Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 14. januar 2021 13. Informativa: 22. – 23. januar 2021

Vse dijakinje in dijake vabimo, da se nam v petek, 22. in v soboto, 23. januarja 2021, pridružijo na
13. Informativi, največjem slovenskem sejmu izobraževanja in poklicev, ki bo letos potekal v virtualni obliki.

Na dogodku boste lahko obiskali virtualno stojnico Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer bodo študenti in zaposleni preko spletnih klepetalnic na voljo za vsa vprašanja in informacije o študijskih programih in študiju na UP FAMNIT.

Na osrednji stojnici Univerze na Primorskem pa bodo vsako uro potekale video-predstavitve oziroma webinarji s predstavitvami fakultet in različnimi delavnicami. Prav tako pa tudi letos predavatelji in drugi sodelavci UP ponujajo sklop predavanj za širše občinstvo.

Študijske programe UP FAMNIT bomo v sklopu webinarjev predstavili v petek, 22. 1. in soboto, 23.1., po naslednjem urniku:

 • od 11. 00 do 11. 30 - Izberi Famnit: Bodočnost je v prepletu znanosti,
 • od 15. 30 do 16. 00 - Izberi Famnit: Bodočnost je v prepletu znanosti.

Več informacij o celotnem programu Univerze na Primorskem na 13. Informativi je na voljo na povezavi: https://www.upr.si/si/univerza/medijski-center/novice-in-obvestila/up-na-virtualni-informativi-2020-

Ne pozabite, na Famnitu smo v januarju in februarju za vas pripravili še nekaj informativnih dogodkov, celoten program aktivnosti in vse dodatne informacije so na voljo tukaj: https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/informativni-dan

Obiščite nas na 13. Informativi, veselimo se srečanja z vami!

 


četrtek, 14. januar 2021 Rektorska konferenca RS za izvedbo nujnega dela pedagoškega procesa v prostorih fakultet

V petek, 8. januarja 2021, je potekala izredna seja Rektorske konference Republike Slovenije, na kateri so rektorji slovenskih univerz razpravljali o problematiki izvajanja pedagoškega procesa v času ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. V nadaljevanju navajamo izjavo rektorjev.

Čeprav smo na slovenskih univerzah prilagodili izvedbo oblik ter načinov poučevanja in učenja ter preverjanja in ocenjevanja znanja, ugotavljamo, da največjo težavo predstavljajo neizvedene kontaktne ure, ki zahtevajo prisotnost študentk in študentov v prostorih visokošolskih (in drugih delovnih) zavodov (znanstvenoraziskovalno delo, laboratorijske, vaje, terenske vaje, hospitacije in nastopi, pedagoška praksa, praktično usposabljanje itd.), ter izvedba pisnih izpitov, ki jih ne morejo nadomestiti prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja in za katere je nujna prisotnost študentk in študentov v prostorih visokošolskih zavodov. Opozarjamo, da nekatere študentke in študenti ob nespremenjenem načinu dela ne bodo mogli izpolniti vseh obveznosti, posledično ne bodo mogli pristopiti k preverjanju in ocenjevanju znanja.

Rektorji slovenskih univerz menimo, da mora Vlada RS nemudoma omogočiti:

 • izvedbo nujnega dela pedagoškega procesa v prostorih visokošolskih zavodov v obliki individualnega ali skupinskega (3–5 oseb) dela ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov MZ in NIJZ;
 • izvedbo individualnega znanstvenoraziskovalnega dela v prostorih visokošolskih zavodov ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov MZ in NIJZ, ki bo študentkam in študentom študijskih programov prve in druge stopnje ter doktorskim študentkam in študentom omogočalo dokončanje njihovih zaključnih del.

Na slovenskih univerzah že ves čas epidemije iščemo in ponujamo rešitve, s katerimi bi vsem deležnikom v visokem šolstvu omogočili nemoteno delo na način, ki ne bi ogrožal njihovega zdravja, ob predpostavki, da študentke in študenti kljub izrednim razmeram, s katerimi se srečujemo v Republik Sloveniji od meseca marca 2020 dalje, dobijo potrebno znanje ter si pridobijo kompetence v okviru študijskih programov, ki so jih izbrali ob vpisu na slovenske univerze. Usvajanje in oblikovanje znanja sta ključnega pomena tako za posameznika kot za družbo, zato je potrebno vzpostaviti konstruktiven dialog z odločevalci v državi, katere prihodnost bo krojilo znanje, ki mora biti ena najpomembnejših vrednot današnje družbe.

Informacija je povzeta po objavi na spletni strani Univerze na Primorskem.


petek, 8. januar 2021 Preizkusno predavanje dr. Ana Mladenović

Dr. Ana Mladenović bo imela v ponedeljek, 11. 1. 2021 ob 14:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Ekologija«.

Predavanje z naslovom »Odpadki kot vir surovin v krožnem gospodarstvu« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://upr-si.zoom.us/j/81340836579

Vljudno vabljeni!


petek, 8. januar 2021 Famnitov biološki večer: Psihološki učinki okoljskih sprememb - Vpliv pomanjkanja vode na mentalno zdravje

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Psihološki učinki okoljskih sprememb«
in podnaslovom
»Vpliv pomanjkanja vode na mentalno zdravje«

ki bo v sredo, 13. januarja 2021, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predavala bo dr. Maja Ženko (ICTA - Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB)).

O PREDAVANJU: Pomanjkanje varnih virov vode je ena izmed največjih težav, s katerimi se bomo spopadali v tem stoletju, saj bo po ocenah Svetovne zdravstvene organzacije do leta 2050 40% svetovne populacije živelo s kritičnim pomanjkanjem vode. To ni le posledica geografskih značilnosti prizadetih območij, temveč predvsem neustreznih politik upravljanja z vodo, ki izkoriščajo vodne vire v skladu z večjimi kapitalskimi dobički in na račun drugih uporabnikov vode, ki trpijo njeno pomanjkanje ali onesnaženje. Čeprav se je v zadnjih desetletjih pisalo o številnih socialnih in ekonomskih posledicah dostopa do vode na prizadete uporabnike, pa je le malo študij do sedaj raziskovalo povezavo med psihološkim zdravjem in pomanjkanjem vode. V predavanju bom predstavila izsledke študije opravljene v okolici Urmijskega jezera v Iranu, ki je podobno kot Aralsko jezero, na pragu izsušitve. V študiji smo odkrivali učinke pomanjkanja vode na mentalno zdravje okoliških prebivalcev. Pomanjkanje vode namreč preko solastalgije, ekonomskih, družbenih in zdravstvenih posledic pomembno prispeva k razvoju številnih psiholoških motenj.

O PREDAVATELJICI: Dr. Maja Ženko je doktorica Okoljskih znansti in tehnologije. Doktorat je pridobila na Inštitutu za okoljske znanosti in tehnologijo Avtonomne univerze v Barceloni. Področje njenega raziskovanja je politična ekologija, tekom svojega dela pa je raziskovala predvsem socialne vplive alteracij vodnih tokov, s posebnim poudarkom na vplive na mentalno zdravje ter dostop do vode za etnične manjšine. Njeno delo je bilo objavljeno v več znanstvenih revijah, predstavljeno na mednarodnih strokovnih konferencah, del raziskovanja pa je opravljala na University of Reading v Združenem Kraljestvu.
Več o predavateljici si lahko preberete tukaj, preberete pa si lahko tudi enega izmed njenih prispevkov.
.

 

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI in bo dvojezično (v slovenščini in italijanščini).


petek, 8. januar 2021 Preizkusno predavanje dr. Vida Groznik

Dr. Vida Groznik bo imela v petek, 15. 1. 2021 ob 9:30 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Računalništvo in informatika«.

Predavanje z naslovom »Osnove priporočilnih sistemov« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://upr-si.zoom.us/j/89812476390?pwd=bkVwZG5Rc2RMKzZLTlhDNDVYcU9oZz09

Vljudno vabljeni!


četrtek, 7. januar 2021 Daring creativity: about the new project LOOSE CELLS – Innovating at the Crossfield of Art and Science and how to become part of it

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT
v okviru Seminarja računalništva in informatike

vabi na predavanje z naslovom:

»Daring creativity: about the new project LOOSE CELLS – Innovating at the Crossfield of Art and Science and how to become part of it«,

ki bo v ponedeljek, 11. januarja 2021, ob 16. uri
in bo potekalo na daljavo preko spleta.

Predavala bosta

Peter PURG (uvodna predstavitev) in

Črtomir TAVZES (kratka predstavitev laboratorijev InnoRenew CoE).

POVZETEK

The project LOOSE CELLS – Innovating at the Crossfield of Art and Science is dedicated to creation and innovation based on the blending of science, art and technology. In this way, it joins those intersectoral collaborations, which have already aroused a lot of international interest, as they can inspire the development of social and economic innovations. Innovation is also the goal of the project. The main activity will be the co-creation of an “art-science object”, which will be designed and created by students of diverse levels and backgrounds. It will be realised under the mentorship of Assoc. Prof. Peter Purg, PhD from School of Arts at University of Nova Gorica, with the advices of InnoRenew CoE experts and with the support of Assoc. Prof. Tilen Žbona, PhD from the Faculty of Education as well as the artists, producers and technicians within the PiNA association or the RUK network. In the seminar, you will learn more about the programme of the project and how to become part of. You will be also invited to discuss any questions with the representatives of the project.

PREDAVATELJA

Peter Purg currently leads the New Media module in the Digital//Media Arts and Practices graduate//postgraduate programme at the School of Arts, University of Nova Gorica, where he acts as Associate Professor, projects coordinator as well as expert across realms of digital culture and media. Having obtained a PhD in media art, communication science and literature from the University of Erfurt (Germany), his scientific inquiries now include media arts pedagogy, interdisciplinary collaboration and innovation, media art and media ecology. His artistic interests range from (lecture) performances and intermedia installations to public-space interventions as well as participatory creative processes. He is active in the field of cultural and higher education policymaking, assessment and quality assurance. Peter Purg currently leads the interdisciplinary MAST – Module in Art, Science and Technology project (DG Connect) – as well as School of Arts' teams in projects such as KONS - Platform for Investigative Arts (EU Cohesion), DIVA - Art:Biz Innovation Ecosystem (Interreg SI-IT), EmindS (Erasmus+) and TV Free Europe (Creative Europe). He curated the 20th international media/contemporary art festival Pixxelpoint 2019. Full CV at http://au.ung.si/peterpurg.

Dr. Črtomir Tavzes is a researcher at the InnoRenew CoE, an assistant research scientist at the University of Primorska, and conservation restoration adviser at the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia. He earned his PhD in biotechnology in 2003 from the University of Ljubljana, Slovenia. In the following two years, he was a postdoctoral fellow at the Metropolitan Museum of Art in New York, where he continued working until 2008. Upon the return to Slovenia, he also served as the director of the Institute of Wood Science and Technology, and Sustainable Development (until 2014). His research experience spans from enzymatic wood degradation and wood liquefaction through wood pest control to the immunological detection of material substance of cultural heritage objects.

 

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku preko spletnega orodja Zoom.

Do predavanja dostopate tako, da se povežete preko naslednje povezave: https://us02web.zoom.us/j/297328207

Vabljeni!

 


sreda, 6. januar 2021 Preizkusno predavanje dr. Maša Žvelc

Dr. Maša Žvelc bo imela v ponedeljek, 11. 1. 2021 ob 10:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Psihologija«.

Predavanje z naslovom »Fiziološka intersubjektivnost in regulacija v psihoterapevtskem odnosu« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81517577725?pwd=TUJuUG1IODJQSk1OZkxuSHp0TDB4Zz09

Vljudno vabljeni!


torek, 5. januar 2021 Raziskovalno bogata jesen članov DIST in laboratorija HICUP

Raziskovalci z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije (DIST) ter Laboratorija za interakcijo človek-računalnik – HICUP, so se v prvih mesecih študijskega leta 2020/21 udeležili številnih domačih in mednarodnih dogodkov, na katerih so predstavili svoje delo in raziskave na različnih področjih.

Že v začetku oktobra so pod okriljem Slovenian HCI community (ACM Chapter Bled) organizirali Slovensko konferenco Interakcija Človek-Računalnik v Informacijski družbi 2020 (Human-Computer Interaction in Information Society - HCI-IS ). Konferenco, ki je v celoti potekala preko spleta, je obiskalo več kot 30 udeležencev. Na njej je bilo predstavljenih 15 člankov, še pet pa so jih dodatno člani ACM SIGCHI poglavja Bled objavili na drugih dogodkih in revijah.

Istega meseca so sodelovali na mednarodni virtualni konferenci ACM MobileHCI 2020. Na njej so predstavili tri članke, ki so plod sodelovanja z raziskovalci z Japonske, Koreje, Mehike in Finske, izr. prof. dr. Matjaž Kljun pa je bil so-organizator sekcije demonstracij različnih prototipov (Demo & Interactivity Co-Chair).

V začetku novembra je v okviru premierne konference o interaktivnih površinah in prostorih ACM ISS 2020  skupina raziskovalcev skupaj s člani Laboratorija HICUP organizirala prvo mednarodno delavnico na temo medsebojne interakcije pri uporabi različnih sistemov mešane resničnosti - Cross-Reality Interaction (XR). Poleg predstavitve osmih zelo zanimivih prispevkov, so imeli udeleženci priložnost poslušati tudi vabljeno predavanje priznane mlade raziskovalke, dr. Anasol Peña-Rios. Naši raziskovalci asist. Jordan Aiko Deja, asist. Nuwan Attygale, doc. dr. Klen Čopič Pucihar in izr. prof. Matjaž Kljun pa so predstavili članek z naslovom: »Sound 2121: Cross-Reality Transitions Between Real and Augmented Sound Landscapes«.

Konec novembra pa je potekal 3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije, ki je namenjen odprti izmenjavi mnenj, izkušenj ter izhodišč za načrtovanje nadaljnje digitalizacije. Letos je bil izjemoma izveden preko spleta. Na dogodku je v sklopu Umetna inteligenca - temelj razvoja Slovenije sodelovala tudi naša raziskovalka dr. Vida Groznik. Mesec kasneje je dr. Groznik nastopila na spletnem seminarju Umetna inteligenca v zdravstvu in medicini, ki je potekal pod okriljem GZS – Gospodarske zbornice Slovenije, in sicer s predavanjem »Kako zaznati demenco z umetno inteligenco?«

   

6. decembra je potekal prvi virtualni TedEx Ljubljana, na katerem je bil gost tudi doc. dr. Klen Čopič Pucihar. V svojem nastopu je razmišljal o nekaterih vprašanjih kot so:  »Bomo zaradi vseh teh računalnikov postali pol ljudje in pol roboti? Zakaj je sploh smiselno v naša življenja pripeljati računalnike?« Posnetek predavanja bo za tiste, ki si ga niso ogledali v živo, na voljo na kanalu YouTube v prihodnjih tednih.

December se je nadaljeval z delavnico ImAna 2020 – Workshop on Immersive Analytics (delavnica o Potopitveni Analitiki), ki sta jo z nizozemskimi kolegi organizirala doc. dr. Klen Čopič Pucihar in izr. prof. Matjaž Kljun. Na njej so sodelovali izjemni in priznani znanstveniki kot so Benjamin Bach, Liz Marai, Luciana Nedel in Yannick Prié. Delavnica je potekala v sklopu konference IEEE AIVR (3rd International Conference on Artificial Intelligence & Virtual Reality).

Našim raziskovalcev čestitamo ob njihovih dosežkih in jim želimo obilo uspehov še v prihodnje!


ponedeljek, 4. januar 2021 Izr. prof. dr. Marko Tkalčič so-predsednik programskega odbora ACM UMAP 2021

Letos si bosta vlogi najvišje znanstvene funkcije na mednarodni konferenci ACM UMAP 2021 (29th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization) predsednika programskega odbora delila Nava Tintarev z Univerze v Maastrichtu ter Marko Tkalčič z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT.

ACM UMAP je osrednja mednarodna konferenca, namenjena tako raziskovalcem kot strokovnjakom, ki delajo na sistemih, ki se prilagajajo posameznim uporabnikom ali skupinam uporabnikov ter o njih zbirajo, predstavljajo in modelirajo informacije. Potekala bo junija 2021 v Utrechtu na Nizozemskem, in sicer v hibridni obliki (fizično ter preko spleta).

Teme, ki jih raziskujejo udeleženci, pokrivajo široko paleto raziskovalnih področij, kjer se lahko uporabijo personalizacija in prilagajanje. Znotraj njih pa raziskovalci ustvarjajo pomembne novosti, ki temeljijo na napredku pri modeliranju in prilagajanju uporabnikov, na priporočilnih sistemih, prilagodljivih izobraževalnih sistemih, inteligentnih uporabniških vmesnikih, e-trgovini, oglaševanju, digitalni humanistiki, socialnih omrežjih, osebnem zdravju, zabavi, in še veliko več.

Izr. prof. dr. Marko Tkalčič je že nekaj let vodilni član raziskovalne skupnosti UMAP in član uredniškega odbora znanstvene revije Springer UMUAI (A ").

Gre za pomemben dosežek, saj bo Univerza na Primorskem tako pozicionirana kot ena vodilnih raziskovalnih središč na področju sistemov modeliranja in personalizacije uporabnikov.

Profesorju Tkalčiču ob imenovanju iskreno čestitamo!


torek, 29. december 2020 Jamolbek Mattiev, nov doktor znanosti

Včeraj, 28. decembra 2020, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

Jamolbek Mattiev, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Clustering Class Association Rules to form a Meaningful and Accurate Classifier (Uporaba razvrščanja v skupine na klasifikacijskih asociacijskih pravilih za tvorbo smiselnih in natančnih klasifikatorjev), pod mentorstvom doc. dr. Branka Kavška in somentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča.

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!

   


torek, 29. december 2020 Ukrepi COVID-19: Tudi po novem letu brez sprememb

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije še za sedem dni podaljšala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, hkrati pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) univerzam poslalo dopis, s katerim nas obveščajo, da predvidoma tudi morebitne spremembe odloka v prvem tednu januarja še ne bodo vplivale na delovanje visokega šolstva.

Na Univerzi na Primorskem si želimo čimprešnjega postopnega vračanja študentov in si prizadevamo tudi za siceršnje reševanje situacije študentov. Posredovali smo že več predlogov akutnih in sistemskih rešitev, a smo v trenutnih razmerah omejeni z veljavno zakonodajo in drugimi akti.

Ministrstvo je obljubilo, da bo takoj v januarju povabilo univerze k pogovorom o nadaljevanju študijskega leta. Takoj ko prejmemo kakršnekoli informacije, jih bomo posredovali študentom.

Zato žal v tem trenutku še ne moremo natančneje napovedati potencialnih sprememb in prilagoditev. Zavedamo se, da negotova situacija povzroča nekaj nelagodja, zato na univerzi pripravljamo več mogočih scenarijev glede vračanja in vselitve študentov, zaključka 1. semestra in izpeljave izpitov.

O vseh spremembah vas bomo pravočasno obvestili.


ponedeljek, 28. december 2020 Micael Alexi Toledo Roy, nov doktor znanosti

V torek, 22. decembra 2020, je študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti Micael Alexi Toledo Roy, uspešno zaključil doktorski študij.

Pod mentorstvom prof. dr. Primoža Potočnika in somentorstvom izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića je pripravil in zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Kubični vozliščno tranzitivni grafi, ki premorejo avtomorfizem z majhnim številom orbit (Cubic vertex-transitive graphs having an automorphism with few orbits).

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!

 

    

 


sreda, 23. december 2020 Zagovor doktorske disertacije študenta Jamolbeka Mattieva

Jamolbek Mattiev, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Clustering Class Association Rules to form a Meaningful and Accurate Classifier (Uporaba razvrščanja v skupine na klasifikacijskih asociacijskih pravilih za tvorbo smiselnih in natančnih klasifikatorjev), pod mentorstvom doc. dr. Branka Kavška in somentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča.

Zagovor bo potekal v ponedeljek, 28. 12. 2020 ob 11. uri preko IKT orodja ZOOM na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/2711197445?pwd=ZGk0ZDZQb1NkcG5yWnE4Z3Y4aS9Edz09

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT, in sicer po predhodni najavi. Vpogled se izvaja v skladu z vsemi navodili Univerze na Primorskem v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19 ter v skladu z vsemi navodili in priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19 (SARS-CoV-2).

Vljudno vabljeni!


sreda, 23. december 2020 Znani zmagovalci kviza »Matematični adventni koledar 2020«

V prvi polovici decembra se je odvila že peta izvedba Matematičnega adventnega koledarja, na katerem so se v reševanju matematičnih nalog pomerili tako osnovnošolci kot srednješolci. Že četrto leto smo mladim navdušencem nad matematiko ponudili tudi vaje v angleškem jeziku.

S praktičnimi nalogami iz vsakdanjega življenja so se udeleženci spoprijemali od 1. do 18. decembra 2020, za vsako nalogo pa so imeli na voljo le en dan.

Letos je v kategoriji 8. in 9. razred OŠ tekmovalo 106 učencev, v kategoriji 1. in 2. letnik SŠ je tekmovalo 105 dijakov, v kategoriji 3. in 4. letnik SŠ pa 111 dijakov. Večina tekmovalcev je iz Slovenije, nekaj pa se jih je adventnega koledarja udeležilo tudi iz tujine.

Trem najboljšim v vsaki kategoriji smo podelili nagrado. Prejemniki nagrad so:

 • OŠ: Monika Minjovič, Manca Sečnik, Veronika Gortan;
 • SŠ, 1. in 2. letnik: Lenart Dolinar, Jošt Smrtnik, Hugo Trebše;
 • SŠ, 3. in 4. letnik: Anamarija Gorenc, Luka Stražišar, Zala Stražišar.

Vsem sodelujočim iskreno čestitamo za vložen trud in znanje.

Upamo, da bo med njimi tudi veliko takih, ki se bodo odločili za študij matematike!


torek, 22. december 2020 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Maheshye Weerasinghe

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom "Instructional Guidance in Extended Reality for Learning" študentke mednarodnega skupnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika (Computer Science) Maheshye Weerasinghe.

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 28. 12. 2020 ob 16.00 prek IKT orodja Zoom. Zainteresirani lahko Zoom povezavo dobijo v Referatu za študente UP FAMNIT (referat@famnit.upr.si).

