Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

torek, 16. april 2024 Prva delavnica o interakciji med človekom in računalnikom na osnovi radarja: Beyond Radar Waves

V sklopu EICS 2024 16. simpozija o inženirskih interaktivnih računalniških sistemih ACM SIGCHI bo 25. junija 2024, v Cagliari v Italiji, potekala prva delavnica o interakciji med človekom in računalnikom na osnovi radarja: Beyond Radar Waves. 

   

Delavnico organizira izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije (UP FAMNIT), eden od vodij Laboratorija za interakcijo človek-računalnik na Univerzi na Primorskem – HICUP, skupaj z izkušenemi raziskovcalci s področja umetne inteligence in strojnega učenja. (Beyond Radar Waves: The First Workshop on Radar-Based Human-Computer Interaction (upr.si). 

                                   

Sprva se je radarska tehnologija uporabljala pri nadzoru in zaznavanju predmetov, vendar so raziskovalci HCI to nedavno začeli uporabljati za ustvarjanje novih uporabniških izkušenj. Te vključujejo interakcijo na podlagi gest s pomočjo radarskega zaznavanja, prepoznavanje materialov ter omogočanje interakcij prek tkanin in površin. Na delavnici bodo udeleženci skozi praktično uporabo raziskali temeljne, praktične in eksperimentalne izzive radarske interakcije v igrah, virtualnih in razširjenih resničnostih, zdravstvu, sistemih za odzivanje v sili in pametnih okoljih. 

Pomembni datumi: 

 • Rok za oddajo prispevkov: 10. maj 2024 
 • Povratna informacija: 31. maj 2024 
 • Rok za prijavo na delavnico: 7. junij 2024 
 • Končni program delavnice: 15. junij 2024 
 • Delavnica (celodnevna): 25. junij 2024 
 • Predlog poglavja za knjigo RBI: 30. junij 2024. Avtorji morajo navesti začasni naslov, seznam avtorjev in povzetek. Ti podatki bodo uporabljeni za predložitev predloga za knjigo v seriji HCI založbe Springer. 
 • Oddaja predloga knjige s strani organizatorjev delavnice v serijo Springer HCI: 7. julij 2024. 
 • Obvestilo o odločitvi: 1. avgust 2024 
 • Oddaja poglavja po delavnici: 23. avgust 2024 
 • Začetek izdelave knjige: september 2024 

Odvisno od sprejetih člankov se predvideva predlog za knjigo v seriji Springer HCI. Ostali rezultati delavnice, kot so videoposnetki in predstavitve, bodo na voljo na spletni strani delavnice. 

EICS 2024 je šestnajsta mednarodna konferenca - ACM SIGCHI, posvečena inženiringu interaktivnih računalniških sistemov in njihovim uporabniškim vmesnikomki obravnavajo enega ali več dejavnikov kakovosti programske opreme, kot so uporabnost, uporabniška izkušnja, zanesljivost, varnost, itd. Ta bo potekala od 24. do 28. junija 2024 v Cagliari, Italija. 


torek, 16. april 2024 DELOVNO MESTO: D010001 ASISTENT - ASISTENT Z DOKTORATOM

Članica: UP FAMNIT

Področje: Matemtika

Mentor: prof. dr. Martin Milanič

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %), za določen čas 24 mesecev, predvidoma v mesecu oktobru 2024.

   

 Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) oziroma doktorat znanosti s področja matematike, računalništva ali sorodnega področja - kandidati morajo imeti (ali pričakovati, da bodo kmalu pridobili) doktorat iz matematike, računalništva ali sorodnega področja in izkazati odličnost na področju diskretne matematike ali teoretičnega računalništva,
 • zahteva se ustrezno strokovno znanje na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, vključno s solidnim poznavanjem različnih vidikov teorije grafov, algoritmov in teorije računske zahtevnosti,
 • delovno mesto bo zahtevalo poučevanje največ dveh predmetov na leto, v okviru študijskih programov Matematike oz. Računalništva in informatike na UP FAMNIT (odvisno od kandidatovega znanja in izkušenj),
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja:

 • izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Matematike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v ta naziv.

Več o vsebini razpisa

Nudimo:

 • podoktorski raziskovalec bo imel dostop do določenega zneska financiranja za potovanja, konference in raziskovalne goste.

Rok in postopek prijave:

Za prijavo pošljite naslednje dokumente v elektronski obliki neposredno na mail razpisi@famnit.upr.si z besedilom »Univerza na Primorskem Postdok 2024« v polju Zadeva.

K vlogi priložite:

 • življenjepis,
 • seznam znanstvenih objav,
 • opis raziskovalnih interesov,
 • kopije največ treh nedavnih člankov ali prednatisov,
 • imena in e-poštne naslove dveh ali treh oseb, na katere se lahko obrne za referenco (in so se strinjale, da se z njimi vzpostavi stik).

 Neuradna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Martina Milaniča (martin.milanic@upr.si).

Rok za prijavo je: 15. maj 2024


ponedeljek, 15. april 2024 Peto predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2023/24

Vljudno vabljeni na peto letošnje predavanje z naslovom

»Discovering Hidden Order in the Chaos« 

ki bo v sredo, 24. aprila 2024, ob 18.00,Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT  in prek ZOOM povezave,

predavala bo Dr. Alejandra Ramos Rivera, UP in IMFM.

Ste se kdaj spraševali, ali obstaja metoda za to, kar se zdi naključje? Pridružite se nam na potovanju v svet, kjer iz kaosa nastaja red. Med predavanjem bomo raziskovali, kako se vzorci nenadoma pojavljajo v navidezno nepovezanih stvareh. Od vsakdanjih situacij do ugank, ki zmedejo matematike, bomo pokazali presenetljive primere, kjer se struktura naravno pojavi. Med predavanjem bomo razmišljali o vprašanjih, kot so: kako velik mora biti nabor števil, točk ali predmetov, da najdemo vzorec? Ali lahko vedno najdemo pravilen vzorec? Pogledali si bomo tudi nekaj primerov in odprtih problemov na različnih področjih matematike, ki vzbujajo zanimanje širše javnosti. 

O predavateljici:

Alejandra Ramos Rivera je zaključila dodiplomski študij uporabne matematike na Metropolitan Autonomous univerzi v Mexico Cityju (2012) in nadaljevala magistrski študij matematičnih znanosti na Matematičnem inštitutu UNAM (2014), kjer je delala na področju abstraktnih politopov. Doktorirala je iz matematike leta 2019 na Inštitut Andreja Marušiča Univerze na Primorskem. Trenutno je zaposlena na Univerzi na Primorskem in na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Njen raziskovalni interes je uporaba algebraičnih orodij za preučevanje simetrije v diskretnih objektih in sorodnih področjih.

 

 

 

 

 


četrtek, 11. april 2024 Predstavitev konzorcija NEBA Alliance na festivalu Novega evropskega Bauhausa v Bruslju

Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEB Academy) je vodilna pobuda Evropske komisije, katere namen je pospešiti nadgradnjo znanj in prekvalifikacijo strokovnjakov s področja arhitekture, gradbeništva in inženirstva (ACE) ter podobnih področij. Z mrežo vozlišč za usposabljanje po vsej Evropi združujejo regionalne kompetence in omogočajo dostop do vsebin o trajnostnosti, krožnosti in znanju o biotskih materialih. Močno partnerstvo univerz, regionalnih centrov za usposabljanje, organov oblasti in evropskih organizacij je predstavilo delovanje konzorcija NEBA Alliance in pričelo soustvarjati to novo platformo za gradbeni sektor.

Pospešitev prenosa znanja glede blažitve podnebnih sprememb med delavce, podjetja, oblikovalce politik in javnost je nujno potrebna zaradi pereče podnebne krize in gradbeništva, ki je odgovoren za več kot 40 % emisij toplogrednih plinov. Prav zato je Ursula Von der Leyen, predsednica Evropske komisije, novembra 2022 napovedala Akademijo Novega evropskega Bauhausa (NEB Academy) kot glavno in vodilno smer razvoja pobude Novega evropskega Bauhausa.

V okviru pobude bomo omogočili enostaven dostop do gradiva za usposabljanje in ponujali predavanja. Izvajali jih bomo v mednarodni mreži, ki vzpostavlja vse večje število vozlišč po vsej Evropi, in s tem zagotavlja regionalno pokritost in strokovno znanje o določenih temah. Na tak način bomo z usmerjenimi programi podpirali prehod iz linearnega in na fosilnih virih temelječega sistema, v bolj krožno, regenerativno in distributivno gospodarstvo.

Namen Akademije (NEB Academy) je povečati ozaveščenost, izboljšati znanja in spretnosti ter spodbuditi zavezanost zainteresiranih deležnikov k spodbujanju sprememb. Krepitev industrializacije na biotski osnovi in digitalizacije v gradbeništvu, drugem največjem industrijskem ekosistemu v Evropi, bo ustvarila priložnosti za privabljanje mladih talentov in usposobljenih delavcev ter prispevala k rasti krožnega biogospodarstva in uresničevanju Evropskega zelenega dogovora. Z Valom prenove pobuda podpira cilj odprtja 160.000 dodatnih zelenih delovnih mest v evropskem gradbeništvu.

Akademija (NEB Academy) bo vzpostavila platformo, ki bo omogočala usklajevanje visokokakovostnih usposabljanj s potrebami po znanju in spretnostih ter zahtevami različnih ciljnih skupin. Vzpostavitev osrednjega portala in zbirke podatkov o certificiranih gradivih za usposabljanje, predavanjih in modulih ter izbor najboljših pedagoških praks bo omogočila široko razširjanje usposabljanja o biotskih materialih v trajnostnem gradbeništvu. Z upravljanjem zbirke predavanj Akademije (NEB Academy), ki jo bomo sprotno preverjali glede na tematska področja in vrednote NEB, bo učiteljem in udeležencem usposabljanja omogočala, da takoj poiščejo najprimernejše možnosti za usposabljanje.

“Usposabljanje akterjev v celotnem ekosistemu gradbeništva, po vsej Evropi, bo pripomoglo k večji uporabi biomaterialov in več ljudi bo imelo dostop do zdravih in lepih stavb za delo, bivanje in učenje.”Prof. dr.

Andreja Kutnar, Univerza na Primorskem, Slovenija, koordinatorka NEBA Alliance

“Pozdravljam konzorcij Akademije novega evropskega Bauhausa (NEBA Alliance), ki združuje 14 evropskih partnerjev in je pripravljen vzpostaviti mrežo za usposabljanje po vsej Evropi. To bo trdna podpora za evropsko gradbeno industrijo, ki bo obravnavala pomanjkanje delovne sile in spodbujala izmenjavo znanja, vključno s trajnostnimi rešitvami na biotski osnovi, kot je krožna uporaba lesa in drugih inovativnih materialov.”

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

“Novi evropski Bauhaus želi v naše bivalne prostore vnesti Evropski zeleni dogovor. Da bi bil uspešen, moramo gradbeništvo opremiti z veščinami in znanjem, ki jih potrebuje za izkoriščanje potenciala trajnostnih rešitev. Namen Akademije NEB je prispevati pomembne spremembe.”

Iliana Ivanova, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade

“Pozdravljam konzorcij Akademije novega evropskega Bauhausa (NEBA Alliance), ki bo s svojim raznolikim strokovnim znanjem in izkušnjami po vsej Evropi obravnaval vrzeli v znanju in spretnostih v trajnostnem in krožnem gradbeništvu ter ustvaril boljše zaposlitvene možnosti na regionalni in nacionalni ravni. Hkrati pa v gradbeništvu spodbujal visoko kakovost in vključenost.”

Elisa Ferreira, Evropska komisarka za kohezijo in reforme

Vir uradnega sporočila za javnost Evropske komisije (v angleškem jeziku):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6593

Forum na festival NEB 2024 – uradna otvoritev konzorcija NEBA Alliance (v angleškem jeziku):
https://new-european-bauhaus.europa.eu/festival/forum_en

Sledi nam na LinkedIn !
https://bit.ly/nebali

The project is supported by the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking and its members under Horizon Europe grant no. 101160532 | cordis.europa.eu/project/id/101160532      

Splošne informacije

NEBAP Hub: Univerza na Primorskem, Slovenija, ponuja izobraževanje na področju raziskav in izobraževanja o trajnostnih grajenih okoljih. Gosti katedro UNESCO za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini in je ustanovila začetno vozlišče NEB Academy Pioneer Hub. upr.si

Holzbau Austria, Zveza avstrijskih mizarjev, ki zastopa obrtna MSP podjetja in je partner pri nacionalni in evropski standardizaciji (Timber Construction Europe). holzbauaustria.at

Lodz University of Technology, Poljska, je vodilna univerza na področju arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja, prilagodljive ponovne uporabe, urbane regeneracije, ohranjanja dediščine, naravnih rešitev v arhitekturi in urbanizmu ter digitalnih tehnologij (BIM, GIS). p.lodz.pl/en

Nordic Bauhaus Hub: RISE Research Institutes of Sweden je nacionalni inštitut in inovacijski partner, ki deluje na področju upravljanja sprememb, uporabnih raziskav in razvoja, preskušanja, pregledovanja in certificiranja ter vseživljenjskega učenja. ri.se

Aalto University združuje umetnost in znanost ter je vodilna nordijska univerza na področju visokošolskega izobraževanja o oblikovanju, arhitekturi, umetnosti in medijih. Priznani oddelek za arhitekturo se osredotoča na trajnostno gradnjo in je aktiven na področju multidisciplinarnih raziskav življenjskih okolij. aalto.fi

Estonian Academy of Arts je edina javna univerza v Estoniji, ki nudi visokošolsko izobraževanje na področju likovne umetnosti, oblikovanja, arhitekture, medijev, vizualnih študij, umetnostne zgodovine in konservatorstva ter možnosti vseživljenjskega učenja prek Odprte akademije. artun.ee

Central Hub: Bauhaus Earth je “think tank” s sedežem v Berlinu, ki se ukvarja z globalnimi vplivi stavb na podnebje, političnimi načrti za biotske materiale, upravljanjem spremembe in programi krepitve zmogljivosti za javne uprave. bauhauserde.org

TU Delft je med najbolje uvrščenimi univerzami v Evropi na področju gradbeništva, arhitekture in strojništva. Je vodilna na področju spletnega izobraževanja z več kot 3,5 milijona študentov po vsem svetu, ponuja 130 MOOC, 10 spletnih akademskih predmetov, 45 strokovnih izobraževalnih predmetov, 35 kratkih programov, ki jih izvaja 400 predanih predavateljev. https://online-learning.tudelft.nl

South Hub: IAAC Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Španija, je pionir na področju oblikovanja in urbanizma, trajnostne gradnje, tehnologije materialov, digitalne izdelave, naprednega in ekološkega oblikovanja, robotike, praktičnega izobraževanja na področju oblikovanja in gradnje. iaac.net

Regione Liguria je teritorialna javna ustanova, ki se ukvarja z intenzivno krepitvijo zmogljivosti na področju tem in kulture NEB za zainteresirane deležnike, kot so občine, pokrajine, upravni organi parkov, raziskovalni organi, podjetja, izobraževalni akterji, združenja državljanov in terciarni sektor. regione.liguria.it

CESEFOR Foundation regije Kastilja in Léon v Španiji spodbuja celotno gozdno lesno vrednostno verigo k trajnosti, biogospodarstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Glavna prednostna naloga je izpopolnjevanje in nova delovna mesta v lesni gradnji in sektorju habitatov. cesefor.com

EU Outreach Hub: InnovaWood je evropska mreža za raziskave, inovacije in izobraževanje v lesarstvu z več kot 70 organizacijami iz 30 evropskih držav. IW predseduje zavezništvu Wood4Bauhaus, ki ga sestavlja pet evropskih krovnih organizacij v lesarstvu. innovawood.com

EAAE European Association for Architectural Education je mednarodna organizacija več kot 150 arhitekturnih šol, ki si prizadeva za izboljšanje kakovosti arhitekturnega izobraževanja in spodbujanje kakovosti arhitekture v Evropi. eaae.be

BOKU / European Bioeconomy University je mreža osmih vodilnih univerz v vseh sektorjih biogospodarstva. Članice EBU si izmenjujejo znanje ter se medsebojno podpirajo pri evropskih projektih v okviru programov Obzorje, Erasmus, Marie Curie-Sklodoswka in drugih. Univerza BOKU na Dunaju trenutno predseduje EBU. european-bioeconomy-university.eu

EC CORDIS spletna stran (v angleškem jeziku) cordis.europa.eu/project/id/101160532


četrtek, 11. april 2024 S skupnimi močmi do obnove travniških in mokriščnih ekosistemov: Uspešen zaključek projekta ReNature – obnova mreže mokrišč in travišč

Po dveh letih se je v Parku Škocjanske jame uspešno zaključil projekt ReNature - obnova mreže mokrišč in travišč, ki so pomembna za Natura 2000 in druge zavarovane vrste ter habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečju reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera. 

  
                                                                                Arhiv: PŠJ

V projektu so sodelovali tudi strokovnjaki UP FAMNIT (Oddelek za biodiverziteto) s področja biologije, ekologije in varstva narave ter partnerji z Norveškega inštituta za raziskovanje narave, ki so v sklopu projekta kartirali in popisali ekosistemske storitve (koristi človeka od lokalne krajine in narave), ki jih nudijo travniški in mokriščni ekosistemi. 

V torek, 9. 4. 2024, je potekal zaključni dogodek projekta, s predstavitvijo aktivnosti, ki so jih izvedli v preteklih dveh letih.  Sledila je novinarska konferenca in ekskurzija po Biosfernem območju Kras z ogledom obnovljenih kalov, na novo vzpostavljenih travišč in visokodebelnega sadovnjaka.

    
                                                                              Arhiv PŠJ

Najobsežnejšo obnovo travnikov so izvedli na območju Vremščice, kjer so pod vodstvom ljubljanske Veterinarske fakultete izkrčili 39 hektarov zaraščajoče se površine, s tem pa zagotovili dodaten prostor za pašo črede avtohtonih ovc istrskih pramenk, kar bo preprečilo ponovno zaraščenje 

Nekaj več kot pet hektarov travnikov so obnovili tudi v občini Pivka in tako prispevali k ohranjanju življenjskega prostora pomembnih vrst ptic in metuljev. V bližini dvorca Ravne so zasadili manjši travniški sadovnjak, saj je tudi teh vse manj, nudijo pa dom več vrstam ptic. Na območju Brkinov pa je Park Škocjanske jame obnovil več mokriščnih življenjskih okolij,osem kalov in en obokan oz. narečno 'velban' studenec, ki je posebnost brkinskega območja. 

Strokovnjaki so se povezali tudi z domačini ter s skupnimi močmi ugotavljali, kako pomembno je ohranjanje kulturne krajine in dediščine. Nalogo vzdrževanja kalov so prevzele vaške skupnosti. Za pomoč pri ohranjanju travnikov so se dogovorili s kmeti. 

Območja veljajo za zelo učinkovite zbiralnike ogljika in življenjski prostor evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000. Njihove funkcije so pomembne za življenje različnih rastlinskih in živalskih vrst ter za človekove dejavnosti, ki zaradi podnebnih sprememb, suše, erozije, spremenjene rabe zemljišč in vnašanja tujerodnih vrst rastlin in živali hitro izginjajo. S projektom so želeli to izginjanje ustaviti. 

Projekt ReNature se je izvajal v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v sklopu Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb – Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov. 

Vodilni partner je bil Javni zavod Park Škocjanske jame, poleg Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, so sodelovali še Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani in Norveški inštitut za raziskovanje narave. Skupna vrednost projekta je bila 1,2 milijona evrov, sofinancirali so ga s sredstvi norveškega finančnega mehanizma. 

      
                                                                             Arhiv PŠJ

       
                                                                                 Arhiv PŠJ


sreda, 10. april 2024 Vabimo vas na 3. REGALNICO - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu

Vabimo vas na 3. REGALNICO - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu

Zelena rega (Hyla arborea) je med 3 in 5 cm velika in izjemno prikupna dvoživka. Je edina vrsta rege v Sloveniji. Poleg njenega videza je posebej markantna zaradi njenih plezalnih sposobnosti, ki jih omogočajo okrogle oprijemalne blazinice na konicah prstov. Spretno pleza po listih in vejah dreves in grmovnic, po trstičju in drugih rastlinah podobnih velikosti. Večinoma je aktivna podnevi, a njeno prisotnost najlažje zaznamo po sončnem zahodu v času parjenja (pozno spomladi in zgodaj poleti), ko se odrasli samci posebej intenzivno oglašajo. Uglašeno oglašanje skupine samčkov se ob tihem večeru zlahka sliši tudi nekaj kilometrov daleč. Zelena rega je zavarovana vrsta in je na slovenski Rdeči seznam uvrščena v kategorijo ranljiva (V). Predvsem jo ogroža hitro izginjanje primernih habitatov zaradi urbanizacije, zasipavanja in izsuševanja. Resen problem so tudi vse vrste onesnaževanja, ki lahko privedejo do sprememb v kakovosti vode. Prav tako pa grožnjo predstavlja vnos rib v vodne habitate, kjer se razmnožuje.


V sodelovnju s Parkom Škocjanske jame, bo v soboto 11. maja 2024 potekala tokrat že tradicionalna 3. REGALNICA, s pričetkom ob 18. uri. Izhodiščna točka dogodka bo Promocijski kongresni center Pr Nanetovih (Park Škocjanske jame, Matavun 8, 6215 Divača). Dogodek se bo zaključil okoli polnoči. Uvodoma bomo pričeli z družabnim dogodkom, kateremu bo sledila predstavitev lanskih rezultatov in terenskega dela. Nato se bomo razdelili v skupine in se podali na teren. Vsaka skupina bo dobila nekaj koordinat, nato pa se bo podala na popis prisotnosti zelene rege na območju Parka Škocjanske jame, Brkinov, Krasa in Slovenske Istre.

Udeležba na dogodku je brezplačna, a je potrebna prijava, saj je število mest omejeno.

Prijavite se preko spletnega obrazca (prijave se odprejo 15. aprila 2024 in bodo odprte do zapolnitve mest) na povezavi.

Organizatorji dogodka:

Dogodek bo izveden v sodelovanju med Oddelkom za biodiverziteto UP FAMNIT in Javnim zavodom Park Škocjanske jame - PŠJ, s podporo projekta ENGREEN 2 – Kapitalizacija krepitve zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

Organizacijska zasedba:

Doc. dr. Martina Lužnik (UP FAMNIT), asist. Martin Senič (UP FAMNIT), Sara Strah (NIB), dr. Renata Rozman (PŠJ), Nina Štekelj (PŠJ), Erika Zuodar (PŠJ).

Dnevni red

Sobota 11. maj 2024:

 • 18.00    Zbor

Predstavitev popisa zelene rege, skupaj s predstavitvijo lanskih rezultatov

Razdelitev v skupine in prejem podrobnejših navodil po skupinah

Uvodno druženje z malico

 • 20.00    Odhod na teren - pričetek popisa zelene rege na območju Parka Škocjanske jame, Brkinov,  Krasa in Slovenske Istre
 • 00.00    Povratek na izhodišče

Nekaj o začetkih in pomenu organizacije takšnih dogodkov

Maja 2022 smo s podporo AEBR (The Association of European Border Regions) in Parka Škocjanske jame izvedli 1. REGALNICO – popis zelene rege v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu. Dogodka se je udeležilo 50 udeležencev, med katerimi ni manjkalo študentov bioloških smeri, strokovnjakov in drugih zainteresiranih iz lokalnega okolja kot tudi širše. Po družabnem uvodnem delu smo se razdelili v 16 skupin in opravili večerni terenski popis. Skupno smo pregledali 112 lokacij – kalov in tudi drugih vodnih habitatov – od tega je bila zelena rega zaznana na 25 lokacijah. Glavni cilj takšnega dogodka je s pristopom ljudske znanosti, ob podpori strokovnjakov, preveriti prisotnost zelene rege na lokacijah, kjer je bila v preteklosti že zaznana. Rezultati REGALNICE pri tembistveno prispevajo k boljšemu poznavanju stanja lokalnih populacij zelene rege na pregledanem območju.

Zaradi dobrega odziva javnosti in uspešnosti izvedenega dogodka smo se odločili, da dogodek ponovimo. Organizatorji smo zopet združili moči in tako je maja 2023 bila izvedena 2. REGALNICA. Tokrat v še lepši zasedbi, s kar 70 udeleženci. Pregledali smo 115, prisotnost zelene rege pa potrdili na 30 lokacijah.

     
                                                                     Arhiv: 2. REGALNICA, 2023

Z letošnjo načrtovano izvedbo 3. REGALNICE, ta postaja že tradicionalna. Veseli nas, da je bila prepoznana vrednost takšnih prizadevanj. Tako iz vidika pomena za poznavanja stanja vrste na tem območju, kot tudi iz vidika izobraževalne ter ozaveščevalne note, ki ju takšen dogodek zagotovo nudi.


sreda, 10. april 2024 Usmerjanje državljanske znanosti v novo smer: Zaključuje se mednarodni projekt Step Change

Pretekli teden je na Dunaju potekala 5. konferenca Evropskega združenja za državljansko znanost (European Citizen Science Association ECSA), v sklopu katere je bil organiziran tudi zaključni dogodek mednarodnega projekta Step Change. Pod geslom »Usmerjanje državljanske znanosti v novo smer, korak za korakom,« so partnerji predstavili rezultate vseh delovnih skupin (Citizen Science Initiatives) in horizontalnih dejavnosti. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki UP FAMNIT, ki je vodilna partnerica projekta.

V sklopu konference je v dunajskem Prirodoslovnem muzeju potekal tudi pridruženi dogodek z naslovom »Citizen Science Day«. Predstavniki skupine za molekularno ekologijo z UP FAMNIT so predstavili različne metode monitoringa prostoživečih živali v Sloveniji (foto pasti, aplikacija SRNA, eDNA) ter z otroci izvedli kratko spominsko igro v povezavi z aplikacijo SRNA (aplikacija za monitoring prostoživečih živali).

ECSA 2024 je potekala pod pokroviteljstvom dr. Alexandra Van der Bellena, predsednika Republike Avstrije.

O projektu Step Change

Mednarodni projekt Step Change poteka pod okriljem programa Obzorje 2020, vodi in koordinira ga Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. Vodja projekta, vrednega dobrih 2 milijona evrov, je prof. dr. Elena Bužan. Step Change se je začel marca 2021 in temelji na strokovnem znanju 11 partnerjev iz 7 evropskih držav in Ugande.

Projekt STEP CHANGE temelji na predpostavki, da lahko državljanska znanost igra celo širšo družbeno in znanstveno vlogo, kot je splošno priznano. Splošni cilj projekta je raziskati potencial državljanske znanosti in oblikovati priporočila in instrumente za boljše utrjevanje tega pristopa v institucijah za raziskave in inovacije.

V Sloveniji se iniciativa osredotoča na problematiko prostoživečih živali v Sloveniji, kar bo pripomoglo k dodatnemu razvoju in povečanju uporabne vrednosti lovsko-informacijskega sistema ter še tesnejše sodelovanje med vodilnimi domačimi raziskovalci divjadi ter Lovsko zvezo Slovenije (LZS).

Projekt se bo uradno zaključil 30. aprila 2024.  


sreda, 10. april 2024 WINGS FOR LIFE SKUPINSKI TEK Z APLIKACIJO V ORGANIZACIJI UP

Prvo nedeljo v maju (5. maja) že nekaj let zaznamuje tek Wings for life, ki poteka na tri načine – na večjem dogodku, kjer tekače lovi zasledovalno vozilo (ta bo v Ljubljani) ali pa z aplikacijo. To lahko uporabi vsak, ki se bo na nedeljo ob 13.00 odpravil na tek, lahko pa se pridruži enemu od t. i. »app run« organiziranih tekov z aplikacijo, kjer vas lovi virtualni avtomobil. Letos bo tovrstni tek že drugič potekal ob morju v organizaciji Šport UP, ki na Univerzi na Primorskem skrbi za rekreacijo študentov in zaposlenih. Tekli bomo od stavbe UP FTŠ Turistica do zadnjega pomola portoroške plaže (krajši tek, obračališče po 2 km), do Seče (srednje dolg tek, 4,4 km v eno smer) ali do Sečoveljskih solin (8km). Letos je naš dogodek medijsko podprl tudi Radio Capris.

S tekom želimo najprej spodbuditi študente in zaposlene k dodatni rekreaciji ter prijetnem druženju, predvsem pa pomagati pri dobrodelnem projektu, saj se zavedamo pomena podpore dobrim raziskovalnim projektom. Pri tem želimo k skupnemu teku povabili lokalne in regionalne tekače, ki se za tek v prestolnici niso odločili, bi pa raje tekli v družbi. Vsi pa bomo sledili sloganu teka – tečem za tiste, ki ne morejo.

V poseben navdih nam bo zato ambasador ŠportUP Wings for life World Run 2023 – App Campus Run UP, in sicer naš alumni Aljoša Habjan, diplomant Aplikativne kineziologije UP FVZ. Aljoša se je tekom študija težko poškodoval in postal tetraplegik. Kljub temu je vztrajal in opravil vse manjkajoče predmete in vsebine ter decembra 2022, pod mentorstvom doc. dr. Mateja Plevnika uspešno zagovarjal zaključno nalogo z naslovom »Gibalna/športna aktivnost tetraplegikov«. Njegova zgodba o nesreči, ki ga ni ustavila, bo zagotovo motivacija za vsakega od nas.

Prijavo na tek opravite prek aplikacije teka, kjer tudi opravite donacijo v višini 18,00 EUR. Drugih stroškov s pridružitvijo organiziranemu teku ni, UP Pedagoška fakulteta pa bo poskrbela tudi za animacijo in varstvo otrok tekačev (od dopolnjenega 5. leta, s predhodno prijavo TUKAJ). Za vse tekače bosta po teku na voljo pijača in prigrizek na terasi UP Turistice, kjer se lahko podružijo in podelijo vtise.

Ne tečeš, bi pa pomagal? Rabimo pridne roke, ki bodo pomagale ob trasi usmerjati tekače, deliti vodo in ostale osvežilne pijače in hrano, ter z nami pomagali pri pripravi dogodka. Prideš? Prosim prijavi se TUKAJ.


sreda, 10. april 2024 V marcu dva nova projekta na UP FAMNIT in UP IAM

PROGRAM EU4Health EVROPSKE KOMISIJE

Modular Mental Health Toolbox, partnerji, vodilna organizacija: European Alliance Against Depression (EAAD), UP IAM, vodja na UP: dr. Vita Poštuvan

Projekt MentBox si prizadeva zapolniti vrzel med obstoječimi najboljšimi praksami na področju duševnega zdravja in sposobnostjo držav članic EU, da jih učinkovito izvajajo. Cilj projekta je identificirati in prilagoditi obetavne intervencije na področju duševnega zdravja, še posebej tiste, ki se osredotočajo na depresijo, samomor in neklinično duševno stisko. Prek Modularnega orodja za duševno zdravje (MH-Toolbox) bo projekt zagotovil podrobna navodila za izvajanje, vključno z intervencijami, ki temeljijo na dokazih, iz preteklih in tekočih projektov, financiranih s strani EU. Te intervencije bodo optimizirane in prilagojene različnim državam članicam EU prek sodelovanja z ministrstvi, zdravstvenimi strokovnjaki, pacienti in manjšinskimi skupnostmi. Pacienti in posamezniki z izkušnjami bodo prav tako prispevali k razvoju intervencij, da se zagotovi njihova ustreznost in sprejetost. Po projektu bo MHToolbox gostila Evropske zveze za preprečevanje depresije (EAAD), koordinatorica projekta s partnerji UP, Universidad Autonoma de Madrid, Servicio Andaluz de Salud, Fundación Pública Andaluza Investiga, and the Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks AISBL.

Več

ERC KOMPLEMENTARNA SHEMA (ARIS)

Onkraj redkosti: razredi grafov in širinski parametri, vodilni partner UP FAMNIT, partner UP IAM, vodja projekta: dr. Martin Milanič, vodja na partnerski članici: dr. Nina Chiarelli

Teorija redkosti grafov Nešetřila in Ossona de Mendeza je zelo aktivna in hitro razvijajoča se tema v kombinatoriki in teoriji grafov, ki se uporablja na številnih področjih, vključno z algoritmično teorijo grafov, teorijo kompleksnosti in testiranjem lastnosti. Nedavno je bil poudarek strukturne in algoritemske teorije grafov na razširitvi teorije redkosti grafov na razrede gostih grafov. Cilj predlaganega projekta je uvesti nove načine in metode za dosego tega cilja. To bo potekalo v naslednjih dveh medsebojno povezanih raziskovalnih smereh: prvič, z razvojem nedavno nastale in hitro razvijajoče se teorije parametrov širine in globine grafov s splošnim okvirom, ki temelji na merah grafov in poglobljeni analizi znanih in novih parametrov grafov; drugič, z razvojem biparametrične teorije dednih razredov grafov, v katerih je nek parameter omejen s funkcijo drugega parametra, s ciljem ugotoviti netrivialne strukturne in algoritmične implikacije. Naš pristop dopolnjuje teorijo razredov grafov z omejeno širino preloma, ki jo je nedavno razvil Toruńczyk, in bo vodil k boljšemu razumevanju meja rešljivosti za maksimalno neodvisno množico in več drugih praktično pomembnih problemov optimizacije grafov.

Več


torek, 9. april 2024 Matic Bončina, študent UP FAMNIT, na Nacionalnem tekmovanju v podjetniških idejah mladih - POPRI osvojil odlično 3. mesto

Pretekli teden, 4. aprila 2024, je v Novi Gorici potekal finale Nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih - POPRI, kjer se je potegovalo kar 103 nadobudnežev. 

Ekipe so se potegovale za zmago v kategorijah osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta, kar prinaša denarne nagrade in možnost udeležbe na mednarodnih tekmovanjih ter strokovnih ekskurzijah v tujini. Ugledni podjetniki v komisiji pa so odločali, kdo je svojo idejo najbolje razvil v poslovni model in ga tudi najbolj suvereno predstavil. 

   
                                     Matic Bončina, prejemnik nagrade na tekmovanju POPRI

V kategoriji mladi do 29. leta je v finalnem tekmovanju svojo idejo predstavil tudi Matic Bončina, študent 1. letnika programa Računalništva in informatike (UP FAMNT), skupaj z Matejem Aleksov (Univerza v Ljubljani), ki sta vzpostavila spletno storitev Repono in prejela odlično 3. mesto. Mesec prej pa sta na regionalnem tekmovanju osvojila 1. mesto.

Spletna storitev - Repono je namenjena študentom v študentskih domovih ali zasebnih nastanitvah, ki omogoča varno shranjevanje in selitev lastnine med počitnicami ali izven sezone. Njen glavni namen in delovanje pa povzema Matic Bončina, razvijalec aplikacije: "Pri Reponu poskrbimo za vse, od zagotavljanja materiala za pakiranje do varnega in zavarovanega shranjevanja stvari študentov ter prevzema in dostave, vse skupaj pa je omogočeno prek spletne platforme, ki je enostavna za uporabo. To študentom omogoča, da se med izpitnim obdobjem osredotočijo le na študij brez dodatnega stresa zaradi selitve." 

  
   Spletna stran Repono

Prve tri najbolje uvrščene ekipe v kategoriji Mladi do 29. leta bodo lahko koristile tudi podjetniško usposabljanje v tujini preko programa Erasmus, kar omogoča Tehnološki park Ljubljana. 

Gala prireditev s podelitvijo nagrad zmagovalcem je potekala v Kulturnem domu Nova Gorica. Zbrane sta nagovorila minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel, ki sta tudi podelila nagrade. 

Enaindvajseta sezona POPRI je bila rekordna, saj se je na tekmovanje prijavilo skoraj trideset odstotkov več mladih kot leto pred tem. 203 ekipe (607 tekmovalcev) iz vse Slovenije in zamejstva so tako ob podpori 137 mentorjev v 98 izobraževalnih ustanovah pripravile poslovne modele za svoje ideje. Več kot 60 izkušenih podjetnikov iz vse države si je vzelo čas, da so preučili podjetniške modele, ki so jih razvili mladi. 

POPRI organizira Primorski tehnološki park v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, SPIRIT Slovenija, javno agencijo, in Slovenskim podjetniškim skladom, ki zagotavlja tudi nagradni sklad tekmovanja. Ostali organizatorji so Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetuMestna občina Nova Gorica ter Občina Šempeter-Vrtojba." 

Iskrene čestitke! 

    

   

    


torek, 9. april 2024 Elham Motamedi Mohammadabadi, nova doktorica znanosti

Danes, 9. 4. 2024, smo na UP FAMNIT pozdravili še eno doktorico znanosti. 

Elham Motamedi Mohammadabadi, študentka doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom User and Item Modelling Using Eudaimonic and Hedonic Characteristics for Personalised Recommender Systems, pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Tkalčiča in somentorstvom izr. prof. dr. Mehdija Elahija 

Novi doktorici znanosti iskreno čestitamo in ji želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!   

    

     

     


ponedeljek, 8. april 2024 Objavljen je razpis za mlade raziskovalce na UP v letu 2024

Univerza na Primorskem je objavila razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo v prihodnjih štirih letih usposabljali po programu, ki je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega sklopa. Posamezen mladi raziskovalec bo pod mentorstvom izvajal raziskovalno nalogo, ki bo ustrezno umeščena v raziskovalni program na članici UP.

