Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Mednarodno sodelovanje

natisni

Mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev je v središču delovanja fakultete. Iz tujine prihaja 42,1 % naših študentov in 24,7 % učiteljev in raziskovalcev.

Spodbujamo mobilnosti v okviru obstoječih programov (Erasmus+, CEEPUS), v okviru bilateralnih dogovorov različnih ravni (nacionalna, univerzitetna, fakultetna) in v skladu z možnostmi izven obstoječih shem, na podlagi individualnih pogovorov.

Naši profesorji so vzpostavili številne kontakte s profesorji in raziskovalci iz prestižnih tujih univerz, ki nas redno obiskujejo. Sodelovanje poteka tako z osebami iz bližnjih držav, kot s tistimi, ki so malo bolj oddaljeni: 


Vsako leto našo fakulteto obišče nad 70 gostujočih učiteljev in raziskovalcev, še več sto pa se jih udeleži naših dogodkov.

Vključeni smo v številne bilateralne projekte, tako samostojno, kot v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Inštitutom Andrej Marušič (UP IAM).

Smo pa tudi organizator ali soorganizator odmevnih mednarodnih konferenc, kjer so nekatere postale že tradicionalne. Dodatno pa študenti, učitelji in raziskovalci sodelujejo na mednarodnih znanstvenih konferencah, srečanjih in poletnih šolah na njihovih znanstvenih področjih v tujini. Pogosto sodelujejo kot vabljeni govorci in kot gostujoči predavatelji na univerzah v tujini. 

Naši študenti se redno udeležujejo tekmovanj na svojih področjih v tujini.

 

Več o sodelovanju z univerzami in raziskovalnimi ustanovami iz ZDA lahko preberete v priložnostni brošuri.