Vljudno vabljeni!


sreda, 16. december 2020 Zagovor doktorske disertacije študenta Micaela Alexija Toleda Roya

Micael Alexi Toledo Roy, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Kubični vozliščno tranzitivni grafi, ki premorejo avtomorfizem z majhnim številom orbit (Cubic vertex-transitive graphs having an automorphism with few orbits), pod mentorstvom prof. dr. Primoža Potočnika in somentorstvom izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića.

Zagovor bo potekal v torek, 22. decembra 2020 ob 16. uri preko IKT orodja ZOOM na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/82210008593?pwd=Ny9wemxhWEtzUDN5d24vNFRNb2JOQT09

Meeting ID: 822 1000 8593

Passcode: 333811

 

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT, in sicer po predhodni najavi. Vpogled se izvaja v skladu z vsemi navodili Univerze na Primorskem v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19 ter v skladu z vsemi navodili in priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19 (SARS-CoV-2).

 

Vljudno vabljeni!


sreda, 16. december 2020 Izšla je četrta knjiga zbirke Famnitova predavanja: Jonathan E. Leech, Noncommutative Lattices: Skew Lattices, Skew Boolean Algebras and Beyond

Izšla je četrta knjiga zbirke Famnitova predavanja z naslovom Noncommutative Lattices: Skew Lattices, Skew Boolean Algebras and Beyond (v slovenščini: Nekomutativne mreže: poševne mreže, poševne Boolove algebre in onkraj). Avtor je mednarodno priznan matematik Jonathan E. Leech.

Knjiga je prosto dostopna na tej povezavi, v kratkem pa bo izdana tudi v tiskani obliki.

O KNJIGI

Začetki obsežnega preučevanja nekomutativnih mrež segajo v leto 1949, ko jih je kot prvi preučeval teoretični in matematični fizik Ernst Pascual Jordan, ki je bil sodelavec Maxa Borna in Wernerja Karla Heisenberga. Jordan je vpeljal nekomutativne mreže kot algebrske strukture, ki bi v svoji splošnosti morda lahko zaobjele logiko kvantnega sveta.

Sodobna teorija nekomutativnih mrež se je pričela štirideset let kasneje, ko je leta 1989 Jonathan Leech objavil članek z naslovom »Skew lattices in rings« (»Poševne mreže v kolobarjih«). V zadnjem obdobju smo priča porastu zanimanja za nekomutativne posplošitve mrež in sorodnih struktur, saj so vzklile nove ideje in aplikacije, od kvazimrež do poševnih Heytingovih algeber, ki večinoma izhajajo iz raziskovalnega programa Jonathana Leecha na tem področju.

Pričujoča knjiga ima sedem poglavij, ki pretežno pokrivajo poševne mreže, kvazimreže in paramreže, poševne mreže idempotentov v kolobarjih in poševne Boolove algebre. Kot takšna predstavlja prvo raziskovalno monografijo, ki pokriva glavne rezultate prenovljenega preučevanja poševnih mrež. Podiplomskim študentom bo služila kot dragoceni učbenik, raziskovalcem nekomutativnih algeber pa kot uporabni priročnik.

O AVTORJU

Jonathan Leech je diplomiral na Univerzi na Havajih in si prislužil doktorat na Univerzi Kalifornije, Los Angeles. Matematiko je poučeval na Univerzi v Tennesseeju, kasneje na Zahodni državni univerzi v Missouriju in zadnja leta na kolidžu Westmont v Santa Barbari, Kalifornija. Bil je gostujoči profesor na Univerzi Case Western Reserve, na Univerzi v Granadi v Španiji in na Univerzi Mackenzie v Braziliji, gostoval pa je tudi na Univerzi v Sydneyju in na Univerzi na Tasmaniji v Avstraliji.

Skozi celotno akademsko kariero je profesor Leech preučeval s polgrupami povezane algebrske strukture, pri čemer je mnogo pozornosti namenil teoriji nekomutativnih mrež s poudarkom na poševnih mrežah. V številnih (so)objavah je položil temelje sodobne teorije nekomutativnih mrež.

Njegovo delo je navdihnilo številne matematike po svetu za raziskovanje na tem področju. 


ponedeljek, 14. december 2020 Na UP Famnit pridobili nov projekt, v katerem razvijamo model za razvoj podeželja

Raziskovalci Oddelka za biodiverziteto so pod mentorstvom prof. dr. Elene Bužan na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobili nov projekt z naslovom: »Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem in vključevanjem učnega modela v kmetijsko dejavnost«. Projekt je financiran iz Programa za razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Raziskovalci na projektu bodo, v sodelovanju z dvema pilotnima kmetijama, razvili ustrezen in predvsem učinkovit in ekonomsko vzdržen model upravljanja kmetije v zavarovanem območju s ciljem ohranjanja biotske pestrosti. Obenem bodo razvijali orodja za prenos tega znanja ne le ostalim kmetijam, temveč tudi drugim ciljnim skupinam (šolam, fakultetam, širši javnosti) z namenom ozaveščanja in izobraževanja o pomembnosti varovanja in ohranjanja biodiverzitete v kmetijski in kulturni krajini. S projektom želijo usposobiti in spodbuditi vodje kmetij, da bodo svoje razvojne in upravljalske strategije povezovali z naravovarstvenimi vrednotami ohranjanja biotske pestrosti, ter da bodo obenem pridobljeno znanje lahko prenesli v vsakodnevno prakso kmetijskega gospodarskega upravljanja.

V projektne aktivnosti, ki zajemajo izvajanje skupnih integriranih, sodobnih in multidisciplinarnih pristopov na področju kmetijstva in varovanja biodiverzitete, bodo vključeni tudi študenti in študentke študijskih programov Varstvena biologija, Varstvo narave ter Sredozemsko kmetijstvo na UP FAMNIT. Študentje bodo tako pridobili praktična  znanja in izkušnje za izpolnjevanje dveh pomembnih okoljskih ciljev za ohranjanje biotske pestrosti; obnavljanje gozdnih ekosistemov ter ekosistemov kmetijske krajine.

Prof. dr. Eleni Bužan in sodelavcem na Oddelku za biodiverziteto čestitamo ter želimo obilo uspeha pri izvedbi projekta!

 


nedelja, 13. december 2020 Dr. Andreja Kutnar soavtorica nove knjige pri založbi Taylor & Francis ltd.

Prof. dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in predavateljica za področje znanosti o lesu na Univerzi na Primorskem, je soavtorica knjige Tehnologije modifikacije lesa: načela, trajnostnost in nujnost inoviranja (Wood Modification Technologies: Principles, Sustainability, and the Need for Innovation). Poleg nje so avtorji knjige še Dick Sandberg, Olov Karlsson in Dennis Jones.

Nastanek knjige je spodbudilo spoznanje, da se je v zadnjih letih zelo povečal trg trajnostnih izdelkov iz modificiranega lesa, trajnostnost pa se je pomaknila v središče družbenega zanimanja. Avtorji so v knjigi zato osvetlili ključne spremembe pri modifikaciji lesa, predstavili pomembnejše tehnologije in opozorili na nujnost, da se pri gradnji in uporabi materialov upošteva okolje.

»To je bilo dolgo in razburljivo potovanje,« pravi dr. Andreja Kutnar ob novem delu. »Resnično upam, da bo knjiga razširila obzorja bralcem in jim morda služila kot navdih za razvoj novih raziskovalnih idej. Področje modifikacije lesa ponuja številne možnosti za razvoj inovacij in za spodbujanje uporabe trajnostnih praks.«

Knjiga bo izšla 15. marca 2021 pri mednarodni založbi Taylor & Francis Ltd.


sobota, 12. december 2020 Dodaten razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje v študijskem letu 2020/2021

Objavljen je dodaten razpis Erasmus+ za študente, ki jih zanima praktično usposabljanje v študijskem letu 2020/2021.
V okviru razpisa so možne mobilnosti z namenom opravljanja prakse, in sicer najkasneje do 31. maja 2021.

Rok za prijavo je odprtega tipa in prične teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 4.3.2021.

Razpisna dokumentacija in navodila za prijavo so na voljo na tej povezavi.

Za vse dodatne informacije ostaja na voljo Mednarodna pisarna UP FAMNIT na e-mail naslovu international@famnit.upr.si

Vabljeni k prijavi!


petek, 11. december 2020 Anketa: Ocena potreb po psihosocialni podpori med epidemijo COVID-19

Razmere, ki smo jim priča v času epidemije, so v naša življenja vnesla veliko sprememb ter nas postavila pred nove izzive – tako na osebni kot tudi študijski oziroma službeni ravni. Te izzivi so lahko za marsikoga stresni in obremenjujoči.

Oddelek za psihologijo UP FAMNIT in Slovenski center za raziskovanje samomora UP IAM zato v sodelovanju z Društvom psihologov Slovenije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter drugimi organizacijami pripravljata oceno potreb po psihosocialni podpori za različne ciljne skupine, med drugim tudi študente, pedagoške delavce in druge zaposlene. To jim bo omogočilo, da bodo z nadaljnjimi aktivnostmi kar najbolje odgovorili na aktualne potrebe po podpori.

Iz tega razloga ste vabljeni k sodelovanju v anketi, s katero preverjajo, s kakšnimi stiskami in izzivi se srečujete v tem času ter na kakšen način jih rešujete. Do ankete dostopate na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/5092.

Najlepša hvala za sodelovanje!


četrtek, 10. december 2020 Famnitov biološki večer: Kras: obljubljena dežela za metulje?

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Kras: obljubljena dežela za metulje?«

ki bo v sredo, 16. decembra 2020, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Jure Jugovic (UP FAMNIT).

O PREDAVANJU: Na Univerzi na Primorskem na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Oddelek za biodiverziteto) že od leta 2011 proučujemo več vidikov ekologije izbranih vrst dnevnih metuljev. Metulji so dobri bioindikatorji, kar pomeni, da se hitro odzivajo na spremembe v okolju, kjer živijo, zato lahko ugotavljamo tudi vpliv raznih stresnih dejavnikov (paša, zaraščanje, požari), ki se odražajo v spremenjeni populacijski strukturi in številčnosti izbranih vrst. V predavanju bodo predstavljeni primeri populacijskih študij izbranih vrst metuljev v povezavi s spremembami v okolju, h katerim pa v veliki meri prispeva človek sam.

O PREDAVATELJU: Dr. Jure Jugovic je doktoriral s področja biologije leta 2010 in je trenutno zaposlen kot pedagoško-raziskovalni delavec na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), kjer poučuje več predmetov s področja zoologije in varstvene biologije. Raziskovalno deluje na področju taksonomije izbranih skupin rakov (Caridea, Asellota) ter ekologije dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera). Je mentor študentom pri izdelavi zaključnih in magistrskih nalog ter  aktivno sodeluje na nekaterih študentskih in mednarodnih projektih.

 

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI in bo dvojezično (v slovenščini in italijanščini).


petek, 4. december 2020 Izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip imenovana v Ekonomski svet Republike Hrvaške

Predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović je sprejel Sklep o ustanovitvi Ekonomskega sveta predsednika republike, kateremu predseduje doc. dr. Velibor Mačkić, posebni svetovalec predsednika Republike Hrvaške za gospodarstvo.

Svet sestavlja 11 članov, uglednih znanstvenikov s področja ekonomije in gospodarstva, med njimi je tudi izredna profesorica dr. Ana Grdović Gnip, ki predava na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Novonastali Ekonomski svet predsednika republike bo vodil strokovne razprave in dajal mnenja o vprašanjih s področja ekonomske politike, prav tako bo pripravljal ustrezne strateške podlage in analize dolgoročnih trendov ter strukture hrvaškega gospodarstva.

Izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip je strokovnjakinja s področij fiskalne politike, modelov monetarne politike ter makroekonomskih analiz.

Profesorici Grdović Gnip iskreno čestitamo ob novem imenovanju!

 

(foto: izr. prof. Ana Grdović Gnip)

 


torek, 1. december 2020 Izr. prof. dr. Lara Lusa prejemnica Zoisovega priznanja za pomembne znanstvene dosežke

V torek, 1. decembra 2020, so bile uradno podeljene letošnje Zoisove nagrade in priznanja, ki predstavljajo najvišje nagrade za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti. Prejmejo jih raziskovalci, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Z velikim veseljem in ponosom sporočamo, da je izr. prof. dr. Lara Lusa prejela prestižno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke, in sicer za znanstvene dosežke pri razvoju metodologije medicinske statistike.

Letošnja slovesnost je skladno z aktualnimi ukrepi za zajezitev pandemije COVID-19 potekala v obliki predvajanega filma z nagrajenkami in nagrajenci, ki je bil na sporedu na drugem programu RTV SLO. V dokumentarnem filmu »Vrhunci slovenske znanosti v luči nagrajencev za izjemne dosežke 2020« so zbrani portreti vseh prejemnic in prejemnikov Zoisovih nagrad in priznanj, Puhovih priznanj in nagrad ter priznanja Ambasador znanosti Republike Slovenije. Vključeni so tudi nagovori Predsednika RS, g. Boruta Pahorja, ministrice za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simone Kustec ter predsednika Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti prof. dr. Janeza Plavca.


(foto: rtvslo.si)

Dr. Lara Lusa je od leta 2016 zaposlena kot izredna profesorica na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Njeno raziskovalno delo spada na področje razvoja statistične metodologije za potrebe medicinske statistike. Pri tem ne gre le za pomemben vidik dejanske analize podatkov, temveč tudi za razvoj novih pristopov tako k statističnemu modeliranju kot tudi k matematičnim in statističnim vprašanjem, ki se pojavljajo pri takem raziskovalnem delu. Njeno delo vsebuje torej celotno pot od statističnega modeliranja, presoje primernosti statističnih modelov, računalniške implementacije in vsebinske presoje rezultatov v medicinskem kontekstu.

Bibliografija dr. Lusa obsega 75 izvirnih znanstvenih del, od tega 71 v revijah, ki so vključene v zbirko Web of Science. Njene objave segajo od metodološko statističnih do raziskovalnih biomedicinskih, kjer je njena vloga predvsem v ustrezni uporabi statističnega znanja. Na metodološkem področju je v času svojega delovanja na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani vzpostavila za Slovenijo povsem novo področje, in sicer analizo visoko razsežnih podatkov. Njeno zanimanje za tovrstne metode sega v čas njene zaposlitve v Milanu in se je odlično ujelo tudi z razvojem genetskih raziskav pri nas.

Da gre za svetovno uveljavljeno statističarko dobro ilustrira tudi dejstvo, da je od leta 2016 članica skupine STRATOS (STRengthening Analytical Thinking for Observational Studies) Initiative, in sicer v delovni skupini o visokorazsežnih podatkih (High-dimensional data, Topic group 9) in v delovni skupini o začetni analizi podatkov (Initial data analysis, Topic group 3). Njen ugled v slovenskem prostoru pa se kaže v tem, da je od leta 2013 sourednica revije Metodološki zvezki – Advances in Statistics and Methodology, od leta 2016 pa predsednica programskega odbora mednarodne konference Applied Statistics.

Izr. prof. dr. Lari Lusa čestitamo in ji želimo še veliko raziskovalnih uspehov!


četrtek, 26. november 2020 Famnitov biološki večer: Plazeči prebivalci suhozidov: prilagoditve plazilcev na življenje med skalami

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Plazeči prebivalci suhozidov: prilagoditve plazilcev na življenje med skalami«

ki bo v četrtek, 3. decembra 2020, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predavala bo dr. Anamarija Žagar (NIB in Inštitut CIBIO InBIO).

O PREDAVANJU: Suhozidi, so strukture, ki jih zgradi človek, ko za glavni gradnik uporablja kamne, brez kakršnegakoli veziva. Ker med skalami ostajajo prazni prostori, se tja lahko naselijo številni organizmi, ki so na življenje med skalami prilagojeni (t.i. kamnoljubni organizmi). Med njimi so tudi številne vrste plazilcev. V Sloveniji živi 22 vrst plazlcev, ki jih uvrščamo v tri skupine: kuščarji, kače in želve. Vsi so s svojimi telesnimi prilagoditvami in vedenjem izjemno dobro prilagojeni na kopenski način življenja, saj imajo kožo pokrito s poroženelimi luskami in ploščicami, njihova jajca pa imajo trdno opno (le nekatere vrste so živorodne). Nekatere vrste so še posebej dobro prilagojene na premikanje po skalnati podlagi in dobro plezajo. Za to, da najdejo plen v špranjah so nekatere vrste izredno sploščene. Prilagoditve plazilcev na življenje med skalami bodo glavna nit predavanja, kjer bodo podrobneje predstavljene vrste, ki jih lahko srečamo tudi na suhozidih v Sloveniji.

O PREDAVATELJICI: Anamarija Žagar je znanstvena sodelavka na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo in raziskovalka na inštitutu CIBIO InBIO Univerze v Portu na Portugalskem. Trenutno vodi temeljni raziskovalni projekt z naslovom: »WETADAPT - prilagoditveni in plastični potencial fiziologije ektotermov za odzivanje na podnebne spremembe«. Raziskovalno sodeluje tudi pri projektu »GCRESPONSE, A reptile model and 3600 m of altitudinal gradient to infer the ectotherm responses to global change in Portugal«, podprt s strani znanstvene fundacije države Portugalske. Na Nacionalnem inštitutu poleg raziskovanja aktivno sodeluje tudi pri projektu LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja, pri katerem je glavni namen dvigniti zavest o pomenu biodiverzitete za človeka.

Join Zoom Meeting

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI.


ponedeljek, 23. november 2020 Vabilo na dogodek Experience the Exchange

 

Mednarodna pisarna UP FAMNIT organizira
on-line dogodek Experience the Exchange, ki bo potekal
v četrtek, 26. novembra 2020 ob 18.30 preko aplikacije ZOOM.

Če želite pridobiti mednarodne izkušnje, razširiti svoje znanje in hkrati preživeti čas v tujini, se nam pridružite na dogodku, kjer bomo poiskali odgovore na vaša vprašanja in pomagali pri prijavi na izmenjavo.

Na dogodku boste spoznali FAMNIT študente iz različnih programov, ki so izmenjavo že izkusili, svoje praktične izkušnje pa so pripravljeni deliti z vami.

Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna registracija preko spletnega obrazca.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Vabljeni na klepet!


petek, 20. november 2020 [ONLINE PREDAVANJE] Drugo predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2020/21

 

Vabimo vas na drugo letošnje predavanje z naslovom

Klasične zmagovalne tehnike pri miselnih igrah,

ki bo v sredo, 25. novembra 2020, ob 18.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Peter Muršič, UP FAMNIT.

 

Na predavanju se bomo osredotočili na kombinatorične igre. To so potezne strateške igre med igralci, pri čemer so poteze vnaprej definirane in ni prisotne naključnosti. V ožjemu pomenu so to po navadi antagonsitične igre med dvema igralcema, na primer šah, Go, Nim, križec-krožec, štiri v vrsto itd. Pogledali si bomo klasične zmagovalne tehnike, kot so indukcija nazaj, eliminacija dominiranih strategij, kraja strategije in minimax drevo.

O predavatelju:
Peter Muršič je doktoriral na Rutgers univerzi v New Jerseju leta 2019 s področja grafov/kombinatoričnih iger. Sedaj je asistent na UP FAMNIT, kjer se tudi raziskovalno še naprej ukvarja s sktrukturno/algoritmično teorijo grafov in kombinatoričnimi igrami. V letu študijskem letu 2019/20 je poučeval Matematični praktikum, Napredno modeliranje v psihologiji ter Podatkovno programiranje.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 880 5698 2250
Passcode: 373566

Vljudno vabljeni!


petek, 20. november 2020 Obiščite nas na Virtualnem kariernem sejmu od 23. do 27. novembra

Želite spoznati naše dodiplomske študijske programe? Vas zanima naravoslovje in potrebujete več informacij o študijskih programih, ki jih ponuja UP FAMNIT?

Vabljeni na Virtualni karierni sejem, na katerem se osnovnošolcem in srednješolcem predstavlja več kot 100 razstavljalcev. V virtualnem prostoru se bodo predstavljali delodajalci, srednje šole, visokošolske ustanove, mladinski centri in druge podporne organizacije s področja karierne orientacije ter večanja kompetenc mladih za vstop na trg dela.

UP FAMNIT bo nastopil na sejmu za srednješolce, stojnico najdete na tej povezavi.

Na njej boste našli vse potrebne informacije o študijskih programih, študentskih projektih in obštudijskih dejavnostih.

Poleg tega so predvideni trenutki interakcije s promotorji fakultete, in sicer:

Klepetalnice – postavite vprašanja v zvezi s študijskimi programi:

 • Ponedeljek, 23. 11., ob 10.00: Matematika/Matematika v ekonomiji in financah
 • Torek, 24. 11., ob 14.00: Varstvena biologija/Sredozemsko kmetijstvo (VS)
 • Sreda, 25. 11., ob 14.00: Biopsihologija
 • Četrtek, 26. 11., ob 14.00: Bioinformatika
 • Petek, 27. 11., ob 10.00: Računalništvo in informatika

Na webinarjih pa se vam bomo pokazali preko kamere v naslednjih terminih in z naslednjimi temami:

 • Ponedeljek, 23. 11., ob 14.00: Bodočnost je v prepletu znanosti
 • Torek, 24. 11., ob 10.00: Od Matematike do Biopsiohologije, od Računalništva do Bioinformatike
 • Sreda, 25. 11., ob 10.00: Prihodnost okolja: Varstvena biologija in Sredozemsko kmetijstvo
 • Četrtek, 26. 11., ob 17.00: 7 študijskih programov za neskončno poklicev
 • Petek, 27. 11., ob 15.00: Famnit = najbolj mednarodna fakulteta. Študijski programi v angleškem jeziku.


petek, 20. november 2020 Adventni matematični koledar 2020

Na UP FAMNIT tudi letos organiziramo tradicionalni nagradni kviz za osnovnošolce in dijake srednjih šol Matematični adventni koledar

Osnovnošolci (8. in 9 razred) in dijaki se lahko v obliki reševanja zabavnih matematičnih nalog preizkusijo v matematičnem znanju od 1. do 18. decembra 2020. Vsaka naloga kviza bo na voljo za reševanje en dan (od poldneva do polnoči). 

Tekmovali boste v treh kategorijah: 8. in 9. razred, 1. in 2. letnik in 3. in 4. letnik. V vsaki tekmovalni kategoriji bomo podelili tri enakovredne nagrade: USB ključek in majico.

Tekmujejo lahko samo osnovnošolci (8. in 9. razred) in dijaki in sicer tako, da ustvarite svoj račun tukaj. Ostali se lahko prijavite  tukaj in osvežite svoje matematično znanje.

Kviz se nahaja na tej povezavi.

Vabljeni k sodelovanju!


četrtek, 19. november 2020 Ukrepi ostajajo v veljavi vsaj do novega leta

V sredo, 18. 11. 2020 je potekalo srečanje predstavnikov univerz, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Glede na predstavljeno trenutno stanje, trende obolelosti in širjenja COVID-19 ter posledično pričakovano postopno sproščanje ukrepov, se študijski proces v prostorih univerz ne bo odvijal vsaj do novega leta

Kjer je mogoče, se študijske vsebine tudi v prihodnje odvijajo na daljavo, medtem ko bodo obvezne praktične vsebine, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo, izvajali v letu 2021.

Želimo si, da bi se lahko vsaj določene vsebine začele ponovno odvijati v naših prostorih čimprej, je pa to odvisno od širjenja bolezni v prihodnjih tednih. O izvedbi študijskega procesa po 4. 1. 2021 vas bomo obvestili v decembru. 

Objavljamo tudi poziv ministra za zdravje študentom k spoštovanju ukrepov.


torek, 17. november 2020 VABILO: Zoom predstavitev platforme Moodle - četrtek, 19. 11. 2020

Zaposlene vljudno vabimo na Zoom predstavitev platforme Moodle, s poudarkom na možnostih, ki jih le-ta omogoča za objavo in vodenje rezultatov ocenjevanja.

Predstavitev bosta vodila dr. Andrej Brodnik in dr. Jernej Vičič z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, potekala bo v četrtek, 19. novembra s pričetkom ob 14. uri. Po zaključeni predstavitvi bosta predavatelja na voljo za vprašanja.

Predstavitev bo izvedena v slovenščini, za angleško govoreče zaposlene pa bo ponovno izvedena v angleščini še v mesecu novembru. Za Zoom povezavo prosimo kontaktirajte IKT službo (podpora@famnit.upr.si, 05 611 7580).

Zaradi pomembnosti tematike priporočamo vsem zaposlenim, da se predstavitve zanesljivo udeležijo.


ponedeljek, 16. november 2020 Famnitov biološki večer: Brazilski Pantanal - zlomljeno srce Južne Amerike

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Brazilski Pantanal - zlomljeno srce Južne Amerike«
in podnaslovom
»Preučevanje življenjskih vzorcev gololične hokojke (Crax fascioalata)«

ki bo v sredo, 18. novembra 2020, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo Martin Senič (UP FAMNIT in Projekt Engreen).

O PREDAVANJU:V prvem delu predavanja bo predstavljen brazilski Pantanal in njegov pomen za marsikatero ogroženo in iz mnogih predelov Brazilije že izginulo vrsto. Na primeru gololične hokojke (Crax fasciolata) bo predstavljena problematika s katero se soočajo vrste in habitati znotraj največjega tropskega močvirnatega območja, ki je eno izmed zadnjih zatočišč stabilnim populacijam vrst med katerimi sta tudi jaguar in hijacintna ara. Drugi del predavanja bodo predstavljeni izsledki raziskave življenjske zgodovine gololične hokojke (Crax fasciolata), na osnovi podatkov, kateri so bili na območju matogrossenskega Pantanala zbrani s pomočjo kamera pasti. Za zaključek pa bomo spregovorili o širši družbeni in okoljski problematiki s katero se vedno bolj intenzivno soočajo območja kot je Pantanal. Problematiki, ki je posledica podnebnih sprememb v kombinaciji z nepremišljenimi človeškimi posegi. Bojazen, da si to območje ne bo nikoli več opomoglo je večja kot kadarkoli prej. K opustošenju pa dodatno prispeva trenutna populistična oblast, katera je glavna zaveznica interesu kapitalistov.

O PREDAVATELJU: Martin Senič je raziskovalec na Oddelku za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Trenutno je zaposlen na projektu »ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI«. Raziskovalno sodeluje tudi pri projektu »Sounds of Pantanal – The Pantanal Automated Acoustic Biodiversity Monitoring Program« (INAU / UFMT / CO.BRA). V okviru sodelovanja z Zvezno Univerzo Mato Grosso, Brazilija in tamkajšnjo raziskovalno skupino CO.BRA je pripravil magistrsko nalogo z naslovom: »Analiza vzorcev življenjske zgodovine gololične hokojke (Crax fasciolata) na osnovi podatkov pridobljenih s fotopastmi na območju severnega Pantanala, Brazilija«. Martin Senič predseduje tudi društvu varstvenih biologov – BIODIVA. V zadnjih letih pa kot član nekaterih aktivističnih združenj med drugim pristopa tudi k promociji alternativnih politik za večjo družbeno in okoljsko pravičnost.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 830 1940 1727
Passcode: 402361

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI.


četrtek, 12. november 2020 Nov niz bioloških večerov v znamenju širjenja kritične misli

V sredo 18. novembra se vračajo biološki večeri za širšo javnost, ki jih tradicionalno organizira Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. Do nadaljnjega bodo v celoti potekali na daljavo prek konferenčnega sistema ZOOM. 

»Svet okoli nas se je začasno ustavil, pri tem pa ne smemo dovoliti, da se s tem ustavi tudi širjenje kritične misli in informiranje javnosti o problematikah, s katerimi se sooča narava. Pa tudi o obstoječih ukrepih in rešitvah, ki poskušajo blažiti negativni človeški vpliv,« sporoča koordinator bioloških večerov asist. Martin Senič in dodaja: »Danes je še kako pomembno, da širimo misli o pomenu narave in o njeni vrednosti kot zibelki življenja oziroma biotske pestrosti. Slednjo smo tako rekoč pripeljali do točke, na kateri se mora soočati s krizo globalnih razsežnosti, saj je izumiranje vrst in uničevanje njihovih habitatov neizbežna realnost, ki ji ni videti konca. Kljub trenutni situaciji je informiranje in izobraževanje javnosti še vedno izvedljivo na daljavo.«

Prvi gosti bioloških večerov bodo javnosti predstavili izsledke svojih raziskav oziroma udejstvovanj predvsem na področju naravovarstva, večja pozornost pa bo namenjena projektu ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini, o katerem smo že poročali. Ker gre za čezmejni Interreg projekt Italija-Slovenija, bodo nekatera predavanja potekala v slovenski in italijanski različici.

Uvodni biološki večer v študijskem letu 2020/21 z naslovom Brazilski Pantanal – zlomljeno srce Južne Amerike in podnaslovom Preučevanje življenjskih vzorcev gololične hokojke (Crax fascioalata) bo v sredo, 18. 11. 2020, ob 19.00. Povezave do predavanj ter dodatne informacije o predavateljih in vsebini predavanj so dostopne na spletni strani bioloških večerov

Izobraževanje in informiranje kot predpogoj za spremembe

Biološki večeri dopolnjujejo del izobraževalno-raziskovalnih aktivnosti čezmejnega projekta ENGREEN, ki so v partnerstvu s Parkom Škocjanske jame (PŠJ) potekale tudi v septembru. Takrat je bila izvedena petdnevna poletna šola za študente in štiri predavanja na temo zelene infrastrukture. Poletne šole so se udeležili študenti različnih študijskih programov Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani, predavanja pa so bila odprta tudi drugim poslušalcem, ki so jih najbolj zanimale problematike kali, suhozidov in travišč ter nasploh zavarovanih območij. Tomaž Zorman (PŠJ) je predstavil »Območja ohranjanja narave in prostovoljni naravovarstveni nadzorniki v PŠJ«, dr. Katja Kalan (UP FAMNIT) je naslovila pomembno tematiko z naslovom »Tujerodne vrste v in ob kalih«, Boris Čok (Partnerstvo za kraško suhozidno gradnjo) je navdušil s slikovito prestavitvijo z naslovom »Suhozidi – zaznavna sestavina kraških ekosistemov in pokrajine«. Dr. Martina Lužnik, vodja raziskovalnega dela projekta na UP FAMNIT, pa je izvedla predavanje z naslovom »Kraški kali – mala mokrišča z velikim pomenom.«

  
Foto: zelena rega (Hyla arborea) med preobrazbo v odraslo žival. [c] Sara Strah; hribski urh (Bombina variegata). Natura 2000 vrsta. [c] Martina Lužnik. 

»Uspeli smo organizirati poletno šolo za 17 študentov ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, ob tem pa smo ohranili pester in kakovosten program,« je izvedbo šole komentirala dr. Lužnik, »Park Škocjanske jame nam je nudil svojo infrastrukturo, kjer smo postavili tudi laboratorij in skupaj izvedli predavanja. Večji del poletne šole je zajemalo terensko delo. Popisovali smo plazilce in metulje na območju kraških travišč in suhih zidov, da bi ovrednotili biodiverziteto teh dveh elementov krajine. Predvsem pa smo se posvetili popisovanju kalov ter njihove flore in favne. Z namenom ovrednotenja njihovega stanja smo na širšem vplivnem območju parka pregledali 38 že znanih lokacij. V kar sedmih kalih smo zasledili prisotnost invazivne tujerodne zlate ribice, pa tudi nekaterih tujerodnih rastlinskih vrst, ki lahko negativno vplivajo na samo stanje kala. Pri tem je pomemben podatek, da je kar nekaj vodnih teles od zadnjega pregleda že popolnoma izginilo bodisi zaradi preraščanja, pa tudi zaradi spremembe namena rabe. To je pomemben podatek, saj tako izginjajo habitati ogroženih vrst dvoživk kot sta evropsko pomembni (Natura 2000) vrsti: veliki pupek in hribski urh«.

  
Foto: Kal na Kaličih v Parku Škocjanske jame; veliki pupek (Triturus carnifex). Natura 2000 vrsta. [c] Sara Strah


ponedeljek, 9. november 2020 Zapustil nas je asist. dr. Marjan Jerman

Sporočamo žalostno novico, da nas je nepričakovano zapustil asist. dr. Marjan Jerman.

Dr. Jerman je z UP FAMNIT sodeloval vse od ustanovitve fakultete bodisi v pedagoškem procesu bodisi na področju popularizacije in promocije matematike med mladimi. 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.

 


nedelja, 1. november 2020 Nadvse uspešen začetek nove sezone Famnitovih izletov v matematično vesolje

Oktobra se je pričela že 12. sezona Famnitovih izletov v matematično vesolje, katerih cilj je predstaviti sodobne probleme in delo matematika na poljuden in širši jav­nosti do­stopen način. Prvo predavanje je zaradi trenutne situacije potekalo prek aplikacije ZOOM in ta odločitev se je izkazala za pravilno, saj se je predavanja dr. Aleksanda Malniča z naslovom Trije klasični starogrški problemi udeležilo preko 60 udeležencev iz Slovenije in tujine.
Zamudniki si lahko predavanje ogledate na tej povezavi

Naslednje predavanje bo v sredo, 25. novembra 2020, ob 18.00, prek aplikacije ZOOM. Dr. Peter Muršič bo predstavil Klasične zmagovalne tehnike pri miselnih igrah.

Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.

O matematičnih izletih 

Živimo v času, ko so izjemni tehnološki dosežki vsakomur dostopni zgolj s pritiskom na gumb in smo kar nekako ponosni, da nam ni treba nič vedeti o njiho­vem delovanju. Tako zlahka pozabimo na tisočletna odkritja matematikov: filozofov, zvezdogledov, zemljemercev, inženirjev, kozmologov, ekonomistov, računalničarjev in drugih, katerih spoznanja oblikujejo današnji svet.

Ali je sploh še mogoče mladim približati pravo matematiko - ta čudoviti jezik idej, ustvarjalnosti in domišljije – ko pa se zdi, da je za dijake pomembno le še rutinsko reševanje maturitetnih nalog brez kakršnegakoli razumevanja časa in okolja, v ka­terem matematika nastaja? Seveda! Na Izletih v matematično vesolje izbrani predavatelji z najrazličnejšimi temami nagovarjajo tudi tiste, ki o tem dvomijo.

 


petek, 23. oktober 2020 [ONLINE PREDAVANJE] Prvo predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2020/21

 

Vabimo vas na prvo letošnje predavanje z naslovom

»Trije klasični starogrški problemi«,

ki bo v sredo, 28. oktobra 2020, ob 18.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Aleksander Malnič, UL PeF, UP IAM in IMFM.

 

Trije klasični starogrški problemi so: konstruirati stranico kocke z dvakrat večjim volumnom, kot ga ima dana kocka, razdeliti dani kot na tri enake dele in konstruirati kvadrat z isto ploščino, kot ga ima dani krog. Pri vseh treh gre za geometrijsko načrtovalno nalogo, pri čemer smemo uporabiti zgolj neoznačeno ravnilo in šestilo, ki se sklopi, ko ga odmaknemo. Po več kot 2000 letih neuspešnih poskusov je šele v drugi polovici 19. stoletja matematikom uspelo pokazati, da teh konstrukcij v okviru danih omejitev ni mogoče izvesti. Dokaz pa je algebrski, ne geometrijski.

Ogledali si bomo genezo in zgodovino reševanja ter se poljudno seznanili z metodami, ki pojasnijo, zakaj so trije klasični starogrški problemi konstrukcijsko nerešljivi.

O predavatelju:
Aleksander Malnič je redni profesor za matematiko in znanstveni svetnik na UL in UP. Delal je na IBM-Intertrade in v Izobraževalnem centru Iskre-Delte, danes pa je zaposlen na UL PEF ter dopolnilno na IMFM in UP IAM. V zimskem semestru 2005/06 je bil gostujoči profesor na Ohio State University (ZDA). Je recenzent za vrsto mednarodnih znanstvenih revij in član uredniškega odbora SCI revije Ars Mathematica Contemporanea. Deluje na področju topološke in algebrske teorije grafov: z uporabo metod linearne algebre in teorije grup proučuje simetrijske lastnosti abstraktnih grafov ter zemljevidov na kompaktnih ploskvah.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 880 5698 2250
Passcode: 373566

Vljudno vabljeni!


četrtek, 22. oktober 2020 Pridobili tri nove raziskovalne projekte v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Univerza na Primorskem je na javnem razpisu ARRS za izbiro raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« pridobila tri nove raziskovalne projekte.

Nosilni partner prvega projekta z naslovom »Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah« VINGATUR bo UP FTŠ Turistica, pri izvedbi pa bodo sodelovali tudi raziskovalci iz UP FAMNIT. Projekt, v vrednosti 150.000 EUR bo povezoval tri univerze (poleg UP še UL in UM) predvideva analizo tržnega potenciala vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah, identifikacijo potreb nosilcev kmetijskih dejavnosti za učinkovitejši prodor na turistični trg ter identifikacijo dobrih praks na področju vinskega in gastronomskega turizma v Sloveniji in izbranih evropskih državah. Na tej podlagi bo pripravljen predlog ukrepov za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za skladnejši razvoj podeželja, usmerjenega v vinski in gastronomski turizem in izobraževanje, usposabljanje in širjenje rezultatov projekta.

Pri projektu »Vpliv zveri na parkljarje: določitev vrstno specifične stopnje plenjenja in pomena za upravljanje prostoživečih velikih sesalcev v Sloveniji« UP FAMNIT nastopa v vlogi sodelujočega partnerja (vodja bo prof. dr. Elena Bužan), nosilec pa je UL Biotehniška fakulteta.

Pri projektu s področja biotehnologije »Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev«, katerega nosilec je UL Veterinarska fakulteta, pa bo na strani UP FVZ vodja prof. dr. Darja Barlič Maganja.


torek, 13. oktober 2020 Finale tekmovanja UPM 2020

V soboto, 10. oktobra 2020, je potekalo finalno kolo Univerzitetnega programerskega maratona – UPM 2020. Izmed 46 ekip in 127 tekmovalcev se je na finale uvrstilo 15 najboljših ekip. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19 so bila predkola izvedena preko spleta, finalno tekmovanje pa je potekalo ločeno na treh univerzah. Finalisti so tekmovali na fakultetah (UL FRI, UM FERI in UP FAMNIT), preostanek dogodka pa je bil izveden preko spleta.

Za reševanje devetih nalog, ki si jih lahko ogledate tukaj, so imeli udeleženci na voljo pet ur. Zmagovalna in drugouvrščena ekipa sta uspeli rešiti 6 nalog, tretjeuvrščena pa 5, kar kaže na to, da so bile naloge zelo zahtevne.

Najboljše tri ekipe v skupnem seštevku so bile:

1. mesto: Final Solution (Žiga Željko, Tim Poštuvan in Marko Hostnik)
2. mesto: Jam (Žiga Vene, Aljaž Eržen in Marko Rus)
3. mesto: Ctrl Alt Defeat (v sestavi Benjamin Bajd, Bor Grošelj Simić in Tevž Lotrič)

Prvaki posameznih univerz:

Univerza v Ljubljani: Final Solution (Žiga Željko, Tim Poštuvan in Marko Hostnik)
Univerza v Mariboru: BSoD (Vid Keršič, Mitja Žalik in Matic Rašl)
Univerza na Primorskem: COVID19 (M. Besher Massri, Nemanja Torbica in Mirza Redžić)

UP FAMNIT je poleg omenjenih prvakov zastopala še ekipa KProg (Mirza Krbezlija, Hasan Mahmutagić in Arbër Avdullahu).

Uradne rezultate si lahko ogledate na tej povezavi.

Čestitke vsem udeležencem!

(Na fotografijah tekmovalna ekipa COVID19)

 

Univerzitetni programerski maraton (UPM) je slovensko tekmovanje za študente v programiranju, kjer je poudarek na poznavanju algoritmov in podatkovnih struktur. Tekmovanje je ekipno in sestoji iz treh predkol in finalnega kola. UPM poteka na vseh treh slovenskih univerzah hkrati (UL, UM in UP) in predstavlja kvalifikacije za CERC (Central Europe Regional Contest), ki je sestavni del tekmovanja ACM International Collegiate Programming Contest. Slednje je največje, najprestižnejše in najstarejše tovrstno tekmovanje.

 


sreda, 7. oktober 2020 UP pridobila nove projekte bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Dansko in Norveško

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je sporočila, da smo ponovno pridobili sredstva za dva projekta bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja, tokrat sodelujemo z univerzami iz Danske in Norveške.

Projekt Postkvantna kriptoanaliza bločnih šifer katerega vodja je prof. dr. Enes Pasalic, predstojnik Centra za kriptografijo na UP FAMNIT se bo izvajal v sodelovanju z raziskovalci z univerze DTU Compute iz Danske.

Cilj projekta je nasloviti bistveno in sodobno raziskovalno področje post-kvantne kriptografije ter obravnava Simonovega algoritma glede na njegovo polinomsko kompleksnost.

(Foto: Stamers Kontor, DTU Compute)

 

Drugi projekt, ki poteka v sodelovanju z UiT The Artic University of Norway je projekt Model vrednotenja blagovne znamke v visokem šolstvu. Vodja je izr. prof. dr. Tina Vukasović z Oddelka za aplikativno naravoslovje na UP FAMNIT.

Namen raziskave je identificirati ključne vplivne dejavnike zaznane vrednosti blagovne znamke v mednarodnem visokošolskem prostoru, glavni cilj raziskave pa je izboljšati razumevanje zaznane vrednosti blagovne znamke visokega šolstva in implementirati rezultate raziskave v prakso.

(Foto: Ruben (Breivang vgs.), UiT The Arctic University of Norway)

 

Vsem raziskovalcem želimo uspešno raziskovanje in še nadaljnjo okrepitev sodelovanja s tujimi institucijami!


sobota, 3. oktober 2020 Orientacijski dnevi 2020: sprejeli smo študente iz tujine!

Na Univerzi na Primorskem smo študente iz tujine tradicionalno sprejeli na orientacijskih dnevih, ki so letos potekali že četrto leto v Kopru in Izoli ter na pozameznih fakultetah. Aktivnosti se je med 28. in 30. septembrom udeležilo več kot 150 novih študentov, ki so prišli iz Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Francije, Nemčije, Italije, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, Poljske, Portugalske, Rusije, Srbije, Španije, Turčije in Ukrajine.

Zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 so nekatere dejavnosti potekale prek spleta, druge pa na prostem ali v manjših skupinah.

 

V ponedeljek, 28. septembra 2020, smo začeli z uvodnim sprejemom na daljavo, na katerem so študentje spoznali delovanje univerze in dobili prve informacije o Kopru, slovenski Istri in Sloveniji. Na predstavitvi Študentske organizacije Univerze na Primorskem so spoznali še ugodnosti in posebnosti statusa študenta v Sloveniji. 

    

V torek, 29. septembra, se je program nadaljeval z različnimi aktivnostmi na fakultetah. Med njimi so bili sestanki s koordinatorji programov, predstavitve slovenskega jezika in odkrivanje novih besed v slovenščini, sledilo je izpolnjevanje obrazcev za ureditev začasnega prebivališča v Sloveniji. 

Popoldne so se študentje v izolskem San Simonu razdelili v manjše skupine, da bi se udeležili športnih dejavnosti, ki jih je organiziral SportUP. Ves čas je deloval tudi kotiček za vprašanja in odgovore, kamor so se študentje lahko obrnili za reševanje morebitnih težav, s katerimi se navadno srečujejo pri urejanju administrativnih formalnosti. 

    

Po dopoldnevu na fakultetah je bil v sredo popoldne na vrsti še Lov na zaklad po Kopru. Študenti so se morali v skupinah do osem znajti po koprskih ulicah, opravljati naloge in slediti namigom. Zmagovalna skupina je prejela darilni bon za pice, ki jih je ponudila picerija Atrij. Po mnenju študentov je bil to vrhunec in najboljši možni zaključek Orientacijskih dni 2020.

Z veseljem izrekamo dobrodošlico še eni generaciji mednarodnih študentov na Univerzi na Primorskem!

 


četrtek, 1. oktober 2020 Preizkusno predavanje dr. Maja Ivana Smodiš Škerl

Dr. Maja Ivana Smodiš Škerl bo imela v sredo, 7. 10. 2020 ob 12:30 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Zootehnika«.

Predavanje z naslovom »Sestava in razvoj čebelje družine« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://upr-si.zoom.us/j/84201760646

Vljudno vabljeni!


četrtek, 1. oktober 2020 Pozdravili smo že 14., najštevilčnejšo generacijo študentov do sedaj

Na prvi študijski dan smo na UP FAMNIT pozdravili najštevilčnejšo generacijo študentov do sedaj – teh je v študijskem letu 2020/2021 849, kar je 182 več kot lani.

Zaradi upoštevanja ukrepov preprečevanja koronavirusne bolezni, Univerza na Primorskem letos ni pripravila tradicionalnega sprejema za študente na Titovem trgu, kljub temu pa prvi študijski dan ni bil nič manj svečan. Že na predvečer 1. oktobra je v video nagovoru študente pozdravila rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, ki se je naslednji dan srečala tudi z dekani fakultet in župani ter podžupani vseh štirih občin slovenske Istre.

Dobordošlico novim študentom sta preko video nagovora izrekla tudi dekan UP FAMNIT, izr. prof. Ademir Hujdurović, ter prodekanja za študijske zadeve izr. prof. Dunja Bandelj. Koordinatorji študijskih programov so nove študente v slovenščini pozdravili 1. oktobra, v angleščini pa dva dni prej, in sicer v sklopu Orientacijskih dni, ki so namenjeni posebej novim študentom iz tujine. Letos so le-ti potekali že 5. leto zapored in so se, kot vsako leto doslej, odvijali zadnje dni septembra. Udeležilo se jih je preko 160 bruck in brucev z vseh fakultet, v sklopu različnih aktivnosti pa so se seznalili s svojimi fakultetami in univerzo, spoznali so nove kolege ter okolje v katerem bodo preživeli svoja študentska leta.

  

 

Letos predstavlja delež študentov iz tujine kar 42% odstotkov vseh vpisanih študentov na naši fakulteti, zato je še posebej pomemebno, da se seznanijo s študijem in življenjem v svojem novem okolju. Letos prihajajo iz Argentne, Azerbejdžana, Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Filipinov, Ghane, Grčije, Hrvaške, Irana, Italije, Izraela, Kazahstana, Kitajske, Kolumbije, Kosova, Madžarske, Maldivov, Mehike, Nigerije, Pakistana, Poljske, Ruske federacije, Severne Makedonije, Sirske arabske republike, Slovenije, Srbije, Šrilanke, Tunizije, Turčije, Ukrajine, Uzbeistana ter Združenih držav Amerike.

Porast vpisanih študentov beležimo na vseh stopnjah, na dodiplomskem študiju je vpisanih 614 študentov, kar je 21 % več kot lani, na magistrskem študiju 203 študentov, teh je več za 19 %, na doktorski študij pa se je letos vpisalo kar 37 % odstotkov več študentov kot lani, teh je 30.

Vsem študentom želimo uspešno, zanimivo, pa tudi zabavno študijsko leto, ter čimveč študijskih uspehov!

   


sreda, 30. september 2020 Rektoričin nagovor študentom ob začetku študijskega leta: »Pridobljeno znanje vam bo koristilo vse življenje.«

Drage brucke in dragi bruci ter seveda tudi vse ostale študentke in študenti, ki nadaljujete študij na Univerzi na Primorskem, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na naši univerzi!

Iskreno me veseli, da bo predavalnice fakultet kot tudi ulice naših obmorskih mest ponovno napolnila mlada ustvarjalna energija, predvsem pa sem ponosna na to, da lahko naša univerza čisto vsem zagotovi primerno in varno izvedbo študijskega procesa, na katerega smo vsi že težko čakali.

Vsak začetek študijskega leta spremljajo pričakovanja, veselje, radovednost pa tudi skrb, kar še bolj kot v preteklosti drži za letošnje leto. V predavalnice bomo vstopali previdneje, saj bo v naslednjih mesecih na prvem mestu varnost in zdravje vseh nas – tako tistih, ki boste na naših fakultetah študirali, kot tudi profesorjev in vseh ostalih, ki na univerzi delamo.

Kljub temu pa sem prepričana, da volje do študija, spoznavanja novega in sodelovanja ter angažiranosti ne bo nič manj kot doslej.

Vsem vam zatorej pravim: upajte si več, kot od vas pričakuje okolje, v katerega vstopate. Naj bo vodilo vaših študentskih dni odprtost do številnih študijskih vsebin, ki se vam ponujajo. Pridobljeno znanje vam bo koristilo celo življenje, zato izkoristite vse možnosti, ki so vam na voljo in spoznavajte svet prek ljudi, ki jih boste srečali na tej vznemirljivi poti.

Prav vsem želim zdravo, uspešno in polno študijsko leto!

Prof dr. Klavdija Kutnar,
rektorica Univerze na Primorskem

 


četrtek, 24. september 2020 Univerzitetni e-naslovi študentov UP

Obveščamo vas, da bo vsem študentom Univerze na Primorskem v ŠIS-u dodeljen univerzitetni študentski e-naslov.

Vsi študenti bodo imeli naslov vpisna@student.upr.si (vpisna=vpisna številka). Študenti pa so ga dolžni uporabljati za vso komunikacijo s fakulteto  (z Referatom za študente, asistenti in profesorji ter ostalimi zaposleni fakulteti).

Dolžnost študentov je, da redno preverjajo univerzitetni študentski naslov, saj bodo na ta naslov prejemali vsa sporočila, ki so vezana na študij in obštudijske dejavnosti.

Pod vsakim elektronskim sporočilom so se študenti dolžni podpisati z imenom in priimkom.

V primeru, da študent izgubi status (je pavzer več kot 2 študijski leti) in ni v referat oddal prošnje za nadaljevanje študija, ne more več dostopati do študentskega e-naslova. 

Elektronsko pošto študentom nudimo z brezplačno uporabo paketa Office 365, ki vključuje aplikacijo Outlook za upravljanje elektronske pošte. Možen je tudi dostop do e-računa preko spletne strani UP FAMNIT.

V primeru dodatnih vprašanj ali težav se lahko obrnete na našo IKT službo: podpora@famnit.upr.si

Vse informacije o informacijskih storitvah za študente lahko najdete na spodnji povezavi:
https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/informacijske-storitve

Lep pozdrav,
Referat UP FAMNIT


sreda, 23. september 2020 Do 25. 9. 2020 do 12.00 ure bo možna prijava za vpis v dodiplomski in podiplomski študij (zadnji prijavni rok)

Jutri, 24. 9. 2020 se bo pričel zadnji prijavni rok za vpis v dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe UP FAMNIT v študijskem letu 2020/2021 (za slovenske državljane in državljane EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU), ki poteka do vključno petka, 25. 9. 2020 do 12.00 ure.

Kandidati, ki želijo svojo študijsko pot nadaljevati na UP FAMNIT, so vabljeni k oddaji prijave.

Na dodiplomskih študijskih programih so prosta prijavna mesta še na sledečih študijskih programih:

 • Računalništvo in informatika (izvedba v angleškem jeziku): prosta mesta so samo za slovenske državljane in državljane EU,
 • Matematika (izvedba v slovenskem jeziku): prosta mesta za vse kandidate,
 • Matematika (izvedba v angleškem jeziku): prosta mesta za vse kandidate,
 • Sredozemsko kmetijstvo: prosta mesta so samo za slovenske državljane in državljane EU,
 • Matematika v ekonomiji in financah: prosta mesta za vse kandidate.

Na podiplomskih študijskih programih UP FAMNIT pa so prosta mesta še v vseh študijskih programih, razen za vzporedni študij na študijskem programu 2. stopnje Biopsihologija.

Prijavo je potrebno oddati preko spletnega portala eVŠ. Kandidati morajo nato celotno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi prilogami dostaviti v referat za študente najkasneje v petek, 25. 9. 2020 do 18. ure.

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


ponedeljek, 21. september 2020 Sestanki bruck in brucev s koordinatorji programov - četrtek, 1. 10.

Pozdravljeni, brucke in bruci!

Le nekaj dni nas loči od 1. oktobra, ko se bo pričelo novo študijsko leto 2020/2021.

Da bi prvo študijsko leto kar najbolje pričeli, se boste v četrtek, 1. oktobra sestali s koordinatorji študijskih programov:

 • Matematika (izvedba v slovenskem jeziku) in Matematika v ekonomiji in financah: 9.00 – 10.30 v predavalnici Famnit-VP2 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Matematika (izvedba v angleškem jeziku): 14.00 – 15.30 v predavalnici Famnit-VP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku): 12.00 – 13.30 v predavalnici FHŠ-Tramontana (UP FHŠ, Titov trg 5, pritličje),
 • Računalništvo in informatika (izvedba v angleškem jeziku):  14.00 – 15.30 v predavalnici FHŠ-Tramontana (UP FHŠ, Titov trg 5, pritličje),
 • Varstvena biologija: 12.00 – 13.30 v predavalnici Famnit-VP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Bioinformatika (izvedba v slovenskem jeziku): 16.00 – 17.30 v predavalnici Famnit-VP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Bioinformatika (izvedba v angleškem jeziku): 13.00 – 14.30 v predavalnici Famnit-VP2 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Biopsihologija: 15.00 – 16.30 v predavalnici Famnit-AvlaGlagoljaška (Glagoljaška 8, pritličje);
 • Sredozemsko kmetijstvo: 15.00 - 16.30 v predavalnici Famnit-VP2 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje).

Od petka, 2. oktobra dalje potekajo predavanja in vaje v skladu z URNIKOM.

Vsa obvestila Referata, ki se nanašajo na spremembe urnika, so objavljena tukaj (https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila). Svetujemo vam, da se naročite na prejemanje obvestil po e-pošti.

Veselimo se srečanja z vami!

Učitelji in sodelavci ter študenti UP FAMNIT


ponedeljek, 21. september 2020 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2020/21

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2020/2021, ki se prične v četrtek, 1. oktobra 2020 in zaključi v petek, 15. januarja 2021.

Na tej strani je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov. SEZNAMI študentov po skupinah bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani v četrtek, 30. septembra 2020. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
 • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do srede, 30. septembra 2020 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno četrtka, 1. oktobra 2020 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Bruci imajo v četrtek, 1. oktobra 2020 sestanke s koordinatorji študijskih programov, zato pričnejo s predavanji in z vajami v petek, 2. oktobra 2020 (v skladu z urnikom). V prvi polovici oktobra 2020 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti višjih letnikov. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

V zvezi z urnikom in COVID-19 razmerami vas želimo opozoriti še na naslednje:

 • predavanja/vaje, ki se izvajajo na daljavo (on-line) so na urniku označena tako, da je navedena predavalnica »On-line izvedba«. V kolikor je izvajalec sporočil, da vseeno potrebuje predavalnico za izvedbo on-line predavanj/vaj, je za ta namen rezervirana majhna predavalnica, na urniku pa je v tem primeru pri imenu predmeta navedeno »ON-LINE«; prosimo vas, da urnik natančno preverite;
 • predavalnice, z izjemo vajalnice in računalniških učilnic, bodo opremljene za izvajanje pedagoškega procesa na daljavo, zato bo tudi v primeru, da je po urniku predvidena izvedba predavanj/vaj s prisotnostjo študentov v predavalnici na fakulteti (»v živo«), omogočeno spremljanje predavanj/vaj na daljavo, če za to ni vsebinskih zadržkov, vezanih na vsebine predmeta;
 • zmanjšalo se je število sedežev v posameznih predavalnicah, kar je posebej označeno tudi na urniku pri imenu predavalnice;
 • natančnejša navodila v zvezi z izvajanjem pedagoškega procesa v razmerah COVID-19 ter obveznostmi zaposlenih in študentov bodo objavljena v posodobljenih Navodilih Univerze na Primorskem v zvezi z izvedbo študijskega procesa glede na razmere COVID-19. Objavljena bodo na vstopni strani spletne strani fakultete (https://www.famnit.upr.si/sl/ - Prilagojeno izvajanje pedagoškega procesa) predvidoma jutri, v torek, 22. 9. 2020. Prosimo, da navodila natančno preučite in jih dosledno upoštevate.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT


ponedeljek, 21. september 2020 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2020/21

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2020/2021, ki se prične v četrtek, 1. oktobra 2020 in zaključi v petek, 15. januarja 2021.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
 • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do srede, 30. septembra 2020 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno četrtka, 1. oktobra 2020 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

V zvezi z urnikom in COVID-19 razmerami vas želimo opozoriti še na naslednje:

 • predavanja/vaje, ki se izvajajo na daljavo (on-line) so na urniku označena tako, da je navedena predavalnica »On-line izvedba«. V kolikor je izvajalec sporočil, da vseeno potrebuje predavalnico za izvedbo on-line predavanj/vaj, je za ta namen rezervirana majhna predavalnica, na urniku pa je v tem primeru pri imenu predmeta navedeno »ON-LINE«; prosimo vas, da urnik natančno preverite;
 • predavalnice, z izjemo vajalnice in računalniških učilnic, bodo opremljene za izvajanje pedagoškega procesa na daljavo, zato bo tudi v primeru, da je po urniku predvidena izvedba predavanj/vaj s prisotnostjo študentov v predavalnici na fakulteti (»v živo«), omogočeno spremljanje predavanj/vaj na daljavo, če za to ni vsebinskih zadržkov, vezanih na vsebine predmeta;
 • zmanjšalo se je število sedežev v posameznih predavalnicah, kar je posebej označeno tudi na urniku pri imenu predavalnice;
 • natančnejša navodila v zvezi z izvajanjem pedagoškega procesa v razmerah COVID-19 ter obveznostmi zaposlenih in študentov bodo objavljena v posodobljenih Navodilih Univerze na Primorskem v zvezi z izvedbo študijskega procesa glede na razmere COVID-19. Objavljena bodo na vstopni strani spletne strani fakultete (https://www.famnit.upr.si/sl/ - Prilagojeno izvajanje pedagoškega procesa) predvidoma jutri, v torek, 22. 9. 2020. Prosimo, da navodila natančno preučite in jih dosledno upoštevate.

Študente programa Varstvo narave posebej obveščamo, da bodo laboratorijske vaje pri predmetu Laboratorijski praktikum (1. letnik) in seminarske, laborijske vaje ter seminarji pri predmetu Varstvena biologija morja (2. letnik) na urnik umeščene naknadno.

Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti:

 • Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA) in Matematične znanosti – izvedba v angleškem jeziku (PMA-EN): v četrtek, 1. oktobra ob 14:00 prek Zoom-a;
 • Računalništvo in informatika (PRIN): v četrtek, 1. oktobra ob 14.30 v Famnit-Muzejski4 v okviru predavanj za predmet Računalniški vid;
 • Varstvo narave (PBI):  v četrtek, 1. oktobra ob 11.00 v predavalnici Famnit-VP2;
 • Biopsihologija (PBP): v četrtek, 1. oktobra ob 13.00 v Famnit-Muzejski1;
 • Uporabna psihologija (UPSI): v četrtek, 1. oktobra ob 12.00 prek Zoom-a;
 • Podatkovna znanost – izvedba v slovenskem jeziku (PZ) in Podatkovna znanost – izvedba v angleškem jeziku (PZ-EN): v četrtek, 1. oktobra ob 15.00 v Famnit-MP1.

V prvi polovici oktobra 2020 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti 2. letnika. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti in redno spremljate naša obvestila.

Referat za študente UP FAMNIT


petek, 18. september 2020 Prof. dr. Andreja Kutnar med govorci na »Evropskih dnevih raziskav in inovacij 2020«

Na vodilnem evropskem dogodku s področja raziskav in inovacij »Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020« (European Research and Innovation Days - R & I dnevi), ki jih organizira Evropska komisija med 22. 9. in 24. 9. 2020, bo kot edina znanstvenica iz Slovenije nastopila tudi prof. dr. Andreja Kutnar, redna profesorica na UP FAMNIT in direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.

 

 

Dr. Andreja Kutnar bo nastopila 23. 9. 2020 v tematskem sklopu Sinergije: Nove priložnosti za umno izrabo financiranja R&I za povečanje njihovega učinka in vpliva (Synergies: New opportunities to leverage R&I funding and maximize impact), in sicer v  6. delu (hub 6) z naslovom Pametna implementacija in sinergije (Smart Implementation & Synergies). Dr. Andreja Kutnar bo v tem sklopu imela predstavitev z naslovom »Primer dobre prakse uporabe financiranja raziskav in inovacij iz različnih virov (Best practice of complementary funding of R&I)«, v katerem bo govorila o  učinkih komplementarnosti financiranja s strani mehanizma Widening in skladov za regionalni razvoj.

Dogodek »Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020« (R & I dnevi) na enem mestu združuje vse ključne evropske deležnike na področju raziskav in inovacij, od tvorcev javnih politik na nacionalni in EU ravni in raziskovalcev do podjetnikov in splošne javnosti. Program dogodka R & I dnevi 2020 je oblikovan v različnih vsebinskih sklopih, ki tvorijo glavne prihodnje izzive na področju raziskav in inovacij na ravni EU. Povezovalna tema letos odseva aktualno globalno stanje pandemije COVID-19 in njenih posledic, ena ključnih aktivnosti pa bo namenjena tudi t.i. misijam v okviru bodočega programa Obzorje Evrope. Posebna pozornost bo namenjena tudi približevanju znanosti splošni javnosti.

Namen dogodka je v razpravi oblikovati izhodišča za prihodnost raziskovanja in inovacij v Evropi in širše. Letos bo dogodek virtualen, vključeval pa bo konferenco ter spletno razstavo Znanost je čudovita, znotraj katere bomo imeli priložnost spletnega klepeta z uveljavljenimi evropskimi raziskovalci.

Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020 nudijo priložnost za oblikovanje povezav med najnovejšim znanstvenim raziskovanjem in ključnimi sodobnimi izzivi,  zato bo pozornost namenjena aktualnim vprašanjem – od podnebnih sprememb do digitalnega sveta, torej aktualnim temam,  ki oblikujejo prihodnost, v kateri želimo živeti. Dogodek poudarja sodelovanje in povezovanje posameznikov in strokovnjakov s številnih področij z namenom oblikovanja pozitivne prihodnosti.

Več informacij:

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/programme#session-83


torek, 15. september 2020 Brazdasti kiti v Jadranskem morju

V Jadranskem morju so v letošnjem letu opazili tri brazdaste kite (Balaenoptera physalus). Iz hrvaškega inštituta Plavi Svet so sporočili, da so kite videvali v Jadranskem morju že od aprila, in sicer ob obalah Rogoznice in Šolte, junija v bližini Orebića in Pelješca, julija pa so enega brazdastega kita začeli opažati v Velebitskem kanalu.

Ta veliki sesalec se sicer redno pojavlja na območju južnega Jadrana in je stalni prebivalec Mediteranskega morja. Je zahtevna vrsta za sledenje in proučevanje, saj lahko zdrži pod vodo tudi do 60 minut in plava s hitrostjo nekaj vozlov preden se zopet pojavi na površju,  zato so avgusta raziskovalci pozvali hrvaško javnost za pomoč pri iskanju in sledenju kita, ki se je zadrževal na območju Velebitskega kanala.

Ob uspešnem opažanju so raziskovalci žival fotografirali z namenom foto-identifikacije posameznih osebkov in izvedli biopsijo (odvzem vzorca tkiva) za nadaljnje raziskave. Terensko delo je vodil doc. dr. Draško Holcer, član Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT in predavatelj pri predmetu Varstvena ekologija morskih sesalcev, ki je v izjavi za javnost dejal, da je proučevanje pojavljanja teh karizmatičnih živali ključno za razumevanje pomena Jadranskega morja za brazdaste kite in pripomore k njihovem uspešnemu ohranjanju.

Na terenu so posneli spektakularne kadre z brezpilotnim zrakoplovom, ki si jih lahko ogledate v priloženem videu.

 


ponedeljek, 14. september 2020 Izr. prof. dr. Urban Bren prejel letošnjo Preglovo nagrado

Z veseljem sporočamo, da je izr. prof. dr. Urban Bren, v družbi s prof. dr. Iztokom Arčonom z Univerze v Novi Gorici, prejel letošnjo Preglovo nagrado za izjemne dosežke.

Urban Bren je izredni profesor za področje fizikalne kemije, zaposlen na Oddelku za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT ter na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru in prorektor za prenos znanja na tej univerzi.

Kot je zapisano v obrazložitvi Kemijskega inštituta, je izr. prof. dr. Prof. Urban Bren zaslužen za vzpostavitev mlade in prodorne raziskovalne skupine ter za njeno delovanje kot odgovorni nosilec na kompetitivni osnovi pridobil preko treh milijonov evrov vrednih temeljnih, aplikativnih, industrijskih in infrastrukturnih projektov.

Med njegove dosežke v zadnjih petih letih sodi postavitev fizikalnega mehanizma mikrovalovne katalize, izvedba računalniških simulacij kemijske karcinogeneze, proučevanje antikarcinogenega potenciala polifenolov, razvoj elektrokromnih naprav brez optično transparentne elektrode ter dokaz o superselektivnosti šibkih multivalentnih interakcij.

Z raziskovalno potjo je začel leta 2005, odtlej pa je objavil 50 izvirnih člankov v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah. Je strokovni izvedenec OZN za področji molekularnega modeliranja in racionalnega načrtovanja zdravilnih učinkovin ter član uredniškega odbora Journal of Chemistry.

S poljudno znanstvenimi in strokovnimi objavami, organizacijo okroglih miz in javnih predavanj ter intervjuji pa znatno prispeva tudi k popularizaciji slovenske znanosti, so še zapisali na Kemijskem inštitutu.

 

(Na sliki: izr. prof. dr. Urban Bren; Foto: Kemijski inštitut)

 

Letošnja podelitev je potekala 3. septembra v ljubljanskem botaničnem vrtu, na podelitvi pa so bile poleg Preglove nagrade podeljene tudi doktorske štipendije Janka Jamnika.

Preglova nagrada je priznanje, ki ga podeljuje Kemijski inštitut za izjemne znanstvene dosežke na področju kemije in sorodnih ved. Podeljuje se posameznikom ali skupini raziskovalk oz. raziskovalcev za vrhunske dosežke na področju temeljnih ali uporabnih raziskav, ki se lahko vzporejajo z dosežki v svetovnem merilu. Med nagradami in priznanji, ki jih podeljuje Kemijski inštitut, pa je prav Preglova nagrada za znanstvene dosežke najpomembnejša.

Doktorsko štipendijo Janka Jamnika, ki jo Kemijski inštitut podeljuje za perspektivne mlade raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, sta prejela Tajda Klobučar in Michel Adamič.

Vsem dobitnikom nagrad in štipendij iskreno čestitamo in jim želimo obilo uspeha pri nadaljnjem raziskovalnem delu!


sobota, 12. september 2020 Prva diplomantka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje

V četrtek, 10. septembra 2020, je Hana Remešová zaključila magistrski študij Trajnostno grajeno okolje z magistrsko nalogo »Differences of consumers' preferences of unweathered and weathered wood« (Razlike v prednostnih izbirah pri nestaranem lesu in lesu, izpostavljenem okoljskim dejavnikom), pod mentorstvom doc. dr. Michaela Burnarda in somentorstvom doc. dr. Anne Małgorzate Sandak. V okviru magistrskega dela je izvedla raziskavo za ugotavljanje razlik v potrošniških preferencah med nestaranim in staranim modificiranim lesom.

Hana Remešová je prva diplomantka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje, z zaključkom študija je pridobila strokovni naslov magistrica inženirka trajnostnega grajenega okolja.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!


(Na fotografiji, od leve: dr. Anna Małgorzata Sandak, Hana Remešová in dr. Michael Burnard.

 


petek, 11. september 2020 Od 11. do 16. septembra 2020 možna prijava za vpis v podiplomski študij na UP FAMNIT

V petek, 11. 9. 2020, se pričenja 2. prijavni rok za vpis v magistrske in doktorske študijske programe na UP FAMNIT. Do 16. septembra se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani EU ter Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU.

RAZPIS ZA VPIS za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni na tej povezavi.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si).

Zakaj izbrati UP FAMNIT?

Najprej zato, ker izobražujemo za poklice v matematiki, računalništvu, naravoslovju in psihologiji, ki veljajo za najbolj iskane strokovne profile v Evropi in svetu. Ob tem pa nudimo še:

 • atraktivne študijske smeri prihodnosti s poudarkom na interdisciplinarnosti študija,
 • sodobne metode poučevanja, podprte z informacijsko tehnologijo,
 • priznane in mednarodno uveljavljene predavatelje ter oseben stik s študenti,
 • možnost raziskovalnega dela že med študijem v povezavi z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem,
 • sodelovanje s podjetji v okviru praktičnega usposabljanja in projektov,
 • študij v prijetnem mediteranskem okolju v Slovenskem primorju,
 • bogato ponudbo obštudijskih dejavnosti v sodelovanju s študentskim svetom in študentskimi društvi.

Preverite ostale prednosti študijskih programov v brošuri, s klikom na spodnji sliki.

V skupnem uvodnem delu posameznega razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo:

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Več na tej povezavi.


sreda, 9. september 2020 Preizkusno predavanje dr. Katja Malovrh Rebec

Dr. Katja Malovrh Rebec bo imela v četrtek, 10. 9. 2020 ob 11:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Grajeno okolje«.

Predavanje z naslovom »Prenova stavb v energijsko učinkovitejše in načrtovanje novih v dobi digitalizacije grajenega okolja« bo potekalo v predavalnici UP FHŠ Tramontana, Titov trg 5, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo - Sprehod med koprskimi drevesi

V četrtek, 10. septembra 2020 ob 17.30 vas vabimo na Sprehod med koprskimi drevesi, dogodek, ki bo potekal v okviru projekta ZDrevKO iz programa »Po kreativni poti do znanja«.

Drevesa v mestih ne služijo le kot okras, temveč tudi ščitijo in blažijo mestno okolje pred vremenskimi pojavi ter okoljskimi obremenitvami, kot sta onesnaževanje in hrup, hkrati pa predstavljajo tudi življenjski prostor številnim živalskim vrstam. Vzdrževanje in izgled dreves v mestih je zrcalo našega odnosa do naravnega in družbenega okolja, zato nas upravičeno zanima tudi odnos do njih v našem neposrednem okolju, torej v mestu Kopru.

V okviru projekta ZDrevKO smo proučevali raznolikost dreves v Kopru tako z vidika njihove raznolikosti in značilnosti kot tudi njihove družbene vloge v prostoru. Pri projektu sodeluje pet študentov bioloških in računalniških programov UP FAMNIT ter trije študenti humanističnih programov UP FHŠ.

                  

 

Srečamo se ob 17.30 pred glavnim vhodom Osrednje knjižnice Srečka Vilharja na Trgu Brolo, dogodek pa se bo zaključil ob 19.00 pri Hlavatyjevem parku.

Dogodek bo v celoti potekal na prostem. Pri izvedbi dogodka se moramo držati priporočil za preprečevanje širjenja okužbe COVID 19. Pred pričetkom dogodka bo potekala registracija prisotnih z listo prisotnosti.

Vljudno vabljeni!

     

 


petek, 4. september 2020 IRIC 2020 - Mednarodna konferenca InnoRenew CoE

Z obnovljivimi materiali do trajnostnih in zdravih zgradb 

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem organiziral mednarodno konferenco o obnovljivih materialih in trajnostni gradnji. Na konferenci, ki je potekala v živo in na spletu, je sodelovalo 32 strokovnjakov, ki so predstavili vlogo obnovljivih materialov pri trajnostni gradnji z upoštevanjem okoljskega, varnostnega, gospodarskega, digitalnega in družbenega vpliva. Konferenca je bila obenem priložnost za celovito izmenjavo znanja in razpravo o nastajajoči vedi o obnovljivih materialih, namenjenih razvijanju grajenega okolja, ki ugodno vpliva na človekovo zdravje in okolje, pa tudi o inovacijah na tem področju. 

Osrednji gost konference je bil priznani mednarodni strokovnjak in svetovalec za trajnostne inovacije Carlo Battisti, ki je tudi predsednik organizacije Living Future Europe – ta si prizadeva, da v Evropi pospeši spremembe in zagotovi potrebno usmeritev k prehodu na regenerativno načrtovanje. Battisti je v svojem nastopu izpostavil vse večjo zahtevo po transparentnosti pridobivanja in predelave materialov, kar vključuje pot izdelka od gradbenih proizvajalcev do trga. Uporabniki in kupci želijo imeti vse informacije, tudi to, ali izdelek vsebuje škodljive sestavine ali jih ne, kar je po njegovem mnenju ključno.  Poudaril je tudi velik pomen obnovljivih virov.

(Foto: Amy Simmons)

 

»Pri porabi in uporabi virov moramo razmisliti o tem, da bomo okolju vrnili več, kor smo od njega vzeli. Dober primer je les, saj so določene vrste dreves, iz katerih ga pridobivamo, hitro obnovljive. Poleg tega les v neposrednem proizvodnem procesu in po njem, v trajnih izdelkih, skladišči ogljikov dioksid. Ker je naš končni cilj zmanjšati emisije CO2 na globalni ravni, moramo zelo temeljito premisliti, katere materiale izbiramo in uporabljamo,« je poudaril Carlo Battisti.

Po besedah namestnika direktorice InnoRenew CoE dr. Michaela Burnarda, je konferenca o obnovljivih materialih in trajnostni gradnji upravičila pričakovanja. Še posebno je pomen trajnostnosti izpostavljen spričo izzivov, ki jih prinašajo klimatske spremembe. “Vesel sem spoznanja, da je zelo jasna potreba in nuja po resnem razmisleku o podnebnih spremembah;  uporabiti moramo našo ustvarjalnost, trdo delo in spremeniti razmišljanje o gradnji in materialih, če želimo zmanjšati podnebne spremembe in ohraniti zdravo bivanjsko okolje.”

(Foto: Amy Simmons)

 

Naslednja mednarodna konferenca v organizaciji InnoRenew CoE bo 10. in 11. junija 2021, obravnavala pa bo temo zdrave in trajnostne renovacije z obnovljivimi materiali.

Letošnjo konferenco je podprlo podjetje VG5 d.o.o.


četrtek, 3. september 2020 Prof. dr. Diego De Leo najbolj citiran italijanski znanstvenik na področju psihiatrije

Predstojnik Oddelka za psihologijo UP FAMNIT in vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora (UP IAM) prof. dr. Diego De Leo je postal najbolj citiran italijanski psihiater.

Na širšem področju nevrologije in psihologije zaseda 16. mesto, po številu citatov (več kot 75.000) pa je celo na tretjem mestu. Za uvrstitev na ta seznam znanstvenikov je potreben h-index vsaj 30. V Italiji je nanj uvrščenih na področju nevroznanosti in psihologije več kot 250 znanstvenikov, tisti, ki so najvišje uvrščeni, pa regionalne in državne oblasti vabijo k sodelovanju v različnih odborih, k pisanju priporočil ipd.

 

 

Dr. Diego De Leo je tudi častni profesor psihiatrije na Univerzi Griffith v Brisbaneu, kjer je zaslužni direktor Centra za raziskave in usposabljanje na področju preprečevanja samomora Svetovne zdravstvene organizacije. Je pobudnik in začetnik WHO/START (World Health Organisation/Suicide Trends in At-Risk Territories), ki je bila razglašena 18. avgusta 2005 v Manili in formalno otvorjena 3. marca 2006 v Brisbanu ter trenutno vključuje 22 držav. Prav tako je vodja številnih raziskovalnih projektov in programov v Sloveniji.

Za svoje raziskave je prejel številne ugledne mednarodne nagrade in priznanja, med drugim tudi nagrado Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (1991). Britanska kraljica Elizabeta II. mu je leta 2013 podelila plemiški naziv za zasluge in znanstveno-raziskovalno delo na področju psihiatrije in za postavitev smernic delovanja na področju preprečevanja samomora na nacionalni in mednarodni ravni. Leta 2013 je prejel tudi Zlato plaketo UP za velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze.

Prof. dr. Diegu De Leu iskreno čestitamo in mu želimo obilo uspeha pri nadaljnjem delu!

 


ponedeljek, 31. avgust 2020 Pridobili nove raziskovalne projekte ARRS

Raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT so tudi letos uspešno pridobili nove raziskovalne projekte na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). V okviru treh temeljnih projektov in enega podoktorskega projekta, bodo opravljali raziskovalno delo na področju matematike, psihiatrije, računalniških intenzivnih metod in aplikacij ter psihologije.

Vodje odobrenih temeljnih projektov so: prof. dr. Dragan Marušič, prof. dr. Diego De Leo, doc. dr. Nino Bašić in dr. Nuša Zadravec Šedivy.

V raziskovalnih dejavnostih bodo sodelovale tudi druge slovenske raziskovalne ustanove, hkrati pa bo UP FAMNIT v vlogi partnerja sodeloval še pri treh temeljnih projektih:

 • Avtonomno robno računanje za spremljanje kakovosti zraka (vodilna institucija: InnoRenew CoE, vodja: prof. dr. Michaël Mrissa),
 • Razvoj protibakterijskih učinkovin z delovanjem na validirane tarče v biosintezi peptidoglikana (vodilna institucija: UL Fakulteta za farmacijo, vodja: prof. dr. Stanislav Gobec) in
 • Kemijska karcinogeneza: mehanistični vpogled (vodilna institucija: UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, vodja: izr. prof. dr. Urban Bren).

Podoktorski raziskovalni projekt je pridobila tudi UP Fakulteta za management, članice UP pa bodo v vlogi partnerja sodelovale še pri nekaterih projektih. Več lahko preberete na spletni strani Univerze na Primorskem.

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

Rezultati razpisa so objavljeni na tej povezavi.

Našim raziskovalcem čestitamo in jim želimo uspešno delo!


 

Naslov: Simetrija na grafih preko rigidnih celic (temeljni projekt)
Področje: Matematika
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Dragan Marušič
Partnerja: UL PEF, UP FAMNIT

Projekt predvideva: študij strukture rigidnih celic v točkovno tranzitivnih grafih, študij strukture avtomorfizmov, ki porodijo rigidne celice (posebej bo obravnavano vprašanje pod kakšnimi pogoji avtomorfizmi istega reda pripadajo istemu konjugiranostnemu razredu v grupi avtomorfizmov), iskanje kombinatoričnih (grafovsko-teoretičnih) odsevov koncepta realih (krepko realnih) elementov grupe (še posebej glede na konsistentne cikle v grafih), kjer je element grupe realen, če pripada istemu konjugiranostnemu razredu kot njegov obrat, in krepko realen, če je konjugiran svojemu obratu glede na neko involucijo. Končno, v skladu s pogosto izraženo zahtevo matematične skupnosti po omejitvi uporabe Klasifikacije končnih enostavnih grup (CFSG) pri obravnavi problemov algebraične teorije grafov in permutacijskih grup, bomo poskušali poiskati neposredne dokaze nekaterih izrekov iz tega področja, za katerih potrditev je doslej CFSG igrala bistveno vlogo.

 

Naziv: Psihopatologija in samomorilno vedenje mladih – vloga novih tehnologij pri pojavnosti stisk in nudenju pomoč (temeljni projekt)
Področje: Psihiatrija
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Diego De Leo

V predlaganem projektu načrtujemo široko in hkrati poglobljeno raziskavo povezanosti značilnosti novih medijev (npr. načini uporabe, vsebine itd.) z vidiki duševnega zdravja in psihopatologije. Osredotočili se bomo na mladostnike, ki predstavljajo ranljivo skupino za pojavnost težav na tem področju, obenem pa tudi ranljivo skupino za neugodne vplive medijev in sodobnih tehnologij. 

 

Naziv projekta: Matematične in računske metode za samosestavljanje poliedrov (temeljni projekt)
Področje: Računalniško intenzivne metode in aplikacije
Vodilna raziskovalna organizacija: UP FAMNIT
Vodja: doc. dr. Nino Bašić
Partnerja: Kemijski inštitut, ABELIUM d.o.o.

Glavni cilj projekta je nadaljnji razvoj obstoječih matematičnih modelov za samosestavljanje nanostruktur in tudi kreiranje novih modelov. Za izdelavo teh modelov bomo na veliko uporabljali praporne grafe in rezultate iz topološke teorije grafov. S tem bo vzpostavljena močnejša povezava med topološko teorijo grafov in sintetično biologijo. Vse to bo implementirano v obliki uporabniku prijazne in dobro dokumentirane knjižnice za Python oz. SageMath, kar bo raziskovalcem omogočilo izvajanje poskusov "in silico". Matematična orodja in programska oprema, ki bosta razviti pri tem projektu, bosta imeli neposredne aplikacije na področju sintetične biologije.

 

Naziv projekta: Starostniki ranljivi za samomor: pristopi k zmanjšanju občutka osamljenosti in krepitvi duševnega zdravja (podoktorski projekt)
Področje: Psihologija
Vodilna raziskovalna organizacija: UP FAMNIT
Vodja projekta: dr. Nuša Zadravec Šedivy

Projekt bo nadgradil obstoječa znanja o preventivi samomora v ranljivi skupini starostnikov. Pridobili bomo poglobljena znanja, ki jih bomo neposredno prenesli v prakso z implementacijo intervencij za ranljive skupine. Samomorilno vedenje ima številne posledice za družbo (npr. visoki stroški zdravstvenih intervencij, odsotnosti z dela, izguba bližnjega zaradi samomora). Znanstveno podprta prizadevanja za preprečevanje samomora so ključnega pomena, saj lahko pomagajo zmanjšati negativne posledice samomora za družbo. Ugotovitve bodo prispevale k razvoju učinkovitih preventivnih aktivnosti, ki bodo izboljšale kvaliteto intervencij, ki so na voljo izbrani ranljivi skupini, z dolgoročnim ciljem znižati pogostost samomorilnega vedenja v tej skupini.

 


ponedeljek, 24. avgust 2020 Preizkusno predavanje dr. Roka Prislana

Dr. Rok Prislan bo imel v ponedeljek, 31. 8. 2020 ob 10:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje "Fizika".

Predavanje z naslovom "Modeliranje zvočnega polja v odmevnici / Modeling the sound field in a reverberation chamber" bo potekalo v predavalnici FAMNIT-Muzejski3, Muzejski trg 7, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 13. avgust 2020 Na voljo štipendije Ad futura za podiplomske študente iz držav zahodnega Balkana

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil štipendije Ad futura, namenjene podiplomskim študentom (magistrski ali doktorski) državljanom držav zahodnega Balkana (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Republika Kosovo, Republika Severna Makedonija in Republika Srbija) za študij s področja naravoslovja, tehnike in medicine v Sloveniji.

Pogoj za prijavo je zaključen dodiplomski študij na eni od visokošolskih izobraževalnih ustanov v zgoraj navedenih državah ter urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji do roka za prijavo (oz. veljavno pooblastilo osebi s prebivališčem v Sloveniji za zastopanje v zvezi z uveljavljanjem pravice v upravnem postopku).

Štipendija se lahko dodeli za življenjske stroške v času študija in/ali za plačilo šolnine.

Rok za prijave je 31. 8. 2020.

Več informacij, pogoji in prijavnica so na voljo na spletni strani https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-podiplomski-studij-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2019-2-1

 


torek, 11. avgust 2020 Drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe za državljane Slovenije in EU – 20. 8. do 28. 8. 2020

Od četrtka, 20. 8. do petka, 28. 8. 2020, je možna prijava na naslednje dodiplomske študijske programe UP FAMNIT. Prijavijo se lahko slovenski državljani in državljani EU.

 Za vpis v 2. roku so na voljo mesta na naslednjih programih:

- Računalništvo in informatika (SLO izvedba): 20 mest;

- Računalništvo in informatika (EN izvedba): 17 mest;

- Matematika (SLO izvedba): 19 mest;

- Matematika (EN izvedba): 24 mest;

- Varstvena biologija: 24 mest;

- Sredozemsko kmetijstvo (VS): 14 mest;

- Matematika v ekonomiji in financah: 20 mest;

- Bioinformatika (SLO izvedba): 15 mest;

- Bioinformatika (EN izvedba): 15 mest.

 

RAZPIS ZA VPIS in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj: https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-19-20#heading1

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo tudi v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).

 


četrtek, 6. avgust 2020 Naši študenti uspešni na mednarodnem matematičnem študentskem tekmovanju – IMC

Med 25. in 30. julijem 2020 je potekalo 27. mednarodno matematično študentsko tekmovanje (IMC), ki velja za najprestižnejše tovrstno tekmovanje na svetu. Zaradi pandemije COVID-19 je letošnja izvedba potekala preko spleta, kar pomeni, da so vodje ekip tekmovalce nadzirali bodisi preko spletnih orodij bodisi v živo.

Spletna izvedba je botrovala k izjemno veliki udeležbi, saj je bilo prijavljenih več kot 560 študentov iz celega sveta. Univerza na Primorskem pa je bila edina slovenska institucija, ki je v tem času organizirala priprave in prijavila svoje študente na tekmovanje. Ekipo UP FAMNIT so sestavljali študenti Arbër Avdullahu (1. letnik, Matematične znanosti), Besfort Shala (2. letnik, Matematika), Ajla Šehović (1. letnik, Matematika), Milan Milivojčević (1. letnik, Računalništvo in informatika), Jana Ristovska (1. letnik, Računalništvo in informatika) ter vodja ekipe izr. prof. dr. Marko Orel.

Otvoritvi tekmovanja, ki je potekala v soboto 25. julija, sta sledila dva tekmovalna dneva, ko so študenti imeli na voljo štiri ure za reševanje štirih nalog na dan. Od drugega dneva dalje pa so vodje ekip ocenjevali študentske izdelke in to dejansko 24 ur na dan, saj je tekmovanje potekalo sočasno po celem svetu. V četrtek 30. 7. je sledila še slavnostna razglasitev rezultatov in nagrad (ogledate si jo lahko na tej povezavi). Med študenti UP FAMNIT sta se najbolje odrezala Arbër Avdullahu in Besfort Shala, ki sta prejela častni certifikat.

Več o tekmovanju si lahko preberete na tej povezavi, do nalog pa lahko dostopate tukaj.

Našim študentom in vodji ekipe dr. Orlu iskreno čestitamo!


(Na fotografiji: trenutki pred začetkom 2. tekmovalnega dne)


sreda, 5. avgust 2020 Projekt ŠIPK - Bogate spletne vsebine virtualne šole v naravi

Študenti Univerze na Primorskem so uspešno zaključili še en projekt v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projektu za družbeno korist. ŠolNARA2 je nadgradnja projektov iz prejšnjih let, ki so potekale v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič (MZL) v okviru programa Šola v Naravi. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 dejavnosti ni bilo možno izpeljati v živo, zato so se študenti UP FAMNIT, UP PEF in UP FM odločili za pripravo zajetne spletne strani, v kateri so zbrane izobraževalne in splošno informativne vsebine, predvsem pa je na njej veliko kvizov, predlogov za igre, dejavnosti in tudi eksperimente.

»Spletna stran je nastala kot odziv na pandemijo: ko smo ugotovili, da dejavnosti v živo ne bo možno izpeljati, smo si zavihali rokave in poskrbeli za drugačen prenos naravoslovnega znanja osnovnošolcem, ki so sicer vešči uporabe informacijske tehnologije, potrebujejo pa interaktivne in zabavne vsebine,« pravi Damjana Rašl iz Društva varstvenih biologov BIODIVA, katere člani so poskrbeli za strokovno podporo projektu. »Seveda ne gre za nadomestek aktivnosti v živo in v naravi, zagotovo pa je stran odlična dopolnitev in pripomoček za družine, učitelje in mentorje pri podobnih aktivnostih.«

Študenti so tako učencem ponudili ne le naravoslovno snov, ampak tudi možnost učenja z uporabo IKT. »Zavedati se moramo, da informacijsko-komunikacijska tehnologija vpliva na otrokovo učenje, če je ta uporabljena v pravi meri. V Sloveniji je IKT že uveljavljena kot del didaktike, kar otrokom omogoča digitalno in medijsko pismenost. Le-ta je pomembna za otrokovo življenje, saj se bo s tehnologijo srečeval v vsakdanjem življenju – v času šolanja in kasneje v službi, zato se uporabniki na strani srečujejo z zemljevidi, prenašanjem datotek, rabo Worda in Powerpointa, ter drugih bolj interaktivnih programov,« razloži doc. dr. Martina Lužnik (UP FAMNIT), pedagoška mentorica pri projektu.

 

Največji poudarek pa je seveda na naravoslovnih vsebinah. Tudi ostali (se pravi odrasli) uporabniki lahko z obiskom spletne strani preverijo, ali sploh poznajo biodiverziteto Istre ter morske in kopenske živali. Veliko prostora je namenjenega klimatskim spremembam in njihovim vplivu na človeka. »Pomembno je, da se mladi tega zavedajo in poskusijo razumeti, kaj jih povzroča in kakšni so njihovi potencialni vplivi. Ravno mlajše generacije potrebujejo veliko znanja na tem področju, zato je prisotnost tovrstnih vsebin v šoli in drugih izobraževalnih okoljih ključnega pomena,« so prepričani študenti.

   
(foto: Marjana Tomažič)

Da pa ne bi bilo razlaganje preveč abstraktno ali dolgočasno, so študenti posneli eksperimenta, s katerima razložijo na primer razlitje nafte v morje in zakisanje oceanov, vsak pa lahko sam poskusi preveriti, kako deluje erozija.

Obisk spletne strani toplo priporočamo vsem generacijam, saj gre za bogat vir zanimivih in pomembnih informacij ter hkrati arhiv predlogov za številne poletne aktivnosti.

 

Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.


sreda, 5. avgust 2020 Podiplomski študij na UP FAMNIT – vse na enem mestu!

Zakaj izbrati UP FAMNIT?

Najprej zato, ker izobražujemo za poklice v matematiki, računalništvu, naravoslovju in psihologiji, ki veljajo za najbolj iskane strokovne profile v Evropi in svetu. Ob tem pa nudimo še:

 • atraktivne študijske smeri prihodnosti s poudarkom na interdisciplinarnosti študija,
 • sodobne metode poučevanja, podprte z informacijsko tehnologijo,
 • priznane in mednarodno uveljavljene predavatelje ter oseben stik s študenti,
 • možnost raziskovalnega dela že med študijem v povezavi z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem,
 • sodelovanje s podjetji v okviru praktičnega usposabljanja in projektov,
 • študij v prijetnem mediteranskem okolju v Slovenskem primorju,
 • bogato ponudbo obštudijskih dejavnosti v sodelovanju s študentskim svetom in študentskimi društvi.

Preverite ostale prednosti študijskih programov v brošuri, s klikom na spodnji sliki.


Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov:

Slovenski državljani in državljani EU:

 • prvi prijavni rok: 8. 4. do 27. 8. 2020,
 • drugi prijavni rok: 11. 9. do 16. 9. 2020,
 • tretji prijavni rok: 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani izven EU:

 • prvi prijavni rok: 8. 4. do 1. 7. 2020 (ZAKLJUČEN),
 • drugi prijavni rok: 20. 7. do 27. 8. 2020 (prosta vpisna mesta so v vseh študijskih programih),
 • tretji prijavni rok: 11. 9. do 16. 9. 2020,
 • četrti prijavni rok: 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure.

V skupnem uvodnem delu posameznega razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo:

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Več na tej povezavi.


torek, 4. avgust 2020 Prof. dr. Tomaž Pisanski postal član Svetovalnega znanstvenega odbora pri mednarodni založbi EMS Press

Pretekli teden je priznana mednarodna založba EMS Press sporočila, da je prof. dr. Tomaž Pisanski postal eden od članov njenega svetovalnega znanstvenega odbora.

Založba, ki posluje pod novim imenom EMS Press (nekdanja založba EMS Publishing House) je hčerinsko podjetje Evropskega matematičnega združenja – EMS. Njihov program izdajanja obsega 20 znanstvenih revij ter 200 knjig, pri čemer vsako leto izdajo tudi 15 novih naslovov. Grez za založbo, katere poslanstvo ostaja enako od ustanovitve leta 2001 – služiti matematični skupnosti z objavo kakovostnih, dostopnih in odprtih raziskav. EMS Press je v letošnjem letu prvič od ustanovitve svoj sedež preselila iz Švice v Berlin ter dobila novega generalnega direktorja dr. Andréja Gaula, marca pa so imenovali tudi glavnega urednika, dr. Apostolosa Damialisa.

Naloga novega svetovalnega znanstvenega odbora je nuditi strokovno podporo, z namenom ohranjanja ter izboljšanja visokih znanstvenih standardov založnikovega portfelja. Sestavlja ga osem članov z dvoletnim mandatom. Odbor se bo v skladu s poslanstvom založbe osredotočal na kakovost vseh izdanih publikacij, tako novih znanstvenih revij, knjig in zbornikov kot tudi tistih, ki jih bodo pridobili od drugih založnikov.

Gre za pomembno imenovanje, saj založba uživa velik ugled v matematični skupnosti, prof. Pisanskemu pa funkcija ni tuja, saj je bil že v preteklosti član svetovalnega znanstvenega odbora pri založbi EMS Publishing House.

Prof. Pisanskemu za imenovanje iskreno čestitamo in mu želimo obilo uspeha pri njegovem delu!


(Prof. dr. Tomaž Pisanski)

Prof. dr. Tomaž Pisanski je vrhunski raziskovalec, ki deluje na področju diskretne in računalniške matematike, z aplikacijami v naravoslovju, tehniki in družboslovju. Je eden od pionirjev topološke teorije grafov na svetu in začetnik svetovno znane slovenske šole teorije grafov. Njegov najpomembnejši doprinos v svetovno zakladnico znanja temelji na uporabi metod diskretne matematike v naravoslovju in tehniki. Izjemen je tudi njegov prispevek k razvoju teorije upodobitev grafov, ki se uporablja v sami matematiki, pa tudi v kemiji, biologiji in drugih znanostih. Tudi po njegovi zaslugi je slovenska znanost na teh področjih prepoznavna in cenjena na globalni ravni, njegovo intenzivno sodelovanje z raziskovalci in raziskovalnimi institucijami s celega sveta tako kot tudi njegovo članstvo v številnih znanstvenih organizacijah in združenjih v tujini ima že več desetletij močan vpliv na razvoj slovenske znanosti in na njeno prepoznavnost na mednarodnem področju.

Prof. dr. Pisanski je eden od dveh ustanovnih in glavnih urednikov mednarodne matematične revije Ars Mathematica Contemporanea – AMC, je predsednik Organizacijskega odbora 8. Evropskega kongresa matematike ter predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologijo UP FAMNIT. Leta 2015 je prejel prestižno Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih aplikacij. Leta 2020 pa je prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za življenjsko delo.


ponedeljek, 3. avgust 2020 Growthminds - projekt E+ o utrjevanje razvojne miselnosti

Univerza na Primorskem je prejšnji teden uspešno pridobila vodenje novega projekta na področju izobraževanja z naslovom Growthminds. Mednarodni projekt, katerega nosilni partner je UP FAMNIT, bo obsegal vrsto aktivnosti, s katerimi bodo lahko pedagoški delavci na univerzitetni ravni razvili nove kompetence za uporabo t. i. koncepta growth mindset (v prevodu: razvojne miselnosti) pri svojem delu. Cilj projekta je povečati kakovost učnega procesa z uporabo novih učnih tehnik, sofinancira pa ga Evropska unija v okviru programa Erasmus+ KA203 - programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

Dvoletni projekt, ki ga bo vodil predstojnik Centra za pozitivno psihologijo doc. dr. Kristijan Musek Lešnik in se bo pričel 1. novembra letos, bo vključeval univerzitetne učitelje in študente, za katere bodo oblikovali posebne izobraževalne vsebine in treninge, potekal pa bo v petih jezikih. Skupni delež sofinanciranja znaša 171.459 EUR, sodelujoči partnerji pa so STEP Inštitut, Zavod za psihologijo dela in podjetništvo (Slovenija), Balıkesir University (Turčija), University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureş (Romunija) in University of Klagenfurt (Avstrija).


(na fotografiji: doc. dr. Kristijan Musek Lešnik)

Kaj je growth mindset?

Leta 1988 je dr. Carol Dweck začela preučevati miselnost in dokazala je, da tisti, ki verjamejo, da so njihove sposobnosti popravljive (tj. da imajo »razvojno miselnost«), bolje sprejemajo izzive in vztrajajo pri svojem delu kljub neuspehu kot tisti, ki svoje sposobnosti vidijo kot nespremenljive (tj. »toga miselnost«). Učenci prve skupine poiščejo boljše povratne informacije, vztrajajo dlje in se uspešneje spopadajo s spremembami. Razvojna miselnost zmanjšuje stres, spodbuja dobro počutje in čustveno delovanje, izboljšuje samozavest, učno usmerjenost, zmanjšuje nemoč in je povezana z odločnostjo ter prosocialnim vedenjem. Rezultati raziskav zato podpirajo stališče, da lahko miselnost učiteljev vpliva na učence, kar posledično vpliva tudi na njihove učne rezultate.


petek, 31. julij 2020 IZVEDBA PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21

Spoštovani študenti,

obveščamo vas, da za prvi semester študijskega leta 2020/21 na fakulteti načrtujemo izvedbo pedagoškega procesa delno v prostorih fakultete in delno v e-okolju (predvsem preko ZOOM-a in e-učilnice).

Pri predmetih, ki se bodo izvajali na fakulteti, bo omogočeno spremljanje predavanj in vaj tudi preko e-okolja (ZOOM, e-učilnica itd.). Izjema so predmeti, kjer je prisotnost študenta nujna za opravljanje obveznosti (npr. laboratorijske vaje, terenske vaje,…).

Zaradi prostorskih omejitev, vezanih na ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19 (varnostna razdalja, prezračevanje prostorov…), se bodo v prostorih fakultete predvidoma izvajala predavanja in vaje za manjše skupine študentov, za večje skupine pa bodo izvedene v celoti v e-okolju, pri čemer bo za študente vseh študijskih programov (in letnikov) del pedagoškega procesa izveden v prostorih fakultete, zato študentom svetujemo, da si poiščejo namestitve na Obali.

Navedeno velja tudi za tuje študente, katerim svetujemo, da se, v kolikor je za državo, iz katere prihajajo, določena obvezna karantena, preselijo v Slovenijo do 14.9. in karanteno preživijo v Sloveniji med 14.9. in 27.9. Načrtovano je, da bodo orientacijski dnevi za tuje študente izvedeni med 28.9. in 30.9.2020.

Vsi tuji študenti morajo pred prihodom v Slovenijo izpolniti ANKETO na tej povezavi.

Ker trenutno ne vemo, kakšna bo situacija v povezavi s širjenjem COVID-19 ob pričetku študijskega leta, bomo načrte in izvedbo po potrebi prilagodili in vas o tem obvestili. Študente prosimo, da redno spremljajo obvestila na spletni strani fakultete.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo prijetne poletne dni ter ostanite zdravi!


petek, 31. julij 2020 Z okrepitvijo zelene infrastrukture do ohranjanja biotske raznovrstnosti

Zelena infrastruktura obsega naravne in polnaravne zelene površine, ki jih je uredil oziroma zgradil človek. Mnogi njeni elementi zato niso zgolj zanimivo pričevanje trajnostne rabe prostora skozi čas, ampak so predvsem ključnega pomena za ohranjanje biodiverzitete širšega prostora.

Nazoren primer so kali, ki predstavljajo pomemben habitat ogroženih dvoživk, in tudi mozaična krajina, ki je s prepletom suhih zidov in travišč habitat mnogih ozko specializiranih živalskih vrst. Njihov obstoj in obstoj z njimi povezanih ekosistemskih storitev pa ni samoumeven, saj je tesno povezan z aktivnim in smotrnim upravljanjem posameznih območij. Ker pa se gospodarske dejavnosti že desetletja vztrajno spreminjajo, se spreminja tudi raba in upravljanje območij, kar posledično privede do propadanja elementov zelene infrastrukture. Veliko grožnjo predstavlja zlasti opuščanje rabe in s tem zaraščanje travišč, pa tudi zasipavanje, evtrofikacija in onesnaževanje kali. Slednji so pogosto ogroženi tudi zaradi vnosa tujerodnih invazivnih vrst, kot so to zlate ribice. Te lahko popolnoma porušijo ravnovesje v občutljivih vodnih ekosistemih ter posredno ali neposredno zdesetkajo populacije dvoživk. Na njihovo prisotnost so še posebej občutljive vrste kot sta veliki pupek (Triturus carnifex) in hribski urh (Bombina variegata), ki sta dvoživki evropskega pomena. V navedenem primeru lahko že izpustitev nekaj posameznih zlatih ribic v nekaj letih popolnoma spremeni podobo kala.

 
(na fotografijah: kal pri Zazidu, barjanski okarček)

Identifikacija groženj in vzpostavljanje ustreznega stanja v vztrajno izginjajočih habitatih je ključna za dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti, kar je tudi cilj čezmejnega projekta »ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini«, pri katerem sodeluje tudi Univerza na Primorskem. V okviru projekta so raziskovalci Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT od letošnjega aprila izvedli vrsto terenskih aktivnosti: od popisa dvoživk in stanja v kalih na območju Kraškega roba do intenzivnega popisa ogroženega barjanskega okarčka na območju Cerja in Opatjega Sela, ki ga je lani poleti na tem območju prizadel požar.

  
(na fotografijah: postopek označevanja, pogorišče na Cerju)

Pomemben del projekta je tudi ozaveščanje javnosti, saj je dolgoročni cilj ohranitve in izboljšanja trenutnega stanja lahko dosežen zgolj v primeru širšega družbenega zavedanja. Zato je ob raziskovalnih aktivnostih stekla tudi kampanja na družbenih omrežjih, hkrati pa se vrstijo še predstavitve za dijake in študente biologije ter sorodnih ved, ki se s tovrstnimi temami srečujejo med študijem. Prva je potekala julija na raziskovalnem taboru Biocamp 009 na Zgornjem Jezerskemi, ostale aktivnosti pa lahko spremljate na Instagramu in Facebook strani projekta.

 


petek, 31. julij 2020 UP pridobila dva nova projekta ARRS s področja matematike

Z veseljem sporočamo, da sta bili kar dve raziskovalni skupini s področja matematike na UP uspešni pri pridobivanju sredstev za nove raziskovalne projekte, in sicer na osnovi ocene B pri prijavi na razpis za štipendijo ERC Advanced Grant, ki jo podeljuje Evropski raziskovalni svet – ERC.

Vodja programske skupine P1-0404, prof. dr. Enes Pasalic, je pridobil sredstva za izvajanje prilagojenega projekta N1-0159 - Konstrukcija nekaterih diskretnih matematičnih objektov v spektralni domeni. V sklopu projekta bodo raziskovali obstoj, obliko in klasifikacijo nekaterih diskretnih kombinatoričnih objektov, ki ustrezajo posebnemu razredu polinomov nad končnimi polji, ki igrajo pomembno vlogo v kriptografiji. Glavni interes projekta je namreč analiza tako imenovanih funkcij APN (skoraj popolno nelinearne) in AB (skoraj upognjene), namen pa je zagotoviti učinkovito klasifikacijo in zasnovo teh dveh razredov funkcij, saj so znani razredi teh funkcij zaenkrat dobljeni na negeneričen in nesistematičen način.


(Prof. dr. Enes Pasalic)

Druga programska skupina, P1-0285, katere vodja je prof. dr. Dragan Marušič, pa je bila uspešna pri pridobitvi sredstev za prilagojeni projekt N1-0160 - Topološka in algebraična kombinatorika. Projekt TAC (Topološka in algebraična kombinatorika), ki ga je uspešno pridobil izr. prof. dr. Russ Woodroofe, bo proučeval probleme na presečišču topologije, algebre in kombinatorike. Obstajata dve glavni temi, obe motivirani z delno urejenimi množicami in simplicialnimi kompleksi, ki se pojavljajo v teoriji grup.


(Izr. prof. dr. Russ Woodroofe)

Prva tema se nanaša na topologijo in kombinatoriko mrež odsekov končnih grup. Ta vprašanja so tesno povezana z vprašanji o generiranju in invariantnem generiranju grup ter se povezujejo z velikim številom na videz nepovezanih polj. Druga tema je povezana z Cohen-Macaulayjevimi simplicialnimi kompleksi, zlasti tistimi, ki izhajajo iz algebričnih objektov. Eden glavnih ciljev je poenoten in kar se da od klasifikacije neodvisen dokaz, da podgrupe mrež neabelskih končnih grup niso zaporedno Cohen-Macaulayeve. Napredek pri teh problemih bo verjetno prinesel izboljšane tehnike za razločevanje kompleksov, ki so zaporedno Cohen-Macaulayevi, in tistih, ki niso, saj so koristni drugje znotraj področij algebre in kombinatorike.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) sofinancira prilagojene raziskovalne projekte, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Omenjena štipendija ERC Advanced Grant pa je podpora odličnim, že uveljavljenim raziskovalcem in raziskovalkam na karierni stopnji, ki imajo v zadnjih desetih letih prepoznavne znanstvene dosežke. Poleg ostalih dveh štipendij, ki jih podeljuje Evropski raziskovalni svet (ERC Starting Grant in ERC Consolidator Grant), gre za izjemno prestižne štipendije. Visoki oceni B, ki sta jo prejela omenjena projekta pa sta pomembni tudi zato, ker si Univerza na Primorskem prizadeva v naslednjih letih pridobiti vsaj eno od štipendij Evropskega raziskovalnega sveta.

Našim raziskovalcem iskreno čestitamo!


torek, 28. julij 2020 STEP CHANGE: nov projekt programa Obzorje 2020 v duhu državljanske znanosti

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila vodenje novega projekta programa Obzorje 2020 z naslovom STEP CHANGE (Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch), ki združuje različna področja znanosti, povezuje pa jih iniciativa državljanske znanosti (Citizen Science Initiative). Triletni projekt v vrednosti 2.195.836,25 EUR se bo uradno začel 1. januarja 2021, projektni konzorcij pa sestavlja enajst partnerjev iz sedmih držav Evropske unije ter Ugande, ki bodo sodelovali z raziskavami na različnih področij znanosti, od energije in zdravja ljudi ter okolja.

Namen projekta STEP CHANGE je razvoj programske opreme za zbiranje podatkov, povečanje števila zbiralcev podatkov (vključno z ljubitelji narave, fotografi itd.), vzpostavitev protokolov ter povečanje kontrole kakovosti podatkov na različnih področjih znanosti.

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT bo sodeloval tudi z raziskavo o ohranjanju prostoživečih živali v Sloveniji, kar bo pripomoglo k dodatnemu razvoju in povečanju uporabne vrednosti lovsko-informacijskega sistema ter še tesnejše sodelovanje med našimi raziskovalci, vodilnimi domačimi raziskovalci divjadi ter Lovsko zvezo Slovenije (LZS). V Sloveniji namreč že obstaja obsežna baza podatkov o divjadi, ki jo je vzpostavila LZS. Poslanstvo te nevladne organizacije, ki šteje več kot 20.000 članov, je trajnostno upravljanje z divjadjo, izobraževanje lovcev in varovanje okolja. Za dosego teh ciljev je LZS razvila celovit informacijski sistem, ki je hrkati edinstven v Evropski uniji, v njej pa se na nacionalni ravni hranijo podatki o prav vseh odvzetih osebkih divjadi v Sloveniji ter drugi pomembni podatki o populacijah prostoživečih živali (npr. vsi podatki nacionalnega monitoringa evrazijskega šakala).

Vodja projekta, prof. dr. Elena Bužan, je nad pridobitvijo pomembnega mednarodnega projekta zelo ponosna: »Ob sodelovanju najširše javnosti naslavlja izjemno pomembna vprašanja današnjega časa, kot so zmanjševanje porabe energije, zdravje oz. kardiovaskularne bolezni in pretilnost ljudi, širjenje zoonoz in drugih infekcijskih bolezni (vključno s Covid-19) in seveda monitoring ter varstvo prostoživečih živali. V povezavi s slednjim je izjemnega pomena, da bo celoten sklop potekal v Sloveniji, ki se ponaša z v svetu enim najboljših modelov upravljanja divjadi. Zato sem zelo vesela, da bomo pri tem – poleg z raziskovalci z drugih domačih institucij – sodelovali z Lovsko zvezo Slovenije, kar bo močno ukrepilo vrednost raziskave, povezanost med raziskovalci in lovci kot končnimi uporabniki raziskovalnih dosežkov ter, kar je morda najpomembnejše, tudi zaupanje med različnimi deležniki«.

(prof. dr. Elena Bužan)

Izvedbo projekta STEP CHANGE so v Sloveniji podprli Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, Visoka šola za varstvo okolja ter Lovska zveza Slovenije.

Naj omenimo še, da se 30. julija 2020 zaključuje projekt STARBIOS 2, od začetka letošnjega leta do konca leta 2022 pa raziskovalci UP FAMNIT sodelujejo tdui na projektu RESBIOS, ki združuje raziskave in inovacije s področja bioznanosti. Vsi navedeni projekti se izvajajo in so finančno podprti znotraj programa Obzorje 2020.

Našim raziskovalcem iskreno čestitamo!


ponedeljek, 27. julij 2020 Prof. dr. Andreja Kutnar uvrščena na prestižni seznam žensk v znanosti #EUwomen4future

Na prestižnem seznamu kampanje #EUwomen4future  je Andreja Kutnar v družbi še desetih izjemnih žensk s področja znanosti, raziskav in inovacij. Kot navdih je med njimi tudi Marie Skłodowska Curie, pionirka na področju raziskovanja sevanja,  ki je skupaj z Henrijem Becquerelom in možem Pierrom  Curiejem, kot prva ženska prejela Nobelovo nagrado za fiziko in osem let kasneje tudi Nobelovo nagrado za kemijo. Na seznamu kampanje jima družbo dela še ena Slovenka, Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica platforme Circular Change ter predsednica Coordination Goup of the European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP).

Prof. dr. Andreja Kutnar je uvrščena na prestižni seznam kampanje #EUwomen4future v družbi še desetih izjemnih žensk s področja znanosti, raziskav in inovacij. Nova kampanja, ki jo je predstavila Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, Mariya Gabriel, je zelo pomembna, saj vključuje izjemne ženske, ki so dejavne na področju raziskav, inovacij, izobraževanja, kulture in športa. Osredotoča se na nekatere vrhunske dosežke, ki bodo oblikovale Evropo v prihodnje, pri čemer je v jedru spoznanje, da se brez svojih talentiranih in delu predanih strokovnjakinj Evropa ne more razvijati. Izbrane izjemne posameznice naj bi zato tudi s svojim zgledom spodbujale druge ženske in dekleta, da iščejo priložnosti in uresničujejo svoje poklicne in osebne želje.


