Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

torek, 27. september 2016 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Aleksandra Tošića (PRIN, 2. stopnja)

V sredo, 28.9.2016 bo ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-VP Aleksandar Tošić, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika, predstavil magistrsko delo z naslovom Modelling reverse logistics with a solver and visualization.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 22. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Monika Pejić (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Monika Pejić, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v sredo, 28. 9. 2016 ob 11:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Empirična analiza funkcije povpraševanja po naftnih derivatih.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 15. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Primož Volarič (Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja)

Primož Volarič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo bo v ponedeljek, 19. 9. 2016 ob 08:00 v predavalnici LIVADE-Delta predstavil zaključno nalogo z naslovom Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja bakterije Xylella fastidiosa v oljčnikih.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 15. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Lina Vozny (BI, 1. stopnja)

Lina Vozny, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v ponedeljek, 19.9.2016 ob 10:00 v predavalnici LIVADE-Delta predstavila zaključno nalogo z naslovom Primerjava prehrane navadnega polha Glis glis (Linnaeus 1766) (Rodentia: Gliridae) med otoško in celinsko populacijo.

Vljudno vabljeni!


sreda, 14. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Marko Palangetić (Matematika, 1. stopnja)

Marko Palangetić, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v četrtek, 15. 9. 2016 ob 10:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Capacitated Facility location problem in pseudo-euclidean space.

Vljudno vabljeni!


torek, 13. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Andrej Katarinčič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Andrej Katarinčič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 13. 9. 2016 ob 15:30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavil zaključno nalogo z naslovom Vpliv dvojezičnosti (bilingvizma) na možgansko plastičnost.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 12. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Jan Bratina (RIN, 1. stopnja)

Jan Bratina, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v sredo, 14.9.2016 ob 14:00 na Inštitutu Jožef Stefan predstavil zaključno nalogo z naslovom Arhitektura ARM.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 12. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Lara Gregorčič Vidović (Biopsihologija, 1. stopnja)

Lara Gregorčič Vidović, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 13. 9. 2016 ob 14:30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavila zaključno nalogo z naslovom Vpliv stimulansov (kokaina) na delovanje živčevja ter posledično na funkcioniranje v vsakdanjem življenju.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Brine Gaberšek (VN, 2. stopnja)

V sredo, 21.9.2016 bo ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 Brina Gaberšek, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Preverjanje ukrepov za omilitev negativnih posledic, ki jih lahko imajo ograjene ceste na populacije prostoživečih živali: HC Razdrto–Vipava.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Jan Kopač (Biopsihologija, 1. stopnja)

Jan Kopač, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 12. 9. 2016 ob 16:10 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Nevropsihološke razlike med romantično in materinsko ljubeznijo.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nina Demšar (Biopsihologija, 1. stopnja)

Nina Demšar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 12. 9. 2016 ob 15:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Razlika v odnosu med individualizmom-kolektivizmom in samopodobo pri LGBTQIA+ osebah in drugih.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Doroteja Selan (Biopsihologija, 1. stopnja)

Doroteja Selan, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 13. 9. 2016 ob 18:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Prehrana, naravne učinkovine in razvoj Alzheimerjeve demence.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Lara Samojlenko (Biopsihologija, 1. stopnja)

Lara Samojlenko, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 13. 9. 2016 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Prepoved telesnega kaznovanja otrok in drugih oblik ponižujočega ravnanja: Psihološko, nevrološko in epigenetsko vtisnjenje otroške travme in vpliv na javno duševno zdravje.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Karmen Kobe (Biopsihologija, 1. stopnja)

Karmen Kobe, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 13. 9. 2016 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Študija primera – preventivni program za ADHD.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Luka Zorč (RIN, 1. stopnja)

Luka Zorč, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 15. 9. 2016 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Prepričljive tehnologije za spodbujanje pravilne drže telesa pri sedenju.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Erik Šimer (RIN, 1. stopnja)

Erik Šimer, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 15. 9. 2016 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Tukaj sem bil: sistem za digitalno grafitiranje javnih površin.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Patrik Kocjančič (RIN, 1. stopnja)

Patrik Kocjančič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 15. 9. 2016 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Doživljajsko učenje na primeru podoživljanja eholokacije.

Vljudno vabljeni!


petek, 9. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tomaž Grižon (RIN, 1. stopnja)

Tomaž Grižon, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 15. 9. 2016 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Primerjava algoritmov za razvrščanje v skupine in določitev najbolj ustreznega algoritma za delo s podatki iz medicinskih slik.

Vljudno vabljeni!


torek, 6. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Luka Pavlović (Matematika, 1. stopnja)

Luka Pavlović, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v sredo, 7. 9. 2016 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Strongly regular graphs without triangles, Higman-Sims graph.

