Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 17. maj 2012 Seminar MARA

V ponedeljek, 21. maja 2012, bo ob 16.00  uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP PINT, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-RU1 ob 16:0016.00 - predavatelj: David Paš

Naslov: An ACObased framework for the integrated vehicle and crew scheduling problem in public transport

Povzetek:
Na seminarju bomo spoznali integriran problem razporejanja vozil ter določanja služb v javnem potniškem prometu. Predstavili bomo ogrodje za problem, kateri temelji na meta-hevristiki Ant Colony Optimization. Ogrodje kombinira meta-hevristične metode za problem razporejanja vozil ter določanja služb za reševanje integriranega problema. Na podlagi ogrodja smo razvili algoritem in ga primerjali s klasičnim, zaporednim, celoštevilskem postopku na realnih primerih.
Izkazalo se je, da čeprav naša metoda temelji na meta-hevrističnem
pristopu, ji je uspelo doseči rešitve boljše kakovosti v primerjavi z
optimalnimi rešitvami celoštevilskega postopka. Poleg tega bomo pokazali, da naša metoda lahko vedno najde boljše ali enako dobre rešitve kot zaporedna aplikacija uporabljenih metod za razporejanje vozil ter določanje služb.


16.30 - predavatelj: Pavel Fičur

Naslov: Lidar in meritve ozračja

Povzetek:
Na seminarju bo predstavljena naprava LIDAR, ki se lahko uporablja tudi za detekcijo in merjenje onesnaženosti v ozračju. Ogledali si bomo osnovno idejo lidarske meritve ter napravo, ki jo imamo na UP IAM. Na koncu bo predstavljenih nekaj osnovnih meritev.

Vabljeni!