Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Raziskovalni matematični seminar - Arhiv

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datum in ura / Date and time: 16.6.14
(10:00-12:00)
Predavalnica / Location: FAMNIT-MP
Predavatelj / Lecturer: Janez Povh (Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu)
Naslov / Title: Kaj imata skupnega kombinatorična optimizacija in realna algebraična geometrija
Vsebina / Abstract:

V kombinatorični optimizaciji se ukvarjamo z iskanjem optimuma linearne ali kvadratične funkcije nad končno množico, ki pa je praviloma  zelo velika in povezana s kakšno bazno kombinatorično množico (kombinacije, permutacije,...).
V realni algebraični geometriji študiramo rešitve polinomski enačb in neenačb, posebno pozornost pa je deležen tudi problem, ali je dani polinom nenegativen nad dano mnočico točk, definirano s polinomskimi enačbami in neenačbami. 
V zadnji desetletjih se je izkazalo, da lahko z metodami matematične optimizacije, še posebej s semidefinitnim programiranjem, zelo učinkovito pristopimo k reševanju obeh vrst problemov, kar bomo tudi predstavili na seminarju.