Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

torek, 27. februar 2024 Čezmejna mobilnost za študente: Projekt “Zahodni Balkan” // Cross-Border Mobility for Students: “Western Balkanship” Project

Projekt  »Zahodni Balkan« je pobuda, ki jo financira italijansko ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje (MAECI) prek stalnega sekretariata fundacije Jadransko-jonske pobude (PS AII). To pionirsko prizadevanje odpira vrata študentom univerz UniAdrion organizacije, vključno z Univerzo na Primorskem, da se podajo na transformativno trimesečno izkušnjo čezmejne mobilnosti.

Cilji projekta so naslednji:

 • Krepitev mednarodnega sodelovanja
 • Spodbujanje strukturiranih čezmejnih mobilnosti
 • Ustvarjanje zaposlitvenih možnosti

Ključne podrobnosti

 • Študentska mobilnost traja 3 mesece (90 dni), ter jih je potrebno izvesti  do 31. maja 2024.
 • Upravičeni študenti Univerze na Primorskem imajo priložnost, da se vključijo v čezmejno mobilnost z italijanskimi ali sanmarinskimi podjetji.
 • Upravičeni subjekti za sodelovanje so zasebna podjetja vseh velikosti, socialna podjetja, nevladne organizacije, poslovna združenja, obrtne in poklicne skupine ter sindikati. Med postopkom izbire študentov se lahko upoštevajo tudi druge organizacije.
 • Vsak izbrani študent, ki predstavlja posamezno UniAdrion Univerzo, bo prejel finančno podporo, ki je namenjena kritju študentovih življenjskih stroškov v obdobju mobilnosti. Poleg tega bodo naši izvajalski partnerji zagotovili celovito zavarovalno kritje za civilno odgovornost, nesreče na delovnem mestu in zdravstveno zdravje, kar študentom zagotavlja brezskrbnost med njihovo mobilnostjo.

Obdobje prijave

 • Rok za prijave je odprt do 28. februarja 2024.
 • Zainteresirani prijavitelji lahko svojo prijavo oddajo preko elektronske pošte na naslov western-balkanship@aii-ps.org.

Podrobnejše informacije in podpora

***

We are thrilled to introduce the "Western Balkanship" project, a groundbreaking initiative funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) through The Permanent Secretariat of the Adriatic Ionian Initiative Foundation (PS AII). This pioneering endeavoropens doors for students from UniAdrion Universities, including University of Primorska, to embark on a transformative three-month cross-border mobility experience.

The "Western Balkanship" project is driven by a multitude of objectives:

 • Strengthening International Cooperation
 • Promoting Structured Cross-Border Mobilities
 • Creating Employment Opportunities

Key Details

 • Cross-border mobilities at the host institution will span a total duration of 3 months (90 days), with completion required by no later than May 31, 2024.
 • Eligible students from University of Primorska have the exceptional opportunity to engage in cross-border mobility experience with Italian or San Marino companies.
 • Eligible entities for participation encompass private enterprises of all sizes, social enterprises, NGOs, business associations, crafts and professional groups, and trade unions. Other organizations may be considered during the student selection process.
 • Each selected student, representing one UniAdrion University, will receive financial support from our dedicated implementing partners, Forum AIC and UniAdrion. This support aims to partially cover the student's living expenses during the mobility period. Additionally, comprehensive insurance coverage for civil liability, workplace accidents, and medical health will be provided through our implementing partners, ensuring the students' peace of mind throughout their mobility journey.

Application Period

 • The application process for the "Western Balkanship" project will be open until February 28, 2024.
 • Interested applicants are encouraged to submit their applications via email to western-balkanship@aii-ps.org.

Learn More and Get Involved


ponedeljek, 29. januar 2024 Nov Erasmus+ razpis za mednarodne študentske izmenjave z namenom študija v študijskem letu 2024/2025 // New Open Call Under Erasmus+ For Student Mobility For Studies in The Academic Year 2024/2025

18. januarja 2024 je bil objavljen nov Erasmus+ razpis za mednarodne izmenjave z namenom študija v študijskem letu 2024/2025. Razpis je namenjen študiju v tujini in podpira tako fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov vseh treh stopenj, kot tudi kratkoročno mobilnost doktorandov.

 • Rok prijave je ponedeljek, 26. februar 2024.

Vse informacije o razpisu in postopku prijave, vključno z vsemi razpisnimi prilogami in navodili za oddajo prijave, so na voljo tu: https://www.famnit.upr.si/sl/mednarodno-sodelovanje/izmenjave/studenti/razpisi

Prav tako vse zainteresirane študente prisrčno vabimo k udeležbi na informativnem spletnem srečanju o postopku prijave in prvih korakih do uspešne realizacije Erasmus+ izmenjave, ki bo v torek, 30. januarja, ob 13.00 (v slovenščini) in ob 14.00 (v angleščini).

V primeru dodatnih vprašanj je na voljo UP FAMNIT Mednarodna pisarna, preko e-pošte international@famnit.upr.si ali v živo v pisarni, vsak delavnik med 9.00 in 15.00.

On January 18, 2024, a new Erasmus+ Open Call for student mobility for studies in the academic year 2024/2025 was announced. The call is intended for studying abroad and supports both physical/combined long-term mobility for students at all three levels and short-term mobility for doctoral candidates.

 • The application deadline is Monday, February 26, 2024.

All information about the call and the application process, including all call attachments and submission instructions, is available here: https://www.famnit.upr.si/en/mobility/students/outgoing/open-calls

We also warmly invite all interested students to participate in an informative online meeting about the application process and the initial steps towards a successful realization of the Erasmus+ exchange. The meeting will take place on Tuesday, January 30, at 1:00 PM (in Slovenian) and at 2:00 PM (in English).

 • Both meetings will be accessible via the following  > Zoom link.

For any additional questions, the UP FAMNIT International Office is available via email at international@famnit.upr.si or in person at the office every weekday between 9:00 AM and 3:00 PM.


četrtek, 25. januar 2024 Turku Abo Poletna šola 2024: Turku Åbo Summer School 2024

Vabimo vse zainteresirane študente, da se udeležijo Poletne šole Turku Åbo, ki bo potekala avgusta 2024, v finskem univerzitetnem mestu Turku.

Poletna šola Turku Åbo ponuja 17 celovitih in v celoti akreditiranih tečajev, ki pokrivajo različna področja iz temeljnih območij petih visokošolskih institucij v regiji Turku; od oblikovanja iger in družbene trajnosti do financiranja, urbanističnega načrtovanja-

 • Celoten seznam ponujenih tečajev je na voljo tu: Course selection - TURKU ÅBO SUMMER SCHOOL (utu.fi)
 • Večina tečajev poteka na kraju samem, od 5. do 16. avgusta 2024.
 • Poleg tega so na voljo štiri tečaji, ki potekajo v lastnem tempu prek spleta in jih lahko opravljate s katerega koli kraja.
 • Cene tečajev se gibljejo od 50 do 75 €.

Rok za prijavo je 16. april 2024.

Dodatne informacije o postopku prijave in spletni prijavi so na voljo tukaj: Application - TURKU ÅBO SUMMER SCHOOL (utu.fi)

***

We extend an invitation to all interested students to participate in the Turku Åbo Summer School scheduled for August 2024, situated in one of Finland's most traditional and sought-after study cities.

The Turku Åbo Summer School presents 17 comprehensive and fully accredited courses covering diverse subjects from the core areas of five higher education institutions in the Turku region. Gain valuable insights into topics ranging from game design and social sustainability to financing, urban planning, and more!

 • Explore the complete course selection: Course selection - TURKU ÅBO SUMMER SCHOOL (utu.fi)
 • The majority of courses are conducted on-site, necessitating your presence in Turku from August 5th to 16th.
 • Additionally, there are four self-paced online courses that offer flexibility and can be taken from any location.
 • Course fees range from 50-75€.

The application deadline is April 16, 2024.

Further details on the application procedure and online submission can be found here: Application - TURKU ÅBO SUMMER SCHOOL (utu.fi)


sreda, 24. januar 2024 Vabilo k sodelovanju v CERN-ovem Poletnem študentskem programu izmenjav 2024 // Invitation to Participate in CERN's Summer Student Programme 2024

Vabimo vas, da se prijavite na CERN-ov Poletni študentski program 2024, ki bo potekal v poletnih mesecih (junij-september), v skupnem trajanju od 8 do 13 tednov.

Študentje s področja fizike, računalništva, inženirstva in matematike bodo imeli priložnsot sodelovati pri naprednih tehničnih projektih v eksperimentalnih ali inženirskih skupinah. Ključne značilnosti programa vključujejo obiske CERN-ovih objektov, sodelovanje v razpravah ter udeležbo na delavnicah.

Pogoji za prijavo:

 • Upravičeni udeleženci so študentje dodiplomskega ali magistrskega študija s področja fizike, inženirstva, računalništva ali matematike.
 • Pogoj za sodelovanje je zaključenih vsaj 6 semestrov polnega študija na univerzitetni ravni na navedenih področjih.
 • Upravičeni kandidati niso imeli prejšnje zaposlitve na CERN-u pod drugim statusom (tehnični študent, pripravnik, uporabnik ali drug status) v skupnem trajanju več kot 6 mesecev, prav tako se še niso udeležili CERN-ovega poletnega študentskega programa.
 • Zahtevano znanje angleškega jezika, znanje francoščine pa je prednost.

Študentje lahko prijavnico oddate preko spletnega obrazca do srede, 31. januarja 2024, do 12. ure po srednjeevropskem času.

Za morebitna vprašanja glede postopka prijave ali drugih podrobnostih programa, se lahko obrnete na summer.student.info@cern.ch.

***

Embark on an enriching journey over a span of 8 to 13 weeks (June–September 2024), where students specializing in Physics, Computer Science, Engineering, and Mathematics will collaboratively undertake advanced technical projects within experimental or engineering teams.

This exceptional and thrilling period allows students to partake in specially curated lectures, where experts and scientists from around the globe share their profound knowledge on diverse topics in theoretical and experimental particle physics, engineering, and computing. Key features of the programme include visits to CERN facilities, engaging discussion sessions, and immersive workshops.

Requirements:

 • Eligible participants are Bachelor or Master students (excluding PhD) in Physics, Engineering, Computer Science, or Mathematics.
 • Completion of at least 6 semesters of full-time studies at the university level in the mentioned fields is a prerequisite.
 • Applicants should not have previously worked at CERN under any other status (Technical Student, Trainee, User, or other) for more than 3 months, and they should not have been a Summer Student at CERN before.
 • Proficiency in English is required, and knowledge of French is advantageous.

Students of all nationalities are invited to submit their applications online until Wednesday, January 31, 2024, at 12 noon CET.

For any inquiries regarding the application procedure or the CERN Summer Student Programme, please reach out via email at summer.student.info@cern.ch.


sreda, 24. januar 2024 Nov Erasmus+ razpis za mednarodne študentske izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja // New Open Call Under Erasmus+ For Student Mobility For Traineeships

Razpis za študentske izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja je bil objavljen 19. januarja 2024. Ta razpis je namenjen praktičnemu usposabljanju v tujini in podpira tako fizično/kombinirano (z virtualno komponento) dolgoročno mobilnost študentov vseh treh stopenj, kot tudi kratkoročno mobilnost doktorandov, ki se izvede do 31.07.2025.

Rok prijave na razpis je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave razpisa ter traja do porabe sredstev oz. do preklica.

Izmenjava z namenom prakse se lahko opravlja na kateri koli javni ali zasebni organizaciji, ki je dejavnja na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja, raziskav in inovacij, neprofitna organizacija, nevladna organizacija, ipd. Erasmus+ bilateralni sporazum za takovrstno mobilnost ni potreben.

Na izmenjavo z namenom praktičnega usposabljanja se študentje lahko prijavite kadarkoli, preko ŠIS-a, praviloma najmanj 2 meseca pred predvidenim nastopom mobilnosti.

Vse dodatne informacije o programskih pogojih in postopku prijave je na voljo tu:  https://www.famnit.upr.si/sl/mednarodno-sodelovanje/izmenjave/studenti/razpisi

V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti je na voljo UP FAMNIT Mednarodna pisarna, international@famnit.upr.si

***

The Open Call for student mobility for traineeships was published on January 19, 2024. This call is intended for practical training abroad and supports both physical/combined (with a virtual component) long-term mobility for students of all three study levels, as well as short-term mobility for doctoral candidates, to be completed by July 31, 2025.

The application deadline for the call is defined as an open application period, starting on the day of the call's publication and lasting until funds are exhausted or until further notice.

Traineeships can be carried out in any public or private organization active in the labor market or in the fields of education, training, research, and innovation, as well as non-profit organizations, single organizations, etc. An Erasmus+ bilateral agreement for such mobility is not required.

Students can apply for Erasmus+ mobility for traineeship at any time through the Student Information System (ŠIS), generally at least 2 months before the planned start of mobility.

For further information and application procedure instructions, please visit:                  https://www.famnit.upr.si/en/mobility/students/outgoing/open-calls

In case of any concerns or additional questions, UP FAMNIT International Office remains at your disposal at international@famnit.upr.si.


petek, 19. januar 2024 Skupni magistrski program Erasmus Mundus s področja biomedicinskega inženiringa na Univerzi v Kragujevcu // Erasmus Mundus Joint Master Program in Biomedical Engineering at the University of Kragujevac

Z začetkom šolskega leta 2023/2024 Univerza v Kragujevcu ponuja skupni magistrski program Erasmus Mundus s področja biomedicinskega inženiringa (EMMBIOME).

 • Študenti bodo prvih šest mesecev preživeli na Univerzi v Kragujevcu, začenši septembra 2024. Nato se bodo preselili na Univerzo v Patrasu v Grčiji za naslednjih šest mesecev in zaključili študij v zadnjih šestih mesecih na Univerzi za medicino in farmacijo "Grigore T. Popa" v Iași, Romunija. Med zadnjimi šestimi meseci bodo študenti razdeljeni v skupine, kjer bodo delali na svojih zaključnih nalogah v eni od treh držav.
 • Po uspešnem zaključku programa in zagovoru nalog bodo študentje prejeli diplome vseh treh institucij.

Vsako leto je na voljo 20 štipendij za študente z najboljšimi prijavami in uspehom med intervjuji. Štipendije znašajo 1400 € mesečno za celotno dvoletno obdobje študija.

 • Prijave so odprte do 9. februarja 2024.

Več informacij:

***

Commencing with the academic year 2023/2024, the University of Kragujevac proudly introduces its exclusive Erasmus Mundus joint master program in Biomedical Engineering (EMMBIOME).

 • Students are engaged to spend the initial six months at the University of Kragujevac, starting in September 2024. Subsequently, they will relocate to the University of Patras in Greece for the following six months, concluding their studies with the last half-year at the University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" in Iași, Romania. During the final six months, students will be organized into groups, working on their theses in one of the three countries.
 • Upon successful completion of the program and thesis defense, students will be awarded diplomas from all three institutions.

Each year, 20 scholarships are available for students with the most outstanding applications and performance during interviews. The scholarships amount to €1400 per month for the entire two-year study period.

 • Applications remain open until February 9th, 2024.

For more information:


petek, 22. december 2023 Erasmus+ priložnost za praktično usposabljanje: Centre des études supérieures industrielles CESI), Francija // Erasmus+ Internship Opportunities: Centre des études supérieures industrielles (CESI), France

Z veseljem posredujemo informacijo o možnostih opravljanja Erasmus+ praktičnega usposabljanja za študente na naši partnerski instuciji CESI v Franciji.

Razpoložljivi sta naslednji mesti:

 1. Dinamično načrtovanje lokacije za skupne prevoze študentov v mestu
 • Znanstvena področja: Operativno raziskovanje, model optimizacije, težave dodeljevanja lokacij
 • Kraj dela: CESI Lyon * Začetek: januar 2024 * Trajanje: 6 mesecev
 • Vodstvo: Houda Tlahig (ec), Mohamed Amin Benatia (EC)
 • Prijava na: htlahig@cesi.fr s pripisom: [Application] Name of Internship Position Offered
 • Zahtevani dokumenti: * Podroben življenjepis * Motivacijsko pismo, ki razlaga vaše motivacije * Vse dokumente pošljite v datoteki ZIP z imenom NAME firstname.zip
 • Dodatne informacije o ponujeni praksi, delovnih nalogah in zahtevanih znanjih so na voljo tukaj.
 1. Dinamični večciljni model za urnik kampusa
 • Znanstvena področja: Raziskave operacij, znanost o podatkih, upravljanje izobraževanja
 • Kraj dela: CESI LINEACT Rouen kampus * Začetek: januar/februar 2024 * Trajanje: 6 mesecev
 • Vodstvo: Houda Tlahig (ec), Mohamed Amin Benatia (EC)
 • Prijava na: mbenatia@cesi.fr s pripisom: [Application] Name of Internship Position Offered
 • Obvezne priloge k rpijavi: * Podroben življenjepis * Motivacijsko pismo * Rezultati MASTER 1 in 2  oziroma potrdilo o opravljenih izpitnihobveznostih * Morebitni drugi dokumenti * Vse dokumente pošljite v datoteki ZIP z imenom NAME firstname.zip
 • Dodatne informacije o ponujeni praksi, delovnih nalogah in zahtevanih znanjih so na voljo tukaj.

Pomembno:

 • Preden se prijavite na praktično usposabljanje, prosimo, da upoštevate svoje študijske obveznosti doma oziroma se posvetujete s koordinatorjem študijskega programa. Običajno svetujemo, da opravljanje prakse načrtujete v obdobjih, ko študijske obveznosti niso tako obsežne ali po njhovem zaključku.
 • UP FAMNIT Mednarodna pisarna ostaja na voljo za morebitna dodatna vprašanja in asistenco preko international@famnit.upr.si, vključno s prijavo na Erasmus razpis za praktično usposabljanje študentov.

***

We are delighted to announce two Erasmus+ Traineeship opportunities for students at our Erasmus partner institution, CESI in France.

Internship Positions Available:

 1. Dynamic Location Planning for Student Urban Carpool Hubs
  • Scientific Fields: Operational Research, Optimization Model, Location-Allocation Problems
  • Workplace: CESI Lyon * Starting Date: January 2024 *Duration: 6 months
  • Supervision: Houda Tlahig (ec), Mohamed Amin Benatia (EC)
  • Apply to: htlahig@cesi.fr with subject line: [Application] Name of Internship Position Offered
  • Application Requirements: *A detailed Curriculum Vitae *A cover letter explaining your motivations * Send all documents in a zip file entitled NAME firstname.zip
  • Additional information on internship project, context, and required skills available here.
 2. Dynamic Multi-objective Model for Campus Timetable Scheduling
  • Scientific Fields: Operations Research, Data Science, Education Management
  • Workplace: CESI LINEACT Rouen campus * Starting Date: January/February 2024 *Duration: 6 months
  • Supervision: Houda Tlahig (ec), Mohamed Amin Benatia (EC)
  • Apply to: mbenatia@cesi.fr with subject line: [Application] Name of Internship Position Offered
  • Application Requirements: *A detailed Curriculum-Vitae * Motivation letter explaining why you wish to pursue an internship * MASTER 1 and 2 results (to be adapted to the level of the internship) and corresponding transcripts *Any other documents you consider useful *Send all documents in a zip file entitled NAME firstname.zip
  • Additional information on internship project, context, and required skills available here.

Important Considerations

 • Before applying for an internship position, please consider your home study obligations and consult with the responsible study program coordinator. We generally advise scheduling internships during periods that are less busy with study obligations or after reaching all obligatory study outcomes.
 • The UP FAMNIT International Office remains at your disposal for any further queries and assistance at international@famnit.upr.si, including applying to the Erasmus Open Call for Traineeships.

sreda, 20. december 2023 GaragERASMUS spletna delavnica: Prednosti mobilnosti pri učinkovitem iskanju zaposlitve // GaragERASMUS Workshop: From Erasmus to the Job Market

V četrtek, 21. 12. 2023, med 18.00 in 19.30 uro, vas vabimo na GaragErasmus spletno delavnico, ki bo osvetlila, kako spretnosti in veščine pridobljene med mobilnostjo, kot je na primer Erasmus+, učinkovito izkoristiti pri iskanju zaposlitve.

Odkrili boste, kako izpostaviti svoje izkušnje, sestaviti prepričljiv življenjepis, motivacijsko pismo ter se pripraviti na razgovor, v skladu z najnovejšimi trendi na trgu dela. Delavnica je odlična priložnost za vse, ki želijo dvigniti svoje zaposlitvene možnosti.

Prijave na delavnico so odprte tukaj.

***

GaragErasmus is pleased to invite all interested students to the online session From Erasmus to the Job Market, on Thursday 21 December 2023, from 18:00 to 19:30 CET

The session will delve into the topic of leveraging skills gained from mobility experiences such as Erasmus+ for effective job hunting. It aims to guide participants on optimizing self-promotion through essential tools like CVs, motivation letters, and interviews, aligning with the latest trends in the job market.

