Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ponedeljek, 28. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tomaž Tomažinčič (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Tomaž Tomažinčič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v torek, 29. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Samodejni sistem za krmiljenje zalivalno-namakalnih sistemov.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 28. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Loredana Božič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Loredana Božič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 2. 10. 2015 ob 12:15 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Staranje in kognitivne sposobnosti.

Vljudno vabljeni!


petek, 25. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Klemen Krnel (Bioinformatika, 1. stopnja )

Klemen Krnel, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v torek, 29. 9. 2015 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Diskretni SIR epidemični modeli in dinamika virusov gripe.

Vljudno vabljeni!


petek, 18. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Domen Stanič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Domen Stanič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 18:15 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Razširjenost, velikost populacije in populacijski trend vrtnega strnada Emberiza hortulana v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Maruše Pajk (Matematične znanosti, 2. stopnja)

V petek, 25. 9. 2015 bo ob 9:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 Maruša Pajk, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom Modeli za kategorične odzive, izdelano pod mentorstvom izr. prof. dr. Mihaela Permana.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Ivana Jović (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Ivana Jović, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 09:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Uporaba Kalmanovega filtra pri vrednotenju izbranih finančnih instrumentov.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Noemi Matavulj (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Noemi Matavulj, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 09:40 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Empirična ocena vpliva zadolženosti podjetij na gospodarsko rast v krizi.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sara Prapotnik (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Sara Prapotnik, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 10:20 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ocenjevanje izvozne funkcije za Slovenijo.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 17. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Martina Vrbančič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Martina Vrbančič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 22. 9. 2015 ob 13:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Povezanost časovne perspektive z osebnostnimi lastnostmi, vedenjem in zdravjem.

Vljudno vabljeni!


torek, 15. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Martin Senič (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Martin Senič, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v petek, 18. 9. 2015 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Vpliv predatorjev na gnezdeče populacije male (Sternula albifrons) in navadne (Sterna hirundo) čigre v Krajinskem parku Sečoveljske soline.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 14. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sara Cernich (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Sara Cernich, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v petek, 18. 9. 2015 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Umetni podvodni grebeni kot varstveno orodje.

Vljudno vabljeni!


petek, 11. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Peter Atanackov (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Peter Atanackov, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Vpliv povečane koncentracije CO2 na kolonizacijo korenin rastlin z arbuskularnimi mikoriznimi glivami.

Vljudno vabljeni!


petek, 11. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Marko Prcać (Matematika, 1.stopnja)

Marko Prcać, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 13:30 v predavalnici FAMNIT-VP predstavil zaključno nalogo z naslovom Kapitalske zahteve zavarovalnic.

Vljudno vabljeni!


petek, 11. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Alenka Meznarič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Alenka Meznarič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Otrokovo izražanje čustev v vrtcu.

Vljudno vabljeni!


sreda, 9. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tadeja Čepin (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tadeja Čepin, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Povezanost med zadovoljstvom na delovnem mestu in zadovoljstvom v družini.

Vljudno vabljeni!


sreda, 9. september 2015 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Jane Kosec

V torek, 15. 9. 2015 bo ob 13:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 Jana Kosec, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom Integriranje na kolobarjih.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tina Medica (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tina Medica, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Čustvena inteligentnost: kaj je in zakaj jo vključiti v učni program?.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Monika Hvastija (Biopsihologija, 1. stopnja)

Monika Hvastija, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Inteligentnost in ustvarjalnost pri mladostnikih.

Vljudno vabljeni!


torek, 8. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nena Gregorčič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Nena Gregorčič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 16:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Vrstniško nasilje med učenci osnovne šole.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maja Čabraja (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Maja Čabraja, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v četrtek, 10. 9. 2015 ob 17:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2 predstavila zaključno nalogo z naslovom Ocena velikosti populacije velikega pupka (Triturus carnifex, Amphibia: Urodela) v kalu pri Kastelcu.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Matija Kralj (Biodiverziteta, 1. stopnja)

Matija Kralj, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta bo v četrtek, 10. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Estrogenska in androgenska aktivnost onesnaževal v živilih in okolju.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Nataša Kunc (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Nataša Kunc, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v petek, 11. 9. 2015 ob 10:15 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Primerjava modela z Brownovim gibanjem in ARIMA modelom na primeru napovedovanja cen delnic.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Anja Kozlovič (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Anja Kozlovič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v petek, 11. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Finančni modeli s temelji na teoriji agentov.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Klemen Novak (Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja)

