Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Boštjan Surina

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 62
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
https://sites.google.com/site/bostjansurina1/home
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Sistematska botanika
Systematic Botany
Filogenija
Phylogeny
Filogeografija
Phylogeography
Ekologija rastlin
Plant Ecology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Sistematska botanika z geobotaniko
/ Systematic Botany and Geobotany
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator