Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 16. avgust 2022 V sodelovanju z Univerzo Claude Bernard Lyon 1, ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature/// In collaboration with the University Claude Bernard Lyon 1, create an Web-based temperature regulation application

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je tokrat gostila Dr. Prof. Lionela Medinija, ki se je v sklopu ERASMUS + izmenjave udeležil enotedenskega obiska od 2. avgusta do 8. avgusta 2022, pri Prof., dr. Michaelu Mrissi. 

Dr. Medini je raziskovalec in izredni profesor računalništva na univerzi Claude Bernard Lyon 1 v Franciji. 

Obisk je bil namenjen tako raziskovalnim diskusijam, prenosu znanj in tudi predavanjem, katera so bila sestavljena iz treh različnih delov. Prvi del je vseboval tematiko o internetu stvari (IoT), in umetni inteligenci (Ai), sledil je razvoj spleta stvari (WoT) in kot zadnja razvoj spletnih aplikacij.

Predavanja so se neposredno navezovala na praktično delo, kjer so študentje eksperimentirali in uporabljali strojno opremo v lasti Univerze Claude Bernard Lyon 1.  Tako so s pomočjo znanja in primerne opreme  ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature.

Spletna aplikacija dinamično zazna dejavnost uporabnika in tako tudi ustrezno prilagodi njihovo minimalno in maksimalno nastavitveno temperaturo.

Več o njihovem delu

       
                                                    Izsek iz predavanj izr. profDr. Lionela Medinija

__________________________________________________________________________________________

 

The Faculty for Mathematics, Natural Science and Information Technologies (UP FAMNIT), hosted Dr. Lionel Medini, who took part in a one-week ERASMUS + exchange, from 2. August to 8. August 2022, where he collaborated with Prof. dr. Michael Mrissa.  

Dr. Medini is a researcher and associate professor in computer science from Claude Bernard Lyon 1 University in France.  

The purpose of the visit was both research discussion, knowledge transfer and lectures, which consisted of the first part about the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI), a second part about Web of Things (WoT) development, and the third part about Web application development. 

Each lecture was combined with a practical session where the students could experiment with the technologies and with physical hardware lent by Université Claude Bernard Lyon 1, through which they were able to create a Web-based temperature regulation application 

The Web application dynamically detects users' activity and adjusts their minimum and maximum temperature preferences accordingly. 

More about their work  

       
                                                            lectures by Assoc. Prof. Lionel Medini