Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sreda, 12. december 2012 Predstavitev zaključne naloge študenta Elvisa Sukanovića (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Elvisa Sukanovića, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Razvoj računalniške aplikacije za izračun in predstavitev stroškov porabe različnih energentov skozi vse faze razvoja aplikacij« bo potekala v torek, 18.12.2012 ob 12:00. uri v FAMNIT-MP.

Vabljeni!


sreda, 28. november 2012 Predstavitev teme doktorske disertacije študenta Ademirja Hujdurovića

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije Ademirja Hujdurovića, študenta doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP FAMNIT, z naslovom Algebraic Aspects of Graph Theory.

Predstavitev bo potekala v torek, 4.12.2012 ob 12:30 v Mali predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Vljudno vabljeni!


četrtek, 27. september 2012 Vabilo na zagovor doktorske disertacije

 

Univerza na Primorskem

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

objavlja

zagovor doktorske disertacije Milana Đorđevića

 

Študent bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika in somentorstvom doc. dr. Janeza Žiberta zagovarjal v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika v ponedeljek, 1. 10. 2012, ob 10:30 v Mali predavalnici na sedežu fakultete (Glagoljaška 8, Koper). Doktorska disertacija z naslovom Cepljeni genetski algoritmi in problem potujočega obiskovalca (Grafted Genetic Algorithm and the Traveling Visitor Problem) je na vpogled v knjižnici fakultete.

 

Vljudno vabljeni.


torek, 25. september 2012 Vabilo na zagovor zaključne naloge študentke Olge Kaliada (MA)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Olge Kaliada, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Trije klasični grški problemi« bo potekala v sredo, 26.9.2012 ob 15:00. uri v FAMNIT-MP.

Referat za študente UP FAMNIT


ponedeljek, 24. september 2012 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Anna Klymenko

V sredo, 26. 9. 2012 ob 9.00. uri bo  Anna KLYMENKO, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom VEČKRATNO-TRANZITIVNE PERMUTACIJSKE GRUPE GLEDE NA MAJHNE MATHIUJEVE GRUPE / MULTIPLY TRANSITIVE PERMUTATION GROUPS VIA THE SMALL MATHIEU GROUPS.

Zagovor bo potekal v predavalnici FAMNIT-MP.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 20. september 2012 Vabilo na predstavitev zaključne naloge študenta Domna Petriča

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Domna Petriča, študenta dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki bo potekala v ponedeljek, 24. 9. 2012 ob 10.00 v FAMNIT – MP. Naslov zaključne naloge je Izvedba vmesnika za porazdeljeno in vzporedno upodabljanje 3D modela.

Referat za študente UP FAMNIT


sreda, 19. september 2012 Predstavitve zaključnih nalog dne 20. septembra 2012

Vabimo vas na predstavitve zaključnih nalog študentov dodiplomskih študijskih programov, ki bodo potekale dne 20. 9. 2012

  • ob 9.00 v FAMNIT-1-RU1 bo Aleš Horvat, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika predstavil zaključno nalogo z naslovom Izdelava sistema za strojno prevajanje na osnovi pravil plitkega prenosa za jezikovni par slovenščina – hrvaščina
  • Ob 10.00 v FAMNIT-1-RU1 bo Luca Basiaco, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika predstavil zaključno nalogo z naslovom p-Sylowke končnih simetričnih grup
  • Ob 11.00 v FAMNIT-1-RU1 bo Al Kinkopf, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika predstavil zaključno nalogo z naslovom Izdelava aplikacije igrajmo matematiko,
  • ob 14.30 v FAMNIT – MP bo Jani Frank, študent dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, predstavil zaključno nalogo z naslovom Fitocenološka analiza sestojev gozdnega rezervata Goljak na Snežniku.

sreda, 19. september 2012 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Alexa Buoite Stella

V ponedeljek, 24.9.2012 ob 15.00. uri bo študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Aplikativna kineziologija Alex Buoite Stella predstavil magistrsko delo z naslovom COGNITIVE AND PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF THE INITIAL RESPONSE DURING COOL WATER IMMERSION.  Zagovor bo potekal na Srednji tehniški šoli (velika predavalnica AMF1, 2.nadstropje),Šmarska cesta 4, Koper.

Vljudno vabljeni!


torek, 18. september 2012 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Marka Grguroviča

V sredo, 19.9.2012 ob 11.00. uri bo  Marko GRGUROVIČ, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika, predstavil magistrsko delo z naslovom NAJKRAJŠE POTI V KRAJŠEM ČASU.