V letu 2024 so razpisana štiri prosta mesta za mlade raziskovalce, od teh sta na UP IAM skupno razpisani dve mesti. 

Kandidati se lahko prijavijo za usposabljanje pri naslednjih mentorjih, na raziskovalnih področjih in v okviru matičnih raziskovalnih programov UP.

Prof. dr. Michel Lavrauw – raziskovalno področje Matematika, raziskovalni program P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič (UP IAM),

Prof. dr. Enes Pasalic – raziskovalno področje Matematika, raziskovalni program P1-0404: Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič (UP IAM).

Kandidati morajo imeti zaključen študijski program druge stopnje v zadnjih štirih letih in povprečno oceno vseh izpitov in vaj, vključno z oceno magistrskega dela, vsaj 8.

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat, s katerim se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas, za dobo do štirih let. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po seštevku doseženih točk. Izbran je kandidat z najvišjim seštevkom točk. V primeru, da dva kandidata dosežeta enako število točk, se da prednost kandidatu iz podreprezentiranega spola na določenem raziskovalnem področju, v kolikor je za raziskovalno področje značilna spolna neuravnoteženost raziskovalcev na UP (več kot 60 %/40 % v korist/škodo enega spola).

Rok oddaje je do vključno 15. 6. 2024, do konca dneva. Kandidati oddajo prijave in priloge v elektronski obliki (skenirani dokumenti v formatu PDF) na e-naslov: razpis.mr@upr.si.

Celoten razpis MR 2024  //  Prijavni obrazec MR 2024

      


ponedeljek, 8. april 2024 VABLJENI K UDELEŽBI NA FESTIVALU NOVEGA EVROPSKEGA BAUHAUSA

Evropska komisija bo v Bruslju med 9. in 13. aprilom 2024 organizirala drugi festival Novega evropskega Bauhausa. Med udeleženci bo tudi dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in koordinatorka Akademije Novega evropskega Bauhausa (NEBA), evropska komisarka Iliana Ivanova pa bo tudi uradno otvorila Akademijo NEBA, ki jo vodi Univerza na Primorskem.

         

Evropska komisija v sodelovanju z belgijskim predsedstvom Sveta Evropske unije, organizira Festival Novega evropskega Bauhausa z namenom združevanja različnih deležnikov – predstavnikov industrije, mnenjskih voditeljev, strokovnjakov za inovacije, znanstvenikov in umetnikov – da skupaj razpravljajo o ključnih temah, ki so potrebne za trajnostno preobrazbo naše družbe.

Med udeleženci festivala bo tudi dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in koordinatorka Akademije Novega evropskega Bauhausa (NEBA): »Na festivalu bom predstavila zgodbo in proces ustanavljanja Akademije Novega evropskega Bauhausa na Univerzi na Primorskem ter izpostavila načrtovane dejavnosti tega vseevropskega konzorcija, ki združuje 14 partnerjev iz Avstrije, Belgije, Estonije, Finske, Nemčije, Italije, Poljske, Španije, Švedske in Nizozemske.« 

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Iliana Ivanova bo na festivalu tudi uradno otvorila Akademijo Novega evropskega Bauhausa, katere ključen cilj je razviti mednarodno zvezo izobraževalnih akterjev in ponudnikov usposabljanja po celi Evropi ter tako ponuditi prilagojene in visokokakovostne storitve in programe usposabljanja, na področju trajnostnih gradbenih rešitev. V Evropski komisiji so prepričani, da je Akademija NEBA trdna podpora za evropsko gradbeno industrijo, saj obravnava tudi pomembno temo pomanjkanja delovne sile in spodbuja izmenjavo znanja o trajnostnih rešitvah, kot je denimo krožna uporaba lesa in drugih inovativnih materialov.  

Na festivalu se bodo zbrali ljudje z vse Evrope, ki bodo delili svojo vizijo in ukrepe za trajnostno, lepo in vključujočo prihodnost. V sklopu različnih aktivnosti bodo razglasili prejemnike nagrad Novega evropskega Bauhausa 2024, za katero se poteguje tudi raziskovalni inštitut InnoRenew CoE.

Udeležba na festivalu je brezplačna in odprta za vse, potrebna pa je predhodna registracija. Vljudno vabljeni k udeležbi!


petek, 5. april 2024 Vabljeni na sedmo in zadnje letošnje predavanje FAMNITovih bioloških večerov 2023/24

Vljudno vabljeni na sedmo letošnje predavanje z naslovom  

» Skrivnostna kozača (Strix uralensis) kot končni plenilec v gozdnem eksosistemu: od favnističnih popisov do ekosistemskih raziskav «, 

ki bo v sredo, 10. aprila 2024, ob 19.00 prek ZOOM povezave. 

Predaval bo Doc. dr. Al Vrezec, Nacionalni inštitut za biologijo. 

O PREDAVANJU:

V gozdnih eksosistemih predstavljajo sove kot nočni plenilci navadno vrh prehranjevalne verige. A se raziskovalci sov po vsem svetu običajno soočajo s pomanjkanjem osnovnih informacij o vrstah, ki jih preučujejo, tj. razširjenosti in številčnosti, saj so sove kot nočno dejavne ptice navadno izključene iz običajnih popisov ptic. Nedavni pregled monitoringa plenilskih ptic v Evropi je pokazal, da je shem monitoringa sov znatno manj v primerjavi z dnevnimi ujedami. V predstavitvi bomo spoznali primer večvrstne sheme monitoringa sov iz osrednje Slovenije, ki zajema že prek 20 let neprekinjenega zbiranja podatkov za kozačo (Strix uralensis), lesno sovo (Strix aluco) in koconogega čuka (Aegolius funereus). Poudarek bo na največji vrsti v preučevani združbi sov, to je kozači, ki predstavlja v Sloveniji ledenodobni relikt. V 90-tih letij je bila ta sova v Sloveniji izjemno slabo poznana, danes pa ne poznamo dobro le njene razširjenosti, pač pa njene vpetosti v ekosistemske porocese, ki se kažajo v odnosu plenilec-plen kot v odnosu plenilec-plenilec. Ti odnosi pa se se skozi podnebne spremembe spreminjajo, kar vpliva tako na kozačo kot vrsto, kot na vrste s katerimi ta velika sova sobiva. Predavanje bo izvedeno v okviru projekta Interreg IT-Si eNat2Care, katerega cilj je izboljšati monitoring kozače v Sloveniji in Italiji, kamor se ta vrsta danes širi, kakor tudi razviti kompleksnejšo shemo monitoringa, ki bo sposobna prepoznavati tudi eksosistemske spremembe, ki vplivajo na spremembe v populaciji kozač.     

O PREDAVATELJU:

Doc. dr. Al Vrezec je znanstveni svetnik na Nacionalnem inštitutu za biologijo in muzejski svetovalec na Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani, kjer je tudi strokovni vodja Slovenskega centra za obročkanje ptičev. Njegovo področje delovanja so raziskave v ekologiji, zlasti na področju ptic (ornitologija) in žuželk (entomologija), kjer večji del raziskovalnega dela posveča hroščem, v zadnjem času pa se raziskovalno intenzivno ukvarja tudi s potočnimi raki in problematiko tujerodnih vrst. Posebno raziskovalno področje so medvrstne interakcije in ekosistemska vloga vrst. Kot predavatelj trenutno sodeluje z Univerzo v Ljubljani in Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, kjer je tudi mentor večim magistrskim in doktorskim študentom. Je član več domačih in mednarodnih strokovnih združenj, vodil je mednarodni program EURAPMON pri Evropski znanstveni fundaciji, v letu 2017 pa ga je upravni odbor COST akcije ERBFacility za vzpostavitev sheme biomonitoring ujed in sov v Evropi imenoval za podpredsednika, akcijo pa je vodila Univerza v Oxfordu. Od leta 2006 je koordinator nacionalnega monitoringa hroščev v okviru omrežuja Natura 2000 v Sloveniji. Med leti 2002 in 2004 je kot glavni urednik urejal slovensko znanstveno ornitološko revijo Acrocephalus, sicer pa je član uredniškega odbora več domačih in tujih revij. Do sedaj je objavil skoraj 900 del, med njimi prek 120 znanstvenih člankov in prispevkov. Dejaven je tudi na področju poljudno-znanstvenega pisanja, kjer je objavil več knjig, poleg tega pa je tudi avtor dveh srednješolskih učbenikov.  


Prenos plakata


četrtek, 4. april 2024 Zagovor doktorske disertacije študentke Elham Motamedi Mohammadabadi

Elham Motamedi Mohammadabi, študentka doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom User and Item Modelling Using Eudaimonic and Hedonic Characteristics for Personalised Recommender Systems, pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Tkalčiča in somentorstvom izr. prof. dr. Mehdija Elahija.

Zagovor bo potekal v torek, 9. 4. 2024 ob 10:00 uri v predavalnici Famnit-VP1.

Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP v prihodnjih dneh.

Vljudno vabljeni!


sreda, 3. april 2024 ALUMNI BIOLOŠKI TABOR

Kdaj? 17. 5. - 19. 5. 2024

Kje? območje Rakovega Škocjana

Prijave: TUKAJ. Prijave zbiramo do 15. 4. 2024.

Več: TUKAJ!

Vabimo vas, da se nam pridružite na prvem ALUMNI BIOLOŠKEM TABORU in z nami soustvarjate!

Dogodek je namenjen diplomantom študijskih programov Biodiverziteta, Varstvena biologija in Varstvo narave ter preostalim diplomantom Univerze na Primorskem, ki se navdušujejo nad naravo.


Glavni cilji dogodka so mreženje in prostor za ponovno srečanje, obujanje spominov, krepitev obstoječih vezi in tkanje novih poznanstev.

Ker so diplomante, medgeneracijsko povezovali ravno dogodki, povezani s terenjenjem, bo dogodek potekal na način sproščenega terenskega vikenda, v obliki mini biološkega tabora. Ta bo ponujal 5 tematskih skupin, katerim se lahko pridružite:

 • dvoživke,
 • metulji,
 • opraševalci,
 • plazilci in
 • ptice.

Skupine bodo vodili izkušeni mentorji iz posameznega področja. Terenjenju bo sledilo večerno druženje s piknikom, dogodek pa bo zaključen z nedeljskim pohodom. Tabora se je možno udeležiti tudi deloma (več informacij v prijavnem obrazcu).

Udeležba na dogodku je brezplačna!

Prijave zbirajo do 15. aprila 2024 oziroma do zapolnitve kapacitet (do 50 udeležencev). Da si zagotovite mesto v želeni skupini, se prijavite čimprej, saj bodo udeleženci med skupinami enakomerno porazdeljeni do zasedbe mest v posamezni skupini. Glede na izražene želje, bodo prednost pri izbiri imeli hitrejši!

     

PROGRAM

 • Petek, 17. 5. 2024

Spoznavni večer z druženjem. Prihod možen v večernih urah (predvidoma od 18.00 dalje). Za večerjo in prenočišča bo poskrbljeno.

 • Sobota, 18. 5. 2024

Od jutranjih ur do 17.00 bo potekalo terenjenje po skupinah. Namen terenjenja je obnova oz. izmenjava znanj, ter druženje. Ob 17. bomo nadaljevali s piknikom in večernim druženjem. Za obroke in prenočišča bo poskrbljeno.

 • Nedelja, 19. 5. 2024

Skupinski pohod do enega izmed okoliških hribov, ki ga zaključimo v času kosila. Za terensko malico je poskrbljeno.

Za dodatne informacije glede poteka in vsebine tabora nas lahko kontaktirate na:

martin.senic@famnit.upr.si

nina.loncarevic@famnit.upr.si.

     

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Vabilo


sreda, 3. april 2024 Razpis - raziskovalec/ka področje Psihologija

Na UP IAM je razpisano prosto delovno mesto H017004 RAZISKOVALEC za področje Psihologija. Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta in s trimesečnim poskusnim delom. Pričetek dela je predviden s 1. majem 2024.

     

Kandidatke in kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na e-naslov razpisi.famnitiam@upr.si​​​​​​​.

Rok prijave je 17. april 2024. 


Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali – magistrska izobrazba s področja (Bio)Psihologije (s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), tako da se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti),
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost timskega dela,
 • samostojnost,

Druga zaželena znanja:

 • izvolitev v ustrezen znanstveni naziv (asistent) oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev navedeni naziv na Univerzi na Primorskem.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
 • sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih 
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delo na projektih Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM, v povezavi z delom na Oddelku za psihologijo UP Famnit, vključuje koordinacijo različnih delovnih sklopov projektov, izobraževanja, izvajanje aktivnosti na terenu, izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov, pisanje prispevkov, strokovnih del in poročil s področja raziskovalnega dela za objavo, sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih, sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov, sodelovanje pri delu strokovnih organov ter opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delo med drugim na projektih:

 • Živ? Živ! – Raziskovanje in preprečevanje samomora
 • A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike
 • Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb
 • Družbeni mediji in samomorilno vedenje: študija vpliva objav novinarskih prispevkov o samomoru na komentatorje in bralce
 • Osamljen? Študija mešane metode v splošni in ranljivih populacijah za razumevanje povezanosti osamljenosti in duševnega zdravja

torek, 2. april 2024 Sejem magistrskih in doktorskih študijskih programov “UPgrade! - razširi svoje znanje”

Že veš kam naprej? Poznaš vse svoje možnosti? Si željan novega znanja, pa se ti zdi, da si za študij že prestar? Pridi in se pozanimaj! 

Univerza na Primorskem pripravlja že drugi sejem magistrskih in doktorskih študijskih programov “UPgrade! - razširi svoje znanje”, ki bo potekal v sredo, 17 aprila med 11. in 17. uro na Muzejskem trgu ob UP FAMNIT.  

    

Na dogodku, ki bo ponujal mnogo več kot le predstavitev študijskih programov 2. in 3. stopnje študija, boste lahko obiskovalci pridobili informacije tudi o

 • mednarodnih izmenjavah,
 • vpisnih pogojih in postopkih,
 • pomembnosti kompetenc,
 • možnostih nadaljevanja kariere na UP in
 • razlogih, zakaj se za odločiti za študij ob delu tudi v kasnejših letih. 

Od 15. ure dalje pa ti bodo na različnih pogovornih točkah na voljo študentje, Alumni in zaposleni, s katerimi lahko ob kavi poklepetaš o njihovih izkušnjah in vtisih ter se tako lažje odločiš za nadaljevanje. S teboj bodo poklepetali o:

 • vzporednem študiju,
 • popolni menjavi smeri,
 • delni menjavi smeri - pridobivanju drugih kompetenc,
 • ponovnem vpisu na isto stopnjo študija po pridobljeni diplomi,
 • delu mladega raziskovalca na UP
 • delu v strokovnih službah UP
 • študiju v zrelilh letih ter
 • dokončanju študija po tem, ko ti manjka zgolj še zapis diplome/zaključne nalog

   


torek, 2. april 2024 Nuwan Tharanga Attygalle, nov doktor znanosti

Danes, 2. 4. 2024, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti. 

Nuwan Tharanga Attygalle, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Improving interaction with radar-based gesture recognition when sensing through materials, pod mentorstvom izr. prof. dr. Klena Čopič Puciharja in somentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Kljuna. 

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!   

      

    

     


petek, 29. marec 2024 2-letna podoktorska pozicija na področju strukturne in algoritmične teorije grafov

Oddelka za matematiko Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) Univerze na Primorskem, in Inštituta Andrej Marušič (IAM) Univerze na Primorskem, iščeta vrhunskega raziskovalca na začetku kariere za podoktorsko mesto na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, v povezavi z raziskovalnim projektom prof. dr. Martina Milaniča "Onkraj redkosti: razredi grafov and širinski parametri", ki ga financira ARIS.

Teorija redkih grafov Nešetřila in Ossone de Mendeza je zelo aktivna in hitro razvijajoča se tema v kombinatoriki in teoriji grafov z aplikacijami na številnih področjih, vključno z algoritmično teorijo grafov, teorijo kompleksnosti in testiranjem lastnosti. Nedavno se je strukturna in algoritmična teorija grafov osredotočila na razširitev teorije redkih grafov na goste razrede grafov. Cilj predlaganega projekta je uvesti nove načine in metode za dosego tega cilja. To bo potekalo v okviru naslednjih dveh med seboj povezanih raziskovalnih smeri:

 • prvič, z napredovanjem nedavno nastajajoče in hitro razvijajoče se teorije širinskih in globinskih parametrov grafov prek splošnega okvira, ki temelji na merah grafov in poglobljeni analizi znanih in novih parametrov grafov;
 • drugič, z razvojem biparametrične teorije hereditarnih razredov grafov, v katerih je nek parameter omejen s funkcijo drugega, s ciljem identificirati netrivialne strukturne in algoritmične posledice.
  Predlagan pristop bo vodil do boljšega razumevanja meja učinkovite rešljivosti problema največje neodvisne množice in več drugih praktično pomembnih optimizacijskih problemov na grafih.

Izbrani kandidat bo član Oddelkov za matematiko UP FAMNIT in UP IAM in bo delal pod vodstvom prof. dr. Martina Milaniča.

POGOJI:

 • Delovno mesto je na voljo za dve leti.
 • Kandidati morajo imeti (ali pričakovati, da bodo kmalu pridobili) doktorat iz matematike, računalništva ali sorodnega področja in izkazati odličnost na področju diskretne matematike ali teoretičnega računalništva. K prijavi vabimo kandidate, ki so doktorirali pred kratkim ali bodo to storili do naslednjega septembra.
 • Zahteva se ustrezno strokovno znanje na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, vključno s solidnim poznavanjem različnih vidikov teorije grafov, algoritmov in teorije računske zahtevnosti.
 • Delovno mesto bo zahtevalo poučevanje največ dveh predmetov na leto, v okviru študijskih programov Matematike oz. Računalništva in informatike na UP FAMNIT (odvisno od kandidatovega znanja in izkušenj).
 • Podoktorski raziskovalec bo imel dostop do določenega zneska financiranja za potovanja, konference in raziskovalne goste.
 • Nadomestilo je določeno glede na akademski naziv po slovenski zakonodaji, ki ureja visoko šolstvo, in bo predvidoma znašalo okoli 1680 EUR / mesec po obdavčitvi. Ta znesek se po prvih 6 mesecih (če je pridobljen status davčnega rezidenta) lahko poveča na približno 1780 EUR / mesec.

ROK IN POSTOPEK PRIJAVE:

Prijave bodo obravnavane do zapolnitve delovnega mesta, s pričetkom 15. aprila 2024.

Datum začetka zaposlitve je prilagodljiv, vendar po možnosti najkasneje do oktobra 2024.

Za prijavo pošljite naslednje dokumente v elektronski obliki na naslov razpisi@famnit.upr.si z besedilom »Univerza na Primorskem Postdok 2024« v polju Zadeva:

 • Življenjepis,
 • Seznam znanstvenih objav,
 • Opis raziskovalnih interesov,
 • Kopije največ treh nedavnih člankov ali prednatisov,
 • Imena in e-poštne naslove dveh ali treh oseb, na katere se lahko obrne za referenco (in so se strinjale, da se z njimi vzpostavi stik).

Neuradna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Martina Milaniča (martin.milanic@upr.si).


petek, 29. marec 2024 RAZPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA VPIS V MAGISTRSKE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2024/2025

Dne, 28. 3. 2024 UP objavlja razpis za vpis v magistrske študijske programe in razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2024/2025.

   

Za vpis v 1. letnike je za državljane RS in državljane članic EU razpisanih 1.087 mest na 35 študijskih programih, od tega 932 mest za redni in 155 mest za izredni študij. Za Slovence brez slovenskega državljanstva je razpisanih 50 vpisnih mest, za državljane držav nečlanic EU, ki prihajajo iz držav Zahodnega Balkana, s katerimi ima RS sklenjene bilateralne sporazume na področju izobraževanja, 150 vpisnih mest, za državljane ostalih držav, nečlanic EU, pa 72 mest. Za kandidate za vzporedni študij je razpisanih 56 prostih mest.

UP je na magistrski stopnji 6 študijskih programov razpisala tudi v angleškem jeziku:

Za doktorske študijske programe pa je za vpis v 1. letnike razpisanih 181 vpisnih mest za izredni študij na 17 študijskih programih, od tega izvedba 6 tudi v angleškem jeziku:

Prvi prijavni rok se za vse kandidate za vpis v magistrske in doktorske študijske programe UP začne v četrtek, 4. aprila 2024.

Več informacij o razpisu za vpis in prijavnem postopku je kandidatom na voljo na spletnih straneh UP in članic UP:

>> za magistrski študij <<

>> za doktorski študij <<


četrtek, 28. marec 2024 TEDEN ALUMNI UP 2024 15.–19. APRIL 2024

PRIJAVA TUKAJ

Prijave so odprte od 26. 3. do 10. 4. 2024.

    

Teden Alumni UP je namenjen spodbujanju povezav med generacijami, profesorji, raziskovalci, študenti in partnerji skupnosti. V živo in na spletu bodo potekale številne delavnice, predavanja ter druge ustvarjalne in multidisciplinarne vsebine. Pridružite se nam!

DIGITALNI PONEDELJEK, 15. APRIL 2024

16.00 - 18.30 Kibernetska varnost

 • Kje: UP FTŠ Turistica (Obala 11a, 6320 Portorož), predavalnica 202 - 2. nadstropje
 • Izvajalec: izr. prof. dr. Janez Mekinc in izr. prof. dr. Blaž Markel
 • Jezik: Slovenščina

Pridružite se nam na strokovnem kolokviju s priznanimi strokovnjaki in se seznanite s ključnimi vidiki kibernetske varnosti, vključno z razumevanjem kibernetskih napadov, prepoznavanjem prevar, kot je ribarjenje, in učinkovitimi pristopi za zaščito elektronskih naprav. Na kolokviju bo uvodno predavanje in razprava uglednih strokovnjakov s področja kibernetske varnosti, ki ji bo sledila panelna razprava, v kateri boste prispevali svoje izkušnje, mnenja in vprašanja.

13.00- 14.30 Uporabe in pasti ChatGPT-ja

 • Kje: Zoom (https://upr-si.zoom.us/j/84290571373?pwd=dnpVaGZ2YTh6UEVJWFdVOFNIaWwrZz09)
 • Izvajalec: izr. prof. dr. Igor Rižnar
 • Jezik: Slovenščina

Tema delavnice je klepetalni robot ChatGPT, njegova uporaba in pasti, ki se jih mora zavedati uporabnik. Klepetalni roboti dajejo uporabniku občutek, da ga razumejo in na vprašanja odgovarjajo slovnično pravilno in navidezno kompetentno. Razvili so se na podoben način kot orodja za računalniško podprto prevajanje. Najprej bomo na kratko pregledali literaturo o umetni inteligenci in obsežnih jezikovnih modelih, nato pa s številnimi poizvedbami preverili, kako zanesljivi so odgovori, pri čemer bomo posebno pozornost namenili prednostim in slabostim uporabe ChatGPT v izobraževalnem kontekstu.

TOREK ZDRAVJA, 16. APRIL 2024

9.00 - 10.00 Navade - Usvajanje novih in odstranjevanje slabih

 • Kje: Online
 • Izvajalec: Luka Kejžar
 • Jezik: Angleščina

Navade so nekaj, s čimer se srečujemo vsak dan. So ključni del našega življenja, saj so povezane s spanjem, delom, prehrano, vadbo in številnimi psihosocialnimi vidiki našega življenja.

Na tej delavnici bomo spoznali, kako se navade oblikujejo, zakaj so lahko dvorezen meč in kako jih lahko z različnimi orodji spremenimo.

12.00 -14.00 Prehranska svetovalnica

 • Kje: UP FVZ (Polje 42, 6310 Izola), vajalnica 4 (pritličje, hodnik na desni)
 • Izvajalec: asist. Špela Bužinel
 • Jezik: Angleščina in slovenščina

Udeleženci bodo imeli priložnost za izvajanje meritev telesne sestave s pomočjo telesnega analizatorja (tj. bioimpedančna tehtnica proizvajalca Tanita). Posamezniki bodo dobili vpogled v sestavo svojega telesa – telesne maščobe, puste telesne mase oz. mišične mase idr. in to dobili natisnjeno. Rezultate bomo na kratko pokomentirali in razložili vsaki skupini po opravljenih meritvah (to pomeni da vsi iz skupine počakajo da zaključi zadnji iz skupine, za tem bo sledila kratka 5 minutna obrazložitev rezultatov). Hkrati bomo na kratko predstavili delovanje in storitve, ki jih bo prehranska posvetovalnica UP FVZ ponujala v kratkem

10.00 - 11.00 Uporaba simulacij v zdravstvu - Skupina 1

11.00 - 12.00 Uporaba simulacij v zdravstvu - Skupina 2

 • Kje: UP FVZ (Polje 42, 6310 Izola), vajalnica 3
 • Predavatelj: Jakob Renko
 • Jezik: Angleščina in slovenščina 

Delavnica bo vključevala predstavitev simulacijske učilnice in simulatorja visoke verodostojnosti. Predstavljene bodo tudi možnosti raziskav z uporabo simulatorjev in simulacij.

TRAJNOSTNA SREDA, 17. APRIL 2024

11.00 - 14.00 Q&A investiranja in trgovanja na borzi  

 • Kje: UP FM (Izolska vrata 2, 6000 Koper), predavalnica 10
 • Izvajalec: asist. dr. Jan Frančeškin
 • Jezik: Slovenščina

V zadnjih letih je bilo svetovno gospodarstvo na preizkušnji. Priča smo bili globalni pandemiji COVIDA - 19, ki se je leta 2022 spremenila v obdobje povišane inflacije. Prav ta inflacija in nizke obrestne mere na bančne posojila, ki posameznike in gospodinjstva, da se izpostavljajo bolj tveganim naložbam. To odpira ključno vprašanje finančne pismenosti, ki je predpogoj tvegane naložbe.

16.00 - 17.00 Portoroške vile - arhitekturna dediščina in turizem tihega razkošja s preloma 20. stoletja

 • Kje: UP FTŠ - Turistica (Obala 11a, 3620)
 • Izvajalec: mag. Tomi Brezovec
 • Jezik: Slovenščina

Razstava prikazuje bogato arhitekturno dediščino Portoroža s poudarkom na vilah premožnejšega sloja prebivalstva iz obdobja vzpona Portoroža kot letovišča na prelomu 19. in 20. stoletja. Vzporedno z gradnjo hotelov so na portoroški rivieri v tem času začele prevladovati vile, ki so s svojo arhitekturno zasnovo in skrbno urejeno okolico dodale severnojadranskemu zdravilišču pridih razkošja in ekskluzivnosti. Leopoldina, Maria, Lidia in Amalia so le nekatere od portoroških vil, ki so na razstavi predstavljene z arhitekturnimi načrti iz zbirk Pokrajinskega arhiva Koper (Enota Piran), ter s slikami in fotografijami objektov. Razstava je rezultat sodelovanja večih avtorjev pri preučevanju dediščine Portoroža kot trajnostnega vidika razvoja turizma.

Razstava bo na ogled v Avli Turistica (pritličje Fakultete za turistične študije, Obala 11a, Portorož) do 20. maja 2024

17.00 - 18.30   Okrogla miza: Trajnostno poročanje in nove EU direktive za trajnostno poslovanje: Izzivi in praksa

 • Kje: UP FM (Izolska vrata 2, Koper), predavalnica 4
 • Izvajalec: prof. dr. Roberto Biloslavo
 • Jezik: Slovenščina

Govorci:

 • Vojko Rotar, delavski direktor Luke Koper d.d.
 • Maja Brvar, Dun & Bradstreet (študentka UP FM)
 • Aleš Kranjc Kušlan, Institut Ekvilib
 • Nataša Gabršček, Hidria d.o.o.
 • Nataša Gladovič, Atlantic Droga Kolinska d.o.o.

Moderator:

prof. dr. Roberto Biloslavo, profesor Fakultete za management in direktor programa na podiplomskem študiju Management trajnostnega razvoja

MEETUP, 18. APRIL 2024, LETNO SREČANJE ALUMNOV UNVERZE NA PRIMORSKEM

17.00-20.00, Avla UP Famnita (Glagoljaška 8, Koper)

 • Uvodni pozdrav bosta podelila rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar in predstdnika Alumni UP, izr. prof. dr. Mirko Prosen 
 • Sledil bo pogovor z gostom, izr. prof. Gorazdom Sedmakom
 • Podelitev nagrad in priznanj Alumni UP
 • Druženje

ZABAVNI PETEK, 19. APRIL 2024

12.00 - 15.00  Jezikovna kavarna
 • Kje: UP FM (Izolska vrata 2, 6000 Koper) - INNOlab (pritličje)
 • Izvajalec: ESN Primorska
 • Jezik: Angleščina

Pridružite se nam v Jezikovni kavarni v predavalnici INNOlab UP FM. Naša skupnost vas vabi, da se nam pridružite na družabnem srečanju, na katerem bomo uživali v prijetnem vzdušju in združevali različne jezikovne in kulturne veščine.

Dogodek bo trajal 2-3 ure in bo poln zabave, presenečenj ter prijetnih trenutkov. Poskrbljeno bo za okusne prigrizke in osvežilne pijače.

Vse, kar potrebujete za udeležbo na dogodku, je dobra volja in želja po druženju in spoznavanju drugih kultur.

Vabimo vas, da se nam pridružite in skupaj preživimo nepozaben čas.

16.00 - 19.00 Orientacijski tek

 • Kje: Koper
 • Izvajalec: ŠportUP
 • Jezik: Angleščina in slovenščina

Pripravite se na odkrivanje skritih kotičkov Kopra in preizkusite znanje ozkih ulic mesta. Natančna pot bo do teka ostala skrivnost.

19.00 - 21.30  Ogled filma Bartonova akademija (The Holdovers)

 • Kje: Art kino Odeon (Kraška 1, 6310 Izola)
 • Jezik: Angleščina (podnapisi v slovenščini)

Zgodba spremlja osovraženega profesorja (Paul Giamatti), ki je med božičnimi počitnicami prisiljen ostati v kampusu na prestižni ameriški šoli, kjer mora varovati nekaj študentov, ki nimajo kam iti. Sčasoma sklene vez z enim od njih – nemirnim in pretkanim povzročiteljem težav (novinec Dominic Sessa) in z glavno kuharico na šoli, ki je pravkar izgubila sina v Vietnamu (Da'Vine Joy Randolph). Tri zelo različne osebe bodo preživele skupaj dva tedna, drug drugemu pa pomagale razumeti, da niso vezane na preteklost ter si svojo prihodnost lahko krojijo vsaka zase


Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.


četrtek, 28. marec 2024 Zagovor doktorske disertacije študenta Nuwana Tharanga Attygalleja

Nuwan Tharanga Attygalle, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Improving interaction with radar-based gesture recognition when sensing through materials, pod mentorstvom izr. prof. dr. Klena Čopič Puciharja in somentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Kljuna.

Zagovor bo potekal v torek, 2. 4. 2024 ob 11:15 uri v predavalnici Famnit-MP1 in prek IKT orodja Zoom:

https://upr-si.zoom.us/j/85891946265?pwd=NzNJYjVTcUszM1dEMFd0Y1owTys3UT09

Meeting ID: 858 9194 6265

Passcode: 039315

Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP v prihodnjih dneh.

Vljudno vabljeni!


torek, 26. marec 2024 Mladi entuziasti pomerili svoje programerske sposobnosti na Fakultetnem tekmovanju v programiranju - FTP

Včeraj je v prostorih UP FAMNT potekal zaključek Fakultetnega tekmovanja v programiranju – FTP. Tekmovanje je združilo 22 mladih entuziastov računalništva in informatike, ki so se med 11. decembrom 2023 in 1. marcem 2024 na zabaven način preizkušali v programiranju. 

Skozi natečaj so študenti razvijali program (igralca), ki je v njihovem imenu igral potezno igro proti ostalim tekmovalcem. Cilj je bil razviti program (igralca), ki se najbolje odziva na strategije ostalih tekmovalcev, ne da bi imel vpogled v njihovo izvorno kodo. 

V letošnjem tekmovanju so najboljša mesta zasedli naslednji tekmovalci:    

 • 1. mesto: Jerman Blaž, Gimpelj Tilen (ekipa Bot) 
 • 2. mesto: Petrov Ilija (ekipa Rakija) 
 • 3. mesto: Vincek Aleks, Ahlin Jaka (ekipa BananaBurek) 

Vodja tekmovanja, doc. dr. Aleksandar Tošič z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije (UP FAMNIT), organizira Fakultetno tekmovanje ter mlade dodatno navdušuje za računalništvo s snovanjem, vodenjem in organizacijo programerskega tekmovanja.

Za izvedbo dogodka gre posebna zahvala: InnoRenew CoE centru, Laboratorij-u za Blockchain in Jezikovne Tehnologije  in Univerzi na Primorskem.

Vsem kandidatom čestitamo in jim želimo veliko uspehov pri nadaljnjem študiju! 

  

 

  


petek, 22. marec 2024 ISOPS XI – V septembru organiziramo Mednarodni simpozij o flebotomskih muhah

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT bo v sodelovanju z Društvom varstvenih biologov (BIODIVA) in podporo projekta CLIMOS prevzel organiziral 11. Mednarodni simpozij o flebotomskih muhah – ISOPS XI.

Dogodek bo potekal med 9. in 13. septembrom v Kongresnem centru Bernardin, v Portorožu.

Simpozij bo posvečen najnovejšim dosežkom na področju parazitologije, mikrobiologije in medicinske entomologije. ISOPS XI bo združil vodilne svetovne strokovnjake in raziskovalce z omenjenih področij, z namenom izmenjave znanja, inovacij in izkušenj, ki so izjemnega pomena za napredek v humani in veterinarski medicini.

ISOPS se odvija izmenično v Evropi, Aziji ter eni od držav Južne ali Severne Amerike in v izjemno čast nam je, da smo bili slovenski entomologi izbrani za organizacijo že 11. simpozija. Dogodek, na katerem pričakujemo 200 vodilnih biologov, farmacevtov, zdravnikov ter veterinarjev iz celega sveta bo tako prispeval k bogati izmenjavi znanja ter spodbudil nadaljnji razvoj v raziskavah na področju medicinske entomologije.

Osrednja lokacija dogodka bo v Portorožu v Kongresnem centru Bernardin, največjem hotelskem kongresnem centru v Sloveniji, ki ga sestavlja 19 dvoran. Med simpozijem bo organiziran tudi izlet v Škocjanske jame, prvi spomenik v Sloveniji, vpisan v UNESCO svetovno dediščino, v Ljubljano in na Bled.

 

Organizacije se lahko pridružijo k soustvarjanje zgodbe simpozija s sponzorskimi partnerstvi. Več o sponzorskih paketih je dostopno v SPONZORSKI BROŠURI.

Do 31. maja potekajo registracije po nižji ceni. Registrirate se lahko na tej povezavi.

Za več informacij nas kontaktirajte na [e-mail: isops11@upr.si; Tel.: 040 612 161]. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja in posredovali dodatne informacije o simpoziju.

Uradna spletna stran ISOPS XI: http://isops11.si/

 


četrtek, 21. marec 2024 Vabilo na Famnitove priprave na splošno maturo iz matematike na višji ravni

Po treh uspešnih izvedbah bomo tudi letos na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper) organizirali priprave dijakov zaključnih letnikov na splošno maturo iz matematike na višji ravni. 

    

Priprave bodo potekale na daljavo ter v živo na UP FAMNIT. 

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli ZOOM povezavo vsaj en dan pred začetkom priprav. 

Priprave bodo potekale tri zaporedne sobote v maju: 

 • sobota, 4. maj 2024, od 9:00-12:00 (na daljavo),
 • sobota, 11. maj 2024, od 9:00-12:00 (na daljavo),
 • sobota, 18. maj 2024, od 9:00-12:00 (v živo).

V vsakem terminu bo obravnavana druga tema. Obravnavane bodo vsebine, ki se največkrat ponavljajo na višjem nivoju mature iz matematike. Srečanja na daljavo bodo potekala preko videokonferenčnega sistema Zoom.  

Ustrezne Zoom povezave bodo posredovane na e-naslove prijavljenih. Zadnje srečanje bo potekalo v živo v prostorih UP Famnit v Kopru.  

Prijava na priprave ne pomeni obvezne udeležbe na vseh treh srečanjih.  

V primeru vprašanj smo na voljo na e-naslovu matura.matematika@famnit.upr.si. 

Prijave sprejemamo do petka, 26. aprila 2024, dijaki pa se lahko prijavijo z eno prijavo pod zavihkom Prijava preko naslednje povezave. V vsakem terminu bo obravnavana druga tema, zato dijakom priporočamo udeležbo na vseh treh srečanjih. K prijavi pa vabimo tudi dijake, ki se kakšnega od srečanj ne bi mogli udeležiti. 

Udeležba na pripravah je brezplačna, vendar je število mest omejeno. 

Kot dodatno pomoč pri pripravah na splošno maturo iz matematike na višji ravni so naši predavatelji in asistenti pripravili posnetke rešitev nalog s spomladanskega izpitnega roka iz matematike na višji ravni v letu 2020. Posnetke rešitev teh nalog si lahko ogledate na spletni strani Famnitove priprave na maturo iz matematike ali na Famnit-ovem YouTube kanalu. 


