Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prahranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki

natisni
Naslov projekta:
Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prahranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki/Advanced Extraction and Formulation of Functional Tannin Food Supplements with Beneficial Health Effects
 
Šifra projekta:
L2-3175
 
Vodja projekta:
dr. Bren urban
 
Vodilna institucija:
UM FKKT
 
Partnerske institucije:
Kemijski inštitut, UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerzitetni klinični center Maribor, TANIN SEVNICA Kemična industrija d..d, UP FAMNIT
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Aplikativni raziskvalni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
2.02.02 Tehnika / Kemijsko inženirstvo / separacijski procesi
 
Trajanje projekta:
1.10.2021 - 30.09.2024
 
Predstavitev projekta:

  

Glavni cilj predlaganega projekta je pridobivanje in čiščenje taninov iz rastlinskih materialov (kostanjev les, hrastov les) in nato razvoj končnega izdelka, ki bo uporabljen kot prehransko dopolnilo. Globalna težnja je bila napram uporabi naravnih bioaktivnih sestavin v živilski, farmacevtski in zlasti fitofarmacevtski industriji.V prvem delu projekta bo izvedena ekstrakcija iz naravnih virov (kostanjev les, hrastov les itd.) S konvencionalnimi ekstrakcijskimi tehnikami in superkritičnim fluidom, ekstrakcijo z mikrovalovi in ​​u ltrazvočno ekstrakcijo. Raziskave bodo osredotočene na izolacijo glavnih taninov npr. veskalin, kastalin, veskalagin, kastalagin, grandinin, roburin E, roburin D itd. V drugem delu bo izvedena formulacija izdelka na osnovi bioloških produktov. Delo se bo osredotočilo tudi na formuliranje dobljenih ekstraktov v posebne oblike, kot so praški, zasnovani za specifično uporabo. Tretji del projekta bo preučeval biološko aktivnost čistih ekstraktov in izoliranih taninov. Za dokazovanje biološke aktivnosti in biološke kompatibilnosti posameznih izoliranih snovi s tarčnimi celicami bodo izvedeni testi in vitro s človeškimi celicami V zadnjem delu bodo predstavljene potencialne tehnološke sheme in procesni parametri za izvedbo razširitve procesa na industrijsko merilo. Za identifikacijo izoliranih spojin in formuliranih izdelkov bodo uporabljene sodobne analitske metode, kot so HPLC, HS-GC-MS, LC-MS / MS, NMR itd. Postopki, ki se uporabljajo za ekstrakcijo, čiščenje in formulacijo taninov v končno obliko funkcionalnega prehranskega dopolnila, bodo povečali konkurenčnost industrijskega partnerja Tanin Sevnica d.d v svetovnem merilu.

 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje