Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

petek, 14. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tadej Igo Kropej (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tadej Igo Kropej, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 20. 9. 2018 ob 8:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavil zaključno nalogo z naslovom Vpliv osebnostnih značilnosti na oblikovanje predsodkov in politično vedenje.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 13. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Deja Jurgec (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Deja Jurgec, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v petek, 14. 9. 2018 ob 9:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Kemično zatiranje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z glifosatom in njegovi potencialni vplivi na organizme in okolje.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 13. september 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Milice Jovanović (Varstvo narave, 2. st.)

V ponedeljek, 17. 9. 2018 bo ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Milica Jovanović, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Survey of opisthobranch mollusc fauna (Opisthobranchia) in the Boka Kotorska Bay (Pregled favne polžev zaškrgarjev (Opisthobranchia) v Bokokotorskem zalivu, Črna Gora).

Vljudno vabljeni!


četrtek, 13. september 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Noemi Matavulj (Matematika s finančnim inženiringom)

V petek, 14. 9. 2018 bo ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-VP Noemi Matavulj, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom, predstavila magistrsko delo z naslovom Analiza dostopnosti finančnih virov za podjetja.

Vljudno vabljeni!


sreda, 12. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Hana Hanžek-Turnšek (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Hana Hanžek-Turnšek, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v četrtek, 13. 9. 2018 ob 8:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Ugotavljanje gostote populacije velikega leščurja (Pinna nobilis) z metodo podvodnih videotransektov.

Vljudno vabljeni!


torek, 11. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Polona Ivančič (Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja)

Polona Ivančič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo bo v četrtek, 13. 9. 2018 ob 9:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom GRANATNO JABOLKO (Punica granatum L.) - zapostavljena sadna vrsta.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 10. september 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Neže Petkovšek

V torek, 11. 9. 2018 bo ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA Neža Petkovšek, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Zasvojenost s športom med slovenskimi športniki.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 10. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Aja Bončina (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Aja Bončina, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v sreda, 12. 9. 2018 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Identifikacija potencialno toksičnega fitoplanktonskega rodu Pseudo-nitzschia v Tržaškem zalivu s poudarkom na genetski analizi.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 10. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Dijana Kosič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Dijana Kosič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v sredo, 12. 9. 2018 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Fitocenološka oznaka in ocena ogroženosti kratkozobe kadulje (Salvia brachyodon Vandas, Lamiaceae).

Vljudno vabljeni!


četrtek, 6. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Gresa Jakupi (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Gresa Jakupi, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 10. 9. 2018 ob 13:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ocenjevanje sive ekonomije na trgu dela v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!


torek, 4. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Mirza Krbezlija (MA, 1. st)

Mirza Krbezlija, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v petek, 7. 9. 2018 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Approximability Aspects of Vector Domination and Vector Connectivity in Graphs.

Vljudno vabljeni!


torek, 4. september 2018 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Lucija Jug (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Lucija Jug, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 10. 9. 2018 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4 predstavila zaključno nalogo z naslovom Učinkovitost javnih izdatkov v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 3. september 2018 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Marka Palangetića (Matematične znanosti, 2. st.)

V ponedeljek, 10. 9. 2018 bo ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-VP, Marko Palangetić, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavil magistrsko delo z naslovom Ridge regression for categorical data (L2 regresija za opisne podatke).

Vljudno vabljeni!