Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN
NaslovKarakterizacija posplošnih zlomljenih funkcij in nekatere druge kriptografske teme
AvtorSamir Hodžić
Mentorizr. prof. dr. Enes Pasalic
Somentordoc. dr. Marko Orel
Delovni somentor/
Leto izdelave2017
Študijski programMatematične znanosti, 3. stopnja
Ključne besedePosplošene zlomljene funkcije, Zq-zlomljene funkcije, Grayeve preslikave, (Relativne) diferenčne množice, (Posplošeni) Marioana-McFarlandov razred, Tokovne šifre, Filtrirni generator, Ugani-in-določi kriptoanaliza, Pozicije fiksnih celic, (Hitri) algebraični napadi, Algebraična imunost, Odvodi, Linearne strukture, Ravninske preslikave
KeywordsGeneralized bent functions, Zq-bent functions, Gray maps, (Relative) Difference sets, (Generalized) Marioana-McFarland class, Stream ciphers, Filtering generator, Guess and determine cryptanalysis, Tap positions, (Fast) Algebraic attacks, Algebraic immunity, Derivatives, Linear structures, Planar mappings

Prenesi zaključno delo v pdf obliki