Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

četrtek, 20. december 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Larisa Lara Pohorec (Biopsihologija, 1. stopnja)

Larisa Lara Pohorec, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 21. 12. 2018 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Psihološki učinki različnih vidikov filmskega scenarija.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 17. december 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Špele Cvikl (UPsi, 2. st.)

V četrtek, 20. 12. 2018 bo ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 Špela Cvikl, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Povezanost osebnostnih značilnosti z goljufanjem in učinek opazujočih oči.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 13. december 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Matjaž Sakelšak (Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja)

Matjaž Sakelšak, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo bo v sredo, 19. 12. 2018 ob 8:00 v predavalnici FAMNIT-MP3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Optimizacija vzorčenja listov artičoke (Cynara cardunculus L.) za izolacijo kakovostne DNA.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 6. december 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Petra Pirc (Biopsihologija, 1. stopnja)

Petra Pirc, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 14. 12. 2018 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-MP2 predstavila zaključno nalogo z naslovom Zaviranje napredovanja Parkinsonove bolezni pri starostnikih s pomočjo plesa.

Vljudno vabljeni!


torek, 27. november 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Urša Mihevc (Bioinformatika, 1. stopnja )

Urša Mihevc, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v ponedeljek, 10.12.2018 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 predstavila zaključno nalogo z naslovom Serumski amiloid A pri Mus musculus – strukture in funkcije izotipov ter prikaz evolucijskega razvoja SAA z bioinformatičnimi podatkovnimi bazami in orodji.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 26. november 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Erika Milutinović (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Erika Milutinović, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 3. 12. 2018 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP5 predstavila zaključno nalogo z naslovom Finančna analiza podjetja Gorenje.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. november 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Nataša Kunc

V ponedeljek, 12. 11. 2018 bo ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP5 Nataša Kunc, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom, predstavila magistrsko delo z naslovom Ekonometrična analiza kreditne rasti bank v slovenskem bančnem sistemu.

Vljudno vabljeni!


torek, 30. oktober 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke - Ana Močnik

V torek, 6. 11. 2018 bo ob 9:30 v predavalnici FAMNIT-MP4 Ana Močnik, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Značilnosti doživljanja stiske oseb z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo.

Vljudno vabljeni!


petek, 26. oktober 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nevenka Milaković (Biopsihologija, 1. stopnja)

Nevenka Milaković, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 26. 10. 2018 ob 14:30 v predavalnici FAMNIT-MP7 predstavila zaključno nalogo z naslovom Motivacija športnikov po poškodbi sprednje križne kolenske vezi.

Vljudno vabljeni!


petek, 19. oktober 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sendy Sreš (Biopsihologija, 1. stopnja)

Sendy Sreš, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 26. 10. 2018 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-MP7 predstavila zaključno nalogo z naslovom Posttravmatska stresna motnja pri mladostnikih, ki so bili izpostavljeni fizičnemu nasilju v družini.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 18. oktober 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Maruše Modrijan

V torek, 6. 11. 2018 bo ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-MP2 Maruša Modrijan, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Ortoreksija nervoza in preokupacija z zdravo prehrano.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 18. oktober 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Albine Toš

V torek, 6. 11. 2018 bo ob 17:45 v predavalnici FAMNIT-MP2 Albina Toš, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Življenjski slog in pojavnost simptomov depresije.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 15. oktober 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Elvir Merulić (Matematika, 1.stopnja)

Elvir Merulić, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v sredo, 17. 10. 2018 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-VP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Polya - Eggenberger model.

Vljudno vabljeni!


torek, 2. oktober 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Martin Sternad (Bioinformatika, 1. stopnja )

Martin Sternad, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v petek, 5. 10. 2018 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-MP7 predstavil zaključno nalogo z naslovom Populacijska struktura in ocena sorodnosti evropske srne (Capreolus Capreolus) v modelnem lovišču Oljka, Šmartno ob Paki.

Vljudno vabljeni!


petek, 14. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tadej Igo Kropej (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tadej Igo Kropej, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 20. 9. 2018 ob 8:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavil zaključno nalogo z naslovom Vpliv osebnostnih značilnosti na oblikovanje predsodkov in politično vedenje.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 13. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Deja Jurgec (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Deja Jurgec, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v petek, 14. 9. 2018 ob 9:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Kemično zatiranje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z glifosatom in njegovi potencialni vplivi na organizme in okolje.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 13. september 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Milice Jovanović (Varstvo narave, 2. st.)