Vljudno vabljeni!


torek, 6. september 2016 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Aleka Pavlovića (BP, 2. stopnja)

V četrtek, 8.9.2016 bo ob 18:15 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 Alek Pavlović, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavil magistrsko delo z naslovom Ocenjevanje tuje fizične privlačnosti in vrednotenje njene pomembnosti.

Vljudno vabljeni!


torek, 6. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Martina Jeklar (BI, 1. stopnja)

Martina Jeklar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v četrtek, 8. 9. 2016 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Vpliv različnih koncentracij NaCl in temperature na kalitev invazivne amorfe (Amorpha fruticosa L.).

Vljudno vabljeni!


torek, 6. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Jana Šušnjar (BI, 1. stopnja)

Jana Šušnjar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v sredo, 7.9.2016 ob 12:00 v predavalnici LIVADE-Delta (Livade 6, Izola) predstavila zaključno nalogo z naslovom Razširjenost slovenskih avtohtonih vrst komarjev v letu 2013.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Marka Posavčevića (BP, 2. stopnja)

V torek, 6.9.2016 bo ob 17:15 v predavalnici FAMNIT-MP1 Marko Posavčević, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, predstavil magistrsko delo z naslovom Bringing nature into workspaces: employees' perceptions of their offices (Vnašanje narave v delovne prostore: percepcije zaposlenih o svojih pisarnah).

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Mateja Erce (Biopsihologija, 1. stopnja)

Mateja Erce, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 7. 9. 2016 ob 09:40 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ugotavljanje koristnosti bonding psihoterapevtske modalitete s pomočjo usmerjenih intervjujev.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tjaša Mlakar (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tjaša Mlakar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 8. 9. 2016 ob 17:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Večjezičnost v povezavi s teorijo uma pri predšolskih otrocih: študija primera.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Jan Štrekelj (RIN, 1. stopnja)

Jan Štrekelj, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 8.9.2016 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Interaktivno upravljanje videa s pomočjo sobnega kolesa.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ana Đorđević (RIN, 1. stopnja)

Ana Đorđević, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 8.9.2016 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Uporaba robota pri učenju programiranja.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Adelina Kraja (Biopsihologija, 1. stopnja)

Adelina Kraja, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 7. 9. 2016 ob 09:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Psihološki vidiki stresa ter njegova psihoterapevtska obravnava.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Anej Marušič (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Anej Marušič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 8. 9. 2016 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Biometrični sistem za identifikacijo živali na podlagi očesne šarenice.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Blaž Gombač (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Blaž Gombač, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 8. 9. 2016 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Optično sledenje objektov s postopki računalniškega vida in mehanizma za usmerjanje kamere.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Andrej Malečkar (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Andrej Malečkar, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 8. 9. 2016 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Upravljanje računalniških aplikacij z uporabo različnih vhodno-izhodnih naprav.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 5. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maša Žerjav (Biopsihologija, 1. stopnja)

Maša Žerjav, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 8. 9. 2016 ob 19:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Povezava osebnosti s športno in učno uspešnostjo pri gimnazijskih maturantih 2016.

Vljudno vabljeni!


petek, 2. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Neža Blaži (Biopsihologija, 1. stopnja)

Neža Blaži, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 5. 9. 2016 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Vpliv bonding psihoterapije na splošno subjektivno zaznano blagostanje klientov.

Vljudno vabljeni!


petek, 2. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Kevin Klarić (Biopsihologija, 1. stopnja)

Kevin Klarić, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 5. 9. 2016 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Privzeto možgansko omrežje in njegov pomen za problem osebne identitete.

Vljudno vabljeni!


petek, 2. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Neli Kovšca (Biopsihologija, 1. stopnja)

Neli Kovšca, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 5. 9. 2016 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Povezava med Alzheimerjevo demenco in glukokortikoidno izzvano preobčutljivostjo mikroglije.

Vljudno vabljeni!


petek, 2. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Neva Kumer (Biopsihologija, 1. stopnja)

Neva Kumer, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 5. 9. 2016 ob 09:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Čustvena inteligentnost vodje in uspešnost podjetja.

Vljudno vabljeni!


petek, 2. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Natalija Žlavs (Biopsihologija, 1. stopnja)

Natalija Žlavs, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 5. 9. 2016 ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Analiza delovnega tima v gostišču X po teoriji M. Belbina.

Vljudno vabljeni!


petek, 2. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Megan Zajec (BP, 1. stopnja)

Megan Zajec, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 6. 9. 2016 ob 16:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Teorija kognitivne disonance.

Vljudno vabljeni!


petek, 2. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tjaša Krašna (Matematika, 1. stopnja)

Tjaša Krašna, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v torek, 6. 9. 2016 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Pravična delitev.

Vljudno vabljeni!


petek, 2. september 2016 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tibor Žižek (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tibor Žižek, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v četrtek, 8. 9. 2016 ob 17:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Pozitivna psihologija kot pristop k zdravljenju motenj razpoloženja.

Vljudno vabljeni!