and The Academia Europea Leadership (Barcelona).

This vibrant gathering will convene approximately 150 young minds from across Europe to engage in dialogue with European decision-makers and experts.

 • The inaugural Jacques Delors Agora will feature esteemed decision-makers, including members of the European Commission, representatives of the European Parliament, and delegates from national governments and international organizations. Confirmed speakers include Elisa Ferreira, Pascal Lamy, Maja Markovčić Kostelac, Enrico Letta, Arancha González, Carlos Moedas, António Vitorino, and Maroš Šefčovič.
 • The Agora welcomes individuals aged 18 to 35, eager to contribute to discussions on the future of Europe. It provides a platform for citizens from diverse backgrounds to gather, exchange ideas, and shape Europe's trajectory. 
 • When? From July 1st to July 4th 2024

 • Where? Lisbon, Portugal

 • Application Deadline: April 17th, 23:59

How to Apply?

 • Submit your application by completing the online form by April 17th, 23:59. Include a CV and a short video outlining your motivation to attend. Familiarize yourself with event details before applying. Participation is free, but participants are responsible for travel and accommodation expenses. A contribution of 50€ is required to cover event-related costs, including materials and meals.
 • Participants may opt to have the event organizers arrange accommodation for three nights (July 1st-4th, including breakfast) at a city center youth hostel for a fee of 100€, or make their own arrangements.

All comprehensive details and the contact email address for any additional inquiries can be found on the Jacques Delors Agora website.


četrtek, 4. april 2024 RAZPIS ZA ŠTUDENTE UP ZA OBISKOVANJE ŠTUDIJSKIH PREDMETOV V OKVIRU TEDNA T4EU//OPEN CALL FOR T4EU WEEK COURSES FOR THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA IN THE ACADEMIC YEAR 2024/2025

UP v okviru evropske univerze Transform4Europe (T4EU) objavlja Javni razpis za obiskovanje študijskih predmetov v okviru tedna T4EU za študente UP v študijskem letu 2024/2025 (klik za PRENOS). 

    

UP v sodelovanju z Univerzo v Trstu organizira T4EU teden / T4EU Week, ki bo potekal od 20. do 24. maja 2024 in v okviru katerega bodo študenti lahko obiskovali enega od osmih predmetov ter po uspešno opravljenem preizkusu znanja pridobili 3 ECTS kreditne točke:

Vse informacije o ponujenih predmetih so na voljo (tudi) TUKAJ

Predmeti se bodo izvajali v angleškem jeziku. Vsak predmet bo potekal tako v živo kot prek spleta. V živo bo izveden v okviru tedna T4EUspletni del pa bo potekal pred tem tednom ali po njem.


KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Študenti Univerze na Primorskem (UP), ki imajo status rednega ali izrednega študenta na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih UP.


ODDAJA PRIJAVE

Študenti oddajo PRIJAVNI BRAZEC, ki vključuje MOTIVACIJSKO PISMO V ANGLEŠKEM JEZIKU,  na >>> naslednji povezavi <<<. 

V prijavi lahko študenti po vrstnem redu razvrstijo tri (3) predmete, ki se bodo izvajali v okviru tedna T4EU in bi se jih želeli udeležiti.

Rok za oddajo prijave: 9. april 2024.

Preberi >> RAZPIS << in se prijavi na T4EU teden!


    

Under the European University Transform4Europe (T4EU), UP announces the Open call for T4EU week courses for the students of the University of Primorska in the academic year 2024/2025 (click for download).


The T4EU Week is organized by the University of Primorska and the University of Trieste from 20 to 24 May 2024.

8 courses in English language will be offered.

All information on courses >> HERE <<. 

Each student participates in 1 course, which will run the whole week. For each course, there will be an in-person component and an online component. The in-person component will take place during the T4EU week, whereas the online component will happen before/after the week.

To complete the course, the student will have to pass a knowledge test. After successful completion they will be awarded 3 ECTS by the University of Primorska.


WHO CAN APPLY?

Students of the University of Primorska (UP), who have a status of full time or part-time student on undergraduate and graduate study programmes of UP.


SUBMITTING THE APPLICATION

Students submit the APPLICATION which includes the MOTIVATION LETTER IN ENGLISH LANGUAGE >> HERE <<. 

In the application students can rank three (3) T4EU Week courses that they would like to attend in order of desirability.

Deadline for submitting the application: 9 April 2024. 

Check the >> CALL << and submit you application for the T4EU Week!


četrtek, 4. april 2024 ALUMNI BIOLOŠKI TABOR/ALUMNI BIOCAMP

Kdaj? 17. 5. - 19. 5. 2024

Kje? območje Rakovega Škocjana

Prijave: TUKAJ. Prijave zbiramo do 15. 4. 2024.

Več: TUKAJ!

Vabimo vas, da se nam pridružite na prvem ALUMNI BIOLOŠKEM TABORU in z nami soustvarjate!

Dogodek je namenjen diplomantom študijskih programov Biodiverziteta, Varstvena biologija in Varstvo narave ter preostalim diplomantom Univerze na Primorskem, ki se navdušujejo nad naravo.


Glavni cilji dogodka so mreženje in prostor za ponovno srečanje, obujanje spominov, krepitev obstoječih vezi in tkanje novih poznanstev.

Ker so diplomante, medgeneracijsko povezovali ravno dogodki, povezani s terenjenjem, bo dogodek potekal na način sproščenega terenskega vikenda, v obliki mini biološkega tabora. Ta bo ponujal 5 tematskih skupin, katerim se lahko pridružite:

 • dvoživke,
 • metulji,
 • opraševalci,
 • plazilci in
 • ptice.

Skupine bodo vodili izkušeni mentorji iz posameznega področja. Terenjenju bo sledilo večerno druženje s piknikom, dogodek pa bo zaključen z nedeljskim pohodom. Tabora se je možno udeležiti tudi deloma (več informacij v prijavnem obrazcu).

Udeležba na dogodku je brezplačna!

Prijave zbirajo do 15. aprila 2024 oziroma do zapolnitve kapacitet (do 50 udeležencev). Da si zagotovite mesto v želeni skupini, se prijavite čimprej, saj bodo udeleženci med skupinami enakomerno porazdeljeni do zasedbe mest v posamezni skupini. Glede na izražene želje, bodo prednost pri izbiri imeli hitrejši!

     

PROGRAM

 • Petek, 17. 5. 2024

Spoznavni večer z druženjem. Prihod možen v večernih urah (predvidoma od 18.00 dalje). Za večerjo in prenočišča bo poskrbljeno.

 • Sobota, 18. 5. 2024

Od jutranjih ur do 17.00 bo potekalo terenjenje po skupinah. Namen terenjenja je obnova oz. izmenjava znanj, ter druženje. Ob 17. bomo nadaljevali s piknikom in večernim druženjem. Za obroke in prenočišča bo poskrbljeno.

 • Nedelja, 19. 5. 2024

Skupinski pohod do enega izmed okoliških hribov, ki ga zaključimo v času kosila. Za terensko malico je poskrbljeno.

Za dodatne informacije glede poteka in vsebine tabora nas lahko kontaktirate na:

martin.senic@famnit.upr.si

nina.loncarevic@famnit.upr.si.

     

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Vabilo 3.pdf (549kb)


When? 17 May - 19 May 2024

Where?  Rakov Škocjan area

Registration: HERE. Deadline: 15 April 2024.

More: HERE

We invite you to join us for the first ALUMNI BIOLOGICAL CAMP and co-create with us!

The main objectives of the event are networking and a place for reunion, making memories, strengthening existing ties and weaving new friendships.


As as graduates, have been connected across generations by field-related events, the event will be organise as a relaxed field weekend, in the form of a mini biocamp. This will offer 5 thematic groups that you can join:

 • Amphibians,
 • Butterflies,
 • Pollinators,
 • Reptiles and
 • Birds.

Groups will be led by experienced mentors in each field. The fieldwork will be followed by a picnic evening, and the event will conclude with a hike on Sunday. It is also possible to attend part of the camp (more information in the registration form).

Participation is free!

The applications are accepting until 15 April 2024 or until capacity is reached (up to 50 participants). To secure a place in your preferred group, please apply as soon as possible, as they will distribute participants evenly between groups until places in each group are filled. Depending on the preferences expressed, priority will be given to the quicker ones!

   

PROGRAMME

 • Friday, 17 May 2024

A social evening. Arrival possible in the evening (expected from 18.00). Dinner and accommodation will be provided.

 • Saturday, 18 May 2024

From the morning until 17.00, there will be a field trip in groups. The purpose of the fieldwork is to renew or exchange knowledge and to socialise. At 5pm we will continue with a picnic and evening socialising. Meals and accommodation will be provided.

      

 • Sunday, 19 May 2024

Group hike up one of the surrounding hills, finishing at lunchtime. Field snack provided.

For further information on the course and content of the camp, please contact us at:

The project is co-financed by the Republic of Slovenia, the Ministry of Higher Education, Science and Innovation, and the European Union – NextGenerationEU. The project is implemented in accordance with the Recovery and Resilience Plan (RRP) under the development area Smart, Sustainable and Inclusive Growth, component Strengthening competencies, in particular digital competencies and those required by the new professions and the green transition (C3 K5), for the investment measure Investment F. Implementation of pilot projects, the results of which will serve as a basis for the preparation of a roadmap for the reform of higher education for a green and resilient transition to a Society 5.0: project Pilot Projects for the Reform of Higher Education for a Green and Resilient Transition.

 


sreda, 3. april 2024 SEJEM MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV “UPgrade - razširi svoje znanje!”//"UPgrade - expand your knowledge!" fair of master's and doctoral programmes

UP v sredo, 17. aprila med 11. in 17. uro na Muzejskem trgu (ob UP FAMNIT) organizira SEJEM MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV “UPgrade - razširi svoje znanje!”.

