Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

torek, 29. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Marko Razpet (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Marko Razpet, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 8. 10. 2020 ob 17:00 predstavil zaključno nalogo z naslovom Spletni informacijski sistem za nakup in prodajo kolesarske opreme.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/2711197445?pwd=ZGk0ZDZQb1NkcG5yWnE4Z3Y4aS9Edz09 

Vljudno vabljeni!

 


petek, 25. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Luigi Fatigato (Matematične znanosti, 2. stopnja)

V sredo, 7. 10. 2020 bo ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-RLab5 Luigi Fatigato, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavil magistrsko delo z naslovom Strongly regular Cayley graphs over Zpn Zpn.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 14. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Blaž Kekec (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Blaž Kekec, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v torek, 15. 9. 2020 ob 08:30 predstavil zaključno nalogo z naslovom Habitatne zahteve progastega goža (Elaphe quatuorlineata) v Sloveniji.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/86452994203

Vljudno vabljeni!


petek, 11. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Jani James Slawechky (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Jani James Slawechky, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v torek, 15. 9. 2020 ob 09:00 predstavil zaključno nalogo z naslovom Segmentation of Kana and Chinese characters from complex scenes.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/86791456748?pwd=RjEwRVlvcUg3bTBhb0RYNlRSN25jdz09

Vljudno vabljeni!


petek, 11. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - David Vac (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

David Vac, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v ponedeljek, 14. 9. 2020 ob 09:00 predstavil zaključno nalogo z naslovom Jezikovno modeliranje z rekurzivnimi nevronskimi mrežami.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/6662112843pwd=bDBTbWFHQ3R6bWRJc1ZYMjBJZ1haQT09

Vljudno vabljeni!

 


četrtek, 10. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Mateja Grižon (Matematika, 1. stopnja)

Mateja Grižon, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v torek, 15. 9. 2020 ob 16:00 predstavila zaključno nalogo z naslovom Načrti in Hadamardove matrike.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/86167962304?pwd=M0ZRSTZ0c3NqRnQySy9PbHdXbHZUQT09

Vljudno vabljeni!


četrtek, 10. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Arsen Matej Golubovikj (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Arsen Matej Golubovikj, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Racunalništvo in informatika bo v torek, 15. 9. 2020 ob 10:00 predstavil zaključno nalogo z naslovom Succinct Priority Queue with Experimental Evaluation.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom na povezavi: https://us02web.zoom.us/j/2711197445?pwd=ZGk0ZDZQb1NkcG5yWnE4Z3Y4aS9Edz09

Vljudno vabljeni!

 


sreda, 9. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nejc Prinčič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Nejc Prinčič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v petek, 11. 9. 2020 ob 10:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 predstavil zaključno nalogo z naslovom Navigacijski mehanizmi velikih morskih vretenčarjev.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Hana Remešová (Trajnostno grajeno okolje, 2. stopnja)

V četrtek, 10. 9. 2020 bo ob 16:00 v predavalnici Famnit-MP3 Hana Remešová, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje, predstavila magistrsko delo z naslovom Differences of consumers' preferences of unweathered and weathered wood.

Zagovor bo dostopen tudi preko IKT orodja Zoom na povezavi: us02web.zoom.us/j/83978215122

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Alen Pohlen (Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja)

Alen Pohlen, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo bo v ponedeljek, 14. 9. 2020 ob 08:30 v predavalnici Famnit-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Potenciali gojenja zmajevega sadeža (Hylocereus sp.) v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Eva Mur Eržen (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Eva Mur Eržen, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v petek, 11. 9. 2020 ob 12:00 v predavalnici Famnit-MP2 predstavila zaključno nalogo z naslovom Populacija velikega pupka (Triturus carnifex) in hribskega urha (Bombina variegata) na obrobju Cerkniškega jezera.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sara Strah (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Sara Strah, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v petek, 11. 9. 2020 ob 13:30 v predavalnici Famnit-MP3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Združba dvoživk v stoječih vodnih telesih na Kraškem robu.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Zala Žužek (Bioinformatika, 1. stopnja)

Zala Žužek, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v ponedeljek, 14. 9. 2020 ob 09:30 v predavalnici Famnit-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Analiza mikrosatelitov v kloroplastnem genomu laškega smilja (Helichrysum Italicum (Roth) G. Don).

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Jan Gaber (Racunalništvo in informatika, 1. stopnja)

Jan Gaber, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Racunalništvo in informatika bo v petek, 11. 9. 2020 ob 09:00 predstavil zaključno nalogo z naslovom Razvoj informacijskega sistema za evidentiranje pohodnikov.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom in je dosegljiv tukaj: https://us02web.zoom.us/j/2711197445?pwd=ZGk0ZDZQb1NkcG5yWnE4Z3Y4aS9Edz09

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Urška Gerič (Varstvo narave, 2. stopnja)

V torek, 8. 9. 2020 bo ob 15:00 v predavalnici Famnit-VP2 Urška Gerič, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Genetska struktura evropske srne na stičišču med Dinaridi in Alpami.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Polona Koželj (Biopsihologija, 1. stopnja)

Polona Koželj, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2020 ob 15:00 predstavila zaključno nalogo z naslovom Manj uveljavljeni konstruktivni in nekonstruktivni načini soočanja z anksioznostjo.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom in je dosegljiv tukaj: https://us02web.zoom.us/j/6682687630

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Luca Privileggio (Varstvo narave, 2. stopnja)

V četrtek, 10. 9. 2020 bo ob 12:00 Luca Privileggio, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavil magistrsko delo z naslovom Estimation of marine contamination based on toxic potential of water, sediment and biota.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom in je dosegljiv tukaj:  https://us02web.zoom.us/j/86737166096

