Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Ponedeljkov seminar računalništva in informatike - Arhiv

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

četrtek, 20. september 2012 Seminar MARA

V ponedeljek, 24. avgusta 2012, bo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-RU1 ob 16:00

Predavatelj: Sašo Moškon

Naslov: Sistem za podporo gasilcem na intervenciji

Povzetek:

Gasilska služba potrebuje za svoje učinkovito delovanje množico različnih informacij. Pomembno je, da so te informacije aktualne ter hitro dostopne in ne zakopane v arhivih gasilske postaje ali javnih služb. V našem produktu smo uredili in združili podatke iz različnih virov kot so PIC (prometno informacijski center), URSZR (urad za zaščito in reševanje RS), MZIP-GU (geodetska uprava), ki jim po potrebi dodamo lokalne vire (MOK,MOL) v težnji po čim bolj informativnem, preglednem in učinkovitem sistemu za podporo med intervencijami. Aplikacija je rezultat projekta SOVZO, ki ga je v okviru programa TP MIR sofinancirala Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA).
Naša aplikacija združuje podatke o cestah, lokacijah gasilskih vozil, hidrantov, cestnih zapor, razmerah v prometu, požarnih načrtih stavb, nevarnih snoveh in številu prebivalcev ter omogoča pregled teh podatkov na interaktivni mapi podprti s prostorskim informacijskim sistemom. Prednost aplikacije je med drugim upoštevanje aktualnih podatkov o zaporah cest, obremenjenosti cest in posebnih omejitev zaradi, na primer, tipa vozila pri navigaciji do kraja intervencije. Centrala spremlja vozila s pomočjo GPS/GPRS modulov vgrajenih na vozilih, ki poleg rednega (vsako sekundo) pošiljanja podatka o lokaciji vozila omogoča tudi komunikacijo med centralo in vozilom (npr. pošiljanje kraja intervencije).
Na seminarju bom predstavil programsko opremo, razvito posebej za učinkovito in natančno vodenje vozil na intervencijskih nalogah. Predstavljeni bodo oprema in protokol za komunikacijo med vozili in centralo, oprema na vozilu, prostorski informacijski sistem na katerem temelji aplikacija, osnove izvedbe navigacije in ključne funkcije aplikacije.

Vabljeni!


petek, 7. september 2012 Seminar MARA

V ponedeljek, 10. septembra 2012, bo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-RU1 ob 16:0
0

Predavatelji: David Božič, Damir Deželjin, Aleš Kalin in Peter Race

Povzetek:

Podjetje MondoKey (www.mondokey.com) se ukvarja z rešitvami s področja visoke varnosti. Pri razvoju prototipa je sodeloval tudi študent FAMNIT-a. Omenjene rešitve so bile razvite po t.i. ad-hoc principu kot odgovor povpraševanje trga. Zaradi hitrega razvoja ni bilo časa postaviti sodobno strukturo vodenja projektov, kar se je izkazal kot problem pri širitvi tima.

Cilj projektnega seminarja, ki ga bo predstavila skupina štirih študentov, je bil dokumentirati del razvitega sistema ter definirati smernice za integracijo že razvitega sistema s satelitskimi sistemi.

Vabljeni!


petek, 31. avgust 2012 Seminar MARA - tokrat izjemoma v četrtek

V četrtek, 6. septembra 2012, bo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-RU1 ob 16:0
0  (ČETRTEK, 6. septembra)

Predavatelj: Peter Juvan, UP FAMNIT

Bioinformatika DNA mikromrež

Tehnologija DNA mikromrež se je od sredine 90-ih prejšnjega stoletja pa do svojega današnjega zrelega obdobja skokovito razvijala. V najbolj običajni pojavni obliki gre za meritve izraženosti genov celotnega genoma nekega organizma, tako imenovano ekspresijsko profiliranje; druge oblike zajemajo analizo genomske DNA (komparativna genomska hibridizacija, študije enojnih nukleotidnih polimorfizmov, resekvenciranje) in študije uravnavanja izražanja genov (kromatinska imunoprecipitacija na čipu, mapiranje prepisov).

Sočasno (oz. z rahlo zamudo) so se razvijale tudi metode za obdelavo podatkov teh meritev, ki obsegajo analizo slik DNA mikromrež, normalizacijo in analizo pridobljenih podatkov, njihovo označevanje in shranjevanje ter ovrednotenje rezultatov. Vse te metode obravnavamo pod skupnim imenom bioinformatika DNA mikromrež; njihova poglavitna značilnost je obravnava velikega števila spremenljivk (reda velikosti 106 sond oz. 104 genov) na relativno majhnem vzorcu (reda velikosti 102 tkiv ali pacientov).

V predavanju bomo pregledali poglavitne koncepte bioinformatike DNA mikromrež, ki so relativno neodvisni od izbrane tehnološke platforme in preučevanega biološkega sistema. Začeli bomo pri načrtovanju poskusa, preskočili mokri del in nadaljevali pri računalniški obdelavi slik in procesiranju podatkov. Aplicirali bomo koncepte statističnega testiranja hipotez, nenadzorovanega in nadzorovanega strojnega učenja in zaključili s primerom odkrivanja zakonitosti v podatkih – slednje še vedno (oz. vedno znova) predstavlja velik raziskovalni izziv.

Vabljeni!


četrtek, 23. avgust 2012 Seminar MARA

V ponedeljek, 27. avgusta 2012, bo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-RU1 ob 16:00

Predavatelj: Sašo Moškon

Naslov: Akustična klasifikacija morskega dna - hidrografske meritve


Povzetek:
Akustični podatki, pridobljeni s sonarskimi meritvami se že dolgo uporabljajo za določanje globin - batimetrijo. Naša hipoteza je, da se v teh podatkih skriva še mnogo več informacij o morskem dnu. S procesiranjem in analizo akustičnih podatkov bomo poskušali klasificirati dno slovenskega morja, torej določiti tipe kot so trava, mulj, kamni, pesek, itd. Osnova za dosego cilja so kvalitetni akustični
podatki, ki jih dobimo s hidrografskimi meritvami.
Na seminarju bo predstavljen oddelek za hidrografijo podjetja
Harpha Sea ter oprema in postopek opravljanja hidrografskih meritev.

Vabljeni!


četrtek, 9. avgust 2012 Seminar MARA

V ponedeljek, 13. avgusta 2012, bo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-RU1 ob 16:00

Pradavatelj: Milan Djordjevic
 
Naslov: GRAFTED GENETIC ALGORITHM AND THE TRAVELING VISITOR PROBLEM
 

Abstract:

In this presentation, two related topics from theoretical computer science are considered.The first one considers Grafted Genetic Algorithms. The presentation analyzes separate, combined and partial performance of local searcher and genetic algorithm. On the Traveling Salesman Problem we examine the impact of hybridization a 2-opt heuristic based local searcher into the genetic algorithm. Genetic algorithm provides a diversification, while 2-opt improves intensification. Results on examples from TSPLIB show that this method combines good qualities from both methods applied and outperform each individual method. In tests we applied hybridization at various percentages of genetic algorithm iterations. On one side the less frequent application of hybridization decreased the average running time of the algorithm from 14.62 sec to 2.78 sec at 100% and 10% hybridization respectively, while on the other side the quality of solution on average deteriorated only from 0.21% till 1.40% worse than the optimal solution. We also studied at which iterations of the genetic algorithm to apply the hybridization. We applied it at random iterations, at the initial iterations, and the ending ones where the later proved to be the best.