    

Sejem je namenjen vsem, ki že razmišljate o možnostih nadaljevanja študija na višji stopnji, pa tudi za tiste, ki vas morda zanima kako kariero nadaljevati na UP kot raziskovalci, asistenti in/ali strokovni sodelavci.

Zadnji dve uri bodo na različnih pogovornih točkah na voljo študentje, Alumni in zaposleni, s katerimi lahko ob kavi poklepetaš o njihovih izkušnjah in vtisih ter se tako lažje odločiš za nadaljevanje.

S teboj bodo poklepetali o:

 • vzporednem študiju,
 • popolni menjavi smeri,
 • delni menjavi smeri - pridobivanju drugih kompetenc,
 • ponovnem vpisu na isto stopnjo študija po pridobljeni diplomi,
 • delu mladega raziskovalca na UP
 • delu v strokovnih službah UP
 • študiju v zrelilh letih ter
 • dokončanju študija po tem, ko ti manjka zgolj še zapis diplome/zaključne naloge.

Se vidimo v sredo, 17. 4. na UPgrade - razširi svoje znanje!


ENG:

UP is organising the "UPgrade - expand your knowledge!" fair of master's and doctoral programmes on Wednesday, 17 April between 11 am and 5 pm at the Museum Square (next to UP FAMNIT).

The fair is aimed at all those who are already thinking about the possibility of continuing their studies at a higher level, as well as for those who may be interested in pursuing a career at UP as researchers, assistants and/or assistants.

For the last two hours, students, alumni and staff will be available at various talking points to chat over coffee about their experiences and impressions, and help you decide whether to continue.

They will chat with you about:

 • parallel study,
 • changing course completely,
 • partial change of course - gaining other competences,
 • re-entering the same level of study after graduation,
 • working as a young researcher at UP
 • working in the professional services of UP
 • studying in mature years; and
 • completing your studies after you have only your diploma/final thesis to write.

See you on Wednesday 17 April at UPgrade - expand your knowledge!

     


sreda, 3. april 2024 Študentsko delo na UP – projektno administriranje projekta NEBA Alliance/// Student work at UP - project administration of the NEBA Alliance project

Univerza na Primorskem išče študenta/ko pri projektnem vodenju projekta NEBA Alliance, ki ga koordinira Univerza na Primorskem, formalno se pa izvaja na Inštitutu Andrej Marušič.

    

VSEBINA DELA:

Naloge, ki jih bo potrebno opravljati, bodo predvsem vključevale:

 • Pomoč pri finančnem in administrativnem vodenju
 • Pomoč pri pripravi finančnih poročil in načrtov
 • Komunikacija s projektnimi partnerji skozi vse faze cikla projekta
 • Pomoč pri organizaciji in koordinaciji dogodkov in delavnic
 • Upravljanje datotek (digitalna, tiskana)
 • Občasna administrativna opravila med projektnimi sestanki in dogodki, kot so zapisovanje, sestavljanje zapisnikov in spremljanje prisotnosti
 • Komuniciranje z drugimi člani ekipe o statusu projekta, rezultatih dogodkov itd.
 • Opravljanje drugih nalog po zahtevi vodstva

ZAŽELENE KVALIFIKACIJE:

 • Motivacija za pridobivanje veščin in izkušenj vodenja raziskovalnih projektov
 • Odlične pisne in govorne komunikacijske sposobnosti v angleškem in slovenskem jeziku
 • Veščine timskega dela
 • Sposobnost za organizacijo in natančnost
 • Sposobnost opravljanja dela v profesionalni ekipi v mednarodnem okolju

DELOVNA OBREMENITEV: 20-30 ur na teden

Vabimo vse zainteresirane študente, da se čimprej, najkasneje do ponedeljka, 15. aprila 2024, prijavijo na e-naslov: andreja.kutnar@upr.si

PLAČILO: 8,30 EUR/h bruto; 7,02 EUR/h neto  


The University of Primorska is looking for a student to support the project management of the NEBA Alliance project, which is coordinated by the University of Primorska and formally implemented at the Andrej Marušič Institute.

CONTENT OF THE WORK:

We inform all students the UP is looking for help in the project management NEBA Alliance project.

