Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 4. september 2012 Vabilo na predstavitve zaključnih nalog dne 6. septembra 2012

Vabimo vas na predstavitve zaključnih nalog študentov dodiplomskih študijskih programov, ki bodo potekale dne 6. 9. 2012

 

  • Ob 9.00 v FAMNIT-POŠTA bo DIANA JELOVČAN, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta predstavila zaključno nalogo z naslovom Potencialni vpliv fitofarmacevtskih sredstev na okolje: primer La Jaillière, Francija

 

  • Ob 13.00 v FAMNIT-RU1 bo GREGOR VOLK, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo predstavil zaključno nalogo z naslovom Gojenje fige (Ficus carica L.) v slovenski Istri

 

  • Ob 14.00 v FAMNIT-MP bo TEA KNAP, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta predstavila zaključno nalogo z naslovom Spremljanje populacije oljčne muhe (Bactrocera oleae Gmelin) v letu 2011.

 

  • Ob 15.00 v FAMNIT-MP bo ANDREJA FRANCA, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Sredozemsko kmetijstvo predstavila zaključno nalogo z naslovom Klonska raznolikost vinske trte (vitis vinifera L.), primer sorte »refošk«.

 

 

Referat za študente UP FAMNIT