četrtek, 21. marec 2024 ZAPOSLENI 2.0 TUDI V 2024

Ob praznovanju 20. obletnice UP so se zaposleni na sredo spraševali kako smo lahko še boljša različica sebe, različica UP 2.0. Tovrsten premislek pa ni omejen le na okrogle obletnice, temveč nas spodbuja tudi naprej, zato se je ime za sredine aktivnosti za zaposlene ohranilo. Vsem, ki so se potrudili in pripravili športne, izobraževalne in kulturne vsebine, oblikovane na podlagi želja iz anket zaposlenim, se zahvaljujemo za lepo dejanje gradnje dobrih in kolegialnih odnosov.  

V Avli Armerije je potekalo srečanje na temo knjige »Zakaj molčiš, Hava?«, mlade koprske avtorice Selme Skenderovi, ki bo udeležence sprehoda z umetniki (petek, 22. marca) popeljala po Kopru, na tokratnem dogodku pa so udeleženke in udeleženci med sprehodom poklepetali o knjigi.

Za zaposlene so potekale različne delavnice – 5x5 JEZIKOVNIH NASVETOV – drugič, izvajalke doc. dr. Vladke Tucovič Sturman, na kateri je praktično predstavila najbolj pogosto opažene jezikovne spodrsljaje, ki potrebujejo popravke. Na UP FM je potekala DELAVNICA O OSNOVAH POSLOVNEGA BONTONA, ki jo je vodila dr. Simona Kustec, namenjena pa je bila vsem, ki želijo spoznati ter razumeti ključne veščine za uspešno pojavljanje v poslovnem svetu. ČUJEČ TRENUTEK: KREPITEV OSREDOTOČENOSTI IN PSIHOLOŠKE ODPORNOSTI NA DELOVNEM MESTU (UP IAM SCRS) – udeleženci delavnice so odkrivali moč čuječnosti za izboljšanje koncentracije in psihološke odpornosti v delovnem okolju.  UP SZK je ponudila delavnico VEŠČI DIGITALNE KOMUNIKACIJE - Karin Marinič, urednica družbenih omrežij UP je predstavila načine kako lahko na družbenih omrežjih optimizirate urejanje in obiskanost, kako oblikovati objave in na kaj biti pozorni pri objavljanju na različnih platformah. Na UP FHŠ je potekala tudi delavnica »ZAKAJ SE NAUČITI ARABŠČINE?” – udeleženci so se s pomočjo dr. Polone Oblak naučili, kako pozdraviti in se predstaviti v arabščini.

Na voljo so bila tudi predavanja:

 • PREDSTAVITEV ZBORNIKOV: ZGODBE BEGUNCEV IN GLOBALNI OBRAZI STAROSTI (UP FM) - dogodek je začel dr. Primož Štrbenc in spregovoril o migrantskih tokovih z Bližnjega Vzhoda, širšega muslimanskega sveta in Afrike, nato pa je dr. Majda Naji predstavila oba zbornika.
 • OPTIMIZACIJA SPANCA (UP FVZ, ŠPORT UP) - na delavnici so imeli udeleženci priložnost spoznati delovanje spanca, vpliv dnevnih aktivnosti na kakovost spanca in praktična orodja, s katerimi lahko sami izboljšajo kakovost in trajanje spanca ter posledično dolgoročnega zdravja in počutja. Delavnico je vodil Luka Kejžar (UP FVZ, ŠportUP).
 • KAKO UČINKOVITO KOMUNICIRATI? (UP FAMNIT) - z Vesno Jug so se dotaknili komunikacijskih filtrov in ovir, različnih veščin komuniciranja (pozicije v komunikaciji, oblike sporočanja, aktivno poslušanje, preverjanje razumevanja, postavljanje vprašanj in močna vprašanja), asertivnost..

Na UP FTŠ Turistica pa so odprli razstavo Portoroške vile – arhitekturna dediščina in turizem tihega razkošja z začetka 20. stoletja. Razstava prikazuje bogato arhitekturno dediščino Portoroža, s poudarkom na razcvetu vil kot gradbenem objektu premožnejšega sloja prebivalstva, ki sovpada z vzponom Portoroža kot mondenega letovišča na prelomu 19. in 20. stoletja. Odprtju je sledilo enourno predavanje mag. Tomija Brezovca.

      

        

        


četrtek, 21. marec 2024 PROREKTOR PROMOVIRAL PET NOVIH DOKTORJEV IN DOKTORIC ZNANOSTI

Na slovesnosti v Armeriji Univerze na Primorskem je v četrtek, 21. marca 2024, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, prof. dr. Štefko Miklavič, v doktorje znanosti promoviral doktorande, ki so doktorske disertacije zagovarjali od oktobra 2023 in do konca februarja 2024. Do sedaj je doktorski študij na UP zaključilo 336 študentov.

Na slovesnosti so bili promovirani: dr. Katjuša Gorela, dr. Katja Vrhunc Pfeifer in dr. Niki Hrovatin.

V (opravičeni) odsotnosti pa: dr. Maheshya Weerasinghe in dr. Željka Pećanin.

Na UP FAMNIT sta v letošnjem letu dva novo promovirana doktorja znanosti.   

Maheshya Weerasinghe je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Prilagodljivo vodenje v učnih okoljih z razširjeno resničnostjo« pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Kljuna, izr. prof. dr. Alice Toniolo in prof. dr. Aarona Quigleya ter somentorstvom izr. prof. dr. Klena Čopiča Puciharja in izr. prof. dr. Angele Miguel

Povzetek doktorske disertacije

Namen te doktorske naloge je prispevati znanje o tem, kako bi bilo mogoče tehnologije razširjene resničnosti (Extended Reality - XR) uporabiti za oblikovanje in razvoj interaktivnih, prilagodljivih sistemov izkustvenega učenja, ki jih je mogoče vključiti v prihodnja učna okolja. To smo dosegli s – prvič – predstavitvijo celovitega oblikovalskega prostora tehnologiji XR ter teoretičnih osnov učenja in poučevanja, ter z – drugič – izvedbo treh različnih uporabniških študij (VRNaV, ArigatŌ, VocabulARy), od katerih se vsaka osredotoča na interaktivni sistem izkustvenega učenja, razvit na podlagi določene konfiguracije predstavljenega oblikovalskega prostora.

Niki Hrovatin je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Omogočanje decentralizirane obdelave podatkov z varovanjem zasebnosti v senzorskih omrežjih« pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča in somentorstvom prof. dr. Michaëla Mrisse. 

Povzetek doktorske disertacije

Doktorska disertacija razširja senzorska omrežja z obravnavanjem izzivov zasebnosti in centralizacije. Uvaja edinstven protokol za ohranjanje zasebnosti, osnovan na večslojni kriptografiji, ki omogoča poljubno računanje na senzorjih, ter nove učinkovite metode za porazdelitev obremenitve strojnega učenja med vozlišči senzorskega omrežja. Te inovacije bodo vodile do skalabilnih, učinkovitih in varnih senzorskih omrežij, ki lahko izvajajo analitiko samostojno, brez potrebe po dodatnih »oblačnih« storitvah.

Katjuša Gorela je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Reprezentacija revščine v slovenskih ljudskih pravljicah in v berilih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli« pod mentorstvom doc. dr. Barbare Zorman. 

Povzetek doktorske disertacije

Doktorska disertacija je tridelna raziskava, ki analizira revščino v slovenskih ljudskih pravljicah, zbranih v najbolj relevantnih pravljičnih zbirkah in v berilih za 4., 5. in 6. razred osnovne šole. Raziskava zagovarja tezo, da je šolsko okolje, znotraj njega pa zlasti pouk književnosti in obravnava slovenskih ljudskih pravljic, primerno, da se otrokom približa problematiko revščine. V ta namen je nastal seznam dvajsetih slovenskih ljudskih pravljic, ki iz različnih zornih kotov tematizirajo revščino. Seznam je namenjen učiteljem in vsem, ki se zavzemajo za destigmatizacijo in odpravo družbene izključenosti revnih oseb.

Katja Vrhunc Pfeifer je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Kompetentnost interveniranja vzgojiteljev strokovnih centrov v kriznih situacijah« pod mentorstvom doc. dr. Nine Krmac in somentorstvom prof. dr. Ivane Borić. 

Povzetek doktorske disertacije

Doktorska disertacija predstavlja prvo celostno analizo stanja pojavnosti kriznih situacij v slovenskih strokovnih centrih, s katerimi se spoprijemajo vzgojitelji. Prav tako gre za analizo stanja na področju kriznega interveniranja in s tem oblikovanje potrebnega nabora temeljnih ter specifičnih kompetenc, ki jih vzgojitelji potrebujejo za učinkovito interveniranje. Raziskava je vključila vse strokovne centre v Sloveniji, na podlagi pridobljenih informacij pa smo poleg kompetenčnega okvirja izdelali še predloge učinkovitega interveniranja, specifično za vsako krizno situacijo.

Željka Pećanin je na UP Fakulteti za management zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Model nakupnega vedenja potrošnikov pri odločitvi za nakup "superživil"« pod mentorstvom prof. dr. Tine Vukasović.

Povzetek doktorske disertacije

V današnjem času je na trgu vedno več izdelkov, ki zadovoljujejo potrošnikove potrebe. Številnim proizvajalcem, prodajalcem in navsezadnje tržnikom oglaševalcem v zadnjih desetletjih predstavlja esencialni izziv poznavanje potrošnikovega vedenja in dejavnikov, ki vplivajo na njihovo nakupno odločitev. V raziskavi smo analizirali povezave med nakupnimi dejavniki in odločitvijo za nakup superživil v Republiki Sloveniji. Predstavili smo superživila ter poiskali nadomestke med avtohtonimi živili, pri čemer smo jih cenovno primerjali. S kvantitativno raziskavo smo prišli do ugotovitve, da je vodilni dejavnik, ki vpliva na odločitev potrošnikov za nakup superživil, oglaševanje. Ugotavljamo tudi, da potrošniki, ki imajo višji osebni dohodek, potrebujejo manjšo izpostavljenost oglaševanju v primerjavi s potrošniki z nižjim osebnim dohodkom, da bi se odločili za nakup superživil. V vsakem primeru bi bilo težko doseči, da se bodo potrošniki odločili za nakup superživil brez spodbude, v tem primeru oglaševanja.


sreda, 20. marec 2024 Inavguracija rednih profesoric in profesorjev UP

Na slovesnosti v Armeriji Univerze na Primorskem je v torek, 19. marca 2024, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, prof. dr. Štefko Miklavič ob dekanih UP FAMNIT in UP FVZ ter prodekanji UP PEF, na inavguraciji izročil odločbe o izvolitvi v naziv desetim novim rednim profesoricam in profesorjem Univerze na Primorskem. 

Med inavguriranimi profesoricami in profesorji so tudi sodelavke in sodelavci UP IAM in UP Famnit.

dr. Dunja Bandelj, redna profesorica za področje »Rastlinska produkcija in predelava« in znanstvena svetnica

Dr. Dunja Bandelj je leta 1998 diplomirala s področja agronomije na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani. Doktorsko usposabljanje na področju agronomske znanosti je kot mlada raziskovalka nadaljevala na Biotehniški fakulteti, kjer se je usmerila v raziskave molekularne genetike oljke. Po zaključenem doktorskem usposabljanju v letu 2005, se je aktivno usmerila v proučevanje genskih virov pomembnejših sredozemskih sadnih vrst. Svoje raziskovalno delo je posvetila razvoju mikrosatelitskih označevalcev, ki veljajo za nepogrešljivo orodje pri proučevanju raznolikosti in sorodnosti rastlin na ravni molekule DNA, za sledljivost rastlinskega materiala na trgu, za upravljanje kolekcij kmetijskih rastlin, starševske teste, in s profiliranjem DNA omogočajo tudi natančno identifikacijo sort. Skupaj z raziskovalno skupino Univerze na Primorskem je med prvimi v svetovnem merilu razvila večje število genskih mikrosatelitov oljke ter genomskih mikrosatelitov za proučevanje fige in drugih vrst rodu Ficus. V zadnjih letih intenzivno raziskuje aromatično rastlino laški smilj. S svojo raziskovalno skupino je prva posekvencirala genom in transkriptom laškega smilja ter razvila večje število mikrosatelitov, ki v svetovnem merilu prispevajo k razumevanje sorodnostnih odnosov med vrstami iz rodu Helichrysum, k ugotavljanju geografskega izvora rastlin ter omogočajo kontrolo identitete zelišč. Med pomembnejše dosežke se uvršča tudi objavljeno nukleotidno zaporedje celotne kloroplastne DNA laškega smilja ter iz njega razviti kloroplastni mikrosatelitski označevalci. Raziskave dr. Dunje Bandelj so izrazito aplikativne narave in usmerjene v reševanje aktualnih izzivov v kmetijski stroki. Na Univerzi na Primorskem je sodelovala pri vzpostavitvi najsodobnejšega  genetsko-molekularnega laboratorija z vrhunsko raziskovalno opremo, ki raziskovalcem UP omogoča kompetentno in konkurenčno vključevanje v svetovne raziskave. Sodelovala je tudi pri vzpostavitvi raziskovalne programske skupine Varstvena biologija od molekul do ekosistema.

Dr. Dunja Bandelj je na UP FAMNIT sodelovala pri akreditaciji študijskih programov s področja kmetijstva, biopsihologije in bioinformatike. Pedagoško je vpeta v študijske programe Agronomije, Varstvene biologije in Bioinformatike, kjer poučuje predmete s področja genetike, agroekologije ter rastlinske produkcije. Bila je mentorica ali somentorica 20 diplomantom oziroma magistrantom ter mentorica pri dveh doktoratih. Za svoje raziskovalno delo je leta 2006 prejela nagrado Svečana listina Univerze na Primorskem.

dr. Simona Kralj Fišer, redna profesorica za področje »Biologija« in znanstvena svetnica

Dr. Simona Kralj Fišer raziskuje na področjih vedenjske biologije, evolucijske biologije in ekologije ter se osredotoča na različne zanimive vidike, povezane z vedenjem živali in življenjskimi značilnostmi. Njeno delo še posebej odlikujejo raziskave spolnih razlik v vedenju in morfologiji, pri čemer raziskuje genetske in razvojne mehanizme, ki so podlaga za te razlike. Pri raziskovanju se poslužuje kombinacije kvantitativnih genetskih in eksperimentalnih pristopov, vključno z rodovniškim gojenjem, kvantitativno genetiko, genomiko in transkriptomiko. Ukvarja se tudi s preučevanjem strategij in sistemov parjenja ter velikostnega spolnega dimorfizma, zlasti z raziskovanjem arhitekture spolno specifičnih lastnosti in tega, kako lahko materinski učinki vplivajo na fenotipske razlike med spoloma. Pomemben del njenih raziskav je namenjen študiju osebnostnih razlik znotraj vrst, pri čemer preučuje, kako spolni izbor vpliva na osebnostne lastnosti, gensko arhitekturo teh lastnosti in njihove razlike med spoloma. Pri objavljanju svojih izsledkov sodeluje z različnimi raziskovalci in institucijami ter tako pomembno prispeva k našemu razumevanju evolucijskih in ekoloških temeljev vedenja živali

Pedagoško delo dr. Simone Kralj Fišer zajema delo na Univerzi na Primorskem in na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Na Univerzi na Primorskem deluje na Oddelku za psihologijo na UP FAMNIT, kjer predava Vedenjsko genetiko. Bila je mentorica ali somentorica več kot 16 diplomantom oziroma magistratom ter mentorica in somentorica pri dveh doktorantkah. Sodeluje oz. je sodelovala pri komisijah za spremljanje doktorskih študentov na Univerzi v Singapurju in na Univerzi Jyväskylä (Finska). Dve njeni študentki sta za svoje delo prejeli nagradi za najboljše diplomsko oz. doktorsko delo.

dr. Marko Orel, redni profesor za področje »Matematika« in znanstveni svetnik

Dr. Marko Orel je leta 2004 diplomiral iz teoretične matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Iz matematike je doktoriral leta 2009 na prej omenjeni fakulteti. Prvi stik z Univerzo na Primorskem je imel v šolskem letu 2008/2009, ko je vodil vaje iz verjetnosti na UP FAMNIT. Tam se je leta 2010 zaposlil kot docent. V sledečih letih sta zaposlitev na UP FAMNIT večino časa dopolnjevali zaposlitvi na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem in na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko.  Leta 2017 je bil na Univerzi na Primorskem izvoljen v izrednega profesorja za področje Matematike. 

Raziskovalno delo dr. Marka Orla je sprva zadevalo področje ohranjevalcev v matrični teoriji. Že med doktorskim študijem je dotične raziskovalne probleme povezoval s teorijo grafov, kjer je preučeval grafološka jedra.  Skupni imenovalec obeh področij so predstavljale številne matematične strukture nad končnimi obsegi. V kasnejših raziskavah je odkril nove mostove, ki matrično teorijo in teorijo grafov povezujejo s končnimi geometrijami in teorijo kodiranja.

Raziskovalne objave dr. Marka Orla so umeščene v 13 različnih znanstvenih revij oz. monografij. Med njimi lahko zasledimo revije, kot so Linear and Multilinear Algebra, Journal of Combinatorial Theory - Series A ter Finite Fields and their Applications. Med drugim je avtor 11 samostojnih izvirnih znanstvenih člankov in enega samostojnega poglavja v monografiji v skupnem obsegu 279 strani. V vlogi recenzenta je sodeloval pri 11 različnih revijah s faktorjem vpliva.

Dr. Marko Orel je v preteklosti poučeval na Univerzi na Primorskem, Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Novi Gorici ter na Univerzi v Reki. Skupno je vodil 28 različnih predavanj oz. vaj na 9 različnih fakultetah.  Od svoje prve zaposlitve na Univerzi na Primorskem ima številne vodstveno-administrativne funkcije. Med drugim je od leta 2011 član Upravnega odbora Univerze na Primorskem, od leta 2012 pa je prodekan za znanstveno raziskovalno delo na UP FAMNIT.

dr. Ademir Hujdurović, redni profesor za področje »Matematika« in znanstveni svetnik

Dr. Hujdurović je leta 2009 diplomiral s področja matematike na Fakulteti za matematiko in naravoslovje na Univerzi v Tuzli. Študij je zaključil z maksimalno povprečno oceno 10,00. Od leta 2010 naprej je zaposlen na Univerzi na Primorskem. Najprej je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na UP IAM. Leta 2013 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Dragana Marušiča in somentorstvom prof. dr. Klavdije Kutnar. Nato je bil zaposlen kot asistent z doktoratom na UP FAMNIT, od leta 2015 pa kot docent in znanstveni sodelavec. Leta 2018 je postal prodekan za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje na UP FAMNIT. Naziv izrednega profesorja je pridobil leta 2019. Od novembra 2019 je dekan UP UP FAMNIT, junija 2023 pa je bil na funkcijo dekana UP FAMNIT ponovno izvoljen.

Raziskovalno delo dr. Hujdurovića je teorija grafov, in sicer primarno preučevanje lastnosti in karakterizacije grafov, ki premorejo določeno stopnjo simetrije. Nekateri izmed najbolj pomembnih rezultatov dr. Hujdurovića so dokaz domneve o neobstoju netrivialno nestabilnih cirkulantov lihega reda ter rešitve nekaj odprtih vprašanj glede presečne gostote tranzitivnih permutacijskih grup.

Dr. Hujdurović je do sedaj v soavtorstvu objavil 34 izvirnih znanstvenih člankov v revijah, ki so uvrščene na seznam SCI, s skupnim številom čistih citatov 132.

Kot raziskovalec je član programske skupine Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, v okviru katere je sodeloval v številnih raziskovalnih projektih s področja matematike. Leta 2019 je prejel nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem, leta 2023 pa nagrado Kalman Visiting Fellow Univerze v Aucklandu, Nova Zelandija. Od leta 2023 je odgovorni urednik SCI revije Ars Mathematica Contemporanea.

Pedagoško delo dr. Hujdurovića zajema sodelovanje pri izvajanju študijskih programov vseh stopenj s področja matematike ter študijskih programov prve stopnje s področja računalništva in informatike na UP FAMNIT. 

dr. Russell Stephen Woodroofe, redni profesor za področje »Matematika« in znanstveni svetnik

Dr. Russ Woodroofe se je rodil in odraščal v Ann Arborju v Michiganu. Leta 1998 je diplomiral z odliko na dvopredmetnem študiju matematike in računalništva. Po kratkem obdobju dela v poklicu programerja se je Russ preselil na univerzo Cornell za podiplomski študij matematike, kjer je leta 2005 doktoriral. Naslov njegove disertacije je bil "Shelling the coset poset" pod mentorstvom Kena Browna.

Dr. Woodroofe-ova prva zaposlitev po doktoratu je bila na kampusu medicinske fakultete Cornell v Dohi v Katarju, kjer je poučeval predmedicinski infinitezimalni račun. Leta 2008 je začel podoktorski študij pri Johnu Shareshianu na oddelku za matematiko na univerzi Washington v St. Louisu. Leta 2012 se je preselil na univerzo Mississippi State kot docent za matematiko. V tem času je za en semester obiskal Univerzo v Miamiju leta 2016, večkrat pa je obiskal tudi Univerzo na Primorskem kot gostujoči raziskovalec. Dr. Woodroofe je na Univerzo na Primorskem prišel jeseni 2017 kot izredni profesor.

Raziskovalno delo dr. Woodroofe-ja je osredotočeno na kombinatoriko, teorijo grup in topologijo. Je strokovnjak za tehniko lupljivosti. Izdelal je orodja za lupljenje poset podgrup in odsekov podgrup ter podobnih poset. Verjetno je najbolj znan po svojem delu na področju kombinatorične komutativne algebre, ki je raziskovalcem na tem področju pokazalo, kako uporabiti tehnike iz topološke kombinatorike in teorije grafov. Njegovo nedavno delo se nanaša na uporabo Smith-Oliverjeve teorije za poseti grup ali odsekov podgrup in uporabo tehnik, ki jih je navdihnila algebraična geometrija, za Erdős-Ko-Rado probleme.

Dr. Woodroofe je objavil 22 matematičnih člankov, vključno s člankom v Journal of Association for Computing Machinery in dvema člankoma v Advances in Mathematics. Omeniti je vredno tudi Gap.app, njegov vmesnik in distribucijo računalniško algebro.

Na UP FAMNIT-u je dr. Woodroofe poučeval predmete iz topologije, analize in kombinatorike za študente matematike, računalništva in bioinformatike. Bil je mentor pri doktoratu Andrésa Santamaría-e-Galvisa in dveh magistrskih nalogah na univerzi Mississippi State. Leta 2011 je prejel nagrado Guido L. Weiss Teaching and Service Award, ki jo podeljuje oddelek za matematiko Univerze Washington v St. Louisu.

dr. Miklós Krész, redni profesor za področje »Računalništvo in informatika« in znanstveni svetnik

Dr. Miklós Krész je magistriral iz matematike in računalništva leta 1994 na Univerzi v Szegedu na Madžarskem. V zadnjem letniku študija je prejel republiško štipendijo za izjemne študijske dosežke.  Po diplomi je delal kot raziskovalni asistent v raziskovalni skupini za teorijo avtomatov na Madžarski akademiji znanosti. Eno leto je preživel tudi na Memorial University of Newfoundland v Kanadi, za katero je prejel raziskovalno štipendijo mednarodne Sorosove fundacije, kjer je deloval kot asistent.

Miklós Krész je nadaljeval svojo akademsko pot in leta 2005 doktoriral iz matematike in računalništva na Univerzi v Szegedu. V tem času se je pridružil oddelku za uporabno informatiko na isti univerzi. Od leta 2010 je opravljal delo univerzitetnega profesorja. Med letoma 2011 in 2018 je prevzel vlogo vodje oddelka. Skupaj s sodelavci je soustanovil raziskovalno in razvojno zagonsko podjetje, osredotočeno na izdelavo programske opreme za ocenjevanje tveganj  s pomočjo analize omrežij. To programsko opremo uporabljajo v vodilnih bankah, zavarovalnicah in telekomunikacijskih podjetjih.

Od leta 2006 Miklós Krész aktivno poučuje na Univerzi na Primorskem. Sprva je poučeval v okviru programa Erasmus, od leta 2009 pa je prevzel vlogo predavatelja na magistrskem programu Računalništvo. Leta 2011 je pridobil naziv docenta, od leta 2017 pa opravlja funkcijo izrednega profesorja. Dr. Krész je oktobra 2017 postal del novoustanovljenega interdisciplinarnega centra InnoRenew CoE, kjer je prevzel vlogo vodje raziskovalne skupine. Trenutno opravlja funkcijo vodje raziskovalnega oddelka za obdelavo informacij. Poleg tega je od marca 2018 tudi višji raziskovalec na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem.

Njegova glavna raziskovalna področja so industrijsko motivirane metode diskretne optimizacije, industrijske rešitve, ki temeljijo na podatkih ter povezovanje metodologij operativnih raziskav in podatkovne znanosti. V središču njegovega zanimanja so tako temeljne kot aplikativne raziskave na omenjenih področjih. Je soavtor 75 izvirnih znanstvenih člankov in štirih poglavij v monografijah, s skupno skoraj 300 neto citati. Bil je vodilni strokovnjak v več kot 50 interdisciplinarnih in industrijskih projektih. Bil je generalni sekretar madžarskega Društva za operativne raziskave, trenutno pa je podpredsednik SI MATH IN – Konzorcija za industrijsko matematiko (slovenska mreža EU-MATHS-IN: European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation).

dr. Lara Lusa, redna profesorica za področje »Statistika« in znanstvena svetnica

Dr. Lara Lusa je leta 1998 diplomirala iz statističnih in aktuarskih ved na Univerzi v Trstu ter leta 2002 doktorirala iz Uporabne statistike na Univerzi v Firencah. Po doktoratu je delala kot raziskovalka na Nacionalnem Inštitutu za proučevanje in zdravljenje tumorjev v Milanu, na Inštitutu molekularne onkologije v Milanu ter na Nacionalnem Inštitutu za rak v Bethesdi, ZDA. Od leta 2008 do 2016 je bila zaposlena na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2016 pridobila naziv izredne profesorice in kjer je še danes dopolnilno zaposlena.  Od leta 2016 je zaposlena na Univerzi na Primorskem, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Raziskovalno delo dr. Luse zajema področje razvoja statistične metodologije za potrebe medicinske statistike.  Najbolj odmevni so njeni članki s področja visokorazsežnih podatkov. Njeno trenutno raziskovalno delo se osredotoča na začetno analizo podatkov. Od leta 2016 je članica mednarodne pobude STRATOS (STRengthening Analytical Thinking for Observational Studies), ki vključuje strokovnjake številnih različnih področij biostatistike, kjer je sopredsednica delovne skupine o začetni analizi podatkov in članica delovne skupine o visokorazsežnih podatkih.

Bibliografija dr. Luse do sedaj obsega 85 izvirnih znanstvenih del v revijah s faktorjem vpliva, od tega je prva ali vodilna avtorica v 21 člankih, skupno število čistih citatov presega 2500 in njen indeks citiranosti h je 26. Ima tudi 14 člankov, ki so opredeljeni kot izjemni dosežek po metodologiji Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Za svoje raziskovalno delo je leta 2020 prejela Zoisovega priznanja za znanstvene dosežke pri razvoju metodologije medicinske statistike, leta 2021 je bila prejemnica nagrade za zanstveno odličnost Univerze na Primorskem. Svoje raziskovalno delo je predstavila z vabljenimi predavanji na mednarodnih konferencah in na univerzah v tujini.

Pedagoško delo zajema izvajanje predmetov s področja statistike in uporabne statistike na vseh nivojih različnih študijskih programih na Univerzi na Primorskem in na Univerzi v Ljubljani. V slovenskem prostoru aktivno sodeluje v dejavnostih Statističnega društva Slovenije, od leta 2013 je sourednica revije Metodološki zvezki – Advances in Statistics and Methodology, od leta 2016 pa predsednica programskega odbora mednarodne konference Applied Statistics.


torek, 19. marec 2024 21. SLAVNOSTNA AKADEMIJA UP

Univerza na Primorskem vsako leto obeležuje obletnice obstoja v tednu okoli 17. marca, saj je bila 17. marca 2003, vpisana v Sodni register. Tako vsako leto poteka Teden UP, znotraj njega pa vedno Slavnostna akademija, na kateri UP podeli nagrade vsem, ki so s svojim delom ali aktivnostmi prispevali k ugledu, razvoju in uspehu univerze.

Tokratna akademija se je začela s posebno priložnostjo– v družbi prve rektoricedr. Lucije Čok, obeh rektorjev – dr. Rada Bohinca in dr. Dragana Marušiča, jdr. Klavdija Kutnar, ki je dosedanjo insignijo nosila v prvem mandatu, sprejela novo insignijo. Prvo rektorsko insignijo je ob nastanku podaril oblikovalec Oskar Kogoj, sedaj pa so jo vsi, ki so jo ponosno in odgovorno nosili s podpisi spravili v spominski okvir. Z novim desetletjem je univerzi oblikovanje nove insignije podaril akademski slikar, dr. Tilen Žbona, visokošolski učitelj na Univerzi na Primorskem in pobudnik vzpostavitve umetniških študijskih programov Vizualne umetnosti in oblikovanja na Univerzi na Primorskem.

             

Prisotne je najprej nagovorila rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, ki je v nagovoru poudarila: »Tako naša univerza, ki je sicer v Republiki Sloveniji še vedno največkrat predstavljena zgolj kot najmlajša in najmanjša javna univerza, prevzema vodilno vlogo pri oblikovanju prihodnosti gradbenega ekosistema v Evropski uniji in se zavezuje k spoštovanju treh temeljnih vrednot Novega evropskega Bauhausa: trajnost, lepota in povezanost. «

Poseben pozdrav je študentkam in študentom namenila Lana Erjavec, predsednica Študentskega sveta UP: »Vsem študentom bi se rada zahvalila za vaš pomemben prispevek pri soustvarjanju naše univerzitetne skupnosti. Cenim, da svoj prosti čas in energijo posvečate izboljševanju izkušnje vseh UPjevcev. Vedno znova me navdušuje kako smo zagnani, polni želje po znanju in volje po spreminjanju sveta na bolje.«

Lani smo na Slavnostni akademiji gostili slavnostno govornico Mariyo Gabriel, v vlogi Evropske komisarke, ki je prizadevanja za krepitev visokošolskih institucij uresničila tudi v ustvarjanju ENIHEI – Evropske mreže inovativnih visokošolskih ustanov, katere članica je tudi UP. Tokrat je bila povabljena kot slavnostna govornica, a je morala zaradi obveznosti, povezanimi s prevzemom predsedovanja Vladi Republike Bolgarije, prisotnost omejiti na video nagovor. Osebno se bomo na UP z njo srečali, ko ji bomo predali podeljen Častni doktorat UP za leto 2023. V svojem nagovoru pa je poudarila: »Vsem na Univerzi na Primorskem čestitam in se zahvaljujem, da aktivno sodelujete pri ključnih evropskih pobudah na področju visokega šolstva. Vi ste konkreten primer tega, kako s povezovanjem inovacijske in izobraževalne sfere spodbujamo podjetniški duh prihodnje generacije.«

             

V nadaljevanju so bile podeljene nagrade UP za leto 2023.


Prejemnice in prejemniki nagrad Univerze na Primorskem za leto 2023

ZASLUŽNI PROFESOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM - PROF. DR. RADO BOHINC

Na predlog rektorice UP naziv Zaslužnega profesorja UP v letu 2023 prejme prof. dr. Rado Bohinc za izjemne dosežke pri razvoju znanstvene stroke, za predano pedagoško in mentorsko dejavnost ter za njegov prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze na Primorskem.

Dr. Rado Bohinc  je bil rektor UP v letih od 2007 do 2011, v tem času pa na UP opravljal tudi pedagoško in raziskovalno delo.  V skoraj 40 letih znanstvenega delovanja (prva monografija je bila objavljena 1981), je objavil 40 znanstvenih monografij, 17 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji  ter 52 izvirnih in  12 preglednih znanstvenih člankov. Raziskovalni interes dr. Rada Bohinca je  v mnogočem zaznamovan s področjem njegovih zaposlitev - gospodarsko pravo, primerjalno korporacijsko upravljanje, družbena odgovornost, ekonomska demokracija socialna ekonomija,  lastninska razmerja;  univerza in visoko šolstvo znanost ter raziskovalna dejavnost, javno upravljanje (javna uprava, javni sektor), pravo EU, politični sistem, človekove pravice, mediji. Pedagoška dejavnost pa obsega dolgoletno poučevanje na vseh treh stopnjah tako na UL kot UM. Na UP je bil sprva  dopolnilno zaposlen kot gostujoči profesor, po  2007 pa kot rektor in kasneje kot profesor na UP FM.

Dr. Rado Bohinc je bil vseskozi dejaven v organih upravljanja na različnih družbenih oz. institucionalnih ravneh. V obdobju vodenja UP je sprva odločilno prispeval k finančni sanaciji univerze, nato pa k razvoju študijskih programov in fakultet, še posebej pa k razvoju raziskovalne dejavnosti univerze in nenazadnje k investicijskemu razvoju. V tem obdobju je bil tudi predsednik Rektorske konference Slovenije in Rektorske konference Alpe-Jadran (2010-2011); s sklenitvijo številnih mednarodnih sporazumov je pomembno prispeval k mednarodni uveljavitvi UP. Z vso odgovornostjo, predanostjo in vestnostjo je opravljal funkcijo rektorja UP in tudi druge 

SVEČANA LISTINA UNIVERZE NA PRIMORSKEM - DOC. DR. ALEKSANDAR TOŠIĆ (UP FAMNIT IN UP IAM)

Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Svečano listino UP za leto 2023 prejme doc. dr. Aleksandar Tošić za pomemben doprinos k razvoju UP na vseh področjih njenega delovanja ter izjemno uspešno povezovanje znanstvenoraziskovalnega dela z industrijskimi projekti.

Dr. Aleksandar Tošić je doktorski študij zaključil na UP, kjer je opravil vse tri stopnje študija. Sedaj je zaposlen na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije UP Famnit, kjer tudi kot predavatelj prejema odlične ocene. Na znanstvenem področju se ukvarja s porazdeljenimi sistemi, predvsem tehnologijami porazdeljenih knjig (DLT – blockchain). Objavil je že nekaj odmevnih del, v zadnjih treh letih kar 11 znanstvenih člankov v revijah s seznama SCI, med temi dva članka v revijah A''. Posebnega pomena je njegovo odlično povezovanje z industrijskimi projekti, kar se odraža ne le na uspešnem delu na dveh tovrstnih projektih, temveč tudi pri prijavi in mentoriranju šestih PKP (Po Kreativni Poti do znanja) projektov, namenjenih povezovanju študentov z delom na projektih z gospodarstvom – med njimi so tudi projekti z uspešnimi industrijskimi implementacijami. Izjemno aktiven pa je tudi na področju popularizacije in prepoznavnosti raziskovalnega področja. Njegova inovacija pametna tla je bila namreč več mesecev razstavljena na Gospodarski zbornici Slovenije, mlade pa dodatno navdušuje za računalništvo s snovanjem, vodenjem in organizacijo programerskega tekmovanja FTP (Fakultetno Tekmovanje v Programiranju).

NAGRADA ZA ZNANSTVENO ODLIČNOST UNIVERZE NA PRIMORSKEM - IZR. PROF. DR. ANNA MAŁGORZATA SANDAK (UP FAMNIT IN UP IAM)

Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Nagrado za znanstveno odličnost UP za leto 2023 prejme izr. prof. dr. Anna Małgorzata Sandak za izjemno raziskovalno delo na raziskovalnih področjih znanosti o lesu in vodenje prestižnega ERC projekta.

Dr. Anna Małgorzata Sandak je doktorski študij zaključila leta 2010 na poljski Univerzi v Poznanu, na UP pa je zaposlena od leta 2016, kjer ob znanstvenoraziskovalnem delu znanje predaja študentom na magistrskem in doktorskem študiju s področja obnovljivih materialov in trajnostnega grajenega okolja Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT. Ob tem deluje tudi kot vodja raziskovalnega oddelka Materiali na inštitutu InnoRenew CoE. Vse od začetka zaposlitve na UP poleg znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela skrbi tudi za popularizacijo znanosti in prepoznavnost UP, saj je organizirala številne mednarodne konference in delavnice, obenem pa je članica uredniških odborov številnih mednarodnih revij. Objavila je več kot 90 znanstvenih člankov, od tega 7 v letu 2023. Da gre za svetovno uveljavljeno in mednarodno vpeto raziskovalko, kažejo ne le podatki o izjemno uspešnem pridobivanju mednarodnih projektov, temveč pridobljen prvi ERC projekt za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere, ki ga vodi raziskovalka – petletni ARCHI-SKIN – »Bioinspired living skin for architecture« projekt, je vreden skoraj 2 milijona evrov, v njem pa se ukvarjajo  z razvojem zaščitnega biotskega premaza, izdelanega iz inženirsko izdelanih živih materialov.

NAGRADA SREČKO KOSOVEL ZA ŠTUDENTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM - ANA KUDER (UP FAMNIT)

Na predlog UP FAMNIT Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2023 prejme Ana Kuder za magistrsko delo Ocena kognitivnih posledic Covid-19 z uporabo telepsihološkega testiranja pod mentorstvom doc. dr. Maje Smrdu in somentorstvom doc. dr. Bojana Rojca.

Ana Kuder je zaključila drugo stopnjo programa Psihologija na UP FAMNIT. K izdelavi odlično ocenjenega magistrskega dela je pristopila z nadpovprečno mero samostojnosti, odlično sposobnostjo za analitično mišljenje, uporabo najnovejših znanstvenih virov in z nadpovprečnim znanjem statističnih analitičnih metod. V delu, ki odlično integrira različna sodobna znanja na področju kognitivne psihologije in uporabe psihodiagnostičnih sredstev, se je usmerila v raziskovanje področja kognitivnega funkcioniranja pri ljudeh, ki so preživeli blažjo ali zmerno obliko Covid-19, ter jih primerjala s tistimi, ki niso zboleli ali so zboleli pred več kot letom. Delo na raziskovalnem področju je razvijala pri postavitvi in uveljavitvi študentskih Biološko-psiholoških konferenc, nadaljuje ga s članstvom v društvu Sinapsa, v okviru katerega pomaga pri organizaciji letne konference s področja nevroznanosti. Objavila je že dva znanstvena članka v indeksiranih revijah, delo pa predstavila na več konferencah in simpozijih. V kratkem času po zaključku študija je že opravila pripravništvo na področju zdravstva in strokovni izpit, z začetkom študijskega leta pa je postala mlada raziskovalka na UKC Ljubljana, na področju klinične nevrofiziologije.

ZLATA PLAKETA UNIVERZE NA PRIMORSKEM - IZR. PROF. DR. JERNEJ VIČIČ

Na predlog rektorice UP Zlato plaketo UP za leto 2023 prejme izr. prof. dr. Jernej Vičič za posebej velik doprinos k razvoju UP na področju vzpostavitve informacijske podpore administrativnim procesom izvajanja izobraževalne, raziskovalne in podporne dejavnosti.

Dr. Jernej Vičič je doktorski študij zaključil 2012 na UL, na UP je zaposlen od 2001. Raziskovalno se ukvarja z jezikovnimi tehnologijami, s posebnim poudarkom na jezikovnih in prevajalnih modelih naravnih jezikov ter s porazdeljenimi sistemi. Na UP je vodja laboratorija za porazdeljene sisteme in jezikovne tehnologije – D(LT)^2, interdisciplinarno pa se povezuje z ISJFR pri ZRC SAZU in InnoRenew CoE. Posebej velja izpostaviti vodenje projekta »Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub«. Poleg znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela na UP skrbi tudi za informacijsko podporo izvajanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Tako že vrsto let skrbi za delovanje spletnih učilnic v sistemu Moodle na vseh fakultetah. Kot vodja Centra za oblikovanje in razvoj aplikacij (UP IAM CORA) vodi razvojno ekipo kadrovskega informacijskega sistema UNIS in aplikacije potnih nalogov - edinstven odprtokodni integracijski sistem, ki omogoča nadzor in povezano uporabo informacij različnih virov  ter omogoča tako celostni pregled podatkov zaposlenih, raziskovalnih in drugih projektov univerz kot tudi izpise za različna poročanja, kar predstavlja bistveni element informatizacije univerze.

NAGRADA SREČKO KOSOVEL ZA ŠTUDENTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM - DR. SARA ZUPAN (UP FHŠ)

Na predlog UP FHŠ Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2023 prejme dr. Sara Zupan za doktorsko delo Vpliv geografske in ekološke izoliranosti populacij barjanskega okarčka Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Nymphalidae) na genetsko strukturiranost in izraznost fenotipa pod mentorstvom izr. prof. dr. Jureta Jugovica in somentorstvom prof. dr. Elene Bužan ter izr. prof. dr. Valentine Brečko Grubar.

Dr. Sara Zupan je zaključila doktorski študijski program Geografija na UP FHŠ z izjemno obsežno in mnogoplastno doktorsko delo, katere rezultati so bili objavljeni v kar petih znanstvenih člankih. Doktorsko delo odlikuje izjemen interdisciplinaren pristop, v katerem avtorica združuje elemente geografije, genetike in ekologije, s čimer zagotavlja celovito razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na življenjski prostor ter populacije ogrožene in evropsko pomembne vrste metulja barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) v Sloveniji. Dr. Sara Zupan  je zaposlena na Oddelku za biodiverziteto UP Famnit, kjer je aktivna tako na znanstvenem področju kot tudi v izobraževanju. Njena inovativnost pri poučevanju in angažiranost v projektu INOVUP kažeta na njeno željo po izboljšanju kakovosti visokošolskega izobraževanja. Poleg tega je aktivno sodelovala pri projektih, organizacijah konferenc ter povezala štiri inštitucije v prijavi Interreg SLO-ITA projekta Kras4us. Pri svojem delu tako izstopa kot izjemna raziskovalka in pedagoginja, ki presega visoka pričakovanja na vseh področjih svojega delovanja. 

SVEČANA LISTINA UNIVERZE NA PRIMORSKEM - DOC. DR. ŽIGA KOZINC (UP FVZ)

Na predlog UP FVZ Svečano listino UP za leto 2023 prejme doc. dr. Žiga Kozinc za pomemben doprinos k razvoju UP na vseh področjih njenega delovanja ter izjemno nadpovprečno znanstvenoraziskovalno prodornost in odličnost.

Dr. Žiga Kozinc je doktoriral na UP FVZ leta 2021, kjer je zaposlen od leta 2020. Uspešno delo je pokazal takoj po doktoratu, ko je pridobil interni univerzitetni post-doktorski projekt, letos pa tudi post-doktorski projekt ARIS. H krepitvi mednarodne prepoznavnosti UP je pripomogel tako z vzpostavljenimi sodelovanji s številnimi strokovnjaki iz tujine kot prepoznano znanstveno odličnostjo v tujih revijah, kjer je član uredniških in recenzijskih odborov. Je avtor ali soavtor 113 znanstvenih člankov, z 2863 točkami (SICRIS) se uvršča na 2. mesto med raziskovalci na področju Športa in je soavtor na patentu s področja meroslovja. Ob tem ga odlikuje odlično pedagoško delo, saj je med najbolje ocenjenimi predavatelji – je mentor študentom pri zaključnih nalogah na vseh stopnjah študija (med njimi so tudi nagrajene na fakultetni in univerzitetni ravni) in pri objavi znanstvenih člankov. Na njegovo pobudo so študentje predstavili več prispevkov na konferencah. Sodeluje pri prenovi študijskih programov, snuje tečaje vseživljenjskega usposabljanja in je soavtor učbenika. Študenti ga izpostavljajo kot enega najboljših učiteljev, z izjemno dostopnostjo, odzivnostjo, strokovnostjo in korektnim odnosom.

ZLATA PLAKETA UNIVERZE NA PRIMORSKEM - SKUPINA SODELAVK UP FHŠ ZA PRIDOBITEV UNESCO KATEDRE

Na predlog UP FHŠ Zlato plaketo UP za leto 2023 prejme skupina sodelavk UP FHŠ za omogočeno ustanovitev ter pridobitev prve humanistične Unescove katedre v Sloveniji in prve na UP.

Strokovni trendi nakazujejo potrebo po vključujočem pristopu pri upravljanju dediščine. Avgusta 2021 so na sedežu Unesco v Parizu odobrili ustanovitev nove »UNESCO katedre za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini« na UP FHŠ, ki je začela z delovanjem v letu 2022. Gre za šele četrto katedro v Sloveniji ter prvo na področju humanistike. Katedra zapolnjuje vrzel obstoječih Unesco kateder v svetu, saj prepoznava ključ trajnostnega upravljanja dediščine v interpretaciji in izobraževanju prek celostnih dediščinskih pristopov. Dejavnosti katedre slonijo na mednarodno uveljavljeni Mednarodni poletni šoli muzeologije in drugih izobraževalnih in raziskovalnih dejavnostih UP FHŠ, v sodelovanju in prepletu z dejavnostmi Parka Škocjanske jame, najstarejše slovenske Unesco-ve destinacije. Z novoustanovljeno katedro je tako UP stopila na svetovni zemljevid najvidnejših in najbolj odličnih institucij na področju dediščinskih študij, s čimer krepi svoj ugled, odličnost in prepoznavnost na mednarodni ravni. S svojim dolgoletnim raziskovalnim in pedagoškim delom na področju dediščine, so ustanovitev in pridobitev omogočile: prof. dr. Irena Lazar, doc. dr. Neža Čebron Lipovec, doc. dr. Zrinka Mileusnić, izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget in izr. prof. dr. Alenka Tomaž.

NAGRADA ZA ZNANSTVENO ODLIČNOST UNIVERZE NA PRIMORSKEM - PROF. DR. ŠTEFAN BOJNEC (UP FM)

Na predlog UP FM Nagrado za znanstveno odličnost UP za leto 2023 prejme prof. dr. Štefan Bojnec za izjemne rezultate na področju znanstvenoraziskovalnega dela na področju družboslovja.  

Dr. Štefan Bojnec je doktorski študij zaključil 1988 na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu, na UP je zaposlen od 2003. Je predstojnik Katedre za ekonomijo UP FM in nosilec ter izvajalec sedmih predmetov. V letu 2023 je objavil skupno 19 izvirnih znanstvenih člankov, izmed teh jih je bilo devet objavljenih v najodmevnejših mednarodnih revijah s področja družboslovja, ki se indeksirajo SCI, SSCI in A&HCI. Odmevnost njegovega dela potrjujejo številni citati njegovih objav – v zadnjih 10 letih v bazi WOS 1.696, v bazi Scopus pa je 2.112 čistih citatov. Uspešnost kažejo tudi pridobljeni projekti, saj je samo v zadnjih letih pridobil več projektov, med njimi velja izpostaviti le najnovejše: AGRIGEP iz prestižnega programa Horizon, WE-GREEN v okviru programa Erasmus+ KA2, enega temeljnega projekta ARIS in sodeluje pri treh ciljnih raziskovalnih projektih. Njegovo mednarodno vpetost pa kaže trenutno kar pet projektov bilateralnega sodelovanja, ki jih izvaja v zadnjem letu in pa članstvo v uredniških odborih več kot dvajsetih mednarodnih revij. Deluje tudi kot član okrog 10 mednarodnih profesionalnih združenj, je evalvator projektov Horizon 2020 in član nemškega znanstveno-svetovalnega sveta IAMO.

NAGRADA ZA ZNANSTVENO ODLIČNOST UNIVERZE NA PRIMORSKEM - PROF. DR. ANDREJA ISTENIČ (UP PEF)

Na predlog UP PEF Nagrado za znanstveno odličnost UP za leto 2023 prejme prof. dr. Andreja Istenič za  izjemne rezultate na področju znanstvenoraziskovalnega dela na področju didaktike. 

Dr. Andreja Istenič je doktorski študij zaključila 2002 na UL Filozofski fakulteti, na UP je zaposlena od leta 2005, na Oddelku za edukacijske vede, kjer vodi tudi interni raziskovalni program Post-digitalno učno okolje in izobraževalna tehnologija za inovativno učenje in karierne poti. Je ena od vodilnih raziskovalk na področju izobraževanja in izkazuje visoko citiranost (593 citatov WOS in 847 Scopus), z 829 čistimi citati in 138 za njeno najodmevnejše delo v petletnem obdobju. Njeno delo zajema tako uspešno in predano pedagoško delo, vključno z mentoriranjem na vseh stopnjah, odlikuje pa ga tudi močna mednarodna vpetost. Tako je bila v Ameriški zvezi za izobraževalno znanost in tehnologijo (AECT) imenovana za petletno dobo kot članica strokovne komisije, ki oblikuje politike razvoja izobraževanja v ZDA, trenutno je urednica pri založbi Taylor & Francis, bila pa je urednica različnih revij in posebnih jubilejnih številk tujih revij. Dobro sodelovanje s tujimi organizacijami kaže tudi bogat seznam dosedanjih gostovanj in nazivov, prejetih na tujih univerzah v Rusiji, Avstraliji in ZDA.

NAGRADA ZA PEDAGOŠKO ODLIČNOST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 - IZR. PROF. DR. ARMAND FAGANEL (UP FM)

Na predlog UP FM Nagrado za pedagoško odličnost UP za leto 2023 prejme izr. prof. dr. Armand Faganel za  izjemno pedagoško delo in podajanje tako teoretičnega kot praktičnega znanja študentom.

Dr. Armand Faganel je doktorski študij zaključil leta 2015 na UP FM, kjer je zaposlen od leta 2003, danes kot izredni profesor za področje marketinga. Kot nosilec in izvajalec sodeluje pri izvedbi več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Je predan visokošolski učitelj, mentor študentom pri zaključnih nalogah, dolgoletni predstojnik katedre za marketing. Njegova raziskovalna področja obsegajo medorganizacijski in potrošniški marketing, prodajo, zaznavanje kakovosti storitev v visokem šolstvu in upravljanje blagovnih znamk.  Predanost pedagoškemu poklicu je moč razbrati iz številnih odzivov študentov, ki ga opisujejo kot predavatelja, ki študentom približa vsebine na vselej nov, inovativen in zanimiv način. Pri njegovem delu s študenti je moč razbrati željo, kako bi študentom ponudil kar največ, zato študente nenehno vključuje v svoje znanstveno delo, hkrati pa jih tudi že med šudijem seznani z realnim delovnim okoljem. Vseskozi ohranja stik s svojimi diplomanti in tako predstavlja most med prakso in teorijo, ki jo odlično pozna zaradi dolgoletnih izkušenj kot manager na področju maloprodaje, veleprodaje in avtomobilske industrije.

NAGRADA SREČKO KOSOVEL ZA ŠTUDENTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM - MATEJ VREČIČ (UP FM)

Na predlog UP FM Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2023 prejme Matej Vrečič za zaključno nalogo Pasti pri investiranju v kriptovalute pod mentorstvom izr. prof. dr. Suzane Laporšek.

Matej Vrečič je zaključil prvo stopnjo programa Management na UP FM. V diplomskem delu je obravnaval izjemno aktualno področje kriptovalut. Z jasnimi teoretičnimi izhodišči je pojasnil obstoj in delovanje kriptovalut ter pasti, ki so prisotne pri investiranju v kriptovalute za posamezne vlagatelje in družbo kot celoto. V okviru naloge izkazuje poglobljeno poznavanje izbrane teme, ki je v nalogi smiselno artikulirana in predstavlja zaokroženo celoto. Ob koncu naloge celo predstavi predloge za izboljšave na raziskovanem področju in posebej poudari, da odsotnost regulacije tega področja lahko vodi v kripto kriminal. Pri pripravi zaključne projektne naloge je izkazal nadpovprečno raven samostojnosti in raziskovalne radovednosti. Dejstvo, da gre za področje, za katerega ni na voljo raziskav, pa tudi malo razpoložljivih virov, potrjuje, da naloga predstavlja posebno velik prispevek k stroki in k dvigu finančne pismenosti na področju tovrstnih vlaganj. Zaključna projektna naloga je izredno aktualna, saj se ukvarja z enim najbolj vznemirljivih področij v finančnem svetu, a kljub temu relativno malo raziskanim in kot ena prvih v slovenskem prostoru predstavlja pomemben korak k zavedanju in poznavanju tveganj in pasti kriptovalut.

PRIZNANJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM - LANA ERJAVEC (UP FVZ)

Na predlog UP FVZ Priznanje UP za študente UP za leto 2023 prejme Lana Erjavec za izjemno aktivno udejstvovanje na področju študijskega in obštudijskega udejstvovanja na UP ter prenosu glasu študentov.  

Lana Erjavec se od vpisa na UP FVZ aktivno vključuje v študijsko in obštudijsko življenje na fakulteti in univerzi, s svojimi dejanji, zavzetostjo, motiviranostjo, posebnim čutom za sočloveka in požrtvovalnostjo pa je postala vzor številnim študentom. Tako je prispevala h grajenju skupnosti in občutka pripadnosti, ki se je v post-kovidnem obdobju med študenti izgubil; dvigu zavesti za družbeno odgovornost med študenti; razvoju celotnega sistema in promociji tutorstva ter študentskega sveta UP FVZ in UP; vzpostavitvi študentske revije Ad Salutem; detabuizaciji in destigmatizaciji nekaterih družbenih tem med študenti in spodbujanju pridobivanja neformalnih znanj; sodelovanju pri delovanju Alumni kluba UP FVZ in UP. Z novembrom je  tudi predstavnica UP v študentskem svetu Transform4Europe (T4EU). Ob številnih odgovorno opravljanih nalogah, je predvsem človek z veliko začetnico, saj še vedno najde čas za dodatno prostovoljno delo h kateremu je zavezana že vrsto leto – izpostaviti velja  delo na SOS telefonu. Lana Erjavec dokazuje, da je z organizacijo, vztrajnostjo in dobro voljo mogoče izjemno uspešno usklajevati študij in obštudijsko dejavnost.

PRIZNANJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM - ALJA POLANEC (UP PEF)

Na predlog UP PEF Priznanje UP za študente UP za leto 2023 prejme Alja Poljanec za izjemno aktivno udejstvovanje na področju študijskega in obštudijskega udejstvovanja na UP ter delo na področju tutorstva. 

Alja Poljanec izkazuje izjemno predanost in angažiranost pri različnih dejavnostih tako na fakultetni kot univerzitetni ravni. Po prvih aktivnostih, povezanih s prevzemanjem organizacije dogodkov za študente, je njeno delo preraslo v aktivno sodelovanje tako v okviru Študentskega sveta kot Tutorjev. Kot koordinatorka Tutorjev UP PEF je prevzela spremljanje in svetovanje tako študentom kot novim tutorjem, izkušnje pa prenesla tudi na univerzitetni sistem tutorstva, ki je z njenim angažmajem dobil nove razsežnosti, uspehe in zagon. S tem je pokazala tako vsestranskost kot sposobnost obvladovanja širokega obsega odgovornih nalog, kar počne z veseljem, izjemno energijo in vestnostjo. Vključena je v fakultetni Študentski svet, podpredsednica univerzitetnega in članica študentskega sveta Transform4Europe (T4EU). Poleg tega izkazuje izjemno strast do pridobivanja znanja, saj je ob študiju andragogike na UP PEF tudi študentka biopsihologije na UP Famnit, ob tem pa aktivna na konferencah tako kot prostovoljka kot aktivna udeleženka. Njeno delo v različnih vlogah odraža visoko raven odgovornosti, organizacijskih sposobnost in izjemno predanost študentski skupnosti.

ZAHVALA UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA LETO 2023 - BLANKA PALČIČ (REKTORAT UP)

Na predlog Kolegija dekanov in direktorjev UP Zahvalo za sodelavce iz strokovnih služb UP za leto 2023 prejme Blanka Palčič za vestno delo in uspešno skrbništvo pomembnega projekta GDI UP.  

Blanka Palčič se je kolektivu UP pridružila decembra 2010, danes skrbi za uspešno delovanje Štipendijskega sklada in je skrbnica Sveta zaupnikov UP, vzpostavila pa je tudi delovanje Alumni pisarne UP. Zaupano ji je bilo skrbništvo pomembnega projekta GDI UP – Zelena, digitalna in vključujoča UP, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Z učinkovitimi organizacijskimi sposobnostmi skrbi za pravočasna poročanja in izvajanje projekta v skladu z določili financerjev. Pri organizaciji različnih dogodkov in delavnic kaže visoko mero čuta za protokol in natančnost za kvalitetno izpeljavo. S stalno skrbjo za ugled univerze si je pridobila spoštovanje in zaupanje različnih deležnikov, ki se vključujejo v njeno delo in naloge, ob tem pa kaže tudi visoko pripadnost univerzi.

  

  

   

    

      

      

         


petek, 15. marec 2024 Piezije združujejo umetnost in matematiko na UP

V četrtek, 14. marca, smo obeleževali Mednarodni dan matematike in konstanto pi. Ob tej priložnosti smo skupaj z UP IAM in Knjižni klub UP združili matematiko in umetnost z organizacijo dogodka prebiranja piezij, ki so prispele v okviru razpisanega natečaja piezij v slovenščini.

   

Prvi natečaj sta UP Famnit in UP IAM izvedla že leta 2014 in bili so nadvse navdušeni nad umetniško vrednostjo prispelih del, saj so bila zapisana v različnih oblikah in so nekatera celo presegala 130 decimalk števila pi.

     

V letošnjem natečaju je komisija naredila izbor treh najboljših pesmi, ki so ustrezala vsem razpisanim kriterijem, in sicer:

 • Umetniško delo je zapisano v zborni slovenščini.
 • Ustreza zahtevam pifilologije, torej mora število črk v nti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi. Za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami.
 • Besedilo mora biti smiselno vsebinsko povezano.
 • Dodatne točke za izvirnost si avtor lahko pridobi z zapisom, ki sledi pravilom določenih literarnih zvrsti (npr. v primeru poezije upoštevajte rimo, strukturo v obliki kitic, akrostih, carmen figuratum ipd.).
 • Besedilo še ni sodelovalo na preteklih natečajih za PIezijo.
 • Besedilo je avtorsko delo fizične osebe.

Pifilologija zajema različne mnemotehnične tehnike, ki lahko pomagajo pri znanju največjega možnega števila decimalk števila pi. En od načinov je piezija – torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi.

Letošnje piezije so bile obiskovalcem na voljo za prebiranje in recitiranje, zmagovalna dela pa so:

 • 1. nagrada: Žan Debenjak s pesmijo Beg možganov
 • 2. nagrada: Jure Krajnc s pesmijo Svatba pomladi
 • 3. nagrada: Petja Korče s pesmijo Piezija

Letošnje piezije so dostopne TUKAJ

Vsem avtorjem umetniških del se zahvaljujemo za sodelovanje, udeležencem pa za udeležbo in recitacijo.

    


petek, 15. marec 2024 Königsberg: A Hidden Key to Graph Theory's Door: Vabljeni k ogledu 3. posnetka Famnitovih izletov v matematično vesolje

Tretje predavanje letošnjega cikla Famnitovih izletov v matematično vesolje z naslovom Königsberg: A Hidden Key to Graph Theory's Door, je izvedel Dr. Blas Fernandez, z Oddelka za matematiko UP FAMNIT. Predavanje je potekalo v živo in prek videokonferenčne povezave ZOOM. 

             

Königsberg, danes eno izmed najbolj prepoznanih mest v matematiki, je zaradi svoje zanimive lege pritegnilo prebivalce, ki so si zastavili preprosto vprašanje: 'Ali je mogoče prečkati vse mostove mesta, ne da bi se pri tem vračali po isti poti?' To na prvi pogled preprosto vprašanje je kasneje izzvalo misli radovednih matematikov in oblikovalo bistvo teorije grafov. Skozi predavanje je predavatelj predstavil skrivnostno vlogo Königsberga, ki je odklenil vrata v neverjeten svet teorije grafov. Predavatelj je razkril bistvene ideje grafov - vizualnih predstavitev medsebojno povezanih vozlišč - in se poglobil v njihovo široko uporabnost pri reševanju najrazličnejših problemov. 

O predavatelju: 

Dr. Blas Fernandez, rojen leta 1992 v mestu Alberti, Buenos Aires, Argentina, je leta 2018 končal magistrski študij matematike na Nacionalni univerzi v La Plati. Pred zagovorom magistrske naloge je v okviru Erasmus programa gostoval na Univerzi na Primorskem. Z začetkom študijskega leta 2018/2019 se je Blas Fernandez vpisal na doktorski študij matematike na Univerzi na Primorskem, in od takrat naredil izjemen napredek na področju algebraične kombinatorike. Je avtor dvanajstih visokokakovostnih člankov, na mednarodnih konferencah in raziskovalnih seminarjih pa je predstavil več rezultatov iz svoje doktorske disertacije. 

Vabljeni k ogledu!


petek, 15. marec 2024 Objavljen je razpis za mlade raziskovalce na UP v letu 2024

Univerza na Primorskem je objavila razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo v prihodnjih štirih letih usposabljali po programu, ki je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega sklopa. Posamezen mladi raziskovalec bo pod mentorstvom izvajal raziskovalno nalogo, ki bo ustrezno umeščena v raziskovalni program na članici UP.

V letu 2024 so razpisana štiri prosta mesta za mlade raziskovalce, od teh sta na UP IAM skupno razpisani dve mesti. 


Kandidati se lahko prijavijo za usposabljanje pri naslednjih mentorjih, na raziskovalnih področjih in v okviru matičnih raziskovalnih programov UP.

Kandidati morajo imeti zaključen študijski program druge stopnje v zadnjih štirih letih in povprečno oceno vseh izpitov in vaj, vključno z oceno magistrskega dela, vsaj 8.


Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat, s katerim se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas, za dobo do štirih let. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po seštevku doseženih točk. Izbran je kandidat z najvišjim seštevkom točk. V primeru, da dva kandidata dosežeta enako število točk, se da prednost kandidatu iz podreprezentiranega spola na določenem raziskovalnem področju, v kolikor je za raziskovalno področje značilna spolna neuravnoteženost raziskovalcev na UP (več kot 60 %/40 % v korist/škodo enega spola).

Rok oddaje je do vključno 15. 6. 2024, do konca dneva. Kandidati oddajo prijave in priloge v elektronski obliki (skenirani dokumenti v formatu PDF) na e-naslov: razpis.mr@upr.si.

Celoten razpis MR 2024  //  Prijavni obrazec MR 2024


četrtek, 14. marec 2024 Teden možganov – "Greva na samo"

Kako okrepiti intimnost v partnerskih odnosih? Ali je spolna vzgoja v osnovni šoli dovolj, da bi razumeli spolnost v celoti? Na ta in še mnoga druga vprašanja smo skupaj s strokovnjaki z različnih področij razpravljali na letošnjem Tednu možganov na UP FAMNIT.

Teden možganov, ki je letos nosil naslov "Greva na samo", je mednarodna akcija, ki poteka vsako leto v tretjem tednu marca. V tem času po Sloveniji potekajo različni izobraževalni dogodki, katerih namen je ozaveščanje laične in strokovne javnosti o najnovejših dognanjih na področju raziskovanja človeških možganov in živčevja. Pod okriljem Slovenskega društva za nevroznanost, SiNAPSA, se organizirajo raznolika predavanja, delavnice za mlajše in starejše, okrogle mize ter filmski večeri s diskusijami.

Sklop dogodkov so organizirale študentke biopsihologije in psihologije v sodelovanju s Društvom študentov biopsihologije tudi v Kopru. Poleg osrednjih dogodkov v Ljubljani je Teden možganov potekal v Kopru od torka, 12. marca, do petka, 15. marca.

Leila Winkler in Larisa Lara Pohorec, obe diplomantki Biopsihologije na UP FAMNIT, sta bili koordinatorici skupine, ki je organizirala dogodke na UP FAMNIT. Pri pripravi dogodkov so aktivno sodelovali študentje biopsihologije, psihologije ter mladi zaposleni na UP FAMNIT.

Rdeča nit letošnjih dogodkov so bile teme, ki so se dotikale spolnosti, intimnosti in erotike. Na predavanjih so udeleženci med drugim pridobili vpogled v zasvojenost s spletno pornografijo ter kako nam pri obvladovanju težav lahko pomaga čuječnost. Poleg tega so bile razjasnjeni nekateri miti, ki so se pojavili zaradi pomanjkljive spolne vzgoje doma in v šolah.

Več informacij je na voljo na spletni strani Tedna možganov.


četrtek, 14. marec 2024 Simulacija avtonomne vožnje z dr. Toralfom Trautmannom

Toralf Trautmann, fizik in profesor na Univerzi za uporabne znanosti v Dresdnu (HTWD), je 14. marca 2024 v Izoli na parkirišču pred objektom Livade 1.0 predstavil simulacijo avtonomne vožnje ter novosti na področju avtomobilske programske opreme.

Na dogodku so obiskovalci pridobili vpogled v napredno programsko opremo za avtomobile ter njen razvoj.

Poleg tega je dr. Trautmann 11. 3. 2024 na UP FAMNIT delil svoje znanje in izkušnje s prisotnimi v okviru Ponedeljkovega računalniškega seminarja.

Osredotočil se je na razvoj in testiranje naprednih sistemov, ki vozniku neposredno pomagajo, kot so senzorji za okolje (Lidar, Radar, Kamera), ter postopke odobritve avtonomnih vozil. Poleg tega je izpostavil pomen programske opreme in prikazal izdelavo prototipov z uporabo orodij, kot sta Matlab in Simulink. Na seminarju je predstavil raziskavo, ki poudarja potrebo po združevanju senzorjev za izboljšanje kakovosti zaznavanja ter se ukvarja s fizičnimi omejitvami senzorjev, predlagajoč prilagoditve za boljšo vidljivost.

Več o trenutnih postopkih testiranja in razvojnih dejavnostih Laboratorija za avtomobilsko mehatroniko na HTWD je predstavljeno tudi na tem videu.

Video posnetek seminarja je dostopen na tej povezavi.


sreda, 13. marec 2024 Četrto predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2023/24

 Vljudno vabljeni na četrto letošnje predavanje z naslovom

»Matematika v ozadju igre Sudoku« 

ki bo v sredo, 20. marec 2024, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in prek ZOOM povezave,

predaval bo Dr. Slobodan Filipovski, UP FAMNIT, UP IAM in UL FMF. 

    


Sudoku je logična uganka, ki uživa svetovno priljubljenost od leta 2005. Uganka je sestavljena iz kvadratne mreže velikosti 9 x 9, ki je nadalje razdeljena na devet podmrež velikosti 3 x 3. CIlj je zapolniti mrežo s števili od 1 do 9 tako, da se vsako število pojavi točno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsaki podmreži. Vsaka uganka se začne z nekaj že podanimi števili, ki definirajo težavnost problema. Za rešitev uganke je potrebna kombinacija logike, poskušanja in vračanja. V ozadju se skriva precej matematike: kombinatorika, ki se uporablja pri štetju veljavnih sudoko mrež, teorija grup, ki se uporablja za opis, kdaj sta dve mreži enakovredni, in računska kompleksnost v zvezi z reševanjem sudokujev. Na predavanju si bomo med drugim pogledali, koliko je najmanjše število začetnih namigov, ki definirajo enolično rešitev, in koliko je največje število začetnih namigov, ki ne porodijo enolične rešitve.

Predavatelj: Slobodan Filipovski je diplomiral iz matematike leta 2010 na Naravoslovno-matematični fakulteti na Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju. Med študijem je sodeloval kot član različnih komisij na tekmovanjih za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol ter kot predavatelj na pripravah za tekmovanja. Doktoriral je na Univerzi na Primorskem leta 2018 s področja ekstremalne teorije grafov. Leta 2020 je bil podoktorski študent na Univerzi Komenski v Bratislavi. Sedaj je docent na UP FAMNIT, kjer se tudi raziskovalno še naprej ukvarja z ekstremalno teorijo grafov in kemijsko teorijo grafov.

 

 

 

 

 


Prenos plakata


ponedeljek, 11. marec 2024 Famnitov študent z najboljšo idejo na tekmovanju POPRI prejel odlično prvo mesto

Pretekli teden je v Primorskem Tehnološkem Parku potekal polfinalni izbor tekmovanja - v podjetniških idejah mladih – POPRI, kjer so se potegovali mladi iz celotne Slovenije. 

Na tekmovanju je svojo idejo predstavil tudi Matic Bončina, študent 1. letnika, programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT, ki je skupaj z Matejem Aleksovim, z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani  prepoznal problem in za rešitev prejel odlično 1. mesto. Kot pravi sam, je na celoten razvoj spletne storitve Repono zelo ponosen, saj služi študentom in študentkam v študentskih domovih oz. zasebnih nastanitvah ter omogoča brezskrbno študijsko življenje.

"Z Matejem sva zelo ponosna, da je bila najina rešitev na problem obveznih selitev, ki vsako leto študentom povzroča neskončno preglavic, prepoznana, in se neskončno veseliva nastopa v finalu v Novi Gorici. Z že sedaj pridobljenimi sredstvi bova lahko produkt izpopolnila in se s tem približala končni misiji, narediti študijska leta najboljša leta fakultetne izobrazbe,” povzema Matic Bončina.

Kaj je Repono? Spletna storitev Repono poskrbi za varno shranjevanje in selitev lastnine študentov med počitnicami oz. stvarmi, ki jih izven sezone ne potrebujejo. To študentom omogoča, da se osredotočijo na stvari, ki so zares pomembne - študij, pridobivanje prvih delovnih izkušenj in brezskrbno poletje. 

Letos na nacionalnem tekmovanju v podjetniških idejah tekmuje skoraj trideset odstotkov več mladih, kar pomeni 607 udeležencev, ki so razvili 203 inovativne poslovne modele. Približno polovica jih je uspela priti v polfinale, najboljši pa se bodo pomerili na finalu, ki bo 4. aprila 2024, v Novi Gorici. 

POPRI organizira Primorski tehnološki park v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, SPIRIT Slovenija, javno agencijo, in Slovenskim podjetniškim skladom, ki zagotavlja tudi nagradni sklad tekmovanja. Ostali organizatorji so Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mestna občina Nova Gorica ter Občina Šempeter-Vrtojba." 

Maticu in njegovi ekipi čestitke za prvo mesto in veliko uspehov v Novi Gorici!

    

        


petek, 8. marec 2024 RAZISKOVALNI INŠTITUT INNORENEW COE MED FINALISTI ZA PREJEM NAGRADE NOVEGA EVROPSKEGA BAUHAUSA 2024

Evropska komisija je med 530 prijavami izbrala finaliste za prejem nagrade Novega evropskega Bauhausa za leto 2024. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je med izbranimi finalisti, včeraj pa se je  začelo javno glasovanje za prejem nagrade.

Prijava, ki so jo pripravili strokovnjaki v InnoRenew CoE, je med več kot 530 prijavami, izstopala po kakovosti, usklajenosti z vrednotami in načeli Novega evropskega Bauhausa ter možnosti za spodbujanje lepote, trajnosti in vključenosti.

     

»InnoRenew CoE je postal središče za znanstveno in industrijsko skupnost, ki je usmerjena v trajnostno prihodnost,« je dejala Eva Prelovšek Niemelä, arhitektka in vodja raziskovalnega oddelka za kreativnost in družbo v InnoRenew CoE, in dodala: »S številnimi dogodki, usposabljanji, konferencami, znanstvenimi projekti in sodelovanjem smo v Izolo, ki je bila nekoč industrijsko mesto, uspešno prinesli novo upanje in znanje.«

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE niso le zasnovali in zgradili največje lesene stavbe v Sloveniji po načelih restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja (REED), temveč so stavbo hkrati oblikoval tako, da sama po sebi služi kot raziskovalni objekt. Raziskovalci inštituta namreč uvajajo, preizkušajo in prikazujejo nove rešitve, tehnologije in sisteme za ocenjevanje gradbenih materialov, gradbenih sistemov in dobrega počutja uporabnikov v njej. Obenem si v inštitutu prizadevajo, da bi svoje znanje in inovativne pristope delili tudi s širšo skupnostjo. Prav zato so, od uradnega odprtja stavbe leta 2022, v njej pritegnili, gostili in zbrali že več kot 30.000 ljudi. Na tak način tudi navdihujejo ljudi, da bolj pogosto uporabljajo les v stavbah, za pohištvo, pa tudi za druge namene. Poleg tega je v stavbi InnoRenew CoE sedež Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub). Z aktivnostmi NEBAP Hub bodo pod vodstvom Univerze na Primorskem izvajali usposabljanja za pospešitev razogljičenja domov in stavb po Evropi in širše.

Zasnova in gradnja največje lesene stavbe v Sloveniji je bila zelo kompleksna naloga, ki je presegala zgolj zasnovo, saj so avtorji v InnoRenew CoE morali dokazati tudi, kako lahko s fizičnim preoblikovanjem postindustrijskega kraja, ustvarijo nov duh in družbeno-tehnični razvoj z vzpostavitvijo privlačnega znanstvenega središča.

»Z gradnjo stavbe InnoRenew CoE smo uspešno ustvarili novo znanstveno središče, ki zagotavlja in spodbuja sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, univerzami, zasebnimi podjetji, strokovnjaki za poklicno usposabljanje, šolami ter lokalno, nacionalno in mednarodno skupnostjo,« še poudarja Eva Prelovšek Niemelä. V nadaljevanju je izpostavila tudi zadovoljstvo, da so odličnost in ambicije raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE prepoznali tudi v skupnosti Novega evropskega Bauhausa in Evropski komisiji.

V InnoRenew CoE so se odločili za prijavo, saj so prepričani, da je sam inštitut primer dobre prakse, ki prikazujejo lepo, trajnostno in vključujoče okolje. Od včeraj naprej pa vse do 27. marca 2024 (do 18.ure) poteka javno glasovanje med finalisti za prejem nagrade novega evropskega Bauhausa 2024. Glasovanje je omogočeno preko spletne platforme NEB Prizes.

Nagrade za leto 2024 bodo podelili 20 zmagovalcem, dve od teh bodo odločene na podlagi javnega glasovanja, ostale pa s strani strokovne komisije. Zmagovalci bodo razglašeni na festivalu Novega evropskega Bauhausa, ki bo potekal v Bruslju. Na festivalu se bodo zbrali posamezniki iz različnih okolij, da bi razpravljali o trajnostni prihodnosti. Med njimi bo tudi dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, ki bo predstavila zgodbo in proces ustanavljanja Akademije Novega evropskega Bauhausa na Univerzi na Primorskem ter načrtovane dejavnosti Vseevropskega konzorcija NEBA (NEBA Alliance), ki ga prav tako vodi Univerza na Primorskem.

Nagrade Novega evropskega Bauhausa so namenjene za projekte, ki v praksi prikazujejo njegova ključna načela in vrednote ter spodbujajo mlajšo generacijo k razvoju novih konceptov in idej.

Vabimo vas, da sodelujete na javnem glasovanju in podprete projekt InnoRenew CoE!

