Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Pomoč Obolelim za Alzheimerjevo Boleznijo 3.0

natisni

Univerza na Primorskem že vrsto let uspešno pridobiva sredstva za izvajanje projektov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

O projektu

Projekt je smiselna nadgradnja uspešne izvedbe in sodelovanja z društvom Spominčica – Alzheimer Slovenija, ki se ukvarja z aktivnostmi povezanimi z Alzheimerjevo demenco (AD). V okviru projekta bomo nadgradili delavnice za osveščanje in informiranje javnosti o AD.
Izvajali bomo promocijo zdravega življenjskega sloga, ki lahko vpliva na zakasnitev začetka AD (za 5-7 let) pri posameznikih z večjim tveganjem za nastanek demence. Slednja je najpogostejša oblika demence (predstavlja 50-60% vseh demenc), za katero so značilne nevrodegenerativne patologije. Simptomi bolezni so upad višjih kognitivnih funkcij, spremenjena osebnost, nezmožnost opravljanja vsakdanjih opravil itn.

V okviru letošnjega projekta bi radi nadgradili, kar je projekt že dosegel in s katerim smo pridobili pomembne informacije o učinkovitosti različnih aktivnosti ter o potencialnih izboljšavah. Ob tem želimo želimo še povečati osveščanje javnosti, zato bomo posneli kratek dokumentarni film na temo osveščanja javnosti in kot prikaz zdravljenja z alternativno tehniko sedeče joge. Nadgradili bomo tudi aktivnosti, ki so namenjene osebam z demenco in dodali nove prakse ter metode lajšanja simptomov.

V praksi se je pokazalo, da v okolju primanjkuje aktivnosti, ki izkazujejo potencial pri lajšanju simptomatike in zaviranju napredovanja demence. Ker smo tekom prvih dveh izvajanj projekta zaznali primanjkljaj na področju nudenja podpore in podajanja informacij svojcem obolelih, bomo z letošnjim projektom vpeljali več podpornih delavnic za svojce, osredotočili pa se bomo tudi na ostale osebe, ki so tesno povezane z demenco.

Cilji: Omogočiti študentom, da pridobijo praktične delovne izkušnje in vpogled v bolezen, splošno znanje o demencah, kompetence za delo z obolelimi za demenco, podpora njihovim svojcem, veščine za učinkovito osveščanje javnosti in specifičnih skupin, kompetence za organizacijo dogodkov in promocije, za vodenje delavnic in delo v skupini, izboljšava in nadgradnja projekta.

Projektne aktivnosti

 • Priprava in nadgradnja aktivnosti, namenjenih osveščanju javnosti o AD in njenih posledicah.
 • Priprava in izvajanje delavnic za podajanje splošnih informacij o AD, o simptomih, kam se zateči po pomoč.
 • Psihofizične delavnice za člane društva in obolele z demenco v domovih upokojencev (vključevanje aktivnosti, kot so, sedeča joga, plesna terapija, kognitivne vaje, likovna terapija, sprehodi, kuharske delavnice, itd.).
 • Praktična psihosocialna podpora svojcem bolnikov z AD. Organizirana bodo predavanja in delavnice na temo pristopa do dementnega posameznika (praktični nasveti), čustvena podpora svojcem in motiviranje za vsakodnevne aktivnosti bolnikov obolelih z AD.
 • Predavanja in delavnice z namenom zmanjševanja depresije in tesnobnosti pri osebah obolelih za demenco ter povečevanja zadovoljstva z življenjem. 
 • Predstavitev novejših metod in načinov pri zdravljenju AD - svetovanje glede zdrave prehrane, fizične aktivnosti in kognitivnih vaj.
 • Predavanja, namenjena svojcem in ljudem, ki so vključeni v proces oskrbe oseb z demenco.
 • Snemanje kratkega dokumentarnega filma z namenom osveščanja problematike AD. 

Partnerji na projektu

10 študentov:

 • 5 študentov univerzitetnega študijskega programa Biopsihologija (UP FAMNIT),
 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Mikrobiologija (UL Biotehniška fakulteta),
 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Likovna pedagogika (UL Pedagoška fakulteta), 
 • 1 študent magistrskega študijskega programa Likovna pedagogika (UM Pedagoška fakulteta),
 • 1 študent visokošolskega študijskega programa Prehransko svetovanje - Dietetika (UP FVZ),
 • 1 študent visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega (UP FVZ). 

1 delovni mentor:

1 pedagoški mentor: