Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 22. avgust 2013 Predstavitev zaključne naloge študentke Neže Gregorič (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Neže Gregorič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Spremembe favne ptic in ključnih habitatnih tipov med leti 1996/1997 in 2012 kot orodje za načrtovanje predlaganega Krajinskega parka Dragonja« bo potekala v sredo, 28.8.2013 ob 11. uri v FAMNIT-P-RU2.

Vabljeni!