V ponedeljek, 17. 9. 2018 bo ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Milica Jovanović, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Survey of opisthobranch mollusc fauna (Opisthobranchia) in the Boka Kotorska Bay (Pregled favne polžev zaškrgarjev (Opisthobranchia) v Bokokotorskem zalivu, Črna Gora).

Vljudno vabljeni!


četrtek, 13. september 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Noemi Matavulj (Matematika s finančnim inženiringom)

V petek, 14. 9. 2018 bo ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-VP Noemi Matavulj, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom, predstavila magistrsko delo z naslovom Analiza dostopnosti finančnih virov za podjetja.

Vljudno vabljeni!


sreda, 12. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Hana Hanžek-Turnšek (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Hana Hanžek-Turnšek, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v četrtek, 13. 9. 2018 ob 8:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Ugotavljanje gostote populacije velikega leščurja (Pinna nobilis) z metodo podvodnih videotransektov.

Vljudno vabljeni!


torek, 11. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Polona Ivančič (Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja)

Polona Ivančič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo bo v četrtek, 13. 9. 2018 ob 9:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom GRANATNO JABOLKO (Punica granatum L.) - zapostavljena sadna vrsta.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 10. september 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Neže Petkovšek

V torek, 11. 9. 2018 bo ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Neža Petkovšek, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Zasvojenost s športom med slovenskimi športniki.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 10. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Aja Bončina (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Aja Bončina, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v sreda, 12. 9. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Identifikacija potencialno toksičnega fitoplanktonskega rodu Pseudo-nitzschia v Tržaškem zalivu s poudarkom na genetski analizi.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 10. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Dijana Kosič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Dijana Kosič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v sredo, 12. 9. 2018 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Fitocenološka oznaka in ocena ogroženosti kratkozobe kadulje (Salvia brachyodon Vandas, Lamiaceae).

Vljudno vabljeni!


četrtek, 6. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Gresa Jakupi (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Gresa Jakupi, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 10. 9. 2018 ob 13:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ocenjevanje sive ekonomije na trgu dela v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!


torek, 4. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Mirza Krbezlija (MA, 1. st)

Mirza Krbezlija, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v petek, 7. 9. 2018 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Approximability Aspects of Vector Domination and Vector Connectivity in Graphs.

Vljudno vabljeni!


torek, 4. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Lucija Jug (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Lucija Jug, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 10. 9. 2018 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 predstavila zaključno nalogo z naslovom Učinkovitost javnih izdatkov v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 3. september 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Marka Palangetića (Matematične znanosti, 2. st.)

V ponedeljek, 10. 9. 2018 bo ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-VP, Marko Palangetić, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavil magistrsko delo z naslovom Ridge regression for categorical data (L2 regresija za opisne podatke).

Vljudno vabljeni!


petek, 31. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Goran Tubić (Racunalništvo in informatika, 1. stopnja)

Goran Tubić, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Racunalništvo in informatika bo v sreda, 5. 9. 2018 ob 10:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 predstavil zaključno nalogo z naslovom Postavitev sistema za strojno prevajanje na osnovi nevronskih mrež.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 30. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Klavdija Jereb (Biopsihologija, 1. stopnja)

Klavdija Jereb, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 7. 9. 2018 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Povezava med uporabo SSRI-jev med nosečnostjo in razvojem otroka.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 30. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Klemen Kolenc (Racunalništvo in informatika, 1. stopnja)

Klemen Kolenc, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Racunalništvo in informatika bo v sreda, 5. 9. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 predstavil zaključno nalogo z naslovom Prepoznava govora v primeru pametne pisarne.

Vljudno vabljeni!


sreda, 29. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maša Žavbi (Biopsihologija, 1. stopnja)

Maša Žavbi, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sreda, 5. 9. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Celostni pristop zdravljenja shizofrenije.

Vljudno vabljeni!


sreda, 29. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ana Tivold (Biopsihologija, 1. stopnja)

Ana Tivold, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 10. 9. 2017 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 predstavila zaključno nalogo z naslovom Potencialna uporaba kanabidiola pri zdravljenju socialne anksioznosti.

