Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Matematične in računske metode za samosestavljanje poliedrov

natisni
Naslov projekta:
Matematične in računske metode za samosestavljanje poliedrovMathematical and computational methods for polyhedral self-assembly
 
Šifra projekta:
J1-2481
 
Vodja projekta:
doc. dr. Nino Bašić
 
Vodilna institucija:
UP FAMNIT
 
Partnerske institucije:
KI, ABELIUM d.o.o.
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Temeljni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.07.01 - Naravoslovje / Računalniško intenzivne metode in aplikacije / Algoritmi
 
Trajanje projekta:
1.9.2020 - 31.8.2023
 
Predstavitev projekta:
 Glavni cilj tega projekta je nadaljnji razvoj obstoječih matematičnih modelov za samosestavljanje nanostruktur in tudi kreiranje novih modelov. Za izdelavo teh modelov bomo na veliko uporabljali praporne grafe in rezultate iz topološke teorije grafov. S tem bo vzpostavljena močnejša povezava med topološko teorijo grafov in sintetično biologijo. Vse to bo implementirano v obliki uporabniku prijazne in dobro dokumentirane knjižnice za Python oz. SageMath, kar bo raziskovalcem omogočilo izvajanje poskusov "in silico". V to programsko knjižnico bodo vključene nove podatkovne strukture in algoritmi, ki bodo razviti za ta namen. Pričujoča programska knjižnica bo uporabljena za reševanje več praktičnih problemov samosestavljanja v sintetični biologiji s čimer bomo prikazali njeno uporabno vrednost. Za (računsko intenzivne) enumeracije strogih obhodov na velikih poliedrih, ki doslej niso bile mogoče, bodo razviti vzporedni algoritmi, ki jih bomo poganjali na večprocesorskih sistemih in računalniških gručah. Obravnavali bomo tudi ravninske samosestavljive nanostrukture z vidika matematične teorije tlakovanj. Matematična orodja in programska oprema, ki bosta razviti pri tem projektu, bosta imeli neposredne aplikacije na področju sintetične biologije.   
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije