Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

petek, 30. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Matjaža Šuberja (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Matjaža Šuberja, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Razvoj poslovnih aplikacij v okolju Microsoft PRISM 4« bo potekala v ponedeljek, 9.9.2013 ob 10. uri v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


petek, 30. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Pie Hren (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Pie Hren, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Izbrani pogledi na biopsihološko povezanost fizičnega in psihičnega telesa« bo potekala v petek, 6.9.2013 ob 8. uri v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Kaje Komel (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Kaje Komel, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Avtizem in terapija s pomočjo živali« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 8:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Nike Bajda (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Nike Bajda, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Osebe z motnjami hranjenja v svojih očeh in očeh drugih« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 8:30 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Maruše Modrijan (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Maruše Modrijan, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Vpliv družinske problematike na razvoj odvisnosti od drog« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 9:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Tanje Kavčič (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tanje Kavčič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Pepelkin efekt – zloraba otrok s strani nebioloških staršev« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 9:30 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Maje Jerman (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Maje Jerman, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Kognitivno-vedenjski in psihodinamični vidik panične motnje« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 11. uri v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Meti Brus (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Meti Brus, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Psihoanalitično razumevanje govorice telesa prek dela Wilhelma Reicha in sodobnih nevropsiholoških spoznanj« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 13:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Neže Gregorič (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Neže Gregorič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Spremembe favne ptic in ključnih habitatnih tipov med leti 1996/1997 in 2012 kot orodje za načrtovanje predlaganega Krajinskega parka Dragonja« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 11. uri v FAMNIT-P-RU2.

Vabljeni!


četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Jureta Jamnika (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Jureta Jamnika, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Psihološki in fiziološki vidiki hipnoze« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 13:30 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Tjaše Urbančič (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tjaše Urbančič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Determinante poklicnega odločanja v obdobju mladostništva« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 10. uri v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


torek, 6. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Anite Turšič (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Anite Turšič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Vpliv spanja na konsolidacijo spomina« bo potekala v petek, 9.8.2013 ob 11. uri v FAMNIT-VP.

Vabljeni!