Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 25. julij 2022 Raziskovalni obisk UP IAM in UP Famnit na ENS de Lyon// UP IAM & UP Famnit research visit at ENS de Lyon

Raziskovalca in predavatelja na UP IAM in UP Famnitdr. Martin Milanič in dr. Clément Dallard, sta v tednu od 18. do 22. julija gostovala pri raziskovalni skupini dr. Nicolasa Trotignona na CNRS, ENS Lyon v Franciji.

Obisk je potekal v okviru projekta "Širinski parametri in barvanje grafov", ki ga na slovenski strani sofinancira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS). Gre za bilateralni raziskovalni projekt med Republiko Slovenijo in Francosko republiko, ki ga na UP Famnit vodi dr. Riste Škrekovski za obdobje 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023.

V okviru obiska so imeli dnevne raziskovalne diskusije s področja teorije grafov in s tem nadaljevali raziskovalno delo, pričeto ob obisku vodje projekta na francoski strani, dr. Nicolasa Trotignona, v Kopru, konec marca letos. Spopadli so se tudi z nekaterimi novimi raziskovalnimi problemi, ki naše raziskovalce žene v poglobitev in nadaljevanje samega raziskovalnega procesa.

Kot zanimivost, si lahko preberete o projektu RubENS, ki so ga, ob 100-letnici Alana Turinga, ustvarili ravno na ENS de Lyon v Franciji. Zgradili so namreč računalnik, ki ga sestavljajo izključno LEGO® kocke. Računalnik je zasnovan po Turingovem stroju, abstraktnem modelu računanja, ki si ga je leta 1936, šele 24-letni Turing, sam zamislil.

Projekt RubENS je vizualno in preprosto orodje, ki vsakomur pojasnjuje osnove računanja. Ustvarjeni Turingov stroj je v celoti mehanski: edina energija, ki jo uporablja, je stisnjen zrak pri 2 barih. Video je za ogled na voljo tukaj.


(z leve) Pegah Pournajafi, doktorska študentka na ENS Lyon, Martin Milanič, Nicolas Trotignon, Clément Dallard
 


Researchers and lecturers at UP IAM and UP Famnit, Dr. Martin Milanič and Dr. Clément Dallard, were guests of Dr. Nicolas Trotignon's research group at CNRS, ENS Lyon, France, from the 18th to 22nd of July.

The visit took place in the framework of the project 'Widths and coloring of graphs', which is co-financed on the Slovenian side by the Slovenian Research Agency (ARRS). This is a bilateral research project between the Republic of Slovenia and the French Republic, led by Dr. Riste Škrekovski at UP Famnit for the period 1.1.2022 – 31.12.2023.

The visit consisted of daily research discussions in the field of graph theory, thus continuing the research work started during the visit of the project leader on the French side, Dr. Nicolas Trotignon, to Koper at the end of March this year. They also tackled some new research problems and questions that drive our researchers to continue to deepen the research process itself.

As a highlight, you can read about the RubENS project, created at the ENS de Lyon in France to celebrate the 100th anniversary of Alan Turing, where they built a computer made entirely of LEGO® bricks. The computer is based on the Turing machine, an abstract model of computation conceived by Alan Turing himself in 1936, at the of 24.

The RubENS project is a visual and simple tool aimed at explaining the basics of computation to everyone. This Turing machine is entirely mechanical: the only energy input it uses is compressed air at 2 bars. The video is available here.


(left to right) Pegah Pournajafi, doctoral student at ENS Lyon, Martin Milanič, Nicolas Trotignon, Clément Dallard