(Na fotografiji: prof. dr. Andreja Kutnar)

Dr. Andreja Kutnar je redna profesorica, nosilka področja Znanost o lesu na oddelku za Aplikativno naravoslovje Univerze na Primorskem in direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE. Je članica upravnega odbora mednarodne organizacije InnovaWood in direktorica upravnega odbora Society of Wood Science and Technology (SWST). Njena strokovna področja so lesni kompoziti, hidro-termična obdelava lesa in adhezivno vezanje lesa. Njeno delo je osredotočeno na raziskave s področja naravoslovja, tehnologije in trajnostnega razvoja lesne industrije, vpliva novih materialov na okolje, porekla izdelkov in tehnologij, proizvodnje, uporabe materialov za recikliranje in ponovno uporabo. Za potrebe lesne industrije, še posebej za pohištvo in lesne konstrukcije, izračunava ocene življenjskega cikla izdelkov in storitev ter svetuje za zmanjšanje okolijskih vplivov vzdolž celotne vrednostne verige lesa. Je tudi soavtorica več mednarodnih znanstvenih del in publikacij. 

Leta 2016 je prejela nagrado »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« za uspešno večplastno komuniciranje znanosti o lesu v podporo uveljavljanju paradigme trajnostnega razvoja, leta 2018 pa ugledno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva. Njeno življenjsko načelo pa je:  »Naj bodo vaša jutra čudovita, ker sledite svojim strastem in srcu.«

Več informacij na:  https://ec.europa.eu/jrc/en/euwomen4future


sreda, 22. julij 2020 Univerza na Primorskem gosti vzhajajočo zvezdo evropske matematike, prof. dr. Daniela Kráľa

Češki znanstvenik, dr. Daniel Kráľ, eden od vzhajajočih zvezd evropske matematike in prejemnik dveh ERC štipendij, je ta teden na raziskovalnem obisku na Univerzi na Primorskem.

Na srečanju z rektorico, prof. dr. Klavdijo Kutnar, so matematiko na UP predstavili izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, dekan UP FAMNIT, izr. prof. dr. Vito Vitrih, direktor UP IAM, in prof. dr. Tomaž Pisanski, predsednik Slovenskega društva za diskretno in uporabno matematiko ter predsednik organizacijskega odbora 8. Evropskega kongresa matematike, ki bo potekal naslednje leto v Portorožu. Prof. Kráľ je nato izpostavil, da dobro pozna delo matematikov primorske univerze, ki so tudi sicer mednarodno prepoznavni in s katerimi se je lani že srečal na tradicionalni mednarodni poletni šoli na Rogli. Ob tokratnem, prvem, obisku v Kopru pa je še poudaril, da so, kljub novim spletnim tehnologijam, dostopnosti in izzivom današnjega časa, tovrstna osebna srečanja v znanosti ključnega pomena.

Prof. Kráľ prihaja s Fakultete za informatiko Masarykove Univerze v Brnu in je priznan strokovnjak na področju teorije grafov. Leta 2010 je za projekt CCOSA (Classes of Combinatorial Objects – from Structure to Algorithms) prejel ERC štipendijo Starting Grant, leta 2015 pa še ERC Consolidator grant za projekt LADIST (Large Discrete Structures). Trenutno je tudi urednik prestižnih revij Advances in Combinatorics in SIAM Journal on Discrete Mathematics.

(Na fotografiji prof. Daniel Kráľ)

V času obiska dr. Kráľ, skupaj še z dvema doktorskima študentoma, nadaljuje že utečeno raziskovalno delo na področju teorije grafov z doc. dr. Matjažem Krncem (UP FAMNIT).

ERC štipendije podeljuje Evropski raziskovalni svet in so prestižna priznanja raziskovalnega dela, saj so zelo konkurenčne, za njihovo uspešno pridobitev pa so ključni izjemni rezultati raziskovalca ter ambiciozen program, katerega cilj je prepoznati najboljše ideje in talente znotraj posameznih programskih skupin. V okviru ERC programa je namreč na voljo več vrst nepovratnih sredstev, ki so na voljo na različnih stopnjah raziskovalne kariere (Starting Grant, Consolidator Grant ter Advanced Grant).

Obisk češkega matematika je za Univerzo na Primorskem pomemben ne le za okrepitev raziskovalnega sodelovanja, ampak tudi zato, ker si UP prizadeva v naslednjih letih pridobiti eno od omenjenih štipendij Evropskega raziskovalnega sveta.

(Na fotografiji prof. Tomaž Pisanski, izr. prof. Ademir Hujdurović, izr. prof. Vito Vitrih, doc. dr. Matjaž Krnc, prof. Daniel Kráľ, Martin Kurečka, dr. Robert Hancock, doc. dr. Nino Bašić)

 


ponedeljek, 13. julij 2020 Še tri mesta za mlade raziskovalce za področje matematike in biologije

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor še treh kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Opis mentorjev, področje in raziskovalno področje najdete v spodnjem seznamu:

Ademir Hujdurović - področje: matematika; Raziskovalni program P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij; UP Inštitut Andrej Marušič. Kandidati lahko vlogo oddajo do srede, 12. avgusta do 14.00 ure.

Elena Bužanpodročje: biologija;Raziskovalni program P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema; UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Kandidati lahko vlogo oddajo do srede, 12. avgusta do 14.00 ure.

Dragan Marušič področje: matematika;Raziskovalni program P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger; UP Inštitut Andrej Marušič. Kandidati lahko vlogo oddajo do torka, 21. julija do 14.00 ure.

Zakaj postati mladi raziskovalec?
Mladi raziskovalci so ob doktorskem študiju vključeni v raziskovalno delo na temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih, so v rednem delovnem razmerju za določen čas, pri čemer ARRS zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij. Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev se dodelijo za določen čas, in sicer za doktorat znanosti do največ štirih let.

Javni razpis in navodila za prijavo ter dodatne informacije so dostopne na  spletni strani Univerze na Primorskem.

 

 


četrtek, 9. julij 2020 Preizkusno predavanje dr. Nina Chiarelli

Preizkusno predavanje dr. Nina Chiarelli

Dr. Nina Chiarelli bo imela v torek, 14. 7. 2020, ob 11:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Matematika«.

Predavanje z naslovom »Razširljivost nekaterih produktnih grafov / Extendability of certain product graphs« bo potekalo v predavalnici FAMNIT-MP5 (Mala predavalnica)Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


sreda, 1. julij 2020 Znanstvena revija ADAM uvrščena v SCOPUS

Z veseljem sporočamo, da je revija The Art of Discrete and Applied Mathematics - ADAM,  ki jo izdajata UP FAMNIT ter Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko (SDAMS), uvrščena v SCOPUS.

Revija ADAM je sodobna visokokakovostna spletna odprtodostopna mednarodna znanstvena revija s področja diskretne in uporabne matematike, ki izhaja od 2018 in sicer dvakrat letno v angleškem jeziku, s povzetki v slovenščini.

Poleg člankov revija prinaša tudi podatkovne rezultate raziskav ter računalniške programe za branje, pisanje ter obdelavo teh podatkov. Revija objavlja po eni strani krajše prispevke, po drugi strani pa tudi daljše, pregledne sestavke, oz. kataloge izbranih struktur. Pokriva širok spekter tem diskretne in uporabne matematike kakršne so teorija grafov, kombinatorika, algoritmična teorija grafov, kombinatorna optimizacija  in njenih uporabah v znanosti.

Pričakujemo, da bo revija ADAM vključena v SCOPUS v prihodnjih mesecih, ko bo zaključen proces indeksiranja.

Zbirko SCOPUS gradi založnik Elsevier in je največja podatkovna zbirka, namenjena iskanju in pregledu znanstvene literature iz vseh področij. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in citiranimi viri za članke iz 23.700 naslovov znanstvenih revij (4.000 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov ter vsebuje več kot 71 milijonov bibliografskih zapisov.

S tem ko je revija ADAM postala uvrščena v SCOPUS, so v njej objavljeni članki dobili mednarodno priznan faktor vpliva, med drugim pa jih bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) vrednotila kot članke, objavljene v visokokvalitetnih mednarodnih znanstvenih revijah.

 

Uredniški ekipi ob tem dosežku iskreno čestitamo in ji želimo uspešno delo še naprej!

 


torek, 30. junij 2020 Laški smilj – nove aktivnosti naših raziskovalcev

Zaposleni na Oddelku za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT (izr. prof. dr. Dunja Bandelj, dr. Matjaž Hladnik in dr. Alenka Baruca Arbeiter) so v soboto, 27. 6. 2020, v okviru projekta Vzpostavitev razvojnega in učnega centra Slovenske Istre (Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, MKGP) izvedli delavnico z naslovom Spoznajmo laški smilj.

Udeleženci so zelo celostno spoznali omenjeno rastlino, od njenih bioloških značilnosti, razširjenosti, genetike, tehnologije gojenja, do biološko pomembnih učinkovin, ki so jih imeli tudi možnost okusiti s čajem iz laškega smilja. Sledil je voden ogled nasada te dragocene rastline in prikaz žetve ter destilacija. Organiziran je bil tudi voden ogled Vrta Purissima, nato pa so vsi skupaj med prijetnim druženjem počakali na dišeče eterično olje in hidrolat laškega smilja.

S smiljem, tipično sredozemsko rastlino z latinskim imenom Helichrysum italicum, se Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT ukvarja že nekaj časa. Spomnimo, da so naši raziskovalci pred enim letom kot prvi na svetu uspešno posekvencirali genom te rastline, ki je že prepoznana kot tržna niša na Korziki, intenzivno pa jo sadijo tudi v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem za pridelavo dragocenega eteričnega olja. To vsebuje učinkovine proti staranju in različnim vnetjem, zato ga že uporabljajo v farmaciji in kozmetiki. Uvajanje smilja ponuja torej številne nove poslovne možnosti.

    


sreda, 24. junij 2020 Vabilo na predstavitev teme doktorske disertacije Micaela Alexija Toleda Roya

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

"Cubic vertex-transitive graphs having an automorphism with few orbits"

študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Micaela Alexija Toleda Roya.

Predstavitev bo potekala v torek, 30. 6. 2020 ob 10.00 prek IKT orodja Zoom:

Meeting ID: 839 1609 0638
Password: 381994 

Link: https://us02web.zoom.us/j/83916090638?pwd=Q3lkanVFZVhRTStnVW9Edi9lRmJhdz09

Vljudno vabljeni!


petek, 19. junij 2020 Raziskovalki UP FAMNIT soavtorici nove knjige s področja oljkarstva

Pri založbi Kmečki glas je izšla nova knjiga na temo oljkarstva. Enostavni naslov Oljka pa prinaša na enem mestu bogato literaturo, ki je namenjena tako oljkarjem kot študentom. Številne plati pridelave oljk in oljčnega olja so zajeli strokovnjaki novogoriške enote Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije (KGZS) in soavtorici izr. prof. Dunja Bandelj in dr. Alenka Baruca Arbeiter z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT.

V obsežni knjigi o gojenju oljk so opisane vse lastnosti in posebnosti oljke ter postopki pri zagotavljanju optimalnih rastnih razmer za to trdoživo drevo, ki je hkrati občutljivo na okoljske dejavnike. Knjiga podrobno predstavi pestrost sort, gojenje, skrb za varstvo, obrezovanje, obiranje ter ponuja odličen vir znanja tako izkušenim oljkarjem, kot tudi tistim, ki bi se v oljkarstvu želeli šele preizkusiti.

»Kar deset let mineva od zadnje izdaje strokovne literature o pridelavi oljk,« razlaga izr. prof. dr. Dunja Bandelj, »zato je bila spodbuda za pripravo knjige velika. Knjigo smo snovali ob upoštevanju, da je potrebno pridelovalcem oljko približati z vseh zornih kotov, ki se prične ob temeljitem poznavanju biologije oljke, njenih zahtev za rast in rodnost, agroekologije, izbire ustreznih sort, tehnologij pridelave in varstva. Univerza na Primorskem ima osrednjo vlogo pri raziskovanju genskih virov oljk in agroekologije, tako smo knjigi prvič predstavili najnovejše znanstvene izsledke izvora oljke in nastanka oljčnih sort v Sredozemlju, gensko pestrost oljk, pomen genskih bank in slovenske kolekcije oljk. Proučevanje in zbiranje genskih virov za naslednje generacije predstavlja temeljno osnovo za ohranjanje oljkarske panoge v Sloveniji v luči podnebnih sprememb in drugih okoljskih izzivov.«

Naši raziskovalci so znova pokazali kako pomembna sta vpetost v krajino in vez njenimi prebivalci, da lahko kakovostno, celovito in trajnostno razvijamo in soustvarjamo okolje, v katerem živimo.

Na tej povezavi lahko preberete še nekaj več o nastanku knjige ter dostopate do založbe za naročila.

 


četrtek, 18. junij 2020 Vabljeni na delavnico o laškem smilju

Vabljeni na delavnico SPOZNAJMO LAŠKI SMILJ, ki bo potekala v soboto, 27. 6. 2020, na vrtu Purissima v Škofijah. Pri izvedbi sodelujejo zaposleni na Oddelku za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT in naši študenti.

URNIK:

 • 9.00-9.30 Spoznajmo laški smilj
  dr. Alenka Baruca Arbeiter, dr. Matjaž Hladnik, dr. Dunja Bandelj (UP FAMNIT)
 • 9.30-10.00 Biološki učinki laškega smilja
  dr. Zala Jenko Pražnikar, dr. Saša Kenig (UP FVZ)
 • 10.00-10.30 Ogled nasada in žetev smilja
 • 10.30-13.00 Destilacija eteričnega olja in voden ogled vrta Purissima
  Jana Bergant (Bonistra d.o.o.), Patricija Pirnat (KZ Agraria Koper z.o.o.)

Prijavo na delavnico pošljite na e-mail: purissima@kz-agraria.si

Delavnice in voden ogled so brezplačni, udeleženci plačajo malico 8 €/osebo.

Delavnice se izvajajo v okviru LAS Istre projekta: Vrt Purissima.

    


torek, 9. junij 2020 Štiri mesta za mlade raziskovalce na UP IAM in UP FAMNIT

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM), Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ). Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Na UP IAM oziroma UP FAMNIT bodo kandidati sodelovali z naslednjimi mentorji in na naštetih področjih: 

Zakaj postati mladi raziskovalec?

Mladi raziskovalci so ob doktorskem študiju vključeni v raziskovalno delo na temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih, so v rednem delovnem razmerju za določen čas, pri čemer ARRS zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij. Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev se dodelijo za določen čas, in sicer za doktorat znanosti do največ štirih let.

Kandidati lahko vloge oddajo do vključno srede, 8. julija 2020 do 14.00 ure.

Javni razpis in navodila za prijavo ter dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem.

 


petek, 5. junij 2020 Nove zmage študentov UP FAMNIT na Mednarodni internetni olimpijadi

Študenti UP FAMNIT so se tudi letos izkazali na mednarodnem matematičnem internetnem tekmovanju Open International Internet-Olympiad 2020.

V 1. krogu, ki je za naše študente potekal 24. februarja na fakulteti, so se tekmovanja udeležili: Laura Ogrin in Todor Antić (oba 1. letnik Matematike), Besfort Shala (2. letnik Matematike), Đorđe Mitrović in Aleksandar Avdalović (oba 3.letnik Matematike), Daniil Baldouski (1.letnik Matematičnih znanosti), Roman Solodukhin (absolvent Matematičnih znanosti) in Milan Milivojčević (1. letnik Računalništva in informatike).

Drugega kroga, ki je potekal 28. marca preko spletne aplikacije Zoom, so se udeležili Laura Ogrin, Besfort Shala, Đorđe Mitrović, Aleksandar Avdalović, Milan Milivojević, Roman Solodukhin in Daniil Baldouski.

Tretji krog je zaradi pandemije odpadel. Na podlagi rezultatov iz prvih dveh krogov so organizatorji določili, da študent Roman Solodukhin prejme 3. nagrado tekmovanja in potrdilo zmagovalca

Spomnimo, da se študenti naše fakultete že vrsto let udelžeujejo tega tekmovanja in se vsakič uvrstijo v skupino najboljših tekmovalcev. Po njihovi zaslugi je Univerza na Primorskem leta 2016 prejela naziv “Univerza zmagovalka”.

Prav tako so vsi naši študenti, ki so se udeležili drugega kroga, prejeli častni certifikat o udeležbi.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!

 


torek, 2. junij 2020 Mednarodna konferenca Triple i bo letos preko spleta

Vabimo vas na mednarodno virtualno konferenco Triple i: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology, ki jo UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora letos organizira skupaj z De Leo Fund Onlus in International Association for Suicide Prevention.

Zaradi epidemioloških razmer, povezanih s širjenjem virusa SARS-CoV-2, je bila tradicionalna konferenca TRIPLE i odpovedana, vendar si sodelavci na Inštitutu Andreja Marušiča UP želijo tudi v teh okoliščinah zagotoviti priložnosti za interakcijo in plodno diskusijo med uglednimi strokovnjaki s področja suicidologije ter perspektivnimi mladimi udeleženci. S tem namenom so se raziskovalci iz različnih organizacij med seboj povezali in pripravili virtualno konferenco TRIPLE i.

Format konference bo zato letos nekoliko drugačen. Štiridnevna konferenca bo potekala v spletnem okolju Zoom in bo obsegala različne vsebine s področja raziskovanja in preprečevanja samomorilnega vedenja, ki jih bodo predavali mednarodno priznani strokovnjaki s področja suicidologije. Dodatne informacije o konferenci in programu lahko najdete tukaj, na tej spletni strani pa je objavljen obrazec, preko katerega se prijavite na konferenco.

Vljudno vabljeni!


torek, 26. maj 2020 Študenti ozaveščajo na področju fibromialgije

Marca letos je skupina FAMNIT-ovih študentov pod vodstvom mentorjev pričela z delom na projektu PKP Boli MeNe (Pomoč in informiranje o fibromialgiji), katerega glavni namen je ozaveščanje javnosti o omenjeni bolezni.

Fibromialgija je mišično-skeletno bolečinska motnja, za katero je značilna kronično razširjena bolečina. Spremljajo jo intenzivna utrujenost, motnje spanja, otrdelost, motnje spomina in koncentracije, motnje razpoloženja itd. Fibromialgija je v Sloveniji še dokaj neznana bolezen. Spremlja jo stigma, o njej pa kroži mnogo mitov in drugih neresnic (na primer bolniki s fibromialgijo so »le« depresivni). Še nekaj let nazaj je v Sloveniji niso priznavali niti vsi zdravniki, do postavitve diagnoze pa običajno preteče mnogo let. Osebe so pogosto deležne nerazumevanja s strani okolice ter socialno izolirane. 

Namen projekta je zato ozaveščati javnost o tem sindromu ter osebam s fibromialgijo ponuditi podporo, relevantne informacije in napotke za blaženje simptomov. Zdravila za bolezen namreč ni, s spremembo življenjskega sloga pa lahko simptome omilimo in se z njimi naučimo živeti.

Študenti se pri projektu še posebej osredotočajo na mlade, saj je še nedavno v Sloveniji veljalo, da je to le bolezen starejših. Veliko mladih zato v Sloveniji ni diagnosticiranih s fibromialgijo in tako ne vedo, čemu naj pripišejo simptome, ki jih ovirajo v vsakdanjem življenju. 

Pobudnica projekta je študentka Biopsihologije Anja Klepac, ki je pod mentorstvom dr. Gorazda Drevenška na FAMNIT-u projekt tudi prijavila.

Ob Anji Klepac na projektu sodelujejo tudi Kaja Krajc (Uporabna psihologija, UP FAMNIT), Alenka Pirih (Biopsihologija, UP FAMNIT), Živa Kralj (Inkluzivna pedagogika, UP PEF), Klara Rataj (Aplikativna kineziologija, UP FVZ), Tinkara Jankovič (Fizioterapija, Alma mater), Vid Rotvejn (Medicina, UL MF) in  Hristijan Marinkovski (Računalništvo in informatika, UP FAMNIT).

Poleg dr. Gorazda Drevenška pa študentje delujejo tudi pod mentorstvom dr. Tine Podlogar (UP FAMNIT), dr. Karmen Drljić (UP PEF), dr. Irene Štucin Gantar (dr. med., spec. pediatrije, vodja strokovnega sveta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični) in Ivana Založnika (fizioterapevt, refleksoterapevt, tuinolog in maser). 

V okviru projekta je Anja Klepac v maju 2020 nastopila v oddaji Dobro jutro, kjer je spregovorila tudi o svoji osebni izkušnji s fibromialgijo, delo projekta pa si lahko ogledate na njihovi Facebook strani.

Projekt poteka v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja (PKP) in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.


petek, 22. maj 2020 10. generacija diplomantk in diplomantov UP FAMNIT

V petek, 22. maja, smo na UP FAMNIT dobili novo generacijo diplomantk in diplomantov. Žal smo morali slavnostno podelitev diplom odpovedati zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), na podlagi navodil Univerze na Primorskem pa smo pripravili krajši, a za to nič manj iskren video prispevek s čestitkami za diplomante, ki so zaključili študij med majem 2019 in aprilom 2020.

Deseta generacija diplomantk in diplomantov UP FAMNIT – teh je bilo v zadnjem letu 93 – bo obogatila lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstvenimi biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije in psihologije.

Na tej povezavi objavljamo seznam diplomantov in teme zaključnih oziroma magistrskih nalog.

V videoposnetku si lahko ogledate nagovora dekana UP FAMNIT, izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića in rektorice Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdije Kutnar. Svoja razmišljanja o študiju na fakulteti in drugih študijskih izkušnjah sta delili Tina Belej, diplomantka dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, in Mateja Erce, diplomantka magistrskega študijskega programa Uporabna psihologija. Utrinke iz časa študija na naši fakulteti so v obliki fotografij prispevali sami diplomanti, za posebno čestitko pa je poskrbel tudi Študentski svet UP FAMNIT.

Tudi letos fakulteta podeljuje pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti. Podelitev pohval bo potekala v začetku naslednjega študijskega leta.