The second topic considers the Traveling Visitor Problem. We consider the problem where visitors start from a hotel with desire to visit all interesting sites in a city exactly once and to come back to the hotel. Since, the visitors use streets and pedestrian zones, the goal is to minimize the visitor's traveling distance. This problem is similar to the Traveling Salesman Problem. The difference is that during visit, traveling visitors cannot fly over buildings in the city. Instead, they have to go around these obstacles. That means that all shortest distances, like those in Euclidean Traveling Salesman Problem, are not valid in this case. The tested benchmarks used come from three real instances made using tourist maps of cities of Venice, Belgrade and Koper and two modified instances from TSPLIB. We introduced and compared two methods for solving the Traveling Visitor Problem. In all tested cases, the Koper Algorithm
outperforms the Naive Algorithm for solving the Traveling Visitor Problem - quality of solutions differs from 6.52% to 354.46%.
 
Vabljeni!

petek, 29. junij 2012 Seminar MARA

V ponedeljek, 2. julija 2012, bodo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanja v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-RU1 ob 16:0016.00 - predavatelj: Staš Bevc

Naslov: ESPResSo++: program za simulacije sistemov mehke snovi

Povzetek:
Prenovljeni Extensible simulation package for research on soft matter systems (ESPResSo++) je sodoben programski paket za izvajanje simulacij molekularne dinamike mehke snovi. Eden od glavnih ciljev pri razvoju programa je razširljivost, zaradi česar je jedro programa napisano modularno z uporabo objektno usmerjenega programiranja. Raziskovalci lahko ESPResSo++ uporabljajo kot raziskovalno okolje za razvoj in preizkušanje lastnih metodoloških pristopov.
Na predavanju bom predstavil program ESPResSo++, potek razvoja, organizacijo kode, način
paralelizacije ter nekaj preprostih primerov simulacij.16.30 - predavatelj: Kati Rozman

Naslov: PARALLEL-PROBIS: Hitri vzporedni algoritem za lokalno strukturno primerjavo proteinskih struktur in vezavnih mest

Povzetek:
Predstavili bomo nov vzporedni algoritem ProBiS za iskanje podobnih vezavnih mest na proteinih. S tem algoritmom računamo lokalne podobnosti med proteinskimi strukturami na gruči večprocesorskih računalnikov. Največje izboljšanje algoritma opazimo pri proteinih z okoli 600 aminokislinami. V tem primeru je pohitritev računanja za 180. Računanje porazdelimo med dve med seboj povezani gruči računalnikov skupaj z 248 računalniškimi jedri. Računalniški program Parallel ProBiS je za akademsko uporabo prosto dostopen na naslovu  http://probis.cmm.ki.si/download.

 


17.00 - predavatelj: Marko Grgurovič

Naslov: Parallel Ant System

Povzetek:
We study the parallel case of the ant system algorithm solving the traveling salesman problem. Following series of recent results for the graphics processing unit model, we show that they translate to the parallel random access machine model. In addition, we introduce a novel method for updating the pheromone matrix without atomic instructions, which is an improvement over the currently best known non-atomic update method. As an immediate consequence, we give new asymptotic bounds for the parallel ant system. We also present an empirical comparison with the currently known approaches to pheromone matrix update. For the empirical study we implement our results on the graphics processing unit.

 

17.30 - predavatelj: Marko Grgurovič

Naslov: Speeding up shortest path algorithms

Povzetek:
Given an arbitrary non-negatively weighted graph $G=(V,E)$ we present an algorithm that computes all pairs shortest paths in time $\mathcal{O}(m^* n + m \lg n + nT_\psi(m^*, n))$, where $m^*$ is the number of different edges contained in shortest paths and $T_\psi(m^*, n)$ is a running time of an algorithm to solve a single-source shortest path problem (SSSP). This is a substantial improvement over a trivial $n$ times application of $\psi$ that runs in $\mathcal{O}(nT_\psi(m,n))$. In our algorithm we use $\psi$ as a black box and hence any improvement on $\psi$ results also in improvement of our
algorithm.
Furthermore, a combination of our method, Johnson's reweighting technique, breadth-first search and topological sorting results in an $\mathcal{O}(m^*n + m \lg n)$ all-pairs shortest path algorithm for arbitrarily-weighted directed acyclic graphs.
In addition, we also point out a connection between the complexity of a certain sorting problem defined on shortest paths and SSSP.

