Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

STARBIOS 2 - Strukturno preoblikovanje za odgovorne bioznanosti / Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: Strukturno preoblikovanje za odgovorne bioznanosti

Akronim: STARBIOS2

Spletna stranhttps://starbios2.eu/

Koordinator (vodilni partner): Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Italija) 

Partnerske institucijeLaboratori di Scienza della Cittadinanza – LCS (Italija), The University of Oxford, Oxford Biomedical Research Centre (Velika Britanija), Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Slovenija), Agrobioinstitute (Bolgarija), International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Italija), Aarhus Universitet (Danska), University of Gdansk (Poljska), Universitaet Bremen (Nemčija), Sparks & Co (Francija), University System of Maryland (ZDA), Fundacao Oswaldo Cruz (Brazilija)

Vodja projektaVittorio Colizzi, na UP FAMNIT: izr. prof. dr. Elena Bužan

Financer projektaHorizon 2020 - Integrating society in science and innovation (H2020-ISSI-2015-1; Topic: ISSI-5-2015 (CSA projekt))

Vrsta projekta: znanstveno-raziskovalni

Raziskovalno področje (ARRS)1.03 Biologija, 1.05 Biokemija in molekularna biologija, 3.01 Mikrobiologija in imunologija

Trajanje projekta: 1.5.2016 - 31.7.2020

Opis projekta:
Namen projekta je razviti in uveljaviti akcijske načrte, ki bodo vodili v strukturne spremembe na področju odgovornih raziskav in inovacij (RRI - responsible research and innovation) v izbranih raziskovalnih institucijah. Univerza na Primorskem bo izvajala: 
  • diseminacijo znanj o RRI in razvoj RRI akcijskega načrta za Univerzo na Primorskem,
  • podporo za karierni razvoj žensk,
  • kratke treninge o RRI,
  • potrebne aktivnosti za razvoj postopkov za odprto objavljanje in odprti dostop ter bioetiko.

Podobne aktivnosti bodo v svojih okoljih izvajali tudi ostali partnerji v projektu. 

Spletna stran projekta: http://starbios2.eu/

Project presentationna vrh

Title: Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences

Project acronym: STARBIOS2

Web pagehttps://starbios2.eu/

Leading institution: Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Italy) 

Partner institutionsLaboratori di Scienza della Cittadinanza – LCS (Italy), The University of Oxford, Oxford Biomedical Research Centre (Great Britain), Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Slovenia), Agrobioinstitute (Bulgaria), International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Italy), Aarhus Universitet (Denmark), University of Gdansk (Poland), Universitaet Bremen (Germany), Sparks & Co (France), University System of Maryland (United States of America), Fundacao Oswaldo Cruz (Brazil)

Principal investigatorVittorio Colizzi, at UP FAMNIT: Assoc. Prof. Dr. Elena Bužan

Funding organizationHorizon 2020 - Integrating society in science and innovation (H2020-ISSI-2015-1; Topic: ISSI-5-2015 (CSA project))

Type of project: Horizon 2020

Research field (SRA): 1.03, 1.05 -  Natural sciences and mathematics / Biology, Biochemistry and molecular biology; 3.01 - Medical sciences / Microbiology and immunology

Duration: 1 May 2016 - 30 April 2020

Description

The aim of the project is to develop and implement the Responsible Research and Innovation (RRI) approach in research institutions through Action Plans, which will lead to structural changes in selected research institutions. The University of Primorska will: 
  • Disseminate the knowledhge on RRI,
  • Develop RRI Action Plan for the University of Primorska,
  • Support career development of women,
  • Implement short trainings on RRI,
  • Implement activities leading procedures for open access publication and addressing bioethical questions.

Similar activities will also be implemented by other partners in their environments under the project. 

Project websitehttp://starbios2.eu/

The project is co-funded by the European Union.