Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zaposleni in pogodbeni sodelavci

Vodstvo
Akademsko osebje
Podporno osebje
Prodekan / Vice-Dean
Izr. prof. dr. Marko Orel
Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo / Vice-Dean for Science and Research
Izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Prodekan za študijske zadeve / Vice-Dean for Education
 
Izr. prof. dr. Elena Bužan Prodekan za kakovost / Vice-Dean for Quality Assurance
Doc. dr. Ademir Hujdurović Prodekan za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje / Vice-Dean for International Cooperation
Predstojniki Oddelkov fakultete / Departments' Chairs
Prof. dr. Bojan Kuzma
Oddelek za matematiko / Department of Mathematics
Prof. dr. Tomaž Pisanski
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije / Department of Information Sciences and Technologies
Doc. dr. Vladimir Ivović                         vladimir.ivovic@famnit.upr.si
Oddelek za biodiverziteto / Department of Biodiversity
Izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Oddelek za aplikativno naravoslovje / Department of Applied Natural Sciences
Prof. Diego De Leo, Dsc
Oddelek za psihologijo / Department of Psychology
Tajnik fakultete / Faculty's Secretary
  Priimek
  Surname
  Ime
  Name
  Telefon
  Phone
  E-naslov
  E-mail
  Anholcer Marcin
  Arzenšek Ana
  Balant Manica +386 5 611 76 62
  Bandelj Dunja
  Banic Iztok
  Baruca Arbeiter Alenka
  Bašić Nino +386 5 611 76 54
  Batagelj Vladimir +386 5 611 76 54
  Bavec Cene +386 5 610 20 45
  Bilobrk Natalija
  Blagus Rok
  Bojanc Rok
  Bojnec Štefan
  Boldin Barbara +386 5 611 75 84
  Bren Urban
  Brezigar Masten Arjana +386 5 611 76 61
  Brezovar Simon
  Brodnik Andrej +386 5 611 76 52
  Burnard Michael David
  Bužan Elena +386 5 611 75 87
  Campos Mijangos Cuauhtli
  Cepak Nastja +386 5 611 75 83
  Chiarelli Nina +386 5 611 76 59
  Cokan Maja +386 5 611 75 98
  Ćosić Pilepić Ana
  Čebron Patrick 051 391 433
  Čopič Pucihar Klen
  Dávid Balázs
  De Leo, DSc Diego +386 5 611 76 56
  Dobson Edward Tauscher +386 5 611 76 57
  Drevenšek Gorazd
  Ducasse Julie
  Ferjančič Karla +386 5 611 75 83
  Fičur Pavel +386 5 611 76 61
  Filipovski Slobodan +386 5 611 76 58
  Fišer Pečnikar Živa +386 611 76 62
  Franca Tina +386 5 611 76 72
  Frelih Boštjan +386 5 611 75 84
  Genov Tilen +386 5 611 76 79
  Glasnović Peter +386 5 611 76 62
  Godnov Uroš
  Gomboc Simona
  Gorela Lara +386 5 611 75 77
  Grad Anton
  Grdović Gnip Ana
  Groznik Vida +386 5 611 76 51
  Grušovnik Tomaž
  Hajdu László
  Hansen Eric
  Hladnik Matjaž
  Hodžić Samir +386 5 611 76 58
  Hodžić Adisa
  Hujdurović Ademir +386 5 611 75 83
  Ivović Vladimir +386 5 611 76 79
  Jahić Sead
  Jajcay Robert +386 5 611 76 57
  Jančič Matic +386 5 611 76 62
  Janežič Dušanka +386 5 611 76 59
  Jasiqi Litafet
  Jerman Marjan
  Jug Vesna
  Jugovic Jure +386 5 611 76 79
  Jurjevčič Maja
  Juvan Peter
  Kalan Katja +386 5 611 76 79
  Kaliada Olga +386 5 611 75 99
  Kasal Bohumil
  Kavčič Vojko
  Kavšek Branko +386 5 611 76 54
  Kiss György +386 5 611 76 59
  Kljun Matjaž
  Knap Tea
  Kolega Nataša
  Kompara Mojca
  Konc Janez
  Kopitar Leon
  Kordeš Urban
  Korošec Peter +386 5 611 76 52
  Košir Katja +386 5 611 76 59
  Kovács István +386 5 611 75 84
  Kovič Jurij
  Kozel Dejan
  Koželj Silvo
  Kralj Fišer Simona
  Kravos Matej
  Krnc Matjaž +386 5 611 76 53
  Krofel Miha
  Kučinić Mladen
  Kunič Roman
  Kutnar Klavdija +386 5 611 75 70, +386 5 611 76 57
  Kutnar Andreja
  Kuzma Bojan +386 5 611 76 60
  Labus Tanja
  Lakota Katja
  Lazar Bojan +386 5 611 75 87
  Legat Andraž
  Lekan Kraševec Tina +386 5 611 75 91
  Lipej Lovrenc
  Lozej Matija +386 5 611 76 61
  Lusa Lara +386 5 611 75 82
  Lužnik Martina +386 5 611 76 62
  Mackelworth Peter
  Maček Irena +386 5 611 75 87
  Majdanac Ljiljana
  Malnič Aleksander
  Małgorzata Sandak Anna
  Maričić Peter
  Mars Bitenc Urša +386 5 611 76 56
  Marušič Dragan +386 5 611 76 57
  Mattiev Jamolbek
  Mihelič Urška +386 5 611 75 70
  Miholič Petruša +386 5 611 75 72
  Miklavčič Višnjevec Ana
  Miklavič Štefko +386 5 611 76 57
  Milanič Martin +386 5 611 75 84
  Mladenovič Ana
  Molan Marija
  Mozetič Patricija
  Mrissa Michaël
  Musek Lešnik Kristijan
  Musil Bojan +386 5 611 76 59
  Orel Marko +386 5 611 76 60
  Oven Aleš +386 5 611 75 96
  Pasalic Enes +386 5 611 75 82
  Penjić Safet +386 5 611 75 83
  Penko Sandra +386 5 611 75 90
  Perdih Andrej
  Perman Mihael +386 5 611 75 82
  Peroša Miha
  Peternelj Tina Tinkara
  Petretič Sara +386 5 611 75 80
  Pezdir Rado +386 5 611 76 60
  Pisanski Tomaž +386 5 611 76 54
  Pišljar Marko
  Pivač Nevena +386 5 611 76 58
  Podlogar Tina +386 5 611 76 56
  Pokorny Boštjan
  Poštuvan Vita +386 5 611 76 56
  Potušek Sandra +386 5 663 58 07
  Požar Rok +386 5 611 76 59
  Prah Alja
  Pražnikar Jure
  Prezelj Jasna +386 5 611 76 59
  Puzić Tamara +386 5 611 75 79
  Rahne Maja +386 5 611 76 56
  Raič Martin +386 5 611 76 59
  Ramos Rivera Alejandra +386 5 611 75 83
  Rogelj Peter +386 5 611 76 52
  Rojc Bojan
  Rudež Anja
  Sanabor Mojca +386 5 611 75 88
  Savnik Iztok +386 5 611 76 52
  Schwarzkopf Matthew John
  Sever Škapin Andrijana
  Simmons Amy Noel
  Smrdu Maja +386 5 611 76 55
  Sodin-Šemrl Snežna +386 5 611 75 87
  Sovinc Andrej +386 5 672 13 30
  Spindler Elena +386 5 611 75 74
  Strašek Rok
  Sukanović Aida +386 5 611 75 89
  Surina Boštjan +386 5 611 76 62
  Szonyi Tamas
  Šibanc Nataša
  Šilc Urban
  Šimunič Boštjan +386 5 611 76 57
  Škergat Karin +386 5 611 76 77
  Škorja Djikanović Nataša +386 5 611 75 95
  Škrekovski Riste
  Šoberl Domen
  Španinger* Eva
  Takšić Vladimir
  Toledo Roy Micael Alexi
  Tošić Aleksandar +386 5 611 76 50
  Tretjak Mitja +386 5 611 76 78
  Turk Tamara +386 5 611 75 73
  Ule Aljaž +386 5 611 76 60
  Urzi Felicita +386 5 611 76 79
  Vaclav Sebera
  Velkavrh Žiga +386 5 611 76 61
  Vičič Jernej +386 5 611 76 50
  Vidmar Gaj
  Vidmar Metka +386 5 611 75 75
  Vitrih Vito
  Vlacci Fabio
  Vodopivec Matija
  Vraneš Nataša +386 5 611 75 78
  Vukasović Tina
  Weerasinghe Arachchillage Anuradhi Maheshya Weerasinghe
  Woodroofe Russ +386 5 611 75 82
  Zabukovec Vlasta
  Zadravec Šedivy* Nuša +386 5 611 76 56
  Zajc Martina +386 5 663 77 00
  Zalokar Ana +386 5 611 75 83
  Zgrablić Boris
  Zrimec Tatjana +386 611 76 52
  Zupan Sara +386 5 611 76 62
  Ženko Ernest
  Žibert Janez +386 5 611 76 54
  Žilavec Jernej
  Žlak Boštjan +386 5 611 75 97
  Žnidarčič Dragan +386 5 611 76 62
  Žuljević Ante
  Žvelc Gregor +386 5 611 76 55
  * na porodniškem dopustu / maternity leave