Zagovor bo potekal v predavalnici FAMNIT-VP.

Vljudno vabljeni!


torek, 11. september 2012 Vabilo na predstavitev zaključne naloge študentke Glorie Anžlovar

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Glorie Anžlovar, študentke dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, ki bo potekala v četrtek, 13. 9. 2012 ob 15:00 v FAMNIT-POŠTA. Naslov zaključne naloge je Možne izboljšave programa Ekošola po vzoru programa Ecoliteracy.

 

Referat za študente UP FAMNIT


torek, 11. september 2012 Predstavitev zaključne naloge študenta Biodiverzitete Mitje Črneta

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Mitje Črneta, študenta dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, ki bo potekala v sredo, 12. 9. 2012 ob 11.00 v FAMNIT – VP. Naslov zaključne naloge je Vpliv paše na pojavljanje glogove belinke, Aporia crataegi (Lepidoptera: Pieridae), na kraškem robu.

 

Referat za študente UP FAMNIT


torek, 11. september 2012 Predstavitev zaključne naloge študentke Biodiverzitete Nataša Koprivnikar

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Nataše Koprivnika, študentke dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, ki bo potekala v sredo, 12. 9. 2012 ob 10:00 v FAMNIT-VP. Naslov zaključne naloge je Vrstna diverziteta plojkašev (Coleoptera: Scarabeoidea) na izbranih travnikih kraškega roba.

 

Referat za študente UP FAMNIT


ponedeljek, 10. september 2012 Vabilo na predstavitev zaključne naloge študenta Domna Trkova

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Domna TRKOVA, študenta dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, ki bo potekala v torek, 11. 9. 2012 ob 13.00 v FAMNIT – MP. Naslov zaključne naloge je Mitohondrijski markerji kot orodje za identifikacijo vrst.

Referat za študente UP FAMNIT


četrtek, 6. september 2012 Vabilo na predstavitev zaključne naloge študentke Brine Gaberšek

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Brine GABERŠEK, študentke dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, ki bo potekala v torek, 11. 9. 2012 ob 14.00 v FAMNIT – MP. Naslov zaključne naloge je Uporaba filogenetskih dreves v molekularni ekologiji.


Vljudno vabljeni!


sreda, 5. september 2012 Vabilo na predstavitev zaključne naloge študentke Petre Sovdat

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Petre SOVDAT, študentke dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, ki bo potekala v sredo, 12. 9. 2012 ob 12.00 v FAMNIT – MP.

Naslov zaključne naloge je Določitev kakovosti zraka v Mestni občini Koper z uporabo izbranih vrst epifitskih lišajev kot bioindikatorskih organizmov.

Referat za študente UP FAMNIT


torek, 4. september 2012 Vabilo na predstavitve zaključnih nalog dne 6. septembra 2012

Vabimo vas na predstavitve zaključnih nalog študentov dodiplomskih študijskih programov, ki bodo potekale dne 6. 9. 2012

 

  • Ob 9.00 v FAMNIT-POŠTA bo DIANA JELOVČAN, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta predstavila zaključno nalogo z naslovom Potencialni vpliv fitofarmacevtskih sredstev na okolje: primer La Jaillière, Francija

 

  • Ob 13.00 v FAMNIT-RU1 bo GREGOR VOLK, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo predstavil zaključno nalogo z naslovom Gojenje fige (Ficus carica L.) v slovenski Istri

 

  • Ob 14.00 v FAMNIT-MP bo TEA KNAP, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta predstavila zaključno nalogo z naslovom Spremljanje populacije oljčne muhe (Bactrocera oleae Gmelin) v letu 2011.

 

  • Ob 15.00 v FAMNIT-MP bo ANDREJA FRANCA, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo predstavila zaključno nalogo z naslovom Klonska raznolikost vinske trte (vitis vinifera L.), primer sorte »refošk«.

 

 

Referat za študente UP FAMNIT


četrtek, 30. avgust 2012 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Mateja Voglarja

V petek, 7.9.2012 ob 17.00. uri bo študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Aplikativna kineziologija Matej VOGLAR predstavil magistrsko delo z naslovom PONOVLJIVOST SAMODEJNIH AKTIVACIJSKIH VZORCEV MIŠIC TRUPA IZZVANIH Z RAZLIČNIMI NENADNIMI MEHANSKIMI MOTNJAMI.

