Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zaposleni in pogodbeni sodelavci

Vodstvo
Akademsko osebje
Podporno osebje
Prodekan / Vice-Dean
Doc. dr. Marko Orel
Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo / Vice-Dean for Science and Research
Izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Prodekan za študijske zadeve / Vice-Dean for Education
Predstojniki Oddelkov fakultete / Departments' Chairs
Prof. dr. Bojan Kuzma
Oddelek za matematiko / Department of Mathematics
Prof. dr. Tomaž Pisanski
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije / Department of Information Sciences and Technologies
Izr. prof. dr. Elena Bužan
Oddelek za biodiverziteto / Department of Biodiversity
Izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Oddelek za aplikativno naravoslovje / Department of Applied Natural Sciences
Prof. Diego De Leo, Dsc
Oddelek za psihologijo / Department of Psychology
Tajnik fakultete / Faculty's Secretary
  Priimek
  Surname
  Ime
  Name
  Telefon
  Phone
  E-naslov
  E-mail
  Anholcer Marcin
  Arzenšek Ana
  Babnik Katarina +386 5 611 76 55
  Balant Manica
  Bandelj Dunja +386 5 663 58 09
  Banic Iztok
  Bardorfer Ana
  Baruca Arbeiter Alenka +386 5 663 58 09
  Bašić Nino
  Batagelj Vladimir +386 5 611 76 54
  Bavec Cene +386 5 610 20 45
  Blagus Rok
  Bojanc Rok
  Bojnec Štefan
  Boldin Barbara +386 5 611 75 84
  Borišek Jure
  Bradaš Premrl Barbara +386 5 611 75 99
  Bren Urban
  Brezigar Masten Arjana +386 5 611 76 61
  Brezovar Simon
  Brodnik Andrej +386 5 611 76 52
  Bužan Elena +386 5 611 75 87, +386 5 63 58 06
  Cepak Nastja +386 5 611 75 83
  Chiarelli Nina +386 5 611 76 59
  Cokan Maja +386 5 611 75 98
  Cvetičanin Branko
  Černelič Bizjak Maša
  Čopič Pucihar Klen +386 5 611 76 51
  Čotar Konrad Sonja
  De Leo, DSc Diego +386 5 611 76 56
  Dimec Časar Tjaša
  Dobson Edward Tauscher +386 5 611 76 57
  Drevenšek Gorazd
  Faletič Lina
  Ferjančič* Karla +386 5 611 75 83
  Fičur Pavel +386 5 611 76 61
  Filipovski Slobodan +386 5 611 76 58
  Fišer Pečnikar Živa +386 611 76 62, +386 5 663 58 08
  Frelih Boštjan +386 5 611 75 84
  Genov Tilen +386 5 611 76 62, +386 5 663 58 08
  Glasnović Peter +386 5 611 76 62, +386 5 663 58 08
  Gomboc Simona
  Gorela Lara +386 5 611 75 77
  Grad Anton
  Grdović Gnip Ana
  Grgurovič Marko
  Grušovnik Tomaž
  Hamer Bojan
  Hasić Sandra +386 5 663 58 07
  Hladnik Matjaž +386 5 613 58 09
  Hodžić Samir +386 5 611 76 58
  Hujdurović Ademir +386 5 611 75 83
  Ivović Vladimir +386 5 663 58 07
  Jančič Matic
  Janežič Dušanka +386 5 611 76 59
  Janžekovič Marjan
  Jerman Marjan
  Jež Metka +386 5 611 75 74
  Jug Vesna
  Jugovic Jure +386 5 611 76 62, +386 5 663 58 07
  Juvan Peter
  Kalan* Katja +386 5 663 58 07
  Kaliada* Olga +386 5 611 75 99
  Kavšek Branko +386 5 611 76 54
  Kiss György +386 5 611 75 86
  Kljun Matjaž +386 5 611 76 51
  Knap Tea +386 5 663 58 09
  Kolega Nataša
  Kompara Mojca
  Konc Janez
  Kordeš Urban
  Korošec Peter +386 5 611 76 52
  Košir Katja +386 5 611 76 59
