Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ponedeljek, 21. december 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Denis Subotić (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Denis Subotić, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v sredo, 23. 12. 2015 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-1-RU1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Krmiljenje mehanizma za usmerjanje spletne kamere s pametno mobilno napravo.

Vljudno vabljeni!


sreda, 9. december 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Uroš Cerkovnik (Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja)

Uroš Cerkovnik, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo bo v torek, 15. 12. 2015 ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavil zaključno nalogo z naslovom Modernizacijski prelomi pri rastlinski pridelavi v 19. in 20. stoletju z demografskimi konsekvencami in takratno percepcijo novosti.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. december 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Maje Štokelj

V ponedeljek, 28. 12. 2015 bo ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-VP Maja Štokelj, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Izolacija in opis bakterij Propionibacterium acnes in Staphylococcus epidermidis, ter specifičnih bakteriofagov iz kože in aken.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. december 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Marina Ladavac (Biopsihologija, 1. stopnja)

Marina Ladavac, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 11. 12. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2 predstavila zaključno nalogo z naslovom Biološki in psihološki vidik izgorevanja na delovnem mestu in kako to vpliva na delovno učinkovitost.

Vljudno vabljeni!


torek, 24. november 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tjaša Podjed (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tjaša Podjed, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 26. 11. 2015 ob 18:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Prepoznavanje in obvladovanje stresa med študenti.

Vljudno vabljeni!


petek, 30. oktober 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Matic Jančič (Varstvo narave, 2. stopnja)

Matic Jančič, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave bo v četrtek, 5. 11. 2015 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Potencial za ustanovitev čezmejnega morskega zavarovanega območja v Piranskem zalivu in okolici, Severni Jadran.

Vljudno vabljeni!


petek, 16. oktober 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Nataše Fujs

V torek, 20. 10. 2015 bo ob 17:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 Nataša Fujs, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Ugotavljanje genetske strukturiranosti populacij ozko endemične Tommasinijeve popkorese (Moehringia tommasinii March.) s pomočjo prstnih odtisov DNA.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 1. oktober 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Bećo Merulić (Matematika, 1. stopnja)

Bećo Merulić, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v petek, 2. 10. 2015 ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Konveksne množice in konveksne funkcije.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 28. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tomaž Tomažinčič (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Tomaž Tomažinčič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v torek, 29. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Samodejni sistem za krmiljenje zalivalno-namakalnih sistemov.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 28. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Loredana Božič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Loredana Božič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 2. 10. 2015 ob 12:15 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Staranje in kognitivne sposobnosti.

Vljudno vabljeni!


petek, 25. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Klemen Krnel (Bioinformatika, 1. stopnja )

Klemen Krnel, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v torek, 29. 9. 2015 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Diskretni SIR epidemični modeli in dinamika virusov gripe.

Vljudno vabljeni!


petek, 18. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Domen Stanič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Domen Stanič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 18:15 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Razširjenost, velikost populacije in populacijski trend vrtnega strnada Emberiza hortulana v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Maruše Pajk (Matematične znanosti, 2. stopnja)

V petek, 25. 9. 2015 bo ob 9:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 Maruša Pajk, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom Modeli za kategorične odzive, izdelano pod mentorstvom izr. prof. dr. Mihaela Permana.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ivana Jović (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Ivana Jović, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 09:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Uporaba Kalmanovega filtra pri vrednotenju izbranih finančnih instrumentov.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Noemi Matavulj (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Noemi Matavulj, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 09:40 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Empirična ocena vpliva zadolženosti podjetij na gospodarsko rast v krizi.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sara Prapotnik (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Sara Prapotnik, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 10:20 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ocenjevanje izvozne funkcije za Slovenijo.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Martina Vrbančič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Martina Vrbančič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 22. 9. 2015 ob 13:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Povezanost časovne perspektive z osebnostnimi lastnostmi, vedenjem in zdravjem.

Vljudno vabljeni!


torek, 15. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Martin Senič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Martin Senič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v petek, 18. 9. 2015 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Vpliv predatorjev na gnezdeče populacije male (Sternula albifrons) in navadne (Sterna hirundo) čigre v Krajinskem parku Sečoveljske soline.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 14. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sara Cernich (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Sara Cernich, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v petek, 18. 9. 2015 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Umetni podvodni grebeni kot varstveno orodje.