 

Vabljeni!


četrtek, 17. maj 2012 Seminar MARA

V ponedeljek, 21. maja 2012, bo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-RU1 ob 16:0016.00 - predavatelj: David Paš

Naslov: An ACObased framework for the integrated vehicle and crew scheduling problem in public transport

Povzetek:
Na seminarju bomo spoznali integriran problem razporejanja vozil ter določanja služb v javnem potniškem prometu. Predstavili bomo ogrodje za problem, kateri temelji na meta-hevristiki Ant Colony Optimization. Ogrodje kombinira meta-hevristične metode za problem razporejanja vozil ter določanja služb za reševanje integriranega problema. Na podlagi ogrodja smo razvili algoritem in ga primerjali s klasičnim, zaporednim, celoštevilskem postopku na realnih primerih.
Izkazalo se je, da čeprav naša metoda temelji na meta-hevrističnem
pristopu, ji je uspelo doseči rešitve boljše kakovosti v primerjavi z
optimalnimi rešitvami celoštevilskega postopka. Poleg tega bomo pokazali, da naša metoda lahko vedno najde boljše ali enako dobre rešitve kot zaporedna aplikacija uporabljenih metod za razporejanje vozil ter določanje služb.


16.30 - predavatelj: Pavel Fičur

Naslov: Lidar in meritve ozračja

Povzetek:
Na seminarju bo predstavljena naprava LIDAR, ki se lahko uporablja tudi za detekcijo in merjenje onesnaženosti v ozračju. Ogledali si bomo osnovno idejo lidarske meritve ter napravo, ki jo imamo na UP IAM. Na koncu bo predstavljenih nekaj osnovnih meritev.

Vabljeni!


četrtek, 9. februar 2012 Seminar MARA

V ponedeljek, 13. februarja 2012, bo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-RU1 ob 16:00


Predavatelj: Milan Đorđević

 
Naslov: The Traveling Visitor Problem and Algorithms for Solving It
 

Povzetek:
We consider the problem when visitor wants to visit all interesting sites in a city exactly once and to come back to the hotel. Since, the visitors use streets, walking trails and pedestrian zones. The goal is to minimize the visitor’s traveling . A new problem the Traveling Visitor Problem (TVP) is then similar to the Traveling Salesman Problem (TSP) with a difference that the traveling visitors, during its visit of sites, can not fly over buildings in the city, instead visitors have to go around these obstacles. That means that all ”air” distances, like those in a TSP, are impossible in this case. The tested benchmarks are combined from three real instances made using tourist maps of cities of Koper, Belgrade and Venice and two instances of modified cases from TSPLIB. We compared two methods for solving the Traveling Visitor Problem. In all tested cases the Koper Algorithm significantly outperforms the Naive Algorithm for solving the Traveling Visitor Problem.

Vabljeni!


petek, 27. januar 2012 Seminar MARA

V ponedeljek, 30. januarja 2012, bo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT 1 RU 1 ob 16:00

Predavatelj: Sašo Moškon

Naslov: Primerjava učinkovitosti med športnimi stavnicami

Povzetek:
Športne stave postajajo iz dneva v dan bolj popularne. Razlog za to je tudi razcvet spletnih stavnic. Predstavil bom primerjavo učinkovitosti med športnimi stavnicami. Stavnice smo primerjali glede na učinkovitost napovedovanja izidov nogometnih tekem nekaterih najmočnejših svetovnih lig - Italijanske Serie A, Angleške Premier League, Španske Primera Division in Nizozemske Eredivisie. Obravnavane tekme so bile odigrane med letoma 2004 in 2008.
Kvote stavnic smo uporabili kot napovedi izidov tekem in nato kvaliteto teh napovedi primerjali med stavnicami in med ligami.

 

Vabljeni