Zagovor bo potekal na Srednji tehniški šoli (velika predavalnica AMF1, 2.nadstropje),Šmarska cesta 4, Koper.

Vljudno vabljeni!


petek, 3. avgust 2012 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Daliborka Šabića

 

V torek, 21.8.2012 ob 10.00. uri bo  Daliborko ŠABIĆ, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavil magistrsko delo z naslovom WIENERJEVEMU INDEKSU PODOBNI INDEKSI NA GRAFIH.

Zagovor bo potekal v predavalnici FAMNIT-RU1.
 

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 16. julij 2012 Zagovor magistrskega dela študenta Marka Perica

V petek, 27.7.2012 ob 10.00. uri bo  Marko PERIC, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Morska biologija, predstavil magistrsko delo z naslovom COMPARISON OF MITOCHONDRIAL AND NUCLEAR GENETIC MARKERS OF BARREL JELLYFISH (RHIZOSTOMA PULMO) FROM NORTH ADRIATIC AND CENTRAL MEDITERRANEAN BIOGEOGRAPHIC REGION.

Zagovor bo potekal v prostorih Morske biološke postaje Piran (Fornače 41, Piran).
 

Vljudno vabljeni!


petek, 13. julij 2012 Predstavitev zaključne naloge študentke Urške Pangerc (MA)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Urške Pangerc, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Karakterizacije popolnih grafov« bo potekala v sredo, 25.7.2012 ob 10:00. uri v FAMNIT-MP.

Referat za študente UP FAMNIT

 


sreda, 11. julij 2012 Zagovor magistrskega dela študenta Marka Tute

V petek, 13.7.2012 ob 10.00. uri bo  Marko TUTA, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavil magistrsko delo z naslovom BÉZIEROVE KRIVULJE IN PLOSKVE: OD TEORETIČNEGA OZADJA DO RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ.

Zagovor bo potekal v predavalnici FAMNIT-MP.

 

 

Vljudno vabljeni!


sreda, 11. julij 2012 Zagovor magistrskega dela študenta Marka Tute

V petek, 13.7.2012 ob 10.00. uri bo  Marko TUTA, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavil magistrsko delo z naslovom BÉZIEROVE KRIVULJE IN PLOSKVE V RAČUNALNIŠKO PODPRTEM GEOMETRIJSKEM NAČRTOVANJU.

Zagovor bo potekal v predavalnici FAMNIT-MP.
 

Vljudno vabljeni!


sreda, 13. junij 2012 Predstavitev zaključne naloge študenta Igorja Renka (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Igorja Renka, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Sistemi za nadzor različic« bo potekala v četrtek, 14.6.2012 ob 14. uri v FAMNIT-1-RU1.

Referat za študente UP FAMNIT


petek, 8. junij 2012 Zagovor magistrskega dela študentke Sabine Prodanović

V torek, 12.6.2012 ob 11.30. uri v predavalnici FAMNIT-MP bo  Sabina PRODANOVIĆ, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom WIENERJEV INDEKS IN SORODNE INVARIANTE GRAFOV.

 

Vljudno vabljeni!


petek, 8. junij 2012 Zagovor magistrskega dela študentke Sabine Prodanović

V torek, 12.6.2012 ob 11.30. uri v predavalnici FAMNIT-MP bo  Sabina PRODANOVIĆ, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom WIENERJEV INDEKS IN SORODNE INVARIANTE GRAFOV.

 

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 21. maj 2012 Predstavitev zaključne naloge študenta Matije Tratnika

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Matije Tratnika, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Polprevodniški disk« bo potekala v ponedeljek, 28.5.2012 ob 12. uri v FAMNIT-VP.

Referat za študente UP FAMNIT
 


torek, 27. marec 2012 Predstavitev zaključne naloge študenta Dejana Ljubiča (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Dejana Ljubiča, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Selitev aplikacije iz Oracle Forms v Oracle ADF« bo potekala v četrtek, 29.3.2012 ob 10:00. uri v FAMNIT-MP.


torek, 20. marec 2012 Zagovor magistrskega dela

V torek, 27. 3. 2012 bo ob 10. uri v predavalnici FAMNIT-MP Saša Jacqaline BENEDIK, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom KANONIČNE FORME KOMPLEKSNIH MATRIK.

 

Vljudno vabljeni!