Vljudno vabljeni!


sreda, 29. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Anja Kržič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Anja Kržič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v ponedeljek, 3. 9. 2018 ob 11:30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavila zaključno nalogo z naslovom Vedenje in izbor ovipozicijskega mesta pri glogovi belinki Aporia crataegi (Lepidoptera: Rhopalocera: Pieridae), na Kraškem robu.

Vljudno vabljeni!


sreda, 29. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Marjana Tomažič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Marjana Tomažič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v ponedeljek, 3. 9. 2018 ob 12:30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavila zaključno nalogo z naslovom Pregled varstvenega statusa in morfološke variabilnosti kozic iz družine Atyidae (Crustacea: Decapoda).

Vljudno vabljeni!


sreda, 29. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nika Šumer (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Nika Šumer, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v sreda, 12. 9. 2018 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Ekomorfološka diferenciacija dveh simpatričnih vrst kobilic iz rodu Troglophilus (Orthoptera: Rhaphidophoridae).

Vljudno vabljeni!


sreda, 29. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Narmina Baghirova (Matematika, 1. stopnja)

Narmina Baghirova, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v četrtek, 30. 8. 2018 ob 12:15 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Witt's theorem (Wittov izrek). Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!


sreda, 29. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Aja Golob (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Aja Golob, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v sreda, 12. 9. 2018 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Morfološka variabilnost in identifikacija pogostih vrst komarjev (Diptera: Culicidae) v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!


torek, 28. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Neja Skočir (Matematika, 1. stopnja)

Neja Skočir, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v četrtek, 30. 8. 2018 ob 11:15 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Verjetnostna metoda.

Vljudno vabljeni!


torek, 28. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Eva Koderman (Biopsihologija, 1. stopnja)

Eva Koderman, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 3. 9. 2018 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom PRIČAKUJ NEPRIČAKOVANO: senzorično procesiranje v pričakovanju predvidljivih in nepredvidljivih groženj.

Vljudno vabljeni!


torek, 28. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tjaša Ogrizek (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tjaša Ogrizek, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 29. 8. 2018 ob 14:15 v predavalnici FAMNIT-VP predstavila zaključno nalogo z naslovom Uporaba pozitivne psihologije pri obvladovanju stresa manjšin v LGBTQ+ populaciji.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 27. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nika Kuplenk (Biopsihologija, 1. stopnja)

Nika Kuplenk, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sreda, 29. 8. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-1-RU1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Potencial zdravljenja debelosti z oksitocinom in njegovimi analogi.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 27. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tea Janko (Bioinformatika, 1. stopnja )

Tea Janko, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v torek, 4. 9. 2018 ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Pljučna fibroza kot posledica motenega mitohondrijskega metabolizma in biogeneze .

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 27. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Uroš Sergaš (Racunalništvo in informatika, 1. stopnja)

Uroš Sergaš, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Racunalništvo in informatika bo v ponedeljek, 4. 9. 2017 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavil zaključno nalogo z naslovom Uvajanje in uporaba elektronskih dokumentov.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 27. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tina Stergar (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tina Stergar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v cetrtek, 30. 8. 2018 ob 18:00 v predavalnici FAMNIT-VP predstavila zaključno nalogo z naslovom Terapija s psi pri Alzheimerjevi demenci.

Vljudno vabljeni!


petek, 24. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Zala Gruden (Biopsihologija, 1. stopnja)

Zala Gruden, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v cetrtek, 30. 8. 2018 ob 18:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Rorschachov preizkus v luči sodobne nevroznanosti.

Vljudno vabljeni!


petek, 24. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Keli Fortuna (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Keli Fortuna, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v torek, 28. 8. 2018 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Vpliv domestikacije na genetsko raznovrstnost oljke (Olea europaea L.).

Vljudno vabljeni!


petek, 24. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Matej Brlec (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Matej Brlec, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 6. 9. 2018 ob 9:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Mobilna aplikacija za odkrivanje škodljivih aditivov v živilskih izdelkih.

