Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Pogosta vprašanja

natisni

Kako se vpišem na fakulteto?

Vpisni pogoji so navedeni pri posameznih študijskih programih.

Kje bom študiral?na vrh

Vsi dodiplomski programi se izvajajo v Kopru, trije študijski programi (Varstvena biologija, Sredozemsko kmetijstvo in Bioinformatika) pa se delno izvajajo tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli.

Kdaj se bom lahko vpisal na fakulteto?na vrh

Vpis bo potekal v rokih, ki so določeni z razpisom za vpis. Sprejeti kandidati bodo po pošti prejeli vabilo k vpisu z vsemi potrebnimi navodili (navodila za izpolnjevanje vpisnega lista; seznam dokumentacije, ki jo morajo posredovati za vpis; roki za vpis idr.).

Kdaj bo objavljen urnik?na vrh

Urnik je objavljen pred začetkom predavanj v rubriki Urniki za vsak semester posebej. Študenti so o objavi urnika pravočasno obveščeni prek obvestil Referata v rubriki Obvestila. Študentom svetujemo, da se naročijo na obvestila Referata tako, da obvestila prejmejo po e-pošti. Predavanja, seminarji, vaje in druge obveznosti potekajo od ponedeljka do petka, praviloma tekom celotnega dne.

Kje dobim podrobnejše infomacije o vsebini študija in posameznih predmetih?na vrh

Vsi dodiplomski študijski programi imajo objavljeno kratko vsebino posameznih predmetov, najdete jih v predstavitvi študijskih programov na spletni strani (razdelek Predmetnik).

Kako pridobim status študenta s posebnimi potrebami?na vrh

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami vloži študent v Referat za študente. Vlogi priloži ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje primankljaj, oviro ali motnjo ter v njej opredeli, za katere olajšave zaproša v času študija. Vlogo obravnava Komisija za študentske zadeve Univerze na Primorskem.

Pridobitev statusa ureja pravilnik Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem; vloga in pravilnik sta dostopna v rubriki Pravilniki in obrazci.

Kako pridobim status študenta športnika ali umetnika?na vrh

Pridobitev statusa študenta športnika ali umetnika urejajo Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom, dostopna v rubriki Pravilniki in obrazci.

Koliko časa bom študiral?na vrh

Univerzitetni študijski programi prve stopnje so triletni in se izvajajo le redno. Kreditnih točk ima vsak študij 180 (60 KT na letnik). Vse dodatne informacije o posameznih programih so dostopne v rubriki Študij.

Ali se lahko kot zaposlena oseba vpišem na redni študij?na vrh

Zaposleni kandidati se lahko vpišejo na redni študij, če menijo, da jim bodo delovne obveznosti dopuščale redno obiskovanje predavanj in vaj pri posameznih predmetih vpisanega študijskega programa.

Bom na Famnitu lahko študiral naprej?na vrh

Da, na fakulteti lahko nadaljujete študij tudi v magistrskih študijskih programih druge stopnje in doktorskih študijskih programih tretje stopnje.

Ostali programi so v pripravi oziroma bodo razpisani v prihodnjih letih. Fakulteta v skladu s svojimi načrti razvija tudi nove programe.

Ali lahko dobim štipendijo?na vrh

Možnosti štipendiranja si oglej tukaj.

Kje bom lahko stanoval med študijem?na vrh

Iskanje nastanitve, selitev in prilagajanje na novo okolje so lahko velik izziv, vendar toliko lažji, če prideš v prijetno okolje na Obalo – na fakulteto, ki gleda na morje. Sicer pa – prej kot se lotiš iskanja sobe ali stanovanja, boljše bo. Možnost nastanitve je ali v Študentskih domovih ali pri zasebnikih. V roke se splača prijeti tudi oglasnik ali pobrskati po spletnih oglasnikih.

Študentski domovi Univerze na Primorskem. Na spletni strani UP Študentskih domov najdete vse potrebne informacije v zvezi z bivanjem v študentskem domu.
UP Študentski domovi, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, tel.: +386 (0)5 611 75 07, studentski.domovi@upr.si

Ležišča pri zasebnikih. Pri iskanju nastanitve vam bo v pomoč Študentska organizacija UP (ŠOUP) s spletno aplikacijo mojcimer.si. Obenem vam na ŠOUP pomagajo s pravnimi nasveti in pri podpisu pogodbe.

Kaj pa raziskovalno delo med študijem?na vrh

Fakulteta tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič, ki ima tri oddelke: za matematiko in računalništvo, tehnologijo in preučevanje zdravja. Študenti na inštitutu raziskujejo že med študijem. In kot veš, ti take izkušnje pozneje omogočajo veliko boljše delovno mesto.

Kako je organiziran javni prevoz v Kopru?na vrh

Za prevoze v Kopru in bližnji okolici (Olmo, Šalara, Žusterna, Semedela, Markovec) skrbi javni mestni avtobusni promet. Za cene in proge obiščite strani Mestne občine Koper in Arriva.

Za prevoze po celotnem območju Mestne občine Koper (MOK) skrbi več avtobusnih podjetij. Celoten seznam s progami ravno tako dobite na spletni strani MOK.

Za prevoze med obalnimi mesti skrbi Arriva. Na njihovi spletni strani najdete cenike in vozne rede ter cenike in povezave za Mestni promet v občini Piran.