  Kovács István +386 5 611 75 84
  Kovič Jurij
  Kozel Dejan
  Koželj Alenka
  Kralj Tomaž
  Kralj Fišer Simona
  Kramar Andrej +386 5 611 76 50
  Kraševec Tina Lekan +386 5 611 75 72
  Kravos Matej
  Kresz Miklos
  Križanec Špela
  Krnc Matjaž +386 5 611 76 50
  Krofel Miha
  Kutnar Klavdija +386 5 611 75 70
  Kutnar Andreja
  Kuzma Bojan +386 5 611 76 60
  Kuzmanić Tonči Ante
  Lakota Katja
  Lazar Bojan +386 5 611 75 87, +386 5 633 58 06
  Lipej Lovrenc
  Lozej Matija +386 5 611 76 61
  Lusa* Lara +386 5 611 75 82
  Lužnik Martina +386 5 611 76 62, +386 5 663 58 07
  Mackelworth Peter
  Maček Irena +386 5 611 75 87
  Malnič Aleksander
  Maričić Peter
  Marinko Monika +386 5 611 75 90
  Marković Andrej
  Marušič Dragan +386 5 611 76 57
  Mezgec Tine +386 5 611 75 80
  Mihelič Urška +386 5 611 75 70
  Miholič Petruša +386 5 611 75 72
  Miklavčič Višnjevec* Ana +386 5 633 58 09
  Miklavič Štefko +386 5 611 76 57
  Milanič Martin +386 5 611 75 84
  Mlakar Janez
  Mozetič Patricija
  Mramor Blaž
  Musek Lešnik Kristijan
  Musil Bojan +386 5 611 76 59
  Orel Marko +386 5 611 76 60
  Oven Aleš +386 5 611 75 96
  Pasalic Enes +386 5 611 75 82
  Pavičić Hamer Dijana
  Penjić Safet +386 5 611 75 83
  Penko Sandra +386 5 611 75 89
  Perdih Andrej
  Perman Mihael +386 5 611 75 82
  Peroša Miha
  Peternelj Tina Tinkara
  Petretič Sara +386 5 611 75 80
  Petrič Mojca +386 5 611 75 87
  Pezdir Rado +386 5 611 76 61
  Pisanski Tomaž +386 5 611 76 54
  Pišljar Marko
  Podlogar Tina +386 5 611 76 56
  Pokorny Boštjan
  Polajner Bogdan +386 5 611 76 55
  Poličnik Helena
  Posavčević Marko
  Poštuvan Vita +386 5 611 76 56
  Požar Rok +386 5 611 76 59
  Pražnikar Jure
  Pražnikar Jenko Zala
  Prezelj Jasna +386 5 611 76 59
  Puzić Tamara +386 5 611 75 79
  Raič Martin +386 5 611 76 59
  Ramos Rivera Alejandra +386 5 611 75 83
  Ramšak Andreja
  Rogelj Peter +386 5 611 76 52
  Rojc Bojan
  Sanabor Mojca +386 5 611 75 88
  Savnik Iztok +386 5 611 76 52
  Simončič Andrej
  Simončič Primož
  Smrdu Maja +386 5 611 76 55
  Sodin-Šemrl Snežna +386 5 611 75 87
  Sovinc Andrej +386 5 672 13 30
  Sukanović Aida +386 5 611 75 75
  Surina Boštjan +386 5 611 76 62
  Šibanc Nataša
  Šilc Urban
  Škergat Karin +386 5 611 75 98
  Škorja Djikanović Nataša +386 5 611 75 95
  Škraba Primož +386 5 611 76 52
  Škrekovski Riste
  Španinger Eva
  Tošić Aleksandar +386 5 611 76 50
  Tretjak Mitja +386 5 611 76 78
  Turk Tamara +386 5 611 75 73
  Turk Primož
  Ule Aljaž +386 5 611 76 61
  Urzi Felicita +386 5 611 76 62, +386 5 663 58 08
  Vičič Jernej +386 5 611 76 50
  Vidmar Gaj
  Vitrih Vito
  Volk Marko
  Vraneš Nataša +386 5 611 75 78
  Vrščaj Borut
  Vukasović Tina
  Zabukovec Vlasta
  Zadravec Šedivy Nuša +386 5 611 76 56
  Zalokar Ana +386 5 611 75 83
  Zgrablić Boris
  Zrimec Tatjana +386 611 76 52
  Zupan* Sara +386 5 611 76 62, +386 5 663 58 07
  Ženko Ernest
  Žnidarčič Dragan +386 5 611 76 62
  Žvelc Gregor +386 5 611 76 55
  * na porodniškem dopustu / maternity leave