In order to apply, please complete this online registration form.


četrtek, 14. december 2023 Priložnost za Erasmus+ praktično usposabljanje 2024: Cyprus Wildlife Research Institute // Erasmus+ Internship Opportunities 2024: Cyprus Wildlife Research Insitute

Cyprus Wildlife Research Institute (CWRI) je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena na severnem Cipru, ki ima za svoje poslanstvo ohranjanje lokalnih živalskih in rastlinskih vrst ter ekosistemov.

 • Študentom v okviru svojih projektov ponujajo edinstveno priložnost, da v sklopu Erasmus+ študentske mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja postanejo prostovoljci in pomagajo pri CWRI projektih.
 • Seznam razpoložljivih prostovoljskih mest je na voljo tu.

Kdo se lahko prijavi?

 • CWRI pozdravlja mednarodne prostovoljce iz različnih okolij, ki jih zanimajo veščine in znanja opazovanja ter ohranjanja divjih živali.
 • Prostovoljska mesta so še posebej primerne za študente in diplomante študijskih področij biologije, ekologije, varstva okolja, upravljanja z naravo, veterine ter medijskih študijev.

Več informacij o aktualnih prostovoljskih mestih je dostopnih na CWRI spletni strani, kjer so na voljo tudi spletne prijavnice za posamezno prostovoljsko delo.

Za dodatna vprašanja in informacije se lahko obrnete neposredno na ekipo CWRI na info@cwri.net ali na koordinatorico projekta Dominiko Knazovicka, preko dominika.knazovicka@cwri.net.

Dodatne informacije

 • Podrobnejše informacije o prijavi na Erasmus+ študentsko mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja in pridobitev sofinanciranja, so na voljo na FAMNIT spletni strani.
 • V primeru dodatnih vprašanj o prijavi na Erasmus+ študentsko mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja nam lahko pišete na international@famnit.upr.si

***

Cyprus Wildlife Research Institute (CWRI) is a nonprofit non-governmental organization founded in Northern Cyprus, dedicated to the preservation of local species and ecosystems.

 • They are offering unique opportunity for students to become a part of our projects while participating in the Erasmus+ Traineeship mobility program.
 • List of available volunteer positions is available here.

Who Can Apply?

 • CWRI welcomes  international volunteers from diverse backgrounds to receive training in subject-specific skills and knowledge. Join them in observing and conserving wildlife in Cyprus and the broader Levantine Basin.
 • These placements are particularly well-suited for students and graduates with backgrounds in biology, ecology, environmental protection, animal care, nature management, veterinary medicine, social media, and media production.

To explore all current internship programs, please visit this link: CWRI Programs, where you will also find online application for respective volunteer position

For additional inquiries and information, feel free to reach out to the CWRI team directly at info@cwri.net or contact our liaison, Dominika Knazovicka, at dominika.knazovicka@cwri.net.

Additional Information

 • For more details on how to apply for the Erasmus+ student mobility for Traineeships, including co-financing options, please refer to the FAMNIT webpage.
 • Should you have any further questions or require assistance, don't hesitate to contact us at international@famnit.upr.si.

torek, 5. december 2023 Razpis za CEEPUS in Freemover študijske izmenjave na Madžarskem za študente in zaposlene // Call for CEEPUS Network and Freemover mobility scholarships to Hungary for students and teachers

Univerza Eötvös Loránd lahko sprejme študente in akademsko osebje v okviru mreže CEEPUS ali v sklopu Freemover mobilnosti, odvisno od zmogljivosti gostiteljske fakultete/oddelka.

Razpoložljive mobilnosti:

 • Študentska mobilnost: 3-5 mesecev, 170.000 HUF/mesec (pribl. 440 EUR)
 • Kratkoročna študentska mobilnost (z nameno  priprave zaključnih del): 1-2 meseca, 170.000 HUF/mesec (pribl. 440 EUR)
 • Mobilnost poučevanja: 1 mesec – minimalna dolžina 5 dni, 190.000 HUF/mesec (pribl. 490 EUR)

Rok za prijavo je 31. december 2023.

 • Pismo o sprejemu ni potrebno za prijavo na CEEPUS mobilnost.
 • Za Freemover aplikante je potrebno pismo o sprejemu s strani gostiteljske fakultete/oddelka. Zainteresirani prijavitelji naj se glede načrtovane mobilnosti in pridobitve pisma o sprejemu povežejo z mednarodno pisarno fakultete.

Podrobnejše informacije so dostopne na uradni strani razpisa.

***

Students and teachers from CEEPUS countries, including Slovenia, are invited to submit their applications for mobility scholarships to Hungary.

Eötvös Loránd University is open to receiving students and teachers either within CEEPUS network or as Freemovers, depending on the capacity of the host faculty/department.

Available Mobility Types:

 • Full Semester Student Mobility: 3-5 months, 170,000 HUF/month (approx. 440 EUR)
 • Short-term Student Mobility (Thesis Research for BA, MA, PhD Students): 1-2 months, 170,000 HUF/month (approx. 440 EUR)
 • Teaching Mobility: 1 month – minimum length 5 days, 190,000 HUF/month (approx. 490 EUR)

The application deadline is December 31, 2023.

 • Applicants for network mobility are encouraged to reach out to the ELTE network coordinator. Notably, a Letter of Acceptance is not required for CEEPUS mobility applications.
 • For Freemover applicants, a Letter of Acceptance from the host faculty/department is necessary. Interested applicants should liaise with the faculty international relations administration regarding their planned mobility and the acquisition of the Letter of Acceptance.

For detailed information, please refer to the official call for applications here.


ponedeljek, 4. december 2023 Priložnost za Erasmus+ praktično usposabljanje: Delo na Veleposlaništvu RS v Berlinu // Erasmus+ Traineeship Opportunity: Internship at the Embassy of the Republic of Slovenia in Berlin

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu in Slovenski kulturni center SKICA Berlin ponujata možnost opravljanja Erasmus+ študijske prakse študentom slovenskih univerz.

Pogoji za opravljanje Erasmus+ prakse:

 • znanje nemškega jezika
 • znanje drugih tujih jezikov je prednost
 • zaželeno je najmanj 2-mesečno opravljanje prakse (od januarja 2024 naprej).

Kratek opis delovnih nalog:

 • vodenje korespondence
 • priprava in vzdrževanje gradiva in podatkovne zbirke,
 • udeležba na strokovnih srečanjih in informativnih sestankih ter poročanje o njih,
 • premljanje kulturnih, političnih in družbenih razmer v državi
 • pomoč pri pripravi različnih poročil in analiz
 • pomoč pri organizaciji dogodkov, udeležba in pomoč na dogodkih, ki jih organizira veleposlaništvo in slovenski kulturni center
 • sodelovanje pri dejavnostih Veleposlaništva in Slovenskega kulturnega centra
 • priprava novičnika ter tekstov za objave na spletni strani oziroma družabnih omrežjih

Prijava

 • Zainteresirani kandidati lahko pošljejo svoj življenjepis (največ dve A4 strani) in motivacijsko pismo (največ ena A4 stran) na sloembassy.berlin@gov.si.
 • Prijave sprejemajo preko celega leta.
   

Prijava na razpis Erasmus+ za mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja

 • Za vsa vprašanja o prijavi in pridobitvi Erasmus+ sredstev za praktično usposabljanje je na voljo FAMNIT Mednarodna pisarna (international@famnit.upr.si).

***

The Embassy of the Republic of Slovenia in Berlin, in collaboration with the Slovenian Cultural Center SKICA Berlin, extends an invitation to students from Slovenian universities for Erasmus+ internships.

Eligibility criteria for Erasmus+ internships:

 • Proficiency in the German language.
 • Knowledge of other foreign languages is advantageous.
 • A preferred internship duration of at least 2 months (starting from January 2024).

Overview of Internship Responsibilities:

 • Managing correspondence.
 • Preparation and maintenance of materials and databases.
 • Participation in professional and information meetings with subsequent reporting.
 • Monitoring cultural, political, and social conditions in the country.
 • Assistance in the preparation of reports, analyses, and organizing events.
 • Collaboration in embassy and cultural center activities.
 • Preparation of newsletters and texts for publication on the website or social networks.

How to Apply:

 • Interested candidates seeking an internship at the embassy and/or cultural center are invited to submit their CV (maximum two A4 pages) and a motivation letter (maximum one A4 page) to sloembassy.berlin@gov.si.
 • Applications are accepted throughout the year.

For any inquiries regarding the Erasmus+ call for mobility for traineeship, the FAMNIT International Office (international@famnit.upr.si) is available to provide assistance.


petek, 1. december 2023 Zoom srečanje: Mednarodne izmenjave in priložnosti v tujini za doktorske študente // Zoom workshop: International exchanges and opportunities abroad for PhD students

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP FAMNIT/UP IAM (Mednarodna pisarna) za vse doktorske študente in druge interesante pripravlja informativno-izobraževalno srečanje na temo mednarodnih izmenjav in priložnosti v tujini.

Srečanje bo potekalo v angleščini, v torek, 5. decembra 2023, ob 14. uri, preko Zoom-a.

Na srečanju vam bomo na kratko predstavili:

 • priložnosti za študijske izmenjave znotraj Erasmus+ programa v programskih (EU) in partnerskih državah (izven EU),
 • priložnosti za izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja znotraj Erasmus+ programa v programskih (EU) državah,
 • možnosti za pridobitev štipendije za študij v tujini (Ad Futura, DAAD, Fullbright),
 • možnosti v mednarodnem okolju po zaključku doktorata.

V Zoom se REGISTRIRATE preko naslednje povezave:
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZMpdOChpz8jH92F84SpEI3BT4F_dw9GGSdl

 • Po registraciji boste prejeli potrditveno sporočilo s podatki do srečanja.

Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite!

UP FAMNIT International Office is organizing an informative session, designed for doctoral students and other interested individuals, aiming to delve into the diverse realm of international exchanges and opportunities available abroad.

The meeting will be held in English,  on Tuesday, December 5, 2023, at 2 p.m., via Zoom.

We will cover a short overview of:

 • Erasmus+ study exchanges (EU & non-EU).
 • Erasmus+ traineeship opportunities (EU).
 • Scholarships (Ad Futura, DAAD, Fullbright).
 • Post-doctoral international prospects.

To attend the meeting you need to REGISTER in Zoom via the following link:
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZMpdOChpz8jH92F84SpEI3BT4F_dw9GGSdl

 • After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

We hope you can join us!


sreda, 29. november 2023 Erasmus+ KIP priložnost za študente: Internet of Things & 3D Printing // Erasmus+ BIP Opportunity for students: Internet of Things & 3D Printing

Univerza v Novem Sadu, v sodelovanju z Univerzo v Szegedu na Madžarskem in Univerzo v Portu na Portugalskem, pripravlja Erasmus+ BIP program o rabi interneta in 3D tiskanju , na katerega vabi vse zainteresirane študente.

Časovni okvir:

 • Virtualni del: 2. april - 10. maj 2024
 • Fizični del: 20. maj - 24. maj 2024

O programu:

 • Potopite se v svet interneta, ključne sile sodobne tehnologije. Od osebnih naprav, kot so pametni telefoni in pametni gospodinjski aparati, do obsežnih industrijskih aplikacij za nadzor proizvodnih linij, internet preoblikuje našo prihodnost. Razumeti vpliv stalne povezljivosti, analize podatkov in posledičnih izboljšav pri zmanjšanju stroškov, varnosti in splošni kakovosti življenja.
 • Program se tako osredotoča na  študentov v temeljna načela, tehnologije in postopke IoT ter jih opolnomoči, da razumejo njegov vpliv in ga vključijo v svoje poklicno življenje. Raziščite zlitje teorije in prakse z vključitvijo 3D-tiskanja v učne načrte, s čimer omogočite dostop do prototipov in proizvodnje naprav IoT izobraževalnim ustanovam.
 • Program BIP Internet of Things & 3D Printing je akreditiran s 3 ECTS.
 • Več informacij o programu je dostopnih tu.

Profil udeležencev:

 • Študenti, ki jih zanima IoT in 3D tiskanje, z osnovnimi računalniškimi in/ali programerskimi znanji.
 • Izbrani kandidati naj prinesejo prenosne računalnike, ki lahko poganjajo Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/software/).

Postopek prijave:

 1. Svoj interes izrazite na e-mail international@famnit.upr.si,  do 20. decembra.
 2. Prejmite potrditev FAMNIT Mednarodne pisarne.
 3. Prijavite se za finančno podporo preko Erasmus+ BIP razpisa.
 4. Povežite se z organizatorji na Univerzi v Novem Sadu (IoT.bip@uns.ac.rs) za podporo ali povabilna pisma.

Stroški in financiranje:

 • Univerza v Novem Sadu krije en obrok (kosilo), študijsko gradivo, uporabo opreme, stroške kulturnega programa in večerjo dobrodošlice.
 • Udeleženci so upravičeni do Erasmus+ BIP sredstev za kritje stroškov poti, bivanja in življenjskih stroškov za čas trajanja programa.
 • Več informacij o možnostih financiranja Erasmus+ BIP je dostopnih tu.

***

Discover the cutting-edge intersection of technology with the University of Novi Sad's Erasmus+ BIP program, held in collaboration with the University of Szeged, Hungary, and the University of Porto, Portugal.

Program Dates:

 • Virtual Program: April 2 - May 10, 2024
 • Physical Program: May 20 - May 24, 2024

BIP Vision:

 • Immerse yourself in the world of Internet of Things (IoT), a pivotal force in modern technology. From personal devices like smartphones and smart home appliances to large-scale industrial applications such as production line monitoring and connected cars, IoT is reshaping our future. Understand the impact of constant connectivity, data analysis, and the resulting enhancements in cost reduction, safety, and overall quality of life.
 • Why BIP? In today's job landscape, encountering IoT is inevitable. BIP focuses on introducing students to the core principles, technologies, and procedures of IoT, empowering them to comprehend its impact and integrate it into their professional lives. Explore the fusion of theory and practice by incorporating 3D printing into curricula, making prototyping and manufacturing of IoT devices accessible to educational institutions.
 • Academic Recognition: The BIP Internet of Things & 3D Printing program is accredited with 3 ECTS.
 • For more details, explore the complete BIP program information here.

Participant Profile:

 • Students interested in IoT and 3D printing, equipped with basic computer and/or programming skills.
 • Selected candidates should bring laptops capable of running Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/software/).

Application Process:

 1. Express your interest by emailing international@famnit.upr.si by December 20 .
 2. Receive confirmation from FAMNIT International Office.
 3. Apply for financial support through the Erasmus+ BIP Call.
 4. Connect with the organizers at the University of Novi Sad (IoT.bip@uns.ac.rs) for support or pre-invitation letters.

Expenses and Financing:

 • The University of Novi Sad covers one meal (lunch), study materials, equipment use, cultural program costs, and a welcome dinner.
 • Erasmus+ participants cover their travel, accommodation, and other costs from their Erasmus+ grant.
 • Learn more about Erasmus+ BIP financing options here.

ponedeljek, 20. november 2023 Best of South-East štipendije 2024/2025 // Best of South-East Scholarships 2024/2025

Best of South East (BOSE) je štipendijski program na pobudo banke Steiermärkische Sparkasse, ki je namenjen študentom iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije, te pokriva celostni program usposabljanja ali izobraževanja v študijskem letu 2024/2025.

Štipendijski program traja 12 mesecev in vključuje študij na Montanuniversität Leoben (MUL):

 • Štipendijo v višini 1000 € mesečno za celo leto (sponzorira Steiermärkische Sparkasse)
 • dvosemestrski program mobilnosti na Montanuniveristät Leoben (zimski in poletni semester)
 • 2-mesečni program pripravništva ali prakse (julija in avgusta)

Rok prijave podaljšan do 31. januarja 2024.

 • Podrobnejše informacije o postopku prijave so dostopne tu.

Več informacij o štipendijskih programioh, pogojih in postopku prijave, so dostopni na spletni strani: https://international.unileoben.ac.at/kooperationen/best-of-south-east

***

The Best of South East (BOSE) scholarship program, initiated by Steiermärkische Sparkasse bank, is now open for applications for the academic year 2024/2025. This program is designed for students from Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, and North Macedonia, offering a comprehensive training or education program.

Key Program Details:

 • Duration: 12 months
 • Location: Montanuniversität Leoben (MUL)
 • Scholarship Amount: €1,000 per month for the entire year (sponsored by Steiermärkische Sparkasse)
 • Mobility Program: Two-semester program at Montanuniveristät Leoben (winter and summer semester)
 • Internship: Independently organized 2-month internship or internship program (July and August)

Application Deadline extended until January 31, 2024.

 • More detailed information about the application process is available here.

Additional information about scholarship programs, eligibility conditions, and the application process can be found on the official website: Best of South East - Montanuniversität Leoben.


sreda, 15. november 2023 Mednarodna konferenca “Izobraževanje v turbulentnih časih: na poti k evropskem mreženju in integraciji // International conference “Education in Turbulent Times: towards European networking and integration

Naš T4EU partner, Univerza Vytautas Magnus, v sodelovanju z Uradom litovskega predsednika in Veleposlaništvom Ukrajine v Litvi prisrčno vabi k udeležbi namednarodni konferenci z naslovom »Izobraževanje v turbulentnih časih: na poti k evropskemu mreženju in integraciji«.

Konferenca, ki bo potekala16. novembra 2023, bo izvedena v hibridnem formatu ter se bo osredotočila na področje izobraževanja, zlasti na raziskovanje novih priložnosti za visokošolske ustanove pri soustvarjanju evropskega izobraževalnega in raziskovalnega prostora. Razprave bodo zajemale teme, kot so novi visokošolski kurikulum ter inovativne in inkluzivne pedagogike.

Več informacij o programu je dostopnih tu.

Če bi se konference želeli udeležiti, izpolnite kratek obrazec.

Na konferenci bo potekala panelna razprava z naslovom "Glas ukrajinskih univerz", ki jo bo vodila prof. Ineta Dabašinskienė z Univerze Vytautasa Velikega. Panel bo vključeval razprave z naslednjimi gosti:

 • Rektor Politehnične univerze Dnipro, prof. Oleksandr Aziukovskyi
 • Rektor Nacionalne univerze Donetsk V. Stus, prof. Illia Khadzynov
 • Rektor mariupolske univerze izr. prof. Mykola Trofymenko
 • Rektorica Nacionalne pedagoške univerze v Poltavi, prof. Maryna Grynova
 • Svetovalka predsednika Jolanta Urbanovič
 • Predstavnik EK v Litvi, Marius Vaščega

***

Our T4EU partner, Vytautas Magnus University, in collaboration with the Lithuanian President's Office and the Embassy of Ukraine in Lithuania, extends a warm invitation to participate in the international conference titled "Education in Turbulent Times: Towards European Networking and Integration."

Scheduled for November 16, 2023, the conference will adopt a hybrid format and will focus on the field of Education, specifically exploring new opportunities for higher education institutions in co-creating the European Education and Research Area. The discussions will encompass topics such as the New Higher Education Curriculum and Innovative and Inclusive Pedagogies.

The primary objective of the conference is to facilitate the exchange and discussion of opportunities for higher education institutions in Ukraine and EU member states. The aim is to explore how European networks and programs can contribute to a smoother integration of Ukrainian higher education institutions into the European Education and Research Area.

More information on the conference programme is available here.

To express your interest in participating in the conference, kindly complete the short form provided.

The conference will feature a panel discussion titled "Ukrainian Universities Voice," moderated by Prof. Ineta Dabašinskienė from Vytautas Magnus University. The panel will include discussions with:

 • Rector of Dnipro Polytechnic University, Prof. Oleksandr Aziukovskyi
 • Rector of Donetsk V. Stus National University, Prof. Illia Khadzynov
 • Rector of Mariupol University, Assoc. Prof. Mykola Trofymenko
 • Rector of Poltava National Pedagogical University, Prof. Maryna Grynova
 • Adviser to the President, Jolanta Urbanovič
 • EC Representative in Lithuania, Marius Vaščega

četrtek, 9. november 2023 Spletni seminar o priložnostih za opravljanje Erasmus+ prakse na Slovaškem // Webinar on opportunities for Erasmus+ internship in Slovakia

Placement Slovakia, program pripravništev, pod okriljem nevladne organizacije WorkSpace Europe, lepo vabi vse študente k udeležbi na spletnem seminarju, kjer bodo predstavljene možnosti opravljanja Erasmus+ praktičnega usposabljanja na ustanovah in institucijah na Slovaškem..

Spletni seminar bo potekal v treh različnih terminih, in sicer

 • Datumi: 14. 11. 2023/ 16. 11. 2023 / 21. 11. 2023
 • Ura: 16:00
 • Trajanje: 30 min.
 • Lokacija: ZOOM

Če si želite zagotoviti svoje mesto,

Dodatne informacije o spletnem seminarju so na voljo tukaj.

Placement Slovakia, an internship program established by the non-governmental organization WorkSpace Europe, warmly invites all students to participate in a webinar where the possibilities for Erasmus+ traineeships at Slovak institutions will be presented.

The online seminar will take place in three different times, namely

 • Dates: 14/11/2023/ 16/11/2023 / 21/11/2023
 • Time: 16:00 Central European Time (CET)
 • Duration: 30 min.
 • Location: ZOOM

To secure your spot,

Additional information about the webinar is available here.


torek, 7. november 2023 T4EU Jezikovne delavnice v novembru // T4EU Language Tasters Events in November

Inštitut za tuje jezike Univerze Vytautas Magnus, članica T4EU mreže, v katero je povezana tudi Univerza na Primorskem, prisrčno vabi vse študente in zaposlene na brezplačne »degustacijske« jezikovne tečaje.

Glavni namen spletnih tečajev je seznanitev udeležencev z jeziki, ki se manj pogosto poučujejo, letos se lahko preko spletnih jezikovnih delavnic preizkusite v naslednjih jezikih: svahili, esperanto, kazahščina, srbščina in hrvaščina.

Jezikovni tečaji bodo potekali v angleščini na platformi Teams, ki je dostopna prek te povezave: https://tinyurl.com/kthev33n.

Podrobnejše informacije o jezikovnih tečajih so na voljo tu: https://uki.vdu.lt/language-tasters-at-the-ifl/.

The Institute of Foreign Languages at Vytautas Magnus University, a member of the T4EU Alliance, which member is also University of Primorska, extends a warm invitation to students and staff members to participate in Language Tasters events.

These online events are specifically designed to acquaint participants with less commonly taught languages and will be conducted in English. This year, we welcome you to explore the languages of Serbian and Croatian, Swahili, Esperanto, and Kazakh.

The events will be conducted on the Teams platform, accessible via this link: https://tinyurl.com/kthev33n.

For additional information regarding these events, please visit: https://uki.vdu.lt/language-tasters-at-the-ifl/.


ponedeljek, 23. oktober 2023 Čezmejna mobilnost za študente: Projekt “Zahodni Balkan” // Cross-Border Mobility for Students: “Western Balkanship” Project

Projekt  »Zahodni Balkan« je pobuda, ki jo financira italijansko ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje (MAECI) prek stalnega sekretariata fundacije Jadransko-jonske pobude (PS AII). To pionirsko prizadevanje odpira vrata študentom univerz UniAdrion organizacije, vključno z Univerzo na Primorskem, da se podajo na transformativno trimesečno izkušnjo čezmejne mobilnosti.

Cilji projekta so naslednji:

 • Krepitev mednarodnega sodelovanja
 • Spodbujanje strukturiranih čezmejnih mobilnosti
 • Ustvarjanje zaposlitvenih možnosti

Ključne podrobnosti

 • Študentska mobilnost traja 3 mesece (90 dni), ter jih je potrebno izvesti  do 31. maja 2024.
 • Upravičeni študenti Univerze na Primorskem imajo priložnost, da se vključijo v čezmejno mobilnost z italijanskimi ali sanmarinskimi podjetji.
 • Upravičeni subjekti za sodelovanje so zasebna podjetja vseh velikosti, socialna podjetja, nevladne organizacije, poslovna združenja, obrtne in poklicne skupine ter sindikati. Med postopkom izbire študentov se lahko upoštevajo tudi druge organizacije.
 • Vsak izbrani študent, ki predstavlja posamezno UniAdrion Univerzo, bo prejel finančno podporo, ki je namenjena kritju študentovih življenjskih stroškov v obdobju mobilnosti. Poleg tega bodo naši izvajalski partnerji zagotovili celovito zavarovalno kritje za civilno odgovornost, nesreče na delovnem mestu in zdravstveno zdravje, kar študentom zagotavlja brezskrbnost med njihovo mobilnostjo.

Obdobje prijave

 • Vse zainteresirane študente vabimo, da se pridružijo informativnemu sestanku (26. oktober ali 27. oktober 2023), kjer bodo predstavljene podrobnosti projekta. Za udeležbo na informativnem sestanku se lahko registrirate preko Google spletnega obrazca.
 • Rok za prijave je odprt do 30. oktobra 2023.
 • Zainteresirani prijavitelji lahko svojo prijavo oddajo preko elektronske pošte na naslov western-balkanship@aii-ps.org.

Podrobnejše informacije in podpora

 • Več podrobnosti o projektu in postopku prijave je dostopnih na naslednji povezavi: CALL FOR APPLICATIONS - WesternBalkanship - Forum AIC
 • Vse zainteresirane študente vabimo, da nas kontaktirajo na international@famnit.upr.si za svetovanje in pomoč pri prijavi.

***

We are thrilled to introduce the "Western Balkanship" project, a groundbreaking initiative funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) through The Permanent Secretariat of the Adriatic Ionian Initiative Foundation (PS AII). This pioneering endeavoropens doors for students from UniAdrion Universities, including University of Primorska, to embark on a transformative three-month cross-border mobility experience.

The "Western Balkanship" project is driven by a multitude of objectives:

 • Strengthening International Cooperation
 • Promoting Structured Cross-Border Mobilities
 • Creating Employment Opportunities

Key Details

 • Cross-border mobilities at the host institution will span a total duration of 3 months (90 days), with completion required by no later than May 31, 2024.
 • Eligible students from University of Primorska have the exceptional opportunity to engage in cross-border mobility experience with Italian or San Marino companies.
 • Eligible entities for participation encompass private enterprises of all sizes, social enterprises, NGOs, business associations, crafts and professional groups, and trade unions. Other organizations may be considered during the student selection process.
 • Each selected student, representing one UniAdrion University, will receive financial support from our dedicated implementing partners, Forum AIC and UniAdrion. This support aims to partially cover the student's living expenses during the mobility period. Additionally, comprehensive insurance coverage for civil liability, workplace accidents, and medical health will be provided through our implementing partners, ensuring the students' peace of mind throughout their mobility journey.

Application Period

 • All interested students are invited to register for the online meeting (October 26 or October 27 2023)  where detailed project information will be presented. The registration link is here: https://forms.gle/nhAXKnKcrK35wLwE8
 • The selection process for the "Western Balkanship" project will be open until October 30, 2023.
 • Interested applicants are encouraged to submit their applications via email to western-balkanship@aii-ps.org.

Learn More and Get Involved

 • For further details on cross-border mobilities and the application procedure, please visit CALL FOR APPLICATIONS - WesternBalkanship - Forum AIC.
 • We warmly invite all enthusiastic students interested in applying to contact us at international@famnit.upr.si for guidance and assistance.

petek, 20. oktober 2023 Štipendije za doktorske programe bioloških znanosti v Švici // Fully funded International PhD Programs in Life Sciences in Switzerland

Life Science Zurich Graduate School ponuja več kot 100 financiranih doktorskih mest. S približno 500 raziskovalnimi skupinami in več kot 1600 doktorji znanosti, je Life Science Zurich Graduate School je ena največjih podiplomskih šol v Evropi. Ima 17 visoko konkurenčnih doktorskih programov, ki jih skupaj vodita ETH Zürich in Univerza v Zürichu.

Vsa doktorska mesta so polno financirana, študentom pa nudijo izzivov polno okolje za usposabljanje, jasen sistem mentorstva ter priložnost za izvajanje vrhunskih raziskav. Ne samo, da Zürich velja za renomirano univerziteteno mesto, ampak uživa tudi odličen sloves kot kozmopolitansko mesto visokega življenjskega standarda..

K prijavi vabijo vse kandidate z magisterijem iz naravoslovnih oziroma biolških ved ter dobrim znanjem angleščine.

Rok prijave: 1. november 2023 in 1. maj 2024.

Več informacij o postopku prijave ter različnih možnostih doktorskih študijev je dostopnih tu.

Life Science Zurich Graduate School offers more than 100 funded PhD positions. With around 500 research groups and more than 1600 Ph.D. students, Life Science Zurich Graduate School is one of the largest graduate schools in Europe. It has 17 highly competitive PhD programs and is jointly run by the ETH Zurich and the University of Zurich.

Our PhD positions are generously funded, and we provide the students with a challenging training environment, a clear mentoring system and the opportunity to perform leading-edge research. Zurich offers not only a highly recognized research area, but also enjoys an excellent reputation as being one of the international cities with the world’s best standard of living.

With a MSc Degree in Life Sciences, an excellent track record and good English skills candidates are welcome to apply to one of our PhD programs!

Interested? Complete Application online until November 1, 2023 or May 1, 2024.

Further information regarding application procedure and different PhD programs are availabile here.


petek, 13. oktober 2023 DAAD Štipendije // DAAD Scholarships

Vas zanima študij v Nemčiji?  Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje, ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

 • Rok za prijavo za za štipendije za magistrski študij:15. november 2023
 • Rok za prijavo za financiranje delovnih obiskov za visokošolske učitelje:15. november 2023 ali 30. april 2024

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.deVprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00)

***

Are you interested in studying in Germany? This academic year,  the German Academic Exchange Service (DAAD) also offers various scholarships for graduates, research scholarships for doctoral students, postdoctoral fellows and young scientists, scholarships for working stays for university teachers, and university summer courses for foreign students and graduates in Germany.

 • Scholarship application deadline for Master's studies: November 15, 2023
 • Application deadline for funding of working visits for higher education teachers: November 15, 2023, or April 30, 2024

Detailed information on individual DAAD scholarships is available on the website www.funding-guide.de. Questions regarding scholarships can also be addressed to the German Embassy in Ljubljana, cultural department (E-mail: info@laibach.diplo.de, T: 01 479 03 00)


petek, 22. september 2023 Štipendijski program Go Styria // Go Styria Research Grant

Go Styria je štipendijska shema za izjemne študente iz jugovzhodne Evrope, ki jo financira dežela Štajerska. Shema podeljuje štipendije za obdobja raziskovalne mobilnosti na Univerzi v Gradcu magistrskim študentom, doktorskim študentom in podoktorandom iz jugovzhodne Evrope.

Trenutni razpis omogoča prijave za poletni semester 2024, z začetkom mobilnosti najprej 1. februarja 2024 ter z zaključkom najkasneje 31. avgusta 2024.

Štipendijski program Go Styria je namenjen študentom, ki:

 • imate veljaven študentki status,
 • že pripravljate magistrsko ali doktorsko nalogo,
 • bi radi opravili raziskovalni obisk kot mobilni študent izmenjavi na Univerzi v Gradcu.

Rok za prijave: 1. november 2023

Več informacij o razpisu in postopku prijave je dostopnih tu.

***

Go Styria is a scholarship scheme for outstanding students from South-Eastern Europe, supported by funding from the Province of Styria. The scheme awards grants for research mobility periods at the University of Graz by master’s students, doctoral students and post-docs from South-Eastern Europe.

The current call is exclusively open for applications for the summer semester of 2024. Mobility for this program may commence no earlier than February 1, 2024, and should conclude no later than August 31, 2024.

Who can apply?

 • Students with active student status,
 • Students who are already working on their master’s or doctoral thesis,
 • Student who would like to conduct research as an exchange student at the University of Graz, with the intention of completing their degree afterwards at your home university.

Application deadline: 1 November 2023

Further information regarding the call and application procedure is available here.


sreda, 20. september 2023 Odprte prijave za podoktorski študij v Litvi // Open Call for Postdoctoral Study in Lithuania

Research Council of Lithnuania je objavil razpis za financiranje podoktorskih priložnosti na litvanskihraziskovalnih in izobraževalnih institucijah, med drugim tudi na naši T4EU partnerski instituciji, Vytautas Magnus University v Kaunasu.

Pred prijavo je potrebno dobiti potrditev možnosti podoktorskega izobraževanja iz strani institucije gostiteljice, ki je tudi podpisnica in vlagateljica prijave za podoktorski študij.

 • Rok za prijavo je 2. oktober 2023.

Vse podrobnejše informacije o razpisu in postopkih prijave so dostopne na naslednji povezavi: Postdoctoral Fellowships | Research Council of Lithuania (lmt.lt)

***

The Research Council of Lithuania has officially opened a call for applications for postdoctoral research opportunities at various Lithuanian research and educational institutions, including our esteemed T4EU partner, Vytautas Magnus University in Kaunas

Prior to submitting your application, it is imperative to obtain confirmation from the host institution, which is also the signatory and applicant responsible for the postdoctoral study application.

 • The application deadline for this opportunity is October 2, 2023.

For comprehensive details regarding the application process and related procedures, please visit the following link: Postdoctoral Fellowships | Research Council of Lithuania (lmt.lt)


četrtek, 14. september 2023 Konferenca VALIANT: Vabilo k oddaji prispevkov // VALIANT Conference: Call for Papers

Med 8. in 9. februarjem 2024 bo v Léonu potekala zaključna konferenca projekta VALIANT: “Exploring the impact of Virtual Exchange on Teacher Education”.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje k udeležbi vabi učitelje, profesorje, ki bi želeli pri konferenci sodelovati s svojim primerom.

Rok za oddajo povzetka (300 besed) je 22. september.

Več informacij o razpisu in konferenci je dostopnih na naslednji povezavi: valiantconference - Call for Papers

***

The concluding conference for the VALIANT project, titled "Assessing the Influence of Virtual Exchange on Teacher Education," is scheduled to take place in Léon from February 8 to 9, 2024.

The Ministry of Education extends an invitation to educators and professors interested in presenting their case studies at the conference.

The deadline for submitting abstracts (up to 300 words) is September 22. Further details about the call for submissions and the conference can be found via the following link: valiantconference - Call for Papers


četrtek, 14. september 2023 VALIANT Konferenca: Vabilo k oddaji prispevkov // VALIANT Conference: Call for Papers

Med 8. in 9. februarjem 2024 bo v Léonu potekala zaključna konferenca projekta VALIANT: “Exploring the impact of Virtual Exchange on Teacher Education”.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje k udeležbi vabi učitelje, profesorje, ki bi želeli pri konferenci sodelovati s svojim primerom.

Rok za oddajo povzetka (300 besed) je 22. september.

Več informacij o razpisu in konferenci je dostopnih na naslednji povezavi: valiantconference - Call for Papers

***

The concluding conference for the VALIANT project, titled "Assessing the Influence of Virtual Exchange on Teacher Education," is scheduled to take place in Léon from February 8 to 9, 2024.

The Ministry of Education extends an invitation to educators and professors interested in presenting their case studies at the conference.

The deadline for submitting abstracts (up to 300 words) is September 22.

Further details about the call for submissions and the conference can be found via the following link: valiantconference - Call for Papers


ponedeljek, 20. marec 2023 Poletna priložnost za Erasmus+ praktično usposabljanje/Summer Erasmus+ Traineeship Internship

Fakulteta za strojništvo in računalniške vede Univerze Bielsko-Biala ponuja poletni program Erasmus+ praktičnega usposabljanja, ki bo potekal med 15. junijem in 15. septembrom 2023 v Bielsko-Biala na Poljskem.

Program praktičnega usposabljanja je na voljo tu.

Rok za prijave je 30. april 2023.

V primeru zainteresiranosti za opravljanje praktičnega usposabljanja ali dodatnih vprašanj, prosimo kontaktirajte koordinatorja fakultete via erasmuswbmii@ath.bielsko.pl

***

Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science of University of Bielsko-Biala is offering the program of summer traineeship which will take place from 15th June to 15th September 2023 in Bielsko-Biala in Poland.

Traineeship program is available here.

Application deadline is 30 April 2023.

In case of further questions regarding the internship as well as interest to participate in abovementioned traineeship, please refer to the Faculty Coordinator of the Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science at erasmuswbmii@ath.bielsko.pl.


petek, 3. februar 2023 Štipendije za tečaje nemškega jezika na Bavarskem 2023// Scholarships for German language courses in Bavaria 2023

Štipendije za tečaj na Bavarskem vključujejo šolnino, nastanitev in prehrano. Na poletne tečaje se lahko prijavijo študenti in mladi akademiki vseh disciplin, z znanjem nemškega jezika (B1), ki prihajajo iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, Srbije, Slovenije in Ukrajine. 

Ob prijavi morajo študenti opraviti vsaj dva celotna semestra na visokošolskem zavodu in predložiti ustrezne dokaze o njihovih ocenah. Prav tako, morajo imeti kandidati državljanstvo ene od upravičenih držav.

Vse dokumente je treba predložiti družbi BAYHOST izključno prek spletnega portala za prijavo najpozneje do 21. marca 2023.

Več informacij o poletnih tečajih in prijavnem postopku so na voljo na njihovi spletni strani in na facebook profilu BAYHOST.

                                 


New scholarship offers from the Free State of Bavaria for German language courses in 2023. The scholarships for courses in Bavaria include tuition fees, accommodation, and meals.

Students and young academics of all disciplines with intermediate German proficiency (at least B1-level) from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Slovenia, and Ukraine can apply for BAYHOST summer course scholarships. At the time of application students need to have completed at least two entire semesters at an institute of higher education and provide corresponding grades. Applicants must have the citizenship of one of the eligible countries.

All documents must be submitted to BAYHOST exclusively via the online application portal by March 21st, 2023 at the latest.

Further information regarding the summer courses and the application process are available on their website and BAYHOST facebook profile.

                                                                                        


četrtek, 26. januar 2023 NOVO! Odprt je ERASMUS+ razpis za mednarodne izmenjave z namenom študija v letu 2023/2024

-English below-

       

Študente vabimo k prijavi na  Erasmus+ razpis za mednarodne izmenjave z namenom ŠTUDIJA v letu 2023/2024.

Dodatno študente obveščamo o novosti, da bo razpis Erasmus+ za izmenjave z namenom PRAKSE v letošnjem letu objavljen naknadno v ločenem razpisu, predvidoma enkrat februarja. Študente bomo ob odprtju razpisa obvestili preko spletne strani UP FAMNIT ter ostalih kanalih za obveščanje študentov.

Program Erasmus+ študentom omogoča, da del študijskih obveznosti namesto na matični instituciji opravijo na partnerski instituciji Univerze na Primorskem v tujini. Študenti se v okviru tega razpisa (Erasmus+ KA131) se lahko udeležijo izmenjave v naslednjih programskih državah: države članice Evropske Unije (EU), Liechtenstein, Turčija, Norveška, Islandija, Republika Severna Makedonija in Srbija.

Rok za prijavo je 24 februar 2023 (do 23.59).

Razpis in pripadajoče priponke so na voljo na naslednjih povezavah:


Hkrati vabimo študente UP FAMNIT na Erasmus+ Informativno srečanje, ki bo potekalo preko ZOOM-a v ponedeljek, 30. januarja 2023,

- ob 13.00 v slovenščini,
- ob 14.30 v angleščini.

Študente prosimo, da pred srečanjem pregledajo objavljen razpis in pripadajoče priponke ter pripravijo morebitna vprašanja.

Povezava do Zoom-a:

https://upr-si.zoom.us/j/84775725735?pwd=RnpUREZXcURrOFU4Z1pmWDVYQ2c2dz09
Meeting ID: 847 7572 5735
Passcode: 002866


NEW! The ERASMUS+ Open Call for international STUDY exchanges in the year 2023/2024 is now open!               

     

Students are invited to apply for an Erasmus+ Open Call for international STUDY exchanges in the year 2023/2024.

As a novelty this year, the Erasmus+ call for INTERNSHEEP exchanges will be published in a separate Open Call, most likely sometime in February. We will notify students via the UP FAMNIT website and other information channels once it’s announced.

The Erasmus+ program enables students to complete part of their study obligations abroad at one of the University of Primorska partner institutions instead of at their home institution. Within the framework of this call (Erasmus+ KA131), students can participate in an exchange in the following program countries: member states of the European Union (EU), Liechtenstein, Turkey, Norway, Iceland, the Republic of North Macedonia and Serbia.

The application deadline is February 24, 2023 (until 11:59 p.m.).

The Open Call and all related attachments are available at the following links:


In addition, we invite UP FAMNIT students to join us for the Erasmus+ Info Meeting, which will take place via ZOOM on Monday, January 30, 2023.

- at 1 p.m. in Slovenian,
- at 14:30 in English.

Students are kindly asked to review the published open call and related attachments and prepare any questions before the meeting.

Zoom link:

https://upr-si.zoom.us/j/84775725735?pwd=RnpUREZXcURrOFU4Z1pmWDVYQ2c2dz09
Meeting ID: 847 7572 5735
Passcode: 002866

 


torek, 27. december 2022 Poletna šola na Finskem - Summer School in Finland

Vabljeni, da se avgusta 2023 udeležite poletne šole Turku Åbo, ki se nahaja v enem najbolj tradicionalnem in priljubljenem študijskem mestu na Finskem. 

