Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Razpisi za izmenjave

natisni

ERASMUS+

na vrh

RAZPIS ERASMUS+ KA171 ZA MEDNARODNE IZMENJAVE Z NAMENOM ŠTUDIJA V LETU 2023/2024na vrh

30. avgusta 2023 je bil objavljen Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za namen študija na partnerskih univerzah v okviru proragama Erasmus+ KA171 (2023).

Odobrene so bile študentske mobilnosti na partnerskih univerzah v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Braziliji, Črni gori, Izraelu, Južni Afriki, Keniji, Kitajski, Namibiju, Uzbekistanu in ZDA.

Odhodni študentje se lahko udeležijo mobilnosti v trajanju 5 mesecev (dolga mobilnost) ali 14 dni (kratka mobilnost. Podatki o razpoložljivih mobilnostih glede na države, institucijo in trajanje so dostopni na UP spletni strani.

Rok prijave je določen kot ODPRTI ROK PRIJAVE ter prične tečni na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev oz. preklica.

Podrobne informacije o partnerskih univerzah, dotacijah za mobilnost in postopku prijave so dostopne v razpisu. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo preko elektronskega naslova international@famnit.upr.si

RAZPIS ERASMUS+ (KA171 2023)

 • Mobilnosti se morajo izvesti do 31.7.2026

RAZPIS ERASMUS+ (KA171 2022)

 • Mobilnosti se morajo izvesti do 31.7.2025

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • Prijavnico, ki je dostopna na VIS/ŠIS-u matične fakultete študenta
 • Kratek življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku*
 • Motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku*
 • Dokazilo o znanju angleškega jezika

*Za študente, vpisane na študijske programe UP, ki se izvajajo v angleškem jeziku, zadošča, da življenjepis in motivacijsko pismo oddajo samo v angleškem jeziku.

KOMBINIRANI INTENZIVNI PROGRAMI (KIP)na vrh

Kombinirani intenzivni programi (KIP-i) ali Blended Intensive Programmes (BIP-i) so kratki, intenzivni programi, ki jih organizirajo visokošolske institucije v tujini. Ti programi uporabljajo inovativne metode učenja in poučevanja, vključno z obveznim sodelovanjem preko spleta. Del programa poteka v živo, medtem ko drugi del poteka virtualno.

Fizična mobilnost v okviru KIP-a traja od 5 do 30 dni, udeležba na virtualnem delu programa je obvezna. Študenti morajo v okviru programa pridobiti najmanj 3 kreditne točke (KT).

Seznam vseh KIP programov je dostopen na naslednji povezavi: https://erasmusbip.org/list-of-bips/

KIP mobilnost za študente: ASTRA 2023: Poletna šola o brezpilotnih sistemih v prometu

V sklopu Erasmus+ kombiniranih intenzivnih programov (KIP), Fakulteta za pomorstvo Univerze v Rijeki organizira mednarodno poletno šolo o brezpilotnih sistemih v prometu, ASTRA 2023.

Virtualna komponenta: 21. junij 2023  

Fizična komponenta: 26. - 30. junij 2023 ;

Prizorišče: Rijeka, Hrvaška

Krediti: 3 ECTS 

Jezik: angleščina

Rok prijave: 29. maj 2023 (Poletna šola lahko sprejme 20 udeležencev. Registracije udeležencev bodo obravnavane po sistemu kdor prvi pride, prvi melje.)

Spletna stran: https://astra2023.pfri.hr/ 

Preliminarni program poletne šole je dostopen tu.

Postopek prijave na KIP ASTRA 2023:

 1. Izpolni obrazec Predlog priznavanja učnih izidov študenta na KIP-u
 2. Prijavi se za pridobitev Erasmus+ KIP finančnih sredstev. Spletna prijavnica je dostopna tu.
 3. Registriraj se za udeležbo na BIP ASTRA 2023. Potrdilo o oddani prijavi, ki ga pridobite po uspešni spletni prijavi za Erasmus+ KIP finančna sredstva, je obvezna priloga k prijavi.