Tasks to be performed will mainly include:

 • Assistance in financial and administrative monitoring
 • Assistance with preparation of financial reports and plans
 • Communication with project partners through all stages of a project’s lifecycle
 • Assistance with organizing and coordinating events and workshops
 • File management (digital, hard copy)
 • Occasional administrative tasks during project meetings and events, such as note taking, compiling minutes and monitoring attendance
 • Communicating with other team members about project status, event outcomes, etc.
 • Performing other tasks as required by management

 PREFERRED QUALIFICATIONS:

 • Motivation to acquire research project management skills and experience
 • Excellent written and spoken communication skills in English and Slovene
 • Teamwork skills
 • Excellent soft skills/people skills
 • Talent for organisation and an eye for detail(s)
 • Able to work as part of a professional team in an international context

WORKLOAD: 20-30 hours per week

We invite interested student to apply as soon as possible, but no later than Monday, 15 April 2024 at the e-mail address: andreja.kutnar@upr.si

THE PAYMENT: 8,30 EUR/h gross; 7,02 EUR/h net 


petek, 29. marec 2024 RAZPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA VPIS V MAGISTRSKE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2024/2025 // CALL FOR ENROLMENT INTO MASTER AND DOCTORAL DEGREE STUDY PROGRAMMES OF THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA IN THE ACADEMIC YEAR 2024/2025

Dne, 28. 3. 2024 UP objavlja razpis za vpis v magistrske študijske programe in razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2024/2025.

Za vpis v 1. letnike je za državljane RS in državljane članic EU razpisanih 1.087 mest na 35 študijskih programih, od tega 932 mest za redni in 155 mest za izredni študij. Za Slovence brez slovenskega državljanstva je razpisanih 50 vpisnih mest, za državljane držav nečlanic EU, ki prihajajo iz držav Zahodnega Balkana, s katerimi ima RS sklenjene bilateralne sporazume na področju izobraževanja, 150 vpisnih mest, za državljane ostalih držav, nečlanic EU, pa 72 mest. Za kandidate za vzporedni študij je razpisanih 56 prostih mest.

UP je na magistrski stopnji, 6 študijskih programov razpisala tudi v angleškem jeziku:

Za doktorske študijske programe pa je za vpis v 1. letnike razpisanih 181 vpisnih mest za izredni študij na 17 študijskih programih, od tega izvedba 6 tudi v angleškem jeziku:

Prvi prijavni rok se za vse kandidate za vpis v magistrske in doktorske študijske programe UP začne v četrtek, 4. aprila 2024.

Več informacij o razpisu za vpis in prijavnem postopku je kandidatom na voljo na spletnih straneh UP in članic UP:

>> za magistrski študij <<

>> za doktorski študij <<


On 28 March 2024 the University of Primorska announces the Call for enrolment into master and doctoral study programmes in the academic year 2024/2025.

In the framework of the Call for Enrolment into master study programmes, the University of Primorska announces the following free enrolment places for 35 study programmes:

 • 1.087 enrolment places for citizens of the Republic of Slovenia and EU citizens, of which 932 are for full-time study and 155 for part-time study,
 • 50 enrolment places for Slovenians without Slovenian citizenship, 150 enrolment places for citizens of Western Balkans countries, with which the Republic of Slovenia has a bilateral agreement in the field of education (Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Serbia, North Macedonia) and 72 enrolment places for foreign citizens of non EU countries.
 • For the 1st year of study, there are also 56 enrolment places for candidates for parallel studies.

Six master study programmes are offered also in English language:

In the framework of the Call for Enrolment into doctoral study programmes, the University of Primorska announces 181 free enrolment places for 17 study programmes.

Six doctoral (PhD) study programmes are offered also in English language:

The first round application period for all candidates opens on 4 April 2024.

The list of study programmes with available enrolment places is available on:

>> for master study programmes<<

>>for doctoral study programmes <<


sreda, 27. marec 2024 Mednarodni študentski teden v Beogradu (ISWiB) 2024 // International Student Week in Belgrade (ISWiB) 2024

Vsi zainteresirani študenti ste vljudno vabljeni, da se pridružite Mednarodnemu študentskemu tednu v Beogradu (ISWiB 2024), dinamičnemu festivalu, ki proslavlja ustvarjalnost, iniciativnost in medkulturno bogatenje!

 • Datum: 2. - 10. avgust 2024

 • Kraj: Beograd, Srbija
 • Tema: Ustvarjalnost in iniciativnost

 • Slogan: "Najdi iskro, pusti svoj pečat"

O programu:

 • Delavnice: Ponujenih je 8 različnih delavnic, ki pokrivajo razonlika področja, kot so trženje, grafično oblikovanje, start-up bootcamp, ples in glasba.
 • Povezovanje: Povežite se s študenti in recentnimi absolventi iz celega sveta ter zgradite neprecenljiva poznanstva.
 • Družbeni vpliv: Raziščite pereče družbene teme in odkrijte, kako lahko naredite razliko v svoji skupnosti in širše.

Vključi se:

Več informacij: Vse dodatne informacije so na voljo na ISWiB spletni strani.

***

All interested students are cordially invited to join the International Student Week in Belgrade (ISWiB 2024), a dynamic festival celebrating creativity, initiative, and multicultural exchange.

 • Date: August 2nd - 10th, 2024

 • Location: Belgrade, Serbia
 • Theme: Creativity and Initiative

 • Slogan: "Find the spark, leave your mark"

What to Expect:

 • Workshops: Engage in 8 workshops covering diverse fields such as marketing, graphic design, start-up bootcamp, dance, and music.
 • Networking: Connect with students and recent postgraduates from around the world, fostering invaluable partnerships.
 • Community Impact: Explore pressing societal issues and discover how you can make a difference in your community and beyond.