Klemen Novak, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah bo v petek, 11. 9. 2015 ob 09:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Nestandardni ukrepi Ameriške centralne banke v času recesije.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Anja Ključevšek (Biopsihologija, 1. stopnja)

Anja Ključevšek, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Duševne motnje, imunološki odgovor in psihonevroimunologija.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Žan Batista (Biopsihologija, 1. stopnja)

Žan Batista, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 20:15 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Uporaba kvetiapina kot prve izbire pri zdravljenju shizofrenije.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Martina Bažec (Biopsihologija, 1. stopnja)

Martina Bažec, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 11:40 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Biopsihologija zaljubljenosti, partnerske ljubezni ter zasvojenosti z zaljubljanjem in ljubeznijo.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Marko Tavčar (RIN, 1. stopnja)

Marko Tavčar, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v torek, 8. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Inženirski pristop k načrtovanju in implementaciji reševalca Sudoku za mobilne naprave.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maja Maraž (Biopsihologija, 1. stopnja)

Maja Maraž, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Čustvena inteligentnost in občutek sreče.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Urša Skvarča (Biopsihologija, 1. stopnja)

Urša Skvarča, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 17:15 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Son-Rise Program®: Drugačen pogled na osebe z motnjo avtističnega spektra.

Vljudno vabljeni!


petek, 4. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tomaž Sabadin (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)

Tomaž Sabadin, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v četrtek, 10. 9. 2015 ob 11:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Reprodukcija dejanskega okolja v virtualno resničnost s pomočjo para kamer ter Google Cardboard prikazovalnika.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Tjaša Kunavar (Biopsihologija, 1. stopnja)

Tjaša Kunavar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 18:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Preference pri sklepanju prijateljstev.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Maryana Potitska (Biopsihologija, 1. stopnja)

Maryana Potitska, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 19:30 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Razlike med moškimi in ženskimi preferencami pri izbiri partnerja: evolucijsko oblikovane strategije spolne selekcije.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Sara Božović (Biopsihologija, 1. stopnja)

Sara Božović, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 16:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Omejena, ponavljajoča se vedenja in interesi pri motnji avtističnega spektra.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Karin Hržič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Karin Hržič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 9. 9. 2015 ob 16:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Bilingvizem kot preventivni dejavnik pri pojavu simptomov demence.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Zala Slabe (Biopsihologija, 1. stopnja)

Zala Slabe, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v petek, 11. 9. 2015 ob 10:15 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3 predstavila zaključno nalogo z naslovom Selektivna seksualna kognicija.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 3. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Saša Bele (Biopsihologija, 1. stopnja)

Saša Bele, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 17:15 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Strategije zmanjševanja stigme s pomočjo stika: primer homoseksualnosti.

Vljudno vabljeni!


sreda, 2. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Neža Hribar (Biopsihologija, 1. stopnja)

Neža Hribar, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v torek, 8. 9. 2015 ob 18:45 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavila zaključno nalogo z naslovom Samopodoba kot nenehno spreminjajoči se pojav.

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Katja Letonja (Biopsihologija, 1. stopnja)

Katja Letonja, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v sredo, 2. 9. 2015 ob 14:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2 predstavila zaključno nalogo z naslovom Samomori živali skozi oči ljudi.

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Hana Skrt (Biopsihologija, 1. stopnja)

Hana Skrt, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 13:15 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Mejna osebnostna motnja in zgodnje izkušnje v otroštvu.

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Laura Matjašič (Biopsihologija, 1. stopnja)

Laura Matjašič, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija bo v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 15:45 v predavalnici FAMNIT-POŠTA predstavila zaključno nalogo z naslovom Psihološka travma in otroška risba.

Vljudno vabljeni!


torek, 1. september 2015 Vabilo na predstavitev zaključne naloge - Edin Husić (MA, 1. stopnja)

Edin Husić, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika bo v sredo, 9. 9. 2015 ob 15:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 predstavil zaključno nalogo z naslovom Submodularne funkcije. Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!