Vljudno vabljeni!


petek, 11. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Peter Atanackov (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Peter Atanackov, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Vpliv povečane koncentracije CO2 na kolonizacijo korenin rastlin z arbuskularnimi mikoriznimi glivami.

Vljudno vabljeni!


petek, 11. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Marko Prcać (Matematika, 1.stopnja)

Marko Prcać, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 13:30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavil zaključno nalogo z naslovom Kapitalske zahteve zavarovalnic.

Vljudno vabljeni!


petek, 11. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Alenka Meznarič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Alenka Meznarič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Otrokovo izražanje čustev v vrtcu.

Vljudno vabljeni!


sreda, 9. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tadeja Čepin (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tadeja Čepin, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Povezanost med zadovoljstvom na delovnem mestu in zadovoljstvom v družini.

Vljudno vabljeni!


sreda, 9. september 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Jane Kosec

V torek, 15. 9. 2015 bo ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 Jana Kosec, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom Integriranje na kolobarjih.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tina Medica (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tina Medica, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Čustvena inteligentnost: kaj je in zakaj jo vključiti v učni program?.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Monika Hvastija (Biopsihologija, 1. stopnja)

Monika Hvastija, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Inteligentnost in ustvarjalnost pri mladostnikih.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nena Gregorčič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Nena Gregorčič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Vrstniško nasilje med učenci osnovne šole.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maja Čabraja (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Maja Čabraja, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v četrtek, 10. 9. 2015 ob 17:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ocena velikosti populacije velikega pupka (Triturus carnifex, Amphibia: Urodela) v kalu pri Kastelcu.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Matija Kralj (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Matija Kralj, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v četrtek, 10. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Estrogenska in androgenska aktivnost onesnaževal v živilih in okolju.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nataša Kunc (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Nataša Kunc, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v petek, 11. 9. 2015 ob 10:15 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Primerjava modela z Brownovim gibanjem in ARIMA modelom na primeru napovedovanja cen delnic.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Anja Kozlovič (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Anja Kozlovič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v petek, 11. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Finančni modeli s temelji na teoriji agentov.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Klemen Novak (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Klemen Novak, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v petek, 11. 9. 2015 ob 09:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Nestandardni ukrepi Ameriške centralne banke v času recesije.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Anja Ključevšek (Biopsihologija, 1. stopnja)

Anja Ključevšek, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Duševne motnje, imunološki odgovor in psihonevroimunologija.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Žan Batista (Biopsihologija, 1. stopnja)

Žan Batista, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 20:15 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Uporaba kvetiapina kot prve izbire pri zdravljenju shizofrenije.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Martina Bažec (Biopsihologija, 1. stopnja)

Martina Bažec, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 11:40 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Biopsihologija zaljubljenosti, partnerske ljubezni ter zasvojenosti z zaljubljanjem in ljubeznijo.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Marko Tavčar (RIN, 1. stopnja)

Marko Tavčar, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v torek, 8. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Inženirski pristop k načrtovanju in implementaciji reševalca Sudoku za mobilne naprave.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maja Maraž (Biopsihologija, 1. stopnja)

Maja Maraž, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Čustvena inteligentnost in občutek sreče.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Urša Skvarča (Biopsihologija, 1. stopnja)

Urša Skvarča, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 17:15 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Son-Rise Program®: Drugačen pogled na osebe z motnjo avtističnega spektra.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tomaž Sabadin (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Tomaž Sabadin, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 10. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Reprodukcija dejanskega okolja v virtualno resničnost s pomočjo para kamer ter Google Cardboard prikazovalnika.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tjaša Kunavar (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tjaša Kunavar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 18:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Preference pri sklepanju prijateljstev.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maryana Potitska (Biopsihologija, 1. stopnja)

Maryana Potitska, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 19:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Razlike med moškimi in ženskimi preferencami pri izbiri partnerja: evolucijsko oblikovane strategije spolne selekcije.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sara Božović (Biopsihologija, 1. stopnja)

Sara Božović, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 16:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Omejena, ponavljajoča se vedenja in interesi pri motnji avtističnega spektra.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Karin Hržič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Karin Hržič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 9. 9. 2015 ob 16:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Bilingvizem kot preventivni dejavnik pri pojavu simptomov demence.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Zala Slabe (Biopsihologija, 1. stopnja)

Zala Slabe, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 11. 9. 2015 ob 10:15 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Selektivna seksualna kognicija.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Saša Bele (Biopsihologija, 1. stopnja)

Saša Bele, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 17:15 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Strategije zmanjševanja stigme s pomočjo stika: primer homoseksualnosti.

Vljudno vabljeni!


sreda, 2. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Neža Hribar (Biopsihologija, 1. stopnja)

Neža Hribar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 18:45 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Samopodoba kot nenehno spreminjajoči se pojav.

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Katja Letonja (Biopsihologija, 1. stopnja)

Katja Letonja, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 2. 9. 2015 ob 14:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2 predstavila zaključno nalogo z naslovom Samomori živali skozi oči ljudi.

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Hana Skrt (Biopsihologija, 1. stopnja)

Hana Skrt, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 13:15 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Mejna osebnostna motnja in zgodnje izkušnje v otroštvu.

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Laura Matjašič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Laura Matjašič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 15:45 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Psihološka travma in otroška risba.

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Edin Husić (MA, 1. stopnja)

Edin Husić, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v sredo, 9. 9. 2015 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Submodularne funkcije. Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 31. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Timotej Kos (RIN, 1. stopnja)

Timotej Kos, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 3. 9. 2015 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Brezžično polnjenje.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 27. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Špela Cvikl (Biopsihologija, 1. stopnja)

Špela Cvikl, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 28. 8. 2015 ob 17:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Od histerije do disociativne motnje identitete.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 27. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Janez Močnik (Biopsihologija, 1. stopnja)

Janez Močnik, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 28. 8. 2015 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2 predstavil zaključno nalogo z naslovom Socialna projekcija v socialni motivaciji ter implikacije za socialno resničnost.

Vljudno vabljeni!


torek, 25. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Anja Draksler (Biopsihologija, 1. stopnja)

Anja Draksler, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 27. 8. 2015 ob 16:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Otroci zapornikov in rezilientnost.

Vljudno vabljeni!


torek, 18. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ana Pasar (Biopsihologija, 1. stopnja)

Ana Pasar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 19. 8. 2015 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Problematika oslabljenega uvida pri shizofreniji.

Vljudno vabljeni!


torek, 18. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Livia Breznik (Biopsihologija, 1. stopnja)

Livia Breznik, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sreda, 19. 8. 2015 ob 17:45 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Vpliv sugestij v hipnotičnem stanju na pomnjenje.

Vljudno vabljeni!


torek, 18. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tadea Košir (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tadea Košir, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 19. 8. 2015 ob 18:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Interdisciplinarni vidik vpliva pričakovanja na placebo in nocebo učinek.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 17. avgust 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Marija Jurkovič

V torek, 18. 8. 2015, bo ob 13.00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2 Marija Jurkovič, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom Študij celoštevilskih Cayleyevih grafov skozi Boolove algebre in grupne karakterje.

Vljudno vabljeni!


torek, 11. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tanja Štular (BF, 1. stopnja)

Tanja Štular, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v ponedeljek, 17. 8. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Razvoj spletnega uporabniškega vmesnika za program molekularnega sidranja.

Vljudno vabljeni!


torek, 11. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Edvina Čamdžić (Biopsihologija, 1. stopnja)

Edvina Čamdžić, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sreda, 12. 8. 2015 ob 19:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Iskanje zaposlitve po osebnostnih značilnostih in kompetencah.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 10. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Urša Bernardič (BP, 1. stopnja)

Urša Bernardič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 12. 8. 2015 ob 18:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Vloga nespečnosti na zdravje: psihonevroimunološki pogled.

Vljudno vabljeni!


petek, 7. avgust 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ana Breznik (Biopsihologija, 1. stopnja)

Ana Breznik, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sreda, 12. 8. 2015 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Motnje govora pri otrocih z motnjo avtističnega spektra.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 20. julij 2015


torek, 7. julij 2015 Predstavitev zaključne naloge študentke Biljane Miceve (RIN, 1. stopnja)

Biljana Miceva, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v petek, 10. 7. 2015 ob 12:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Uporaba ITIL priporočil na področju podpore uporabnikom IT podjetij.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 6. julij 2015 Predstavitev zaključne naloge študentke Amadeje Poles (BP, 1. stopnja)

Amadeja Poles, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 8. 7. 2015 ob 16:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ustvarjalnost pri nekaterih duševnih motnjah.


petek, 3. julij 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Nikolina Jeretič

V torek, 14. 7. 2015, bo ob 9.00 v predavalnici FAMNIT-VP Nikolina Jeretič, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Biopsihosocialni model doživljanja stresa na delovnem mestu.