Get Involved:

Learn More: For additional information, visit ISWiB website.


torek, 26. marec 2024 Vabilo za udeležebo na Južno-ameriškem poslovnem forumu SABF 2024 // Invitation to Participate in South-American Bussines Forum SABF 2024 (02.08.2024–04.08.2024, Buenos Aires, Argentina)

Južnoameriški poslovni forum (SABF) 2024 je letna študentska konferenca, ki jo organizira naša študentska organizacija, ki se bo letos odvila med 2. in 4. avgustom 2024 v Buenos Airesu, Argentini.

Uveljavljena in mednarodno prepoznavna SABF konferenca  se vsakoletno odvija že od leta 2005 ter redno privablja udeležbo in podporo številnih voditeljev, direktorjev ter predstavnikov različnih mednarodnih podjetij različnih velikosti.

 • Institucija gostiteljica: Instituto Tecnologico de Buenos Aires
 • Glavne tematike: Za vplivom, indivi(dualnost), scenografija sprememb
 • Jezik izvedbe: španščina in angleščina
 • Več informacij: https://www.sabf.org.ar/
 • Rok prijave: 6. april 2024

 • Spletna prijavnica: https://apply.sabf.org.ar/

***

The South American Business Forum (SABF) 2024 is an annual conference, scheduled for August 2nd, 3rd, and 4th in Buenos Aires, Argentina.

This prestigious event has been held without interruption since its inception in 2005 and consistently attracts the participation and support of 40 current leaders and numerous international companies of various sizes.

 • Hosted by: Instituto Tecnologico de Buenos Aires
 • Theme: Beyond the Established
 • Subtopics: Behind Influence, Indivi(duality), The Scenery of Change
 • Language Options: Spanish and English
 • More information: https://www.sabf.org.ar/
 • Application Deadline: April 6 2024

 • Online Application: https://apply.sabf.org.ar/


torek, 26. marec 2024 ESCape - travel for free, work voluntarily

Evropski teden mladih 2024

Od 12. do 19. aprila 2024 se bodo mladi po vsej Evropi združili, da bi praznovali enotnost, raznolikost in moč sodelovanja med Evropskim tednom mladih. Ta letni dogodek služi kot platforma, na kateri se mladi lahko vključijo v razprave, izmenjujejo ideje in ukrepajo glede vprašanj, ki so jim pomembna.

Tudi v CMK-ju bodo ta teden obeležili s posebnim, malo bolj zabavnim, internacionalnim dnevom za mlade. V sredo, 17. 4. 2024, ste vabljeni_e na ESCape - dogodek, ki bo združeval karaoke, druženje in predstavitev programa prostovoljskih izmenjav ESE (Evropska solidarnostna enota oz. ESC -  European Solidarity Corps).

Ta program mladim ponuja priložnost za prostovoljno delo ali sodelovanje pri projektih, ki koristijo skupnostim po vsej Evropi, spodbujajo solidarnost, vključenost in aktivno državljanstvo. Oziroma, če povemo na malo bolj privlačen način: brezplačno potovanje in nastanitev v tuji evropski državi v zameno za nekaj prostovoljskega dela.

Več boste izvedeli na dogodku, kjer vam bodo naše prostovoljke iz različnih držav predale informacije iz prve roke!

Kako približno bo potekalo?

18.00 - predstavitev programa ESE
19.00 - druženje ob hrani in pijači (morda celo tematski glede na poreklo naših prostovoljk)
20.00 - KARAOKE PARTY

Udeležba je brezplačna!

Lepo vabljene in vabljeni na družabni informativni dan z internacionalnim žurčkom!

Povezava do FB dogodka: https://fb.me/e/5KrjkVIk2

Dogodek omogoča Zavod Movit, Evropska Unija, Center mladih Koper, Kulturno in izobraževalno društvo Pina ter Mestna občina Koper v okviru Evropskega tedna mladih.


European Youth Week 2024

From April 12th to April 19th, 2024, young people across Europe will come together to celebrate unity, diversity, and the power of collaboration during the European Youth Week. This annual event serves as a platform for young people to engage in discussions, exchange ideas, and take action on issues that are important to them.

At CMK (Koper Youth Centre), they will also mark this week with a special, slightly more fun, international day for young people. On Wednesday, April 17th, 2024, you are invited to ESCape - an event that will combine karaoke, socializing, and a presentation of the European Solidarity Corps (ESC) volunteer exchange program.

This program offers young people the opportunity to engage in voluntary work or participate in projects that benefit communities across Europe, promoting solidarity, inclusion, and active citizenship. Or, to put it in a more attractive way: free travel and accommodation in a foreign European country in exchange for some volunteer work.

You will learn more at the event, where our volunteers from different countries will provide firsthand information!

How will it approximately unfold?

