Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zagovori zaključnih del - Arhiv

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

torek, 23. september 2014 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Simona Mezgeca

V ponedeljek, 29. 9. 2014 bo ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-1-RU1 Simon Mezgec, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika, predstavil magistrsko delo z naslovom Preslikava obrisov struktur raka materničnega vratu med neodvisno zajetimi slikami.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 22. september 2014 Vabilo na zagovor magistrskega dela študentke Ize Petek Strozak

V ponedeljek, 29. 9. 2014 bo ob 10:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 Iza Petek Strozak, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Vrednotenje okoljskih vplivov proizvodnje papirja skladno s standardom ISO 14025 v papirnici v Bío Bío regiji v Čilu.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 15. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Sandre Hasić (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Sandre Hasić, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Dokazovanje virusa limfocitnega horiomeningitisa pri malih sesalcih vzorčenih na divjih odlagališčih v Istri« bo potekala v četrtek, 18.9.2014 ob 10:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


ponedeljek, 15. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Damijane Rašl (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Damijane Rašl, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Molekularna analiza spodnjih čeljusti divjega prašiča« bo potekala v četrtek, 18.9.2014 ob 11:00 v FAMNIT-Muzejski1.

Vabljeni!


petek, 12. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Lare Pernat (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Lare Pernat, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Razvoj monogamije z vidika infanticida in pomanjkljivih virov ter njene posledice na evolucijo človeka« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 19:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 11. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Tjaše Novak (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tjaše Novak, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Preizkušanje različnih metod za izolacijo dednega materiala iz vinske trte (Vitis vinifera L.)« bo potekala v torek, 16.9.2014 ob 12:30 v FAMNIT-VP.

Vabljeni!


četrtek, 11. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Roka Breulja (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Roka Breulja, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Strojno učenje iz interakcije« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 13:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


sreda, 10. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Martina Kržiča (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Martina Kržiča, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Ocena starosti sestoja čokoladne akebije (Akebia quinata (Houtt. ) Dcne. ) v Ajševici pri Novi Gorici« bo potekala v torek, 16.9.2014 ob 9:00 v FAMNIT-VP.

Vabljeni!


sreda, 10. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Irene Čavdek (MA)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Irene Čavdek, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Bezierove in Gordon-Coons krpe« bo potekala v četrtek, 18.9.2014 ob 13:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


torek, 9. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Neve Černelič Mlač (MF)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Neve Černelič Mlač, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom » Vrednotenje investicijskih programov v podjetjih« bo potekala v petek, 12.9.2014 ob 15:15 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


torek, 9. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Pie Lap (MF)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Pie Lap, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Simulacija po binomskem in Black-Scholes modelu vrednotenja opcij « bo potekala v petek, 12.9.2014 ob 15:45 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


torek, 9. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Sebastjana Kovača (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Sebastjana Kovača, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Okoljska etika v varstveni biologiji« bo potekala v četrtek, 11.9.2014 ob 9:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


torek, 9. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Boruta Umerja (MA)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Boruta Umerja, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Kvadratne forme nad končnimi obsegi« bo potekala v petek, 19.9.2014 ob 14:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


torek, 9. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Aleše Zrimec Križman (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Aleše Zrimec Križman, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Celostno zdravljenje raka: onkološko in psihološko zdravljenje ter samozdravljenje« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 13:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


torek, 9. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Boštjana Hafnarja (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Boštjana Hafnarja, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Osebnostna rast študentov za poklicno delo z ljudmi« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 18:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


torek, 9. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Lare Labor (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Lare Labor, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Ustvarjalnost v delovnih organizacijah« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 8:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


torek, 9. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Kaje Vukotić (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Kaje Vukotić, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Morfološka variabilnost dveh ozko sorodnih vrst senožetnikov, Coliashyale in C. alfacariensis (Lepidoptera: Pieridae)« bo potekala v četrtek, 11.9.2014 ob 15:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Eve Šilc (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Eve Šilc, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Vloga duševnih motenj na neprilagojenost mladostnikov« bo potekala v torek, 9.9.2014 ob 17:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Anje Erjavec (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Anje Erjavec, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Žalovanje otrok in duševne motnje« bo potekala v četrtek, 11.9.2014 ob 17:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Tine Cokan (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tine Cokan, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Spolna zloraba v otroštvu in doživljanje spolnosti v odraslosti« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 9:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Nike Berlec (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Nike Berlec, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Preventiva in zdravljenje psihosomatskih motenj« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 9:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Vesne Žorž (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Vesne Žorž, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Indivudualne razlike v stopnji samozavedanja: posledice in vplivi na duševno zdravje« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 10:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Maše Burdian (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Maše Burdian, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Psihoterapija z vidika medosebne nevrobiologije« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 16:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Sarah Bubnič (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Sarah Bubnič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Agresivno vedenje otrok v vrtcu: vzgojiteljeve zaznave in načini odzivanja« bo potekala v sredo, 10.9.2014 ob 11:45 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Nežke Krečič (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Nežke Krečič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Aplikacija teorije partnerske navezanosti na vzgojni stil staršev« bo potekala v sredo, 10.9.2014 ob 12:30 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Zagovor magistrskega dela študenta Luce Basiaca

V ponedeljek, 15. 9. 2014 bo ob 14:00 v predavalnici FAMNIT-MP1 Luca Basiaco, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavil magistrsko delo z naslovom Uporaba eliptičnih krivulj v kriptografiji.


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Alenke Breznik (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Alenke Breznik, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Psihoanalitično razumevanje altruizma in vzporednice z evolucijsko teorijo« bo potekala v četrtek, 11.9.2014 ob 17:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Martine Brajlih (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Martine Brajlih, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Uporaba konceptov množičnega zunanjega izvajanja v informacijskih sistemih za množično financiranje« bo potekala v četrtek, 11.9.2014 ob 11:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


ponedeljek, 8. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Mihe Škorjanca (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Mihe Škorjanca, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Veganstvo kot odgovor na specizem« bo potekala v torek, 16.9.2014 ob 10:00 v FAMNIT-VP.

Vabljeni!


petek, 5. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Žige Mlakarja (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Žige Mlakarja, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Zaposlovanje oseb s psihopatsko osebnostno motnjo« bo potekala v ponedeljek, 15.9.2014 ob 8:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


petek, 5. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Alena Redka (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Alena Redka, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Razvoj mobilne aplikacije za evidentiranje prometnih nesreč v Republiki Sloveniji« bo potekala v četrtek, 11.9.2014 ob 14:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


petek, 5. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Tadeja Magajne (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tadeja Magajne, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Klasifikacija podatkov možganske aktivnosti« bo potekala v četrtek, 11.9.2014 ob 10:00 v FAMNIT-Muzejski1.

Vabljeni!


petek, 5. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Tjaše Jogan (MA)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tjaše Jogan, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Verjetnostni algoritmi za testiranje praštevilskosti« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 14:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


petek, 5. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Tomaža Jakomina (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tomaža Jakomina, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Datotečni sistem Hadoop« bo potekala v četrtek, 11.9.2014 ob 10:45 v FAMNIT-Muzejski1.

Vabljeni!


petek, 5. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Maše Orgolič (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Maše Orgolič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Značilnosti avtotrofne mikrobne združbe v petoli (Sečoveljske soline)« bo potekala v četrtek, 18.9.2014 ob 11:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


petek, 5. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Viktorije Lipič (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Viktorije Lipič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Shizofrenija in povezave motnje spanja ter dnevno nočnih ritmov« bo potekala v torek, 9.9.2014 ob 16:30 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