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Gregor Grbec (Bioinformatika, 1. stopnja)

Gregor Grbec, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v sredo, 9. 9. 2020 ob 09:00 v predavalnici Famnit-MP3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Bioinformacijska orodja za potrjevanje živil iz lignjev Loligo vulgaris.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Nina Klobas (Matematicne znanosti, 2. stopnja)

V torek, 15. 9. 2020 bo ob 11:00 v predavalnici Famnit-VP1 Nina Klobas, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom Hitro prepoznavanje nekaterih parametričnih grafovskih družin.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ema Leban (Biopsihologija, 1. stopnja)

Ema Leban, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 11. 9. 2020 ob 10:00 predstavila zaključno nalogo z naslovom Okoljska zavest: povezava med splošnim prepričanjem o skrbi za okolje in ločevanjem odpadkov.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom na povezavi: https://us02web.zoom.us/j/9709894895

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Tina Sraka (Uporabna psihologija, 2. stopnja)

V ponedeljek, 14. 9. 2020 bo ob 14:30 Tina Sraka, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Osebnostne lastnosti, čustvena inteligentnost in zadovoljstvo s partnerskim odnosom.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom na povezavi: https://us02web.zoom.us/j/9709894895

Vljudno vabljeni!

 


ponedeljek, 7. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Maša Žerjav (Uporabna psihologija, 2. stopnja)

V ponedeljek, 14. 9. 2020 bo ob 15:30 Maša Žerjav, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Predanost, samokontrola, razvojna naravnanost in rezilientnost pri uspešnih slovenskih športnikih.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom na povezavi: https://us02web.zoom.us/j/9709894895

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Erik Jurman (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Erik Jurman, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v sredo, 9. 9. 2020 ob 11:00 v predavalnici Famnit-MP4 predstavil zaključno nalogo z naslovom Sistem spolnega razmnoževanja pri Blagajevem volčinu (Daphne blagayana Freyer).

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Maša Tamše (Uporabna psihologija, 2. stopnja)

V ponedeljek, 14. 9. 2020 bo ob 09:00 Maša Tamše, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Doživljanje procesa prekinitve zaposlitve in potrebe ob odhodu iz organizacije.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom in je dosegljiv tukaj:

https://us02web.zoom.us/j/83784100534?pwd=dm9zZWh3RXpvcFovRkFXUkRDa2ZhQT09

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Ivana Jović (Matematicne znanosti, 2. stopnja)

V torek, 15. 9. 2020 bo ob 10:00 v predavalnici Famnit-MP1 Ivana Jović, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematicne znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom Rotacijsko minimizirajoča ogrodja prostorskih krivulj.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Vid Naglič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Vid Naglič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v torek, 8. 9. 2020 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Prispevek k poznavanju prehrane netopirja Plecotus macrobullaris s tehniko DNK metabarkodiranja.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Anja Rudež (Uporabna psihologija, 2. stopnja)

V ponedeljek, 14. 9. 2020 bo ob 10:00 Anja Rudež, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Anksiozne motnje v luči odnosov s starši in navezanosti v odraslosti.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom in je dosegljiv tukaj:

https://us02web.zoom.us/j/87997344450?pwd=aG9XMXc1QjJrTjRTUUppODdMR2J6dz09

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Danijel Kablar (Varstvo narave, 2. stopnja)

V ponedeljek, 7. 9. 2020 bo ob 15:00 v predavalnici Famnit-MP6 Danijel Kablar, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavil magistrsko delo z naslovom The predation impact of the mediterranean shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) on the population of Black Goby (Gobius niger).

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Dhyan Anaja Banič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Dhyan Anaja Banič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v torek, 8. 9. 2020 ob 10:00 predstavila zaključno nalogo z naslovom Prehajanje velikih sesalcev prek obstoječih prehodov na AC odseku Vrhnika–Postojna.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom in je dosegljiv tukaj: https://us02web.zoom.us/j/6206487091

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Zala Papež (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Zala Papež, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v torek, 8. 9. 2020 ob 11:30 predstavila zaključno nalogo z naslovom Potencialni konflikti in rešitve pri upravljanju s tujerodno nutrijo (Myocastor coypus).

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom in je dosegljiv tukaj:  https://us02web.zoom.us/j/6206487091

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2020 Vabilo na zagovor magistrskega dela - Niki Hrovatin (Računalništvo in informatika, 2. stopnja)

V četrtek, 3. 9. 2020 bo ob 09:40 Niki Hrovatin, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika, predstavil magistrsko delo z naslovom Neintruzivna identifikacija padcev s pomočjo pametnih tal.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom in je dosegljiv tukaj:  https://us04web.zoom.us/j/4968688518?pwd=OEwzUklKcUQ1dlVWZGpLUDBlYlB2QT09

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Benjamin Božič (Bioinformatika, 1. stopnja)

Benjamin Božič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v petek, 4. 9. 2020 ob 09:00 v predavalnici Famnit-MP7 predstavil zaključno nalogo z naslovom Testiranje učinkovitosti bioinformacijskih orodij za združevanje zaporedij genomske DNA laškega smilja (Helichrysum italicum (Roth.) G. genomske DNA laškega smilja (Helichrysum italicum (Roth.) G. pridobljenih s tehnologijo Ion Torrent.

Vljudno vabljeni!

 

 


torek, 1. september 2020 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Đorđe Klisura (Racunalništvo in informatika, 1. stopnja)

Đorđe Klisura, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v petek, 4. 9. 2020 ob 12:00 predstavil zaključno nalogo z naslovom Embedding non-planar graphs: Storage and Representation.

Zagovor bo potekal preko IKT orodja Zoom in je dosegljiv tukaj: https://zoom.us/j/2555882103

Vljudno vabljeni!