Vljudno vabljeni!


petek, 24. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Urška Gerič (Bioinformatika, 1. stopnja )

Urška Gerič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v sredo, 29. 8. 2018 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Populacijska struktura invazivnega japosnkega komarja Aedes Japonicus (Diptera: Culicidae) v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 23. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Mihaela Gros (Biopsihologija, 1. stopnja)

Mihaela Gros, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 29. 8. 2018 ob 14:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Antidepresivi in njihov vpliv na nevroplastičnost.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 23. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Aja Gačnik Zupanc (Biopsihologija, 1. stopnja)

Aja Gačnik Zupanc, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 28. 8. 2018 ob 09:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Instrumentalizacija konj v psihoterapevtski praksi v navezavi na etiške dileme ter njen pomen za psihoterapije s konji.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 23. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Živa Vidic (Biopsihologija, 1. stopnja)

Živa Vidic, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 29. 8. 2018 ob 13.30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Internet od rabe do zlorabe.

Vljudno vabljeni!


sreda, 22. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Niki Hrovatin (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Niki Hrovatin, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v sredo, 29. 8. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Uporaba podatkovnega rudarjenja za detekcijo mačk in psov v slikah.

Vljudno vabljeni!


sreda, 22. avgust 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Boštjana Čotarja (Računalništvo in informatika, 2. Stopnja)

V sredo, 29. 8. 2018 bo ob 11:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 Boštjan Čotar, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika, predstavil magistrsko delo z naslovom Interakcija z umetninami z uporabo tehnologije dopolnjene resničnosti.

Vljudno vabljeni!


torek, 21. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nika Miklavčič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Nika Miklavčič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 6. 9. 2018 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Socialna omrežja in drugi viri informacij pri metodi lova na glave.

Vljudno vabljeni!


torek, 21. avgust 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Sabine Jenko

V ponedeljek, 10. 9. 2018 bo ob 09:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Sabina Jenko, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom, predstavila magistrsko delo z naslovom Metode določanja netvegane obrestne mere.

Vljudno vabljeni!


torek, 21. avgust 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Ivane Jović

V ponedeljek, 10. 9. 2018 bo ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Ivana Jović, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom, predstavila magistrsko delo z naslovom Zavarovalni produkti z naložbenim tveganjem z garancijami.

Vljudno vabljeni!


torek, 21. avgust 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Neva Černelič Mlač

V ponedeljek, 10. 9. 2018 bo ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Neva Černelič Mlač, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom, predstavila magistrsko delo z naslovom Metode vzorčenja za namen revizije.

Vljudno vabljeni!


torek, 21. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Pia Modrijan (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Pia Modrijan, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v četrtek, 30. 8. 2018 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Posplošitve problema igralčevega bankrota.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 20. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sara Cerar (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Sara Cerar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v torek, 21. 8. 2018 ob 11.30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Reintrodukcije rastlin v Evropi ter vloga mehanizma Life pri ohranjanju ogroženih vrst.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 20. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Gaja Jenko (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Gaja Jenko, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v ponedeljek, 27. 8. 2018 ob 13:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Vpliv ekstrakta kanabidiola na celično rast in preživetje.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 20. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Melita Zadel (Biopsihologija, 1. stopnja)

Melita Zadel, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v cetrtek, 30. 8. 2018 ob 17:30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavila zaključno nalogo z naslovom Učinki telesne vadbe na kognitivne funkcije bolnikov s Parkinsonovo boleznijo.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 20. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Jasna Savić (Biopsihologija, 1. stopnja)

Jasna Savić, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v cetrtek, 30. 8. 2018 ob 16:30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavila zaključno nalogo z naslovom Deja vu in epilepsija temporalnega režnja.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 20. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Lisa Suzanna Hartmans (Biopsihologija, 1. stopnja)

Lisa Suzanna Hartmans, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 24. 8. 2018 ob 18:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Pregled sklopa dissocialnih osebnostnih motenj.

Vljudno vabljeni!


petek, 17. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maja Čeček (Biopsihologija, 1. stopnja)

Maja Čeček, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 24. 8. 2018 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Primarna družina kot dejavnik tveganja za razvoj motenj hranjenja.

Vljudno vabljeni!


petek, 17. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Karmen Jeraj (Biopsihologija, 1. stopnja)

Karmen Jeraj, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 24. 8. 2018 ob 17:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Transseksualnost.

Vljudno vabljeni!


petek, 17. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nina Klobas (MA, 1. st.)