 


petek, 8. marec 2024 UP OB 8. MARCU – ŽENSKE RAZISKUJEJO ZA ŽENSKE

Univerza na Primorskem (UP) v podatkih o zaposlenih ženskah in študentkah ne sodi v večino značilnih podatkov. Med vsemi skupinami interne javnosti tako prevladujejo ženske, in sicer je med visokošolskimi učiteljicami in sodelavkami ter raziskovalkami 51,9 % odstotkov žensk (261), med podpornimi službami pa 75,2 % (200). Žensk zaposlenih v vodstvenih strukturah je 42,8 %.

Ob približevanju 20. obletnice je prav, da se ozremo nazaj. UP je namreč ne le prva univerza v Sloveniji z žensko rektorico - dr. Lucija Čok, od leta 2003, ki je univerzo vodila od nastanka, temveč ostaja edina slovenska univerza z dvema rektoricama med mandati. Sedanja rektorica, dr. Klavdija Kutnar je vključena tudi v Evropsko združenje rektoric - European Women Rectors Association (EWORA), mednarodno neprofitno združenje, ki promovira vlogo žensk na vodilnih položajih v akademskem svetu in se bori za enakost spolov v visokošolskem prostoru na evropski in mednarodni ravni. Danes tudi štiri od šestih fakultet vodijo dekanje.  

Tudi med mlado generacijo je večina ženskega spola, saj je študentk na vseh stopnjah študija 76,80 % in prednjačijo od prve (75,52 %) prek druge (81,85 %) do tretje, to je doktorske stopnje (69,47 %) študija. Tudi med mladimi raziskovalci, ki so se usposabljali v preteklem letu je 59 % raziskovalk. Pomemben poudarek je tudi, da je višji ali izenačen odstotek študentk na fakultetah, ki usposabljajo na naravoslovnih smereh, kjer se še vedno pojavlja stereotip večje primernosti za moške.

Na mednarodni dan žensk in deklet v znanosti smo se osredotočili na projekte, namenjen izboljševanju zdravja in položaja žensk, ob 8. marcu pa smo se obrnili na raziskovalke na UP in njihova področja, ki bodo z napredkom in dognanji pripomogla k izboljšanju različnih področij življenja za ženske. Tako smo jih vprašali o namenih njihovih raziskav in njihovi vlogi v raziskovanju.

VABLJENI K BRANJU INTERVJUJEV: 

ASIST. NINA KROHNE, MSC, Mlada raziskovalka (psihologija) (UP Inštitut Andrej Marušič)

V intervjuju spregovori o doktoratu v zaključevanju "Samomorilno vedenje žensk: vloga intimnopartnerskega nasilja in rezilientnoati do samomorilnosti" v katerem se ukvarja z javnozdravstvenima problematikama – samomorilnim vedenjem žensk in intimnopartnerskim nasiljem. 

 

 

 

Kako vaše delo/projekt pripomore k reševanju težav, ki so bolj specifične za ženske, njihov položaj ali druga vprašanja?

V svoji nalogi se ukvarjam z dvema pomembnima javnozdravstvenima problematikama – samomorilnim vedenjem žensk in  intimnopartnerskim nasiljem. Samomorilno vedenje žensk je zaradi nižjega količnika samomora med ženskami, v primerjavi z moškimi, slabše raziskano, intimnopartnersko nasilje pa je del večjega družbenega problema – nasilja na podlagi spola, ki izhaja iz patriarhalnih družbenih struktur. Z nalogo želim spoznati epidemiološke in psihološke razsežnosti omenjenih problematik, predvsem pa v ospredje postaviti doživljanje žensk ter pripraviti teoretično osnovo za intervencije na tem področju.

Kaj je navdihnilo vaš trenutni raziskovalni projekt ter vas sodbudilo, da ste se odločili za kariero v znanosti, zlasti na področju, ki se prepleta z vprašanji spola?

Razmišljanje in odkrivanje novega znanja je bil zame vedno eden najljubših hobijev in ko sem začela s študijem Biopsihologije na UP, sem vedela, da želim delovati v akademskem okolju. Zanimanje za raziskovanje na področju spola pa izhaja predvsem iz lastne izkušnje bivanja v ženskem telesu. Tekom odraščanja sem namreč doživljala precej ovir pri sprejemanju dejstva, da sem ženska, saj sem ponotranjila veliko negativnih predsodkov o ženskah in nisem si želela, da ti predsodki veljajo zame. Ko sem spoznala, da tu ne gre le za osebno doživljanje, ampak za strukturni problem, sem občutila nekakšno olajšanje, ampak tudi jezo, ki me je motivirala, da svoje delovanje usmerim v reševanje te problematike.

Kako menite, da bodo vaše raziskave prispevale k razumevanju samomorilnega vedenja žensk, vloge intimnopartnerskega nasilja ter rezilientnosti do samomorilnosti?

Rezultati moje raziskave osvetljujejo dejstvo, da se dobra tretjina žensk v Sloveniji sooča z mislimi o smrti oz. samomoru, slaba tretjina pa je imela izkušnjo intimnopartnerskega nasilja. Prav tako rezultati kažejo, kako povezana sta omenjena konstrukta - ženske, ki jim je izkušnja intimnopartnerskega nasilja povzročila večje trpljenje, imajo tudi večje možnosti, da se bodo borile z mislimi o samomoru. Model, ki je nastal v okviru doktorske naloge, kaže, da med ženskami, ki trpijo, obstajajo takšne, ki izkazujejo več virov rezilientnosti in doživljajo posttravmatsko rast. To lahko na prvi pogled daje vtis, da so posledice intimnopartnerskega nasilja za njimi, vendar rezultati kažejo, da temu ni tako in nas opozarjajo, da smo pozorni tudi na tiste, ki lahko navidez delujejo, kot da imajo situacijo pod nadzorom.  

Ali ste vključeni v morebitna skupna prizadevanja ali partnerstva, da bi dosegli svoje raziskovalne cilje v podporo ženskam in dekletom?

Ukvarjam s problematiko, ki je interdisciplinarna in globalna, zato se želim povezati s čim več raziskovalci in strokovnjaki, ki delujejo na tem področju. V preteklem letu smo skupaj z raziskovalci iz Velike Britanije pripravili simpozij na temo intimnopartnerskega nasilja in samomorilnega vedenja med ženskami, vključena pa sem tudi v delovno skupino o samomoru med dekleti in ženskami, ki od nedavnega deluje pod okriljem Mednarodne zveze za preprečevanje samomora, vodijo pa jo raziskovalci iz Avstralije. V nadaljevanju si želim povezati tudi s slovenskimi raziskovalci, predvsem pa diseminirati rezultate med strokovnjake, katerim bi spoznanja lahko prišla prav pri svojem delu.

Bi izpostavili kakšen ključen mejnik, preboje, ki ste jih dosegli na svoji raziskovalni poti oziroma opisali kak pomemben rezultat vaših raziskav?

V svoji raziskavi ugotavljam, da ženske, ki so imele izkušnjo intimnopartnerskega nasilja, v splošnem doživljajo intenzivnejše težave v duševnem zdravju ter imajo manj virov, na katere se lahko oprejo pri premagovanju teh težav. Med te vire spada tudi socialna opora, ki se kaže kot najpomembnejši dejavnik, ki pri ženskah z izkušnjo nasilja viša rezilientnost do samomorilnosti. Žal pa je varovalna vloga socialne opore posebej izrazita ravno pri ženskah, ki niso imele možnosti deliti svoje izkušnje intimnopartnerskega nasilja z nikomer in izkazuje se, da so pri teh ženskah misli o samomoru pogosto povezane s sramom. To nam daje vedeti, kako pomembno je, da gradimo odprto in sprejemajočo družbo, v kateri se bomo ženske, ne glede na izkušnjo nasilja, počutile sprejete in neobsojane. Pomen teh rezultatov je bil priznan tudi med drugimi strokovnjaki s področja, saj sem za njihovo predstavitev dobila drugo nagrado na dogodku za mlade raziskovalce, ki je lansko leto potekal v okviru 32. svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora.

Katere vrednote ali načela, ki so vam blizu, vas vodijo pri vaših raziskovalnih prizadevanjih, zlasti v kontekstu spodbujanja enakosti spolov in krepitve vloge žensk?

Prizadevanje za enakost spolov ter za krepitev vlog žensk sta področji, ki me zaradi osebne izkušnje morda nekoliko bolj pritegneta, vendar pa izhajata iz podobnih vrednot oz. osebnih dispozicij kakor druga področja, ki so mi blizu in se nanašajo predvsem na opolnomočenje posameznikov ali skupin, ki zaradi osebnih ali drugih okoliščin ne morejo izpolnjevati svojih potencialov in doseči občutka blagostanja. Srečo imam, da lahko opravljam delo, kjer me lahko, tako kot v življenju, vodita srčnost in sočutje. Motivira pa me tudi empatija, čut za pravičnost, želja po vključevanju in spodbujanju raznolikosti ter po tem, da bi se ljudje, ne glede na njihove okoliščine, počutili izpopolnjene.

Kakšen nasvet bi kot zgled za ambiciozne znanstvenice dali tistim, ki razmišljajo o vstopu na vaše področje ali si prizadevajo za podobne raziskovalne interese?

Javni prostor, tudi akademski, je bil dolgo časa rezerviran le za določen spol in določen družbeni razred, kar je vodilo v to, da so bila znanstvena spoznanja prilagojena predvsem skupinam, ki so jih ustvarjala. V današnjem času pa lahko opažamo, da se s tem, ko raziskovalne skupine postajajo bolj heterogene (ne le glede spola, ampak tudi starosti, družbenega razreda, etične pripadnosti itd.), spreminjajo tudi znanstvena spoznanja in teorije. Raziskovalci imamo to čast in odgovornost, da s svojimi spoznanji ustvarjamo obzorje poznanega in kljub temu, da pri svojem delu sledimo znanstveni metodologiji, vanjo hote ali nehote vnašamo tudi sebe in lastne poglede. Raziskovalke tako lahko s svojim delom ustvarjamo svet, ki upošteva več različnih perspektiv in je prilagojen širšim skupinam ljudi.


DR. POLONA SITAR (UP Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za zgodovino)

V intervjuju spregovori o svojem podoktorskem projektu Emancipatorne politike ženskih družbenih gibanj in postsekularni obrat v feminizmu, v katerem raziskuje vlogo Rdečega šotora kot feministično-spiritualnega menstrualnega družbenega gibanja. Z nami deli tudi misli o svoji raziskovalni poti. 

V okviru podoktorskega projekta raziskujete vlogo Rdečega šotora kot feministično-spiritualnega menstrualnega družbenega gibanja. Kako gibanje Rdeči šotor izpodbija tradicionalne družbene predstave o menstruaciji?

V okviru podoktorskega projekta raziskujete vlogo Rdečega šotora kot feministično-spiritualnega menstrualnega družbenega gibanja. Kako gibanje Rdeči šotor izpodbija tradicionalne družbene predstave o menstruaciji?

To počne tako, da udeleženkam ponudi osvoboditev od mentrualnega sramu in privzgaja nove vrednote, ki rušijo tabuje o »neizrekljivem« – menstrualni krvi, menstrualnih ciklih itd. Živimo namreč v svetu, v katerem menstruacijo še danes obdajajo tabuji, mistifikacija, prepovedi, zapovedi, običajno pa se povezuje z nečistostjo. Tudi oglasi za menstrualne proizvode z uporabo alegoričnih podob in evfemizmov prispevajo k ohranjanju menstrualnega tabuja, če si v spomin recimo prikličemo oglase proizvodov za menstrualno higieno, kjer moder gel kaplja na vložek, čeprav vemo, da je menstrualna kri rdeča. Menstruacija predstavlja tabu že od totemistično organiziranih kultur, kar je pokazal Émile Durkheim, saj je stik z menstrualno krvjo nekoč veljal za nekaj nevarnega; v plemenih so verjeli, da se skoznjo preliva totem, torej bog, stik svetega s profanim pa bi lahko človeka uničil. Ne samo, da Rdeči šotor menstruacijo detabuizira in omogoča prostor, kjer se o njej govori odprto, ampak ženske tudi uči, da se opolnomočijo, če živijo skladno s svojim menstrualnim ciklom in povezujejo s krvjo, ki ni dojeta kot sramotna, ampak kot magična in sveta. Gre torej za radikalno nasproten pogled na menstruacijo kot sram in tabu, ki vlada v mainstream družbi. Antropološke raziskave o menstruaciji in politiki telesnega sramu so pokazale, da menstruacija ni le biološki, ampak tudi družbeno-kulturni dogodek, povezan z družbenimi razumevanji higiene in sramu, ki je odigral pomembno vlogo v konstituiranju žensk kot »drugih« v družbi. Ker v družbi moško telo predstavlja nek standard normalnega, nevtralnega telesa, vsi abnormalni dogodki ženskega telesu, kot je menstruacija, nakazujejo na neko anomalijo, odmik od normalnega, zadrego, sram in breme. Sram, ki ga ženske izkušajo, ko menstruirajo, je torej tudi posledica kulturnega pozicioniranja telesnih razlik znotraj družbe med ženskami in moškimi, in seveda podrejenega položaja žensk v družbi. Sogovornice so po obiskovanju Rdečega šotora o menstruaciji govorile brez zadrege, čeprav jo je večina prej dojemala podobno kot njihove mame – kot sramotno breme in bolezen. V raziskavi za doktorat, v kateri sem se ukvarjala s potrošno kulturo v socialistični Sloveniji, in se pogovarjala z generacijo žensk, rojenih pred drugo svetovno vojno ali kmalu po njej, sem izvedela, da so bili poleg pralnega stroja zanje največji objekt poželenja vložki za enkratno uporabo, me je pa šokiralo, kako pogosto se je zgodilo, da so ob tej temi sogovornice preprosto obmolknile. In ta tišina je bila zame izjemno zgovorna. V angleškem jeziku obstaja izraz »lineage of female shame«, torej rod ženskega sramu, ki pomeni, da se molk o menstruaciji zaradi stigme prenaša iz generacije v generacijo, zato se pogovor o njej med starejšo in mlajšo generacijo žensk pogosto sploh ni zgodil, Rdeči šotor pa spodbuja tudi k temu.   

Kako razumete izraz "emancipatorna politika" v kontekstu ženskih družbenih gibanj?

S tem, ko se udeleženke udeležujejo Rdečega šotora, ki predstavlja menstrualno žensko družbeno gibanje, ozaveščajo kvalitete svojega menstrualnega cikla, krepijo pa tudi vrednote, povezane s praksami zdravljenja, nege, ženske solidarnosti, saj nudi prostor za konstruiranje sestrstva, kjer ženske med seboj ne tekmujejo. Gre za obliko ženske solidarnosti, ki jo na neki način lahko dojemamo tudi kot politično, ker je prostor boja proti seksističnim predpostavkam o menstruaciji in ženskah kot šibkih, bolnih osebah. Menstrualna solidarnost lahko ženskam omogoči, da prepoznajo skupnega nasprotnika (npr. seksizem), se aktivistično vključijo v širšo družbo prek svojega reproduktivnega zdravja in v kolektivni boj proti menstrualni negativnosti in zasramovanju ženskih teles ter sprejmejo »afektivno solidarnost«. Omogoča način konstruiranja sodobnega »sestrstva« in boj proti seksističnim predpostavkam o menstruaciji in menstruirajočih ženskah, alternativno izkušnjo sebstva, telesa in spiritualnosti, ki postavlja pod vprašaj prevladujoče reprezentacije ženskega komodificiranega in seksualiziranega telesa v družbi.  

Čeprav je fokus Rdečega šotora na osebni transformaciji in včasih osebnem aktivizmu, lahko koncept osebne odgovornosti vključuje tudi odgovornost do drugih in ima politične posledice. Rdeči šotor temelji na predpostavki, da si ženske med seboj delijo mnogo skupnih problemov v družbi, ker se soočajo s podobnimi problemi v življenju. Ko zdravijo sebe, svoj individualni sram, hkrati zdravijo tudi kolektivni sram glede menstruacije. Ženske delijo krivice iz vsakdanjega življenja in jih povezujejo s strukturnim zatiranjem žensk v družbi. To je lahko izhodišče za feminizem, nek prostor, kjer se začne več javnega in aktivističnega organiziranja. Sama v resnici to spiritualno prakso, ki jo ženske prakticirajo na teh ženskih krogih, dojemam kot subverzivno, ker je de facto politična. Zakaj? Udeleženke spoznajo nove vrednote, dobijo nova prepričanja o opolnomočenju žensk, s katerimi se seznanijo v krogih, kar lahko predstavlja tudi potencial za deligitimizacijo sistema v družbi. Pri tem velja opozoriti, da gibanje Rdeči šotor v Sloveniji nima tako odkrito političnega profila z namenom strukturnih sprememb v družbi, kot ga ima gibanje v ZDA. V Sloveniji so npr. nekatere njegove udeleženke, ki delujejo kot porodne spremljevalke (doule), skušale spremeniti sistem rojevanja v bolnišnicah, v ZDA pa so nekatere udeleženke politično aktivne v javnosti pri spopadanju z menstrualno revščino, tako da delijo brezplačne proizvode za menstrualno higieno, si prizadevajo za spremembo zakonodaje za zmanjšanje obdavčitve proizvodov za menstrualno higieno ter opozarjajo na problem menstrualnih odpadkov. Iniciativa Rdeči šotor v Ameriki si npr. prizadeva tudi za odpravo nasilja v družini, spolnega nadlegovanja in trgovine z ljudmi. Potrebno pa je emancipacijo razumeti tudi v kritičnem kontekstu, saj prevladujoči diskurz o spiritualnosti temelji na moderni kapitalistični ideologiji individualizma, prav tako so te prakse povezane s potrošnjo, pri čemer je dostop do njih pogosto omejen z denarjem. Past, v katero se lahko ujamejo gibanja, kot je Rdeči šotor, je lahko prevelik fokus na samopreobrazbi in premajhen na preobrazbi družbe. Tako lahko pri udeleženkah pride do samoaktualizacije, ki se ne navezuje na globalne povezave v smislu političnega angažiranja.  

Kako v svoji raziskavi obravnavate presečišče feminizma, spiritualnosti in aktivizma?

V konceptualizacijah sodobnih feminizmov je prišlo do preizpraševanja, ali naj prostori, ki so namenjeni samo ženskam, vključujejo le ženske, ki so rojene kot ženske, ali tudi trans ženske. In tukaj vse skupaj postane zares zanimivo. Rdeči šotor namreč kot prostor, ki je namenjen samo ženskam, predstavlja tudi mesto potencialnega konflikta med spolom kot biološko in družbeno kategorijo, ker temelji na povezovanju z ženskimi cikli, menstruacijo, maternico ... Pojavi se seveda vprašanje, kaj je z osebami, ki tega nimajo, pa se identificirajo kot ženske. V Rdečem šotoru je kategorija »ženska« včasih razumljena kot neka toga, esencialistična kategorija, ženstvenost pa kot osrednja lastnost ženske. S tem Rdeči šotor na neki način perpetuira disciplinsko moč spola, ko legitimira esencialistične ideologije spola glede tega, kaj sestavlja pravo žensko, se pravi maternica, ženskost, zmožnost rojevanja. Na ta način se dihotomije med biološkim in družbenim spolom obravnavajo kot »naravne.« Čeprav je večina izrazila pripravljenost sprejeti medse transspolne in nebinarne osebe, je bilo pri nekaterih sogovornicah zaznati pomislek, da trans ženske ne morejo v vsej polnosti sodelovati v Rdečem šotoru, ker ne menstruirajo. Pomisleki v Rdečem šotoru gredo predvsem v smer, da je ženski krog v prvi vrsti prostor, namenjen vsem cis ženskam, ki je nujna oblika separatizma žensk v trenutnem patriarhatu, v smislu, da morajo imeti vsaj en prostor, namenjen zgolj njim. S tem ko se cis ženske v Rdečem šotoru identificirajo z biološkimi označevalci, so trans ženske izključene, ker so dojete kot drugačne. Transspolne osebe se namreč ne identificirajo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu, zato so trans ženske tudi ženske že od rojstva, a niso bile prepoznane kot take. Spol je, kot rečeno, vedno tudi družbena kategorija.  

In če vse skupaj pogledamo širšem kontekstu, vidimo, da danes v menstrualem aktivističnem gibanju obstaja konflikt med feminističnimi spiritualisti in radikalnimi menstrualnimi aktivisti, ki sega v samo jedro politike družbene konstrukcije spola. Nekatera feministična spiritualna gibanja dojemajo menstrualni cikel kot nujno lastnost vsake ženske. Toda tu se pojavi problem, saj ne menstruirajo vse ženske, recimo ženske po menopavzi, nekatere športnice itd. in ne menstruirajo samo ženske, ampak tudi transmoški in interseksualci. Medtem ko spiritualne_i menstrualne_i feministke_i izhajajo iz kategorije »ženska«, ki zanje pomeni tudi osnovo za politično delovanje, jo radikalne_i menstrualne_i feministke_i zavračajo. S kampanjo vključevanja trans oseb oz. transinkluzije govorijo o »menstruatorjih«, ne ženskah, ko govorijo o osebah, ki menstruirajo, s čimer opozorijo ločenost telesa od identitete. Ta termin uporabljajo, ker je spolno nevtralen in ker želijo razširiti menstruacijo izven okvirov spola in izzivati hegemonijo esencialistične spolne binarnosti. S tem radikalni menstrualni aktivizem pokaže tudi na nujnost spodkopavanja dvospolnega sistema, na katerem temelji patriarhalni družbeni sistem. Z vključevanjem transspolnih in nebinarnih oseb ima Rdeči šotor potencial, da spodkoplje prevladujočo ideologijo binarne konstrukcije spola in preseže okvire binarističnega feminizma 20. stoletja. Lahko izzove prevladujoče ideologije spola v družbi ter prekine s tradicionalnimi konservativnimi spolnimi esencializmi, ki so prisotni v mnogih religijah in spiritualnostih ter se premakne izza sekularnega liberalnega feminizma in postmodernega konstruktivizma k feminizmu, v katerem imata spolna dihotomija in svéto novo vlogo.  

Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste svoj raziskovalni interes osredotočili na feministično-spiritualni menstrualni aktivizem?

V času podoktorskega študijskega gostovanja na Univerzi v Reki (Center for Advanced Studies SEE) sem se ukvarjala s tematiko menstrualnih družbenih gibanj, ki se večinoma nahajajo v Ameriki. Ker sem želela izvesti antropološko terensko raziskavo sem iskala podobno družbeno gibanje v Sloveniji in naletela na Rdeči šotor. Zdel se mi je izjemno zanimiv, ker predstavlja primer spiritualnega feminizma, s katerim sem se prvič bolje seznanila ko sem prisluhnila okrogli mizi, kjer je sodelovala znana ameriška filozofinja in teoretičarka spolov Judith Butler, prav tako pa tudi nuna, ki se je opredelila za feministko, pri čemer so se mi podrle vse predstave o feminizmu, ki ga prej nisem povezovala s tako rigidno in tradicionalno religijsko institucijo, kot je Rimokatoliška cerkev. Toda tudi Saba Mahmood, sicer sodelavka in dobra prijateljica Butlerjeve, ki je svojo raziskavo opravljala med muslimankami v Egiptu, je ugotavljala, da so v bolj ortodoksnih religijah, ki so de facto patriarhalne, ženske vedno našle svoj prostor emancipacije. To velja tudi za krščanstvo. V Sloveniji je tradicija tako imenovanega sekularnega feminizma, ki je želel preseči religijske okvire, saj je v religiji videl enega izmed virov zatiranja žensk, s čimer se je uveljavilo prepričanje, da se religiozna/spiritualna identiteta in feminizem izključujeta. A obstajajo različni feminizmi in različni kulturno-zgodovinski konteksti njihovih nastankov. Obstajajo družbe, kjer se nikoli ni ločevalo med svétim in profanim, zato tudi feminizem v teh kulturah nikoli ni bil ločen od svétega oz. religije, ki preveva njihov vsakdan. 

Kako upate, da bo vaša raziskava vplivala na prakse, povezane z opolnomočenjem žensk, preseganjem menstrualnega tabuja? 

V 21. stoletju menstruacija še vedno ostaja tabu, zato je spreminjanje pogleda nanjo kot stigmo izjemno pomembno. Kar se tiče preseganja tabuja v širši družbi raziskava pripomore k njeni detabuizaciji in bolj odprtem govoru o njej. V kontekstu opolnomočenja žensk velja izpostaviti, da so bile na Rdečem šotoru udeleženke večkrat nagovorjene k skrbi zase, kar lahko ima moralne posledice za posameznice, umeščene v družbenih vlogah, ki samoizpolnitvi ne dajejo legitimnosti. V družbi, ki je še vedno odvisna od skrbstvenega dela žensk in ki temu delu odmerja malo družbenega priznanja in denarja, je spiritualnost, ki nagovarja ženske, da najprej poskrbijo zase, k ekspresivnemu sebstvu torej, ki živi življenje zase, vsaj simbolno subverzivna za tradicionalno žensko identiteto, zaznamovano s samopožrtvovalno skrbjo za druge. Ženske, ki skrbijo za druge, so pogosto izčrpane od dajanja, prav tako je »emocionalno delo« pogosto nevidno, podcenjeno in izrazito spolno zaznamovano. Subverzivno je tudi sporočilo Rdečega šotora, ki ženskam sporoča, da njihovo edino poslanstvo v življenju ni postati mati, saj maternica ni namenjena zgolj rojevanju otrok, ampak tudi projektov in kreacij skladno z življenjsko vizijo. Po drugi strani pa je to opolnomočenje dvorezen meč. Ženske s tem, ko skrbijo zase, da bi postale boljše mame in partnerke, potrjujejo žensko tradicionalno delo »relacijske skrbi« za druge - otroke, moža itd. S tem legitimirajo »emocionalno skrb« razdajanja za druge, ki tradicionalno pripada ženskam in njihovemu delu, zato ostajajo v tradicionalnih ženskih vlogah.   

V Rdečem šotoru je bila večkrat omenjena zahteva in želja žensk po moči, tako v zasebni kot tudi v javni sferi. To željo odraža celoten ritual Rdečega šotora, skupaj z ikonografijo, kot je kipec boginje na oltarju, ter z besedili pesmi, literaturo, videi itd. Ženske imajo danes na voljo več načinov opolnomočenja, kot so jih imele v preteklosti, kar je potrebno seveda razumeti v intersekcionalnem kontekstu družbenega razreda, etničnega porekla, starosti posameznice itd., še vedno pa niso dosegle enakosti z moškimi. In za mnoge je ta diskrepanca postala nevzdržna. V spiritualnih ženskih skupinah, kjer je ženska enakopravnost z moškimi realna možnost – še več, implicitno je poudarjena superiornost žensk – se lahko udeleženke čutijo opolnomočene in kompenzirajo za pomanjkanje moči, ki ga izkušajo v vsakdanjem življenju. Tako v intervjujih kot tudi na druženjih v Rdečem šotoru je bilo večkrat omenjeno, da je vsaka ženska boginja. V feministični spiritualnosti boginja ni ženski nadomestek za boga, ker izhaja iz premise, da tako kot potrebujemo pozitivno kategorijo ženske, ki ni konstituirana v odnosu do moškega, potrebujemo tudi boginjo onstran boga, ki predstavlja politično in psihološko orodje za ženske, ki iščejo osvoboditev in opolnomočenje. Identificiranje sogovornic z boginjami je politično dejanje, saj se zoperstavlja patriarhalnemu nadzoru nad ženskimi telesi in predstavlja alternativo sramu in seksizmu, ki zaznamujeta izkušnje žensk z menstruacijo in krepita patriarhalno konstruirane stereotipe ženskosti. »Boginji« nenazadnje ni treba prenašati neenakega plačila za enako delo in ostalih lastnosti patriarhalnih struktur, ki ženske omejujejo.

Menim, da lahko nove vrednote in prepričanja o opolnomočenju žensk, s katerimi se udeleženke seznanijo v Rdečih šotorih, predstavljajo tudi potencial za delegitimizacijo prevladujočega sistema družbe, v kateri so večinoma ženske tiste, ki so na podrejenih položajih in premalo cenjene. 

Če razmišljate o svoji poti, ali lahko delite (ključni) trenutek ali izkušnjo, ki je utrdila vašo zavezanost k delovanju na znanstvenem področju, raziskovanju?

Ta ključni trenutek na moji raziskovalni poti in življenjski trajektoriji je bila izguba službe na prejšnji raziskovalni instituciji. Ironično je nekaj, kar bi načeloma moralo biti usodno za raziskovalno in karierno pot glede na majhnost slovenskega akademskega sveta, prispevalo k temu, da jo je utrdilo.  

Bi lahko izpostavili kakšen vidik vaše raziskovalne poti, ki vas je najbolj presenetil? 

Teh je bilo več. Najprej mi padejo na pamet kazalci in merila ocenjevanja znanstvene odličnosti raziskovalk_cev in njihova implementacija.  

Kakšen nasvet bi za zgled dali mladim, ki šele vstopajo na svoje raziskovalne poti?

Predvsem naj sledijo svojim raziskovalnim interesom in raziskujejo to, kar jih zanima, tudi če to ni nujno v skladu z raziskovalnimi interesi njihove mentorice_ja in naj bodo vedno vpeti v trende raziskav mednarodne znanstvene sfere. Svetovala bi jim naj slovenske akademske sfere ne dojemajo preveč naivno, saj je polje znanstvenega habitusa in akademske kulture še kako vpeto v znanstveno politiko – npr. pri načinu dodeljevanja denarja, hierarhij moči med spoli in v razkoraku med mlajšimi raziskovalkami_ci, ki jim prijavljanje projektov pogosto pomeni edini vir socialne varnosti ter seniornimi univerzitetnicami_ki, ki uživajo redno zaposlitev in primerne pogoje dela. Prav tako imajo kulturne prakse znanstvenic_kov pogosto malo opraviti z avtonomno produkcijo znanja in precej z distribucijo moči in hierarhije, saj so seveda del »akademskega habitusa« kot pravi Pierre Bourdieu, ki ga mlade raziskovalke_ci nasledijo ob vstopu v akademsko skupnost. Glede na to, da v Sloveniji v znanosti raziskovalke_ci na začetku kariere, vse pogosteje pa tudi kasneje, nimajo stalne in polne zaposlitve in so prisiljeni nenehno pridobivati nove projekte, da si zagotovijo kontinuiteto znanstvenega dela, jim svetujem, naj ne glede na prekarne oblike dela, v katerih se bodo znašli, vedno najdejo moč, da svojo pozicijo kritično reflektirajo in jo sistemsko spremenijo. Hkrati pa bi jim svetovala, naj del naivnosti vseeno ohranijo. Brez nje bodo namreč včasih težko preživeli (smeh).                               

Kako krepite svojo odpornost in vztrajnost pri premagovanju tako vsakdanjih-osebnih kot raziskovalnih izzivov? 

Kar se tiče premagovanja osebnih izzivov mi je v pomoč, da sem sprejela, da je znanstveno-raziskovalno delo v prvi vrsti način življenja oz. življenjski stil, okoli katerega zgradiš zasebno življenje. To ni služba, ki se ob vikendih konča in to ni služba, ki jo lahko popoldne odmisliš. Za to seveda plačaš ceno tako v zasebnih odnosih kot tudi pri prostočasnih dejavnostih, za katere pogosto zmanjka časa. Kar se tiče premagovanja raziskovalnih izzivov pa je tako, da se moraš med drugim naučiti, da ko recenzentke_i kritizirajo tvoje delo, ne kritizirajo tebe, ampak zgolj tvoje delo. To zna biti včasih problem, ker se s svojim delom v veliki meri poistovetimo in postane del naše identitete. To, da nekdo upravičeno do temelja skritizira in sesuje tvoje delo, je nujen proces znanstvenega raziskovanja in razvoja, ki po mojem mnjenju zahteva več poguma na njegovi kot na tvoji strani. Radikalne kritike včasih sprejmeš težko, a so na dolgi rok edine, ki omogočajo raziskovalno rast in nova spoznanja. Ravno zato so mi postale najljubše. 


četrtek, 7. marec 2024 Branje piezije ob Mednarodnem dnevu matematike

Oddelek za matematiko (UP FAMNIT) vabi na družabni dogodek, da skupaj počastimo Mednarodni dan matematike, znan kot dan števila pi. V sodelovanju s Knjižnim klubom UP bomo ob kavi in čaju predstavili dela prispela na letošnji natečaj za piezijo v slovenščini (https://www.famnit.upr.si/sl/novice/natecaj-piezije-v-sl) ter razglasili nagrajence.

Branje piezije bo potekalo 14. marca 2024, ob 13.00 uri, v Avli Galeba (Kettejeva 1). 

      

Kaj je piezija? Pifilologija zajema različne mnemotehnične tehnike, ki nam lahko pomagajo pri znanju največjega možnega števila decimalk števila pi. En od načinov je piezija – torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi.

Prvo izbiranje piezije v slovenščini z natečajem smo izvedli leta 2014. Navdušeni smo bili nad umetniško vrednostjo prispelih del, ki so bila zapisana v različnih oblikah, presegala pa so 130 decimalk števila pi.


četrtek, 7. marec 2024 Javna predstavitev in simulacija avtonomne vožnje

Toralf Trautmann, priznan fizik in profesor na Univerzi za uporabne znanosti v Dresdnu (HTWD), bo v četrtek, 14. marca 2024, ob 15. uri, na parkirišču pred objektom Livade 1.0 v Izoli izvedel simulacijo avtonomne vožnje in predstavitev vozila. Dogodek je namenjen vsem navdušencem, ki jih zanima avtomobilska programska oprema in njen razvoj. 

        

V okviru ponedeljkovega seminarja pa bo dr. Trautmann delil vpogled v svoje raziskovalno področje in predstavil svojo pot pri razvoju avtonomnega vozila skupaj s svojo raziskovalno skupino.

Njegova raziskovalna področja zajemajo razvoj in testiranje naprednih sistemov, ki neposredno pomagajo vozniku, senzorjev v okolju in zbiranje podatkov( Lidar, Radar, Kamera), postopke odobritve avtonomnih vozil ter razvoj programske opreme in izdelavo prototipov z uporabo Matlab/Simulink. 

Predstavitev trenutnih postopkov testiranja in razvojnih dejavnosti Laboratorija za avtomobilsko mehatroniko na Univerzi za uporabne znanosti v Dresdnu (HTWD) je dostopna TUKAJ.


sreda, 6. marec 2024 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Miklós Krész

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje prof. dr. Miklósa Krésza, rednega profesorja za področje Računalništva in informatike, z naslovom: »Network analysis and network optimization: the cornerstone of applied theoretical computer science«, ki bo v sredo, 13. marca 2024 ob 16:30 v predavalnici Famnit-VP2, Glagoljaška 8, Koper (1. nadstropje).


torek, 5. marec 2024 Vabljeni k ogledu 5. posnetka Famnitovih bioloških večerov: »Raznovrstni pristopi k ohranitvi primatov; primer dobre prakse iz Severnega Sulavezija«

Peto predavanje letošnjega cikla Famnitovih bioloških večerov z naslovom »Raznovrstni pristopi k ohranitvi primatov; primer dobre prakse iz Severnega Sulavezija« je izvedla Živa Justinek, Program Selamatkan Yaki. Predavanje je potekalo preko vidokonferenčne povezave ZOOM. 

             

Program Selamatkan Yaki (~Rešimo čopaste sulaveške makake) si že več kot 10 let prizadeva za ohranitev Macace nigre, ene izmed karizmatičnih in endemičnih vrst makakov na Sulaveziju. Predavateljica je udeležence popeljala od posebnosti Wallacea regije ter kratke predstavitve dotične vrste makakov do pregleda raznovrstnih strategij, ki jih je celosten program ubral tekom let, da bi ublažil zmanjšanje populacije te vrste ter krčenje njenega habitata. Poleg različnih metod dela z lokalnimi prebivalci, modernega sociološko-informiranega pristopa pri vodenju kampanj ozaveščanja ter strateškega sodelovanja z regijskimi oblastmi se je predavateljica dotaknila tudi izsledkov raziskav s terena; biomonitoringa preko ‘kamera pasti’ ter raziskav na mokrih tržnicah.  

Spletna stran projetka je dostopna >> TUKAJ   

Živa Justinek je po izobrazbi diplomirana biologinja, ki jo je neskončna radovednost zvabila preko domačih mej v tropske pragozdove. Že več kot pet let živi in dela v Indoneziji na različnih projektih; predvsem na področjih varstvene ter vedenjske ekologije, primatologije, negativne interakcije med divjimi živalmi in ljudmi ter multimodalnih pristopov ohranitve vrst. Zadnji dve leti vodi organizacijo v Severnem Sulaveziju, ki si prizadeva za ohranitev ene od endemičnih, kritično ogroženih vrst makakov (M. nigra). V prostem času rada bere, potuje ter raziskuje morski svet, poseben interes pa ima tudi do kač. Poleg inspiracije in globoke strasti, ki jo čuti do narave, ji življenje polni in barva tudi kup čudovitih ljudi. 


torek, 5. marec 2024 Zagonski sestanek projekta LIFE BE-WoodEN

Raziskovalci iz Univerze na Primorskem so se udeležili zagonskega sestanka projekta LIFE BE-WoodEN – Stavbe in izobraževanje v lesnem ekosistemu za Novi evropski Bauhaus, ki je potekal med 27. in 28. februarjem 2024, v Genovi v Italiji.

