Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

UKREPI - prilagoditve izvajanja pedagoškega procesa 2019/20

natisni

Obvestila za študijsko leto 2019/20

Sprememba veljavnih ukrepov na UP od 18. 5. 2020

Obveščamo vas, da se z 18. 5. 2020 spreminjajo veljavni ukrepi Univerze na Primorskem za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). V prostorih univerze so dovoljene aktivnosti, opredeljene v SKLEPU rektorice Univerze na Primorskem, ki se izvajajo na način, opredeljen v NAVODILIH za izvajanje dela v prostorih Univerze na Primorskem v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni SARS-CoV-2 (COVID).

Prosimo vas, da se pred vstopom v prostore fakultete seznanite z vsebino obeh dokumentov (sklep, navodila) in upoštevate vse opredeljene ukrepe, ki ostajajo v veljavi do preklica.

Ukrepi in splošna obvestila: objave do 15.5.2020

Univerza na Primorskem je dne 8. 3. 2020 sprejela ukrep odpovedi neposrednega pedagoškega procesa od 9. do 20. marca 2020, in sicer na podlagi navodila resornega ministrstva, NIJZ in Ministrstva za zdravje RS, da je potrebno delovati preventivno in ukrepe, ki jih sprejme določena institucija, sorazmerno prilagajati situaciji. Univerza na Primorskem se je za ta preventivni ukrep odločila po preučitvi informacij s strani vseh navedenih institucij ter ob upoštevanju dejstva, da je Italija največje žarišče bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v Evropi, Univerza na Primorskem pa ima vsakodnevno interakcijo s sosednjo Italijo.

V četrtek, 12. 3. 2020 je bila, zaradi naraščanja števila primerov okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19), v Sloveniji razglašena epidemija. Sklep Vlade RS prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih od 16. do vključno 29. marca 2020, pri čemer ta sklep ne vključuje poteka priprav in izvajanja določenih delov pedagoškega procesa na daljavo in znanstveno-raziskovalnega dela, ki se nadaljuje ob ustreznih prilagoditvah po presoji vodstva zavoda.

Vlada RS je z novim Odlokom z začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, 25/2020) podaljšala prepoved zbiranja ljudi v zavodih do preklica.

Zaradi navedenega je univerza sprejela ukrepe, s katerimi seznanjamo študente prek obvestil Referata, obvestil na spletni strani fakultete in po e-pošti. Vse informacije bodo objavljene (povzete) tudi na tej spletni strani.

Odpoved izvajanja predavanj in vaj v prostorih fakultete

Odpoved vseh predavanj in vaj v prostorih fakultete: od 9.3. do preklica. Predavanja in vaje se izvajajo prilagojeno (glej: UKREPI – prilagoditve izvajanja pedagoškega procesa).

UKREPI – prilagoditve izvajanja pedagoškega procesa

 • Za prilagojeno izvajanje predavanj in vaj se uporablja e-oblike poučevanja in učenja, zlasti e-učilnico ter izvedbo predavanj in vaj prek spletnih orodij kot so Arnes Vox, Zoom ipd.). Študenti pozorno spremljajo e-učilnico in e-pošto, kjer izvajalci objavljajo natančna navodila za vsak predmet.
 • Pri izvajanju predavanj in vaj s spletnimi orodji, morajo izvajalci upoštevati obstoječi urnik, da ne bi prišlo do prekrivanj izvedbe predmetov.
 • V času omejitev izvajanja pedagoškega procesa se ne izvaja preverjanja in ocenjevanja znanja, ki zahteva fizično prisotnost študentov (predstavitev seminarskih nalog, izvedba kolokvijev ipd.).
 • V času omejitev izvajanja pedagoškega procesa se izvaja prilagojeno izdajanje diplomskih listin na študijskih programih prve in druge stopnje v času epidemije COVID-19. Navodila Univerze na Primorskem so dosegljiva tukaj.

Delovanje knjižnice in kontaktnih služb za študente

 • Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo od 22. 6. 2020 do 30. 9. 2020, knjižnica odprta od ponedeljka do petka med 10:00 in 12:00 ter 13:00 in 15:00. Do  nadaljnjega je uporabnikom onemogočeno samostojno fizično iskanje/zbiranje gradiv ter uporaba računalnikov. Gradivo si je mogoče izposoditi le preko predhodne rezervacije v sistemu COBISS.

   

 • Kontaktne službe za študente (Referat za študente, Mednarodna pisarna, Knjižnica TeMeNa) so študentom dostopni izključno po elektronski pošti.
 • Ostale strokovne službe fakultete so za informacije so dostopne po e-pošti. Vprašanja pošljite na naslov info@famnit.upr.si.

