Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Varstvena biologija od molekul do ekosistema

natisni

Naslov programa:
Varstvena biologija od molekul do ekosistema
 
Šifra programa:
P1-0386
 
Vodja programa:
prof. dr. Darja Barlič Maganja
 
Vodilna institucija:
UP FVZ, UP ZRS (do 31.12.2016)
 
Partnerske institucije:
UP IAM, UP FAMNIT
 
Financer programa:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.03 - Biologija
 
Trajanje programa:
1.1.2014 - 31.12.2023
 
Predstavitev programa:
Prekomerno izkoriščanje naravnih dobrin ter druge spremembe v ekosistemih, ki jih povzroča človek, se odražajo v konstantnem upadanju biotske raznovrstnosti in v spremembah strukture in funkcije ekosistemov. V današnjem času so ekosistemske usluge ogrožene, saj antropogeni dejavniki vplivajo na vse ekosisteme, tako kopenske kot morske. Raziskovalni program se osredotoča na proučevanje tako naravnih kot tudi antropogenih (kmetijski/urbani) sredozemskih habitatov, ki predstavljajo pomembno gonilo pozitivnih in negativnih vplivov na zdravje ljudi. Ključna prednostna naloga programa je odličnost v znanosti in razvoju z raziskovanjem posledic izgube biotske raznovrstnosti in njenim vplivom na ekosistemske storitve in človeško zdravje. Raziskovalni program je organiziran v treh delovnih sklopih: 1) varstvena ekologija; 2) varstvena genetika in 3) zdravje ekosistema. Na področju varstvene ekologije se bodo raziskave osredotočale na ekologijo ogroženih naravnih in antropogenih kopenskih sistemov in varstveno ekologijo morskih sistemov. Za zagotavljanje dodatnih informacij ohranitve proučenih taksonov, bodo ekološki podatki nadgrajeni z genetskimi, populacijskimi študijami z uporabo različnih molekularnih tehnologij. Posebna pozornost bo namenjena lokalnim adaptacijam in genetski variabilnosti med populacijami. Na področju zdravja ekosistemov se bodo raziskave osredotočale na multidisciplinarne študije o vplivu sredozemske prehrane na zdravje. Mediteranska prehrana je pomembna sestavina in dediščina kmetijskih habitatov in oljčno olje je eno najbolj prepoznavnih mediteranskih živil s funkcionalnimi in terapevtskimi značilnostmi, ki pa so na nacionalnem nivoju nezadostno proučene. Vrednotenje zdravstvenega statusa jadranskega morskega ekosistema pa bo doseženo z raziskavami prisotnosti ostankov nekaterih pesticidov, toksičnih kovin in drugih polutantov v večjih morskih vretenčarjih.
 
Oddelka UP FAMNIT, v okviru katerih se izvaja program:
Oddelek za biodiverziteto, Oddelek za aplikativno naravoslovje