6:00 PM - Presentation of the ESC program
7:00 PM - Socializing with food and drinks (perhaps even themed according to the origins of our volunteers)
8:00 PM - KARAOKE PARTY

Participation is free!

You are cordially invited to a social informational day with an international party!

Link to the FB event: https://fb.me/e/5KrjkVIk2

The event is made possible by MOVIT, Institute for Development of Youth Mobility, European Union, Koper Youth Centre (CMK), PiNA - Association for Culture and Education and the Municipality of Koper as part of the European Youth Week.


petek, 22. marec 2024 Student Grants for participation in the XII Spring School on Clinical engineering 2024 are available| Univerza v Trstu razpisuje štipendije za Spomladansko šolo kliničnega inženiringa

Univerza v Trstu razpisuje štipendije za udeležbo na XII Spomladanski šoli na temo "IoT, ekonomski in upravni izzivi za integracijo e-zdravstva v razširjeni Evropi", ki bo potekala v Trstu (Italija) od 20. do 23. maja 2024. 

Sredstva vključujejo:    

 •  Brezplačno kotizacijo za udeležbo na XII Spomladanski šoli 
 • Namestitev: 3 nočitve v sobi s skupnima posteljama (prihod: 20. maj 2024, odhod: 23. maj 2024) 
 • Obroke: kosila in odmore za kavo 
 • Prispevek k stroškom potovanja v višini do 150 € za povratno pot v Trst, Italija 

Razpis za prijave je namenjen študentom podiplomskih in dodiplomskih programov, s področja biomedicinskega/kliničnega inženiringa ali sorodnih področij (npr. računalništvo, elektroinženiring, medicina, javno zdravje, management, ekonomija itd.). 

Rok za prijavo na razpis za podelitev štipendij je 31. marec 2024. 

Ob koncu prejmete 3 ETCS.  

Celotna brošura je na voljo > TUKAJ

Ostale informacije: https://ssic.units.it/?page_id=2144  

Za vse informacije pišite na: tutor.ssic@dia.units.it 


The University of Trieste invites you to participate in the XII Spring School on “IoT, economic and management challenges for e-health integration in the enlarged Europe” which will take place in Trieste (Italy) from 20 to 23 May 2024.

Grant includes:

 • Free registration fee for participation in the XII Spring School
 • Accommodation: 3-night accommodation in a twin room (arrival: May 20th, 2024, departure: May 23rd, 2024)
 • Meals: Lunches and Coffee-breaks
 • Travel expenses contribution up to € 150 for the round trip to Trieste, Italy

The call for applications is open for post- and undergraduate students currently enrolled in courses in biomedical/clinical engineering or related areas (e.g., computer science, electrical engineering, medicine, public health, management, economics, etc).

 Application Deadline: March 31st, 2024.

The 12th edition of the Spring School is organized by the Master in Clinical

Call for Applications for the Assignment of Student Grants for participation to the CEI Cooperation Activity is available here.

Additional info:  https://ssic.units.it/?page_id=2144  

For any further information about the grants and application, please contact the Spring School Secretariat: tutor.ssic@dia.units.it


petek, 22. marec 2024 Vabilo: Sodelovanje na Študentski znanstveni konferenci v Litvi // Invitation to the Student Scientific Conference "Mathematics and Natural Sciences: Theory and Application" in Lithuania

Vabljeni k sodelovanju na Študentski znanstveni konferenci 'Matematika in naravoslovne vede: Teorija in uporaba,' ki jo organizira Tehnološka univerza Kaunas (KTU) v sodelovanju s študentskim društvom.  

Konferenca bo potekala 17. maja 2024 v dolini 'Santakos' na Tehnološki univerzi v Kaunasu, Litva. Po potrebi bo na voljo tudi spletno sodelovanje. 

Udeleženci bodo imeli priložnost predstaviti svoje raziskovalne projekte in diplomske naloge ter spodbujati znanstveno izmenjavo in sodelovanje med študenti. Registracija je obvezna do 28. aprila 2024 tako za predavatelje kot za udeležence. 

Več informacij najdete TUKAJ.


We are pleased to invite you to participate in the Student Scientific Conference "Mathematics and Natural Sciences: Theory and Application," organized by Kaunas University of Technology (KTU) in collaboration with the student associationThe conference will take place on 17 May 2024 at KTU "Santakos" Valley, Kaunas, Lithuania. If needed, online participation will be available. 

Participants will have the opportunity to present their research projects and theses, fostering scientific exchange and collaboration among students. Registration is required by 28 April 2024 for both speakers and attendees. 

 For more detailed information, please refer to the attached document. 


petek, 22. marec 2024 ELTE Poletna matematična šola / 17.06.2024 –21.06.2024 // ELTE Summer School in Mathematics 2024 / 17.06.2024–21.06.2024

Inštitut za matematiko Univerz Eötvös Loránd (ELTE) prijazno vabi vse zainteresirane študente k prijavi na enotedensko poletno šolo matematike na temo "Optimalni transport: diskretni in kontinuirani".

