Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

EnergyVillab - Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije

natisni

 

Na kratko o EnergyVilLab:

 • Naslov projekta: Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije (EnergyVilLab).
 • Nosilec projekta: Deželna zveza trgovinskih, industrijskih, obrtnih in kmetijskih zbornic dežele (Italija).
 • Partnerji: 5 iz Slovenije in 10 iz Italije.
 • Vrsta projekta: Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013.
 • Raziskovalno področje: Okolje, transport in vzdržna teritorialna integracija.
 • Trajanje projekta: 05.07.2012 – 31.05.2014.
 • Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Projektni partnerji bodo v projektu  v čezmejnem področju ustanovili mrežo živih laboratorijev, imenovanih EnergyViLLab, ki bodo razvijali virtuozna obnašanja v povezavi z RRM aplikacijami (obnovljivimi viri energije, racionalno rabo energije in vzdržnega sistema mobilnosti) z vključitvijo PMI, proizvodnih okolij, univerz, centrov inovativnosti, občinskih  oblasti in državljanov.

Glavni delovni sklopi projekta vključujejo:

 1. ad hoc ugotavljanje modelov za zagon 6  pilotnih EnergyViLLab in njihovo vključevanje v mrežo;
 2. zagon EnergyViLLab s pilotnimi iniciativami na lokalnem in čezmejnem nivoju ter vključitev potencialnih EnergyViLLab;
 3. skupno uveljavljanje čezmejne politike podpore in ustanavljanja EnergyViLLab na vključenih območjih in dodeljevanje pomenljivih vlog v okviru evropske mreže ENoLL (European Network of Living Labs - Evropsko omrežje živih laboratorijev).

Projektne dejavnosti so lokalizirane v Benečiji, Furlaniji in Julijski krajini, Emiliji Romagni ter Obalno-Kraški, Goriški in Osrednjeslovenski regiji. Projekt ima združevalne in multiplikativne funkcije čezmejnega nivoja, saj povezuje slovenske izkušnje iz že začetih živih laboratorijev z inovativnimi italijanskimi izkušnjami na področju RRM.

V okviru projekta bomo na UP FAMNIT razvili živi laboratorij SME Villab. Razvili bomo okolje, v katerem se bodo povezovala majhna in srednja velika podjetja, ki delujejo na področju energetske učinkovitosti stavb, Univerza na Primorskem, občine v regiji in prebivalci. Vsi vključeni v SME Villab bodo soustvarjalci pri doseganju cilja SME Villab-a, povečati energetsko učinkovitost privatnih hiš in posledično zmanjšati onesnaževanje v regiji.

Dogodki:

 • SME ViLLab Workshop, 21.-22.3.2013, UP FAMNIT (SI, EN).

 • Srečanje z Albertom Cayuela, direktorjem UBC Sustainability iz University of British Columbia, 20.2.2013, UP FAMNIT (SI, EN).