Nina Klobas, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v torek, 21. 8. 2018 ob 13.00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ohranjevalci spektra na operatorjih.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 16. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tanja Trinkaus (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tanja Trinkaus, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 21. 8. 2018 ob 15.30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Povezanost psihičnega blagostanja s telesnim zdravjem in uspehom.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 16. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nina Arnšek (Biopsihologija, 1. stopnja)

Nina Arnšek, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 22. 8. 2018 ob 12:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Uporaba tehnologije in možgansko delovanje otrok in mladostnikov.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 16. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Laura Bavdek (Biopsihologija, 1. stopnja)

Laura Bavdek, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 21. 8. 2018 ob 14:45 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Kako alkoholizem v družini vpliva na partnerske odnose otrok.

 

Vljudno vabljeni!


četrtek, 16. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Jerca Duša (Biopsihologija, 1. stopnja)

Jerca Duša, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 21. 8. 2018 ob 16:15 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Vloga začasnega spremljevalca v razvoju predšolskega otroka z motnjo avtističnega spektra: študija primera.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 16. avgust 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Tadeje Štravs (UPsi, 2. st.)

V torek, 21. 8. 2018 bo ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 Tadeja Štravs, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Povezanost med medosebnimi odnosi na delovnem mestu in zavzetostjo za delo.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 16. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Laura Jereb (Biopsihologija, 1. stopnja)

Laura Jereb, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 29. 8. 2018 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Potencialno zdravljenje depresije in bipolarbe motnje s ketaminom.

Vljudno vabljeni!


torek, 14. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Lara Maglica (Biopsihologija, 1. stopnja)

Lara Maglica, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 20. 8. 2018 ob 16.00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ali vemo, zakaj sanjamo?.

Vljudno vabljeni!


torek, 14. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Jana Dolenc (Biopsihologija, 1. stopnja)

Jana Dolenc, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 20. 8. 2018 ob 16:45 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Amigdala kot središče v nevronski mreži, ki je pomembna za naše socialno življenje.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 13. avgust 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Zala Slabe

V torek, 21. 8. 2018 bo ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Zala Slabe, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Sex differences in PACAP in paraventricular nucleus of human brain: study of major depressive disorder and bipolar disorder.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 13. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Katja Valjavec (Bioinformatika, 1. stopnja )

Katja Valjavec, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v sredo, 29. 8. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Uporaba metod molekulskega modeliranja pri načrtovanju in optimizaciji inhibitorjev človeške DNA topoizomeraze IIα.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 13. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maša Tamše (Biopsihologija, 1. stopnja)

Maša Tamše, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 24. 8. 2018 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Doživljanje pomena kvalitete odnosov na delovnem mestu za delovno zadovoljstvo.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 13. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Manja Švajger (Biopsihologija, 1. stopnja)

Manja Švajger, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 24. 8. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Terapevtski vidiki živali pri starostnikih.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 13. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Lea Krajnc (Biopsihologija, 1. stopnja)

Lea Krajnc, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 21. 8. 2018 ob 18:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Nezgodna možganska poškodba: poškodbe možganov, povezane s športom, in njihove dolgoročne posledice.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 13. avgust 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Anja Ključevšek (UPsi, 2. st.)

V torek, 21. 8. 2018 bo ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Anja Ključevšek, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Osebnostne značilnosti oseb s psihosomatskimi boleznimi kože.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 13. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Eva Puc (Biopsihologija, 1. stopnja)

Eva Puc, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 24. 8. 2018 ob 12.00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Stičišča in razlike med feministično teorijo in evolucijsko psihologijo - kvantitativna raziskava izbire partnerjev pri feministkah.

Vljudno vabljeni!


petek, 10. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Eva Meglič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Eva Meglič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 16. 8. 2018 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-P-RU2 predstavila zaključno nalogo z naslovom Nasilje med intimnima partnerjema: razlogi zakaj ženske morijo.

Vljudno vabljeni!


petek, 10. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ana Težak (Biopsihologija, 1. stopnja)

Ana Težak, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 21. 8. 2018 ob 15:15 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Psihološki dejavniki zvestobe potrošnikov.

Vljudno vabljeni!


petek, 10. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Špela Bizjan (Biopsihologija, 1. stopnja)

Špela Bizjan, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 21. 8. 2018 ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Dejavniki zadovoljstva zaposlenih v kavarni X.