Poletna šola Turku Åbo ponuja 16 aktualnih, obsežnih in v celoti akreditiranih tečajev s glavnih področji petih visokošolskih ustanov v regiji Turku. Pridobite lahko najnovejša znanja s področja oblikovanja iger, družbene trajnosti v financiranju, urbanističnega načrtovanja in še več!

Izvedba večine tečajev je na sami lokaciji v Turku od 7 do 18 Avgusta 2023. Poleg tega je na voljo tudi pet spletnih tečajev, ki niso odvisni od lokacije.  

Cene tečaja se gibljejo med 45 do 75€!

Zakaj poletna šola Turku Abo?

 • Pester izbor tečajev in odlično poučevanje

Pet univerz ponuja najboljše s svojih ključnih področij, kjer se osredotočajo na različne metode poučevanja in interaktivnega učenja.

 • Trajnostni družbeni program

Menijo, da se za mednarodni študij vsekakor splača potovati, vendar želijo emisije kako nadomestiti. S svojim trajnostnim programom stremijo k uravnoteženem in okolju prijaznemu študiju z poudarkom na najzanimivejših dejavnostih, ki jih ponuja regija Turku.

 • Poletje na Finskem in nova mednarodna poznanstva 

Na Finskem je poletje kratko, a zelo lepo. Ne more biti boljšega načina preživljanja časa kot sklepanje novih prijateljstev, pridobivanje novih znanj in uživanje v radostih najstarejšega mesta na Finskem. 

Prijave sprejemajo do 15. aprila, 2023. Več o prijavi najdete > TUKAJ.

      


You are invited to join Turku Åbo Summer School in August 2023 in one of the most traditional and popular study cities in Finland.

Turku Åbo Summer School offers 16 topical, wide-ranging and fully accredited courses from the key areas of five higher education institutions in the Turku region. You can get the latest insights on topics ranging from game design and social sustainability to financing and urban planning and much more!

Most of the courses are taught on-site and require presence in Turku from 7 to 18 August. In addition, there are five online courses that you can take part in anywhere.

The course fees vary only between 45-75€!

Top three reasons to choose Turku Abo Summer School

 • Diverse courses and top teaching

The five universities involved offer the best of their key areas, which are focusing on diverse teaching methods and interactive learning. 

 • Sustainable Social Programme

They believe that international studies are definitely worth traveling for, yet they want to compensate for the emission somehow.  With their Sustainable Social Programme they want to balance studies by offering you the most interesting activities in the Turku region in an environmentally friendly way. 

 • Beautiful Finnish summer and new international friends

The Finnish summer is short, but beautiful. There can not be a better way of spending it than learning and expanding the knowledge and professional skills while making friends for life and enjoying what the oldest study city in Finland has to offer. 

You can apply by 15 April 2023. More information about application process > HERE.

      


četrtek, 1. december 2022 Se odpravljaš na izmenjavo v Francijo? Are you planning an exchange in France?

CILEC je del Univerze Saint-Etienne, ki se razprostira na pet kampusov in vsako leto sprejme in usposablja več kot 20.000 študentov, med njimi 3.000 tujih. Univerza pokriva različna področja kot so znanost, tehnologija, zdravje, humanistične in družbene vede, pravo, ekonomijo, upravljanje, umetnost, književnost in jezike.

Pod Univerzo spada center “le CILEC” (Centre International de Langue Et Civilisation / International Language and Civilization Center), ki je specializiran za poučevanje francoščine za tujce in je kategoriziran z Qualité FLE 3*, kar pomeni, da zagotavlja primerno kakovost sprejema, profesorjev, učenja, upravljanja in prostorov. 

Izpitni center DELF DALF ponuja raznolike tečaje francoščine za različne Fakultete in Univerze. Poleg tega pa ponuja tudi raznolike študijske programe in krajše programe za mednarodne študente.

Tečaji glede na specializacijo študenta in študijski načrt:

 • DUEF: Semester (240 ur, 20 ur na teden) letni program (480 ur), usposabljanje študentov za visokošolsko izobraževanje v Franciji, ki se prične na ravni B2. Primerno pri vstopu v Francoski visokošolski sistem.  Priznavanje univerzitetne diplome DU od ravni A2 do C1. Več informacij: TUKAJ
 • Pripravljalni tečaj za magisterij FLE: letno usposabljanje obsega 600 ur (480 ur Francoščine + 120 ur uvajanja v didaktiko Francoščine kot tujega jezika) v sodelovanju z Oddelkom FLE, ki študente z diplomo iz francoščine B2 pripravi na stopnjo C1. Didaktično uvajanje vsebuje omejeno število mest. Več informacij: TUKAJ
 • Poletni tečaj: jezikovno in kulturno bivanje traja od 15 dni do enega meseca (od 26. junija do 21. julija 2023).Več informacij: TUKAJ
 • Spletni tečaj francoščine: namenjen je popolnim začetnikom francoskega jezika, ki se bodo vključili v tečaj A2 DUEF. Za vključitev morajo študenti obvladati angleščino na ravni B1, kar jim omogoča sporazumevanje z učiteljem. Več informacij: TUKAJ

                                                         ​


 The CILEC is a part of Saint-Etienne University. Spread over 5 campuses, the university welcomes and trains more than 20,000 students each year, including 3,000 foreign students, in a wide range of professions in the fields of Science, Technology, Health, Human and social sciences, Law, Economics, Management, Arts, Literature and languages. University has a centre specialized in teaching French to foreigners: "le CILEC" (Centre International de Langue Et Civilisation / International Language and Civilization Center).

This centre has obtained the Label Qualité FLE 3*, which guarantees the quality of the reception, the teachers, the teaching, the management and the premises. It is also a DELF DALF examination centre and provides extensive French courses for the different Faculties of the University. In addition, it offers intensive degree courses and short programs for international students. 

 Courses for students, depending on their specialization and their study plan:

 • DUEF: Semester (240 hours, 20 hours per week) or yearly (480 hours) training to prepare students for higher education in France, starting at level B2. Perfect for a linguistic stay in French or a preparation before entering French higher education. Validation of a DU (University Diploma) from level A2 to level C1. 
  For more information: Click here
 • The preparatory course for the Master FLE: Annual training of 600h (480h of French + 120h of initiation to the Didactics of French as a Foreign Language) in collaboration with the Department of FLE preparing students with a French degree and a B2 level to the C1 level and a didactic initiation for integration in Master FLE (limited number of places). For more information: Click here
 • Summer courses: linguistic and cultural stays from 15 days to 1 month (June 26 to July 21, 2023).
  For more information: Click here
 • Online French courses: This study program concerns total beginners in the French language, and it will allow them, after that, to integrate the A2 DUEF course at the CILEC. To integrate this study program, students are asked to have a B1 English level, allowing them to communicate with the teacher.
  For more information: Click here

                                                           


petek, 26. avgust 2022 NATEČAJ EUSAIR ACADEMY YOUTH CONTEST //EUSAIR ACADEMY YOUTH CONTEST

Študenti in diplomanti UP ste vabljeni k sodelovanju na natečaju EUSAIR Academy Youth Contest. Odgovorite na vprašanje “How can young people contribute (better) to EUSAIR?” in svoj prispevek v obliki članka, raziskave, projektnega predloga, fotografije, zgodbe, video-posnetka ali tik-tok videa pošljite na info@uniadrion.net.

Namen natečaja je sodelovanje mladih v dejavnostih EU z razvijanjem razumevanja in zavedanje o procesu oblikovanja politike EU, s posebnim poudarkom na EUSAIR (Strategija EU za Jadransko in Jonsko regijo). 

Dopišite svoje ime in priimek, državo in naslov prispevka. Izbranih bo 10 tekmovalcev, ki bodo lahko osvojili denarno nagrado (150€) in brezplačen obisk evropskih institucij v Bruslju med 10. in 14. oktobrom 2022 in (kritje stroškov nastanitve in poti v višini 1.200€). 

Rok: 2. september 2022

Vse informacij o tem natečaju v >> tem dokumentu << , na LinkedIn-u UniAdrion ali Instagram-u UniAdrion.

                               



Take part at the EUSAIR Academy Youth Contest! University students and young graduates of the University of Primorska can participate by answering the question: “How can young people contribute (better) to EUSAIR?” and sending an e-mail to info@uniadrion.net specifying the name, surname, country, and title of the work.

The “EUSAIR ACADEMY YOUTH CONTEST” is  aimed to involve and stimulate the participation of young people in EU activities by developing their understanding and awareness of the EU policy-making process, with a specific focus on the EUSAIR, European Union Strategy for Adriatic and Ionian Region.

The final work can be a position paper, a project proposal, a survey, an audio-visual representation, a photo collection, stories, reels or Tik Tok.

10 young people will be selected and the winners will receive a money prize of 150.00 € and a week at the European Institutions in October 2022 fully covered by the project (1.200,00 € for each winner’s cost of traveling, accommodation, and board).

Deadline: 2 September 2022

You can find all information about the contest >> in this document <<, or LinkedIn-u UniAdrionor on Instagram-u UniAdrion. 

                             


torek, 16. avgust 2022 V sodelovanju z Univerzo Claude Bernard Lyon 1, ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature/// In collaboration with the University Claude Bernard Lyon 1, create an Web-based temperature regulation application

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je tokrat gostila Dr. Prof. Lionela Medinija, ki se je v sklopu ERASMUS + izmenjave udeležil enotedenskega obiska od 2. avgusta do 8. avgusta 2022, pri Prof., dr. Michaelu Mrissi. 

Dr. Medini je raziskovalec in izredni profesor računalništva na univerzi Claude Bernard Lyon 1 v Franciji. 

Obisk je bil namenjen tako raziskovalnim diskusijam, prenosu znanj in tudi predavanjem, katera so bila sestavljena iz treh različnih delov. Prvi del je vseboval tematiko o internetu stvari (IoT), in umetni inteligenci (Ai), sledil je razvoj spleta stvari (WoT) in kot zadnja razvoj spletnih aplikacij.

Predavanja so se neposredno navezovala na praktično delo, kjer so študentje eksperimentirali in uporabljali strojno opremo v lasti Univerze Claude Bernard Lyon 1.  Tako so s pomočjo znanja in primerne opreme  ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature.

Spletna aplikacija dinamično zazna dejavnost uporabnika in tako tudi ustrezno prilagodi njihovo minimalno in maksimalno nastavitveno temperaturo.

Več o njihovem delu

       
                                                    Izsek iz predavanj izr. profDr. Lionela Medinija

__________________________________________________________________________________________

 

The Faculty for Mathematics, Natural Science and Information Technologies (UP FAMNIT), hosted Dr. Lionel Medini, who took part in a one-week ERASMUS + exchange, from 2. August to 8. August 2022, where he collaborated with Prof. dr. Michael Mrissa.  

Dr. Medini is a researcher and associate professor in computer science from Claude Bernard Lyon 1 University in France.  

The purpose of the visit was both research discussion, knowledge transfer and lectures, which consisted of the first part about the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI), a second part about Web of Things (WoT) development, and the third part about Web application development. 

Each lecture was combined with a practical session where the students could experiment with the technologies and with physical hardware lent by Université Claude Bernard Lyon 1, through which they were able to create a Web-based temperature regulation application 

The Web application dynamically detects users' activity and adjusts their minimum and maximum temperature preferences accordingly. 

More about their work  

       
                                                            lectures by Assoc. Prof. Lionel Medini


ponedeljek, 8. avgust 2022 Odprt je dodatni razpis za mobilnost osebja // Additional Open Call for applications for teaching staff mobility

Odprt je dodatni razpis za mobilnost osebja v jesenskem semestru 2022/23 z namenom poučevanja ERASMUS+ v sklopu  mreže Trasnform4Europe

Univerza na Primorskem je v letu 2022 realizirala enega od ciljev Srednjeročne razvojne strategije 2021 – 2027 in postala pridružena članica Evropske Univerze Transform4Europe (T4E), ene izmed 41 evropskih univerz, ki predstavljajo iniciativo Evropske komisije, katere namen je povečanje privlačnosti in konkurenčnosti evropskega visokošolskega prostora v svetu.

Razpis je namenjen mobilnosti osebja z namenom POUČEVANJA V JESENSKEM SEMESTRU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 na sedmih univerzah, ČLANICAH ZVEZE TRANSFORM4EUROPE:

• Saarland University (Nemčija)

• The University of Alicante (Španija)

• The Estonian Academy of Arts (Estonija)

• The University of Silesia in Katowice (Poljska)

• Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgarija)

• The University of Trieste (Italija)

• Vytautas Magnus University (Litva)

Več informacij ter pogoji prijave so na voljo tukaj.

Postopek prijave je odprt od julija 2022 do septembra 2022. Za konkretne roke preverite razpisne pogoje posamezne univerze v objavljenem razpisu.

PRIJAVA je mogoča tukaj (v seznamu partnerskih institucij izberete eno od zgoraj naštetih institucij): https://vis.upr.si/studij/izmenjavazaposleni/prof_izmenjava_prva.asp

NAVODILA za oddajo prijave: https://www.upr.si/files/static/1876

 PRILOGA 1  partnerske institucije za UP FAMNIT -E+KA131-BA-UP-poučevanje https://www.upr.si/files/static/1880

PRILOGA 2 – RAZPIS


Additional Open Call for applications for co-financing the mobility for teaching staff in the fall semester 2022/23 within the ERASMUS+ program within the Transform4Europe Alliance.

In 2022, the University of Primorska concluded one of the objectives of the Medium-term Development Strategy 2021-2027 and became an associate member of the European University Transform4Europe (T4E), as one of the 41 European universities representing the initiative of the European Commission, the purpose of which is to increase the attractiveness and competitiveness of the European higher education area in the world.

The Call is open for TEACHING STAFF MOBILITY IN THE FALL SEMESTER 2022/23 at seven Universities within the TRANSFORM4EUROPE ALLIANCE:

• Saarland University (Germany)

• The University of Alicante (Spain)

• The Estonian Academy of Arts (Estonia)

• The University of Silesia in Katowice (Poland)

• Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria)

• The University of Trieste (Italy)

• Vytautas Magnus University (Lithuania)

More information and application procedure is available here.

Тhe application process is open from July 2022 to Sept 2022. Please check the specific conditions sections of each Alliance University for the concrete deadlines.

APPLICATION FORM: (choose one of the partner institutions in the drop-down menu): https://vis.upr.si/studij/izmenjavazaposleni/prof_izmenjava_prva.asp

Instructions for submitting the application: https://www.upr.si/files/static/1885

ANNEX 1 – Partner institutions for UP FAMNIT - E+Ka131-BA-UP-teaching: https://www.upr.si/files/static/1880

ANNEX 2Open Call


ponedeljek, 25. julij 2022 Raziskovalni obisk UP IAM in UP Famnit na ENS de Lyon// UP IAM & UP Famnit research visit at ENS de Lyon

Raziskovalca in predavatelja na UP IAM in UP Famnitdr. Martin Milanič in dr. Clément Dallard, sta v tednu od 18. do 22. julija gostovala pri raziskovalni skupini dr. Nicolasa Trotignona na CNRS, ENS Lyon v Franciji.

Obisk je potekal v okviru projekta "Širinski parametri in barvanje grafov", ki ga na slovenski strani sofinancira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS). Gre za bilateralni raziskovalni projekt med Republiko Slovenijo in Francosko republiko, ki ga na UP Famnit vodi dr. Riste Škrekovski za obdobje 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023.

V okviru obiska so imeli dnevne raziskovalne diskusije s področja teorije grafov in s tem nadaljevali raziskovalno delo, pričeto ob obisku vodje projekta na francoski strani, dr. Nicolasa Trotignona, v Kopru, konec marca letos. Spopadli so se tudi z nekaterimi novimi raziskovalnimi problemi, ki naše raziskovalce žene v poglobitev in nadaljevanje samega raziskovalnega procesa.

Kot zanimivost, si lahko preberete o projektu RubENS, ki so ga, ob 100-letnici Alana Turinga, ustvarili ravno na ENS de Lyon v Franciji. Zgradili so namreč računalnik, ki ga sestavljajo izključno LEGO® kocke. Računalnik je zasnovan po Turingovem stroju, abstraktnem modelu računanja, ki si ga je leta 1936, šele 24-letni Turing, sam zamislil.

Projekt RubENS je vizualno in preprosto orodje, ki vsakomur pojasnjuje osnove računanja. Ustvarjeni Turingov stroj je v celoti mehanski: edina energija, ki jo uporablja, je stisnjen zrak pri 2 barih. Video je za ogled na voljo tukaj.


(z leve) Pegah Pournajafi, doktorska študentka na ENS Lyon, Martin Milanič, Nicolas Trotignon, Clément Dallard
 


Researchers and lecturers at UP IAM and UP Famnit, Dr. Martin Milanič and Dr. Clément Dallard, were guests of Dr. Nicolas Trotignon's research group at CNRS, ENS Lyon, France, from the 18th to 22nd of July.

The visit took place in the framework of the project 'Widths and coloring of graphs', which is co-financed on the Slovenian side by the Slovenian Research Agency (ARRS). This is a bilateral research project between the Republic of Slovenia and the French Republic, led by Dr. Riste Škrekovski at UP Famnit for the period 1.1.2022 – 31.12.2023.

The visit consisted of daily research discussions in the field of graph theory, thus continuing the research work started during the visit of the project leader on the French side, Dr. Nicolas Trotignon, to Koper at the end of March this year. They also tackled some new research problems and questions that drive our researchers to continue to deepen the research process itself.

As a highlight, you can read about the RubENS project, created at the ENS de Lyon in France to celebrate the 100th anniversary of Alan Turing, where they built a computer made entirely of LEGO® bricks. The computer is based on the Turing machine, an abstract model of computation conceived by Alan Turing himself in 1936, at the of 24.

The RubENS project is a visual and simple tool aimed at explaining the basics of computation to everyone. This Turing machine is entirely mechanical: the only energy input it uses is compressed air at 2 bars. The video is available here.


(left to right) Pegah Pournajafi, doctoral student at ENS Lyon, Martin Milanič, Nicolas Trotignon, Clément Dallard


 


petek, 22. julij 2022 Zgodbe mednarodnega sodelovanja in mobilnost profesorjev in raziskovalcev na UP FAMNIT // Stories of international cooperation and mobility of professors and researchers at UP FAMNIT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) aktivno spodbuja mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev. Tudi tokrat ponosno predstavljamo izkušnje naših raziskovalcev, ki so bili aktivno vključeni v mednarodno okolje, ter s tem prejeli dragocene izkušnje. Med njimi so doc. dr. Maja Smrdu, doc. dr. Nino Bašić in doc. dr. Vida Groznik,  ki so nam zaupali nekaj svojih doživetij.

Doc. dr. Maja Smrdu, specialistka klinične psihologije z Oddelka za psihologijo, se je udeležila mobilnosti na Univerzi v Haifi v Izraelu, gostovala je pri profesorici Avivi Berkovich-Ohana vodji nevrofenomenološkega laboratorija, ki deluje v okviru univerze.  Na univerzi je predavala Mikrofenomenologijo in deskriptivno vzorčenje izkušenj. Kot je sama izpostavila, je bila deležna zelo raznolikega kroga študentov, ki so imeli izredno željo po znanju, ter tudi odličen pristop do znanosti. Vnema do dela je bila prisotna tako pri profesorjih in študentih, kot tudi pri udeležencih v študijah, ki so se odvijale v času njenega obiska. »Prav izmenjava znanj ter neposredna vključenost v skupne projekte je bil tisti ključni motivator za izmenjavo«, je povedala doc. dr. Smrdu.

Skozi raziskovalno delo je prepoznala visoko incidenco posttravmatske stresne motnje v Izraelu, zaradi česar so tam pogoste teme raziskovanja dojemanje lastne umrljivosti, smrti, zdravljenje s psilocibinom in vpliv meditacije na našo zavest in jaz. »Vsi trije meseci so bili precej intenzivni in so mi po eni strani dali potrditev znanja, ki ga imamo v Sloveniji in na FAMNITu in se ga morda sami premalo zavedamo«, povzema.  

Verjame, da imamo na fakulteti veliko raziskovalnega zagona, idej in povezav za katere upa, da bodo v prihodnje prinesle dolgotrajno sodelovanje in razširile znanje o tem kdo smo, kako se naše doživljanje povezuje z delovanjem naših možganov in kako lahko izboljšamo zdravljenje različnih duševnih bolezni.

