Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 28. avgust 2019 Študenti UP FAMNIT uspešno povezali študij in okolje

V iztekajočem se letu je 65 študentov UP FAMNIT aktivno sooblikovalo osem projektov, znotraj katerih so sodelovali s podjetji, z različnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami. Dragoceno projektno sodelovanje je financiral Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS z namenom spodbujanja sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z gospodarstvom, negospodarstvom in neprofitnim sektorjem ter izvajanja modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

Naložbo sta financirali Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport).

 

Projekti iz razpisa Po kreativni poti do znanja 2017–2020

UP FAMNIT je prek prejšnjih razpisov uspešno izvedel že 27 projektov, v njih je sodelovalo 141 študentov in 23 partnerskih institucij. Tokrat pa je bilo 32 študentov, 11 pedagoških mentorjev z UP FAMNIT in 10 delovnih mentorjev iz sodelujočih podjetij/organizacij vključenih v naslednje projekte:

 

Projekti iz razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2020

UP FAMNIT je v okviru preteklih razpisov Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-18 uspešno izvedel 6 projektov, v katere je bilo vključenih 39 študentov in 4 partnerske institucije. Letos pa je 33 študentov skupaj s tremi partnerskimi institucijami izvedlo 3 projekte:

Študenti v tem času oddajajo končna poročila o zaključenih projektih, zato več podrobnosti o izvajanju in rezultatih sledi v prihodnjih dneh.

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.