Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 31. maj 2021 Spremembe Zakona o tujcih - srečanje s študenti in zaposlenimi // Changes in the Alien Act - meetings with students and employees

Slovenija je sprejela spremembe Zakona o tujcih, ki uvajajo nekatere dodatne možnosti in posodabljajo nekatere postopke.

Sedaj je možno dovoljenje prevzeti v Sloveniji, tudi če ste zanj zaprosili na veleposlaništvu v tujini. Prav tako lahko bivate v Sloveniji še 9 mesecev po zaključku študija/raziskovalnega obiska kot iskalci zaposlitve.
O teh in drugih spremembah se bomo pogovorili na srečanjih:

Vabljeni na srečanje!


Slovenia made changes to the Aliens Act, which are introducing new possibilities and is updating some of the procedures.

You can now receive the permit in Slovenia, even if you applied for it at the embassy abroad. You can also stay in Slovenia for another 9 months after you finish your studies/research visit as a job seeker.
We will discuss these and some other changes at the meetings:

You are welcome to join the event!