V primeru dodatnih vprašanj prosim kontaktirajte mednarodno pisarno via international@famnit.upr.si

KIP mobilnost za študente: Politehniški Inštitut v Braganci

V sklopu novega Erasmus+ programskega obdobja (2021-2027) Politehniški inštitut v Breganci (IPB, Portugalska) v sodelovanju s partenerji organizira različne kombinirane intenzivne programe (KIP-e) za študente v 2. semestru študijskega leta 2022/23.

Na voljo so različni program, vsi akreditirani s 6 ETCS:

 • Inovacije bazirane na izzivih
 • Čustveno izobraževanje
 • Ohranjanje narave in umetna inteligenca
 • Krožna bioekonomija
 • Varnost na spletu
 • Integrirani multimedijski projekt

Več informacij o posameznih tečajih lahko najdete v Programskem letaku.

Več informacij o prijavnih rokih je dostopnih tu, kjer so objavljene tudi spletne prijavnice za posamezne intenzivne programe. Vsak študent se lahko prijavi na en intenzivni program.

KIP mobilnost za študente: Trajnostna računalniška obdelava, Univerza za uporabne znanosti FH JOANNEUM, Kapfenberg, Avstrija

V sklopu Erasmus+ kombiniranih intenzivnih programov (KIP) Univerza za uporabne znanosti FH JOANNEUM v Kapfenbergu (Avstrija) organizira univerzitetne tečaj Trajnostna računalniška obdelava v sodelovanju z Univerzo za uporabne znanosti Haaga-Helia (Helsinki, Finska), Univerzo v Alcali (Alcala de Henares, Španija), Tehnološkim inštitutom Bordeaux (Bordeaux, Francija) in Univerzo na Primorskem.

KIP Trajnostna računalniška obdelava: Ustvarjanje interdisciplinarnosti za ustvarjanje prostora prihodnosti 2023-2025 bo potekal med 8. majem in 12. majem 2023. 

V sklopu intenzivnega programa so ponujene 3 različne delavnice:Razvijanje mobilnih aplikacij, Analiza podatkov in podatkovno rudarjenje, ter Startup: Trajnostna računalniška obdelava .

Prijave so bile odprte do 28. februarja 2023.

RAZPIS ZA UDELEŽBO ŠTUDENTOV  NA KOMBINIRANIH INTENZIVNIH PROGRAMIH(KIP-ih) V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KA131na vrh

Razpis za udeležbo študentov na kombiniranih intenzivnih programih (KIP-ih) v okviru programa Erasmus+ je bil objavljen 13. februarja 2023. Rok za zbiranje prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 9. oktobra 2023.


ERASMUS+ RAZPIS ZA MEDNARODNE IZMENJAVE Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V LETU 2022/23na vrh

Razpis za študentske izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja je bil objavljen 30. januarja 2023. Rok prijave na razpis je določen kot ODPRTI ROK PRIJAVE in prične teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev oz. do preklica.

Ta razpis je namenjen praktičnemu usposabljanju v tujini in podpira tako fizično/kombinirano (z virtualno komponento) dolgoročno mobilnost študentov vseh treh stopenj, kot tudi kratkoročno mobilnost doktorandov.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IZMENJAVE: od izbora do 31. julija 2024

Na izmenjavo z namenom praktičnega usposabljanja se študentje lahko prijavite preko ŠIS-a, praviloma najmanj 2 meseca pred predvidenim nastopom mobilnosti.

Dokumenti

na vrh

ERASMUS+ RAZPIS ZA MEDNARODNE IZMENJAVE Z NAMENOM ŠTUDIJA V LETU 2023/24

Razpis za izmenjave v študijskem letu 2023/24 je bil objavljen 24. januarja 2023. Prijave na razpis so bile odprte do 24. februarja 2023.

