Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 28. marec 2019 Objavljen Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2019/20

UP FAMNIT v študijskem letu 2019/20 razpisuje:

  • doktorska študijska programa: Matematične znanosti (v slovenskem in angleškem jeziku), Računalništvo in informatika (v slovenskem in angleškem jeziku);
  • magistrske študijske programe: Matematične znanosti (v slovenskem in angleškem jeziku), Matematika s finančnim inženiringom, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Uporabna psihologija, Trajnostno grajeno okolje (v slovenskem in angleškem jeziku), Podatkovna znanost (v slovenskem in angleškem jeziku).

Prijavni roki za SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE EU:

  • prvi prijavni rok: 8. 4. do 29. 8. 2019,
  • drugi prijavni rok: 13. 9. do 18. 9. 2019,
  • tretji prijavni rok: 25. 9. do 26. 9 . 2019 do 12. ure.

Prijavni roki za SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN DRŽAVLJANE IZVEN EU:

  • prvi prijavni rok: 8. 4. do 1. 7. 2019,
  • drugi prijavni rok: 17. 7. do 29. 8. 2019,
  • tretji prijavni rok: 13. 9. do 18. 9. 2019,
  • četrti prijavni rok: 25. 9. do 26. 9. 2019 do 12. ure.

Razpis za vpis in več informacij o oddaji prijave lahko najdete v rubriki Bodoči študenti/ Prijava za vpis.

Vabljeni na informativni dan, ki bo potekal v petek, 10. maja 2019 od 16. ure. Podrobne informacije bodo objavljene naknadno na spletni strani fakultete v rubriki Bodoči študenti/ Informativni dnevi.

Dodatne informacije in pojasnila lahko kandidati dobijo tudi v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).