Dvodnevni sestanek je bil namenjen prvemu osebnemu srečanju med raziskovalci Univerze na Primorskem, vodilnim partnerjem Universita degli studi di Genova, ter ostalimi projektnimi partnerji –  Regione Liguria, ART-ER Universita degli studi di Firenze,Federazione Italiana delle industrie del legno de IT, Comite Europeen de Coordiantion de l'habitat social aisbl in Politechnika Wroclawska.

Sestanek se je začel z uvodnim nagovorom in pozdravom rektorja Univerze v Genovi, g. Federica Delfino. Nato so udeleženci pregledali celotno vsebino projekta, predstavili ustanovitev NEB Academy Pioneer SUD huba, poseben poudarek pa je bil na predstavitvi načrtovanih komunikacijskih aktivnostih in diseminacije z zunanjimi deležniki. Sprejeli so terminski plan izvedbenih aktivnosti za pripravo različnih seminarjev, jesenske šole ter podcasta. Kasneje je potekal tudi sestanek Usmerjevalnega odbora.

Prof. dr. Andreja Kutnarvodja projekta na UP IAM, je predstavila proces oblikovanja in vzpostavitve Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub).

Naslednji dan so koordinatorji projekta organizirali ogled mesta Imperia in ARTE Imperia, kjer so sodelovali na prvi novinarski konferenci in si ogledali pilotni projekt za prestrukturiranje stavbe v mestu Imperia. Mestna občina je odkupila zgradbo z namenom izvedbe trajnostne obnove, kjer so predvideli izgradnjo 18 socialnih stanovanj ter dveh skupnih prostorov za starejše občane. V sklopu projekta bodo stavbo prenovili z uporabo lesa in ostalih naravnih materialov, preizkusili bodo inovativne metodologije in vključevali demonstracije na sami lokaciji.

        

Projekt je financiran v okviru pobude LIFE2027 Evropske komisije in si prizadeva spodbujati dekarbonizacijo stavb in izboljšati krožnost v gradbenem sektorju ter premagovati ovire, ki preprečujejo široko uporabo lesa in materialov na osnovi biomase. 


torek, 5. marec 2024 Prof. Ademir Hujdurović prejel Kalmanovo gostujočo štipendijo Univerze v Aucklandu

Prof. dr. Ademir Hujdurović, dekan UP FAMNIT, je prejel Kalmanovo gostujočo štipendijo (the Kalman Visiting Fellowship) Univerze v Aucklandu. Ta štipendija je poimenovana po Johnu Kalmanu, ki je bil od leta 1964 do 1993 profesor matematike na Univerzi v Aucklandu in vodilni promotor novozelandske matematike. Gostovanje je podprto z donacijo dobrodelnega sklada Margaret in Johna Kalman.

Ta štipendija se vsako leto podeli akademikom na začetku kariere, da jim omogoči obisk Univerze v Aucklandu za nekaj tednov. Kalmanov gostujoči sodelavec je član fakultete druge univerze. Namen projekta je omogočiti uspešnim matematikom obisk Univerze v Aucklandu in sodelovanje v intelektualnem življenju univerze. Gostujoči sodelavci sodelujejo in prispevajo k raziskovalni dejavnosti, vodijo seminarje in sodelujejo v neformalnih razpravah o raziskovalnih temah z osebjem in študenti Oddelka za matematiko (in drugih oddelkov znotraj Fakultete za naravoslovje in univerze, kot je primerno).

V okviru štipendije je dekan UP FAMNIT letos februarja obiskal Univerzo v Aucklandu in izpeljal seminar z naslovom "The Erd˝os-Ko-Rado property of transitive permutation groups".

Prof. dr. Ademir Hujdurović in izr. prof. dr. György Kiss z Oddelka za matematiko UP FAMNIT sta se udeležila tudi konference Symmetries of Discrete Objects (SODO 2024 Auckland) na Univerzi v Aucklandu, ki je potekala od 12. do 16. februarja. Prispevali so s predavanji "Stability of Cayley graphs"  (prof. Ademir Hujdurović) in "Geometric constructions of small regular graphs with girth 5 and 7" (izr. prof. dr. György Kiss).


Prof. dr. Ademir Hujdurović na konferenci SODO 2024 v Aucklandu


Udeleženci konference SODO 2024 v Aucklandu


ponedeljek, 4. marec 2024 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Ademir Hujdurović

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje prof. dr. Ademirja Hujdurovića, rednega profesorja za področje Matematike, z naslovom: »Canonical double covers and their symmetries«, ki bo v ponedeljek, 11. marca 2024 ob 15:00 v predavalnici Famnit-VP1, Glagoljaška 8, Koper (1. nadstropje).


ponedeljek, 4. marec 2024 Vabljeni na šesto predavanje FAMNITovih bioloških večerov 2023/24

Vljudno vabljeni na šeto letošnje predavanje z naslovom 

»Dobrine, vrednote in koristi narave v območju UNESCO biosfernega območja Kras«,

ki bo v sredo,  13. marca 2024, ob 19.00,  
prek ZOOM povezave.

Predavala bo Nina Lončarević, UP FAMNIT.

O predavanju: Dobrine, vrednote in koristi narave so že desetletja predmet znanstvene obravnave. Raziskovalci razvrščajo vse dobrine in storitve, ki jih ljudje dobimo od narave, v štiri glavne skupine: oskrbovalna (hrana, voda, les ...), regulacijska (varovanje pred poplavami in požari; preprečevanje erozije; regulacija čistote vode ...) in kulturna (rekreacija, estetska vrednost narave, navdih …) skupina. V sklopu predavanja bo predavateljica predstavila raziskavo omenjenih storitvev narave na UNESCOvem Biosfernem rezervatu Kras, ki obsega štiri občine: Divačo, Hrpelje-Kozino, Pivko in Ilirsko Bistrico. Raziskava je potekala od oktobra 2022 do decembra 2023. njen namen je bil zagotoviti vpogled v storitve narave in sodelovati v oblikovanju novega plana upravljanja Biosfernega območja.


Nina Lončarević je diplomirala iz varstva okolja na Univerzi v Črni Gori (2017) in končala magistrski študij krajinske ekologije na Univerzi Hohenheim v Nemčiji in Švedski kmetijski Univerzi (2019). Prej in v teku študija je opravljala različna prostovoljna dela, od prostovoljstva v nevladnih organizacijah do TEDx, WWOOF, programa za opolnomočenje mladih itn. Od 2019 do 2022 je delala v NVO sektorju, v varstvu narave v Črni Gori, od koder prihaja. Oktobra 2022 se je pridružila ekipi Oddelka za biodiverziteto na Univerzi na Primorskem. Njeni hobiji so pohodništvo, fotografija in vadba v fitnesu. Njena velika želja je živeti v naravnem domu iz gline in poglobljenih odnosov z drugimi ljudmi.

 

 


Prenos plakata


četrtek, 29. februar 2024 Oddelek za biodiverziteto vabi na naslednji seminar iz kopenskih vsebin

Seminar iz kopenskih vsebin, z naslovom "From threats to resilience for a multi-scalar approach to the "Natura 2000" Network the article 6.3 of the Directive 92/43/EC" bo izvedel Pietro Giovacchini v sredo, 6. marca 2024, v Livadah 1.0 (Livade 6, Izola), predavalnica Epsilon (pritličje), od 12. do 13. ure.  

   

Satisfactory management of Natura 2000 sites”: is it always necessary a more detailed approach in the analysis of the project? For example, environmental fragmentation can be measured particularly where the impact shows different effects on the biotic group across a more detailed scale. For other reasons, the rock quarries abandoned for over 10 years, where up to seven breeding or wintering bird rock species included in the Red Lists have been found, constitute an example of resilience over a large territory. Article 6.3 of the "Habitats" Directive evaluates the main effects that the project may have on the site concerned. However, the authorization process envisaged by the same article of the Directive is often indicative in the document of an inadequate cultural formation which implies a multi-scalar approach, for example, due to the lack of an evaluation of cumulative effects or planning strategies. If the environmental interference with the Natura 2000 network is out of this area, in a scenario with anthropic threats in which value taxa coexist (e.g. Discoglossus sardus, annexes II and IV of Directive 92/43/EEC), the analysis of the ecological system and the elements of the landscape unit equally aim to verify the impact on the species, especially if compared to an adequate reference scale for the critical issues inherent in a meta-population.


Pietro Giovacchini attained his Master's degree in Natural Science in 1997) and his Professional Master program in Biomonitoring and Management of the Coastal Zone in 2004, in both cases at the University of Siena. Currently, he is doing his PhD at the Department of Environmental, Geological and Polar Sciences and Technologies at the University of Siena University, his PhD thesis Evaluation of the Effectiveness of the management of Protected Areas through the Use of objective indicators: An Application to a system of zones wetlands of the Tyrrhenian coast. Apart from his PhD, he works as an officer of the public authority “Regione Toscana”, where he mainly deals with natural resources and management of the Natura 2000 network.

 

 

 

 

 


sreda, 28. februar 2024 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Dunja Bandelj

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje prof. dr. Dunje Bandelj, redne profesorice za področje Rastlinska produkcija in predelava, z naslovom: »Mikrosatelitski označevalci: nepogrešljivo orodje pri genetskih študijah kmetijskih rastlin«, ki bo v petek, 8. marca 2024 ob 9:00 v predavalnici Livade-FAMNIT 3, v prostorih objekta Livade 1.0, Livade 6, 6310 Izola (3. nadstropje).


sreda, 28. februar 2024 Oddelek za biodiverziteto sodeloval na največjem znanstvenem srečanju na temo ribištva

Med 19. in 23. februarjem 2024 je v Antaliji v Turčiji potekal Forum o ribiških znanostih na Mediteranu in Črnem morju (GFCM), ki sta ga organizirala Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO).  

    

V vsebinskem sklopu "Better Science for Better Advice," ki se je osredotočal na strategije za upravljanje ribištva, je bil prisoten tudi predstavnik Oddelka za biodiverziteto, Matic Jančič, s predavanjem "Neustreznost monitoringa prilova zavarovanih vrst v pridenih mrežah v vzhodnem Jadranu," kjer je delil svoje izkušnje o projektih LIFE EUROTURTLES in LIFE DELFI. 

S soavtorji so v sodelovanju z lokalnimi ribiči zaznali veliko neskladje med uradno objavljenimi podatki monitoringa prilova in opaženo količino prilova v malem priobalnem ribolovu s pasivnimi mrežami v letih 2018-2021 v hrvaški Istri. Predstavljeni rezultati so bili pridobljeni v okviru sodelovanja med UP FAMNIT, Inštitutom za raziskovanje in ohranjanje morja Plavi Svijet, Hrvaškim prirodoslovnim muzejem in programom morskih znanosti Univerze Juraja Dobrile v Pulju. 

Forum, ki velja za enega največjih znanstvenih srečanj, posvečenih ribištvu in z njim povezanim vsebinam v regiji, spodbuja razprave in sodelovanje med znanstveniki ter oblikovalci politik pri pripravi strokovnih napotkov. Ta pa pokriva oceanografske, družbene in ekonomske vidike raziskav ribištva. 

  

   


torek, 27. februar 2024 Gostujoča raziskovalca o prihodnjem sodelovanju z našo fakulteto

V preteklem tednu smo se pogovarjali s prof. dr. Fabiom Vlacci z Univerze degli Studi di Trieste in dr. Matteom Bisanti z Univerze v Firencah, ki sta gostovala pri nas v okviru Erasmus+ izmenjave in raziskovalnega projekta ter z nami delila svoje vtise in o možnosti nadaljnjega sodelovanja s fakulteto. 

Prof. Fabio Vlacci je prispel v Slovenijo 19. februarja in je na kratkoročni Erasmus+ izmenjavi gostoval pri izr. prof. Jasni Prezelj z Oddelka za matematiko, vse do 22. februarja. 

      
                                                            Prof. dr. 
Fabio Vlacci, Univerza degli Studi di Trieste 

Kot nam je zaupal v kratkem intervjuju, to ni bil njegov prvi obisk fakultete; že prej je sodeloval na več seminarjih, obisk pa ga vedno znova navdušuje. "UP Famnit mi predstavlja odlično priložnost, da lahko sodelujem s sodelavko dr. Jasno Prezelj in tudi bolje razumem aktivno univerzitetno življenje na vaši univerzi. V zadnjih letih sem Koper večkrat obiskal v okviru seminarjev, predavanj, konferenc, srečanj, občasno pa so me v te kraje pripeljali tudi bolj sproščeni dogodki. Vedno me je navdušila učinkovitost in prijaznost administrativnega osebja ter odlična kakovost raziskovalne in pedagoške dejavnosti na UP Famnit. Hvala, ker ste me sprejeli kot privilegiranega gosta te zelo dinamične, mlade, a mednarodno priznane univerze: Hvala lepa!," se je zahvalil v slovenščini. 


Septembra pa nas je v okviru raziskovalnega obiska na UP FAMNIT obiskal dr. Matteo Bisanti z Univerze v Firencah, ki v obdobju 6 mesecev gostuje pri prof. dr. Eleni Bužan z Oddelka za biodiverziteto. 

Raziskovalec, ki se primarno osredotoča na oblikovanje in evalvacijo izobraževalnih ter igrivih dejavnosti, povezanih s trajnostjo, ga zanimajo predvsem načini, kako javne ustanove uporabljajo igre v svoje namene. Pred kratkim se je začel ukvarjati z igrifikacijo in trajnostjo v zvezi s znanstvenimi projekti državljanov - igrami za družbene spremembe ter igrami za OGS (Nacionalni inštitut za oceanografijo in uporabno geofiziko o ladjah 'Laura Bassi'). Dr. Bisanti pa je tudi član raziskovalnega centra za znanost o igrah - meduniverzitetnega raziskovalnega centra - ki se ukvarja z raziskavami o igrah.

                                                                       dr. Matteo Bisanti, Univerza v Firencah

Sam je priznal, da ga področje biotske raznovrstnosti navdušuje, vendar je nedavno našel tudi nove izzive."Čeprav me vedno navdušujeta evolucijska biologija in genetika, sem se nedavno usmeril k naravoslovnim vidikom in znanstvenim projektom državljanske znanosti, s poudarkom na uporabi iger kot orodij za vključevanje javnosti. Med drugim, moj zadnji članek vključuje igro igranja vlog med predavanji iz ekonomije v Firencah, s katero simuliramo makroekonomske ukrepe za obravnavanje podnebnih sprememb," dodaja.

Trenutno dr. Bisanti, ki je tudi urednik posebne številke revije Frontiers in Education, s poudarkom na igrah za družbene spremembe, v sklopu projekta ERGA sodeluje z dr. Eleno Bužan z Oddelka za biodiverziteto, kjer skupaj razvijata videoigro, ki obravnava zaporedje evropskih vrst. Poleg tega spremlja tudi magistrsko delo enega od naših študentov, ki se osredotoča na igrifikacijo aplikacije za evropski projekt Step Change. Sam pa v prihodnje vidi še veliko drugih priložnosti za nadaljnje sodelovanje s fakulteto. "Verjamem, da se bodo pojavile številne priložnosti za nadaljnje sodelovanje s prof. Bužan in njeno skupino, še posebej v sklopu evropskih projektov, s poudarkom na državljanski znanosti in vključenosti državljanov," pojasnjuje dr. Bisanti. 


torek, 27. februar 2024 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Russell Stephen Woodroofe

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje prof. dr. Russella Stephena Woodroofa, rednega profesorja za področje Matematike, z naslovom: »Two problems on lattices of groups«, ki bo v petek, 8. marca 2024 ob 15:00 v predavalnici Famnit-VP3, Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje).


torek, 27. februar 2024 PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVE: Javni poziv za podelitev nagrad in priznanj Alumni UP v Letu 2024

ROK ZA PRIJAVE SE JE PODALJŠAL DO 18. 3. 2024 (14.00)!

Alumni klub Univerze na Primorskem (v nadaljevanju Alumni UP) predstavlja mrežo Alumni klubov posameznih pedagoških članic Univerze na Primorskem, katerega namen je ohranjanje stika z in med diplomanti, organizacija izobraževanj, znanstvenih in drugih strokovnih dogodkov, podpora odličnosti v raziskovanju ter krepitev identitete in občutka pripadnosti skupnosti diplomantov UP.

Univerza na Primorskem razpisuje Javni poziv za podelitev nagrad in priznanj Alumni UP z namenom krepitve identitete in pripadnosti skupnosti Alumni UP. Posamezniki se bodo potegovali za tri razpisane vrste nagrad;Nagrada Alumni UP za odličnost , Nagrada Alumni UP za izjemne dosežke na strokovnem področju in Nagrada Alumni UP "Mladi UP".  Priznanje "Patron Alumni UP" bodo prejeli podporniki, ki so našemu gibanju bili v izjemno pomoč.

POSTOPEK ODDAJE PREDLOGOV KANDIDATOV IN POGOJI ZA PODELITEV NAGRAD

Predloge kandidatov za nagrade lahko predložijo:

 • organi Alumni UP;
 • član ali skupina članov Alumni UP.

Predloge kandidatov za priznanja lahko predložijo:

 • organi Alumni UP;
 • član ali skupina članov Alumni UP;
 • dekani članic UP, direktorji članic UP in vodstvo UP.

Kandidati za nagrade morajo izpolnjevati sledeča pogoja:

 • zaključen podiplomski ali dodiplomski študij na UP ali študijski program za izpopolnjevanje na UP ter
 • članstvo v Alumni UP.

Način oddaje predloga: preko e-obrazca, ki je dostopen TUKAJ!

V e-obrazec je potrebno vnesti sledeče podatke:

 • kategorijo nagrade in priznanja,
 • ime, priimek in e-pošto predlagatelja oz. predlagateljev;
 • ime, priimek in e-pošto v primeru kandidata za nagrado,
 • naziv organizacije in ime in priimek odgovorne osebe v primeru kandidata za priznanje,
 • soglasje kandidata (vzorec dostopen: tukaj).

Utemeljitev predloga z navedbo razloga za predlaganje kandidata (do 400 besed), kratkim opisom dosežkov kandidata ter ustreznimi dokazili (npr. priporočila, seznam objavljenih del, ali drugi dokumenti, iz katerih so razvidni dosežki in prispevki kandidata) pošljete na e-pošto: alumni@upr.si.

Rok za oddajo predloga: do 10. 3. 2024.
Rok za izbor kandidatov: 22. 3. 2024

VRSTE NAGRAD IN PRIZNANJ

Nagrada Alumni UP za odličnost

Nagrado Alumni UP za odličnost prejme diplomant Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: UP); član Alumni UP, za izjemne karierne dosežke ali izjemno človekoljubno dejavnost ali dosežke na kulturno, športnem področju oziroma se je kandidat kako drugače uveljavil kot voditelj ali vzornik na enem ali več področjih svojega delovanja. Kandidat je v vseh zgoraj navedenih primerih s svojim delom in dosežki prispeval k ugledu in prepoznavnosti UP.

Nagrada Alumni UP za izjemne dosežke na strokovnem področju

Nagrado Alumni UP za izjemne dosežke na strokovnem področju prejme diplomant UP, član Alumni UP, ki je s svojim delom dosegel izjemen uspeh v svoji strokovni skupnosti in/ali pomembno prispeval k razvoju stroke. Kandidat je s svojim delom in dosežki prispeval k ugledu in prepoznavnosti UP.

Nagrada Alumni UP »Mladi UP« 

Nagrado Alumni UP »Mladi UP« prejme diplomant UP, član Alumni UP, ki je študij na UP zaključil v preteklih petih (5) letih in dokazal posebno prodornost na svojem strokovnem področju in/ali izkazal predanost služenju skupnosti, javnosti ali človekoljubju ter v tem obdobju dosegel pomembne karierne, znanstveno-raziskovalne ali druge strokovne dosežke. Kandidat je s svojim delom in dosežki prispeval k ugledu in prepoznavnosti UP.

Priznanje »Patron Alumni UP«  

Priznanje »Patron Alumni UP« prejme podpornik Alumni UP za pomemben prispevek k razvoju in delovanju skupnosti Alumni UP. Priznanje ni vezano na članstvo v Alumni UP in ga lahko prejmejo pravne ali fizične osebe.

BESEDILO JAVNEGA POZIVA

VZOREC ZA SOGLASJE

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.


sreda, 21. februar 2024 Čezmejni zaposlitveno-karierni sejem Koper 2024

Vas zanima kje se lahko zaposlite, dobite štipendijo ali opravite študentsko prakso? Obiščite Čezmejni zaposlitveno-karierni sejem Koper 2024 v četrtek, 29. februarja, med 11. in 17. uro, v Areno Bonifika v Kopru.

***

Na sejmu se bo predstavilo več kot 100 razstavljavcev iz Italije, Hrvaške in celotne Slovenije, med njimi tudi Univerza na Primorskem!

Podjetja bodo na sejmu predstavila svojo dejavnost in zaposlitvene priložnosti na različnih področjih, od projektnega vodenja do dela v komerciali, prodaji, administraciji, logistiki, zdravstvu, proizvodnji, skladišču in veliko več. Iskalci zaposlitve bodo na sejmu imeli možnost vzpostaviti stik z delodajalci, se predstaviti s svojim življenjepisom ali na razgovoru z delodajalcem. Študenti  se lahko pogovorijo tudi o možnosti štipendiranja, opravljanja prakse in študentskega dela.

Obiskovalci bodo lahko na sejmu izvedeli več o možnostih izobraževanja, poklicnih prekvalifikacij ter razvoju in realizaciji poslovne ideje.

Vstop na sejem je brezplačen.

Vse informacije: https://www.ess.gov.si/novica/cezmejni-zaposlitveno-karierni-sejem-koper-2024/

             


torek, 20. februar 2024 Vabljeni k ogledu 2. posnetka Famnitovih izletov v matematično vesolje: Kako z matematičnimi prijemi premagati nasprotnika v igri SET

Drugo predavanje letošnjega cikla z naslovom Kako z matematičnimi prijemi premagati nasprotnika v igri SET je izvedel Dr. Vito Vitrih, UP FAMNIT in UP IAM. Predavanje je potekalo preko vidokonferenčne povezave ZOOM.

             


V 2. predavanju je predavatelj predstavil igro SET, igro s posebnim kompletom 81 kart. Vsaka izmed kart je določena s štirimi lastnostmi, to so število, barva, oblika in polnilo simbolov na njej. Cilj je poiskati tako imenovane SET-e, to je nabore treh kart, ki so si po vsaki izmed štirih lastnosti med seboj vse enake ali pa vse povsem različne. Igra poteka tako, da imamo na mizi razporejene različne karte, igralci pa skušajo najti ustrezne kombinacije treh kart, ki izpolnjujejo opisan kriterij. Če uspejo najti pravilen set, ga poberejo z mize, na mesto odstranjenih kart pa se položijo nove.  Na predavanju so spoznali, kako lahko nekateri preprosti prijemi iz verjetnosti in kombinatorike pomagajo pri razumevanju te igre in omogočajo, da imamo v primerjavi s soigralci večje možnosti za zmago. Igra je lahko zabavna tako za otroke kot tudi za odrasle.   

Vito Vitrih je študiral uporabno matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je leta 2010 tudi doktoriral. Raziskovalno se ukvarja z numerično matematiko in računalniško podprtim geometrijskim načrtovanjem. Zaposlen je kot profesor za matematiko na UP FAMNIT in na Inštitutu Andrej Marušič, kjer je tudi direktor.


Tretje predavanje z naslovom Königsberg: A Hidden Key to Graph Theory's Door, bo izvedel Dr. Blas Fernandez, v sredo,21. februarja 2024, ob 18.00. Predavanje bo potekalo v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in prek ZOOM povezave


sobota, 17. februar 2024 JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 2024/2025

Univerza na Primorskem vabi vse, ki se vpisujejo v študijske programe fakultet: UP Fakultete za humanistične študijeUP Fakultete za managementUP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologijeUP Pedagoške fakulteteUP Fakultete za turistične študije - Turistica, UP Fakultete za vede o zdravju in izpolnjujejo pogoje, k prijavi na Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2024/2025.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju večjih možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo študij. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Na javni poziv se lahko prijavijo:

 • kandidati za vpis v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP in
 • študenti, ki bodo v študijskem letu 2024/2025 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP,

višina štipendije za študijsko leto 2024/2025 znaša najmanj 2.200,00 EUR!

V primeru, da štipendije podeli UP, znaša štipendija 2.200,00 EUR na študijsko leto. V kolikor obstaja interes, se lahko podelijo tudi višje štipendije, in sicer:

 • a študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 80 do 89 točk, lahko štipendija znaša do 330,00 EUR/mesec oziroma do 3.300,00 EUR na študijsko leto;
 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 90 do 100 točk, lahko štipendija znaša do 550,00 EUR/mesec oziroma do 5.500,00 EUR na študijsko leto;
 • za doktorske študente lahko štipendija znaša do 1.200,00 EUR/mesec oziroma do 12.000,00 EUR na študijsko leto.

Pogodbe o štipendiranju so običajno tripartitne, sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci) ter študenti. V primeru, da partner sklada (vlagatelj) ponuja študentu (prejemniku štipendije) tudi zaposlitev, ima študent s podpisom pogodbe možnost, da se po zaključenem izobraževanju zaposli pri vlagatelju vsaj za toliko časa, kot je prejemal štipendijo.

Rok za oddajo: 15. september 2024. E-vloga je oddana pravočasno, če je oddana od 15. februarja 2024 do vključno 15. septembra 2024.

Na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem (KC UP), najdete vse podrobnosti in besedilo razpisa: Štipendijski sklad UP 2024/2025 - JAVNI POZIV!

Za več informacij: Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo

Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija     

Tel.: +386 5 611 76 36   

E-pošta: kariernicenter@upr.si

BESEDILO POZIVA

JP za pridobitev stipendije na UP za leto 2024-2025.pdf (233kb)

Public call UP Scholarship Find 2024-2025.pdf (199kb)T: 


sobota, 17. februar 2024 Tudi letos veliko zanimanja za dodiplomski študij

V petek in soboto, 16. in 17. februarja, so v Sloveniji potekali Informativni dnevi za bodoče študentke in študente. Na Famnit-u smo se tudi v letošnji izvedbi predstavili na dveh lokacijah in zabeležili veliko zanimanja za dodiplomske študijske programe na naši fakulteti.

Dijake je v Kopru, na sedežu fakultete (Glagoljaška 8), pred začetkom predstavitev pozdravila prodekanja za kakovost, prof. dr. Elena Bužan, v Izoli (Livade 1.0), kjer se (delno) izvajajo nekateri študijski programi, pa izr. prof. dr. Vladimir Ivović, Namestnik predstojnice Oddelka za biodiverziteto, in doc. dr. Martina Lužnik, koordinatorica študijskega programa Varstvena biologija.

Dijaki so tako v Kopru pridobili informacije o študijskih programih Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika in Biopsihologija, v Izoli pa smo jim predstavili Bioinformatiko, Agronomijo in Varstveno biologijo.

Po koncu predstavitev so se dijaki lahko udeležili Famnitovega informativnega sejma, na katerem so spoznali še študente tutorje in člane Študentskega sveta, za vsa vprašanja glede vpisa in možnosti mednarodnih izmenjav pa je bil na voljo tudi Referat za študente in Mednarodna pisarna. Oddelki fakultete so za obiskovalce sejma pripravili zanimive dejavnosti, tako so se lahko dijaki preizkusili v matematični igri SET, testirali električno prevodnost svoje kože, predstavili pa smo jim tudi aplikacijo SRNA za monitoring prostoživečih živali.

V Livadah smo dijakom razkazali tudi laboratorije in vajalnice, v katere je umeščena visoko-tehnološka oprema, ki je namenjena zlasti raziskavam na področju aplikativnega naravoslovja, biodiverzitete, bioinformatike, živil, prehrane, zdravja, urbanizma, ergonomije in kineziologije, oljkarstva, gastronomije in kulture vina, mediteranskih kultur ter okoljskih tehnologij in rabe obnovljivih materialov.

Sobotni popoldanski termin je bil rezerviran za predstavitve v angleščini preko sistema ZOOM za dijake, ki prihajajo iz tujine in se zanimajo za programe Matematika, Računalništvo in informatika ter Bioinformatika, ki jih na fakulteti izvajamo tudi v angleškem jeziku.

Poleg vsebine študija, smo predstavili tudi vse postopke, povezane s prijavo in vpisom – tako sta prek Zooma potekali tudi predstavitvi študentskih domov in vpisne službe.

Na voljo bodo tudi dodatni datumi spletnih predstavitev prijavno-vpisnih postopkov za vpis na dodiplomski študij, in sicer:

 • v torek, 27. 2. 2024, ob 16.00, V ANGLEŠČINI (ZOOM) in
 • v torek, 5. 3. 2024, ob 16.00, V SLOVENŠČINI (ZOOM).

Za vprašanja, vezana na prijavno-vpisni postopek, se lahko dijaki obrnejo na Referat za študente (referat@famnit.upr.si) ter Vpisno službo UP (vpis@upr.si).


sreda, 14. februar 2024 Vabljeni na peto predavanje FAMNITovih bioloških večerov 2023/24

Vljudno vabljeni na peto letošnje predavanje z naslovom

»Raznovrstni pristopi k ohranitvi primatov; primer dobre prakse iz Severnega Sulavezija«,

ki bo v sredo, 21. februarja 2024, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predavala bo Živa Justinek, Program Selamatkan Yaki.  

Program Selamatkan Yaki (~Rešimo čopaste sulaveške makake) si že več kot 10 let prizadeva za ohranitev Macace nigre, ene izmed karizmatičnih in endemičnih vrst makakov na Sulaveziju. Predavanje vas bo popeljalo od posebnosti Wallacea regije ter kratke predstavitve dotične vrste makakov do pregleda raznovrstnih strategij, ki jih je celosten program ubral tekom let, da bi ublažil zmanjšanje populacije te vrste ter krčenje njenega habitata. Poleg različnih metod dela z lokalnimi prebivalci, modernega sociološko-informiranega pristopa pri vodenju kampanj ozaveščanja ter strateškega sodelovanja z regijskimi oblastmi se bo predavateljica dotaknila tudi izsledkov raziskav s terena; biomonitoringa preko ‘kamera pasti’ ter raziskav na mokrih tržnicah. 

Spletna stran projekta je dostopna >> TUKAJ  

Živa Justinek je po izobrazbi diplomirana biologinja, ki jo je neskončna radovednost zvabila preko domačih mej v tropske pragozdove. Že več kot pet let živi in dela v Indoneziji na različnih projektih; predvsem na področjih varstvene ter vedenjske ekologije, primatologije, negativne interakcije med divjimi živalmi in ljudmi ter multimodalnih pristopov ohranitve vrst. Zadnji dve leti vodi organizacijo v Severnem Sulaveziju, ki si prizadeva za ohranitev ene od endemičnih, kritično ogroženih vrst makakov (M. nigra). V prostem času rada bere, potuje ter raziskuje morski svet, poseben interes pa ima tudi do kač. Poleg inspiracije in globoke strasti, ki jo čuti do narave, ji življenje polni in barva tudi kup čudovitih ljudi.

 

 


sreda, 14. februar 2024 Tretje predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2023/24

Vljudno vabljeni na tretje letošnje predavanje z naslovom

»Königsberg: A Hidden Key to Graph Theory's Door «

ki bo v sredo, 21. februarja 2024, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in
prek ZOOM povezave,

predaval bo Dr. Blas Fernandez, UP FAMNIT in UP IAM. 

Mesto Königsberg, danes eno izmed najbolj prepoznanih v matematiki, je zaradi svoje zanimive lege pritegnilo prebivalce, ki so si zastavili preprosto vprašanje: 'Ali je mogoče prečkati vse mostove mesta, ne da bi se pri tem vračali po isti poti?' To na prvi pogled preprosto vprašanje je kasneje izzvalo misli radovednih matematikov in oblikovalo bistvo teorije grafov. Skozi predavanje boste odkrivali skrivnostno vlogo Königsberga, ki je odklenila vrata v neverjeten svet, kjer se je rodila teorija grafov. Predavatelj bo razkril bistvene ideje grafov - vizualnih predstavitev medsebojno povezanih vozlišč - in se poglobil v njihovo široko uporabnost pri reševanju najrazličnejših problemov.

O predavatelju:

Blas Fernandez, rojen leta 1992 v mestu Alberti, Buenos Aires, Argentina, je leta 2018 končal magistrski študij matematike na Nacionalni univerzi v La Plati. Pred zagovorom magistrske naloge je v okviru Erasmus programa gostoval na Univerzi na Primorskem. Z začetkom študijskega leta 2018/2019 se je Blas Fernandez vpisal na doktorski študij matematike na Univerzi na Primorskem, in od takrat naredil izjemen napredek na področju algebraične kombinatorike. Je avtor dvanajstih visokokakovostnih člankov, na mednarodnih konferencah in raziskovalnih seminarjih pa je predstavil več rezultatov iz svoje doktorske disertacije.

PRENOS PLAKATA


torek, 13. februar 2024 Raziskovalci iz 25 držav delili dosežke za ohranjanje ogroženih rastlinskih vrst na zaključni konferenci projekta COST akcije CA18201

Hitre spremembe v okolju in podnebju so danes veliko bolj izrazite kot kdajkoli prej, kar neposredno vpliva tudi na rastline, ki plemenitjijo naša živeljenja.  Kljub visokim ciljem, ki si jih prizadevajo doseči znanstveniki na domačem terenu, te niso prinesle želenih rezutatov. Zato je povezovanje in vzpostavitev omrežja znanstvenikov in drugih deležnikov skozi projekt služila kot odlična priložnost za raziskovanje in prizadevanje k izboljšanju stanja ogroženih rastlinskih vrst po vsej Evropi. 

Med 12. in 13. februarjem 2024, je v Izoli, v objektu Livade 1.0, potekala zaključna konferenca projekta COST akcije CA18201 - An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century (ConservePlants), ki se je pričel v jeseni 2019.

    

Konferenco, ki je združila 74 udeležencev iz 25 držav - ob Sloveniji še iz Albanije, Belgije, Bosne in Herzegovine, Bulgarije, Hrvaške, Češke, Estonije, Grčije, Izraela, Italije, Latvije, Litve, Malte, Nizozemske, Severne Makedonije, Poljske, Portugalske, Srbije, Slovaške, Španije, Švice, Turčije, Ukrajine in Velike Britanije - je organiziral Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT.   

V dvodnevnem programu so številni znanstveniki in raziskovalci delili svoja dognanja, ki pomagajo pri ohranitvi ogroženih rastlinskih vrst po vsej Evropi.  

V uvodnem delu programa je udeležence pozdravila dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP, ki je vse prisotne spodbudila k izvajanju aktivnosti za ohranitev ogroženih vrst tudi po zaključku konference.  

    

Vodja projekta dr. Živa Fišer z Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT), je predstavila zametke in dosežke, ki so se vrstili vse do konca. Po njenih besedah ti predstavljajo odlično priložnost za nadaljnji razvoj: "Z zaključno konferenco se končuje štiri in pol letno obdobje našega COST projekta, ki se nanaša na varovanje ogroženih rastlinskih vrst. Tekom tega projekta smo vzpostavili ogromno mrežo sodelavcev iz več kot 40 držav, kar nam bo nudilo osnovo za nadaljnje sodelovanje."

Vabljena predavatelja konference sta strokovnjaka s področja etnobotanike in ekologije rastlin SILVIA CASTRO in ANDREA PIERONI.   

ANDREA PIERONI je leta 1998 doktoriral na Univerzi v Bonnu v Nemčiji, in se danes raziskovalno ukvarja z medkulturno etnobotaniko in tradicionalno hrano na Balkanu in Bližnjem vzhodu, zlasti med gorskimi pastirji ter etničnimi in verskimi manjšinami in diasporami. Profesor Pieroni je v letih 2008-2010 deloval tudi kot podpredsednik in predsednik Mednarodnega združenja etnobotanike, ustanovitelj in glavni urednik revije J Ethnobiol Ethnomed ter član uredniških odborov različnih mednarodnih etnoloških znanstvenih revij. 

Sam meni, da so takšne vrste sodelovanj pomembna za ohranitev ogroženih vrst, kjer v ospredje postavlja ozaveščanje posameznikov o pomenu rastlinskih vrst.

Za ohranjanje rastlin moramo ohranjati ljudi in njihove povezave z rastlinami. Namreč rastline niso samo rastline, ampak so tudi del zgodovinske interakcije med njimi in človeško skupnostjo."

   

SILVIA CASTRO z Oddelka za  funkcionalno ekologijo - znanost za ljudi in planet, z Univerze v Coimbri (Portugalska), pravi, da je skozi COST akcijo spoznala številne raziskovalcev, ki delujejo na podobnem raziskovalnem področju, in s katerimi so skozi leta gradili nove ideje in rešitve. 

»Eden od projektov, ki se nanaša na varstvo narave in ohranjanje ogroženih rastlin, predvsem invazivnih vrst, sem predstavila tudi danes. Skratka, celoten projekt se je razvijal na zelo naraven način, saj smo združili veliko strokovnjakov s področja botanike, ter tudi nekatere entomologe in druge kolege, ki so delali na različnih področjih in se nam pridružili za vzorčenje invazivnih vrst v Sredozemlju. Tako smo dobili zelo lepo sliko, ki predstavlja klasičen primer in prikazuje sposobnost rastline, da postane invazivna, « dodaja. 

    

Poleg plenarnih, se je na konferenci zvrstilo še 21 predavanj, ki so jih izvedli udeleženci konference. 