Dekanja Univerze v Haifi, prof. dr. Roza Leikin, doc. dr. Maja Smrdu in prof. dr. Aviva Berkovich-Ohana

Doc. dr. Nino Bašić z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije se je udeležil mednarodne izmenjave na Univerzi v Sheffieldu v Veliki Britaniji. Kot glavni motiv za izmenjavo pa je izpostavil delo z uglednim profesorjem Patrickom W. Fowlerjem, FRS (Fellow of the Royal Society), strokovnjakom s področja teoretične kemije,s katerim sta že objavila dva znanstvena članka, ki sta nastala med izmenjavo, trije pa so še v pripravi.

Poleg tega je doc. dr. Bašić je na gostujoči univerzi predaval izbrana poglavja iz matematične kemije, po njegovih besedah pa je ERASMUS+ izmenjava odlična priložnost za doseganje novih znanj in izzivov, ki jih ponuja novo okolje. Sam si tako želi izkušnjo ponoviti tudi v prihodnje.

 

 Prof. dr. Patrick W. Fowler in doc. dr. Nino Bašić

Pedagoško-raziskovalnega obiska na Univerzi v Cádizu v Španiji se je udeležila doc. dr. Vida Groznik, ravno tako z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, kjer je doktorskim študentom nanoznanosti predajala znanje s področja umetne inteligence. Zaradi zanimive tematike so se jim pridružili tudi študenti drugih področij (medicine, psihologije, ipd.), saj so bila predavanja in praktične vaje zastavljene na način, da so bila primerna tudi za študente, ki nimajo predznanja s področja računalništva oz. programiranja.

Raziskovalno je sodelovala predvsem z uveljavljenimi raziskovalci na področju neonatologije z Univerze v Cádizu in Univerzitetne bolnišnice Puerta del Mar, kjer so se osredotočali na uporabo pristopov umetne inteligence za zgodnjo diagnostiko nevrokognitivnih motenj pri nedonošenčkih. 


Doc. dr. Vida Groznik z raziskovalci Univerze v Cádizu

Vsi trije udeleženci mednarodne izmenjave so se strinjali, da gre za nepozabno izkušnjo z veliko dragocenih znanj ter da bi jo nedvomno ponovili tudi v prihodnje.


The Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies (UP FAMNIT) actively promotes international cooperation and mobility of professors and researchers. We are proud to present the experiences of our researchers, who have recently been actively involved in the international environment and received valuable experience. Among them are Assist. Prof. Maja Smrdu, Assist. Prof. Nino Bašić and Assist. Prof. Vida Groznik, who have shared some of their experiences with us.

Assist. Prof. Maja Smrdu a clinical psychology specialist from the Department of Psychology, attended mobility at the University of Haifa in Israel. During her exchange, she was a guest of Professor Aviva Berkovich-Ohana, head of the neurophenomenology laboratory, that operates within the university. At the university, she lectured on Microphenomenology and descriptive sampling of experiences.

As she pointed out, she had the opportunity to work with a very diverse group of students who had the desire for knowledge and an excellent approach to science. Enthusiasm for work was present among professors, students and participants during her visit. »The exchange of knowledge and direct involvement in projects was the key motivator for the exchange,« said Assist. Prof. Smrdu.

During her research, she recognized the high incidence of post-traumatic stress disorder in Israel, which makes it a frequent subject to explore perceptions of our mortality, death, treatment with psilocybin and the impact of meditation on our consciousness. »All three months were quite intense and somehow gave me a confirmation of the knowledge we have in Slovenia and at FAMNIT, which we may not be aware of ourselves," she sums up.

She believes that we have a lot of research momentum, ideas and connections at the faculty. She hopes that will lead to long-term cooperation in the future and expand knowledge about who we are, how our experience is connected to the functioning of our brain and how we can improve the treatment of various mental illnesses.


Dean of the University of Haifa, prof. dr. Roza Leikin, Assist. Prof. Maja Smrdu and Prof. dr. Aviva Berkovich-Ohana

Assist. Prof. Nino Bašić from the Department of Information Sciences and Technologies participated in an international exchange at the University of Sheffield in Great Britain. As the primary motive for exchange, he highlighted the work with the prominent Patrick W. Fowler, FRS (Fellow of the Royal Society), an expert in the field of theoretical chemistry, with whom he had already published two scientific papers during the exchange, while three more are in preparation.

In addition, Assist. Prof. Bašić lectured selected topics in mathematical chemistry at the visiting university. According to him, the ERASMUS+ exchange is an excellent opportunity to gain new knowledge offered by a new environment and he is looking forward to repeat the experience in the future.


Dr. Patrick W. Fowler and Assist. Prof. dr. Nino Bašić

Assist. Prof. Vida Groznik also from the Department of Information Sciences and Technologies, took part in the teaching and research visit to the University of Cádiz in Spain, where she transferred knowledge on artificial intelligence to doctoral nanoscience students. Due to the interesting topic, students from other fields (medicine, psychology, etc.)  joined them, as the lectures and practical exercises were designed in such a way, that they were also suitable for students, who have no prior knowledge of computer science or programming.

She collaborated mainly with established researchers in the field of neonatology from the University of Cádiz and the Puerta del Mar University Hospital, where they focused on the use of artificial intelligence approaches for the early diagnosis of neurocognitive disorders in premature infants.

Assist. Prof. dr. Vida Groznik with researchers from the University of Cádiz

All three participants of the international exchange agreed that it was an unforgettable experience, which provided them with a lot of valuable knowledge, and that they would undoubtedly repeat it in the future.

petek, 15. julij 2022 Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja ERASMUS+ za študijsko leto 2022/23 // The call for co-financing of staff mobility for teaching within ERASMUS+ for the academic year 2022/23 is open

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA  V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (KA131) ZA POGODBENO LETO 2021 

ROK PRIJAVE: do 05. septembra 2022

Več informacij in postopek prijave je objavljen v razpisni dokumentaciji.

Vabljeni k prijavi!

--------------------------------------

OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR CO-FINANCING OF THE MOBILITY FOR TEACHING WITHIN THE ERASMUS PROGRAM + (KA131) FOR THE CONTRACT YEAR 2021

DEADLINE: until 5 September 2022

More information and application procedure in the Call.

APPLICATION FORM (choose option: ERASMUS+ mobilnost za namen poučevanja (KA131))

Instructions for submitting the application

ANNEX 1 – Partner institutions for UP FAMNIT_(E+Ka131-BA-UP-teaching)

ANNEX 3Mobility agreement for teaching

You are invited to apply!


četrtek, 7. julij 2022 Razpis štipendij mehiške vlade v letu 2022

Obveščamo vas, da je objavljen razpis štipendij mehiške vlade v letu 2022, ki smo ga prejeli s strani mehiškega veleposlaništva v Avstriji.

Razpis je na voljo na povezavi:https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Kandidati naj pošljejo prijavo na: https://sigca.sre.gob.mx/login

Dodatne informacije so v priponki.

Rok prijav: 24. 7. 2022

Vabljeni k prijavi!


From the Mexican Embassy in Austria we received call of application for the scholarship of the Mexican government for year 2022.

The application is available at the following link: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Candidates should send their application to: https://sigca.sre.gob.mx/login

Additional information is in the attachment

Application deadline:24 July 2022

You are invited to apply!


ponedeljek, 23. maj 2022 Priložnosti za izmenjave na Madžarskem // Mobility opportunities in Hungary

Madžarski kulturni center v Ljubljani bo danes, 23.5.2022, ob 15.00 predstavil priložnosti za študijsko mobilnost in prakso na Madžarskem. Dogodek bo potekal online.
Predstavili se bodo predstavniki skupine OTP, raziskovalni inštitut ELI-ALPS, Javni sklad Tempus ter Tajda Hladnik, ki ima za sabo že dve mobilnosti na Madžarskem.

Zainteresirani študenti se lahko na dogodek prijavijo preko naslednje povezave: https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6045&service=Careers%20Service

Vljudno vabljeni na dogodek!


The Hungarian Cultural Center in Ljubljana will present opportunities for study mobility and traineeships in Hungary. The event will be held online today, 23 May 2022, at 3 pm.

Representatives of the OTP Group, the ELI-ALPS Research Institute, the Tempus Public Fund and Tajda Hladnik, who has already completed two mobilities in Hungary, will present themselves.

Interested students can register for the event via the following link: https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=6045&service=Careers%20Service

You are kindly invited to join the event!

ponedeljek, 11. april 2022 Edinstven projekt za mlade - Travel Different for Future / A unique youth project - Travel Different for Future

Predstavljamo vam mladinski mednarodni projekt »Travel Different for Future«, ki poteka v sodelovanju z nemško organizacijo JANUN Hannover e.V. Več o projektu si lahko preberete na novi spletni strani projekta: https://www.traveldifferent.org/si 

V trenutni fazi projekta iščejo mlade med 18. in 28. letom, da se jim pridružite pri edinstvenem dveletnem slovensko‑nemškem projektu na temo potovanja in izobraževanja. Pri projektu boste pridobili kompetence s področja neformalnega izobraževanja in izobraževanja za trajnostni razvoj. Naučili se boste, kako delati z mladimi ter kako ustvariti mednarodne projekte in seminarje. Brezplačno se boste lahko udeležili treh mednarodnih usposabljanj. Pridobili boste neprecenljive izkušnje s področja ekipnega dela, in sicer v sodelovanju z mednarodno ekipo zanimivih ljudi, ki si želijo izboljšati svet s promoviranjem drugačnega načina potovanja. Več o prijavi na projekt najdete v tej brošuri.

Rok prijave je 17. april.

Vse pomembnejše informacije so strnjene tukaj.


We present you the youth international project »Travel Different for Future«, which takes place in cooperation with the German organization JANUN Hannover e.V. You can read more about the project on the new project website: https://www.traveldifferent.org/en

In the current phase of the project, they are looking for young people between the ages of 18 and 28 to join them in a unique two-year Slovenian-German project on travel and education. The project will provide you with competencies in the fields of non-formal education and education for sustainable development. You will learn how to work with young people and how to create international projects and seminars. You will be able to attend three international trainings free of charge. You will gain invaluable experience in the field of teamwork, in collaboration with an international team of interesting people who want to improve the world by promoting a different way of traveling. Find out more about applying for the project in this brochure.

The application deadline is April 17.


torek, 8. marec 2022 Technology Scholarships at the University of Klagenfurt

The University of Klagenfurt is opening another application call for Technology Scholarships. The call is open for prospective master’s students who wish to start their studies in the winter semester 2022/23.

With the University of Klagenfurt Technology Scholarships, they would like to address highly qualified prospective master’s students in the fields of Mathematics, Game Studies, Computer Science and Business Information Systems, Electrical Engineering, and Information Engineering.

The information sheet in English with the scholarship description and application procedure is available HERE


sreda, 9. februar 2022 Objavljen Erasmus+ (KA131) razpis za študijsko leto 2022/2023 // Erasmus+ (KA131) Open Call for Academic Year 2022/2023 published

Objavljen je Erasmus+ razpis za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1. 6. 2022 do 30. 10. 2023.

Rok za oddajo prijave je 28. februar 2022.

Razpis in več informacij so na voljo na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!

***

Erasmus+ Open Call for students is published. Applications are now open for exchanges for studies or traineeship in the period from 1 June 2022 to 30 October 2023.

The application deadline is 28 February 2022.

The Open Call and all documentation are available on this link.

You are invited to apply!

   


sreda, 9. februar 2022 ARPEL4Entrep project - Online Bachelor's Degree in Entrepreneurship

You are kindly invited to apply for a new Erasmus+ funded project ARPEL4Entrep - Online Bachelor's Degree in Entrepreneurship.

The collaborating partners in the projects are University of Bari Aldo Moro (Italy), University of Ioannina (Greece), University of Zilina (Slovakia), Vilnius University (Lithuania), AllSecure Ltd -eBusiness Systems (Malta), Advenio eAcademy (Malta) and EUCEN European University Continuing Education Network (Belgium).

The scope of the project is to leverage the infrastructure and competencies of the partners in e-learning and their collective expertise and resources in creating a programme that would encourage entrepreneurs to earn a 180 ECTS credit Level 6 Bachelors’ Degree in Entrepreneurship.  The Erasmus+ cofounded project offers 40 FULL SCHOLARSHIPS each worth c.EUR 8,600 for the Pilot Intake. Entry Requirements and the admission process are as follows.

Entry Requirements:

 • successful completion of an approved secondary qualification,
 • evidence of English language proficiency of IELTS level 5 results, or equivalent certificate and
 • minimum of 4 years of entrepreneurial work experience in middle/senior level within an SME environment.

Admission Process:

 • Complete the ARPEL Registration via the ARPEL4Enrep Website. Click here to start the registration process.
 • ARPEL team will evaluate the application and will get back to you if any additional documents are required. Upon completion of the preliminary evaluation, you will be invited to attend an online Evaluation Interview.
 • The results of the Evaluation interview with the final ECTS score in the ARPEL process at Level 6 will be notified to you via email.
 • If the ECTS credits earned is equal to or above 74 students will be eligible for the full scholarship award. This will be offered to the 40 highest placed candidates. Once selected applicants will be invited to proceed with the programme on the basis of the terms and conditions provided.
 • Applicants that are not successful in this scholarship application will be invited to participate in the following intake for which partial scholarships will also be available.

Further details regarding the programme are available at the website www.arpel4entrep.com.

Contact details - studentsupport@arpel4entrep.com / on WhatsApp +356 79208029


petek, 14. januar 2022 Štipendije Best of South-East za 2022/23 // Best of South-East Scholarship for 2022/23

Odprt je nov razpis za štipendijo Best of South-East za študijsko leto 2022/23.
Best of South-East (BOSE) je štipendijski program, ki ga je pričela Steiermärkische Sparkasse, in je program usposabljanja in izobraževanja za nadarjene in predane študente iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije.

Štipendijski program traja 12 mesecev in na Montanuniversität Leoben vključuje:

 • štipendijo v višini 750 EUR mesečno za celo leto (zagotavlja Steiermärkische Sparkasse),
 • štipendijo za 2 semestra mobilnosti na Montanuniveristät Leoben (zimski in poletni semester),
 • 2-mesečno praktično usposabljanje (julija in avgusta), ki si ga študent organizira sam;

Več informacij o pogojih za prijavo in postopku prijave najdete je dostopni na spletni strani TUKAJ.

Prijave so odprte do 17. januarja 2022.


The new call for the Best of South-East scholarship for the academic year 2022/23 is now open.
Best of South-East (BOSE) is a scholarship program initiated by the Steiermärkische Sparkasse, and is a training and education program for talented and dedicated students from Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Montenegro and North Macedonia.

The scholarship program lasts 12 months and includes at Montanuniversität Leoben:

 • a scholarship of 750 EUR monthly for an entire year (provided by Steiermärkische Sparkasse),
 • a scholarship for a 2-semester mobility program at Montanuniveristät Leoben (winter and summer semesters),
 • a self-organized 2-month trainee program or internship (in July and August);

More information about application requirements and application process can be found on the webpage HERE

Applications are open until 17 January 2022.


torek, 12. oktober 2021 Mednarodno usposabljanje v Turčiji // International training in Turkey

Društvo PiNA organizira mednarodno usposabljanje za mladinske delavce in posameznike, zainteresirane za pridobivanje novih znanj in metod dela za vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju.
Usposabljanje bo v Turčiji, od 8. do 12. novembra 2021.

Z usposabljanjem želijo okrepiti veščine mladinskih delavcev in vseh, ki se pri svojem delu soočajo z osebami s težavami v kognitivnem delovanju in duševnem razvoju. Udeležbo bodo omogočili dvem osebam. 

Več informacij o mednarodnem usposabljanju je na voljo na tej povezavi, rok za prijavo pa je 15. oktober 2021.


The PiNA Association organizes international training for youth workers and individuals interested in acquiring new knowledge and methods of work for the inclusion of people with intellectual disabilities.
The training will take place in Turkey, from 8 to 12 November 2021.

Through training, they want to strengthen the skills of youth workers and all those who face people with difficulties in cognitive functioning and mental development in their work. They will enable two people to participate.

More information on international training is available at this link, and the application deadline is 15 October 2021.


četrtek, 16. september 2021 Objavljen dodaten Erasmus+ razpis za študijsko leto 2021/2022 // Additional Erasmus+ Open Call for the Academic Year 2021/2022 now available!

Objavljen je dodaten Erasmus+ razpis za študente za izmenjave v študijskem letu 2021/2022. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2021 do 30.9.2022.

Rok za oddajo prijave je 8. oktober 2021.

Razpis in več informacij so na voljo na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


An additional Erasmus+ Open Call for students for exchanges in the Academic Year 2021/2022 has been published.  The call enables applications for exchanges for the purpose of study and exchanges for the purpose of traineeship in the period from 1 June 2021 to 30 September 2022.

The application deadline is 8 October 2021.

The Open Call and more information are available on this link.

You are invited to apply!


torek, 14. september 2021 Vabilo na kviz o podnebnih freskah in srečanje z okoljskimi nevladnimi organizacijami // Invitation to the Quiz on Climate Fresco and a meeting with environmental NGOs

Evropski kulturni inštituti iz Slovenije so v okviru projekta Europe Read’R v Izoli zgradili paviljon, ki je namenjen branju navdihujočih knjig o tem, kako bomo živeli v prihodnosti. Paviljon je namenjen tudi razpravam in kritičnemu razmišljanju, zato je organizirana vrsta okroglih miz o različnih temah.

Francoski inštitut bo v okviru programa organiziral dvodnevni dogodek na temo okolja in podnebja. Za študente je še posebej zanimiv Kviz o podnebnih freskah in srečanje z okoljskimi nevladnimi organizacijami, ki bo potekal v ponedeljek, 20. septembra 2021 ob 14.00 in kateremu bo sledila neformalna razprava o individualnih in kolektivnih možnih rešitvah.

Dogodek se odvija na prostem, udeležba pa je brezplačna.
Celotedenski program je na voljo TUKAJ.


As part of the Europe Read’R project, European cultural institutes from Slovenia have built a pavilion in Izola in which people can freely read inspiring books about the “future of living”. This place is also meant to be a place of discussion and critical thinking, this is why several round-tables are organized about different topics.

As part of the program, the French Institute will organize a two-day event on the thematic of Environment and Climate. Of particular interest to students is the Quiz on Climate Frescoes and a meeting with environmental NGOs, which will take place on Monday, 20 September 2021 at 14.00 and will be followed by an informal discussion on individual and collective possible solutions.

The event takes place outdoors and participation is free.
The week-long program is available HERE.


torek, 17. avgust 2021 Štipendije švicarske vlade za 2022/23 // Swiss Government Excellence Scholarships for 2022/23

Švicarska konfederacija vsako leto podeli vladne štipendije odličnosti za spodbujanje mednarodne izmenjave in raziskovalnega sodelovanja med Švico in več kot 180 drugimi državami. Na voljo so naslednje štipendije:

Razpis je objavljen na spletni strani Švicarskega državnega sekretariata za izobraževanje, raziskovanje in inovacije, navodla za oddajo prijave pa so na voljo TUKAJ.

 Zainteresirani kandidati in kandidatke prejmejo prijavne dokumente izključno na osebno zaprosilo, ki ga pošljejo na elektronski naslov Veleposlaništva Švice v Republiki Sloveniji: ljubljana@eda.admin.ch

Veleposlaništvo Švice v Republiki Sloveniji vloge sprejema od 2. 9. – 1. 12. 2021, in sicer priporočeno po pošti ali osebno na naslovu veleposlaništva. Za osebno oddajo vloge je potrebna predhodna najava na ljubljana@eda.admin.ch


Each year the Swiss Confederation awards Government Excellence Scholarships to promote international exchange and research cooperation between Switzerland and over 180 other countries. The following scholarships are available:

The call is published on the website of the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation, and instructions for submitting the application are available HERE.

Interested candidates receive the application documents exclusively on personal request, which they send to the e-mail address of the Embassy of Switzerland in the Republic of Slovenia: ljubljana@eda.admin.ch

The Embassy of Switzerland in the Republic of Slovenia accepts applications from 2 September to 1 December 2021, by registered mail or in person at the Embassy's address. Prior notice is required for personal submission of the application to ljubljana@eda.admin.ch


ponedeljek, 16. avgust 2021 Štipendije Nemške službe za akademsko izmenjavo (DAAD) za 22/23 // German Academic Exchange Service (DAAD) Scholarships for 22/23

Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).


The German Academic Exchange Service (DAAD) offers various scholarships for graduates, research scholarships for doctoral students, postdoctoral students and young scientists, working scholarships for higher education teachers and higher education summer courses for foreign students and graduates in Germany.

Detailed information on individual DAAD scholarships is available at www.funding-guide.de. Questions regarding scholarships can also be addressed to the German Embassy in Ljubljana, Cultural Department (E-mail: info@laibach.diplo.de, T: 01 479 03 00).


ponedeljek, 31. maj 2021 Spremembe Zakona o tujcih - srečanje s študenti in zaposlenimi // Changes in the Alien Act - meetings with students and employees

Slovenija je sprejela spremembe Zakona o tujcih, ki uvajajo nekatere dodatne možnosti in posodabljajo nekatere postopke.