Vljudno vabljeni!


petek, 10. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Rade Nježić (Matematika, 1. stopnja)

Rade Nježić, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v sredo, 22. 8. 2018 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Bifurcations of equilibria of vector fields with applications to predator-prey systems.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 6. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Peter Kozlovič (Računalništvo in informatika, 1. st.)

Peter Kozlovič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 9. 8. 2018 ob 9:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Model tridimenzionalnih obremenitev kolena med kolesarjenjem.

Vljudno vabljeni!


petek, 3. avgust 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Maje Jerman

V sredo, 22. 8. 2018 bo ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 Maja Jerman, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Samozavedanje spolne identitete pri transspolnih osebah.

Vljudno vabljeni!


petek, 3. avgust 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ana Kuder (Biopsihologija, 1. stopnja)

Ana Kuder, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 9. 8. 2018 ob 13:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Primerjava doživljanja bremena pri skrbnikih bolnikov z.

Vljudno vabljeni!


sreda, 25. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Mateja Kovač (Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja)

Mateja Kovač, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo bo v četrtek, 2. 8. 2018 ob 09:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Zavržki hrane na različnih ravneh prehranske verige.

Vljudno vabljeni!


torek, 24. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tamara Megla (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tamara Megla, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 10. 8. 2018 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Mediji in razumevanje motenj hranjenja.

Vljudno vabljeni!


petek, 20. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Kaja Krajc (Biopsihologija, 1. stopnja)

Kaja Krajc, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 25. 7. 2018 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Vpliv socialne podpore na preživetje onkoloških bolnikov.

Vljudno vabljeni!


petek, 20. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Gašper Moderc (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Gašper Moderc, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v sredo, 25. 7. 2018 ob 09:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavil zaključno nalogo z naslovom Realizacija namizne igre z igralnim pogonom Unity.

Vljudno vabljeni!


petek, 20. julij 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Neve Kumer (Uporabna psihologija, 2. st.)

V sredo, 25. 7. 2018 bo ob 18.00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Neva Kumer, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Povezanost osebnostnih lastnosti s kariernimi usmeritvami mladih odraslih.

Vljudno vabljeni!


sreda, 18. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Niki Zen (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Niki Zen, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v četrtek, 26. 7. 2018 ob 9:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Metodološki pristop k ocenjevanju učinkovitosti upravljanja zavarovanih območij v Sloveniji na osnovi IUCN Protected and Conserved Area Green List modela.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 16. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Lara Menegatti (Biopsihologija, 1. stopnja)

Lara Menegatti, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 17. 7. 2018 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Vloga empatije pri razumevanju socialne stigme.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 16. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Martina Tekavec (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Martina Tekavec, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v četrtek, 26. 7. 2018 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Naravovarstveni vidiki upravljanja kmetije na območju Natura 2000.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 12. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Patrik Širol (RIN, 1. stopnja)

Patrik Širol, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 19. 7. 2018 ob 10:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Interakcija z umetniškimi deli preko množičnega ocenjevanja.

Vljudno vabljeni!


torek, 10. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Urška Mikolj (RIN, 1. stopnja)

Urška  Mikolj, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 19. 7. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Uporaba podatkovnega rudarjenja za napovedovanje cen nepremičnin.

Vljudno vabljeni!


petek, 6. julij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Alja Bernik (Biopsihologija, 1. stopnja)

Alja Bernik, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 10. 7. 2018 ob 18:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Stres in indukcija migrene.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 5. julij 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Maše Panjan (Varstvo narave, 2. st.)

V ponedeljek, 16. 7. 2018 bo ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 Maša Panjan, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Velikostna in kemotaksonomska sestava fitoplanktonske združbe v obalnem morju (Tržaški zaliv).

Vljudno vabljeni!


petek, 29. junij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ana Pevec (Biopsihologija, 1. stopnja)

Ana Pevec, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 4. 7. 2018 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Anksioznost in depresija med nosečnostjo.

Vljudno vabljeni!


petek, 29. junij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Anton Uramer (Matematika, 1. st.)

Anton Uramer, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v ponedeljek, 9. 7. 2018 ob 15.00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavil zaključno nalogo z naslovom On the chromatic number of pandiagonal Latin square graphs (Kromatsko število pandiagonalnih Latičnih kvadratnih grafov).