Sklepi Senata Univerze na Primorskem in Senata UP FAMNIT o prilagoditvah pedagoškega procesa v študijskem letu 2019/20

 • Zagovori zaključnih del potekajo na daljavo s pomočjo ustreznih IKT orodij (obvestilo z dne, 2. 4. 2020),
 • študent se mora na izpit prijaviti najkasneje tretji (3) dan pred razpisanim izpitnim rokom (primer: če je izpit v ponedeljek 1. 6. 2020, se lahko prijavite do petka, 29. 5. 2020 do 24:00),
 • študent se mora od izpita odjaviti najkasneje v roku dveh (2) dni pred razpisanim izpitnim rokom (primer: če je izpit v ponedeljek, 1. 6. 2020, se lahko odjavite najkasneje v soboto, 30. 5. 2020 do 24:00),
 • določba 4. odstavka 19. člena za to študijsko leto ne velja: ''če se študent ne odjavi od izpita in brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu, se sme prijaviti na izpit in ga opravljati šele po preteku tridesetih (30) dni od datuma izpitnega roka, h kateremu ni pristopi'',
 • izvajalcu izpita je seznam študentov, prijavljenih na izpitni rok, dostopen en (1) dan pred izpitnim rokom,
 • ocenjevalec izpita opremi seznam študentov z ocenami pisnega izpita in s podpisom ter ga odda v referat najkasneje v roku desetih (10) dni od dneva izpita,
 • ustni del izpita se mora začeti najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po seznanitvi študentov z ocenami pisnega dela izpita,
 • interventni ukrep podaljšanja statusa študenta za vpis v študijskem letu 2020/21 uvaja možnost dodatnega leta, in sicer ne glede na to ali je študent že ponavljal letnik in/ali je že koristil možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z veljavnim tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu. Pod upravičene razloge se štejejo izjemne okoliščine v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in zaradi njih študenti niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti. Navodila za postopek podaljšanja statusa študenta so dosegljiva tukaj.
 • v obravnavi so tudi možne prilagoditve v zvezi z opravljanjem obvezne študijske prakse, kjer je ta predvidena (še v obravnavi),
 • Senat UP je obravnaval tudi prilagoditve pogojev za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2019/20. Prilagoditve se nanašajo na študijske programe, ki imajo trenutno določeno, da mora študent za napredovanje v višji letnik zbrati vsaj 48 KT, in sicer se je obvezno število kreditnih točk znižalo na vsaj 42 KT. Za študijske programe v katerih je določeno, da mora študent za napredovanje v višji letnik zbrati vsaj 42 KT pa ostane določba nespremenjena (obvestilo z dne, 28. 4. 2020).
 • Zaradi epidemije COVID-19 se v študijskem letu 2019/2020 podaljšajo roki, vezani na zaključna dela v študijskih programih prve in druge stopnje, kot sledi:
  • rok za prijavo teme zaključne naloge na prvi stopnji: 10. 7. 2020;
  • rok za posredovanje zaključne naloge v pregled mentorju na študijskih programih Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo, prva stopnja: 24. 7. 2020;
  • rok za prijavo teme magistrskega dela na drugi stopnji (temo potrdi Senat UP FAMNIT): 30. 6. 2020;
  • rok za oddajo zaključnega dela (potrjenega s strani mentorja) na prvi in na drugi stopnji: 21. 8. 2020, pri tem mora biti zaključna naloga oddana vsaj 10 dni pred zagovorom.
 • Tujim državljanom, ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani na študijski program 1. stopnje in so poslušali predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2 na UP FHŠ, se zaradi epidemije COVID-19 dovoli, da opravijo izpit do vpisa v 3. Letnik. V primeru vpisa v višji letnik po merilih za prehode pa do vpisa v naslednji višji letnik.
 • Tujim državljanom, ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani na študijski program 2. Stopnje in so poslušali predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2 na UP FHŠ, se zaradi epidemije COVID-19 dovoli, da opravijo izpit najkasneje do oddaje zaključnega dela.

Obvestila Referata za študente UP FAMNIT

Obvestila so objavljena na spletni strani fakultete, na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila.

POMEMBNO: Informacije na spletni strani Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem je vzpostavila spletno stran z informacijami o aktivnostih in ukrepih univerze v zvezi z delovanjem v času izrednih okoliščin zaradi širjenja koronavirusa. 

PSIHOLOŠKA POMOČ: odprta telefonska linija z našimi strokovnjaki psihologi

Za vse študente in zaposlene UP, ki ste se zaradi nastale situacije znašli v stiski in bi se želeli pogovoriti z našimi strokovnjaki psihologi, smo vzpostavili telefonsko linijo. Podporo zagotavljajo psihologinje Univerze na Primorskem (UP IAM in UP FAMNIT) in Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Z njimi se lahko pogovorite vsak dan od ponedeljka do nedelje med 10. in 12. uro ter med 17. in 19. uro.

TELEFONSKA ŠTEVILKA: 05/ 611 76 55

Pomembno: Pogovor je namenjen prvi psihološki pomoči in razbremenitvi klicatelja, zato terapevtska obravnava ni mogoča. V kolikor bomo skupaj ugotovili, da bi potrebovali daljšo obravnavo, vas bomo usmerili na bolj ustrezno obliko pomoči.

Več informacij, vključno z razporedom strokovnjakinj, dodatnimi številkami in napovedanimi predavanj je objavljenih na strani: https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/psiholoska-podpora#