Sedaj je možno dovoljenje prevzeti v Sloveniji, tudi če ste zanj zaprosili na veleposlaništvu v tujini. Prav tako lahko bivate v Sloveniji še 9 mesecev po zaključku študija/raziskovalnega obiska kot iskalci zaposlitve.
O teh in drugih spremembah se bomo pogovorili na srečanjih:

Vabljeni na srečanje!


Slovenia made changes to the Aliens Act, which are introducing new possibilities and is updating some of the procedures.

You can now receive the permit in Slovenia, even if you applied for it at the embassy abroad. You can also stay in Slovenia for another 9 months after you finish your studies/research visit as a job seeker.
We will discuss these and some other changes at the meetings:

You are welcome to join the event!


torek, 4. maj 2021 Poletna šola BOVEC 2021 // Summer School BOVEC 2021

SOMMERKOLLEG – POLETNA ŠOLA – CORSI UNIVERSITARI ESTIVI – LJETNA ŠKOLA BOVEC 2021

Skupaj s partnerji iz Avstrije, Italije in Hrvaške že več kot 15 let Univerza na Primorskem sodeluje kot partner pri organizaciji Poletne šole Bovec, ki bo letos potekala od 18. julija do 1. avgusta 2021.

TemaDeljeni spomin – kulture spominjanja / Memoria (con)divisa – Culture della memoria / Memorie (con)dividude – Culturis de memorie/ Podijeljeno sjećanje – kulture sjećanja - Geteilte Erinnerung - Erinnerungskulturen.

Poleg spoznavanja kulture in zgodovine regije, je prvenstveni cilj šole učenje enega izmed jezikov v regiji. Celoten program je prilagojen in izveden v jeziku, ki si ga študent izbere. Možno je izbirati med učenjem nemškega, slovenskega, hrvaškega, italijanskega in friulanskega jezika.

Na voljo so naslednji jezikovni tečaji:

 • nemščina za začetnike ali nadaljevalni tečaj
 • slovenščina za začetnike ali nadaljevalni tečaj
 • hrvaščina za začetnike ali nadaljevalni tečaj
 • italijanščina za začetnike ali nadaljevalni tečaj
 • friulanščina (oba nivoja)

Celoten program je usmerjen k večjezičnosti: namestitev, dopoldanski jezikovni tečaji, štirijezičen popoldanski program (delavnice in izleti) ter filmski večeri. 

Več informacij o poletni šoli najdete na tej povezavi

Prijavite se lahko do 24. maja 2021 s posredovanjem vaših osnovnih informacij in motivacijskega pisma na naslov: maja.vidmar@upr.si.

Vabljeni!


SOMMERKOLLEG – POLETNA ŠOLA – CORSI UNIVERSITARI ESTIVI – LJETNA ŠKOLA BOVEC 2021

Together with partners from Austria, Italy, and Croatia, the University of Primorska participates as a partner in the organization of the Bovec Summer School for more than 15 years. This year the summer school will be held from 18 July to 1 August 2021.

ThemeDeljeni spomin – kulture spominjanja / Memoria (con)divisa – Culture della memoria / Memorie (con)dividude – Culturis de memorie/ Podijeljeno sjećanje – kulture sjećanja - Geteilte Erinnerung - Erinnerungskulturen.

An important component of the summer school is learning one of the languages of the region. The entire program is therefore adapted and implemented in the language of the student's choice. It is possible to choose between learning German, Slovenian, Croatian, Italian, and Friulian.

The following language courses can be chosen:

 • German for beginners, German for advanced learners

 • Slovenian for beginners, Slovenian for advanced

 • Croatian for beginners, Croatian for advanced

 • Italian for beginners, Italian for advanced

 • Friulian (both course levels)

The whole programme is geared towards multilingualism: accommodation, the morning language courses, the quadrilingual afternoon programme (workshops & excursions), and the evening film screenings.

More information about the Summer school are available on this website.

You can apply until 24 May 2021 by sending your basic information and motivation letter to the e-mail address: maja.vidmar@upr.si.


petek, 30. april 2021 Štipendija za izmenjavo v Korejo // Scholarship for mobility in Korea

DUO-Korea program je bil zasnovan v letu 2001 po okriljem Ministrstva za šolstvo Republike Koreje z namenom izmenjav med Korejo in evropskimi članicami ASEM.
Program je do leta 2008 podpiral projekte izmenjav za pedagoško osebje in študente, od leta 2009 pa je primarno usmerjen k izmenjavam študentov. V zadnjih 20-ih letih je več kot 1000 študentov in pedagogov prejelo štipendijo za izmenjavo.

V okviru programa DUO-Korea lahko evropski študenti, ki prihajajo iz evropskih institucij prejmejo finančno podporo za mobilnost v Koreji. Več informacij o upravičenosti do štipendije, kriterijih  in prijavi je na voljo v naslednjih priponkah:

Rok za prijavo je 11. maj 2021 po korejskem lokalnem času.


DUO-Korea Programme which was established in 2001 is sponsored by the Ministry of Education of the Republic of Korea with an aim to promote exchanges between Korean and European ASEM member countries.
The progamme has supported the exchange projects for professors, students, and teachers by 2008, but since 2009 it is concentrated on supporting the student exchanges. Over the past 20 years, 1,934 professors, students, and teachers have been awarded the fellowship.

Under DUO-Korea Programme, European students in European institutions can have financial supports for their exchange study in Korea. You may find more information about the eligibility, criteria, and application on the following attachments below:

The deadline for application is 11 May 2021 Korea local time.


torek, 20. april 2021 University School of Croatian Language and Culture 2021

University of Zagreb ponuja eno štipendijo za University School of Croatian Language and Culture 2021. Program sestavlja tečaj in kulturni program. Dogodek bo potekal v Zagrebu od 26. junija 2021 do 23. julija 2021.
Štipendija vključuje stroške registracije, finančna sredstva v višini 900 kun (približno 120 EUR) in namestitev. Udeleženci morajo sami kriti stroške prevoza, obrokov ter kulturni program v sklopu šole (250 EUR). 

Več informacij o University School of Croatian Language and Culture 2021 je na voljo na spletni strani.

Rok za prijavo za štipendijo je 27. april 2021 preko e-maila ruzica.bruvo@unizg.hr, originale dokumentov pa je potrebno fizično posredovati do konca aprila na naslov:
University of Zagreb
 International Relations Office
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb
Croatia

Za prijavo je potrebno oddati:

 • prijavnico,
 • motivacijsko pismo,
 • CV,
 • Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in Potrdilo o vpisu,
 • dve priporočilni pismi,
 • dokazilo o znanju hrvaščine (v kolikor obstaja).
 • naslov prebivanja, na katerega lahko University of Zagreb posreduje obvestila in dokumente.

Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 15. maja 2021.


University of Zagreb offers one scholarship for the University School of Croatian Language and Culture 2021. The school programme consists of an academic course and a cultural programme. It will be held in Zagreb from 26 June 2021 to 23 July 2021.
The scholarship includes academic fee, a grant of 900 kuna (approximately 120 EUR), and accommodation. The candidate has to cover his/her own travel expenses and meals and pay for the cultural programme (250 EUR). 

More information about the University School of Croatian Language and Culture 2021 can be found on the website.

The application deadline for the scholarship is 27 April 2021 via e-mail address ruzica.bruvo@unizg.hr. The originals need to be sent by the end of April to the following address:
University of Zagreb
 International Relations Office
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb
Croatia

The application needs to include:

 • Application form,
 • Letter of motivation,
 • CV,
 • Transcript of Records and Certificate of Enrolment,
 • Two letters of reference,
 • Proof of Croatian skills (if it exists),
 • Address where the University of Zagreb can send the notification and necessary documents. 

The chosen candidate will be informed by 15 May 2021.


sreda, 14. april 2021 Virtualna mobilnost študentov na UAM (Mehika) / Online student mobility at UAM (Mexico)

Universidad Autónoma Metropolitana - UAM (Mehika) ponuja možnost virtualne študentske mobilnosti v prihajajočem semestru (2. avgust 2021 - 22. oktober 2021). Rok za prijavo je 30. april 2021.
UAM pokriva različne študijske programe in stopnje, ki si jih lahko ogledate TUKAJ.

V kolikor bi vas zanimala možnost virtaulne mobilnosti lahko za več informacij kontaktirate Mednarodno pisarno UP FAMNIT (international@famnit.upr.si).


Universidad Autónoma Metropolitana - UAM (Mexico) offers the online student mobility in the upcoming semester (2 August 2021 - 22 October 2021). The deadline to apply is 30 April 2021.
UAM covers different Study Programmes and cycles which are available HERE.

In case you are interested in the online mobility please contact the UP FAMNIT International Office (international@famnit.upr.si) for more information.


ponedeljek, 29. marec 2021 TU Berlin Summer University Online 2021

Technische Universität Berlin organizira intenzivne in interaktivne online programe, ki bodo potekali od 5. julija 2021 do 27. avgusta 2021. Študenti lahko sodelujejo na 2- ali 3-tedenskih tečajih s področja znanosti, tehnologije, inženiringa, arhitekture in podjetništva:

Študenti, ki se prijavijo pred 1. aprilom 2021 prejmejo early bird popust v višini 50 EUR na tečaj. 

Vabljeni k prijavi!


Technische Universität Berlin is organizing intensive and interactive online programs from 5 July 2021 to 27 August 2021. Students can participate in courses of either 2 or 3 weeks across the fields of science, technology, engineering, architecture, and business, such as:

Students who register before 1 April 2021 receive an early bird discount of 50 EUR per course. 

You are invited to apply!


torek, 23. marec 2021 Vabilo na Online Spring University 2021 / Invitation to the Online Spring University 2021

Institute of International Studies IMS in Faculty of Social Sciences, Charles University organizirata Online Spring University 2021 z naslovom "The Future of Europe? From Lockdown to Recovery". Dogodek bo potekal preko spleta in sicer od 12. aprila 2021 do 16. aprila 2021.
Program je mednarodno priznan, udeleženci pa lahko tako pridobijo od 2 do 4 ECTS kredite.

Rok za prijavo je 31. marec 2021.

Več informacij o dogodku je na voljo na letaku, spletni strani ali FB profilu.

Vabljeni!


Institute of International Studies IMS and Faculty of Social Sciences, Charles University are organizing Online Spring University 2021 with the title "The Future of Europe? From Lockdown to Recovery.". The online event will be launched from 12 April, 2021 to 16 April, 2021.
The programme is internationally acknowledged, therefore succesful participants can gain 2 or 4 ECTS credits.

The application deadline is 31 March 2021.

More informaton is available on the flyer, website or FB profile.

You are invited to apply!


torek, 16. marec 2021 Štipendije za tečaje nemščine 2021 / Scholarships for German language courses 2021

Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) ponuja štipendije za tečaje nemškega jezika na Bavarskem. Štipendija vključuje šolnino, namestitev in prehrano. V primeru on-line tečaja, bo krita prijavnina.

Za štipendijo za poletni tečaj BAYHOST se lahko prijavijo študenti z različnih študijskih področij, ki imajo predhodno znanje nemščine (vsaj nivo B1) in prihajajo iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, Rusije, Srbije, Slovenije in Ukrajine. 
V času prijave morajo imeti študenti zaključena vsaj dva semestra na visokošolski instituciji in pripadajoče potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih.

Kandidati morajo vse zahtevane dokumente posredovati po pošti na BAYHOST najkasneje do 23. marca 2021 (datum prejema).
OPOMBA: Zaradi trenutne pandemije zaenkrat še ni jasno kateri tečaji se bodo smeli izvajati fizično na univerzah in pod kakšnimi pogoji. Kljub temu je potrebno za štipendijo zaprositi pravočasno.

Dodatne informacije o poletnih tečajih in postopku prijave so na voljo na spletni strani BAYHOST in FB profilu BAYHOST.

Vabljeni k prijavi!


Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) is offering scholarships for German language courses in 2021. The scholarships for courses in Bavaria include tuition fees, accommodation and meals. In case of on-line course, the course fee will be covered.

Students and young academics of all disciplines with intermediate German proficiency (at least B1-level) from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Russia, Serbia, Slovenia and Ukraine can apply for BAYHOST summer course scholarships. At the time of application students need to have completed at least two entire semesters at an institute of higher education and provide corresponding grades.

Applicants should send all documents via mail to BAYHOST by March 23th, 2021 at the latest (date of receipt).
NOTE: Due to the ongoing pandemic it is still unclear which summer courses can actually take place at the Bavarian universities in 2021. However, candidates need to apply for a scholarship in time.

Further information regarding the summer courses and the application process are available on BAYHOST website and on BAYHOST FB profile.

You are invited to apply!


petek, 12. marec 2021 Podaljšan rok za prijavo na E+ razpis za 2021/2022 / Application deadline for E+ Open Call for 2021/2022 extended

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za prijavo na Erasmus+ razpis za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2021 do 30.9.2022.

Podaljšan rok za oddajo prijave je 15. marec 2021.

Razpis in več informacij je na voljo na tej povezavi.


We would like to inform you that the application deadline for Erasmus+ Open Call for students was extended. The Open call enables applications for exchanges for studies or traineeship in the period from 1 June 2021 to 30 September 2022.

The application deadline is extended to 15 March 2021.

The Open Call and all documentation are available on this link.


četrtek, 11. marec 2021 Vabilo na SEI 2021

Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani in AmCham Slovenija organizirata že 10. Summer Economics Institute (SEI 2021), ki omogoča udeležbo 20 slovenskim študentom. Dogodek bo potekal v Ljubljani. 
SEI bo imel mednarodni izobraževalni pridih, saj bo izobraževalni del izvajal profesor podjetništva iz Amerike. Po zaključku izobraževalnega dela pa sledi še pripravništvo v podjetjih, ki so vključena v AmCham Slovenia in različnih slovenskih start-up podjetjih.

Program je namenjen študentom s slovenskim državljanstvom, ki prihajajo iz različnih študijskih področij. Še posebej so k prijavi vabljeni študenti s področja naravoslovja, matematike, računalništva/IT in medicine. 

Pričetek izobraževalnega programa je 12. julij 2021.

Rok za prijave je 19. marec 2021. Več informacij je na voljo na spletni strani.


četrtek, 18. februar 2021 Objavljen Erasmus+ razpis za študijsko leto 2021/2022 / Erasmus+ Open Call for Academic Year 2021/2022 published

Objavljen je Erasmus+ razpis za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2021 do 30.9.2022.

Rok za oddajo prijave je 9. marec 2021.

Razpis in več informacij so na voljo na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


Erasmus+ Open Call for students is published. Applications are now open for exchanges for studies or traineeship in the period from 1 June 2021 to 30 September 2021.

The application deadline is 9 March 2021.

The Open Call and all documentation are available on this link.

You are invited to apply!


četrtek, 11. februar 2021 Delavnica “Mednarodni CV” / Workshop “International CV”

Karierni center UP in EURES organizirata delavnico z naslovom “Kako napišem dober mednarodni CV”, ki bo potekala v ponedeljek, 15.2.2021, od 10.00 do 11.30.

Delavnica bo usmerjena v pisanje življenjepisa za mednarodno uporabo in prijave na razpise.

Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku, za pojasnila v angleščini pa lahko študenti UP individualno kontaktirajo ali obiščejo Karierni center UP.

Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava na povezavi: https://www.kariernicenter.upr.si/si/aktualno/dogodki/e/kako-napisem-dober-mednarodni-cv


Career Center of the UP and EURES are organizing a workshop on the topic of “How to write a good international CV” which will be held on Monday, 15 February 2021, from 10.00 to 11.30.

The workshop will focus on writing a CV for international use and applications to the Open Calls.

The event will be held in Slovene but for guidelines in English, UP students are welcome to contact or visit the Career Center individually.

To participate at the workshop, prior registration is required via https://www.kariernicenter.upr.si/en/aktualno/events/e/382-cvmotivation-letter


torek, 26. januar 2021 Turške štipendije za leto 2021 / Turkish Scholarships for 2021

Objavljen je bil razpis za pridobitev štipendije za študij v Turčiji v letu 2021. Štipendije omogočajo študij na dodiplomskem, magistrskem ter doktorskem nivoju na najboljših turških univerzah v študijskem letu 2021/2022.

Rok za prijave je odprt od 10. januarja 2021 do 20. februarja 2021.

Več informacij je na voljo na spletni strani: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/


A call has been published for scholarships to study in Turkey in 2021. The Scholarships enable undergraduate, master's and doctoral studies at the best Turkish universities in the academic year 2021/2022.

The deadline for applications is open from 10 January 2021 to 20 February 2021.

More information is available on the website: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/


četrtek, 17. december 2020 Vabilo na Erasmus+ delavnico / Invitation to the Erasmus+ workshop

 

Mednarodna pisarna UP FAMNIT organizira on-line dogodek Erasmus+ workshop,
ki bo potekal v ponedeljek, 21. decembra 2020 ob 18.30 preko aplikacije ZOOM.

Ste se kdaj spraševali kako izgleda študij, delo in življenje v tujini? Izkoristite priložnost, ki vam jo nudi Erasmus+ in preživite del študija v tujini.

Na Erasmus+ delavnici bomo skupaj poiskali odgovore na vaša vprašanja:

 • KJE lahko preživite vašo Erasmus+ izmenjavo z namenom študija ali prakse?
 • KDAJ so roki za prijavo?
 • KAKO se prijavite na izmenjavo?

ZOOM povezava: https://upr-si.zoom.us/j/82542244058

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Vabljeni na klepet!


 

The International Office of UP FAMNIT is organizing an on-line event Erasmus+ workshop
which will be held on Monday, 21 December 2020 at 6:30 PM via ZOOM.

Ever wondered how studying, working and living abroad looks like? Take advantage of the Erasmus+ programme and spend some time abroad.

Join us at the Erasmus+ workshop where you will find out:

 • WHERE can you spend your Erasmus+ study or traineeship exchange?
 • WHAT are the requirements?
 • WHEN are the deadlines for application?  

ZOOM link: https://upr-si.zoom.us/j/82542244058

The event will be held in English language.

Join us for a chat!


sobota, 12. december 2020 Dodaten razpis Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021 / Additional Erasmus+ Open Call for the academic year 2020/2021

Objavljen je dodaten razpis Erasmus+ za študente, ki jih zanima praktično usposabljanje v študijskem letu 2020/2021.
V okviru razpisa so možne mobilnosti z namenom opravljanja prakse, in sicer najkasneje do 31. maja 2021.

Rok za prijavo je odprtega tipa in prične teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 4.3.2021.

Razpisna dokumentacija in navodila za prijavo so na voljo na tej povezavi.

Za vse dodatne informacije ostaja na voljo Mednarodna pisarna UP FAMNIT na e-mail naslovu international@famnit.upr.si

Vabljeni k prijavi!


An additional Erasmus+ Open call for students is published. Applications are now open for exchanges for the purpose of traineeship which needs to be carried out by 31 May 2021 at the latest.

The application deadline is defined as the open deadline and starts on the day the Call was published and lasts until there are available funds, but no later than 4 March 2021.

The Open call and the instructions on how to apply are available on this link.

For any additional information please contact the UP FAMNIT International Office via e-mail international@famnit.upr.si.

You are invited to apply!


četrtek, 19. november 2020 Vabilo na dogodek Experience the Exchange / Invitation to the event Experience the Exchange

 

Mednarodna pisarna UP FAMNIT organizira
on-line dogodek Experience the Exchange, ki bo potekal
v četrtek, 26. novembra 2020 ob 18.30 preko aplikacije ZOOM.

Če želite pridobiti mednarodne izkušnje, razširiti svoje znanje in hkrati preživeti čas v tujini, se nam pridružite na dogodku, kjer bomo poiskali odgovore na vaša vprašanja in pomagali pri prijavi na izmenjavo.

Na dogodku boste spoznali FAMNIT študente iz različnih programov, ki so izmenjavo že izkusili, svoje praktične izkušnje pa so pripravljeni deliti z vami.

Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna registracija preko spletnega obrazca.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Vabljeni na klepet!


 

The International Office of UP FAMNIT is organizing an
on-line event Experience the Exchange which will be held
on Thursday, 26 November 2020 at 18.30 via ZOOM.

If you would like to gain international experiences, expand your knowledge and travel abroad, join us at the event. We have all the answers to your questions and can help you with your application for the exchange.

During this event you will have the chance to meet FAMNIT students, who already have experienced an exchange in various countries, as well as several study programs and are willing to share their stories with you.

The registration via the online form is required in order to attend the event.

The event will be held in English language.

Join us for a chat!