Prejemniki pohval fakultete so:

 • Petra Slavinec, magistrski študijski program Varstvo narave, pohvala za raziskovalno delo,
 • Cuauhtli Campos Mijangos, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za izvedbo 3D tiskanja zaščitnih mask,
 • Nuwan Tharanga Attygalle, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za izvedbo 3D tiskanja zaščitnih mask,
 • Anuradhi Maheshya  Weerasinghe Arachchillage, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za raziskovalno delo,
 • Besfort Shala, dodiplomski študijski program Matematika, pohvala za izjemne študijske dosežke in uspehe na mednarodnih tekmovanjih,
 • Mateo Antonac, dodiplomski študijski program Matematika v ekonomiji in financah, pohvala študijske dosežke,
 • Sara Brglez, dodiplomski študijski program Biopsihologija, pohvala za pomemben doprinos k razvoju obštudijskih dejavnosti oddelka.

Prejemniki pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

 • Amar Bapić, doktorski študijski program Matematične znanosti,
 • Hana Truta, dodiplomski študijski program Sredozemsko kmetijstvo.

Diplomantom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.


petek, 15. maj 2020 Informativni teden za magistrske študijske programe UP FAMNIT

UP FAMNIT vabi vse, ki se zanimate za študij pri nas, da se udeležite spletnih predstavitev študijskih programov, ki bodo potekale v prvem tednu v juniju.
Srečali se bomo na spletni platformi Zoom, v živo pa bomo tudi preko Facebooka

Informativni teden je namenjen tako kandidatom kot širši zainteresirani javnosti, saj bodo na njem predstavljena zanimiva področja interdisciplinarnega raziskovanja in študija. 
Z vami bodo koordinatorji študijskih programov in tudi študenti, za vprašanja, ki so vezana na prijavno-vpisni postopek pa bo na voljo tudi Referat za študente. 

Informativna srečanja za programe, ki jih izvajamo v angleškem jeziku, bodo potekala v angleščini. 

Za vsak magistrski študijski program sta določen dan in ura predstavitve, zato vas vabimo, da preverite spodnji seznam in si zabeležite termine, ki vas zanimajo. 

PROGRAM INFORMATIVNEGA TEDNA

PROGRAM

URA

POVEZAVA

Ponedeljek, 1. junija, 2020

Biopsihologija

ob 17.00

Pridruži se

Uporabna psihologija

ob 18.00

Pridruži se

Torek, 2. junija, 2020

Matematične znanosti

ob 17.00

Pridruži se

Mathematical Sciences (EN)

ob 18.00

Pridruži se

Sreda, 3. junija, 2020

Podatkovna znanost

ob 17.00

Pridruži se

Data Science (EN)

ob 18.00

Pridruži se

Četrtek, 4. junija, 2020

Računalništvo in informatika

ob 17.00

Pridruži se

Varstvo narave

ob 18.00

Pridruži se

Petek, 5. junija, 2020

Trajnostno grajeno okolje

ob 17.00

Pridruži se

Sustainable built environments (EN)

ob 18.00

Pridruži se

Za več informacij: promo@famnit.upr.si

RAZPIS ZA VPIS v podiplomske študijske programe 2020/21 je objavljen TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

 

 


petek, 15. maj 2020 Naši študenti javnost ozaveščajo o sindromu fibromialgiji

Naši študenti so zelo aktivni tudi v teh časih. V torek je Anja Klepac, v sklopu projekta Boli MeNe, nastopila v oddaji Dobro jutro. Ozaveščala je o zelo spregledanem sindromu fibromialgiji in gledalcem zaupala svojo osebno izkušnjo glede soočanja z njim.

Projekt Boli MeNe je PKP projekt, ki ga je prijavil UP FAMNIT pod mentorstvom dr. Gorazda Drevenška, pobudnica za ustanovitev projekta pa je bila prav Anja Klepac, sicer študentka Biopsihologije.

Spremljajte jih na Facebook strani.

Na projektu sodelujejo tudi:

Kaja Krajc, Uporabna psihologija (UP FAMNIT), Alenka Pirih, Biopsihologija (UP FAMNIT), Živa Kralj, Inkluzivna pedagogika (UP PEF), Klara Rataj, Aplikativna kineziologija (UP FVZ), Tinkara Jankovič, Fizioterapija (Alma Mater Europae), Vid Rotvejn Pajič, Medicina (UL, MF), Hristijan Marinkovski, Računalništvo (UP FAMNIT).

Poleg dr. Drevenška pa jih vodijo še mentorji: dr. Tina Podlogar (UP FAMNIT), dr. Karmen Drljić (UP PEF), dr. Irena Štucin Gantar (dr. med., spec. pediatrije, vodja strokovnega sveta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični) in Ivan Založnik (fizioterapevtrefleksoterapevt, tuinolog in maser).


petek, 15. maj 2020 COVID-19: Sprememba veljavnih ukrepov na UP od 18. 5. 2020

Obveščamo vas, da se z 18. majem 2020 spreminjajo veljavni ukrepi Univerze na Primorskem za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

V prostorih univerze so dovoljene aktivnosti, opredeljene v SKLEPU rektorice Univerze na Primorskem, ki se izvajajo na način, opredeljen v NAVODILIH za izvajanje dela v prostorih Univerze na Primorskem v času epidemije COVID-19 

 • SKLEP o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), 14. 5. 2020
 • NAVODILA za izvajanje dela v prostorih univerze v času epidemije COVID-19, maj 2020

Študente, zaposlene in obiskovalce prosimo, da se pred vstopom v prostore fakultete seznanijo z vsebino obeh dokumentov (sklep, navodila) in upoštevajo vse opredeljene ukrepe, ki ostajajo v veljavi do preklica.

Več informacij o prilagoditvah zaradi COVID-19 najdete TUKAJ.


sreda, 13. maj 2020 Famnitov biološki večer: Iz življenja kratkozobe kadulje (izr. prof. dr. Boštjan Surina)

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Iz življenja kratkozobe kadulje«,

ki bo potekal v danes, 13. maja, ob 19.00 preko spleta,
in sicer na povezavi https://us02web.zoom.us/j/83943338375, geslo: 023619

Predaval bo izr. prof. dr. Boštjan Surina.

O PREDAVANJU:

Kratkozoba kadulja (Salvia brachyodon) je endemična vrsta južnega dela primorskih Dinaridov. Poznana je z dveh nahajališč na Hrvaškem (Pelješac, Cavtat) in enega v Bosni in Hercegovini (Orjen). Zaradi redkosti in spreminjanja njenih rastišč zaradi zaraščanja in požarov jo obravnavamo kot ogroženo vrsto. Njena ogroženost in biološke posebnosti – gre za pozno cvetočo vrsto z največjimi cvetovi med evropskimi kaduljami – nas je spodbudila, da smo se v okviru mednarodnega sodelovanja temeljito posvetili proučevanju ekologije in reprodukcijske biologije kratkozobe kadulje na vseh njenih rastiščih. Predavatelj nam bo predstavil rezultate nekajletnega proučevanja te redke, zanimive rastline.

Vabljeni!


petek, 8. maj 2020 8ECM PRESTAVLJEN V 2021

 

Zaradi epidemije koronavirusa (COVID – 19) v Sloveniji in v svetu, je bila sprejeta je bila odločitev, da izvedba 8. Evropskega kongresa matematike – 8ECM, v načrtovanem terminu letos na žalost ne bo mogoča.

Organizatorji kongresa smo, v dogovoru z Evropskim matematičnim združenjem za izvedbo kongresa poiskali nov termin. Tako bo ta potekal od 20. do 26. junija 2021.

Ena od novosti, ki jih lahko na 8ECM pričakujemo naslednje leto, poleg klasičnega formata kongresa, je aktivna udeležba preko spleta, za vse, ki bodo želeli izkoristiti to možnost, pa bodo na voljno znižane kotizacije. Priložnost, ki jo ponuja udeležba od doma ima nekaj prednosti, med drugim bodo lahko udeleženci, ki bodo pripotovali v Portorož, sodelovali na dogodku kar iz udobja svoje hotelske sobe. Tako se bodo lahko izognili gnečam v kongresnem centru in še vedno izkoristili lepote, ki jih ponuja zgodnje poletje na Slovenski obali.

Na kongresni spletni strani so na voljo še nekatere druge informacije glede spremembe termina - https://8ecm.si/news/68

 

Hkrati pa so od danes naprej znani tudi prejemniki nagrad, ki jih podeljuje Evropsko matematično združenje (EMS).

Vsake štiri leta je na otvoritveni slovesnosti podeljenih 10 EMS nagrad perspektivnim mladim matematikom za njihove odlične prispevke v matematiki. Poleg desetih nagrad sta podeljeni še nagrada Felix Klein ter nagrada Otto Neugebauer.

Seznam vseh nagrajencev je objavljen tukaj https://www.8ecm.si/about-8ecm/prizes

Prepričani smo, da bo 8ECM v letu 2021 še bolj pester in zanimiv, vsem prejemnikom nagrad pa iskreno čestitamo!


torek, 28. april 2020 Ogled spletnih predavanj z uporabnimi nasveti v času samoizolacije

Oddelek za psihologijo UP FAMNIT je aprila uspešno izvedel tri spletna predavanja za širšo javnost, s katerimi so naši sodelavci želeli ponuditi čim več uporabnih nasvetov in znanja.  Posnetke predavanj si lahko ogledane s klikom na spodnje naslove. 

 

Učenje učenja: kako študirati v časih izrednih razmer

Vodi: dr. Vesna Jug, univ. dipl. psih.
Opis predavanja: Na predavanju se bomo seznanili s pomenom motivacije za samostojno učenje, spoznali bomo učne strategije, ki jih lahko pri učenju uporabljamo, posebej se bomo pogovarjali tudi o strategijah upravljanja in organizacije učenja, ki so v kriznih časih izrednega pomena. Nazadnje si bomo ogledali še nekaj specifičnosti e-učenja ter oblikovali praktične ideje in napotke za izboljšanje učenja.

Pozitivna psihologija: kako ohranjati optimizem in upanje v času pandemije

Vodi: dr. Kristijan Musek Lešnik, univ. dipl. psih.
Opis predavanja: Na predavanju boste spoznali, zakaj je optimizem zdrav, kaj vam lahko pomaga, da se v težjih časih boljše počutite, kaj lahko naredite zase in za svoje počutje, za počutje ljudi okoli vas ter kako lahko znižujete stres in tesnobo.

Epidemija možnosti: telesna inteligentnost

Vodi: dr. Tina Tinkara Peternelj, univ. dipl. biokem.
Opis predavanja: Na predavanju bomo govorili o biologiji misli in čustev ter predstavili pomen povezave med mikrobioto, črevesjem in možgani. Osredotočili se bomo na mikro-makro svet našega imunskega sistema in ugotavljali, kaj lahko za odpornost in čilost storimo sami ter vsak dan delujemo preventivno.

 

 


ponedeljek, 20. april 2020 Študentke Biopsihologije in Uporabne psihologije pripravile prispevke za pomoč v duševni stiski

V zadnjem mesecu so se naši študenti uspešno soočili s študijem na daljavo, predavanjem sledijo preko ekrana in tudi vaje potekajo preko spleta. Kljub preventivnim ukrepom pa še naprej potekajo tudi obštudijske in prostovoljne dejavnosti. 

Študenti so tako organizirali vzajemno študijsko pomoč tudi izven tutorskega sistema, številni pomagajo dijakom, ki se podobno kot oni soočajo z novimi načini dela. Nekateri so aktivni pri Rdečem križu, ostali kot prostovoljci pomagajo starejšim občanom pri nakupih, kdor je že prej bil prostovoljec svoje delo nadaljuje v prilagojenih pogojih. Dva doktorska študenta Računalništva in informatike pa sta noč in dan skrbela za to, da so se natisnile zaščitne maske za Splošno bolnišnico Izola.

Študentke magistrskih programov Uporabna psihologija in Biopsihologija so pri predmetu Javnozdravstvene intervencije – izbrana poglavja pripravile nekaj vsebin za pomoč v duševni stiski za različne skupine posameznikov. Vsi prispevki so namenjeni predvsem študentom, vendar so uporabni tudi za splošno javnost.

V nadaljevanju objavljamo štiri izdelke:

Čestitamo vsem našim študentom za nesebično pomoč, ki jo ponujajo bližnjim in širši javnosti, vse pa vabimo, da si vzamete čas za branje in vaje!


ponedeljek, 20. april 2020 ZA ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ŠTUDENTOM BO POTREBNO ODDATI VLOGO DO 22. 4. 2020!

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izplačalo višješolskim in visokošolskim študentkam in študentom, ki:

 • se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij;
 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Obvezna “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom” bo dostopna na eUpravi. Rok oddaje naj bi bil do 22. 4., zato svetujemo, da pozorno spremljate objave na spletni strani ministrstva, kot tudi e-Uprave. Kdor bo vlogo oddal pravočasno, bo izplačilo prejel 30. 4., za po tem datumu oddane vloge pa bo izplačilo nakazano v maju. 

Več si lahko preberete v objavi ministrstva.


torek, 14. april 2020 COVID19: Telefonska linija za pomoč osebam v stiski

V zadnjih tednih smo se znašli v nepredvidljivi situaciji. V večji meri smo odrezani od normalnega življenja in lahko se počutimo prestrašene, žalostne, zmedene, jezne, brezvoljne, pod stresom, osamljene. Lahko imamo tudi občutek, da nimamo nadzora. Gre za odziv, ki je v teh okoliščinah popolnoma razumljiv.

Za vse študente in zaposlene UP, ki ste se zaradi nastale situacije znašli v stiski in bi se želeli pogovoriti z našimi strokovnjaki psihologi, smo na UP vzpostavili telefonsko linijo.

Z njimi se lahko pogovorite vsak dan od ponedeljka do nedelje med 10. in 12. uro ter med 17. in 19. uro.
TELEFONSKA ŠTEVILKA: 05/ 611 76 55

Več informacij, vključno z razporedom strokovnjakinj, dodatnimi številkami in napovedanimi predavanj je objavljenih na strani: https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/psiholoska-podpora#


sreda, 8. april 2020 UP FAMNIT organizira niz predavanj z uporabnimi nasveti v času samoizolacije

Na UP FAMNIT organiziramo niz spletnih predavanj, ki vam bodo v času samoizolacije ponudila uporabne nasvete in znanja.

Predavanja so namenjena zaposlenim in študentom UP ter širši javnosti. Zvrstila se bodo v aprilu, za dostop do izbranega spletnega predavanja pa se je potrebno predhodno prijaviti.

 

UČENJE UČENJA: KAKO ŠTUDIRATI V ČASIH IZREDNIH RAZMER

Vodi: dr. Vesna Jug, univ. dipl. psih., UP Famnit
Termin: četrtek, 9. 4. 2020, ob 17.00
Opis predavanja: Na predavanju se bomo seznanili s pomenom motivacije za samostojno učenje, spoznali bomo učne strategije, ki jih lahko pri učenju uporabljamo, posebej se bomo pogovarjali tudi o strategijah upravljanja in organizacije učenja, ki so v kriznih časih izrednega pomena. Nazadnje si bomo ogledali še nekaj specifičnosti e-učenja ter oblikovali praktične ideje in napotke za izboljšanje učenja.
Prijava: Na predavanje se lahko prijavite preko spletne ankete: https://www.1ka.si/a/270176. Nekaj minut pred začetkom predavanja boste preko elektronske pošte prejeli povezavo do Zoom predavanja.

 POZITIVNA PSIHOLOGIJA: KAKO OHRANJATI OPTIMIZEM IN UPANJE V ČASU PANDEMIJE

Vodi: dr. Kristijan Musek Lešnik, univ. dipl. psih., UP Famnit
Termin: sreda, 15. 4. 2020, ob 17.00
Opis predavanja: Na predavanju boste spoznali, zakaj je optimizem zdrav, kaj vam lahko pomaga, da se v težjih časih boljše počutite, kaj lahko naredite zase in za svoje počutje, za počutje ljudi okoli vas ter kako lahko znižujete stres in tesnobo.
Prijava: Na predavanje se lahko prijavite preko spletne ankete: https://www.1ka.si/a/270176. Nekaj minut pred začetkom predavanja boste preko elektronske pošte prejeli povezavo do Zoom predavanja.

 EPIDEMIJA MOŽNOSTI: TELESNA INTELIGENTNOST

Vodi: dr. Tina Tinkara Peternelj, univ. dipl. biokem., UP Famnit
Termin: četrtek, 23. 4. 2020, ob 17.00
Opis predavanja: Na predavanju bomo govorili o biologiji misli in čustev ter predstavili pomen povezave med mikrobioto, črevesjem in možgani. Osredotočili se bomo na mikro-makro svet našega imunskega sistema in ugotavljali, kaj lahko za odpornost in čilost storimo sami ter vsak dan delujemo preventivno.
Prijava: Na predavanje se lahko prijavite preko spletne ankete: https://www.1ka.si/a/270176. Nekaj minut pred začetkom predavanja boste preko elektronske pošte prejeli povezavo do Zoom predavanja.


sreda, 1. april 2020 Uspešno srednješolsko tekmovanje ACM v znanju računalnšitva in informatike … na daljavo

V soboto, 28. marca 2020, je 184 dijakov in dijakinj iz 24 slovenskih srednjih šol pomerilo svoje znanje na tradicionalnem, letos že 15. srednješolskem tekmovanju ACM v znanju računalništva in informatike. Zaradi preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa so udeleženci tokrat tekmovali od doma: naloge so bile dostopne vsem istočasno na tekmovalnih sistemih, organizatorji pa so bili tekmovalcem ves čas na voljo za morebitna vprašanja.

Tekmovanje je potekalo v štirih panogah, in sicer v znanju računalništva (v treh težavnostnih skupinah), v off-line nalogi, v izdelavi spletnih aplikacij in v izobraževalnih videoposnetkih. Največ tekmovalcev je bilo v prvi panogi (109), aplikacije je izdelovali 16 dijakov, off-line naloge se je lotilo 5 tekmovalcev, 28 video izobraževalnih posnetkov pa so podpisali tekmovalci iz osnovnih in srednjih šol ter fakultet. 

Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi ter bi se radi pomerili v reševanju nalog s tega področja. Poudarek ni toliko na tehničnih podrobnostih in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem. Tekmovanje vključuje tudi posebno disciplino programiranja spletnih aplikacij.

Rezultati letošnje izvedbe tekmovanja so dostopni na tej povezavi.

Pri organizaciji tekmovanja sta bila aktivna tudi prof. dr. Andrej Brodnik in doc. dr. Nino Bašić, šlo pa je za sodelovanje med Inštitutom Jožef Stefan, UL FRI, UM FERI, UP FAMNIT in IEEE Slovenija. Sponzor je bilo podjetje Quintelligence, Inteligentno upravljanje z znanjem, d.o.o.

Čestitke mladim računalničarjem za uspešno sodelovanje!


sreda, 1. april 2020 S tehnologijo 3D tiska izdelali prototipe zaščitnih mask

V velik ponos nam je, da so raziskovalci iz Laboratorija za interakcijo človek-računalnik - HICUP UP FAMNIT skupaj z raziskovalci InnoRenew CoE izdelali prototip zaščitnih mask, ki jih trenutno preiskušajo v realnem okolju v Splošni bolnišnici Izola. Maske so natisnjene s tehnologijo 3D, nakup tiskalnikov pa je pred kratkim omogočil projekt InnoRenew CoE.

S tem se je Univerza na Primorskem pridružila iniciativi Zaščitimo Slovenijo in v sodelovanju z ekipo anesteziologov izolske bolnišnice in Tehnološkim parkom Ljubljana poskrbela za prenos rezultatov uspešnega sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom na širšo družbo. 

Maske so kompatibilne z mikrobiološkimi filtri, ki se v bolnišnicah tudi sicer uporabljajo za respiratorje. Model filtra, na podlagi katerega je bila zasnovana maska certificirano zagotavlja 99,99% učinkovitost. Maske so namenjene večkratni uporabi, natisnjene so iz materiala PLA, na voljo pa so v dveh velikostih.

V teku so tudi drugi projekti, s katerimi se skupaj spoprijemamo zaradi izbruha COVID-19. Nekateri se že izvajajo in o njih lahko več preberete tu, drugi so v testni fazi, tretje pa še snujemo. Vsem pa je skupno, da z njimiproaktivno po svojih močeh pomagamo pri spopadanju z epidemijo.

Čestitamo vsem znanstvenikom, ki se z vzpostavljanjem novih sodelovanj trudijo zajeziti širjenje virusa.

 


sreda, 1. april 2020 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih in študentov na Univerzi na Primorskem v času izolacije

Na Univerzi na Primorskem smo za zaposlene in študente pripravili kratko prostovoljno in anonimno anketo, s katero bi želeli izvedeti več o vašem počutju ter morebitnih izzivih, s katerimi se srečujete v trenutnih izrednih razmerah. 
Vodstvo Univerze na Primorskem sicer z veseljem ugotavlja, da delovni procesi na vseh področjih delovanja univerze zaradi hitre in učinkovite prilagoditve tako zaposlenih kot študentov potekajo bolj ali manj nemoteno.

Anketa bo aktivna do ponedeljka, 6. aprila 2020, najdete pa jo na spodnjih povezavah:

Z željo, da bi vsi, ki vam je anketa namenjena, sodelovali in s svojimi predlogi v trenutni situaciji prispevali k dodatnim izboljšavam tako v delovnem procesu kot v medsebojnem sodelovanju, se vam lepo zahvaljujemo za vsak prispevek in vsem skupaj želimo zdravja in uspešno premostitev omenjenega obdobja. 

 


torek, 31. marec 2020 Od srede, 8. aprila 2020, možna prijava za vpis v podiplomski študij na UP FAMNIT

V sredo, 8. 4. 2020, se pričenja 1. prijavni rok za vpis v magistrske in doktorske študijske programe na UP FAMNIT:

 • do 27. 8. 2020 se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani EU,

 • do 1. 7. 2020 se lahko prijavijo Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU.

RAZPIS ZA VPIS za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni na tej povezavi.

Vabljeni na INFORMATIVNI DAN, ki bo predvidoma potekal v petek, 8. maja 2020, ob 16. uri na sedežu fakultete. Podrobne informacije bodo objavljene naknadno na spletni strani fakultete v rubriki Bodoči študenti / Informativni dnevi.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si).