Po pregledu najpomembnejših dosežkov projekta, je potekala tudi predstavitev zbirke štirih otroških knjig » Zgodbe o ogroženih rastlinah «, ki je nastala v okviru akcije in je namenjena varovanju ogroženih rastlin.  S serijo slikanic, ki zabavajo in izobražujejo, avtorice približujejo tematiko otrokom.

Conserve Plants velja za eno večjih COST akcij, ki združuje 39 držav z več kot 150 člani delovnih skupin iz akademskega sveta, raziskovalnih institucij in nevladnih organizacij, ki si prizadevajo skozi različne aktivnosti ohranjati ogrožene rastline in za katere je nujno sodelovanje mnogih udeležencev iz različnih držav po Evropi.   

Knjiga povzetkov je v elektronski obliki dostopna na naslednji povezavi. 

Posterji so dostopni na naslednji povezavi

 

   


ponedeljek, 12. februar 2024 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Marko Orel

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje prof. dr. Marka Orla, rednega profesorja za področje Matematike, z naslovom: »Grafološka jedra«, ki bo v ponedeljek, 19. februarja 2024 ob 15:00 v predavalnici Famnit-VP1, Glagoljaška 8, Koper (1. nadstropje).


ponedeljek, 12. februar 2024 MEDNARODNI DAN ŽENSK IN DEKLET V ZNANOSTI

Dan žensk in deklet v znanosti poteka na predlog Združenih narodov vsak 11. februar. Njegov namen je opozarjanje na neenakost med spoloma, saj po celem svetu v vseh znanstvenih disciplinah še vedno obstaja velika razlika med spoloma, tudi v naravoslovnih, tehniških, inženirskih in matematičnih (t. i. STEM). Tudi v visokošolskem izobraževanju je sicer vse več žensk, ampak so še vedno premalo zastopane. Po podatkih UNESCA je od vseh raziskovalcev manj kot 30 % žensk.

Na Univerzi na Primorskem imamo 261 raziskovalk  (kar skupno predstavlja 51,8 % zaposlenih), ki raziskujejo na šestih članicah in enem raziskovalnem inštitutu. V prejšnjem letu se je usposabljalo 21 mladih  raziskovalcev, od tega je bilo 12 žensk (57 %).

Znanstvenice UP so bile v zadnjem letu vključene v različna združenja:

 • Prof. dr. Elena Bužan  (UP FAMNIT) je postala članica: Evropskega združenja univerz (European University Association – EUA, znotraj te pa del Strokovne skupine za odprto znanost (Expert Group on Open Science – EGOS); Strokovnega sveta za zaščito živali (SSZŽ) MKGP RS in Upravnega odbora Evropskega konzorcija (ERGA).
 • Izr. prof. Anna Małgorzata Sandak  (UP, InnoRenew), je bila na povabilo vključena kot strokovnjakinja v bazi podatkov za izjemne znanstvenice (SWISS National Science Foundation) in objavila znanstveni članek v reviji Nature Reviews Materials.
 • Doc. dr. Valentina Brečko Grubar  (UP FHŠ) je postala članica Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja RS.
 • Doc. dr. Anja Pirih  in Prof. dr. Mara Cotič  (UP PEF) sta postali članici v Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
 • Prof. dr. Mara Cotič  (UP PEF) je postala članice Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa za vzgojo in izobraževanje za obdobje 2023-2033.

Prav tako so prejele različne nagrade, kot so:  

Moški raziskovalci na naši univerzi prevladujejo pri vodenju raziskovalnih programov (78 % vodij) kot tudi pri vseh prilagojenih raziskovalnih projektih in projektih mednarodnega sodelovanja (75 %). Tudi 71 % temeljnih raziskovalnih projektov vodijo moški raziskovalci. Ženske izmed projektov ARIS prevladujejo  (80 %) le pri vodenju podoktorskih projektov. besedilo Pri vodenju projektov okvirnega  programa Obzorje prevladujejo ženske (70 %), tudi največji projekt, InnoRenew CoE, vodi raziskovalka. Pri ostalih tipih raziskovalnih in razvojnih projektov (Erasmus, strukturni skladi, drugi mednarodni projekti) je vodenje projektov po spolu dokaj uravnoteženo – ženske vodijo 58 % projektov, moški pa 42 %. Ženske vodje izrazito besedilo prevladujejo pri projektih, financiranih iz strukturnih skladov (83 %) in projektih iz Načrta za okrevanje in odpornost (86 %).

Na tokratni dan žensk in deklet v znanosti smo se osredotočili na projekte in raziskovanja, ki s svojimi področji delno ali v celoti pomagajo pri vprašanjih, povezanimi z žensko problematiko.

Kar dva se osredotočata na žensko podjetništvo – projekt WE GREEN in projekt AGRIGEP. 


Izr. prof. dr. Patricia Blatnik izpostavlja glavne poudarke projekta AGRIGEP - Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities’ first Gender Equality Plans in widening countries (Obzorje 2020), ki se ukvarja z enakostjo spolov v raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah, s posebno pozornostjo na znanosti o kmetijstvu in biosistemskih vedah, ki znotraj STEM ostajata zapostavljena v smislu enakosti.

 

"Naše delo na področju enakosti spolov v okviru projekta AGRIGEP je v visokem šolstvu in znanosti ključnega pomena, saj naslavlja številne težave, ki so specifične za ženske in njihov položaj v družbi. Skozi projekt poskušamo odpravljati ovire za dostop do izobraževanja, pri čemer poskušamo identificirati strukturne, kulturne in druge ovire, ki preprečujejo ženskam, da bi imele zagotovljen enak dostop do izobraževanja. Z raziskovanjem teh ovir oblikujemo ter izvajajmo učinkovite politike in smernice za spodbujanje večje vključenosti in uspeha žensk na področju izobraževanja. Poleg tega je znano dejstvo, da obstajajo posebna vprašanja enakosti spolov znotraj nekaterih področij študija, kjer so ženske podzastopane, zato se v okviru projekta še posebej osredotočamo na vprašanja enakosti spolov na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM), pri čemer razvijamo posebne akcijske načrte. Naše delo poskuša odkrivati vzroke za neravnovesja znotraj omenjenih sektorjev, pri čemer razvijamo posebne programe ter politike, ki spodbujajo večjo udeležbo žensk na teh področjih. V okviru projekta si prizadevamo k razvoju bolj inkluzivnih učnih načrtov, ki promovirajo enakost spolov in zagotavljajo, da se vsi študentje počutijo enakopravne in vključene v visokošolskem okolju. Skozi projekt zagotavljamo nove dokaze, ki so temelj za oblikovanje strategij in učinkovitih politik na področju enakosti spolov v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Z zagotavljanjem zanesljivih analiz ter podatkov vplivamo na vse deležnike in ključne odločevalce, da sprejmejo ukrepe, ki omogočajo enake možnosti za vse. Naše delo ne zgolj osvetljuje obstoječe težave, ampak tudi pomaga pri oblikovanju in širjenju zavesti o pomembnosti enakosti spolov. Z izobraževanjem in osveščanjem si namreč prizadevamo prispevati k postopni spremembi družbenih norm in pričakovanj glede spolov, kar ima dolgoročne pozitivne učinke na položaj žensk v družbi. S poudarkom na enakosti spolov v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah naše delo pomaga zagotavljati, da ženske lažje razvijejo svoje sposobnosti ter znanja na najrazličnejših področjih. To ne prispeva zgolj k njihovi osebni rasti in samozavesti, temveč tudi k večji ekonomski neodvisnosti in moči v družbi. Naše raziskovalno delo v okviru projekta tako služi kot temelj za postavitev pravičnejše in bolj enakopravne družbe, kjer ženske lahko uresničujejo svoje potenciale brez omejitev, ki jih nalagajo spolni stereotipi ali diskriminacija".


Urška Gerič, mag. var. nar. je ob tem spregovorila o zanimanju žensk za študij na področju bioinformatike in informatike: 

"V preteklosti so prevladovali moški v tehniških poklicih, medtem ko so se ženske raje usmerjale v biološke, kemijske, farmacevtske smeri,... Vendar pa se v zadnjih letih opaža spodbuden trend naraščanja zanimanja žensk za študij bioinformatike, informatike in podatkovne znanosti,…. To se odraža v vse večjem številu študentk, ki se vpisujejo na te programe. Vse več je tudi raziskovalk, ki se aktivno vključujejo v raziskovalne projekte na teh področjih. Kljub temu pa se še vedno soočamo s primanjkljajem žensk na delovnih mestih kot so npr. profesorji in asistenti na študijih s področja informacijskih tehnologij".


dr. Urša Mars Bitenc in doc. dr. Vesna Jug  naslavljata raziskovanje na področju reproduktivne psihologije: 

"Raziskovanje na področju reproduktivne psihologije je ključnega pomena za razumevanje in naslavljanje različnih vidikov reproduktivnega zdravja ter izkušenj žensk. Zagotavlja vpogled v plodnost in reproduktivno zdravje, obravnava različne vidike duševnega zdravja tekom menstrualnega cikla, med nosečnostjo in po porodu ter pridobiva pomembne informacije glede procesov načrtovanja družine. Prav tako lahko v raziskavah naslavljamo psihološki vpliv neplodnosti in pomoči pri podprti reprodukciji, raziskujemo dinamiko starševstva in otrokov razvoj ter osvetljujemo razlike med spoloma in družbena pričakovanja glede reprodukcije. Ugotovitve raziskav lahko pomembno prispevajo k oblikovanju politik in prizadevanj za zagotavljanje reproduktivnih pravic žensk ter dostop do celovitih zdravstvenih storitev, vključno s psihološko podporo in obravnavo. Področje reproduktivne psihologije je torej bistveno za spodbujanje avtonomije žensk, njihovo dobro počutje in reproduktivno pravičnost."


Področje ženskega zdravja je izjemnega pomena za uspešnost celotne družbe, v tem okviru deluje tudi izr. prof. dr. Mirko Prosen, ki je v decembru prejel naziv »Fellow of the Royal College of Surgeons Ireland Faculty of Nursing and Midwifery«. Članstvo znanstvenega sodelavca ponuja izključno RCSI University of Medicine and Health Sciences in predstavlja eno najprestižnejših poklicnih kvalifikacij, ki se podeljujejo medicinskim sestram in babicam. Med pomembnimi projekti, ki jih je vodil je projekt Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje (Integra).

»Zdravje žensk nedvomno predstavlja temelj zdrave družbe. Moje delo kot učitelja in raziskovalca na UP Fakulteti za vede o zdravju se osredotoča na izboljšanje dostopa do kakovostne in na žensko osredotočene zdravstvene oskrbe, zlasti na področju reproduktivnega zdravja. S podpiranjem in izvajanjem inovativnih raziskovalnih projektov na področju zdravja žensk ter izobraževanjem bodočih zdravstvenih delavcev, pri čemer v študijskih programih upoštevamo potrebe žensk in njihov družbeni položaj, lahko neposredno vplivamo na izboljšanje kakovosti življenja žensk in s tem tudi na celotno družbo.«

Prosti dostop do digitalne monografije "Ženske, migracije in zdravje" (Sabina Ličen, Igor Karnjuš in Mirko Prosen). 


Tema enakosti je bila predstavljena tudi na Posvetu o enakosti spolov za vključujočo univerzo in družbo, ki je s svojimi prispevki pokrila najširšo tematiko.

Misli ob mednarodnem dnevu žensk in deklet deli prof. dr. Vlado Kotnik  (UP FHŠ).

"Na univerzah so spoli dolgo časa bili precej nemišljene kategorije. In tudi izključevanja, marginalizacije in stigmatizacije, ki so izhajale iz teh nemišljenj. Univerze 21. stoletja si takih nemišljenj ne smejo več privoščiti, saj je (ne)enakost spolov tudi njihova dediščina in zatorej njihov eminenten problem. To, da univerzitetnice_ki želimo in zmoremo misliti tudi težave univerz z nevednostmi, neenakostmi in nepravičnostmi na podlagi spolov in zaradi spolov, je morda edini obet, da univerze postanejo boljši kraji uresničevanja načel avtonomnosti, integritetnosti, kolegialnosti, raznolikosti, pravičnosti, vključenosti, odprtosti in vednosti."


Izr. prof. dr. Karmen Medica (UP FHŠ) ob temu povzema raziskovalno delo o migracijah, s poudarkom na vse bolj razširjeni feminizaciji migracij ima naslednje učinke:

"Predvsem je vse manj prisotna stereotipna podoba družinske migracije, kjer so ženske bile večinoma percipirane kot pasivne migrantke, ki sledijo svojemu možu. Raziskave identificirajo kako so zaživeli diskurzi in prakse o ženskah, kot samostojnih protagonistkah migracij. Vse bolj so prisotne, kot aktivne participantke pri sprejemanju odločitev v svojem življenju in tudi v življenju svoje družine. Identificiranje položaja in situacije žensk v migracijskih procesih, prispeva k odpiranju novih možnosti, kompetenc in boljši integraciji žensk v imigrantskem okolju, povečujejo se njihove zaposlitvene možnosti, okrepi tudi socialna vljučenost.

Raziskave opozarjajo tudi na probleme in pomanjkljivosti v lokalnem in družinskem okolju, o še vedno marsikje močni prisotnosti patriarhalnih vzorcev. Delo na tem področju je v veliki meri usmerjeno na stimuliranje in razvijanje inkluzivne komunikacije, usmerjene k participiranju in so/kreiranju življenja migrantk v novem okolju."


ponedeljek, 12. februar 2024 Dveletno podoktorsko mesto na področju psihološko podprtega uporabniškega modeliranja

Na oddelku za informacijske znanosti in tehnologije (DIST) Univerze na Primorskem Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) iščemo vrhunskega podoktorskega raziskovalca na področju psihološko podprtega uporabniškega modeliranja pod vodstvom izr. prof. dr. Marka Tkalčiča.

Kandidat bo delal v okviru projekta, v katerem se raziskuje uporabo psihološko podprtih značilk za modeliranje uporabnikov, vsebin, napovedovanje uporabniških lastnosti iz digitalnih sledi, napovedovanje lastnosti  vsebin, razlaganja in priporočilne sisteme na področjih glasbe in filma. Raziskovalne metodologije vključujejo uporabniške študije in strojno učenje. Izbrani kandidat bo delal v izvrstni ekipi v okviru laboratorija HICUP (https://hicup.famnit.upr.si/) pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Tkalčiča.

Podrobnosti:

 • Zaposlitev za polni delovni čas za dve leti.
 • Zaželeni datum pričetka Oktober 2024.
 • Kandidat mora imeti (ali bo v kratkem pridobil-a) doktorat znanosti s področja računalništva ali s področja povezanega z raziskovalnimi vsebinami.
 • Idealni kandidat mora imeti znanje in izkušnje iz naslednjih področij:
  - uporabniško modeliranje,
  - priporočilni sistemi,
  - strojno učenje.
 • Znanje in izkušnje iz naslednjih področij so dobrodošli:
  - razlaganje modelov strojnega učenja,
  - računalniška psihologija,
  - računalniške družbene vede,
  - znanje o medijih (npr. muzikologija).
 • Delovno mesto ima tudi manjšo pedagoško obremenitev (1 predmet/semester, 3-4 ure na teden).
 • Zagotovljena so sredstva za potovanja.

Postopek prijave:

Prijave bodo ocenjevane sproti, dokler se mesto ne zapolni. Za prijavo pošljite elektronsko pošto s prilogami na naslov marko.tkalcic@famnit.upr.si. Priloge:

 • motivacijsko pismo,
 • CV,
 • seznam znanstvenih objav,
 • povzetek raziskovalnega dela in načrta (research statement),
 • imena in e-naslovi dveh do treh referenčnih oseb


torek, 6. februar 2024 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Lara Lusa

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje prof. dr. Lare Lusa, redne profesorice za področje Statistika, z naslovom: »Vključevanje začetne analize podatkov v vsakodnevno prakso: pretekla prizadevanja in načrti«, ki bo v sredo, 14. februarja 2024 ob 12:00 v predavalnici Famnit-VP2, Glagoljaška 8, Koper (1. nadstropje).


torek, 6. februar 2024 HERBARIJ UP PRIDOBIL MEDNARODNO KODO IN SE PRIDRUŽIL MREŽI VEČ KOT 3.500 HERBARIJEV PO CELEM SVETU

HERBARIJ UP PRIDOBIL MEDNARODNO KODO IN SE PRIDRUŽIL MREŽI VEČ KOT 3.500 HERBARIJEV PO CELEM SVETU

Za mnoge od nas je prva asociacija na herbarij osnovnošolska ali srednješolska zbirka nekaj desetih posušenih rastlin, opremljenih z imeni in nekaj podatki. Številni smo se na ta način prvič od blizu seznanili z rastlinami, ki nas obkrožajo.

herbariji niso le zbirke posušenih in označenih rastlin, temveč so institucije, ki zbirajo in hranijo znanstveno, izobraževalno in prirodoslovno pomembno gradivo. Najstarejši še ohranjeni herbariji segajo v 16. stoletje in imajo neprecenljivo vrednost, medtem ko so tudi novejši herbariji z razvojem genomike in digitalizacije bioloških podatkov močno pridobili na pomenu zaradi olajšanje uporabe v raziskovalne namene. Herbariji lahko hranijo tudi več milijonov primerkov, npr. največji herbarij pariškega prirodoslovnega muzeja hrani 9,5 milijonov primerkov, temu sledi herbarij newyorškega botaničnega vrta s 7,6 milijoni. Slednji vodi tudi globalno bazo Index Herbariorum, ki združuje več kot 3.500 herbarijskih zbirk s celotnega sveta in dodeljuje enotno kodo, s katero se herbariji identificirajo. Od januarja 2024 je del te mreže tudi Herbarij Univerze na Primorskem s kodo KP, ki je obenem tudi prvi indeksiran herbarij izven Ljubljane in se tako pridružuje ostalim štirim indeksiranim herbarijem v Sloveniji, in sicer Herbariju Univerze v Ljubljani, Herbariju Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Herbariju Gozdarskega inštituta  Slovenije ter Herbariju Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU.


                                                                                               Herbarijska zbirka UP 


Herbarijska zbirka UP je pričela nastajati leta 2008, vzporedno s študijskimi programi in aktivnostmi Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT. V okviru pedagoškega in raziskovalnega procesa je herbarijska zbirka rasla. Danes je v zbirki nekaj manj kot 6.000 primerkov semenk, praprotnic, mahov in makro alg. Največja je zbirka cvetnic in praprotnic, ki šteje nekaj več kot 5.200 primerkov in je bila nedavno urejena po rodovnih mapah in v celoti vnesena v bazo. Geografsko je zbirka osredotočena na zahodni del Balkanskega polotoka in jugovzhodne Alpe, s posebnim poudarkom na zbiranju in hranjenju materiala iz Istre.

Kot je povedal doc. dr. Peter Glasnović, en ključnih raziskovalcev, zaslužen za dosežek: »Z vključitvijo zbirke v Index herbariorum ciljamo k temu, da postane UP s svojim herbarijem del globalne znanstvene skupnosti in prispeva k razvoju botaničnega raziskovanja v regiji in širše.« Cilji za prihodnost so ureditev in digitalizacija celotne zbirke, kar bo omogočilo lažje posredovanje informacij širši javnosti.

     
                                                          Doc. Dr. Peter Glasnović z Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT)


ponedeljek, 5. februar 2024 FUTURE of ENTREPRENEURSHIP CREEE2024

The Jean Monnet University (Francija), our partner university in European University T4EU is organizing  The FUTURE of ENTREPRENEURSHIP CREEE2024 conference in April. You are all kindly invited to attend.

 • Date: April 15-17th 2024
 • Location: Jean Monnet University – campus in Roanne, France.
 • Participants : open to students and university staff
 • Practical information : Meals will be provided by Jean Monnet University. The outgoing unversities will be responsible for travel expenses. Accomodation - in definition.

Conference brings discussions and workshop on topics such as: 

 • What defines the entrepreneur of tomorrow in terms of entrepreneurial knowledge and skills? 
 • Motivations of future entrepreneurs.
 • Ecosystem dynamics likely to support transitions and those that hinder them 
 • Interactions with stakeholders
 • Evaluation criteria for entrepreneurial projects (financial as well as ecological and social criteria)
 • Spread of new entrepreneurial ideas
 • Adaptation of entrepreneurial education

More information: https://cree2024.sciencesconf.org/


ponedeljek, 5. februar 2024 LIFE BE-WoodEN začenja svojo raziskovalno pobudo za trajnostno gradnjo

S februarjem 2024 začenjamo dvoletno raziskovalno delo v okviru mednarodnega projekta LIFE BE-WoodEN – Stavbe in izobraževanje v lesnem ekosistemu za Novi evropski Bauhaus, ki se bo izvajal v okviru Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub).

Projekt na UP IAM vodi prof. dr. Andreja Kutnar, projektni konzorcij vodi Università degli studi di Genova s partnerji Regione Liguria, ART-ER-Società consortile per azioni, Università degli Studi di Firenze, FederlegnoArredo, Comité Européen de Coordination de l'habitat Social in Politechnika Wroclawska.

Projekt je financiran v okviru pobude LIFE2027 Evropske komisije in si prizadeva spodbujati dekarbonizacijo stavb in izboljšati krožnost v gradbenem sektorju ter premagovati ovire, ki preprečujejo široko uporabo lesa in materialov na osnovi biomase. LIFE BE-WoodEN prav tako sledi smernicam in vrednotam meddisciplinarne pobude NEB (New European Bauhaus), ki povezuje Evropski zeleni dogovor z bivalnimi prostori in izkušnjami.

Z orodji za krepitev zmogljivosti (NEBinars, spletni seminarji, terenski obiski in poletna šola), ki so namenjena razširitvi znanja o materialov na osnovi biomasev gradbeništvu med strokovnjaki lesnega sektorja, si projekt prizadeva združiti lokalne deležnike, civilno družbo, prebivalce in akademike s participatornim in transdisciplinarnim pristopom za ponovno ustvarjanje bivalnih prostorov.

LIFE BE-WoodEN poseben poudarek namenja socialnim stanovanjem ki zadovoljujejo potrebe starejših in ranljivejše populacije. Cilj je pripraviti strokovnjake, ki ustrezajo potrebam trga, ter premagati fragmentacijo lokalne dobavne verige in vrednotiti okoljske koristi pri uporaba lesa in materialov na osnovi biomase v gradbeništvu.


ponedeljek, 5. februar 2024 Psihološka magistrska konferenca 2024

V petek, 31. maja 2024, bo na UP FAMNIT potekala Psihološka magistrska konferenca 2024.

Dogodek bo potekal v organizaciji Oddelka za psihologijo Univerze na Primorskem, v sodelovanju z Oddelkoma za psihologijo Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter Nacionalnim odborom za podeljevanje certifikata EuroPsy.

Namen konference je študentom in študentkam psihologije Univerze v na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ob zaključevanju študija ponuditi priložnost, da predstavijo svoje raziskovalno delo, ter spodbuditi razpravo in sodelovanje med študenti psihologije različnih univerz. Konferenca bo predstavljala odlično priložnost za deljenje dela med kolegi, povezovanje in učenje drug od drugega.

Na konferenci je dobrodošlih več različnih formatov predstavitev – zainteresirani študentje izberejo ustreznega glede na stopnjo študija oz. trenutno fazo raziskovalnega dela:

 • Predstavitev dispozicije magistrske naloge: Predstavitev vključuje teoretično ozadje naloge, namen oz. cilje, raziskovalna vprašanja oz. hipoteze ter predvideno metodologijo. Študentje v procesu zbiranja podatkov ali začetne analize podatkov lahko vključijo tudi preliminarne rezultate.
 • Predstavitev rezultatov magistrske naloge: Predstavitev dodatno (v primerjavi s prejšnjim formatom) vključuje še rezultate in interpretacijo.
 • Predstavitev raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija

Za posamezno predstavitev bo predvidoma na voljo med 10 in 15 minut (vključno z diskusijo). Natančnejša navodila za pripravo oz. predstavitev prispevka (vključno s časovno omejitvijo) bodo prijavljeni študentje prejeli naknadno, ko bodo zbrane prijave na konferenco.

Prosimo, da svoj načrtovani prispevek prijavite čim prej, najkasneje pa do 10. maja 2024. Tudi v kolikor se nameravate konference udeležiti kot poslušalec, vas prosimo za prijavo do navedenega datuma.

Prijave potekajo preko spletne povezave: https://1ka.arnes.si/a/b5a08200

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Veselimo se srečanja z vami na Psihološki magistrski konferenci 2024!


ponedeljek, 5. februar 2024 Študentki Varstvene biologije na konferenci EcoFlor na Portugalskem

Študentki Varstvene biologije Staša Simčič in Adela Horvat sta se 1. in 2. februarja udeležili konference EcoFlor v Coimbri na Portugalskem, kjer sta predstavljali svoje raziskovalno delo na invazivni zajčji deteljici (Oxalis pes-caprae) .

Študentki sta predstavljali kompleksno biologijo razmnoževanje vrste s poudarkom na fluorescentni mikroskopiji brazd s pelodnimi zrni in morfometriji cvetov. Njuno delo je del obsežne raziskave na tej invazivni vrsti, pri kateri sodelujejo številni raziskovalci iz 12 sredozemskih držav, vodita pa jo Univerza na Primroskem in Univerza v Coimbri. Raziskava je nastala kot rezultat sodelovanja v okviru COST projekta ConservePlants.

Letno srečanje EcoFlor združuje znanstvenike s področja ekologija in evolucija rastlin. Dogodek spodbuja razprave, mreženje ter ustvarjalnost v znanosti, hkrati pa vključuje študente v odprtem in prijaznem okolju.  

   

     

     


petek, 2. februar 2024 Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe Univerze na Primorskem v študijskem letu 2024/2025

Univerza na Primorskem je v okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 na 30 dodiplomskih študijskih programih (7 visokošolskih strokovnih in 23 univerzitetnih) razpisala:

 • 545 mest za državljane RS in državljane članic EU, od tega 1.230 za redni študij in 315 za izredni študij,
 • 76 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva, od tega 60 za redni in 16 za izredni študij,
 • 195 mest za državljane držav Zahodnega Balkana, s katerimi ima RS sklenjene bilateralne sporazume na področju izobraževanja (BiH, Črna gora, Kosovo, Srbija, Severna Makedonija), od tega 175 za redni in 20 za izredni študij,
 • 72 mest za tujce izven EU, od tega 59 za redni in 13 za izredni študij.

Za 1. letnik je posebej razpisala še 100 mest za kandidate za vzporedni študij.

Razpis s potrebnimi navodili za prijavo je objavljen na tej povezavi.


Prijava za vpis je v celoti elektronska na spletnem portalu eVŠ. Kandidat/ka odda prijavo s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico) ali z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. 

Kandidat/ka lahko odda eno prijavo za vpis, kjer po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oziroma bo do rokov izpolnjeval/a pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat/ka uvrščen/a v prvega, za katerega bo izpolnil/a vse pogoje.


Prvi prijavni rok za vpis bo potekal:

 • za slovenske državljane/ke in državljane/ke držav članic EU ter Slovence/ke brez slovenskega državljanstva od 20. februarja do 20. marca 2024,
 • za državljane držav izven EU od 20. februarja do 23. maja 2024.

NOVOSTI

Novosti za vpis na UP FAMNIT v študijskem letu 2024/2025 so naslednje:

 • visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo, ki ga izvaja UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je preimenovan v Agronomija;

Za izvedbo (tudi) v angleškem jeziku so na UP FAMNIT razpisani naslednji dodiplomski študijski programi:

 • Bioinformatika / Bioinformatics, univerzitetni (UP FAMNIT)
 • Računalništvo in informatika / Computer Science, univerzitetni (UP FAMNIT)
 • Matematika / Mathematics, univerzitetni (UP FAMNIT)

petek, 2. februar 2024 Na Famnit-u v dveh srečanjih v sklopu Matematičnega dneva skoraj 200 dijakov in dijakinj

V prostorih UP FAMNIT se je v dveh srečanjih v sredo, 24. januarja in v četrtek, 1. februarja 2024,  zbralo skoraj 200 dijakov in dijakinj z gimnazije Koper in gimnazije Piran, ki so poslušali predavanja o uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.

     

V sredo 24. januarja 2024, so v uvodnem pozdravu dijake pozdravili prof. dr. Marko Orel, prof. dr. Ademir Hujdurovič, dekan UP FAMNIT in  prof. dr. Bojan Kuzma, predstojnik Oddelka za matematiko UP FAMNIT.  

Zelo razgiban program je ponujal široko paleto vsebin, ki so jo predavatelji na interaktiven način predali dijakom.

Na predavanju z naslovom "Rubikova kocka: od teorije grup prek algoritmov do hitrostnega reševanja", ki ga je izvedel izr. prof. dr. Branko Kavšek, so dijaki spoznavali, kaj sploh je Rubikova kocka, kako je sestavljena, kaj pomeni permutacija Rubikove kocke in kako permutacije lahko opišemo z matematično teorijo grup. Dijaki so med predavanji igrali tudi namizne igre ter hkrati preštevali poti, napovedovali vreme in opazovali, kaj se dogaja na borznem trgu. Vse to so spoznavali na predavanju "Od kač in lestev do cene delnic", ki ga je izvedla asist. dr. Ana Zalokar.

Izr. prof. Jasna Prezelj je predstavila, na prvi pogled ne povezane vsebine - "Milni mehurčki, verižice, trulli in stolnica sv. Pavla", ki se skozi matematična očala, prelevijo v posebne primere variacijskega računa. Predavanje "Od najmanjših kvadratov do delovanja CT naprave" je izvedel prof. dr. Marko Orel , ki je na poljudnoznanstven način prikazal matematiko, odgovorno za delovanje prvega tomografa. Izr. prof. dr. Mihael Perman pa je predaval o pomenu nadzora ruletnih cilindrov.

     


Teden kasneje, v četrtek, 1. februarja 2024, smo dijake razporedili v dve skupini, pozdravila pa sta jihdr. Ademir Hujdurović, dekan UP FAMNIT in dr. Bojan Kuzma, predstojnik Oddelka za matematiko na UP FAMNIT.

Na prvi delavnici, ki jo je izvedel izr. prof. dr. Rok Požar je bilo govora o človeških možganih z matematičnega vidika. Namreč, če jih pogledamo od blizu, opazimo veliko podobnosti z matematičnim objektom, imenovanim graf.  Doc. dr. Nastja Cepak, pa je nato dijakom predstavila delovanje veriženja podatkov - blockchain, in sicer kako sploh deluje ter kam v to zgodbo sodijo bitcoin in ostale kriptovalute. 

Tudi tokrat je predavala asist. dr. Ana Zalokar, ki je obrazložila kaj imata skupnega namizna igra Kače in lestve in gibanje cen delnic.Doc. dr. Barbara Boldin pa je s predavanjem o Igrah v naravi popeljala mlade entuziaste v naravo, kjer živali za svoje preživetje vsakodnevno tekmujejo in sodelujejo z drugimi živalmi. Udeleženci so spoznali, da lahko odločanje živali v različnih situacijah predstavimo v obliki matematičnih iger.

    

Matematične dneve na UP FAMNIT prirejamo že od leta 2013 s ciljem, da se med mladimi popularizira naravoslovje in zlasti matematika. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ponuja šest študijskih programov na dodiplomski stopnji, med njimi sta tudi Matematika in Matematika v ekonomiji in financah. Več informacij o študijskih programih in študiju na Famnitu pa lahko dijaki izvedo tudi na prihajajočih Informativnih dnevih, ki bodo potekali 16. in 17. februarja 2024.

   

   

Dijakom in njihovim spremljevalcem se zahvaljujemo za obisk in jih vabimo na naše dogodke tudi v prihodnje!


petek, 2. februar 2024 Famnitove priprave na matematična tekmovanja za dijake

Oddelek za matematiko na UP FAMNIT organizira že tradicionalne priprave na matematična tekmovanja za dijakinje in dijake vseh letnikov. Priprave bodo potekale v treh terminih (z različnimi nalogami) in sicer v:

 • Soboto, 9. marca 2024 s pričetkom ob 9.00 in zaključkom do 12.00 (na daljavo preko sistema Zoom),
 • Soboto, 16. marca 2024 s pričetkom ob 9.00 in zaključkom do 12.00 (na daljavo preko sistema Zoom), ter
 • Soboto, 6. aprila 2024 s pričetkom ob 9.00 in zaključkom do 12.00 (način izvedbe bo določen naknadno).

Udeleženci bodo razdeljeni v dve skupini (1. in 2. letnik ter 3. in 4. letnik) in bodo reševali naloge s preteklih tekmovanj.

Podrobnejše informacije o obisku fakultete bodo prijavljeni udeleženci prejeli naknadno. Prijavljeni udeleženci bodo po elektronski pošti prejeli Zoom povezavo vsaj en dan pred začetkom priprav. 

Dijakinje in dijaki se lahko na priprave prijavijo najkasneje do četrteka, 7. marca, preko e-naslova priprave2024@famnit.upr.si. Ob prijavi prosimo, da sporočite naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • letnik študija,
 • naslov šole,
 • elektronski naslov.

Udeležba na pripravah je brezplačna, vendar pa je število mest omejeno, zato vse, ki se želijo udeležiti dogodkov, vabimo, da si s čimprejšnjo prijavo zagotovijo svoje mesto.

  


četrtek, 1. februar 2024 Odprta nova doktorska pozicija na programu Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja(UP FAMNIT)

Raziskovalec se bo zaposlil na Univerzi na Primorskem v skupini za gradbeništvo in postal doktorant Univerze na Primorskem v okviru doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja na UP FAMNIT.

***

Iščemo dinamičnega in motiviranega doktorskega kandidata za delo na področju razvoja in vrednotenja razgradljivih kompozitnih sistemov les-beton.

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, s 3 mesečno poskusno dobo in predvidenim začetkom dela s 1. 10. 2024.

Cilji in naloge:

Doktorska raziskava bo namenjena obravnavanju naraščajočega povpraševanja po trajnostnih gradbenih praksah z razvojem inovativnih rešitev, ki upoštevajo krožnost zgradb s poudarkom na hibridnih kompozitnih sistemih les-beton. To bo doseženo z raziskovanjem načinov za izboljšanje okoljskih vidikov hibridnih lesno-betonskih sistemov z zasnovo za dekonstrukcijo in ponovno uporabo materiala. Kandidat bo odgovoren za: 

 • izvajanje pregleda literature za razumevanje obstoječih metodologij in izzivov,
 • razvijanje novih oblikovalskih rešitev, ki dajejo prednost in omogočajo enostavno razstavljanje in predelavo materiala,
 • izvajanje naprednih eksperimentalnih in analitičnih metod za oceno strukturne zmogljivosti in drugih implikacij razvitih rešitev,
 • razširjanje izsledkov raziskav z objavami v recenziranih revijah in predstavitvami na konferencah.

Ponujamo:

 • brezplačna šolnina doktorskega študija,
 • priložnost za sodelovanje v drugih tekočih prestižnih evropskih projektih.

Zaposlitvene priložnosti, sprejemna pravila, dejavnosti, storitve in objekti Univerze na Primorskem ne izključujejo nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnega izvora ali invalidnosti. Pri obdelavi vaše prijave bo upoštevan GDPR in vaših podatkov ne bomo delili izven dotičnega osebja Univerze na Primorskem. Z oddajo svoje prijave se strinjate, da bodo podatki, ki jih posredujete, pregledani s strani organizacij.


Pregled prijav se začne takoj in traja do zapolnitve delovnega mesta. Za dodatne informacije o raziskovalni temi se lahko obrnite na doc. dr. Mohammada Derikvanda na e-naslov mohammad.derikvand@famnit.upr.si.

Svojo prijavo pošljete na e-naslov razpisi.famnitiam@upr.si, vključuje naj:

 • življenjepis (vključno s kratkimi opisi vseh predhodnih izobrazb, kvalifikacij in raziskovalnih ali delovnih izkušenj),
 • motivacijsko pismo (največ ena stran A4),
 • seznam publikacij (če obstaja),
 • vsa gradiva naj bodo v angleškem jeziku in v formatu PDF.

Rok prijave je 15. marec 2024
> CELOTEN RAZPIS <

    


četrtek, 1. februar 2024 Slovenski predstavnik, Milan Nikolič, študent magistrskega programa Računalništvo in informatika (UP FAMNIT), je v sklopu zaključne slovesnosti "Seeds for the Future European Grand Finale, v Pekingu, prejel priznanje "Digital Change Maker”

V ponedeljek, 29. januarja 2024, je na zaključni slovesnosti "Seeds for the Future European Grand Finale", Huawei Europe predstavil skupne dosežke nadarjenih mladih tehnoloških talentov, ki so se predhodno udeležili izobraževalnih programov, organiziranih v svojih državah. 

V Sloveniji je v novembru program uspešno zaključila že četrta generacija študentov, kjer so sodelovali udeleženci iz šestih slovenskih fakultet: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI ), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in DOBA fakulteta. 

     
                         Vir: Računalniške novice, 2023 ( 
Milana Nikolić izbran slovenski predstavnik)

Med vsemi slovenskimi predstavniki je Huawei v osem-dnevnem programu izbral študenta Milana Nikolića, študenta magistrskega programa Računalništvo in informatika (UP FAMNIT), ki ga je za nagrado čakala nepozabna izkušnja na mednarodnem dogodku "Seeds for the Future European Grand Finale" v Pekingu, na Kitajskem, kjer je prejel tudi priznanje "Digital Change Maker".  