četrtek, 12. november 2020 Vabilo na dogodek “AI – Please Mind the Gap” / Invitation to the event “AI – Please Mind the Gap”

Francoski inštitut v Sloveniji vabi na dogodek “AI – Please Mind the Gap” , ki bo organiziran v sodelovanju z Mednarodnim raziskovalnim centrum za umetno inteligenco s sedežem v Ljubljani.

Dogodek bo potekal v angleščini on-line, in sicer 17. novembra 2020.

Več informacij o dogodku je na voljo TUKAJ.

Vabljeni!


The French Institute in Slovenia invites you to the event “AI – Please Mind the Gap” which will be organized in cooperation with the International Research Center on Artificial Intelligence based in Ljubljana.

The event will be held on-line on November 17, 2020 in the English language.

More information about the event is available HERE.


sreda, 11. november 2020 Online Russian Language Course at Dostoevsky OmSU // Spletni tečaj ruskega jezika pri Dostojevsky OmSU

Dostoevsky OmSU invites students to join their Online Russian Language Course. You will be able to learn a balance of language skills (speaking, listening, reading, and writing, grammar) at an appropriate level from beginner to advanced and communicate effectively in real life settings. The duration of the Online Russian language course is from a minimum of 1 month to a maximum of 9 months. After the completion of the online course participants will receive an end-of-course certificate issued by Dostoevsky Omsk State University, from level A1 to C2.

The tuition fee for the program is:
- 1 month (80 academic hours) - 200 euros (from 2 to 4 months, then 1 month (80 academic hours) - 150 euros)
- 1 semester (5 months - 400 academic hours) - 650 euros
- 1 academic year (9 months - 800 academic hours) - 1300 euros

In case of further questions, contact the International Office of OmSU at interofficeomsu@gmail.com or visit their website.



Dostoevsky OmSU vabi študente, naj se pridružijo njihovemu spletnemu tečaju ruskega jezika. Na tečaju se boste naučili jezikovnih spretnosti kot so govor, poslušanje, branje in pisanje ter slovnica na ustrezni ravni od začetnika do naprednika. Spletni tečaj traja od najmanj 1 meseca do največ 9 mesecev. Po zaključku tečaja bodo udeleženci prejeli jezikovni certifikat od stopnje A1 do C2, ki ga je izdaja OmSU.

Šolnina za tečaj znaša:
- 1 mesec (80 akademskih ur) - 200 evrov (od 2 do 4 mesece- 150 evrov na mesec (80 akademskih ur))
- 1 semester (5 mesecev - 400 akademskih ur) - 650 evrov
- 1 študijsko leto (9 mesecev - 800 akademskih ur) - 1300 evrov

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na Mednarodno pisarno OmSU na interofficeomsu@gmail.com ali obiščite njihovo spletno stran.


torek, 10. november 2020 ASEF Junior Fellows 2021

Objavljen je bil razpis za ASEF Junior Fellows za leto 2021. Program ASEF krepi raziskovalno in študijsko izmenjavo med Slovenijo in drugimi državami.

Nadarjenim Slovenskim študentom in študentom slovenskih korenin program ponuja dve možnosti:

ASEF Junior Fellows – Global je triletni program, ki študentom omogoča 10-tedenski raziskovalni obisk na univerzi ali v raziskovalni instituciji z izbranega strokovnega področja. Izbrani ASEF Junior Fellows aktivno sodelujejo pri aktivnostih, ki jih organizira ASEF Society of Fellows, kar vključuje raziskovalne projekte, sodelovanje z ostalimi člani, delavnice na temo vodenja in razvoja kariere ter udeležba na različnih javnih predavanjih in drugih dogodkih, ki jih organizira ASEF.
Rok za prijavo je 1. december 2020.

ASEF Junior Fellows – Visiting Slovenia je enoletni program, ki študentom slovenskih korenin omogoča obisk Slovenije in 10-tedenski obisk na slovenski univerzi, raziskovalni instituciji ali podjetju z izbranega strokovnega področja kandidata. Namen štipendijskega programa je nadarjenim študentom slovenskih korenin ponuditi priložnost za karierni razvoj, hkrati pa izkusiti Slovenijo, njen jezik in kulturo.
Rok za prijavo je 1. december 2020.


The Calls for the ASEF Junior Fellows for 2021 are now published. The ASEF Junior Fellows program strengthens research and study exchange between Slovenia and other countries.

The programme provides two opportunities for talented Slovenian students and students of Slovenian heritage:

ASEF Junior Fellows - Global is a three-year program, which gives students the opportunity to do a 10-week research visit at a university or a research institution in the area of their field of expertise. ASEF Junior Fellows deeply engage in activities organized by ASEF Society of Fellows, including research projects and collaborations with other Fellows, leadership and career development workshops, and attend regular public lectures and other events organized by ASEF.
The deadline for applications is December 1.

ASEF Junior Fellows - Visiting Slovenia is a one-year program, which gives students of Slovenian heritage the opportunity to visit Slovenia and do a 10-week visit at a Slovenian university, research institution or a company in the area of applicant’s field of expertise. The purpose of the fellowship program is to give talented students of Slovenian heritage an opportunity to grow professionally, while also getting to experience Slovenia, its language and culture.
The deadline for applications is December 1.


ponedeljek, 2. november 2020 Doktorski študij na Hertfordshire Business School / Hertfordshire Business School PhD Studentship

Hertfordshire Business School (University of Hertfordshire) ponuja možnost v celoti financiranega doktorskega študija. Štipendija vključuje 3-letni študij ob rednem opravljanju študijskih obveznosti. Poleg štipendije so dodatno na voljo tudi finančna sredstva za izvajanje raziskav.
Sprejeti kandidati bodo študij in raziskave opravljali pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov z izbranega področja raziskovanja.

Rok za prijave je 13. november 2020.
Intervjuji s prijavljenimi kandidati bodo potekali od 23. novembra 2020 dalje.
Predviden pričetek študija je v januarju 2021.

Dodatne informacije o prijavi in programu so na voljo TUKAJ.


Hertfordshire Business School (University of Hertfordshire) offers a fully-funded PhD studentship. The scholarship includes 3 years of study with full-time (and successfully passed) study obligations. In addition to the scholarship, there are also financial resources available for conducting research.
Admitted candidates will study and do research under the mentorship of experts in the chosen field of research.

The deadline for applications is November 13, 2020.
Interviews with the candidates will take place from November 23, 2020, onwards.
The study is expected to start in January 2021.

Additional information about the application and the program are available HERE


petek, 30. oktober 2020 Predstavitev štipendij Nemške službe za akademsko izmenjavo / Presentation of German Academic Exchange Service Scholarships

Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Predstavitev možnosti štipendiranja bo potekala v spletnem okolju ZOOM, in sicer v četrtek, 5.11.2020 ob 14.00 uri.
Prijave na dogodek so možne na spletni strani Kariernega centra UP: https://www.kariernicenter.upr.si/si/aktualno/dogodki/e/337-predstavitev-stipendij-nemske-sluzbe-za-akademsko-izmenjavo


The German Academic Exchange Service (DAAD) offers various scholarships for graduates, research scholarships for doctoral students, postdoctoral students and young scientists, working scholarships for higher education teachers and higher education summer courses for foreign students and graduates in Germany.

The presentation of the scholarship opportunities will be held on ZOOM on Thursday, November 5, 2020 at 14.00.
Registration to the event is possible on the website of the Career center of the UP: https://www.kariernicenter.upr.si/en/aktualno/events/e/337-presentation-of-the-possibility-for-scholarship-academic-exchange-in-germany-


torek, 20. oktober 2020 Best of South East scholarship for the academic year 2021/22 // Štipendija Best of South East za študijsko leto 2021/22

Best of South East (BoSE) is a scholarship-program initiated by the Steiermärkische Sparkasse, and is a training and education program for talented and dedicated students from Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Montenegro and North Macedonia

The scholarship program lasts 12 months and includes at Montanuniversität Leoben (MUL):

 • A scholarship of 750 € monthly for an entire year (sponsored by Steiermärkische Sparkasse)
 • A scholarship for a 2-semester mobility program at Montanuniveristät Leoben (winter and summer semesters)
 • A self-organized 2-month trainee program or internship (in July and August)

Applications are open until 21 December 2020. More information about application requirements and application process can be found on the website or in the info sheet. 



Best of South East (BoSE) je štipendijski program Steiermärkische Sparkasse, namenjen usposabljanju in izobraževanju za nadarjene in predane študente iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije. 

Štipendijski program traja 12 mesecev, izvaja se na Montanuniversität Leoben (MUL) in vključuje:

 • Štipendija 750 EUR mesečno za celo leto (sponzorira Steiermärkische Sparkasse)
 • ​Štipendija za dvosemestrski program mobilnosti v Montanuniveristät Leoben (zimski in poletni semester)
 • Samoorganizirani dvomesečni program pripravništva (julija in avgusta)

Prijave so odprte do 21. decembra 2020. Več informacij o zahtevah za prijavo in postopku prijave je na voljo na spletni strani ali v brošuri.


petek, 18. september 2020 18th International Youth Conference // 18. Mednarodna konferenca mladih

This years International Youth Conference, organized by the Youth Alliance Kruševo and the Friedrich Ebert Stiftung is called “European values for the future for SEE region” and aims to connect over 80 participants from SEE countries.

The main aim of the International Youth Conference is supporting energetic and committed young leaders from Southeast Europe to work for a European future of the region on daily basis. Moreover, this conference tends to promote the European Values amongst them and in their societies. The resulted deliverables will be a set of action-oriented recommendations and proposals for promotion of the European Values that will be leveraged through the active young leaders in the SEE region. Detailed information regarding the conference can be found on the conference web site

The deadline for application is the 15th of October 2020 and scholarships are available.




Mednarodna mladinska konferenca, ki jo organizirata Mladinska organizacia Youth Alliance Kruševo in fundacija Friedrich Ebert v Skopju bo letos poimenovana "Evropske vrednote za prihodnost za regijo JVE". 

Glavni cilj konference je podpora energičnim in zavzetim mladim iz jugovzhodne Evrope, da si vsak dan prizadevajo za evropsko prihodnost regije. Konferenca spodbuja evropske vrednote med njimi in v njihovih družbah. Rezultat srečanja bo niz akcijsko usmerjenih priporočil in predlogov za promocijo evropskih vrednot, ki jih bodo izkoristili aktivni mladi v tej regiji. Podrobne informacije o konferenci najdete na spletni strani.

Rok za prijavo je 15. oktober 2020, na voljo so štipendije za udeležence.


petek, 21. avgust 2020 Štipendije Nemške službe za akademsko izmenjavo (DAAD) za 21/22 // German Academic Exchange Service (DAAD) Scholarships for 20/21

Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).

__________________________________________________________________________________________

The German Academic Exchange Service (DAAD) offers various scholarships for graduates, research scholarships for doctoral students, postdoctoral students and young scientists, working scholarships for higher education teachers and higher education summer courses for foreign students and graduates in Germany.

Detailed information on individual DAAD scholarships is available at www.funding-guide.de. Questions regarding scholarships can also be addressed to the German Embassy in Ljubljana, Cultural Department (E-mail: info@laibach.diplo.de, T: 01 479 03 00).


torek, 18. avgust 2020 Swiss Government Excellence Scholarships 2021-2022

Each year the Swiss Confederation awards Government Excellence Scholarships to promote international exchange and research cooperation between Switzerland and over 180 other countries, of which Slovenia is also part of. The Swiss Government Excellence Scholarships are aimed at young researchers from abroad who have completed a master’s degree or PhD and at foreign artists holding a bachelor’s degree.

The prospective candidates can apply for:

- Fine Arts Scholarships,

- PhD Scholarships,

- Postdoctoral Scholarships,

- Research Scholarships.

More information can be found on their website.


četrtek, 28. maj 2020 Štipendijski program nemške fundacije za okolje // German federal environmental foundation scholarship program

Nemška fundacija za okolje Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) vabi na sodelovanje v štipendijskem programu za državljane 19 držav srednje Evrope. Cilj programa je omogočiti diplomantom pridobitev nadaljnjih strokovnih kvalifikacij za reševanje nalog na področju okoljevarstva in naravovarstva v svoji domači državi.

Štipendija traja šest do dvanajst mesecev in vključuje večtedenski tečaj nemščine. Štipendisti si lahko sami izberejo gostiteljsko ustanovo v Nemčiji med številnimi univerzami, raziskovalnimi inštitutmi, podjetji ali društvi.

Pogoje štipendiranja najdete na spletni strani fundacije ali v brošuri.

___________________________________________________________________________________________

The German environmental foundation Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) invites you to participate in a scholarship program for citizens of 19 Central European countries. The aim of the program is to enable graduates to acquire further professional qualifications for solving tasks in the field of environmental and nature protection in their home country.

The scholarship lasts six to twelve months and includes a multi-week German course. Scholars can choose a host institution in Germany from a number of universities, research institutes, companies or associations.

Scholarship conditions can be found on the home page of the foundation or in the brochure.


četrtek, 16. april 2020 Novi ekonomski talent 2020 // New Economic Talent 2020

Center za ekonomska raziskovanja in podiplomsko izobraževanje - Ekonomski inštitut (CERGE-EI) poziva študente, da predložijo predloge za natečaj za nove ekonomske talente.

Natečaj je odprt za diplomante (redne ali izredne) na katerem koli področju, ki jih zanimajo sodobna ekonomska vprašanja in želijo bolje razumeti sile in procese, ki „oblikujejo svet“.

Tekmovanje je mednarodnega karakterja, poteka v dveh krogih, njegov delovni jezik pa je angleščina. Kandidati v prvem krogu predložijo predlog diplomske naloge (1-2 strani).

Izbrani finalisti predstavijo svoje predloge v drugem krogu na CERGE-EI v Pragi. Tema je lahko iz področja makroekonomije, mikroekonomije, uporabnih ekonomij ali financ. Predlogi bodo ocenjeni na podlagi izvirnosti, vsebine, analitične narave in jasnosti pisanja.

Nagrada za zmagovalca je 2000 USD. Rok za oddajo prispevkov je 30. 4. 2020. Naloge je treba poslati na elektronsko pošto: talent@cerge-ei.cz. Dodatne podrobnosti najdete na spletni strani www.cerge-ei.cz/talent

__________________________________________________________________________________________

The Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) invites university students to submit their papers. 

The competition is open to current bachelor’s students (full-time or part-time) or bachelor’s graduates (up to one year after graduation) in any field, who are interested in contemporary economic issues and wish to better understand the forces and processes that ‘shape the world’.

The competition is international in character and takes place in two rounds and its working language is English. Candidates in the first round submit a thesis proposal (1-2 pages).

The selected finalists present their proposals in the second round at CERGE-EI in Prague. The topic can range from macroeconomics, microeconomics, applied economics or finance. Proposals will be evaluated on the basis of originality, content, analytical nature and clarity of writing.

The prize for the winner is $ 2000. Submission deadline is April 30, 2020. Applications must be emailed to: talent@cerge-ei.cz. Further details can be found at www.cerge-ei.cz/talent


ponedeljek, 2. marec 2020 Erasmus after Brexit // Erasmus po Brexitu

With the ratification of the Withdrawal Agreement by both the UK and the European Parliament, Brexit came into effect as of 01/02/2020, but the transition period will only end on 31/12/2020. Until then, the UK participates in all EU programmes it has committed to, until the end of these programmes.

As of 1 January 2021, the UK will be treated as a third country for purposes of access to EU programmes, including Erasmus+. The possible participation of the UK in future programmes after 2020 will depend on the outcome of the overall negotiations on the future relationship between the two parties.

It is advised that all student and staff consider this information when planning their exchange.

____________________________________________________________________________________________

Z ratifikacijo izstopnega sporazuma Združenega kraljestva iz Evropske unije je Brexit začel veljati s 1. 2. 2020, vendar traja do 31.12.2020 prehodno obdobje. V prehodnem obdobju bo Združeno kraljestvo sodelovalo pri vseh EU programih, k katerim se je zavezalo, in to do konca obdobja izvajanja teh programov.

Od 1. januarja 2021 bo Združeno kraljestvo pri dostopu do programov EU, vključno s programom Erasmus+, obravnavano kot tretja država. Morebitna udeležba Združenega kraljestva v prihodnjih programih po letu 2020 bo odvisna od rezultata splošnih pogajanj o prihodnjih odnosih med obema stranema.

Svetujemo, da vsi študenti in zaposleni pri načrtovanju izmenjav upoštevajo teh informacij.


petek, 28. februar 2020 Hagenberg Summer School // Poletna šola v Hagenbergu

The Hagenberg School of Informatics, Communications and Media in Austria is inviting you to their Summer School, which will take place on 6-11 July.

Graduate or PhD students in Computer Science, Mixed Reality, Human-Computer Interaction, Media Informatics, Visualization or related fields are all invited.

This Summer School gives you an excellent opportunity to enhance your knowledge and at the same time explore Upper Austria, meet new people, and expand your network internationally. You can also earn 3 ECTS.

Students from partner institutions are free of charge, all students have to bear the costs for housing and travelling costs, lunches are not included. A few scholarships for non-Euorpean students are available.

For more info consult the flyer, for applications write an e-mail to international@fh-hagenberg.at

________________________________________________________________________________________

Hagenberška šola informatike, komunikacij in medijev v Avstriji vas vabi na njihovo poletno šolo, ki bo potekala od 6. do 11. julija.

Vabljeni so magisterski in doktorski študenti iz področja računalništva, mešane resničnosti, interakcije med človekom in računalnikom, medijske informatike, vizualizacije, itd.

Poletna šola vam daje odlično priložnost, da izboljšate svoje znanje in hkrati raziskujete Zgornjo Avstrijo, spoznate novih ljudi in razširite svojo mrežo na mednarodni ravni. Domov si lahko odnesete 3 ECTS.

Študenti iz partnerskih institucij imajo brezplačno udeležbo. Stroške nastanitve, potne stroške in kosila niso vključena. Na voljo je tudi nekaj štipendij za neevropske študente.

Za več informacij lahko pogledate letak, za prijave pa napišite e-pošto na international@fh-hagenberg.at


ponedeljek, 10. februar 2020 Vabilo na poletne programe University of Porto 2020 / Invitation to University of Porto Summer Courses 2020

University of Porto organizira številne poletne programe. Seznam programov je na voljo na spletni strani TUKAJ.

Vabljeni k prijavi!

***

University of Porto is organizing a number of Summer Courses. On THIS LINK you can find the list of Summer Courses.

You are invited to apply!


torek, 4. februar 2020 Finabel Internship Offer / Finabel ponuja pripravništvo

The Finabel Permanent Secretariat is a Land Force Organisation based in Brussels which is comprised of 22 Members of the EU, promoting cooperation and interoperability among the Members' armed forces.
Currently, Finabel is looking for new trainees, offering opportunities within an international context. The internship is unpaid, unless the student applies to an Erasmus Placement Scholarship through the University.

They are interested in the following fields:
POLITICAL SCIENCE, INTERNATIONAL RELATIONS, EUROPEAN STUDIES, INFORMATIC/COMPUTER SCIENCE RELATED TO CYBER SECURITY, MARKETING & COMMUNICATION, SOCIAL SCIENCES, LAW, PHILOLOGY, or any other similar field. 

More info can be found here.

_________________________________________________________________________________________

Stalni sekretariat Finabel je organizacija za kopenske sile s sedežem v Bruslju, ki jo sestavlja 22 članic EU in katera spodbuja sodelovanje in interoperabilnost med oboroženimi silami članic.

Trenutno Finabel išče nove pripravnike, ki iščejo priložnosti v mednarodnem okolju. Praksa je neplačana, razen če študent zaprosi za Erasmus štipendijo za prakso preko univerze.

Finabel se zanima za naslednja področja: POLITIČNA ZNANOST, MEDNARODNI ODNOSI, EVROPSKE ŠTUDIJE, INFORMATIČNE / RAČUNALNIŠKE ZNANJA V ZVEZI Z VARNOSTJO NA SPLETU, TRŽENJE IN KOMUNIKACIJO, DRUŽBENIM ZNANOSTJEM, PRAVO, FILOLOGIJO ali katerim koli drugim podobnim področjem.

Več informacij najdete tukaj.


sreda, 29. januar 2020 Graz International Summer School Seggau 2020 // Mednarodna poletna šola Graz Seggau 2020

The Graz International Summer School Seggau is designed for internationally oriented, highly motivated students from all disciplines, who wish to deepen their understanding of current European and international affairs by studying and discussing global developments and challenges within the context of transformation processes and demographic change reflecting aspects of individual, social, political, religious, cultural, literary, regional, economic, cohort and national identities.

Application Deadline is March 16, 2020 - more info on their website.

__________________________________________________________________________________________

 

Mednarodna poletna šola v Gradcu Seggau je zasnovana za mednarodno naravnane, visoko motivirane študente iz vseh strok, ki želijo poglobiti svoje razumevanje aktualnih evropskih in mednarodnih zadev s preučevanjem in razpravo o globalnem dogajanju in izzivih v okviru transformacijskih procesov in demografskih sprememb, ki odražajo vidike posamezne, družbene, politične, verske, kulturne, literarne, regionalne, ekonomske, kohortne in nacionalne identitete.

