Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ponedeljek, 23. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Karin Jež (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Karin Jež, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Status, razširjenost in gnezditvene navade male čigre Sternula albifrons v Sečoveljskih solinah« bo potekala v ponedeljek, 23.9.2013 ob 15. uri v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


ponedeljek, 23. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Tine Lozar (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tine Lozar, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Razširjenost in stopnja ogroženosti alpskega glavinca (Centaurea alpina L., Asteraceae) v Sloveniji« bo potekala v torek, 24.9.2013 ob 11. uri v FAMNIT-MP.

Vabljeni!


ponedeljek, 23. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Sare Hočevar (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Sare Hočevar, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Populacijska dinamika polipov uhatega klobučnjaka (Aurelia aurita s.l.) v Koprskem zalivu« bo potekala v sredo, 25.9.2013 ob 9. uri na Morski biološki postaji Piran (Fornače 41, 6330 Piran).

Vabljeni!


petek, 20. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Kaje Erjavec (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Kaje Erjavec, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Idejna rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v naselju Ledine v Občini Idrija« bo potekala v ponedeljek, 23.9.2013 ob 14. uri v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 19. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Jerneja Vasiča (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Jerneja Vasiča, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Analiza vremenskega vpliva na koncentracijo prašnih delcev v zraku« bo potekala v ponedeljek, 23.9.2013 ob 9:00 v FAMNIT-1-RU1.

Vabljeni!


sreda, 18. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Miha Vidica (MF)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Miha Vidica, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Upravljanje z likvidnostjo in likvidnostnim tveganjem v bankah« bo potekala v četrtek, 19.9.2013 ob 9:00 v FAMNIT-VP.

Vabljeni!


torek, 17. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Lea Dariša (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Lea Dariša, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Prednosti nove generacije določanja nukleotidnega zaporedja v primerjavi s Sangerjevo metodo: primer degradiranih tkivnih vzorcev« bo potekala v petek, 20.9.2013 ob 9. uri v FAMNIT-VP.

Vabljeni!


torek, 17. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Tjaše Zimšek (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tjaše Zimšek, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Pestrost talnih nevretenčarjev na kmetijskih površinah Slovenske Istre« bo potekala v sredo, 18.9.2013 ob 10. uri v FAMNIT-VP.

Vabljeni!


ponedeljek, 16. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Andreja Godca (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Andreja Godca, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Izdelava aplikacije za prikazovanje nevarnih cestnih odsekov v Republiki Sloveniji« bo potekala v sredo, 18.9.2013 ob 17:30 v FAMNIT-MP.

Vabljeni!


ponedeljek, 16. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Maje Velikonja (MF)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Maje Velikonja, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Ekonometrična analiza zadolženosti podjetij pred in po krizi v Sloveniji in Avstriji« bo potekala v torek, 17.9.2013 ob 13:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


ponedeljek, 16. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Saše Nikolića (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Saše Nikolića, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Razvijalska ogrodja za podporo večim mobilnim platformam« bo potekala v četrtek, 19.9.2013 ob 14:00 v FAMNIT-VP.

Vabljeni!


ponedeljek, 16. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Aleksandra Todorovića (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Aleksandra Todorovića, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Anonimni sporočilni sistem na osnovi zančnega omrežja« bo potekala v četrtek, 19.9.2013 ob 14:00 v FAMNIT-VP.

Vabljeni!


ponedeljek, 16. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Neže Markočič (MF)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Neže Markočič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Ekonometrična analiza zadolženosti slovenskih in portugalskih podjetij« bo potekala v torek, 17.9.2013 ob 13:30 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


petek, 13. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Mateje Maček (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Mateje Maček, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Smernice za varovanje habitatnega tipa EU 1320 (sestoji metličja) v Slovenski Istri« bo potekala v ponedeljek, 16.9.2013 ob 15. uri v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


sreda, 11. september 2013 Vabilo na zagovor doktorske disertacije študenta Staša Bevca

Staš Bevc, študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Razvoj računalniških orodij za molekularno modeliranje, pod mentorstvom doc. dr. Mateja Praprotnika in somentorstvom prof. dr. Dušanke Janežič.