petek, 5. september 2014


petek, 5. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Eve Žun (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Eve Žun, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Allium test na izcednih vodah odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt« bo potekala v torek, 9.9.2014 ob 15. uri v FAMNIT-Muzejski2.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Ane Močnik (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Ane Močnik, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Samomorilnost z vidika teorije navezanosti« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 9:40 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Nensi Murovec (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Nensi Murovec, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Navezanost otroka na psa v povezavi s čustveno regulacijo in spoprijemanje s stresom« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 11:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Anje Rudež (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Anje Rudež, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Psihoseksualna terapija in zdravljenje seksualnih disfunkcij« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 9:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Tadeje Terčelj (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tadeje Terčelj, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Čuječnost kot pomoč pri spoprijemanju s kroničnimi boleznimi« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 11:40 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Patricije Soršak (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Patricije Soršak, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Psihoterapija specifičnih fobij s poudarkom na strahu pred bruhanjem – emetofobiji« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 10:20 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Urške Bačar (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Urške Bačar, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Pregled programov za pomoč odvisnikom od prepovedanih drog« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 14:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Špele Križanec (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Špele Križanec, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Rak na dojki, oksitocin in separacijska anksioznost« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 14:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Kaje Osojnik (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Kaje Osojnik, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Zdravljenje depresije z jogo in primerjava učinkovitosti zdravljenja z antidepresivnimi zdravili« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 15:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Kevina Sedevcica (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Kevina Sedevcica, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Naknadna stabilizacija videoposnetkov« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 10:00 v FAMNIT-1-RU1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Mateja Štolfe (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Mateja Štolfe, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Računalniška igra »Pošasti« z uporabniško interakcijo temelječo na računalniškem vidu« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 10:30 v FAMNIT-1-RU1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Anje Kržič (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Anje Kržič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Stranski učinki olanzapina pri zdravljenju shizofrenije« bo potekala v torek, 9.9.2014 ob 16:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študenta Alena Andrašiča (RIN)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Alena Andrašiča, študenta univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Razvoj sistema za učenje s karticami na mobilnih napravah« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 11:00 v FAMNIT-1-RU1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Lučke Vavpotič (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Lučke Vavpotič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Multidisciplinarni pregled pojava Déjà vu« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 18:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Nežke Božič (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Nežke Božič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Vpliv glasbene terapije na dementne starejše osebe« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 18:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Kristine Markežič (BF)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Kristine Markežič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Akutno fazni odgovor in vpliv serumskega amiloida A1 pri vnetju in infekcijah iz vidika strukturnih in funkcijskih lastnosti« bo potekala v četrtek, 11.9.2014 ob 10:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


četrtek, 4. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Sanje Ozimič (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Sanje Ozimič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Vpliv cisplatina na izražanje survivina in vitro« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 8:15 uri v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


sreda, 3. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Alenke Mihelčič (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Alenke Mihelčič, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Primerjava favne izbranih jam v jugozahodni Sloveniji« bo potekala v torek, 9.9.2014 ob 15. uri v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


sreda, 3. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Eve Praprotnik (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Eve Praprotnik, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Ocena velikosti populacije jamske kozice Troglocaris anophthalmus sontica (Crustacea: Decapoda: Caridea) v Vipavski jami« bo potekala v torek, 9.9.2014 ob 16:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


sreda, 3. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Tine Rosić (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tine Rosić, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Ocena velikosti populacije navadnega pupka (Lissotriton vulgaris, Amphibia: Urodela) v kalu nad Kastelcem« bo potekala v torek, 9.9.2014 ob 18:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


sreda, 3. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Tine Černe (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Tine Černe, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Pomen okoljskega dizajna v paliativni oskrbi: aplikacija spoznanj okoljske psihologije« bo potekala v petek, 5.9.2014 ob 11:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


sreda, 3. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Lucije Česnik (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Lucije Česnik, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Sestava favne mravelj (Hymenoptera: Formicidae) travniških in gozdnih habitatov na Kraškem robu« bo potekala v ponedeljek, 8.9.2014 ob 16:30 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


sreda, 3. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Angeline Ćirković (MF)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Angeline Ćirković, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika v ekonomiji in financah.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Indeks povezanosti atomske vezi (ABC indeks)« bo potekala v četrtek, 4.9.2014 ob 14:00 v FAMNIT-MP1.

Vabljeni!


sreda, 3. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Hane Čuček (BP)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Hane Čuček, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Motivacija z vidika ciljne usmerjenosti osnovnošolskih košarkarjev« bo potekala v sredo, 10.9.2014 ob 11:00 v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


torek, 2. september 2014 Predstavitev zaključne naloge študentke Gaje Pavliha (BI)

Vabimo vas na predstavitev zaključne naloge Gaje Pavliha, študentke univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta.

Predstavitev zaključne naloge z naslovom »Genotipizacija mikrosatelitnih lokusov pri velikem pupku Triturus carnifex (Amphibia: Urodela)« bo potekala v četrtek, 4.9.2014 ob 14. uri v FAMNIT-POŠTA.

Vabljeni!


ponedeljek, 1. september 2014 Vabilo na zagovor magistrskega dela študenta Maurizia Škerliča

V sredo,3. 9. 2014 bo ob 12:00 v predavalnici FAMNIT-1-RU1 Maurizio Škerlič, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika, predstavil magistrsko delo z naslovom Razvoj in uporaba zapestnega pulznega oksimetra za avtomatsko merjenje in posredovanje vitalnih parametrov v informacijske sisteme za nadzor kroničnih bolezni.

Vljudno vabljeni!