Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Študijske in akademske izmenjave

natisni

Mednarodno sodelovanje ter mobilnosti študentov, profesorjev in raziskovalcev so v središču delovanja fakultete. UP FAMNIT je aktivno vključen v mednarodni viskošolski in raziskovalni prostor. Vzpostavljena je široka mreža raziskovalnih in ostalih povezav z uglednimi tujimi univerzami. 

Na UP FAMNIT je mednarodna mobilnost študentov in zaposlenih omogočena preko programov izmenjave ERASMUS+, CEEPUS, programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM, posamičnih bilateralnih sporazumov, projektnih sofinanciranj ter izven obstoječih programov mobilnosti, na podlagi individualnih dogovorov.

Študentske izmenjave omogočajo rast na osebnem razvoju, pridobitev dragocenih mednarodnih izkušenj in razširitev intelektualnega obzorja. Vedno obstaja možnost izpopolnitve tujih jezikov, ob tem pa še spoznavanja nove kulture in vzpostavitev novih prijateljstev. Pridobljene izkušnje se pomembna dragocenost, ki se lahko unovči pri iskanju zaposlitve po končanem študiju. 

Internacionalizacija ter povezovanje profesorjev in raziskovalcev na mednarodnem nivoju služi kot odlična priložnost za izmenjavo strokovnega znanja, novih idej, možnosti sodelovanja ter splošne krepitve vezi med akademiki in strokovnjaki po vsem svetu.