Vljudno vabljeni!


petek, 3. julij 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Miha Majcen (BP)

Miha Majcen, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 14. 7. 2015, ob 10.30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavil zaključno nalogo z naslovom Možnosti farmakološkega uravnavanja človeškega spomina.

Vljudno vabljeni!


torek, 23. junij 2015 Predstavitev zaključne naloge študentke Nevene Mitrović (MA)

Nevena Mitrović, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v ponedeljek, 29. 6. 2015 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Karakterizacija ravninskih in prostorskih krivulj s pitagorejskim hodografom.

Vljudno vabljeni!


torek, 23. junij 2015 Predstavitev zaključne naloge študentke Anastasiye Tanana (MA)

Anastasiya Tanana, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v ponedeljek, 29. 6. 2015 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Sardov izrek, Morsejeve funkcije in Whitneyjev vložitveni izrek za diferenciabilne mnogoterosti.

Vljudno vabljeni!


torek, 23. junij 2015 Predstavitev zaključne naloge Slađane Babić (MA)

Slađana Babić, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v torek, 30. 6. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Uporaba t-porazdelitve pri računanju intervala zaupanja za populacijsko povprečje, ko porazdelitev preučevane spremenljivke ni normalna.

Vljudno vabljeni!


torek, 16. junij 2015 Predstavitev zaključne naloge študenta Ratka Darde (MA)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Ratka Darde, študenta študijskega programa 1. stopnje Matematika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Raznoterosti, Grassmannian raznoterosti in ireducibilnost« bo v četrtek, 18. 6. 2015, ob 8.30, v predavalnici FAMNIT-MP1.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 25. maj 2015 Predstavitev zaključne naloge študentke Urše Kačar (BF)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Urše Kačar, študentke študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Problemi popolne filogenije« bo potekala v sredo, 3. 6. 2015, ob 12.00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4.

Vabljeni!


četrtek, 23. april 2015 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Pavla Fičurja

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: Razvoj metod matričnih faktorizacij v aplikacijah statističnega modeliranja študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika Pavla Fičurja. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 11. 5. 2015 ob 15.00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 (Muzejski trg 7, Koper).

Vljudno vabljeni!


sreda, 15. april 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Vide Topić

V ponedeljek, 20. aprila 2015 bo ob 14.00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Vida Topić, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom Statistična analiza lojalnosti uporabnikov zavarovalniških storitev.

Vljudno vabljeni!


torek, 31. marec 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Liljane Rušnjak

V četrtek, 2. aprila. 2015 bo ob 11:45 v predavalnici FAMNIT-MP1 Liljana Rušnjak, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Ravnanje z lesnimi odpadki in njihova predelava – priložnosti za zmanjševanje okoljskih vplivov pristanišč.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 30. marec 2015 Vabilo na predstavitev teme doktorske disertacije študentke Karle Ferjančič

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Konstrukcija gibanj togih teles z geometrijsko zveznimi racionalnimi zlepki študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Karle Ferjančič. Predstavitev bo potekala v sredo, 8.4.2015 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA (Glagoljaška 8, Koper).

Vljudno vabljeni!


sreda, 11. februar 2015 Predstavitev zaključne naloge študentke Klementine Plut (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Klementine Plut, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Izbor gnezditvenega habitata kmečke lastovke Hirundo rustica v suburbanem okolju« bo potekala v torek, 17.2.2015 ob 17:00 v FAMNIT-Muzejski3.

Vabljeni!


sreda, 7. januar 2015 Vabilo na predstavitev teme doktorske disertacije študentke Maje Stojanović

Vljudno vabljeni na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke doktorskega študija 3.
stopnje Aplikativna kineziologija Maje Stojanović z naslovom »Dinamična regulacija ekspresije humanih serumskih molekul microRNK pri z vadbo izzvanih mišičnih modifikacijah«.

Predstavitev bo potekala v četrtek, 15. 1. 2015 ob 12:30 v prostorih Srednje tehniške šole, predavalnica AMF2, (1. Nadstropje, Šmarska cesta 4, Koper).

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. januar 2015 Vabilo na predstavitev teme doktorske disertacije študentke Nine Chiarelli

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Novi koncepti in rezultati v teoriji dominacije in prirejanj v grafih študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Nine Chiarelli. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 12.1.2015 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 (Muzejski trg 7, Koper).

Vljudno vabljeni!