Razpis omogoča prijave za izmenjave z namenom študija (1. ali 2. semester). Razpis Erasmus+ z namenom praktičnega usposabljanja bo letos objavljen naknadno v ločenem razpisu, predvidoma enkrat februarja.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IZMENJAVE Z NAMENOM ŠTUDIJA: 01. junij 2023 - 31. julij 2024

Na izmenjavo se študentje prijavite preko ŠIS-a.

Dokumenti

DODATNI RAZPIS ERASMUS+ (KA131) ŠTUDENTI ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Objavljen je dodaten Erasmus+ razpis za študente za izmenjave v študijskem letu 2022/2023. Prijave na razpis so bile odprte do 10. oktobra 2022.

Razpis omogoča prijave za izmenjave z namenom študija (1. ali 2. semester) ter izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IZMENJAVE: 1. junij 2022 - 30. september 2023

Na izmenjavo se študenti prijavite preko ŠIS-a

Dokumenti:

E+ (KA131) razpis za izmenjave v študijskem letu 2022/2023na vrh

Razpis za izmenjave v študijskem letu 2022/2023 v okviru programa Erasmus+ je bil objavljen 7. februarja 2022. Prijave na razpis so bile odprte do 28. februarja 2022.

Razpis je omogočal prijave za izmenjave z namenom študija (1. ali 2. semester) ter izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IZMENJAVE: 1. junij 2022 - 30. oktober 2023

Na izmenjavo se študenti prijavite preko ŠIS-a

Dokumenti:

Dodatni E+ razpis za izmenjave v študijskem letu 2021/2022

Dodatni razpis za izmenjave v študijskem letu 2021/2022 v okviru programa Erasmus+ je bil objavljen 15. septembra 2021. Prijave na razpis so bile odprte do 8. oktobra 2021.

Razpis je omogočal prijave za izmenjave z namenom študija (2. semester) ter izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IZMENJAVE: 1. junij 2021 - 30. september 2022

Na izmenjavo se študenti prijavite preko ŠIS-a

Dokumenti:

E+ razpis za izmenjave v študijskem letu 2021/2022

Razpis za izmenjave v študijskem letu 2021/2022 v okviru programa Erasmus+ je bil objavljen 18. februarja 2021. Prijave na razpis so bile odprte do 15. marca 2021.

Razpis je omogočal prijave za izmenjave z namenom študija (1. ali 2. semester) ter izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IZMENJAVE: 1. junij 2021 - 30. september 2022

Na izmenjavo se študenti prijavite preko ŠIS-a

Dokumenti:

Dodatni E+ razpis za praktično usposabljanje v študijskem letu 2020/2021

Dodaten razpis za izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v študijskem letu 2020/2021 v okviru Erasmus+ je bil objavljen 9. decembra 2020. Določen je bil odprt rok prijave, vendar najdlje do 4. marca 2021.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IZMENJAVE: 9. december 2020 - 30. maj 2021

Na izmenjavo se študenti prijavite preko ŠIS-a

Dokumenti:

E+ razpis za izmenjave v študijskem letu 2020/2021

Razpis za izmenjave v študijskem letu 2020/2021 v okviru programa Erasmus+ je bil objavljen 30. decembra 2019. Prijave na razpis so bile odprte do 23. januarja 2020.

Razpis je omogočal prijave za izmenjave z namenom študija (1. ali 2. semester) ter izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IZMENJAVE: 1. junij 2020 - 30. september 2021

Na izmenjavo se študenti prijavite preko ŠIS-a

Dokumenti:

 

  


ERASMUS+ ICM (izven EU)na vrh

Študenti UP FAMNIT imate možnost, da se v okviru programa Erasmus+ udeležite izmenjave tudi na partnerski univerzi v Izraelu.


IZRAEL

 • število odhodnih študentov: 1
 • trajanje izmenjave: 2 meseca
 • mobilnost more biti izvedena do 31.07.2025
 • RAZPIS

 

 

 

Za več informacij se lahko obrnete na Službo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP FAMNIT: international@famnit.upr.si ali osebno v njihovi pisarni (zaželjena predhodna najava).