Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN
NaslovNovi koncepti in rezultati v teoriji dominacije in prirejanj v grafih
AvtorNina Chiarelli
Mentorizr. prof. dr. Martin Milanič
Somentor/
Delovni somentor/
Leto izdelave2016
Študijski programMatematične znanosti, 3. stopnja
Ključne besedehereditaren grafovski razred, pragoven graf, dominantno pragoven graf, totalno dominantna množica, povezana dominantna množica, hipergraf, ekvistabilen graf, ekvistarabilen graf, k-prirejanje, k-razširljivost, k-notranje razširljiv graf, kartezični produkt grafov
Keywordshereditary graph class, threshold graph, domishold graph, total dominating set, connected dominating set, hypergraph, equistable graph, equistarable graph, k-matching, k-extendability, k-internally extendable graph, Cartesian product of graphs

Prenesi zaključno delo v pdf obliki