 • Poletna šolabo ponudila celovit uvid v to fascinantno raziskovalno področje optimalnega transporta. Sklop predavanj bo dopolnjen z delavnicami reševanja problemov.
 • Mini tečaji so namenjeni dodiplomskim/začetnim podiplomskim študentom, dobrodošli pa so tudi zainteresirani doktorski študentje.
 • Sodelujoči predavatelji so profesorji z Univerze Eötvösa Loránda (ELTE) v Budimpešti, Inštituta za matematiko Alfréda Rényija v Budimpešti in Hausdorffovega centra v Bonnu, Nemčija.
 • Predavanja bodo potekala na kampusu Lágymányos Univerze Eötvösa Loránda (1117 Budimpešta, Pázmány Péter sétány 1/c, Madžarska).

Lokacija

 • Budimpešta, glavno mesto Madžarske, t. i. biser Donave, ponuja bogato kulturno izkušnjo za obiskovalce. Če iščete živahno kulturno življenje v evropskem metropolitanskem mestu, je Budimpešta popolna izbira.

Stroški udeležbe in roki za prijavo

 • Udeležnina na poletni šoli znaša 120 evrov (135 USD), če je plačana do 20. maja, in 170 evrov (190 USD) po tem datumu. Udeležnina krije tiskane učne materiale in osvežitve.
 • Univerza ne more vrniti stroška udeležnine v primeru odpovedi.
 • Rok za prijavo za finančno podporo je 30. april 2024.

 • Registracija (in plačilo udeležnine) je odprta od 1. februarja 2024 do  7. junija 2024.

Finančna podpora

 • Udeležencem je namenjena omejena finančna podpora v obliki štipendij ali oprostitve plačila udeležnine. Podpora je omogočena s prispevki organizacijskih institucij, Univerze Eötvösa Loránd in Inštituta za matematiko Alfréda Rényija.
 • Če želite zaprositi za podporo, pošljite spročilo organizatorjem pred 30. aprilom 2024, ki vsebuje kratek življenjepis, vključno z motivacijo za udeležbo, ter priporočilno pismo.
 • Odločitev na podlagi akademske odličnosti in finančnih okoliščin bo sprejeta s strani organizatorjev pred 10. majem 2024.

Dodatne informacije

***

The Institute of Mathematics at Eötvös Loránd University has announced its annual one-week summer school in mathematics under the theme "Optimal Transport: Discrete and Continuous". The application period is now open thus all interested students are cordially invited to apply!

 • The summer school aims to provide a comprehensive introduction to this fascinating field. Lecture series will be complemented by problem-solving sessions for students interested in the subject.
 • The mini-courses will target advanced undergraduate/starting graduate students, although interested Ph.D. students are also welcome. We anticipate that participants will have a solid background in basic undergraduate mathematics, but we do not assume preliminary acquaintance with the special topics of the school.
 • The lecturers comprise professors from Eötvös Loránd University (ELTE) in Budapest, the Alfréd Rényi Institute of Mathematics in Budapest, and the Hausdorff Center in Bonn, Germany.
 • The lectures will be conducted at the Lágymányos Campus of Eötvös Loránd University (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, Hungary).

Location

 • Budapest, the capital of Hungary, also known as The Pearl of the Danube, offers a rich cultural experience for visitors. If you're seeking a vibrant cultural life in a European metropolitan city, Budapest is the perfect choice.

Cost and Deadlines

 • The participation fee for the Summer School is 120 euros (135 USD) if paid by May 20, and 170 euros (190 USD) thereafter. The fee covers printed course materials and refreshments.
 • Please note that the university cannot refund the registration fee in the event of cancellation.
 • The deadline for application for financial support is April 30, 2024.

 • Registration (and payment of the fee) begins on February 1, 2024, and closes on June 7, 2024, with the possibility of paying the higher fee during the event. See payment information below.
 • Final Deadline for registration is June 7, 2024.

Financial Support

 • Limited financial support in the form of scholarships or waivers of the registration fee will be available for participants. The support was made possible by the donations of the organizing institutions, Eötvös Loránd University and the Alfréd Rényi Institute of Mathematics.
 • If you wish to apply for support, please send a letter to the organizers before April 30, 2024, containing a short CV, including study data and motivation, and a recommendation letter. A decision based on academic excellence and financial circumstances will be made by the organizers before May 10, 2024. Due to limited resources, we encourage everyone to apply for external funding as well.

Further Information


petek, 22. marec 2024 Webinar z Andrejem P. Škrabo Kako do LIT naložb s študentskim prihodkom?

SZZ (Slovensko zavarovalno združenje) in Karierni center EF v sodelovanju z Andrejem P. Škrabo ponovno organizirata LIT webinar. Ostajamo pri finančnem opismenjevanju, tokrat se ga bomo lotili kar skozi debato. Andrej bo odgovarjal na tvoja vprašanja in ti ponudil praktične nasvete – vse od osnov naložb in investiranja do pasti, v katere se začetniki v prvih investicijah pogosto ujamejo.