Rok za prijavo je 16. marec 2020 - več informacij na njihovi spletni strani.


torek, 28. januar 2020 Štipendije francoske vlade za študij v Franciji // French Government scholarships to study in France

Francoski inštitut v Sloveniji je objavil razpis za štipendije, ki jih podeljuje francoska vlada za magistrski in doktorski študij za študijsko leto 2020/2021.

Rok za prijave za pridobitev štipendije je 17. april 2020.

Več informacij je mogoče pridobiti na njihovi spletni strani.

____________________________________________________________________________________________

 

The French Institute in Slovenia has published a call for scholarships awarded by the French Government for masters and doctoral studies for the 2020/2021 academic year.

The scholarship application deadline is April 17, 2020.

More information can be obtained on their website


torek, 21. januar 2020 Turku Summer School // Poletna šola v Turku

Turku Summer School offers students an excellent opportunity to combine studying with an active social programme and enjoying the best of the Nordic summer. The students can select from eight different courses – with topics ranging from Circular Economy to Game Development. Participating in the Summer Courses can be used as an orientation for new Master’s Degree students or as a head start for new exchange students. The summer school takes place in August 7–21, 2020.

For more information visit their website.

____________________________________________________________________________________________

Poletna šola Turku ponuja študentom odlično priložnost, da kombinirajo študij z aktivnim družabnim programom in uživajo severno poletje. Študenti lahko izbirajo med osmimi različnimi predmeti - s temami, ki segajo od krožne ekonomije do razvoja iger. Udeležba na poletnih tečajih se lahko uporabi kot orientacija za nove magistrske študente ali kot začetnik novih študentov izmenjav. Poletna šola poteka od 7. do 21. avgusta 2020.

Za več informacij obiščite njihovo spletno stran.


četrtek, 16. januar 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies // 10. Mednarodna konferenca o naprednih računalniških informacijskih tehnologijah

The Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) is organizing its 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies which takes place from 13-15 May 2020 at the Deggendorf Institute of Technology.

This conference provides an international forum for researchers, academics, professionals, and students from various engineering fields and with cross-disciplinary interests in information technology, computer science, software engineering, cyber security, applied science and digital business to interact and disseminate information on the latest developments. All accepted papers are expected to be included in IEEE Xplore and indexed by EI.
For applicants from Central, Eastern and Southeastern Europe who will be selected as speakers, grants will be available in order to cover costs for the conference fee and accommodation in Deggendorf.
Further information is available on the conference website: https://acit.tneu.edu.ua/
____________________________________________________________________________________________

Bavarski akademski center za srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo (BAYHOST) organizira 10. Mednarodno konferenco o naprednih računalniških informacijskih tehnologijah, ki poteka od 13. do 15. maja 2020 na Tehnološkem inštitutu Deggendorf.

Konferenca ponuja mednarodni forum za raziskovalce, akademike, strokovnjake in študente z različnih področij inženiringa in z interdisciplinarnimi interesi na področju informacijske tehnologije, računalništva, programskega inženiringa, kibernetske varnosti, uporabne znanosti in digitalnega poslovanja. Vsi sprejeti članki bojo objavljeni v IEEE Xplore in indeksirani EI.

Prosilcem iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki bodo izbrani za govornike, bodo na voljo nepovratna sredstva za pokritje stroškov konference in nastanitve v Deggendorfu.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani konference: https://acit.tneu.edu.ua/

 


ponedeljek, 13. januar 2020 Poletna šola TBU Zlin // TBU Zlin Summer School

Tomas Bata University v Zlinu na Češkem ponovno odpira vrata študentom, kateri se zanimajo za predmete povezane z informatiko, managementom, marketingom in drugimi predmeti.

Več informacij o poletni šoli na njihovi spletni strani.

____________________________________________________________________________________________

Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic welcomes students to their annual summer school - this year including subjects connected to informatics, management, marketing and others.

For more info about the summer school visit their website.


sreda, 8. januar 2020 Delavnica KC UP »Motivacijsko pismo« // KC UP Workshop »Motivation letter«

Karierni Center UP organizira delavnico »Motivacijsko pismo«, ki je namenjena predvsem študentom, ki se želijo prijaviti na razpis za Erasmus+ mobilnost. Delavnica bo hkrati potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Vsebina delavnice je objavljena na spletni strani KC UP.

__________________________________________________________________________________________

The UP Career Center is organizing a "Motivation letter" workshop, aimed primarily at students who wish to apply for an Erasmus + Mobility Call. The workshop will be held simultaneously in Slovene and English. The content of the workshop is published on the KC UP website (underneath the Slovene version).


ponedeljek, 30. december 2019 Objavljen je razpis Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

Objavljen je razpis Erasmus+ za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2020 do 30.9.2021.

Rok za prijavo na izmenjavo je 23.1.2020.

Razpis in druga dokumentacija (priloge, navodila) so dosegljivi na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


ponedeljek, 23. december 2019 Poletna šola CirCOOL 3.0 // Summer school CirCOOL 3.0

CirCOOL je interdisciplinarni mednarodni program poletnih šol Montanuniversitaet Leoben, ki se je prvič predstavil julija 2018. Zaradi odličnih ocen je CirCOOL leta 2019 znova potekal v razširjeni in spremenjeni obliki. Leta 2020 se bo program CirCOOL osredotočil na eno posebno področje, in sicer na krožno ekonomijo: proizvodnjo, predelavo in recikliranje polimerov.

V povezavi najdete letak z informacijami in prvi osnutek programa. Podrobnejša informativna brošura in obrazci za prijavo bodo sledili januarja 2020.

__________________________________________________________________________________________

CirCOOL is the interdisciplinary international summer school program of Montanuniversitaet Leoben that successfully premiered for the first time in July 2018. Due to its excellent feedback, CirCOOL took place again in an expanded and revised form in 2019. In 2020 the CirCOOL program will focus on one specific field within the circular economy: the production, processing and recycling of polymers.  

Please find attached an information flyer and the first draft of the program.
The more detailed information brochure and application forms will follow in January 2020.


četrtek, 19. december 2019 7. Mednarodna poletna akademija inženirstva za ženske // 7th International Summer Academy in Engineering for Women

Mednarodna poletna akademija za ženske v inženirstvu (ISAE4W) ponuja izbrani skupini visoko motiviranih in nadarjenih žensk (srednješolske, univerzitetne ali dodiplomske študentke) izkušnjo z vrhunskimi ter zahtevnimi univerzitetnimi tečaji.

Intenzivni dvotedenski akademski program združuje teorijo s praktičnimi izkušnjami iz inženirstva in naravoslovja. Poleg prenosa znanja na teh področjih so med predavanji in delavnicami obravnavani socialni, medkulturni in spolni vidiki.

Več informacij v brošuri.

____________________________________________________________________________________________

The International Summer Academy for Women in Engineering (ISAE4W) offers an opportunity for a selected group of highly-motivated and talented women (high school, college or undergraduate students) to experience top-class and challenging university-level coursework.

The Academy’s intensive, two and a half week programme combines sophisticated theory with hands-on practical experience in engineering and natural sciences. In addition to knowledge transfer in these fields, social, cross-cultural and gender aspects are covered and discussed during lectures and workshops.

For more information see the brochure.


sreda, 18. december 2019 TU Berlin opens registration for 2020 Summer School

Following their most successful summer in 2019, TU Berlin are announcing the opening of registration for summer 2020, with topics ranging across the fields of science, technology, engineering, architecture and business. This summer, specialized courses are available in subjects such as Artificial Intelligence, Cognitive Engineering, Virtual Reality and Python programming, as well as in business and German language.

All teaching is in English and classes are held on the main campus of the Technische Universität Berlin. 5 ECTS credit points are available for each four-week course. Course prices range from €610-2300, and include tuition, matriculation at the TU Berlin, a student card, a canteen card, a transport ticket for Berlin and the activities featured on the cultural program.

For more information read the full course list and the Summer 2020 Brochure. If you want to register early with a discount, visit the registration website.


sreda, 18. december 2019 TU Berlin odpira registracijo za poletno šolo 2020 // TU Berlin opens registration for 2020 Summer School

Po uspešnem poletju leta 2019 TU Berlin odpira registracijo za poletje 2020. Naučite se lahko osnove znanosti, tehnologije, inženiringa, arhitekture in poslovanja. Letos so na voljo tudi specialistični tečaji iz predmetov, kot so umetna inteligenca, kognitivni inženiring, virtualna resničnost in programiranje v Pythonu, pa tudi poslovanje in nemški jezik.

Vse poučevanje je v angleščini, pouk pa poteka v glavnem kampusu Technische Universität Berlin. Za vsak štiritedenski tečaj dobi študent 5 ECTS kreditov. Cene tečajev se gibljejo med 610-2300 EUR in vključujejo šolnino, študentsko izkaznico, prehrano in vozovnico za Berlin ter dejavnosti, predstavljene v kulturnem programu.

Za več informacij preberite celoten seznam tečajev in brošuro. Če se želite zgodaj registrirati s popustom, obiščite spletno registracijo.

____________________________________________________________________________________________

Following their most successful summer in 2019, TU Berlin is announcing the opening of registration for summer 2020, with topics ranging across the fields of science, technology, engineering, architecture and business. This summer, specialist courses are available in subjects such as Artificial Intelligence, Cognitive Engineering, Virtual Reality and Python programming, as well as Business and German.

All teaching is in English and classes are held on the main campus of the Technische Universität Berlin. 5 ECTS credits are available for each four-week course. Course prices range from € 610-2300, and include tuition, matriculation at TU Berlin, student card, canteen card, and transport ticket for Berlin and activities featured on the cultural program.

For more information read the full course list and the Summer 2020 Brochure. If you want to register early with a discount, visit the registration website.


sreda, 18. december 2019 Dogodek ERASMUS Zgodbe 19.12. // ERASMUS Stories event 19.12.

Vljudno vabimo vse študente na dogodek ERASMUS zgodbe, ki bo potekal v četrtek, 19. decembra 2019, ob 17.00 v predavalnici FAMNIT VP-2.

Če želite pridobiti mednarodne izkušnje, razširiti svoje znanje in hkrati preživeti čas v tujini, se nam pridružite na dogodku, kjer bomo poiskali odgovore na vaša vprašanja in pomagali pri prijavi na izmenjavo.

Na dogodku boste spoznali ostale FAMNIT študentke in študente, ki so izmenjavo že izkusili, svoje praktične izkušnje pa so pripravljeni deliti z vami.

Pridružite se nam na klepetu!

____________________________________________________________________________________________

We kindly invite all students to join us at our ERASMUS Stories event on Thursday, the 19th of December at 17.00 in the classroom FAMNIT VP-2.

If you are considering to gain international experiences, expanding your knowledge and traveling abroad, we have all the answers to your questions and can help you in successful exchange application.

During this event you will have the chance to meet your fellow FAMNIT students, who already have experienced an exchange in various countries, as well as several study programs and are willing to share their stories with you.

Join us for a chat!


sreda, 4. december 2019 Vabilo na zimsko šolo v Omsku, Rusiji // Invitation to a Winter School in Omsk, Russia

Dostoevsky Omsk State University vabi mednarodne študente, ki se zanimajo za učenje / izboljšanje ruskega jezika in hočejo pridobit izkušnje z rusko tradicionalno kulturo, da se udeležijo dvotedenske zimske šole ruskega jezika "Odkrij Sibirijo". Več informacij najdete v letaku.

***

Dostoevsky Omsk State University invites international students who are interested in learning/improving the Russian language and immersing themselves in the Russian traditional culture to take part in a 2-week Russian Language Winter School named "Discover Siberia". More info can be found in the flyer.

 

 


torek, 3. december 2019 Vabilo na konferenco Open Readings 2020

V Vilni (Litva) bo od 17. do 20. marca 2020 potekala mednarodna konferenca Open Readings 2020 za študente fizike in naravoslovja. 

Rok za registracijo na konferenco je 1. februar 2020, prijave pa potekajo preko spletne strani http://www.openreadings.eu/registration/

Program konference sestavljajo predavanja in predstavitve različnih tem, družabni dogodki ter vabljeni predavatelji:

 • Chennupati Jagadish, Australian National University, Australia
 • Klaus-Dieter Kreuer Max Planck Institute, Germany
 • Boris Chichkov, Leibniz University Hannover, Germany
 • Chihaya Adachi, Kyushu University, Japan
 • predstavniki iz OSRAM-a

Več informacij o programu in konferenci je na voljo na spletni strani http://www.openreadings.eu/

Vabljeni!


sreda, 27. november 2019 Vabilo na predstavitev programa ASEF Junior Fellows

ASEF Junior Fellows je program, ki omogoča opravljanje raziskovalno-študijske prakse med drugim tudi na univerzah v ZDA. 

Jutri, v četrtek, 28.11.2019 ob 12.00 bo v predavlnici Levant 1 (UP FHŠ) potekala predstavitev programa ASEF Junior Fellows. 

Vabljeni na predstavitev!

 

OBVESTILO O PREDAVANJU:

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF: American Slovenian Education Foundation štipendira 10-tedenske raziskovalne obiske na vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji s področja fizike, matematike, strojništva, elektrotehnike, računalništva, biologije, medicine, (bio)kemije, ekonomije, okoljskih znanosti, glasbe, prava, lingvistike, politologije in humanistike.

Štipendije so namenjene študentom vseh stopenj študija. ASEF nadarjenim slovenskim študentom omogoča, da se osredotočijo na raziskovanje in razvijejo svoje potenciale v največji možni meri. Štipendijski program ASEF krepi sodelovanje in izmenjavo znanja med Slovenijo in odličnimi tujimi univerzami. 

 

OBVESTILO O RAZPISU:

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF (https://www.asef.net) je objavila razpis za nov štipendijski program ASEF Junior Fellows (https://www.asef.net/junior-fellows). Gre za triletni program, v okviru katerega izbrani študenti opravijo raziskovalno-študijsko prakso na odličnih svetovnih univerzah (ZDA, Kanada, Velika Britanija, Avstralija in Nova Zelandija), sodelujejo na raziskovalnih projektih s svojega področja delovanja in se vključujejo v razne dejavnosti, ki jih izvaja ASEF, kot so delavnice mehkih veščin, treningi javnega nastopanja, redna srečanja strokovnih krožkov, javna predavanja in pogovori z zanimivimi gosti. 

Možne so prijave za področja fizike, biologije, medicine, strojništva, elektrotehnike, računalništva, matematike, ekonomije, okoljskih znanosti, glasbe, prava, lingvistike, politologije, humanistike in drugih ved. Prijave so odprte za vse slovenske študente in študente slovenskih korenin ne glede na stopnjo in kraj študija.

Zgodnji rok za prijavo je 1. december 2019. Prijave oddane do tega datuma bodo v celoti upoštevane. Prijave bo sicer možno oddati do 15. januarja 2020, a zainteresirane študente spodbujamo, da se prijavijo čim prej.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal https://www.asef.net/junior-fellows. Morebitna vprašanja pošljite na info@asef.net.

Fundacija ASEF povezuje Slovence doma in po svetu. Fundacija štipendira slovenske študente in študente slovenskih korenin za 10-tedenske raziskovalno-študijske obiske na vrhunskih univerzah in institucijah po svetu in v Sloveniji. Štipendijski programi ASEF krepijo sodelovanje in kroženje znanja med Slovenijo in preostalim svetom. ASEF nadarjenim študentom omogoča, da se osredotočijo na raziskovanje in razvijejo svoje potenciale v največji možni meri.


sreda, 21. avgust 2019 Razpis za štipendije slovaškega nacionalnega štipendijskega programa

Objavljen je razpis za mobilnosti v okviru slovaškega nacionalnega štipendijskega programa za mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in umetnikov za gostovanje na visokošolskih in raziskovalnih institucijah na Slovaškem.

Štipendije so namenjene študentom vseh smeri iz vseh držav. Namenjene so mobilnosti, ki pa ne sme biti hkrati sofinancirana iz drugih programov.

Mobilnost lahko traja 1 ali 2 semestra oz. 1, 2 ali 3 trimestre. Pri doktorskih študentih lahko mobilnost traja od 1 do 10 mesecev.

Rok za prijavo je 31. oktober 2019, več informacij o programu pa je dostopnih na spletni strani: https://www.scholarships.sk/en/main/o-programe


torek, 16. julij 2019 Vabilo na različne poletne šole v Split

University of Split v poletnem času organizira več različnih poletnih šol s področja:

Več informacij o temah poletnih šol, šolnini, programu ter roku za prijavo je mogoče pridobiti na spletni strani https://unist.hr/split-summer-school/2019/about-split-summer-school


sreda, 26. junij 2019 Na voljo štipendije za tečaj madžarščine

V sklopu poletne šole v Debrecenu (Madžarska) so na voljo štipendije za tečaj madžarščine za slovenske študente in predavatelje slovenskih univerz.  Predznanje madžarščine ni potrebno. 

Štipendija krije šolnino, namestitev in prehrano (udeleženci tako pokrijejo samo potne stroške in učbenik za učenje madžarščine).

Na voljo sta dve poletni šoli:

Za dodatna vprašanja je na voljo mednarodna pisarna na e-mail naslovu: international@famnit.upr.si.


torek, 28. maj 2019 Razpis za nemško parlamentarno štipendijo

Nemški zvezni parlament ponuja v sodelovanju z univerzami Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin priložnost, da z delom pri poslancu zveznega parlamenta spoznate nemški parlamentarni sistem in politične procese odločanja ter pridobite praktične izkušnje na področju parlamentarnega dela.

Mednarodna parlamentarna štipendija je namenjena absolventom, katerih cilj je delovanje v javnem življenju Slovenije, ob začetku programa niso starejši od 30 let in razpolagajo z odličnim znanjem nemškega jezika.

Progam se prične 1. marca 2020 in zaključi 31. julija 2020.

Rok za prijavo je 30. junij 2019. Razgovori z nemško komisijo bodo potekali predvidoma jeseni 2019.

Štipendija:

   - 500 EUR mesečno

  -  plačano bivanje, stroški zavarovanja ter povračilo stroškov prihoda in odhoda

Na spletni strani Nemškega zveznega parlamenta lahko interesenti najdete podrobnejše informacije in obrazce za prijavo: http://www.bundestag.de/ips


ponedeljek, 20. maj 2019 Vabilo na poletne šole v Split

University of Split organizira vrsto poletnih šol, ki povezujejo izobraževanje, rekreacijo in oddih v Splitu na Hrvaškem.

Cilj poletnih šol je študentom in mladim strokovnjakom iz različnih držav ponuditi priložnost, da izkusijo večkulturno in interdisciplinarno učenje skozi enega od programov ter možnost vzpostavitve sodelovanja z drugimi udeleženci in predavatelji.

Programi temeljijo na praktičnih primerih, obiskih podjetih ter predavanjih domačih in tujih predavateljev. Vse poletne šole bodo izvedene v angleščini.

The Split Summer School po potekala v poletem času (med julijem in septembrom). Za vsak program so definirani specifični datumi in šolnina, seznam poletnih šol pa je na voljo TUKAJ. Poletne šole bodo obsegale 60 urni program, z udeležbo pa je možno pridobiti 2 ECTS kredite.

Poletne šole in program so razporejeni glede na znanstveno področje in fakultete ali oddelke in jih je možno pridobiti na tej strani: http://www.unist.hr/split-summer-school-2019/courses.

Vabljeni k prijavi!


petek, 17. maj 2019 Vabilo na poletne šole Climate KICa “Catapult”

Catapult je interdisciplinaren dvotedenski program namenjen raziskovalcem, doktorjem znanosti ter tudi strokovnjakom, saj povezuje raziskovalce, znanje in rešitve.

Program letos ponuja tri dvotedenske tematske tečaje, vsak izmed njih pa bo potekal v dveh evropskih mestih:

 • MESTA: od 8. do 19. julija 2019 v Bologni in Lizboni/Almadi (program si lahko ogledate TUKAJ)
 • GOZDARSTVO: od 26. avgusta do 6. septembra 2019 v Helsinkih in Gothenburgu (program si lahko ogledate TUKAJ)
 • HRANA: od 16. do 28 septembra 2019 v Budimpešti in Valencii (program si lahko ogledate TUKAJ)

Prijave so možne do 31. maja 2019 preko spletne strani https://learning.climate-kic.org/en/courses/phd-catapult 


četrtek, 4. april 2019 Možnost štipendiranja za študij v Argentini

Veleposlaništvo Argentine ponuja možnost štipendiranja za študij v Argentini.

Več informacij o štipendijah je na voljo v vabilu in na spletni strani: https://campusglobal.educacion.gob.ar/