Predstavitev zaključne naloge bo potekala v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 28. junij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Urška Koren (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Urška Koren, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 9. 7. 2018 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Bernsteinovi polinomi in njihova uporaba.

Vljudno vabljeni!


sreda, 27. junij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Gaja Ivančič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Gaja Ivančič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 2. 7. 2018 ob 10:30 v predavalnici FAMNIT-1-RU1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Nasilje v družini nad ženskami.

Vljudno vabljeni!


sreda, 27. junij 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Mihe Škorjanca

V sreda, 4. 7. 2018 bo ob 18:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Miha Škorjanc, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavil magistrsko delo z naslovom Celostna obravnava bolečine s poudarkom na fitoterapiji.

Vljudno vabljeni!


torek, 26. junij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Kristjan Fortuna (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Kristjan Fortuna, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v sredo, 4. 7. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavil zaključno nalogo z naslovom Izdelava zaključnega projekta - računalniške igre.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 18. junij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Borut Kolar (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Borut Kolar, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 21.6.2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Umestitev interaktivnih elementov in elementov igrifikacije na vnaprej zastavljeni učni poti.

Vljudno vabljeni!


petek, 15. junij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tilen Babič (Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja)

Tilen Babič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo bo v petek, 22. 6. 2018 ob 9:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Pregled metod varstva oljk (Olea Europaea L.) v začetku 21. stoletja.

Vljudno vabljeni!


torek, 5. junij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sara Zdravič (BP)

Sara Zdravič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 8. 6. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Romantična ljubezen ali nevrobiološka motnja.

Vljudno vabljeni!


petek, 1. junij 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Rea Rus (Biopsihologija, 1. stopnja)

Rea Rus, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 7. 6. 2018 ob 17.30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavila zaključno nalogo z naslovom Perinatalne duševne motnje, njihovo zdravljenje in vpliv na otroka.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. maj 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Eva Šilc (Uporabna psihologija, 2. stopnja)

V ponedeljek, 21. 5. 2018 bo ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 Eva Šilc, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Osebnostne poteze storilcev in žrtev nasilja.

Vljudno vabljeni!


sreda, 16. maj 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Nensi Murovec (Biopsihologija, 2. stopnja)

V ponedeljek, 21. 5. 2018 bo ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-1-RU1 Nensi Murovec, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Brain-Computer Interface system for functional motor rehabilitation after stroke in connection with pharmacotherapy.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. maj 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Amadeje Mrak (UPsi)

V torek, 15. 5. 2018 bo ob 15:30 v predavalnici FAMNIT-VP Amadeja Mrak, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Uporaba pojmov asertivnost in agresivnost: kvalitativna raziskava.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 26. marec 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Kristjan Bajec (BP, 1. stopnja)

Kristjan Bajec, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 3.4.2018 ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Transkranialna magnetna stimulacija (TMS) za terapevtske namene.

Vljudno vabljeni!


torek, 27. februar 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Aleka Pavlovića (UPSI, 2. st.)

V ponedeljek, 5. 3. 2018 bo ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 Alek Pavlović, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavil magistrsko delo z naslovom Kaj pripomore k temu, kako ženske interpretirajo različne verbalne pristope, s katerimi jim dvorijo moški.

Vljudno vabljeni!


petek, 16. februar 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Anja Bregar (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Anja Bregar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v sredo, 21. 2. 2018, ob 11:00 uri v predavalnici FAMNIT-VP predstavila zaključno nalogo z naslovom Vpliv parazita Toxoplasma gondii na vedenje ljudi in živali.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 25. januar 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Katja Praček (Bioinformatika, 1. stopnja)

Katja Praček, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v torek, 30. 1. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Homology modeling and molecular simulations of the camelid nanobodies as therapeutic tools in the treatment of sarcoma (Homologno modeliranje in molekulske simulacije kameljih nanoteles kot potencialnih terapevtskih orodij pri zdravljenju sarkoma).

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 8. januar 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Lee Rihtaršič (PBP, 2. st.)

V ponedeljek, 15.1.2018 bo ob 14:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 Lea Rihtaršič, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Optimistično mišljenje in z zdravjem povezana kakovost življenja.

Vljudno vabljeni!