KDAJ? 10. april 2024, od 18.00 do 19.00

KJE? Online

“Zdaj se ti ne splača, so nizke obresti,” “to je sicer kul investicija, ampak samo če res ful vložiš,” “kripto se ti zdaj ne splača, še malo počakaj” … Se vsi okrog tebe pogovarjajo o svojih portfeljih, te vsak dan targetirajo oglasi za investicijske platforme, ti pa se ne moreš znebiti občutka, da zamujaš vse “ta dobre” priložnosti za investiranje?

Prijavi se na LIT webinar, na katerem boš Andreju P. Škraba lahko postavil_a vprašanja o različnih vrstah naložb, o tem, kako se stvari sploh lotiti, na kaj je treba biti še posebej pozoren in vsa druga vprašanja, ki ti padejo na pamet, ko pomisliš na investiranje.

Povezavo do dogodka boš prejel v dneh pred dogodkom. 

Dogodek je organiziran v sklopu projekta Lajf je igra tveganja (LIT) Slovenskega zavarovalnega združenja, ki si želi spodbuditi finančno pismenost mladih. Več si lahko prebereš na tukaj.

Prijava


četrtek, 21. marec 2024 Mesto mladega raziskovalca na področju algebre - Univerza v Novi Gorici // Public call to tender for a young researchers in the field of algebra - University of Nova Gorica

Univerza v Novi Gorici je objavila razpis za mesto mladega raziskovalca na področju algebre.

Uspešni kandidat bo vpisan na doktorski študijski program Matematične znanosti na UP FAMNIT in zaposlen kot asistent na Centru za informacijske tehnologije in uporabno matematiko na Univerzi v Novi Gorici.

Mentorica kandidata bo prof. dr. Irina Elena Cristea.

Razpis je objavljen tukaj.


The University of Nova Gorica has announced a public call to tender for a young researchers in the field of algebra.

The successful candidate will be enrolled in the doctoral study program Mathematical Sciences at UP FAMNIT and employed as an assistant at the Centre for Information Technologies and Applied Mathematics at the University of Nova Gorica.

The candidate's mentor will be Prof. Irina Elena Cristea.

The public call is posted here.


torek, 19. marec 2024 TEDEN UP vabilo na delavnice // UP WEEK workshops invitation

Kot del TEDNA UP 2024 bodo v jutrišnji program, med 12.00 in 15.00, vmeščeni dogodki za zaposlene in študente UP.

Vabimo vas, da si izberete dejavnost, ki vam bo pomagala pri izboljšanju veščin, zdravja ali znanj.

Prijave potekajo na tej povezavi.


As part of UP WEEK 2024, events for UP employees will be included in tomorrow's program, between 12:00 and 15:00.

We kindly invite you to choose an activity that will help you improve your skills, health or knowledge.

You can register for the activities at this link.


petek, 15. marec 2024 Odprte so prijave za Mednarodni matematični kenguru / Applications for the International Mathematical Kangaroo are open

Vabljeni na tekmovanje "Mednarodni matematični kenguru", ki ga organizira DMFA Slovenije. Tekmovanje se bo odvijalo četrtek, 21. marca 2024 ob 16.00 na UP FAMNIT (Koper, Glagoljaška 8). Čas reševanja nalog je 60 minut. 

Prijavite se lahko do 20. marca 2024 do 15.00 preko spletnega obrazca. 

Naloge so takšne, da ne zahtevajo znanja višje matematike. Povsem zadošča srednješolsko znanje in sposobnost logičnega razmišljanja, tako da študentje matematike in naravoslovja nimajo bistvene prednosti pred ostalimi študenti. 

Mednarodni matematični kenguru je namenjen vsem študentom, tudi tujcem, ki študirajo pri nas. Tekmovalna pola bo zato na voljo tudi v angleščini. 

Prav tako se lahko tekmovanja udeležijo študentje na katerikoli stopnji študija (študentje magistrskih programov naj kot letnik študija vnesejo 4 oz. 5, študentje doktorskih programov pa 6, 7 oz. 8). 

Razpis je objavljen tukaj, pravilnik pa najdete na tej povezavi. 

Poleg tega so na voljo vse tekmovalne pole iz lanskih let (izberete skupino VŠ 1).  

Vabljeni k sodelovanju!

    


You are welcome to join the "International Mathematical Kangaroocompetition, organized by the DMFA Slovenije. The competition will take place on Thursday, March 21, 2024 at 4.pm at UP FMANIT (Koper, Glagoljaška 8). The task solving time is 60 minutes. 

Applications are possible till 20 March 2024 until 15.00 via the online form. 

Knowledge of advanced mathematics is not required. High school knowledge and the ability to think logically are sufficient, hence the mathematics students do not have a significant advantage over others. 

Students at any level of study can take part in the competition (students of master's programmes should enter 4 or 5 as a year of study, and students of doctoral programmes 6, 7 or 8).