Milan meni, da bi moral vsak študent razmisliti o prijavi na program Seeds of The Future, saj služi kot odlična priložnost za spoznavanje novih ljudi, še posebej ambicioznih posameznikov, ter odkrivanju novih kultur. 

“Želel bi se zahvaliti Huawei-u za odlično organizacijo programa in pohvaliti njihovo predanost k izobraževanju mladih. Celoten program Seeds of The Future in Tech4Good tekmovanje sta bila res izjemna izkušnja zame.  Strokovnjaki, ki so sodelovali na različnih dogodkih, so bili izredno kompetentni in veseli deliti svoje znanje, ideje in izkušnje. Prav tako sem bil navdušen nad pozitivno energijo in prijaznostjo ostalih udeležencev, ki so res postali tudi prijatelji. Prepričan sem, da se bomo še srečali, tako družabno kot poslovno. Poleg tega sem imel čast prejeti še eno nagrado od Huawei-a, "Digital Change Maker", kar mi daje priložnost, da se udeležim MWC v Barceloni. Celotna izkušnja bo vedno ostala v mojem spominu kot nepozabna, saj mi je prinesla ogromno novega znanja in izkušenj. Priporočam jo vsem študentom, saj je to priložnost, ki je ne smete zamuditi. Vsak študent bi moral razmisliti o prijavi na program Seeds of The Future,” dodaja. 

      
                                                         Vir: O-STA, 2024 ( Zaključna slovesnost v Pekingu)

Seeds for the Future je globalni program za mlade tehnološke talente, ki je od leta 2008 vključeval udeležence iz več kot 140 držav in regij. V Sloveniji je bil prvič organiziran leta 2020. Študenti in študentke se v programu usposabljajo na področjih tehnologije 5G, umetne inteligence, kibernetske varnosti, v okviru programa pa spoznavajo tudi teorije vodenja in kitajsko kulturo. Vsi, ki uspešno zaključijo program pridobijo certifikat, nagrado za udeležbo ter priložnost, da se vključijo v globalni Seeds for the Future klub (alumni) , ki jim ponuja nadaljnje vsebine in možnost globalnega mreženja. 


sreda, 31. januar 2024 Informativni dnevi 2024

Vabimo vas, da se nam pridružite na Informativnih dnevih, kjer vam bodo profesorji in študenti predstavili utrip življenja na fakulteti in prednosti naših programov.

***

16. 2. in 17. 2. 2024 | od 9.00 naprej | v živo    

    

Predstavitve za študijske programe MatematikaMatematika v ekonomiji in financahRačunalništvo in informatika in Biopsihologija bodo potekale na UP FAMNIT v Kopru (Glagoljaška 8, Koper).

Predstavitve za študijske programe  BioinformatikaVarstvena biologija in Agronomija bodo potekale v objektu Livade 1.0 v Izoli (Livade 6, Izola).

Več informacij o Informativnih dnevih > TUKAJ

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih  > TUKAJ


sreda, 31. januar 2024 Vabljeni k ogledu 4. posnetka Famnitovih bioloških večerov: Obnova podvodnih gozdičkov rjavih alg iz rodu Cystoseira s.l.

Četrto predavanje letošnjega cikla Famnitovih bioloških večerov z naslovom “Obnova podvodnih gozdičkov rjavih alg iz rodu Cystoseira s.l.,” je izvedla Ana Lokovšek, z Morske biološke postaje Piran (NIB). Predavanje je potekalo preko vidokonferenčne povezave ZOOM.

             

V tokratnem predavanju je bilo govora o rjavih algah iz rodu Cystoseira s.l. (vključujoč rodove Cystoseira, Gongolaria in Ericaria), ki so pomembni gradniki habitata v Jadranskem morju in tudi širše v Sredozemskem morju. Za njih je značilna razvejana, tridimenzionalna struktura steljke, ki tvori t.i. krošnje, te pa se združujejo v prave podvodne gozdičke. Ti podvodni gozdički so po pomembnosti in številu vrst lahko primerljivi celo z gozdovi na kopnem in nudijo številne ekosistemske storitve, kot so visoka primarna produkcija, dolgotrajni ponor ogljika in zaščita obalnega pasu pred vremenskimi vplivi. Krošnje cistozir nudijo tudi življenjski prostor, bogati ribji in nevretenčarski združbo, substrat za številne vrste epifitov, vir hrane za številne organizme in jasli za ribje mladice. Zaradi antropogenih pritiskov, kot so prelov velikih predatornih rib, gradnja v obalnem pasu, onesnaževanje in evtrofikacija voda ter segrevanje morja, so populacije cistozir v zadnjih desetletjih v upadanju. Zaradi slabe širitvene kapacitete, fragmentiranih populacij in intenzivne paše s strani morskih ježkov in rastlinojedih rib je naravna obnova populacij malo verjetna. Dobro organizirani in usmerjeni obnovitveni ukrepi so tako nujni za ohranitev teh pomembnih habitatov.

O predavateljici: Ana Lokovšek je magistrica programa Varstvo narave na UP FAMNIT in zaposlena kot mlada raziskovalka na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB). Raziskovalno se ukvarja z ekologijo makroalg in ohranjanjem morskih habitatov. V sklopu doktorata se osredotoča na obnovo gozdičkov rjavih alg iz rodu Cystoseira s.l. v severnem Jadranskem morju. Že od nekdaj jo je zanimal podvodni svet in tako je že od malih nog številne ure preživela ob občudovanju rib, ki jih je gojila v številnih akvarijih. Skrb za vodne organizme jo je tako prevzela, da si je po končanem podiplomskem študiju našla delo v nacionalnem akvariju na Malti. Vendar pa je ob spoznanju, da so številni morski habitati vedno bolj ogroženi, odločila, da želi s svojim delom resneje pripomoči k ohranjanju le-teh. Tako je izobraževanje nadaljevala na področju varstva narave, s poudarkom na morju.Tudi v prostem času se rada potaplja in raziskuje morske pokrajine, ko pa je doma, pa svoj mali podvodni svet še vedno vzdržuje in občuduje v številnih akvarijih.


      

Naslednje predavanje z naslovom "Raznovrstni pristopi k ohranitvi primatov; primer dobre prakse iz Severnega Sulavezija" bo izvedla Živa Justinek, program Selamatkan Yaki, v sredo, 21. februarja 2024, ob 19.00, preko videokonferenčne povezave ZOOM. 

Vabljeni!


sreda, 31. januar 2024 NATEČAJ PIEZIJE V SLOVENŠČINI: združevanje umetnosti in matematike

Pifilologija zajema različne mnemotehnične tehnike, ki nam lahko pomagajo pri znanju največjega možnega števila decimalk števila pi. En od načinov je piezija – torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi.

    

Nekaj prvih decimalk števila pi lahko najdete na TUKAJ.

Piezija v angleščini "How I wish I could calculate pi" nam da prvih sedem števk števila pi (3,141592).

Prvo izbiranje piezije v slovenščini z natečajem smo izvedli leta 2014. Navdušeni smo bili nad umetniško vrednostjo prispelih del, ki so bila zapisana v različnih oblikah, presegala pa so 130 decimalk števila pi.

Prve slovenske piezije lahko preberete na povezavi.

Verjamemo, da ustvarjanje, ki združuje umetnost in matematiko ni izpeto, zato ponovno organiziramo NATEČAJ za piezijo v slovenščini. Zmagovalno piezijo bomo razglasili na posebnem dogodku v okviru Tedna Univerze na Primorskem, prav na dan števila pi, ki ga obeležujemo 14. 3. 2024. Svoja dela nam lahko posredujete prek elektronske pošte do 3. 3. 2024.

Kako lahko sodelujem?

Sodelujete lahko z literarnim prispevkom (prozo ali poezijo), ki ustreza naslednjim kriterijem:

 • Zapisan je v zborni slovenščini.
 • Ustreza zahtevam pifilologije, torej mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi. Za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami.
 • Besedilo mora biti smiselno vsebinsko povezano.
 • Dodatne točke za izvirnost si avtor lahko pridobi z zapisom, ki sledi pravilom določenih literarnih zvrsti (npr. v primeru poezije upoštevajte rimo, strukturo v obliki kitic, akrostih, carmen figuratum ipd.).
 • Besedilo še ni sodelovalo na preteklih natečajih za PIezijo.
 • Besedilo je avtorsko delo fizične osebe.

Nagrade, izbor in objava

Izbrali bomo tri najboljše piezije, katerih avtorji bodo prejeli naslednje nagrade

 • 1. nagrada:  trije boni (Akvarij Piran in Arheološki park Simonov zaliv), matematična stenska ura
 • 2. nagrada:  dva bona (Akvarij Piran in Arheološki park Simonov zaliv), nahrbtnik
 • 3. nagrada: en bon (Akvarij Piran in Arheološki park Simonov zaliv)

Vsi ostali sodelujoči prejmejo simbolično nagrado.

Kako oddam prispevek?

Prispevek oddate po elektronski pošti na naslov matematika.promo@famnit.upr.si v obliki Word ali druge tekstovne datoteke (ne pdf). Obenem v sporočilu dopišite ime in priimek, naslov in kontakt (telefonska številka, elektronski naslov) avtorja prispevka. Če ne želite objave osebnih podatkov ob razglasitvi, dodajte še psevdonim.

Vse informacije o načinu sodelovanja 

PRENOS PLAKATA


torek, 30. januar 2024 Podaljšan rok prijave za delovno mesto v Kadrovski službi FAMNIT/IAM

Podaljšujemo rok prijave za razpisano delovno mesto J017100 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Kadrovski službi UP FAMNIT in UP IAM. Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja in trimesečnim poskusnim delom.

Predviden začetek dela s 1. marcem 2024. 

Kandidatke in kandidati svoje pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na e-naslov: razpisi@famnit.upr.si

Podaljšan rok prijave do 3. februarja 2024. 
Več o razpisu na povezavi.


torek, 30. januar 2024 Sodelavci HICUB Lab na 8. konferenci HCI SI

V petek, 26. januarja 2023, je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI UM) potekala 8. edicija konference HCI Slovenija.

     

HCI SI je letno srečanje skupnosti strokovnjakov s področja interakcij človek-računalnik (human-computer interactions - HCI) v Sloveniji in bližnjih regijah, ki ga organizira Bled SIGCHI. Letošnjo edicijo konference je soorganiziral HICUP Lab (Humans Interacting with Computers at University of Primorska).

Na konferenci so člani HICUP Lab predstavili številne raziskave iz različnih projektov, ki jih izvaja raziskovalna skupina:

 • Nuwan T Attygalle je predstavljal delo z naslovom Towards Hand Gesture Recognition Prototype Using the IWR6843ISK Radar Sensor and Leap Motion,
 • Matjaž Kljun in Klen Čopič Pucihar sta predstavljala delo z naslovom Manipulating and Augmenting Digital Content Through Physical Counterpart,
 • Karolina Trajkovska je predstavljala delo z naslovom Name and Face Recall Cognitive Failure: Presenting a Short Literature Review and System Design,
 • Nikola Kovačević je predstavljal delo z naslovom Retzzles: Do Jigsaw Puzzle Actions on Interactive Display Maps Increase the Retention of Map Information?,
 • Uroš Sergaš je predstavljal delo z naslovom Cross-country analysis on connection between Financial Lifestyle and Happiness,
 • Jordan Aiko Deja je predstavljal delo z naslovom Teach Me How to ImproVISe: Co-Designing an Augmented Piano Training System for Improvisation in
 • Marko Tkalčič je predstavljal delo z naslovom Ranking Footballers with Multilevel Modeling.

Več o konferenci in laboratoriju si lahko preberete na povezavi hicup.famnit.upr.si.

     

    


ponedeljek, 29. januar 2024 Strokovno srečanje Piran po Piranu

Raziskovalke Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSR UP IAM) so v četrtek, 25. januarja 2024, predstavile svoje aktualno raziskovalno delo na strokovnem srečanju z naslovom Piran po Piranu.

Na 32. svetovnem kongresu Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP), ki smo ga na Univerzi na Primorskem soorganizirali od 19. do 23. septembra 2023, je svoje delo na področju raziskovanja samomora, klinične prakse in preventivnih dejavnosti predstavilo tudi več slovenskih strokovnjakov.

Strokovno srečanje Piran po Piranu je nastalo v želji, da bi se z najnovejšimi dosežki na področju suicidologije v svetu, predvsem pa v Sloveniji, seznanili slovenski strokovnjaki, ki se kongresa niso udeležili. Svoje prispevke s kongresa so slovenski suicidologi predstavili strokovnjakom s področja, se z njimi srečali in svoja spoznanja predstavili širši slovenski javnosti.

Dogodek je potekal hibridno v organizaciji Slovenskega združenja za preprečevanje samomora in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Raziskovalke centra za raziskovanje samomora so o svoji izkušnji povedale:

»V veselje mi je bilo sodelovati na dogodku, na katerem smo kljub različnim načinom udeležbe s sodelavkami uspešno posredovale izsledke raziskav, ki jih izvajamo na Slovenskem centru za raziskovanje samomora, naše znanje in izkušje, ob tem pa se še bolj povezovale tudi z drugimi raziskovalci in strokovnjaki s področja. Program dogodka je izpostavil izjemno širino aktivnosti na tem področju, kar nas navdihuje in motivira za nadaljnje delo in sodelovanje.«

Doc. dr. Nuša Zadravec Šedivy, raziskovalka SCSR UP IAM in docentka na UP Famnit

»Srečanje je predstavljalo veliko dodano vrednost mednarodnemu kongresu, saj smo udeleženci imeli možnost, da smo se srečali z drugimi strokovnjaki iz Slovenije, slišali njihove prispevke ter naša spoznanja predstavili širši slovenski javnosti. Hkrati pa je dogodek dokazal, da je področje suicidologije v Sloveniji izjemno dobro razvito, kreirajo pa ga številni ugledni strokovnjaki in strokovnjakinje.«

Nina Krohne, mlada raziskovalka SCSR UP IAM in asistentka na UP Famnit

»Dogodek je ponesel vsebine svetovnega kongresa med slovenske strokovnjake, ki se kongresa sicer niso mogli udeležiti. Poleg tega je predstavljal priložnost za povezovanje med raziskovalci, ki se ukvarjamo s temo samomora v slovenskem prostoru. Osebno sem dogodek doživela kot dragocen tudi z vidika, da sem lahko v nekoliko bolj sproščenem vzdušju prisluhnila predstavitvam sodelavk in drugih slovenskih kolegov, ki jih na kongresu, zaradi sočasnih obveznosti z organizacijo, nisem uspela spremljati.«

Polonca Borko, raziskovalka SCSR UP IAM


ponedeljek, 29. januar 2024 Avtorji, med njimi tudi raziskovalki UP FAMNIT, predlagajo nov pristop k spremljanju genetske raznolikosti v Evropi, da bi se vrste lažje prilagajale podnebnim spremembam

Genetska raznolikost je ključna za prilagajanje vrst podnebnim spremembam. Mednarodna študija, objavljena v reviji Nature Ecology & Evolution, ki vključuje tudi raziskovalki Univerze na Primorskem (FAMNIT), kaže, da so sedanji programi za spremljanje genetske raznolikosti v Evropi nepopolni in nezadostni. Študija predlaga inovativen pristop k identifikaciji in natančnemu določanju ključnih geografskih območij, na katere bi se osredotočili.

Vsaka živa stvar na našem planetu se razlikuje od ostalih živih bitij po majhnih razlikah v svojem dednem materialu. Tako, ko se okolje spremeni in postane neprijazno populacijam vrst, kot so rastline in živali, lahko genetska variabilnost omogoči prilagajanje novim pogojem, namesto izumiranja ali selitve na druga okolja.

Preprosto povedano je genetska raznolikost ena od ključnih elementov preživetja vrst. Leta 2022 je mednarodna Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD) poudarila povečano potrebo po zaščiti genetske raznolikosti divjih vrst, osnovne sestavine biološke raznolikosti, ki je bila pred tem splošno zanemarjena.

Globalno segrevanje že močno vpliva na mnoge vrste v Evropi. Sposobnost vrst, da se upirajo večjim vročinam ali suši, kot tudi nove vrste, ki kolonizirajo njihovo okolje, določa njihovo preživetje. Prav v teh mejnih situacijah je najbolj nujno meriti genetsko raznolikost, da se lahko oceni sposobnost obravnavane vrste za preživetje.

Z analizo vseh programov genetskega spremljanja v Evropi je študija pokazala, da obstajajo geografska območja, kjer so pri spremljanju potrebni večji vložki in posodobitev postopkov.


Geografska porazdelitev prizadevanj za spremljanje populacijske genetske raznolikosti
Vir: https://www.nature.com/articles/s41559-023-02260-0

»Brez boljšega evropskega spremljanja genetske raznolikosti tvegamo izgubo pomembnih genetskih variant,« je povzel prof. dr. Peter Pearman, vodilni avtor študije.

Izboljšano spremljanje bi omogočilo odkrivanje območij, ki so naklonjena tem variantam, ter njihovo zaščito, da bi ohranili genetsko raznolikost, ki je bistvena za dolgoročno preživetje vrst. Nekatere od teh ogroženih vrst prav tako zagotavljajo neprecenljive storitve ljudem, kot so opraševanje pridelkov, nadzor škodljivcev, čiščenje vode in regulacija podnebja.

Celoten članek, katerega soavtorici sta prof. dr. Elena Bužan, sicer tudi članica Upravnega odbora Evropskega konzorcija (ERGA),  in Laura Iacolina, gostujoča raziskovalka, obe z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT, je dostopen tukaj. Povzetek izsledkov je dostopen tukaj.

   


petek, 26. januar 2024 UP FAMNIT NA 15. INFORMATIVI 2024

UP je tudi letos bila prisotna na Informativi, največjem slovenskem sejmu izobraževanja in poklicev. Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču je tako kot lansko leto prinesla odprtost mediteranskega okolja in pristopa k dijakom, ki so lahko ne le našli informacije o študiju, temveč tudi obštudijskih dejavnostih ali vsebinah, povezanih s študentskim življenjem. Tokrat so bila tudi z oznakami poudarjeno predstavljena različna področja, ki jih ponujajo pedagoške članice UP.

Tako v petek kot soboto sta bili na voljo tudi delavnici "Male skrivnosti velikih študentov" - s pogovorom in praktičnimi primeri, odgovori na vprašanja, so dijaki prejeli odlične pripomočke za študij, ne glede na izbiro fakultete ali smeri študija.

Več informacij o študiju bodo dijakinje in dijaki lahko izvedeli tudi na uradnih informativnih dnevih 16. in 17. februarja,  kamor bodo lahko v petek prišli s posebnim avtobusom.


Več o drugih informativnih dogodkih je na voljo tudi na podstrani.

    


sreda, 24. januar 2024 UJEMIMO DIGITALNO PRIHODNOST S PROJEKTOM SRC-EDIH

KOPER, 24. 1. 2024 - V prostorih Pretorske palače v Kopru je danes potekala novinarska konferenca, na kateri so govorniki predstavili storitve ter osebne izkušnje, ki jih za namene digitalizacije lastnega dela podjetjem in javnim zavodom nudi projekt Evropsko digitalno inovacijsko stičišče SRC-EDIH. Podjetja in javni zavodi, ki bodo vključeni v projekt, bodo pridobili ocene o njihovem obstoječem digitalnem razvoju ter znanja in storitve za uporabo digitalnih tehnologij, s katerimi bodo lahko izboljšali svoje poslovne in proizvodne procese, izdelke ali storitve v prihodnje.

Danes je digitalna preobrazba nujen del uspešnega poslovanja in doseganja konkurenčnosti tako pri delu v gospodarstvu kot tudi javnega sektorja. Preobrazba poslovanja v digitalna okolja zahteva uvajanje novih tehnologij, spremembe v poslovnih procesih, pa tudi kulturi in načinu razmišljanja zaposlenih znotraj organizacij.

Evropska unija je v podporo podjetjem in javnemu sektorju pri uvajanju sprememb v smer digitalnega delovanja ustanovila mrežo evropskih digitalnih inovacijskih stičišč (EDIH). Ta vključuje 151 stičišč v 31 državah Evropske unije in SRC-EDIH je eno od dveh v Sloveniji. Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem je s svojimi raziskovalci s Fakultete za management in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije eden od osrednjih projektnih partnerjev v Sloveniji. Koordinator SRC-EDIH projekta v Sloveniji je Razvojni center Novo mesto.

V naslednjih dveh letih bo stičišče SRC-EDIH pri pridobivanju digitalnih znanj in kompetenc v Sloveniji podprlo prek 100 organizacij in več kot 1000 zaposlenih. Vsem v projekt vključenim organizacijam in zavodom bo omogočen dostop do tehničnega in strokovnega znanja, preko 100 različnih izobraževanj in dostop do 11 testnih okolij, v katerih bo omogočeno testiranje naprednih digitalnih tehnologij pred vlaganjem vanje. Na voljo so tudi storitve svetovanja pri financiranju ter dostop do inovacijskega ekosistema. Vse storitve projekta so 80-100 % subvencionirane.

SRC-EDIH v Sloveniji sicer sestavlja konzorcij 16 partnerskih organizacij in njenih strokovnjakov, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami na področju različnih digitalnih tehnologij v naslednjih letih spodbujali digitalno preobrazbo organizacij v Sloveniji. Konzorcij sestavljajo naslednje regionalne razvojne agencije, fakultete in univerze, občine, gospodarska zbornica in podjetja ter različna interesna združenja:

 • Razvojni center Novo mesto
 • Mestna občina Novo mesto
 • Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
 • Fakulteta za informacijske študije Novo mesto
 • Občina Ajdovščina
 • Univerza na Primorskem
 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
 • Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
 • Razvojno informacijski center Bela krajina
 • Koofr, d. o. o.
 • CadCam Lab, d. o. o.
 • Univerza v Novi Gorici
 • Mikrografija, d. o. o.
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Združenje delodajalcev Slovenije
 • Združenje regionalnih razvojnih agencij GIZ

Delovanje stičišča podpirata tako Evropska komisija kot tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki projekt SRC-EDIH sofinancirata.

Rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar je v uvodnem nagovoru izpostavila pomen projekta SRC-EDIH za Univerzo na Primorskem in njegovo vpetost v širše družbeno okolje v občini, regiji in državi.

»SRC-EDIH projekt je za Univerzo na Primorskem eden izmed najbolj pomembnih strateških projektov trenutnega razvojnega obdobja. Republika Slovenija si je zastavila cilj uvrstitve med deset najuspešnejših držav EU, merjeno z evropskim inovacijskim indeksom. Kljub temu da je v zadnjih letih zaznati izboljšanje, se še vedno uvrščamo v skupino držav zmernih inovatork. Za uspešno realizacijo tega nacionalnega strateškega cilja, je pomembno izvajanje ukrepov za dvig vrednosti posameznih kazalnikov v evropskem inovacijskem indeksu. Med njimi številni naslavljajo digitalizacijo in uporabo informacijskih tehnologij v družbi. Prepričani smo, da bo Republika Slovenija tudi s pomočjo projekta SRC-EDIH bistveno izboljšala zgoraj omenjeni evropski inovacijski indeks Projekt SRC-EDIH tako za Univerzo na Primorskem predstavlja enega ključnih projektov, preko katerega univerza izvršuje svoje družbeno poslanstvo v lokalnem in širšem okolju,« je izpostavila rektorica Univerze na Primorskem.

Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, je poudaril nujnost digitalizacije organizacij za njihovo uspešnost in konkurenčnost v prihodnosti. »Priložnosti stičišča je smotrno in nujno izkoristiti, saj ponuja celostno podporo pri spoznavanju in uvajanju digitalnih tehnologij. Prvi korak procesa digitalne preobrazbe s SRC-EDIH je izvedba ocene digitalne zrelosti organizacije, na podlagi katere se določijo nadaljnji koraki vaše digitalne preobrazbe. Ti koraki so običajno pridobivanje digitalnih kompetenc, testiranje tehnologij in njena kasnejša integracija ter iskanje finančnih virov in partnerjev za izvedbo integracije. Vsi ti koraki se lahko izvedejo s podporo našega stičišča. Tesno sodelovanje in podpora Evropske komisije in Ministrstva za digitalno preobrazbo predstavljata ključno gonilo za naš uspeh in uresničitev vizije digitalne preobrazbe Slovenije. Projekt se sicer zaključi s septembrom 2025, a pričakujemo, da se bo na osnovi dobrih rezultatov in potreb v družbi sodelovanje nadaljevalo tudi po zaključku projekta,« je pojasnil.

Andrej Erzetič, svetovalec župana za digitalni razvoj, Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje na Mestni občini Koper je predstavil vizijo digitalnega razvoja Mestne občine Koper in izkušnje z uporabo orodja za ocenjevanje digitalne zrelosti projekta SRC-EDIH 

»Načeloma velja, da če ne veš kje si, potem ne veš, kam greš. Da želimo in moramo iti v smeri vedno večje digitalizacije je jasno. Da gre digitalna preobrazba v pravi smeri in na pravi način pa je dobrodošlo, tudi to, da se primerjamo z drugimi. Vse to so vodila Mestne občine Koper pri digitalni preobrazbi njenega delovanja,« je povedal Erzetič.

Marko Krnec, direktor podjetja K2PACK, ki že aktivno sodeluje v projektu SRC-EDIH je svoje izkušnje z dosedanjih sodelovanjem na projektu strnil v naslednji oceni

»Za sodelovanje v projektu smo se odločili, ker smo ravno v letu 2023 dokončali prvo investicijo v digitalna orodja, ki je bila sofinancirana z razpisom P4D. Želeli smo videti na katerih področjih smo močni in na katerih moramo še delati. Prav tako smo želeli videti primerjavo naše digitalne zrelosti z ostalimi podjetji iz Slovenije in Evrope. Že dosedanje sodelovanje na projektu nam je pomembno pomagalo tudi pri naši spremembi notranje organizacije dela, ko smo digitalnemu razvoju dali še dodaten delovni zagon in zaposlili novo osebo za namene tega dela v podjetju,« je sodelovanje opisal direktor K2PACK.


ponedeljek, 22. januar 2024 Prosto delovno mesto v Kadrovski službi FAMNIT/IAM

Kadrovska služba UP FAMNIT in UP IAM razpisuje delovno mesto J017100 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1. Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja in trimesečnim poskusnim delom.

     

Predviden začetek dela s 1. marcem 2024. 

Pogoji za opravljanje dela:

 • diploma študijskega programa 1. stopnje oz. ekvivalentna (visokošolska strokovna izobrazba – prejšnja)
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost timskega dela,
 • znanje za delo z računalnikom (Excel, Word, E-pošta),
 • samostojnost in odgovornost.

Splošen opis del in nalog:

 • pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti službe,
 • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela službe,
 • pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • priprava podatkov o prisotnosti zaposlenih ter obračun potnih stroškov za izplačilo,
 • priprava podatkov za obračun avtorskih honorarjev, jubilejnih nagrad, redne uspešnosti,
 • priprava statističnih poročil s področja dela,
 • priprava medsebojnih sporazumov, soglasij in druge dokumentacije s področja dela,
 • vnos, priprava in vodenje različnih kadrovskih podatkov/evidenc ter urejanje arhiva.

Kandidatke in kandidati svoje pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na e-naslov: razpisi@famnit.upr.si

Rok prijave je 31. januar 2024. 


četrtek, 18. januar 2024 Drugo predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2023/24

Vljudno vabljeni na drugo letošnje predavanje z naslovom

»Kako z matematičnimi prijemi premagati nasprotnika v igri SET«,

ki bo v sredo, 24. januarja 2024, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in
prek ZOOM povezave,

predaval bo Dr. Vito Vitrih, UP FAMNIT in UP IAM. 

O predavanju: Igra SET je igra s posebnim kompletom 81 kart. Vsaka izmed kart je določena s štirimi lastnostmi, to so število, barva, oblika in polnilo simbolov na njej. Cilj je poiskati tako imenovane SET-e, to je nabore treh kart, ki so si po vsaki izmed štirih lastnosti med seboj vse enake ali pa vse povsem različne. Igra poteka tako, da imamo na mizi razporejene različne karte, igralci pa skušajo najti ustrezne kombinacije treh kart, ki izpolnjujejo opisan kriterij. Če uspejo najti pravilen set, ga poberejo z mize, na mesto odstranjenih kart pa se položijo nove. Na predavanju bomo spoznali, kako nam lahko nekateri preprosti prijemi iz verjetnosti in kombinatorike pomagajo pri razumevanju te igre in omogočijo, da imamo v primerjavi s soigralci večje možnosti za zmago. Igra je lahko zabavna tako za otroke kot tudi za odrasle.


O predavatelju: Vito Vitrih je študiral uporabno matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je leta 2010 tudi doktoriral. Raziskovalno se ukvarja z numerično matematiko in računalniško podprtim geometrijskim načrtovanjem. Zaposlen je kot profesor za matematiko na UP FAMNIT in na Inštitutu Andrej Marušič, kjer je tudi direktor.

 

 


Prenos plakata


četrtek, 18. januar 2024 D010001 ASISTENT – ASISTENT NA PROJEKTU TRANSPLANT

Članica univerze: UP FAMNIT

Univerza na Primorskem vabi zainteresirane kandidate, da oddate prijavo na razpisano delovno mesto D010001 ASISTENT – ASISTENT na projektu TransPlant. Delovno mesto je sklenjeno za polni delovni čas (40 ur na teden), za leto dni, s tri mesečno poskusno dobo - možnost podaljšanja. 

Datum pričetka dela s 1. 4. 2024.

     

Pogoji za opravljanje dela:

 • magistrska izobrazba s področja biološko-ekološke smeri (druga bolonjska stopnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
 • aktivno znanje svetovnega jezika (angleščina).

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,
 • poznavanje osnovnih računalniških orodij (Microsoft Office, osnove GIS, osnove statistične obdelave podatkov),
 • organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost timskega dela,
 • samostojnost,
 •  zanesljivost.

Splošen opis del in nalog:

 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
 • sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Podroben opis nalog:

 • pomoč pri organizaciji in izvedbi komunikacijskih dejavnosti na projektu,
 • vzpostavitev in vzdrževanje stikov s projektnimi sodelavci,
 • sodelovanje pri objavljanju izsledkov raziskovalnega in strokovnega dela.

Drugi zahtevani pogoji:

 • izvolitev v ustrezen znanstveni naziv (asistent) oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev navedeni naziv na Univerzi na Primorskem,
 • vozniški izpit kategorije B in lasten avto,
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami terenskega dela in zanimanjem za botanične vsebine.

O projektu:

Projekt transPlant - Integralna čezmejna zaščita Natura 2000 rastlinskih vrst je usmerjen v pripravo varstvenih smernic in ukrepov za tri Natura 2000 vrste rastlin: dinarsko smiljko, Scopolijev repnjak in raznolistno mačino. Te vrste uspevajo na čezmejnem območju med Slovenijo in Hrvaško, za njihovo dolgoročno ohranjanje pa je potrebo zagotoviti skupne varstvene strategije, ki bodo temeljile na aktivnih in-situ ter ex-situ varstvenih ukrepih, na poznavanju razširjenosti vrst ter razumevanju vpliva podnebnih sprememb v prihodnosti. Pri tem se bomo osredotočili na poznavanje biologije, populacijske genetike in reprodukcijskega stanja populacij. Strategijo bomo razvili v sodelovanju z deležniki, to so uporabniki prostora in zainteresirana javnost. Projekt, ki ga bo vodil Prirodoslovni muzej Reka je bil pripravljen v sodelovanju osmih partnerjev iz Slovenije (Regijski park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti) ter Hrvaške (Prirodoslovni Muzej Reka - vodilni partner, Istrska Županija, Občina Matulji, Nacionalni park Risnjak).

Rok prijave je 31. 1. 2024.

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na e-naslov vanessa.pobega@famnit.upr.si


Celoten razpis


četrtek, 18. januar 2024 Študijska izmenjava: postopek prijave in prvi koraki do izmenjave

V zvezi z novim razpisom za študijske izmenjave Erasmus + v študijskem letu 2024/2025 vabimo vse, ki bi se želeli prijaviti na izmenjavo, da se nam pridružite na predstavitvi postopka prijave in prvih korakov na poti do uspešne realizacije vaše izmenjave.

V sklopu srečanja, bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja in razjasnili morebitne nejasnosti.

Srečanje bo izvedeno prek zoom povezave v dveh terminih, in sicer:

 • v torek, 23. 1. 2024 in

 • v torek, 30. 1. 2024.

Srečanje bo potekalo ob 13. uri v slovenščini, za tem pa bo ob 14. uri sledilo srečanje v angleščini.

Oba termina sta dostopna preko naslednje > Zoom povezave. 

    


četrtek, 18. januar 2024 Zaključna konferenca COST akcije ConservePlants

V sklopu COST akcije CA18201 - An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century (ConservePlants) bo 12. in 13. 2. 2024, v objektu Livade 1.0 v Izoli, potekala zaključna konferenca.

Poleg pregleda najpomembnejših dosežkov projekta, bo 12. 2. popoldne potekala tudi predstavitev zbirke štirih otroških knjig »Zgodbe o ogroženih rastlinah«, ki je nastala v okviru akcije. Na dogodku bodo prisotne avtorice vseh štirih knjig.

Natančen program konference je dostopen tukaj.

Glavni cilj akcije ConservePlants je izboljšati ohranjanje rastlin v Evropi z vzpostavitvijo mreže znanstvenikov in drugih zainteresiranih, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki ohranjanja rastlin. To lahko vključuje taksonomijo rastlin, ekologijo, varstvena genetika in fiziologijo ter reproduktivne biologije do upravljavcev zavarovanih območij. Pomembno je tudi, da ne pozabimo na družboslovce, ki so ključni pri delu s širšo javnostjo.

Vodja projekta je dr. Živa Fišer z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT.

Uradna spletna stran ConservePlants je dostopna tukaj.


torek, 16. januar 2024 Preizkusno predavanje dr. Domen Šoberl

Dr. Domen Šoberl bo imel v ponedeljek, 22. 1. 2024 ob 16:00preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Računalništvo in informatika«.

Predavanje z naslovom »Qualitative Reasoning in Artificial Intelligence — bridging the gap between machine learning and human reasoning« bo potekalo na UP FAMNIT, v predavalnici Famnit-VP3, Glagoljaška 8, 6000 Koper (2. nadstropje).

Vljudno vabljeni k udeležbi.


sreda, 10. januar 2024 Oddelek za biodiverziteto vabi na 2. letošnji seminar iz kopenskih vsebin

Drugi letošnji seminar, iz kopenskih vsebin, z naslovom "Issues with operationalising ecosystem services for policy," bo izvedla Ilona Rac, v sredo, 17. januarja 2024, prek ZOOM povezave, od 12. do 13. ure. 

      

The seminar talk will focus on issues around implementing the concept of ecosystem services in policy and practice. While ecosystem services have been hailed as a promising concept to reconcile different interests in the uses of nature, actually implementing them in practice has proven to be trickier. The talk will include a brief overview of the concept of ecosystem services, state of the art on its implementation and personal research experience, especially with regard to the inclusion of stakeholders.


The primary background of Ilona Rac is  Law and Agronomy; she has recently acquired her PhD in the field of Economics of natural resources. Her work mainly consists of agricultural policy analysis and advice with regard to environmental issues. She has worked in several EU and national projects dealing with agriculture and its related environmental issues, including ecosystem services, as well as projects dealing with the issue of food waste. In this seminar, she will present her experience with research projects aiming to assess ecosystem services in order to provide support for evidence-based policymaking.


torek, 9. januar 2024 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Simone Kralj Fišer

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje prof. dr. Simone Kralj Fišer, redne profesorice za področje Biologija, z naslovom: »SPOLNI DIMORFIZEM«, ki bo v petek, 19. januarja 2024, ob 9:30 v predavalnici Famnit-VP3, Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje).


ponedeljek, 8. januar 2024 Evropska komisija izpostavila InnoRenew CoE kot primer dobre prakse za medsektorsko mobilnost

Evropska komisija je objavila poročilo »Incentives and Skills: Focus on Research Talent. Mutual Learning Exercise on Knowledge Valorisation – Focus on Skills, Intersectoral Cooperation and Incentive Systems«, ki se osredotoča na to, kako gojiti raziskovalne talente, kar je bistveno za učinkovito izkoriščanje znanja.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je predstavljen v poglavju o najboljših praksah, saj spodbuja dinamično okolje za sodelovanje in medsektorsko mobilnost. Ena od glavnih tem v poročilu obravnava tudi pomen zagotavljanja spodbud za raziskovalce in njihove ekipe z možnostmi financiranja, poklicnega napredovanja in prepoznavnosti, ki so bistvenega pomena za pospeševanje valorizacije znanja.

Celotno poročilo si lahko preberete tukaj.


petek, 5. januar 2024 D010001 ASISTENT - ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž

     

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) oziroma doktorat znanosti s področja Računalništva in informatike,

 • aktivno znanje slovenskega jezika, zaradi opravljanja pedagoškega dela,

 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,

 • ravnanje z avdiovizualno opremo,

 • sposobnost timskega dela,

 • organizacijske sposobnosti

 • sposobnost svetovanja,

 • samostojnost,

 • komunikativnost,

 • praktične spretnosti.

Druga zaželena znanja:

izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Računalništva in informatike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,

 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,

 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,

 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,

 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,

 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,

 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v elektronski obliki na naslov: vanessa.pobega@famnit.upr.si

Rok za prijavo je: 31.1. 2024

Celoten razpis


petek, 5. januar 2024 Preizkusno predavanje dr. Marko D