Zagovor bo potekal v torek, 17.9.2013 ob 10:30 v Veliki predavalnici na sedežu UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.


torek, 10. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Janje Rudolf (SK)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Janje Rudolf, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Uporaba in pomen arbuskularne mikorize pri gojenju oljke (Olea europea L.)« bo potekala v petek, 13.9.2013 ob 12. uri v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


torek, 10. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Mie Carboni (MF)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Mie Carboni, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Ekonometrično ocenjevanje vpliva finančne  integracije na finančni razvoj« bo potekala v torek, 17.9.2013 ob 14:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


torek, 10. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Eve Horvat (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Eve Horvat, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Ekologija škardobole (Upogebia pusilla) v bibavičnem pasu slovenskega morja« bo potekala v četrtek, 12.9.2013 ob 13. uri v FAMNIT-1-RU1.

Vabljeni!


ponedeljek, 9. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Maje Frangež (MA)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Maje Frangež, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Liho dominantne množice v grafih« bo potekala v četrtek, 12.9.2013 ob 8:45 v FAMNIT-MP.

Vabljeni!


ponedeljek, 9. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Tjaše Zagoršek (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tjaše Zagoršek, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Gnezditvena gostota in izbor habitata velikega skovika (Otus scops) ob Jadranski obali« bo potekala v sredo, 11.9.2013 ob 17. uri v FAMNIT-VP.

Vabljeni!


četrtek, 5. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Patrika Zlatića (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Patrika Zlatića, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Pomen prehranskih prekurzorskih aminokislin – triptofana in tirozina – ter aplikacija na nekatera psihološka stanja« bo potekala v ponedeljek, 9.9.2013 ob 16:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 5. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Damjana Marića (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Damjana Marića, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Nova dognanja o uporabi psihedeličnih spojin v terapevtske in raziskovalne namene« bo potekala v ponedeljek, 9.9.2013 ob 15:30 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 5. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Polone Čermelj (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Polone Čermelj, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Spolna zloraba v otroštvu, njene posledice in vpliv na partnerski odnos« bo potekala v ponedeljek, 9.9.2013 ob 9:30 v FAMNIT-P-RU2.

Vabljeni!


četrtek, 5. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Chiare Rotter (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Chiare Rotter, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Terapija s psom: študija primera in primerjava literature« bo potekala v torek, 10.9.2013 ob 15:30 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 5. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Neže Gabrovšek (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Neže Gabrovšek, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Nespečnost v povezavi s hormonskimi spremembami v adolescenci in uživanjem marihuane« bo potekala v torek, 10.9.2013 ob 15:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


sreda, 4. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Irine Pogorilić (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Irine Pogorilić, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Vpliv zgodnjih izkušenj s starši na izbiro partnerja« bo potekala v ponedeljek, 9.9.2013 ob 9. uri v FAMNIT-P-RU2.

Vabljeni!


torek, 3. september 2013


ponedeljek, 2. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Emine Glavaš (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Emine Glavaš, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Zaposlovanje oseb z duševno motnjo« bo potekala v sredo, 4.9.2013 ob 8. uri v FAMNIT-MP.

Vabljeni!


ponedeljek, 2. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Barbare Colja (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Barbare Colja, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Vpliv in vloga družine pri mladostnikih z motnjami hranjenja« bo potekala v petek, 6.9.2013 ob 8:45 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


ponedeljek, 2. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Aleka Pavlovića (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Aleka Pavlovića, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Koncept zla v psihologiji izven konteksta socialnega vpliva« bo potekala v četrtek, 5.9.2013 ob 9:00 v FAMNIT-1-RU1.

Vabljeni!


ponedeljek, 2. september 2013 Predstavitev zaključne naloge študenta Domna Čefarina (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Domna Čefarina, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Multidisciplinarni pregled etiologije pojava disociacije« bo potekala v ponedeljek, 9.9.2013 ob 10. uri v FAMNIT-P-RU2.

Vabljeni!