Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

UVOD V ŠTUDIJ: Famnitove delavnice za bruce 2017

natisni

Komu so namenjene delavnice?

Ob prehodu v novo študijsko obdobje se brucke in bruci soočijo s številnimi spremembami in izzivi. Ti so seveda dobrodošli, vendar včasih povzročijo tudi kakšno težavo. Ker želimo, da bi se prav vsi študentje dobro vključili v študijsko in študentsko življenje ter v polni meri izkoristili vse, kar prinesejo leta na fakulteti, bomo tudi letos ponudili nekaj zanimivih in koristnih delavnic.

Letošnje delavnice pa ne bodo namenjene pridobivanju znanj iz posameznih študijskih smeri, ampak se bodo v večji meri osredotočile na neformalna znanja, ki koristijo čisto vsakemu posamezniku, predvsem pa so pomembna pri vključevanju v novo okolje. Zato so v prvi vrsti namenjene brucem in bruckam dodiplomskih študijskih programov, seveda pa so dobrodošli tudi vsi ostali, ki jih te teme zanimajo. 

Delavnice so prav tako odlična priložnost za spoznavanje novih kolegov. Potekale bodo v obliki različnih aktivnosti, iger vlog in diskusije.

Vabljeni v čim večjem številu!

Poglej letošnje teme delavnicna vrh

Motivacija in pasivnost - 24. 10. 2017, ob 18.00 (FAMNIT-Muzejski2)

Počitek je vsekakor pomemben del vsakdanjika. A vendar – kaj se zgodi, če počivamo preveč in delamo premalo? Nazadujemo. Postavimo se v cono udobja, iz katere težko pobegnemo. Zavlačujemo z nalogami, se izgovarjamo, izmikamo obveznostim, poskušamo na vsak način opravičiti svoje vedenje ter ne priznavamo odgovornosti.
Na delavnici se bomo pogovarjali o tem, kako pride do pasivnosti in o možnih izhodih iz tega začaranega kroga. Zelo pomemben faktor pri tem pa je seveda motivacija, zato bomo nekaj povedali tudi o različnih motivatorjih ter iskanju optimalnih načinov za doseganje zastavljenih ciljev.
Trajanje: 90 minut.

Komunikacija in reševanje konfliktov - 7. 11. 2017, ob 18.00 (FAMNIT-Muzejski2)

Ljudje se vsakodnevno soočamo s številnimi nesoglasji, ki jih, včasih bolj in drugič manj, uspešno rešujemo. Konflikti se pojavljajo tako v družini kot med prijatelji, na fakulteti, v službi in podobno. Zato se bomo na delavnici poskušali naučiti konstruktivnega spopadanja s konflikti.
Velik del reševanja sporov predstavlja komunikacija, zato se bomo dotaknili tudi tem neverbalne in verbalne komunikacije, kar sicer koristi čisto vsem, še posebej pa je ključnega pomena za bruce na začetku novega življenjskega obdobja.
Trajanje: 90 minut.

Kako se prijavim?na vrh

Vsak se lahko prijavi na eno ali obe delavnici. Za prijavo izpolnite spletni obrazec:

https://www.famnit.upr.si/sl/dogodek/uvod-v-studij-2017

Zaradi omejenega števila mest (največ 15), bodo prednost imele zgodnje prijave oziroma študenti prvih letnikov.

Kje lahko dobim več informacij?na vrh

Delavnici bosta izvajali študentki dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija Ana Kuder in Andreja Olovec, ki sta na voljo na e-naslovu info.dsbp@gmail.com.

ARHIV preteklih delavnicna vrh